فهرست‌های خورشیدگرفتگی‌ها
نمودار یک خورشیدگرفتگی (اندازه‌ها غیرطبیعی‌اند)
شکل هندسی خورشیدگرفتگی
(اندازه‌ها غیرطبیعی‌اند)
سده‌ها

پس از میلاد

خورشیدگرفتگی‌های قابل مشاهده در
چین • بریتانیا • فیلیپین • ایالات متحدهٔ آمریکا • ایران
جستارهای وابسته: فهرست ماه‌گرفتگی‌ها

این فهرست شامل خورشیدگرفتگی‌های قرن ۲۶ میلادی است که در طی سال‌های ۲۵۰۱ تا ۲۶۰۰ روی خواهند داد. در این دوره ۲۲۵ خورشیدگرفتگی رخ خواهد داد که ۸۳ مورد آن خورشیدگرفتگی جزئی، ۷۲ مورد خورشیدگرفتگی حلقه‌ای، ۶۴ مورد خورشیدگرفتگی کامل و ۶ مورد نیز از نوع خورشیدگرفتگی مرکب خواهد بود.

تاریخ زمان بزرگ‌ترین گرفت چرخهٔ ساروس نوع قدر مدت زمان مکان مسیر گرفتگی ناحیهٔ جغرافیایی منبع(ها)
۱۹ فوریه ۲۵۰۱ ۰۴:۳۵:۲۱ ۱۴۸ کامل ۱٫۰۴۸۳ ۰۴ دقیقه ۳۱ ثانیه ۱۶۳ کیلومتر (۱۰۱ مایل)
۱۵ اوت ۲۵۰۱ ۰۴:۵۲:۰۸ ۱۵۳ حلقه‌ای ۰٫۹۴۷۱ ۰۷ دقیقه ۰۱ ثانیه ۱۹۵ کیلومتر (۱۲۱ مایل)
۸ فوریه ۲۵۰۲ ۲۰:۲۲:۲۹ ۱۵۸ کامل ۱٫۰۳۵۴ ۰۲ دقیقه ۴۹ ثانیه ۱۳۶ کیلومتر (۸۵ مایل)
۴ اوت ۲۵۰۲ ۰۷:۱۹:۵۳ ۱۶۳ حلقه‌ای ۰٫۹۷۵۶ ۰۲ دقیقه ۰۳ ثانیه ۱۱۹ کیلومتر (۷۴ مایل)
۲۹ ژانویه ۲۵۰۳ ۰۸:۵۳:۳۳ ۱۶۸ جزئی ۰٫۵۹۷۹
۲۵ ژوئن ۲۵۰۳ ۰۸:۴۰:۲۲ ۱۳۵ جزئی ۰٫۶۸۰۰
۲۴ ژوئیه ۲۵۰۳ ۱۶:۴۶:۳۷ ۱۷۳ جزئی ۰٫۲۷۱۶
۱۹ دسامبر ۲۵۰۳ ۱۹:۵۹:۲۱ ۱۴۰ جزئی ۰٫۸۸۵۱
۱۴ ژوئن ۲۵۰۴ ۰۱:۳۱:۰۳ ۱۴۵ کامل ۱٫۰۷۶۹ ۰۷ دقیقه ۱۰ ثانیه ۲۷۵ کیلومتر (۱۷۱ مایل)
۷ دسامبر ۲۵۰۴ ۱۹:۱۰:۰۹ ۱۵۰ حلقه‌ای ۰٫۹۲۸۹ ۰۹ دقیقه ۴۶ ثانیه ۲۸۴ کیلومتر (۱۷۶ مایل)
۳ ژوئن ۲۵۰۵ ۱۷:۴۸:۰۲ ۱۵۵ کامل ۱٫۰۴۶۴ ۰۳ دقیقه ۵۰ ثانیه ۱۶۳ کیلومتر (۱۰۱ مایل)
