فهرست‌های خورشیدگرفتگی‌ها
نمودار یک خورشیدگرفتگی (اندازه‌ها غیرطبیعی‌اند)
شکل هندسی خورشیدگرفتگی
(اندازه‌ها غیرطبیعی‌اند)
سده‌ها

پس از میلاد

خورشیدگرفتگی‌های قابل مشاهده در
چین • بریتانیا • فیلیپین • ایالات متحدهٔ آمریکا • ایران
جستارهای وابسته: فهرست ماه‌گرفتگی‌ها

این فهرست شامل خورشیدگرفتگی‌های قرن ۲۷ میلادی است که در طی سال‌های ۲۶۰۱ تا ۲۷۰۰ روی خواهند داد. در این دوره ۲۲۷ خورشیدگرفتگی رخ خواهد داد که ۷۷ مورد آن خورشیدگرفتگی جزئی، ۸۱ مورد خورشیدگرفتگی حلقه‌ای، ۶۴ خورشیدگرفتگی کامل و ۵ مورد نیز از نوع خورشیدگرفتگی مرکب خواهد بود.

تاریخ زمان بزرگ‌ترین گرفت چرخهٔ ساروس نوع قدر مدت زمان مکان مسیر گرفتگی ناحیهٔ جغرافیایی منبع(ها)
۲۶ مارس ۲۶۰۱ ۱۳:۴۳:۵۵ ۱۳۹ کامل ۱٫۰۰۹۱ ۰۰ دقیقه ۳۵ ثانیه ۱۴۲ کیلومتر (۸۸ مایل)
۱۸ سپتامبر ۲۶۰۱ ۱۶:۳۰:۳۸ ۱۴۴ جزئی ۰٫۸۵۴۱
۱۵ مارس ۲۶۰۲ ۲۳:۱۳:۲۵ ۱۴۹ حلقه‌ای ۰٫۹۶۳۸ ۰۳ دقیقه ۴۱ ثانیه ۱۳۶ کیلومتر (۸۵ مایل)
۸ سپتامبر ۲۶۰۲ ۰۵:۳۱:۳۲ ۱۵۴ کامل ۱٫۰۵۷۲ ۰۴ دقیقه ۳۹ ثانیه ۱۹۶ کیلومتر (۱۲۲ مایل)
۵ مارس ۲۶۰۳ ۰۱:۲۱:۱۶ ۱۵۹ حلقه‌ای ۰٫۹۲۴۳ ۰۸ دقیقه ۴۵ ثانیه ۳۱۲ کیلومتر (۱۹۴ مایل)
۲۸ اوت ۲۶۰۳ ۲۲:۲۰:۲۶ ۱۶۴ کامل ۱٫۰۷۳۷ ۰۶ دقیقه ۰۲ ثانیه ۲۶۴ کیلومتر (۱۶۴ مایل)
۲۲ فوریه ۲۶۰۴ ۰۰:۴۰:۳۵ ۱۶۹ جزئی ۰٫۷۶۰۹
۱۹ ژوئیه ۲۶۰۴ ۰۵:۱۴:۳۱ ۱۳۶ جزئی ۰٫۲۵۰۹
۱۷ اوت ۲۶۰۴ ۱۴:۱۸:۳۸ ۱۷۴ جزئی ۰٫۶۲۱۶
۱۱ ژانویه ۲۶۰۵ ۱۵:۰۱:۰۶ ۱۴۱ جزئی ۰٫۸۲۰۷
۸ ژوئیه ۲۶۰۵ ۱۲:۲۳:۲۱ ۱۴۶ حلقه‌ای ۰٫۹۶۲۶ ۰۳ دقیقه ۰۳ ثانیه ۱۸۶ کیلومتر (۱۱۶ مایل)
۱ ژانویه ۲۶۰۶ ۰۴:۵۳:۵۶ ۱۵۱ کامل ۱٫۰۴۲۸ ۰۳ دقیقه ۲۰ ثانیه ۱۵۵ کیلومتر (۹۶ مایل)
۲۷ ژوئن ۲۶۰۶ ۱۳:۳۴:۳۹ ۱۵۶ حلقه‌ای ۰٫۹۴۷۷ ۰۶ دقیقه ۵۲ ثانیه ۱۹۳ کیلومتر (۱۲۰ مایل)
۲۱ دسامبر ۲۶۰۶ ۲۰:۳۷:۵۶ ۱۶۱ کامل ۱٫۰۳۸۷ ۰۳ دقیقه ۵۰ ثانیه ۱۳۵ کیلومتر (۸۴ مایل)
۱۶ ژوئن ۲۶۰۷ ۱۵:۲۸:۳۵ ۱۶۶ حلقه‌ای ۰٫۹۶۶۴ ۰۳ دقیقه ۴۷ ثانیه ۲۱۶ کیلومتر (۱۳۴ مایل)
۱۱ دسامبر ۲۶۰۷ ۰۹:۳۲:۴۰ ۱۷۱ جزئی ۰٫۹۶۰۷
۶ مه ۲۶۰۸ ۱۴:۴۵:۳۲ ۱۳۸ جزئی ۰٫۸۲۸۸
۴ ژوئن ۲۶۰۸ ۲۳:۵۵:۳۵ ۱۷۶ جزئی ۰٫۰۲۹۴
۳۰ اکتبر ۲۶۰۸ ۲۲:۳۷:۲۵ ۱۴۳ جزئی ۰٫۶۴۶۹
۲۶ آوریل ۲۶۰۹ ۰۶:۵۴:۲۶ ۱۴۸ کامل ۱٫۰۶۶۵ ۰۵ دقیقه ۲۳ ثانیه ۲۳۳ کیلومتر (۱۴۵ مایل)
۱۹ اکتبر ۲۶۰۹ ۲۲:۱۸:۰۵ ۱۵۳ حلقه‌ای ۰٫۹۳۷۵ ۰۶ دقیقه ۵۳ ثانیه ۲۶۳ کیلومتر (۱۶۳ مایل)