۲۶ نوامبر ۲۵۰۵ ۲۳:۰۷:۰۴ ۱۶۰ حلقه‌ای ۰٫۹۷۶۳ ۰۲ دقیقه ۱۳ ثانیه ۹۱ کیلومتر (۵۷ مایل)
۲۴ مه ۲۵۰۶ ۰۴:۵۹:۳۵ ۱۶۵ جزئی ۰٫۷۶۹۵
۱۶ نوامبر ۲۵۰۶ ۱۰:۲۷:۳۸ ۱۷۰ جزئی ۰٫۹۳۹۶
۱۳ آوریل ۲۵۰۷ ۱۶:۲۳:۴۳ ۱۳۷ حلقه‌ای ۰٫۹۵۳۹
۷ اکتبر ۲۵۰۷ ۱۷:۱۸:۱۸ ۱۴۲ کامل ۱٫۰۴۶۴ ۰۳ دقیقه ۰۷ ثانیه ۳۷۴ کیلومتر (۲۳۲ مایل)
۱ آوریل ۲۵۰۸ ۱۷:۱۳:۲۲ ۱۴۷ حلقه‌ای ۰٫۹۵۳۲ ۰۵ دقیقه ۰۶ ثانیه ۱۷۷ کیلومتر (۱۱۰ مایل)
۲۶ سپتامبر ۲۵۰۸ ۰۷:۱۴:۵۱ ۱۵۲ Hybrid ۱٫۰۱۳۴ ۰۱ دقیقه ۱۴ ثانیه ۴۷ کیلومتر (۲۹ مایل)
۲۲ مارس ۲۵۰۹ ۰۰:۲۰:۴۷ ۱۵۷ Hybrid ۱٫۰۰۲۳ ۰۰ دقیقه ۱۲ ثانیه ۹ کیلومتر (۵٫۶ مایل)
۱۵ سپتامبر ۲۵۰۹ ۱۴:۴۲:۱۵ ۱۶۲ حلقه‌ای ۰٫۹۶۰۴ ۰۳ دقیقه ۵۸ ثانیه ۱۷۱ کیلومتر (۱۰۶ مایل)
۱۰ فوریه ۲۵۱۰ ۰۳:۵۱:۵۶ ۱۲۹ جزئی ۰٫۰۴۳۰
۱۱ مارس ۲۵۱۰ ۱۳:۵۴:۴۵ ۱۶۷ جزئی ۰٫۷۵۳۱
۶ اوت ۲۵۱۰ ۰۰:۳۸:۵۶ ۱۳۴ جزئی ۰٫۰۳۶۲
۴ سپتامبر ۲۵۱۰ ۱۵:۵۶:۴۹ ۱۷۲ جزئی ۰٫۴۰۰۳
۳۰ ژانویه ۲۵۱۱ ۱۹:۰۹:۳۳ ۱۳۹ کامل ۱٫۰۱۵۷ ۰۰ دقیقه ۵۷ ثانیه ۱۱۴ کیلومتر (۷۱ مایل)
۲۶ ژوئیه ۲۵۱۱ ۰۴:۴۹:۲۶ ۱۴۴ حلقه‌ای ۰٫۹۸۹۹ ۰۰ دقیقه ۴۵ ثانیه ۵۲ کیلومتر (۳۲ مایل)
۲۰ ژانویه ۲۵۱۲ ۰۵:۵۷:۲۰ ۱۴۹ حلقه‌ای ۰٫۹۷۰۰ ۰۳ دقیقه ۰۲ ثانیه ۱۱۰ کیلومتر (۶۸ مایل)
۱۴ ژوئیه ۲۵۱۲ ۱۶:۱۴:۱۱ ۱۵۴ کامل ۱٫۰۵۱۰ ۰۴ دقیقه ۴۷ ثانیه ۱۷۰ کیلومتر (۱۱۰ مایل)
۸ ژانویه ۲۵۱۳ ۰۹:۲۵:۲۳ ۱۵۹ حلقه‌ای ۰٫۹۲۴۰ ۱۰ دقیقه ۲۵ ثانیه ۳۲۹ کیلومتر (۲۰۴ مایل)
۴ ژوئیه ۲۵۱۳ ۰۸:۳۸:۱۶ ۱۶۴ کامل ۱٫۰۷۲۹ ۰۶ دقیقه ۰۹ ثانیه ۳۹۲ کیلومتر (۲۴۴ مایل)
۲۸ دسامبر ۲۵۱۳ ۰۸:۲۸:۰۶ ۱۶۹ جزئی ۰٫۶۵۸۷
۲۵ مه ۲۵۱۴ ۱۷:۰۴:۳۲ ۱۳۶ جزئی ۰٫۹۵۰۷
۱۷ نوامبر ۲۵۱۴ ۲۰:۳۱:۲۲ ۱۴۱ جزئی ۰٫۸۸۱۸
۱۵ مه ۲۵۱۵ ۰۲:۱۲:۱۱ ۱۴۶ حلقه‌ای ۰٫۹۷۲۲ ۰۲ دقیقه ۵۷ ثانیه ۱۰۴ کیلومتر (۶۵ مایل)
۷ نوامبر ۲۵۱۵ ۰۹:۳۵:۳۴ ۱۵۱ کامل ۱٫۰۴۵۹ ۰۳ دقیقه ۵۳ ثانیه ۱۶۱ کیلومتر (۱۰۰ مایل)
۳ مه ۲۵۱۶ ۰۴:۱۷:۴۷ ۱۵۶ حلقه‌ای ۰٫۹۳۷۷ ۰۸ دقیقه ۲۸ ثانیه ۲۵۹ کیلومتر (۱۶۱ مایل)
۲۷ اکتبر ۲۵۱۶ ۰۱:۴۸:۴۶ ۱۶۱ کامل ۱٫۰۵۶۰ ۰۵ دقیقه ۱۱ ثانیه ۱۹۹ کیلومتر (۱۲۴ مایل)
۲۲ آوریل ۲۵۱۷ ۰۴:۳۹:۲۸ ۱۶۶ جزئی ۰٫۶۶۶۹
۱۶ اکتبر ۲۵۱۷ ۱۶:۲۸:۵۹ ۱۷۱ جزئی ۰٫۷۸۲۳
۱۲ مارس ۲۵۱۸ ۲۲:۳۷:۰۲ ۱۳۸ کامل ۱٫۰۰۷۱ ۰۰ دقیقه ۳۱ ثانیه ۶۳ کیلومتر (۳۹ مایل)
۶ سپتامبر ۲۵۱۸ ۱۰:۵۵:۴۱ ۱۴۳ حلقه‌ای ۰٫۹۴۵۸ ۰۴ دقیقه ۵۴ ثانیه ۴۶۷ کیلومتر (۲۹۰ مایل)
۲ مارس ۲۵۱۹ ۱۳:۱۵:۲۴ ۱۴۸ کامل ۱٫۰۵۱۱ ۰۴ دقیقه ۴۲ ثانیه ۱۷۳ کیلومتر (۱۰۷ مایل)
۲۶ اوت ۲۵۱۹ ۱۱:۲۷:۴۹ ۱۵۳ حلقه‌ای ۰٫۹۴۶۰ ۰۷ دقیقه ۰۸ ثانیه ۲۰۱ کیلومتر (۱۲۵ مایل)
۲۰ فوریه ۲۵۲۰ ۰۵:۰۴:۰۶ ۱۵۸ کامل ۱٫۰۳۵۳ ۰۲ دقیقه ۵۴ ثانیه ۱۳۵ کیلومتر (۸۴ مایل)
۱۴ اوت ۲۵۲۰ ۱۴:۱۱:۴۱ ۱۶۳ حلقه‌ای ۰٫۹۷۸۴ ۰۱ دقیقه ۵۷ ثانیه ۹۶ کیلومتر (۶۰ مایل)
۸ فوریه ۲۵۲۱ ۱۷:۲۲:۵۴ ۱۶۸ جزئی ۰٫۶۰۳۹
۵ ژوئیه ۲۵۲۱ ۱۶:۰۴:۵۳ ۱۳۵ جزئی ۰٫۵۴۹۲
۴ اوت ۲۵۲۱ ۰۰:۰۲:۱۸ ۱۷۳ جزئی ۰٫۴۱۴۱
۳۰ دسامبر ۲۵۲۱ ۰۳:۵۸:۵۰ ۱۴۰ جزئی ۰٫۸۶۴۲
۲۵ ژوئن ۲۵۲۲ ۰۹:۰۳:۴۵ ۱۴۵ کامل ۱٫۰۷۶۹ ۰۷ دقیقه ۱۲ ثانیه ۲۸۷ کیلومتر (۱۷۸ مایل)
۱۹ دسامبر ۲۵۲۲ ۰۳:۱۰:۴۰ ۱۵۰ حلقه‌ای ۰٫۹۲۸۹ ۰۹ دقیقه ۵۸ ثانیه ۲۸۶ کیلومتر (۱۷۸ مایل)
۱۵ ژوئن ۲۵۲۳ ۰۱:۱۲:۳۰ ۱۵۵ کامل ۱٫۰۴۵۳ ۰۳ دقیقه ۵۶ ثانیه ۱۵۶ کیلومتر (۹۷ مایل)
۸ دسامبر ۲۵۲۳ ۰۷:۲۴:۵۴ ۱۶۰ حلقه‌ای ۰٫۹۷۷۴ ۰۲ دقیقه ۰۸ ثانیه ۸۶ کیلومتر (۵۳ مایل)