۱۵ آوریل ۲۶۱۰ ۲۲:۵۵:۰۸ ۱۵۸ کامل ۱٫۰۳۸۷ ۰۳ دقیقه ۴۴ ثانیه ۱۳۸ کیلومتر (۸۶ مایل)
۹ اکتبر ۲۶۱۰ ۰۲:۱۷:۲۷ ۱۶۳ حلقه‌ای ۰٫۹۸۴۹ ۰۱ دقیقه ۴۱ ثانیه ۵۵ کیلومتر (۳۴ مایل)
۵ آوریل ۲۶۱۱ ۱۰:۱۳:۰۵ ۱۶۸ جزئی ۰٫۷۵۶۴
۲۸ سپتامبر ۲۶۱۱ ۱۳:۴۱:۲۵ ۱۷۳ کامل ۱٫۰۲۸۰ ۰۱ دقیقه ۴۲ ثانیه ۶۳۰ کیلومتر (۳۹۰ مایل)
۲۳ فوریه ۲۶۱۲ ۱۹:۵۵:۵۰ ۱۴۰ جزئی ۰٫۷۶۹۷
۱۸ اوت ۲۶۱۲ ۲۲:۳۵:۲۷ ۱۴۵ کامل ۱٫۰۶۲۹ ۰۴ دقیقه ۴۵ ثانیه ۴۰۷ کیلومتر (۲۵۳ مایل)
۱۱ فوریه ۲۶۱۳ ۱۹:۵۱:۴۴ ۱۵۰ حلقه‌ای ۰٫۹۳۸۲ ۰۸ دقیقه ۰۰ ثانیه ۲۵۰ کیلومتر (۱۶۰ مایل)
۸ اوت ۲۶۱۳ ۱۳:۳۲:۰۵ ۱۵۵ کامل ۱٫۰۳۰۰ ۰۳ دقیقه ۰۷ ثانیه ۱۰۲ کیلومتر (۶۳ مایل)
۱ فوریه ۲۶۱۴ ۰۱:۵۵:۱۶ ۱۶۰ حلقه‌ای ۰٫۹۸۹۷ ۰۱ دقیقه ۰۰ ثانیه ۳۸ کیلومتر (۲۴ مایل)
۲۸ ژوئیه ۲۶۱۴ ۲۲:۱۴:۴۹ ۱۶۵ حلقه‌ای ۰٫۹۷۲۱ ۰۲ دقیقه ۲۱ ثانیه ۱۳۵ کیلومتر (۸۴ مایل)
۲۱ ژانویه ۲۶۱۵ ۱۴:۴۲:۰۲ ۱۷۰ کامل ۱٫۰۲۴۱ ۰۱ دقیقه ۱۷ ثانیه ۳۲۸ کیلومتر (۲۰۴ مایل)
۱۸ ژوئن ۲۶۱۵ ۰۹:۱۷:۵۶ ۱۳۷ جزئی ۰٫۲۶۸۹
۱۸ ژوئیه ۲۶۱۵ ۰۰:۱۹:۵۸ ۱۷۵ جزئی ۰٫۱۸۶۹
۱۲ دسامبر ۲۶۱۵ ۱۹:۳۰:۵۴ ۱۴۲ جزئی ۰٫۸۵۲۴
۶ ژوئن ۲۶۱۶ ۱۲:۳۷:۱۸ ۱۴۷ حلقه‌ای ۰٫۹۸۲۴ ۰۲ دقیقه ۰۴ ثانیه ۷۸ کیلومتر (۴۸ مایل)
۱ دسامبر ۲۶۱۶ ۰۶:۵۳:۱۹ ۱۵۲ حلقه‌ای ۰٫۹۷۷۲ ۰۲ دقیقه ۳۹ ثانیه ۸۹ کیلومتر (۵۵ مایل)
۲۶ مه ۲۶۱۷ ۲۳:۰۱:۰۴ ۱۵۷ کامل ۱٫۰۳۹۴ ۰۳ دقیقه ۳۰ ثانیه ۱۳۴ کیلومتر (۸۳ مایل)
۲۰ نوامبر ۲۶۱۷ ۱۱:۰۷:۱۳ ۱۶۲ حلقه‌ای ۰٫۹۳۳۹ ۰۷ دقیقه ۱۱ ثانیه ۲۵۸ کیلومتر (۱۶۰ مایل)
۱۶ مه ۲۶۱۸ ۱۴:۴۴:۴۷ ۱۶۷ کامل ۱٫۰۶۱۲ ۰۳ دقیقه ۲۴ ثانیه ۴۴۷ کیلومتر (۲۷۸ مایل)
۹ نوامبر ۲۶۱۸ ۱۰:۳۹:۳۲ ۱۷۲ حلقه‌ای ۰٫۹۴۷۴
۶ آوریل ۲۶۱۹ ۲۱:۵۱:۰۲ ۱۳۹ جزئی ۰٫۹۷۸۱
۳۰ سپتامبر ۲۶۱۹ ۰۰:۰۲:۲۸ ۱۴۴ جزئی ۰٫۷۶۲۰
۲۶ مارس ۲۶۲۰ ۰۷:۰۶:۱۱ ۱۴۹ حلقه‌ای ۰٫۹۶۳۶ ۰۳ دقیقه ۴۶ ثانیه ۱۳۸ کیلومتر (۸۶ مایل)
۱۸ سپتامبر ۲۶۲۰ ۱۳:۱۵:۴۷ ۱۵۴ کامل ۱٫۰۵۶۵ ۰۴ دقیقه ۳۵ ثانیه ۱۹۸ کیلومتر (۱۲۳ مایل)
۱۵ مارس ۲۶۲۱ ۰۹:۰۳:۰۸ ۱۵۹ حلقه‌ای ۰٫۹۲۶۰ ۰۸ دقیقه ۲۰ ثانیه ۳۰۱ کیلومتر (۱۸۷ مایل)
۸ سپتامبر ۲۶۲۱ ۰۶:۰۲:۱۹ ۱۶۴ کامل ۱٫۰۷۱۳ ۰۵ دقیقه ۴۵ ثانیه ۲۴۹ کیلومتر (۱۵۵ مایل)
۴ مارس ۲۶۲۲ ۰۸:۳۴:۴۳ ۱۶۹ جزئی ۰٫۷۹۶۳
۳۰ ژوئیه ۲۶۲۲ ۱۲:۱۸:۰۹ ۱۳۶ جزئی ۰٫۱۰۳۹
۲۸ اوت ۲۶۲۲ ۲۱:۴۱:۵۹ ۱۷۴ جزئی ۰٫۷۴۲۵
۲۲ ژانویه ۲۶۲۳ ۲۳:۴۱:۲۴ ۱۴۱ جزئی ۰٫۸۱۹۹
۱۹ ژوئیه ۲۶۲۳ ۱۹:۰۰:۰۶ ۱۴۶ حلقه‌ای ۰٫۹۵۸۹ ۰۳ دقیقه ۱۰ ثانیه ۲۳۵ کیلومتر (۱۴۶ مایل)
۱۲ ژانویه ۲۶۲۴ ۱۳:۴۵:۰۹ ۱۵۱ کامل ۱٫۰۴۳۳ ۰۳ دقیقه ۲۱ ثانیه ۱۵۷ کیلومتر (۹۸ مایل)
۷ ژوئیه ۲۶۲۴ ۲۰:۰۲:۱۰ ۱۵۶ حلقه‌ای ۰٫۹۴۸۷ ۰۶ دقیقه ۲۴ ثانیه ۱۸۸ کیلومتر (۱۱۷ مایل)
۱ ژانویه ۲۶۲۵ ۰۵:۲۵:۲۷ ۱۶۱ کامل ۱٫۰۳۶۱ ۰۳ دقیقه ۳۲ ثانیه ۱۲۶ کیلومتر (۷۸ مایل)
۲۶ ژوئن ۲۶۲۵ ۲۲:۱۵:۴۴ ۱۶۶ حلقه‌ای ۰٫۹۷۲۰ ۰۳ دقیقه ۱۷ ثانیه ۱۵۰ کیلومتر (۹۳ مایل)
۲۱ دسامبر ۲۶۲۵ ۱۸:۰۰:۱۲ ۱۷۱ جزئی ۰٫۹۷۱۰
۱۷ مه ۲۶۲۶ ۲۲:۲۸:۴۰ ۱۳۸ جزئی ۰٫۷۳۱۸
۱۶ ژوئن ۲۶۲۶ ۰۷:۱۳:۲۶ ۱۷۶ جزئی ۰٫۱۶۲۱
۱۱ نوامبر ۲۶۲۶ ۰۶:۰۸:۴۵ ۱۴۳ جزئی ۰٫۵۸۷۴
۷ مه ۲۶۲۷ ۱۴:۵۲:۰۴ ۱۴۸ کامل ۱٫۰۶۸۸ ۰۵ دقیقه ۲۲ ثانیه ۲۴۶ کیلومتر (۱۵۳ مایل)
۳۱ اکتبر ۲۶۲۷ ۰۵:۴۳:۵۱ ۱۵۳ حلقه‌ای ۰٫۹۳۵۸ ۰۶ دقیقه ۴۴ ثانیه ۲۷۸ کیلومتر (۱۷۳ مایل)
۲۶ آوریل ۲۶۲۸ ۰۶:۵۲:۵۷ ۱۵۸ کامل ۱٫۰۳۹۲ ۰۳ دقیقه ۵۳ ثانیه ۱۳۸ کیلومتر (۸۶ مایل)
۱۹ اکتبر ۲۶۲۸ ۰۹:۵۷:۲۴ ۱۶۳ حلقه‌ای ۰٫۹۸۵۴ ۰۱ دقیقه ۳۹ ثانیه ۵۳ کیلومتر (۳۳ مایل)
۱۵ آوریل ۲۶۲۹ ۱۷:۵۶:۳۸ ۱۶۸ جزئی ۰٫۸۲۰۹
۸ اکتبر ۲۶۲۹ ۲۱:۳۵:۲۹ ۱۷۳ کامل ۱٫۰۳۱۲ ۰۲ دقیقه ۱۰ ثانیه ۳۰۲ کیلومتر (۱۸۸ مایل)
۶ مارس ۲۶۳۰ ۰۳:۴۲:۰۹ ۱۴۰ جزئی ۰٫۷۳۵۰
۳۰ اوت ۲۶۳۰ ۰۶:۱۰:۵۲ ۱۴۵ کامل ۱٫۰۵۶۸ ۰۳ دقیقه ۵۳ ثانیه ۵۱۴ کیلومتر (۳۱۹ مایل)
۲۳ فوریه ۲۶۳۱ ۰۳:۵۵:۱۱ ۱۵۰ حلقه‌ای ۰٫۹۴۱۹ ۰۷ دقیقه ۱۳ ثانیه ۲۳۶ کیلومتر (۱۴۷ مایل)
۱۹ اوت ۲۶۳۱ ۲۰:۴۷:۰۳ ۱۵۵ کامل ۱٫۰۲۴۹ ۰۲ دقیقه ۳۶ ثانیه ۸۶ کیلومتر (۵۳ مایل)
۱۲ فوریه ۲۶۳۲ ۱۰:۲۵:۳۷ ۱۶۰ حلقه‌ای ۰٫۹۹۳۸ ۰۰ دقیقه ۳۶ ثانیه ۲۳ کیلومتر (۱۴ مایل)
۸ اوت ۲۶۳۲ ۰۴:۵۹:۲۷ ۱۶۵ حلقه‌ای ۰٫۹۶۹۵ ۰۲ دقیقه ۴۹ ثانیه ۱۳۶ کیلومتر (۸۵ مایل)
۳۱ ژانویه ۲۶۳۳ ۲۳:۳۱:۲۵ ۱۷۰ کامل ۱٫۰۲۶۶ ۰۱ دقیقه ۲۷ ثانیه ۳۳۲ کیلومتر (۲۰۶ مایل)
۲۸ ژوئن ۲۶۳۳ ۱۵:۴۸:۴۱ ۱۳۷ جزئی ۰٫۱۲۹۱
۲۸ ژوئیه ۲۶۳۳ ۰۶:۴۵:۱۴ ۱۷۵ جزئی ۰٫۳۳۳۰
۲۳ دسامبر ۲۶۳۳ ۰۴:۱۲:۱۵ ۱۴۲ جزئی ۰٫۸۳۱۳
۱۷ ژوئن ۲۶۳۴ ۱۹:۳۴:۲۲ ۱۴۷ حلقه‌ای ۰٫۹۸۶۲ ۰۱ دقیقه ۳۶ ثانیه ۶۷ کیلومتر (۴۲ مایل)
۱۲ دسامبر ۲۶۳۴ ۱۵:۱۱:۱۳ ۱۵۲ حلقه‌ای ۰٫۹۷۲۳ ۰۳ دقیقه ۱۹ ثانیه ۱۱۰ کیلومتر (۶۸ مایل)
۷ ژوئن ۲۶۳۵ ۰۶:۲۸:۲۲ ۱۵۷ کامل ۱٫۰۴۴۷ ۰۴ دقیقه ۰۴ ثانیه ۱۵۰ کیلومتر (۹۳ مایل)
۱ دسامبر ۲۶۳۵ ۱۸:۵۶:۵۵ ۱۶۲ حلقه‌ای ۰٫۹۳۰۲ ۰۷ دقیقه ۴۷ ثانیه ۲۷۲ کیلومتر (۱۶۹ مایل)