۳ ژوئن ۲۵۲۴ ۱۲:۰۴:۴۰ ۱۶۵ جزئی ۰٫۸۸۷۳
۲۶ نوامبر ۲۵۲۴ ۱۸:۵۸:۰۹ ۱۷۰ جزئی ۰٫۹۷۷۸
۲۳ آوریل ۲۵۲۵ ۲۳:۳۰:۱۵ ۱۳۷ جزئی ۰٫۸۶۴۶
۱۸ اکتبر ۲۵۲۵ ۰۱:۲۳:۵۵ ۱۴۲ کامل ۱٫۰۳۹۶ ۰۲ دقیقه ۳۹ ثانیه ۴۵۰ کیلومتر (۲۸۰ مایل)
۱۳ آوریل ۲۵۲۶ ۰۰:۴۳:۰۲ ۱۴۷ حلقه‌ای ۰٫۹۵۸۳ ۰۴ دقیقه ۳۵ ثانیه ۱۵۸ کیلومتر (۹۸ مایل)
۷ اکتبر ۲۵۲۶ ۱۴:۵۴:۲۱ ۱۵۲ Hybrid ۱٫۰۰۷۰ ۰۰ دقیقه ۴۰ ثانیه ۲۵ کیلومتر (۱۶ مایل)
۲ آوریل ۲۵۲۷ ۰۸:۲۳:۲۶ ۱۵۷ Hybrid ۱٫۰۰۸۶ ۰۰ دقیقه ۴۵ ثانیه ۳۳ کیلومتر (۲۱ مایل)
۲۶ سپتامبر ۲۵۲۷ ۲۱:۴۸:۴۵ ۱۶۲ حلقه‌ای ۰٫۹۵۵۹ ۰۴ دقیقه ۲۵ ثانیه ۱۸۳ کیلومتر (۱۱۴ مایل)
۲۱ فوریه ۲۵۲۸ ۱۲:۳۶:۴۵ ۱۲۹ جزئی ۰٫۰۲۱۸
۲۱ مارس ۲۵۲۸ ۲۲:۲۰:۲۹ ۱۶۷ جزئی ۰٫۸۰۳۰
۱۴ سپتامبر ۲۵۲۸ ۲۲:۴۲:۵۴ ۱۷۲ جزئی ۰٫۵۱۹۲
۱۰ فوریه ۲۵۲۹ ۰۳:۵۲:۳۱ ۱۳۹ کامل ۱٫۰۱۴۳ ۰۰ دقیقه ۵۳ ثانیه ۱۰۸ کیلومتر (۶۷ مایل)
۵ اوت ۲۵۲۹ ۱۱:۴۵:۳۶ ۱۴۴ حلقه‌ای ۰٫۹۹۱۰ ۰۰ دقیقه ۳۹ ثانیه ۵۴ کیلومتر (۳۴ مایل)
۳۰ ژانویه ۲۵۳۰ ۱۴:۲۳:۱۰ ۱۴۹ حلقه‌ای ۰٫۹۶۷۸ ۰۳ دقیقه ۱۴ ثانیه ۱۱۹ کیلومتر (۷۴ مایل)
۲۵ ژوئیه ۲۵۳۰ ۲۳:۳۳:۴۹ ۱۵۴ کامل ۱٫۰۵۳۸ ۰۴ دقیقه ۵۰ ثانیه ۱۷۸ کیلومتر (۱۱۱ مایل)
۱۹ ژانویه ۲۵۳۱ ۱۷:۳۱:۱۹ ۱۵۹ حلقه‌ای ۰٫۹۲۲۸ ۱۰ دقیقه ۱۷ ثانیه ۳۳۲ کیلومتر (۲۰۶ مایل)
۱۵ ژوئیه ۲۵۳۱ ۱۶:۰۷:۳۳ ۱۶۴ کامل ۱٫۰۷۵۰ ۰۶ دقیقه ۲۵ ثانیه ۳۵۱ کیلومتر (۲۱۸ مایل)
۸ ژانویه ۲۵۳۲ ۱۶:۳۱:۰۵ ۱۶۹ جزئی ۰٫۶۷۶۰
۵ ژوئن ۲۵۳۲ ۰۰:۲۸:۵۸ ۱۳۶ جزئی ۰٫۸۲۲۴
۴ ژوئیه ۲۵۳۲ ۰۸:۵۴:۵۸ ۱۷۴ جزئی ۰٫۱۰۴۰
۲۸ نوامبر ۲۵۳۲ ۰۴:۴۹:۲۶ ۱۴۱ جزئی ۰٫۸۵۵۳
۲۵ مه ۲۵۳۳ ۰۹:۱۵:۵۰ ۱۴۶ حلقه‌ای ۰٫۹۷۱۲ ۰۲ دقیقه ۵۶ ثانیه ۱۱۱ کیلومتر (۶۹ مایل)