۲۶ مه ۲۶۳۶ ۲۲:۳۰:۵۳ ۱۶۷ کامل ۱٫۰۶۶۱ ۰۳ دقیقه ۴۸ ثانیه ۳۹۲ کیلومتر (۲۴۴ مایل)
۱۹ نوامبر ۲۶۳۶ ۱۸:۱۶:۵۹ ۱۷۲ حلقه‌ای ۰٫۹۱۶۴ ۰۵ دقیقه ۳۳ ثانیه
۱۷ آوریل ۲۶۳۷ ۰۵:۵۱:۳۳ ۱۳۹ جزئی ۰٫۹۰۱۳
۱۰ اکتبر ۲۶۳۷ ۰۷:۴۲:۱۱ ۱۴۴ جزئی ۰٫۶۸۰۲
۶ آوریل ۲۶۳۸ ۱۴:۵۰:۱۷ ۱۴۹ حلقه‌ای ۰٫۹۶۳۵ ۰۳ دقیقه ۵۲ ثانیه ۱۴۰ کیلومتر (۸۷ مایل)
۲۹ سپتامبر ۲۶۳۸ ۲۱:۰۶:۳۷ ۱۵۴ کامل ۱٫۰۵۵۴ ۰۴ دقیقه ۳۱ ثانیه ۱۹۸ کیلومتر (۱۲۳ مایل)
۲۶ مارس ۲۶۳۹ ۱۶:۳۶:۳۹ ۱۵۹ حلقه‌ای ۰٫۹۲۸۱ ۰۷ دقیقه ۵۸ ثانیه ۲۸۸ کیلومتر (۱۷۹ مایل)
۱۹ سپتامبر ۲۶۳۹ ۱۳:۵۰:۲۴ ۱۶۴ کامل ۱٫۰۶۸۳ ۰۵ دقیقه ۲۸ ثانیه ۲۳۴ کیلومتر (۱۴۵ مایل)
۱۴ مارس ۲۶۴۰ ۱۶:۲۱:۰۹ ۱۶۹ جزئی ۰٫۸۴۳۹
۸ سپتامبر ۲۶۴۰ ۰۵:۱۰:۴۸ ۱۷۴ جزئی ۰٫۸۵۳۲
۲ فوریه ۲۶۴۱ ۰۸:۲۰:۰۴ ۱۴۱ جزئی ۰٫۸۱۵۰
۳۰ ژوئیه ۲۶۴۱ ۰۱:۳۵:۵۶ ۱۴۶ حلقه‌ای ۰٫۹۵۴۵ ۰۳ دقیقه ۲۰ ثانیه ۳۲۶ کیلومتر (۲۰۳ مایل)
۲۲ ژانویه ۲۶۴۲ ۲۲:۳۶:۳۳ ۱۵۱ کامل ۱٫۰۴۴۳ ۰۳ دقیقه ۲۴ ثانیه ۱۶۰ کیلومتر (۹۹ مایل)
۱۹ ژوئیه ۲۶۴۲ ۰۲:۲۷:۵۴ ۱۵۶ حلقه‌ای ۰٫۹۴۹۳ ۰۶ دقیقه ۰۰ ثانیه ۱۸۷ کیلومتر (۱۱۶ مایل)
۱۲ ژانویه ۲۶۴۳ ۱۴:۱۴:۰۶ ۱۶۱ کامل ۱٫۰۳۴۱ ۰۳ دقیقه ۱۸ ثانیه ۱۱۹ کیلومتر (۷۴ مایل)
۸ ژوئیه ۲۶۴۳ ۰۵:۰۰:۵۷ ۱۶۶ حلقه‌ای ۰٫۹۷۶۸ ۰۲ دقیقه ۴۴ ثانیه ۱۰۹ کیلومتر (۶۸ مایل)
۲ ژانویه ۲۶۴۴ ۰۲:۳۱:۰۷ ۱۷۱ حلقه‌ای ۰٫۹۷۵۹
۲۸ مه ۲۶۴۴ ۰۶:۰۵:۵۸ ۱۳۸ جزئی ۰٫۶۲۳۶
۲۶ ژوئن ۲۶۴۴ ۱۴:۲۹:۰۱ ۱۷۶ جزئی ۰٫۳۰۱۶
۲۱ نوامبر ۲۶۴۴ ۱۳:۴۷:۲۹ ۱۴۳ جزئی ۰٫۵۳۹۰
۱۷ مه ۲۶۴۵ ۲۲:۴۳:۱۸ ۱۴۸ کامل ۱٫۰۷۰۷ ۰۵ دقیقه ۱۷ ثانیه ۲۶۱ کیلومتر (۱۶۲ مایل)
۱۰ نوامبر ۲۶۴۵ ۱۳:۱۸:۳۶ ۱۵۳ حلقه‌ای ۰٫۹۳۴۴ ۰۶ دقیقه ۳۵ ثانیه ۲۹۳ کیلومتر (۱۸۲ مایل)
۷ مه ۲۶۴۶ ۱۴:۴۱:۴۶ ۱۵۸ کامل ۱٫۰۳۹۶ ۰۴ دقیقه ۰۰ ثانیه ۱۳۷ کیلومتر (۸۵ مایل)
۳۰ اکتبر ۲۶۴۶ ۱۷:۴۶:۵۹ ۱۶۳ حلقه‌ای ۰٫۹۸۵۷ ۰۱ دقیقه ۳۸ ثانیه ۵۱ کیلومتر (۳۲ مایل)
۲۷ آوریل ۲۶۴۷ ۰۱:۳۰:۴۹ ۱۶۸ جزئی ۰٫۸۹۸۰
۲۰ اکتبر ۲۶۴۷ ۰۵:۳۸:۰۳ ۱۷۳ کامل ۱٫۰۳۲۴ ۰۲ دقیقه ۲۷ ثانیه ۲۴۳ کیلومتر (۱۵۱ مایل)
۱۶ مارس ۲۶۴۸ ۱۱:۲۱:۵۴ ۱۴۰ جزئی ۰٫۶۹۱۷
۹ سپتامبر ۲۶۴۸ ۱۳:۵۱:۲۳ ۱۴۵ کامل ۱٫۰۴۷۹ ۰۲ دقیقه ۴۸ ثانیه
۵ مارس ۲۶۴۹ ۱۱:۵۵:۲۱ ۱۵۰ حلقه‌ای ۰٫۹۴۶۰ ۰۶ دقیقه ۲۵ ثانیه ۲۲۰ کیلومتر (۱۴۰ مایل)
۳۰ اوت ۲۶۴۹ ۰۴:۰۳:۵۵ ۱۵۵ کامل ۱٫۰۱۹۴ ۰۲ دقیقه ۰۱ ثانیه ۶۹ کیلومتر (۴۳ مایل)
۲۲ فوریه ۲۶۵۰ ۱۸:۵۳:۵۹ ۱۶۰ حلقه‌ای ۰٫۹۹۸۴ ۰۰ دقیقه ۰۹ ثانیه ۶ کیلومتر (۳٫۷ مایل)
۱۹ اوت ۲۶۵۰ ۱۱:۴۵:۲۳ ۱۶۵ حلقه‌ای ۰٫۹۶۶۳ ۰۳ دقیقه ۲۱ ثانیه ۱۴۱ کیلومتر (۸۸ مایل)
۱۲ فوریه ۲۶۵۱ ۰۸:۱۷:۲۸ ۱۷۰ کامل ۱٫۰۲۹۸ ۰۱ دقیقه ۴۱ ثانیه ۳۳۲ کیلومتر (۲۰۶ مایل)
۸ اوت ۲۶۵۱ ۱۳:۱۳:۲۷ ۱۷۵ جزئی ۰٫۴۷۵۷
۳ ژانویه ۲۶۵۲ ۱۲:۵۵:۴۲ ۱۴۲ جزئی ۰٫۸۱۴۴
۲۸ ژوئن ۲۶۵۲ ۰۲:۳۱:۱۲ ۱۴۷ حلقه‌ای ۰٫۹۸۹۲ ۰۱ دقیقه ۱۱ ثانیه ۵۸ کیلومتر (۳۶ مایل)
۲۲ دسامبر ۲۶۵۲ ۲۳:۳۱:۱۷ ۱۵۲ حلقه‌ای ۰٫۹۶۸۰ ۰۳ دقیقه ۵۶ ثانیه ۱۲۸ کیلومتر (۸۰ مایل)
۱۷ ژوئن ۲۶۵۳ ۱۳:۵۳:۰۵ ۱۵۷ کامل ۱٫۰۴۹۳ ۰۴ دقیقه ۳۷ ثانیه ۱۶۴ کیلومتر (۱۰۲ مایل)
۱۲ دسامبر ۲۶۵۳ ۰۲:۵۱:۳۳ ۱۶۲ حلقه‌ای ۰٫۹۲۷۱ ۰۸ دقیقه ۲۱ ثانیه ۲۸۴ کیلومتر (۱۷۶ مایل)
۷ ژوئن ۲۶۵۴ ۰۶:۰۹:۵۰ ۱۶۷ کامل ۱٫۰۷۰۳ ۰۴ دقیقه ۱۲ ثانیه ۳۵۸ کیلومتر (۲۲۲ مایل)
۱ دسامبر ۲۶۵۴ ۰۲:۰۳:۲۹ ۱۷۲ حلقه‌ای ۰٫۹۱۶۵ ۰۵ دقیقه ۴۱ ثانیه ۰۲۱ کیلومتر (۱۳ مایل)
۲۸ آوریل ۲۶۵۵ ۱۳:۴۰:۵۶ ۱۳۹ جزئی ۰٫۸۰۹۴
۲۷ مه ۲۶۵۵ ۲۲:۵۱:۵۰ ۱۷۷ جزئی ۰٫۰۵۴۳
۲۱ اکتبر ۲۶۵۵ ۱۵:۳۲:۱۳ ۱۴۴ جزئی ۰٫۶۱۲۳
۱۶ آوریل ۲۶۵۶ ۲۲:۲۳:۱۲ ۱۴۹ حلقه‌ای ۰٫۹۶۳۳ ۰۴ دقیقه ۰۰ ثانیه ۱۴۳ کیلومتر (۸۹ مایل)
۱۰ اکتبر ۲۶۵۶ ۰۵:۰۶:۰۱ ۱۵۴ کامل ۱٫۰۵۳۹ ۰۴ دقیقه ۲۸ ثانیه ۱۹۷ کیلومتر (۱۲۲ مایل)
۶ آوریل ۲۶۵۷ ۰۰:۰۱:۴۶ ۱۵۹ حلقه‌ای ۰٫۹۳۰۵ ۰۷ دقیقه ۳۸ ثانیه ۲۷۴ کیلومتر (۱۷۰ مایل)
۲۹ سپتامبر ۲۶۵۷ ۲۱:۴۳:۰۷ ۱۶۴ کامل ۱٫۰۶۴۷ ۰۵ دقیقه ۱۱ ثانیه ۲۱۹ کیلومتر (۱۳۶ مایل)
۲۶ مارس ۲۶۵۸ ۰۰:۰۲:۲۳ ۱۶۹ جزئی ۰٫۹۰۰۲
۱۹ سپتامبر ۲۶۵۸ ۱۲:۴۲:۵۲ ۱۷۴ جزئی ۰٫۹۵۶۴
۱۳ فوریه ۲۶۵۹ ۱۶:۵۷:۱۵ ۱۴۱ جزئی ۰٫۸۰۷۳
۱۰ اوت ۲۶۵۹ ۰۸:۱۱:۵۱ ۱۴۶ حلقه‌ای ۰٫۹۴۸۷ ۰۳ دقیقه ۳۰ ثانیه ۵۸۴ کیلومتر (۳۶۳ مایل)
۳ فوریه ۲۶۶۰ ۰۷:۲۷:۳۲ ۱۵۱ کامل ۱٫۰۴۵۷ ۰۳ دقیقه ۳۰ ثانیه ۱۶۵ کیلومتر (۱۰۳ مایل)
۲۹ ژوئیه ۲۶۶۰ ۰۸:۵۵:۲۱ ۱۵۶ حلقه‌ای ۰٫۹۴۹۵ ۰۵ دقیقه ۴۲ ثانیه ۱۸۹ کیلومتر (۱۱۷ مایل)
۲۲ ژانویه ۲۶۶۱ ۲۳:۰۲:۲۳ ۱۶۱ کامل ۱٫۰۳۲۴ ۰۳ دقیقه ۰۴ ثانیه ۱۱۳ کیلومتر (۷۰ مایل)
۱۸ ژوئیه ۲۶۶۱ ۱۱:۴۸:۰۸ ۱۶۶ حلقه‌ای ۰٫۹۸۱۱ ۰۲ دقیقه ۱۲ ثانیه ۸۱ کیلومتر (۵۰ مایل)
۱۲ ژانویه ۲۶۶۲ ۱۱:۰۲:۲۶ ۱۷۱ حلقه‌ای ۰٫۹۷۸۷
۸ ژوئن ۲۶۶۲ ۱۳:۳۸:۴۳ ۱۳۸ جزئی ۰٫۵۰۶۸
۷ ژوئیه ۲۶۶۲ ۲۱:۴۳:۲۳ ۱۷۶ جزئی ۰٫۴۴۶۰
۲ دسامبر ۲۶۶۲ ۲۱:۳۲:۵۴ ۱۴۳ جزئی ۰٫۵۰۰۷