۱۷ نوامبر ۲۵۳۳ ۱۸:۰۳:۱۰ ۱۵۱ کامل ۱٫۰۴۴۸ ۰۳ دقیقه ۴۳ ثانیه ۱۵۹ کیلومتر (۹۹ مایل)
۱۴ مه ۲۵۳۴ ۱۱:۰۹:۲۹ ۱۵۶ حلقه‌ای ۰٫۹۴۰۲ ۰۸ دقیقه ۲۳ ثانیه ۲۴۰ کیلومتر (۱۵۰ مایل)
۷ نوامبر ۲۵۳۴ ۱۰:۱۰:۰۷ ۱۶۱ کامل ۱٫۰۵۲۲ ۰۴ دقیقه ۵۸ ثانیه ۱۸۴ کیلومتر (۱۱۴ مایل)
۳ مه ۲۵۳۵ ۱۱:۴۷:۳۷ ۱۶۶ جزئی ۰٫۷۶۹۱
۲۸ اکتبر ۲۵۳۵ ۰۰:۲۹:۳۴ ۱۷۱ جزئی ۰٫۸۳۸۸
۲۳ مارس ۲۵۳۶ ۰۶:۵۱:۰۶ ۱۳۸ کامل ۱٫۰۱۱۵ ۰۰ دقیقه ۴۶ ثانیه ۱۲۱ کیلومتر (۷۵ مایل)
۱۶ سپتامبر ۲۵۳۶ ۱۷:۵۰:۱۸ ۱۴۳ حلقه‌ای ۰٫۹۳۸۵ ۰۴ دقیقه ۴۸ ثانیه ۰۲۵ کیلومتر (۱۶ مایل)
۱۲ مارس ۲۵۳۷ ۲۱:۴۹:۰۷ ۱۴۸ کامل ۱٫۰۵۴۲ ۰۴ دقیقه ۵۳ ثانیه ۱۸۴ کیلومتر (۱۱۴ مایل)
۵ سپتامبر ۲۵۳۷ ۱۸:۰۸:۵۹ ۱۵۳ حلقه‌ای ۰٫۹۴۴۶ ۰۷ دقیقه ۱۱ ثانیه ۲۱۰ کیلومتر (۱۳۰ مایل)
۲ مارس ۲۵۳۸ ۱۳:۴۱:۱۰ ۱۵۸ کامل ۱٫۰۳۵۷ ۰۳ دقیقه ۰۱ ثانیه ۱۳۵ کیلومتر (۸۴ مایل)
۲۵ اوت ۲۵۳۸ ۲۱:۰۸:۱۴ ۱۶۳ حلقه‌ای ۰٫۹۸۰۶ ۰۱ دقیقه ۵۲ ثانیه ۸۱ کیلومتر (۵۰ مایل)
۲۰ فوریه ۲۵۳۹ ۰۱:۴۸:۰۵ ۱۶۸ جزئی ۰٫۶۱۵۳
۱۶ ژوئیه ۲۵۳۹ ۲۳:۲۷:۴۹ ۱۳۵ جزئی ۰٫۴۱۴۳
۱۵ اوت ۲۵۳۹ ۰۷:۲۱:۰۱ ۱۷۳ جزئی ۰٫۵۵۴۸
۱۰ ژانویه ۲۵۴۰ ۱۲:۰۱:۳۵ ۱۴۰ جزئی ۰٫۸۴۸۳
۵ ژوئیه ۲۵۴۰ ۱۶:۳۴:۲۶ ۱۴۵ کامل ۱٫۰۷۶۰ ۰۷ دقیقه ۰۴ ثانیه ۳۰۰ کیلومتر (۱۹۰ مایل)
۲۹ دسامبر ۲۵۴۰ ۱۱:۱۵:۵۹ ۱۵۰ حلقه‌ای ۰٫۹۲۹۵ ۰۹ دقیقه ۵۷ ثانیه ۲۸۵ کیلومتر (۱۷۷ مایل)
۲۵ ژوئن ۲۵۴۱ ۰۸:۳۳:۵۷ ۱۵۵ کامل ۱٫۰۴۳۷ ۰۳ دقیقه ۵۸ ثانیه ۱۴۸ کیلومتر (۹۲ مایل)
۱۸ دسامبر ۲۵۴۱ ۱۵:۴۸:۵۵ ۱۶۰ حلقه‌ای ۰٫۹۷۸۸ ۰۲ دقیقه ۰۱ ثانیه ۸۰ کیلومتر (۵۰ مایل)