۲۹ مه ۲۶۶۳ ۰۶:۲۸:۲۱ ۱۴۸ کامل ۱٫۰۷۱۹ ۰۵ دقیقه ۰۷ ثانیه ۲۷۶ کیلومتر (۱۷۱ مایل)
۲۱ نوامبر ۲۶۶۳ ۲۱:۰۲:۰۱ ۱۵۳ حلقه‌ای ۰٫۹۳۳۳ ۰۶ دقیقه ۲۶ ثانیه ۳۰۵ کیلومتر (۱۹۰ مایل)
۱۷ مه ۲۶۶۴ ۲۲:۲۲:۴۹ ۱۵۸ کامل ۱٫۰۳۹۵ ۰۴ دقیقه ۰۲ ثانیه ۱۳۵ کیلومتر (۸۴ مایل)
۱۰ نوامبر ۲۶۶۴ ۰۱:۴۶:۱۰ ۱۶۳ حلقه‌ای ۰٫۹۸۶۱ ۰۱ دقیقه ۳۶ ثانیه ۵۰ کیلومتر (۳۱ مایل)
۷ مه ۲۶۶۵ ۰۸:۵۵:۰۹ ۱۶۸ حلقه‌ای ۰٫۹۶۶۸ ۰۲ دقیقه ۳۵ ثانیه
۳۰ اکتبر ۲۶۶۵ ۱۳:۴۸:۳۰ ۱۷۳ کامل ۱٫۰۳۳۰ ۰۲ دقیقه ۴۰ ثانیه ۲۱۵ کیلومتر (۱۳۴ مایل)
۲۷ مارس ۲۶۶۶ ۱۸:۵۳:۰۷ ۱۴۰ جزئی ۰٫۶۳۷۱
۲۰ سپتامبر ۲۶۶۶ ۲۱:۳۷:۰۷ ۱۴۵ جزئی ۰٫۹۱۸۶
۲۰ اکتبر ۲۶۶۶ ۰۵:۵۶:۲۸ ۱۸۳ جزئی ۰٫۰۲۲۶
۱۶ مارس ۲۶۶۷ ۱۹:۴۷:۴۰ ۱۵۰ حلقه‌ای ۰٫۹۵۰۶ ۰۵ دقیقه ۳۶ ثانیه ۲۰۳ کیلومتر (۱۲۶ مایل)
۱۰ سپتامبر ۲۶۶۷ ۱۱:۲۵:۰۵ ۱۵۵ Hybrid ۱٫۰۱۳۴ ۰۱ دقیقه ۲۲ ثانیه ۴۹ کیلومتر (۳۰ مایل)
۵ مارس ۲۶۶۸ ۰۳:۱۷:۰۸ ۱۶۰ Hybrid ۱٫۰۰۳۵ ۰۰ دقیقه ۲۱ ثانیه ۱۳ کیلومتر (۸٫۱ مایل)
۲۹ اوت ۲۶۶۸ ۱۸:۳۳:۴۸ ۱۶۵ حلقه‌ای ۰٫۹۶۲۷ ۰۳ دقیقه ۵۹ ثانیه ۱۴۹ کیلومتر (۹۳ مایل)
۲۲ فوریه ۲۶۶۹ ۱۷:۰۰:۳۸ ۱۷۰ کامل ۱٫۰۳۳۳ ۰۱ دقیقه ۵۸ ثانیه ۳۳۳ کیلومتر (۲۰۷ مایل)
۱۸ اوت ۲۶۶۹ ۱۹:۴۳:۴۱ ۱۷۵ جزئی ۰٫۶۱۶۱
۱۳ ژانویه ۲۶۷۰ ۲۱:۴۱:۰۸ ۱۴۲ جزئی ۰٫۸۰۱۳
۹ ژوئیه ۲۶۷۰ ۰۹:۲۵:۱۹ ۱۴۷ حلقه‌ای ۰٫۹۹۱۵ ۰۰ دقیقه ۵۲ ثانیه ۵۵ کیلومتر (۳۴ مایل)
۳ ژانویه ۲۶۷۱ ۰۷:۵۵:۰۱ ۱۵۲ حلقه‌ای ۰٫۹۶۴۳ ۰۴ دقیقه ۲۷ ثانیه ۱۴۴ کیلومتر (۸۹ مایل)
۲۸ ژوئن ۲۶۷۱ ۲۱:۱۵:۳۰ ۱۵۷ کامل ۱٫۰۵۳۴ ۰۵ دقیقه ۰۷ ثانیه ۱۷۷ کیلومتر (۱۱۰ مایل)
۲۳ دسامبر ۲۶۷۱ ۱۰:۵۰:۳۲ ۱۶۲ حلقه‌ای ۰٫۹۲۴۶ ۰۸ دقیقه ۵۲ ثانیه ۲۹۴ کیلومتر (۱۸۳ مایل)
۱۷ ژوئن ۲۶۷۲ ۱۳:۴۶:۱۶ ۱۶۷ کامل ۱٫۰۷۳۵ ۰۴ دقیقه ۳۶ ثانیه ۳۳۵ کیلومتر (۲۰۸ مایل)
۱۱ دسامبر ۲۶۷۲ ۰۹:۵۶:۲۱ ۱۷۲ حلقه‌ای ۰٫۹۱۶۵ ۰۵ دقیقه ۴۷ ثانیه ۸۷۴ کیلومتر (۵۴۳ مایل)
۸ مه ۲۶۷۳ ۲۱:۲۳:۲۳ ۱۳۹ جزئی ۰٫۷۰۸۰
۷ ژوئن ۲۶۷۳ ۰۶:۲۵:۴۶ ۱۷۷ جزئی ۰٫۱۶۶۵
۳۱ اکتبر ۲۶۷۳ ۲۳:۲۹:۵۵ ۱۴۴ جزئی ۰٫۵۵۴۴
۲۸ آوریل ۲۶۷۴ ۰۵:۴۷:۴۷ ۱۴۹ حلقه‌ای ۰٫۹۶۳۱ ۰۴ دقیقه ۰۹ ثانیه ۱۴۷ کیلومتر (۹۱ مایل)
۲۱ اکتبر ۲۶۷۴ ۱۳:۱۳:۰۵ ۱۵۴ کامل ۱٫۰۵۲۲ ۰۴ دقیقه ۲۵ ثانیه ۱۹۶ کیلومتر (۱۲۲ مایل)
۱۷ آوریل ۲۶۷۵ ۰۷:۱۶:۴۸ ۱۵۹ حلقه‌ای ۰٫۹۳۳۱ ۰۷ دقیقه ۲۳ ثانیه ۲۵۹ کیلومتر (۱۶۱ مایل)
۱۱ اکتبر ۲۶۷۵ ۰۵:۴۳:۴۷ ۱۶۴ کامل ۱٫۰۶۰۸ ۰۴ دقیقه ۵۴ ثانیه ۲۰۴ کیلومتر (۱۲۷ مایل)
۵ آوریل ۲۶۷۶ ۰۷:۳۵:۲۷ ۱۶۹ حلقه‌ای ۰٫۹۳۳۶ ۰۴ دقیقه ۲۵ ثانیه
۲۹ سپتامبر ۲۶۷۶ ۲۰:۲۰:۵۲ ۱۷۴ کامل ۱٫۰۰۸۹ ۰۰ دقیقه ۳۳ ثانیه ۱۳۴ کیلومتر (۸۳ مایل)
۲۴ فوریه ۲۶۷۷ ۰۱:۲۹:۵۵ ۱۴۱ جزئی ۰٫۷۹۱۵
۲۰ اوت ۲۶۷۷ ۱۴:۵۰:۱۸ ۱۴۶ جزئی ۰٫۹۱۸۲
۱۳ فوریه ۲۶۷۸ ۱۶:۱۴:۵۹ ۱۵۱ کامل ۱٫۰۴۷۵ ۰۳ دقیقه ۳۸ ثانیه ۱۷۲ کیلومتر (۱۰۷ مایل)
۹ اوت ۲۶۷۸ ۱۵:۲۳:۵۶ ۱۵۶ حلقه‌ای ۰٫۹۴۹۲ ۰۵ دقیقه ۳۰ ثانیه ۱۹۴ کیلومتر (۱۲۱ مایل)
۳ فوریه ۲۶۷۹ ۰۷:۴۹:۰۰ ۱۶۱ کامل ۱٫۰۳۱۲ ۰۲ دقیقه ۵۴ ثانیه ۱۰۹ کیلومتر (۶۸ مایل)
۲۹ ژوئیه ۲۶۷۹ ۱۸:۳۷:۰۶ ۱۶۶ حلقه‌ای ۰٫۹۸۴۶ ۰۱ دقیقه ۴۴ ثانیه ۶۲ کیلومتر (۳۹ مایل)
۲۳ ژانویه ۲۶۸۰ ۱۹:۳۲:۵۶ ۱۷۱ حلقه‌ای ۰٫۹۶۳۶ ۰۲ دقیقه ۴۶ ثانیه
۱۸ ژوئن ۲۶۸۰ ۲۱:۰۸:۰۸ ۱۳۸ جزئی ۰٫۳۸۲۷
۱۸ ژوئیه ۲۶۸۰ ۰۴:۵۸:۴۱ ۱۷۶ جزئی ۰٫۵۹۲۳
۱۳ دسامبر ۲۶۸۰ ۰۵:۲۵:۰۳ ۱۴۳ جزئی ۰٫۴۷۱۵
۸ ژوئن ۲۶۸۱ ۱۴:۰۷:۳۱ ۱۴۸ کامل ۱٫۰۷۲۴ ۰۴ دقیقه ۵۴ ثانیه ۲۹۴ کیلومتر (۱۸۳ مایل)
۲ دسامبر ۲۶۸۱ ۰۴:۵۳:۵۵ ۱۵۳ حلقه‌ای ۰٫۹۳۲۶ ۰۶ دقیقه ۱۸ ثانیه ۳۱۴ کیلومتر (۱۹۵ مایل)
۲۹ مه ۲۶۸۲ ۰۵:۵۶:۱۳ ۱۵۸ کامل ۱٫۰۳۹۰ ۰۳ دقیقه ۵۹ ثانیه ۱۳۲ کیلومتر (۸۲ مایل)
۲۱ نوامبر ۲۶۸۲ ۰۹:۵۴:۳۱ ۱۶۳ حلقه‌ای ۰٫۹۸۶۶ ۰۱ دقیقه ۳۲ ثانیه ۴۸ کیلومتر (۳۰ مایل)
۱۸ مه ۲۶۸۳ ۱۶:۱۰:۰۸ ۱۶۸ حلقه‌ای ۰٫۹۷۰۶ ۰۲ دقیقه ۴۴ ثانیه ۳۰۵ کیلومتر (۱۹۰ مایل)
۱۰ نوامبر ۲۶۸۳ ۲۲:۰۷:۵۵ ۱۷۳ کامل ۱٫۰۳۳۱ ۰۲ دقیقه ۴۹ ثانیه ۱۹۸ کیلومتر (۱۲۳ مایل)
۷ آوریل ۲۶۸۴ ۰۲:۱۷:۱۷ ۱۴۰ جزئی ۰٫۵۷۳۲
۱ اکتبر ۲۶۸۴ ۰۵:۲۸:۰۳ ۱۴۵ جزئی ۰٫۸۱۶۱
۳۰ اکتبر ۲۶۸۴ ۱۴:۱۱:۲۲ ۱۸۳ جزئی ۰٫۰۸۷۵
۲۷ مارس ۲۶۸۵ ۰۳:۳۵:۰۹ ۱۵۰ حلقه‌ای ۰٫۹۵۵۴ ۰۴ دقیقه ۴۸ ثانیه ۱۸۵ کیلومتر (۱۱۵ مایل)
۲۰ سپتامبر ۲۶۸۵ ۱۸:۵۰:۱۲ ۱۵۵ Hybrid ۱٫۰۰۷۱ ۰۰ دقیقه ۴۲ ثانیه ۲۷ کیلومتر (۱۷ مایل)
۱۶ مارس ۲۶۸۶ ۱۱:۳۴:۵۸ ۱۶۰ Hybrid ۱٫۰۰۹۰ ۰۰ دقیقه ۵۴ ثانیه ۳۲ کیلومتر (۲۰ مایل)
۱۰ سپتامبر ۲۶۸۶ ۰۱:۲۵:۵۸ ۱۶۵ حلقه‌ای ۰٫۹۵۸۷ ۰۴ دقیقه ۴۱ ثانیه ۱۶۰ کیلومتر (۹۹ مایل)
۶ مارس ۲۶۸۷ ۰۱:۳۸:۱۳ ۱۷۰ کامل ۱٫۰۳۷۴ ۰۲ دقیقه ۱۹ ثانیه ۳۳۰ کیلومتر (۲۱۰ مایل)
۳۰ اوت ۲۶۸۷ ۰۲:۱۹:۴۶ ۱۷۵ جزئی ۰٫۷۴۹۰
۲۵ ژانویه ۲۶۸۸ ۰۶:۲۴:۱۸ ۱۴۲ جزئی ۰٫۷۸۶۰
۱۹ ژوئیه ۲۶۸۸ ۱۶:۲۲:۳۱ ۱۴۷ حلقه‌ای ۰٫۹۹۲۶ ۰۰ دقیقه ۴۱ ثانیه ۶۴ کیلومتر (۴۰ مایل)