۱۴ ژوئن ۲۵۴۲ ۱۹:۰۳:۰۹ ۱۶۵ حلقه‌ای ۰٫۹۷۳۷ ۰۱ دقیقه ۳۰ ثانیه ۵۴۰ کیلومتر (۳۴۰ مایل)
۸ دسامبر ۲۵۴۲ ۰۳:۳۵:۰۱ ۱۷۰ کامل ۱٫۰۰۷۲
۵ مه ۲۵۴۳ ۰۶:۲۹:۱۹ ۱۳۷ جزئی ۰٫۷۶۴۸
۲۹ اکتبر ۲۵۴۳ ۰۹:۳۶:۳۰ ۱۴۲ کامل ۱٫۰۳۱۶ ۰۲ دقیقه ۰۲ ثانیه
۲۳ آوریل ۲۵۴۴ ۰۸:۰۵:۳۴ ۱۴۷ حلقه‌ای ۰٫۹۶۳۵ ۰۴ دقیقه ۰۵ ثانیه ۱۴۰ کیلومتر (۸۷ مایل)
۱۷ اکتبر ۲۵۴۴ ۲۲:۴۱:۱۴ ۱۵۲ Hybrid ۱٫۰۰۰۶ ۰۰ دقیقه ۰۴ ثانیه ۲ کیلومتر (۱٫۲ مایل)
۱۲ آوریل ۲۵۴۵ ۱۶:۱۹:۴۶ ۱۵۷ Hybrid ۱٫۰۱۴۹ ۰۱ دقیقه ۱۷ ثانیه ۵۵ کیلومتر (۳۴ مایل)
۷ اکتبر ۲۵۴۵ ۰۵:۰۱:۱۵ ۱۶۲ حلقه‌ای ۰٫۹۵۱۴ ۰۴ دقیقه ۵۴ ثانیه ۱۹۷ کیلومتر (۱۲۲ مایل)
۲ آوریل ۲۵۴۶ ۰۶:۳۹:۲۲ ۱۶۷ جزئی ۰٫۸۶۴۷
۲۶ سپتامبر ۲۵۴۶ ۰۵:۳۶:۲۸ ۱۷۲ جزئی ۰٫۶۲۸۵
۲۱ فوریه ۲۵۴۷ ۱۲:۲۹:۳۰ ۱۳۹ کامل ۱٫۰۱۳۲ ۰۰ دقیقه ۵۰ ثانیه ۱۰۶ کیلومتر (۶۶ مایل)
۱۶ اوت ۲۵۴۷ ۱۸:۴۶:۳۶ ۱۴۴ حلقه‌ای ۰٫۹۹۱۰ ۰۰ دقیقه ۳۷ ثانیه ۶۷ کیلومتر (۴۲ مایل)
۱۰ فوریه ۲۵۴۸ ۲۲:۴۴:۲۵ ۱۴۹ حلقه‌ای ۰٫۹۶۶۲ ۰۳ دقیقه ۲۳ ثانیه ۱۲۵ کیلومتر (۷۸ مایل)
۵ اوت ۲۵۴۸ ۰۶:۵۶:۳۶ ۱۵۴ کامل ۱٫۰۵۵۶ ۰۴ دقیقه ۴۹ ثانیه ۱۸۴ کیلومتر (۱۱۴ مایل)
۳۰ ژانویه ۲۵۴۹ ۰۱:۳۴:۵۱ ۱۵۹ حلقه‌ای ۰٫۹۲۲۳ ۱۰ دقیقه ۰۰ ثانیه ۳۳۱ کیلومتر (۲۰۶ مایل)
۲۵ ژوئیه ۲۵۴۹ ۲۳:۳۷:۲۶ ۱۶۴ کامل ۱٫۰۷۶۱ ۰۶ دقیقه ۳۰ ثانیه ۳۲۲ کیلومتر (۲۰۰ مایل)
۱۹ ژانویه ۲۵۵۰ ۰۰:۳۶:۲۵ ۱۶۹ جزئی ۰٫۶۹۱۴
۱۶ ژوئن ۲۵۵۰ ۰۷:۴۵:۳۵ ۱۳۶ جزئی ۰٫۶۸۴۰
۱۵ ژوئیه ۲۵۵۰ ۱۶:۱۴:۵۸ ۱۷۴ جزئی ۰٫۲۳۶۶
۹ دسامبر ۲۵۵۰ ۱۳:۱۵:۴۱ ۱۴۱ جزئی ۰٫۸۳۹۰
۵ ژوئن ۲۵۵۱ ۱۶:۱۰:۴۰ ۱۴۶ حلقه‌ای ۰٫۹۶۹۹ ۰۲ دقیقه ۵۵ ثانیه ۱۲۱ کیلومتر (۷۵ مایل)
۲۹ نوامبر ۲۵۵۱ ۰۲:۳۸:۱۹ ۱۵۱ کامل ۱٫۰۴۳۸ ۰۳ دقیقه ۳۴ ثانیه ۱۵۷ کیلومتر (۹۸ مایل)