۱۳ ژانویه ۲۶۸۹ ۱۶:۱۸:۴۱ ۱۵۲ حلقه‌ای ۰٫۹۶۱۲ ۰۴ دقیقه ۵۲ ثانیه ۱۵۸ کیلومتر (۹۸ مایل)
۹ ژوئیه ۲۶۸۹ ۰۴:۳۶:۳۱ ۱۵۷ کامل ۱٫۰۵۶۸ ۰۵ دقیقه ۳۱ ثانیه ۱۸۸ کیلومتر (۱۱۷ مایل)
۲ ژانویه ۲۶۹۰ ۱۸:۵۲:۲۵ ۱۶۲ حلقه‌ای ۰٫۹۲۲۶ ۰۹ دقیقه ۱۷ ثانیه ۳۰۱ کیلومتر (۱۸۷ مایل)
۲۸ ژوئن ۲۶۹۰ ۲۱:۱۸:۰۷ ۱۶۷ کامل ۱٫۰۷۵۹ ۰۵ دقیقه ۰۰ ثانیه ۳۱۷ کیلومتر (۱۹۷ مایل)
۲۲ دسامبر ۲۶۹۰ ۱۷:۵۵:۳۰ ۱۷۲ حلقه‌ای ۰٫۹۱۶۸ ۰۵ دقیقه ۵۲ ثانیه ۷۹۵ کیلومتر (۴۹۴ مایل)
۲۰ مه ۲۶۹۱ ۰۴:۵۵:۰۹ ۱۳۹ جزئی ۰٫۵۹۲۲
۱۸ ژوئن ۲۶۹۱ ۱۳:۵۲:۳۲ ۱۷۷ جزئی ۰٫۲۸۸۵
۱۲ نوامبر ۲۶۹۱ ۰۷:۳۸:۱۴ ۱۴۴ جزئی ۰٫۵۱۰۵
۱۱ دسامبر ۲۶۹۱ ۲۱:۰۵:۵۳ ۱۸۲ جزئی ۰٫۰۱۱۴
۸ مه ۲۶۹۲ ۱۳:۰۲:۰۳ ۱۴۹ حلقه‌ای ۰٫۹۶۲۷ ۰۴ دقیقه ۲۱ ثانیه ۱۵۵ کیلومتر (۹۶ مایل)
۳۱ اکتبر ۲۶۹۲ ۲۱:۲۷:۴۰ ۱۵۴ کامل ۱٫۰۵۰۳ ۰۴ دقیقه ۲۳ ثانیه ۱۹۳ کیلومتر (۱۲۰ مایل)
۲۷ آوریل ۲۶۹۳ ۱۴:۲۳:۴۵ ۱۵۹ حلقه‌ای ۰٫۹۳۵۹ ۰۷ دقیقه ۱۲ ثانیه ۲۴۵ کیلومتر (۱۵۲ مایل)
۲۱ اکتبر ۲۶۹۳ ۱۳:۵۰:۳۶ ۱۶۴ کامل ۱٫۰۵۶۶ ۰۴ دقیقه ۳۷ ثانیه ۱۸۹ کیلومتر (۱۱۷ مایل)
۱۶ آوریل ۲۶۹۴ ۱۵:۰۱:۱۰ ۱۶۹ حلقه‌ای ۰٫۹۴۲۲ ۰۴ دقیقه ۰۵ ثانیه ۶۷۹ کیلومتر (۴۲۲ مایل)
۱۱ اکتبر ۲۶۹۴ ۰۴:۰۴:۲۰ ۱۷۴ Hybrid ۱٫۰۰۵۴ ۰۰ دقیقه ۲۱ ثانیه ۴۹ کیلومتر (۳۰ مایل)
۷ مارس ۲۶۹۵ ۰۹:۵۸:۵۶ ۱۴۱ جزئی ۰٫۷۶۹۳
۳۱ اوت ۲۶۹۵ ۲۱:۳۲:۰۲ ۱۴۶ جزئی ۰٫۷۸۱۶
۲۵ فوریه ۲۶۹۶ ۰۰:۵۸:۴۸ ۱۵۱ کامل ۱٫۰۴۹۶ ۰۳ دقیقه ۴۸ ثانیه ۱۸۰ کیلومتر (۱۱۰ مایل)
۱۹ اوت ۲۶۹۶ ۲۱:۵۷:۵۶ ۱۵۶ حلقه‌ای ۰٫۹۴۸۵ ۰۵ دقیقه ۲۴ ثانیه ۲۰۱ کیلومتر (۱۲۵ مایل)
۱۳ فوریه ۲۶۹۷ ۱۶:۳۳:۰۴ ۱۶۱ کامل ۱٫۰۳۰۵ ۰۲ دقیقه ۴۶ ثانیه ۱۰۶ کیلومتر (۶۶ مایل)
۹ اوت ۲۶۹۷ ۰۱:۲۹:۲۲ ۱۶۶ حلقه‌ای ۰٫۹۸۷۷ ۰۱ دقیقه ۲۰ ثانیه ۴۷ کیلومتر (۲۹ مایل)
۳ فوریه ۲۶۹۸ ۰۴:۰۱:۱۹ ۱۷۱ حلقه‌ای ۰٫۹۶۲۵ ۰۲ دقیقه ۵۲ ثانیه
۳۰ ژوئن ۲۶۹۸ ۰۴:۳۵:۴۳ ۱۳۸ جزئی ۰٫۲۵۳۹
۲۹ ژوئیه ۲۶۹۸ ۱۲:۱۵:۵۵ ۱۷۶ جزئی ۰٫۷۳۸۵
۲۴ دسامبر ۲۶۹۸ ۱۳:۲۱:۰۸ ۱۴۳ جزئی ۰٫۴۴۸۵
۱۹ ژوئن ۲۶۹۹ ۲۱:۴۲:۳۲ ۱۴۸ کامل ۱٫۰۷۲۰ ۰۴ دقیقه ۳۸ ثانیه ۳۱۴ کیلومتر (۱۹۵ مایل)
۱۳ دسامبر ۲۶۹۹ ۱۲:۵۲:۵۰ ۱۵۳ حلقه‌ای ۰٫۹۳۲۵ ۰۶ دقیقه ۰۸ ثانیه ۳۲۰ کیلومتر (۲۰۰ مایل)
۹ ژوئیه ۲۷۰۰ ۱۳:۲۳:۲۰ ۱۵۸ کامل ۱٫۰۳۷۹ ۰۳ دقیقه ۴۹ ثانیه ۱۲۸ کیلومتر (۸۰ مایل)
۲ دسامبر ۲۷۰۰ ۱۸:۰۹:۳۷ ۱۶۳ حلقه‌ای ۰٫۹۸۷۴ ۰۱ دقیقه ۲۶ ثانیه ۴۵ کیلومتر (۲۸ مایل)