۲۴ مه ۲۵۵۲ ۱۷:۵۴:۰۹ ۱۵۶ حلقه‌ای ۰٫۹۴۲۵ ۰۸ دقیقه ۰۹ ثانیه ۲۲۴ کیلومتر (۱۳۹ مایل)
۱۷ نوامبر ۲۵۵۲ ۱۸:۳۸:۴۵ ۱۶۱ کامل ۱٫۰۴۸۵ ۰۴ دقیقه ۴۲ ثانیه ۱۷۰ کیلومتر (۱۱۰ مایل)
۱۳ مه ۲۵۵۳ ۱۸:۵۱:۲۱ ۱۶۶ جزئی ۰٫۸۸۰۰
۷ نوامبر ۲۵۵۳ ۰۸:۳۵:۲۲ ۱۷۱ جزئی ۰٫۸۸۵۸
۳ آوریل ۲۵۵۴ ۱۵:۰۰:۵۱ ۱۳۸ کامل ۱٫۰۱۵۳ ۰۰ دقیقه ۵۶ ثانیه ۲۳۲ کیلومتر (۱۴۴ مایل)
۲۸ سپتامبر ۲۵۵۴ ۰۰:۵۰:۱۴ ۱۴۳ جزئی ۰٫۸۹۹۴
۲۴ مارس ۲۵۵۵ ۰۶:۱۶:۲۳ ۱۴۸ کامل ۱٫۰۵۷۴ ۰۵ دقیقه ۰۴ ثانیه ۱۹۵ کیلومتر (۱۲۱ مایل)
۱۷ سپتامبر ۲۵۵۵ ۰۰:۵۸:۱۸ ۱۵۳ حلقه‌ای ۰٫۹۴۲۹ ۰۷ دقیقه ۱۰ ثانیه ۲۲۱ کیلومتر (۱۳۷ مایل)
۱۲ مارس ۲۵۵۶ ۲۲:۱۱:۲۱ ۱۵۸ کامل ۱٫۰۳۶۲ ۰۳ دقیقه ۱۰ ثانیه ۱۳۵ کیلومتر (۸۴ مایل)
۵ سپتامبر ۲۵۵۶ ۰۴:۱۳:۲۶ ۱۶۳ حلقه‌ای ۰٫۹۸۲۳ ۰۱ دقیقه ۴۸ ثانیه ۷۰ کیلومتر (۴۳ مایل)
۲ مارس ۲۵۵۷ ۱۰:۰۵:۴۹ ۱۶۸ جزئی ۰٫۶۳۶۱
۲۷ ژوئیه ۲۵۵۷ ۰۶:۵۴:۰۸ ۱۳۵ جزئی ۰٫۲۸۳۵
۲۵ اوت ۲۵۵۷ ۱۴:۴۶:۳۹ ۱۷۳ جزئی ۰٫۶۸۷۰
۲۰ ژانویه ۲۵۵۸ ۲۰:۰۳:۵۳ ۱۴۰ جزئی ۰٫۸۳۲۶
۱۷ ژوئیه ۲۵۵۸ ۰۰:۰۳:۱۴ ۱۴۵ کامل ۱٫۰۷۴۲ ۰۶ دقیقه ۴۳ ثانیه ۳۱۵ کیلومتر (۱۹۶ مایل)
۹ ژانویه ۲۵۵۹ ۱۹:۲۴:۲۹ ۱۵۰ حلقه‌ای ۰٫۹۳۰۸ ۰۹ دقیقه ۴۳ ثانیه ۲۸۰ کیلومتر (۱۷۰ مایل)
۶ ژوئیه ۲۵۵۹ ۱۵:۵۰:۳۷ ۱۵۵ کامل ۱٫۰۴۱۲ ۰۳ دقیقه ۵۵ ثانیه ۱۳۹ کیلومتر (۸۶ مایل)
۳۰ دسامبر ۲۵۵۹ ۰۰:۱۷:۱۹ ۱۶۰ حلقه‌ای ۰٫۹۸۰۸ ۰۱ دقیقه ۵۰ ثانیه ۷۲ کیلومتر (۴۵ مایل)
۲۵ ژوئن ۲۵۶۰ ۰۱:۵۵:۵۰ ۱۶۵ حلقه‌ای ۰٫۹۷۵۴ ۰۱ دقیقه ۳۵ ثانیه ۲۱۱ کیلومتر (۱۳۱ مایل)
۱۸ دسامبر ۲۵۶۰ ۱۲:۱۷:۵۴ ۱۷۰ کامل ۱٫۰۱۸۴ ۰۰ دقیقه ۵۵ ثانیه ۴۴۴ کیلومتر (۲۷۶ مایل)
۱۵ مه ۲۵۶۱ ۱۳:۲۰:۱۶ ۱۳۷ جزئی ۰٫۶۵۳۴
۸ نوامبر ۲۵۶۱ ۱۷:۵۵:۴۰ ۱۴۲ جزئی ۰٫۹۶۶۰
۴ مه ۲۵۶۲ ۱۵:۲۱:۲۹ ۱۴۷ حلقه‌ای ۰٫۹۶۸۶ ۰۳ دقیقه ۳۵ ثانیه ۱۲۳ کیلومتر (۷۶ مایل)
۲۹ اکتبر ۲۵۶۲ ۰۶:۳۴:۴۰ ۱۵۲ حلقه‌ای ۰٫۹۹۴۳ ۰۰ دقیقه ۳۵ ثانیه ۲۱ کیلومتر (۱۳ مایل)
۲۴ آوریل ۲۵۶۳ ۰۰:۰۸:۳۱ ۱۵۷ کامل ۱٫۰۲۱۳ ۰۱ دقیقه ۴۹ ثانیه ۷۷ کیلومتر (۴۸ مایل)
۱۸ اکتبر ۲۵۶۳ ۱۲:۲۱:۳۹ ۱۶۲ حلقه‌ای ۰٫۹۴۶۷ ۰۵ دقیقه ۲۶ ثانیه ۲۱۳ کیلومتر (۱۳۲ مایل)
۱۲ آوریل ۲۵۶۴ ۱۴:۵۱:۴۲ ۱۶۷ جزئی ۰٫۹۳۷۳
۶ اکتبر ۲۵۶۴ ۱۲:۳۸:۱۴ ۱۷۲ جزئی ۰٫۷۲۶۶
۳ مارس ۲۵۶۵ ۲۱:۰۱:۳۹ ۱۳۹ کامل ۱٫۰۱۲۱ ۰۰ دقیقه ۴۶ ثانیه ۱۰۷ کیلومتر (۶۶ مایل)
۲۷ اوت ۲۵۶۵ ۰۱:۵۳:۵۶ ۱۴۴ حلقه‌ای ۰٫۹۹۰۰ ۰۰ دقیقه ۳۹ ثانیه ۱۱۷ کیلومتر (۷۳ مایل)
۲۱ فوریه ۲۵۶۶ ۰۷:۰۱:۴۴ ۱۴۹ حلقه‌ای ۰٫۹۶۵۰ ۰۳ دقیقه ۳۰ ثانیه ۱۳۰ کیلومتر (۸۱ مایل)
۱۶ اوت ۲۵۶۶ ۱۴:۲۲:۲۵ ۱۵۴ کامل ۱٫۰۵۶۹ ۰۴ دقیقه ۴۷ ثانیه ۱۹۰ کیلومتر (۱۲۰ مایل)
۱۰ فوریه ۲۵۶۷ ۰۹:۳۵:۵۱ ۱۵۹ حلقه‌ای ۰٫۹۲۲۳ ۰۹ دقیقه ۳۷ ثانیه ۳۲۸ کیلومتر (۲۰۴ مایل)
۶ اوت ۲۵۶۷ ۰۷:۰۹:۰۹ ۱۶۴ کامل ۱٫۰۷۶۲ ۰۶ دقیقه ۲۶ ثانیه ۲۹۹ کیلومتر (۱۸۶ مایل)
۳۰ ژانویه ۲۵۶۸ ۰۸:۳۹:۴۷ ۱۶۹ جزئی ۰٫۷۱۰۶
۲۶ ژوئن ۲۵۶۸ ۱۴:۵۸:۵۵ ۱۳۶ جزئی ۰٫۵۴۲۶
۲۵ ژوئیه ۲۵۶۸ ۲۳:۳۶:۰۱ ۱۷۴ جزئی ۰٫۳۶۶۶
۱۹ دسامبر ۲۵۶۸ ۲۱:۴۷:۰۱ ۱۴۱ جزئی ۰٫۸۲۸۴
۱۵ ژوئن ۲۵۶۹ ۲۳:۰۰:۰۸ ۱۴۶ حلقه‌ای ۰٫۹۶۸۰ ۰۲ دقیقه ۵۶ ثانیه ۱۳۵ کیلومتر (۸۴ مایل)
۹ دسامبر ۲۵۶۹ ۱۱:۱۸:۳۲ ۱۵۱ کامل ۱٫۰۴۳۱ ۰۳ دقیقه ۲۷ ثانیه ۱۵۵ کیلومتر (۹۶ مایل)
۵ ژوئن ۲۵۷۰ ۰۰:۳۲:۱۷ ۱۵۶ حلقه‌ای ۰٫۹۴۴۶ ۰۷ دقیقه ۴۸ ثانیه ۲۱۱ کیلومتر (۱۳۱ مایل)
۲۹ نوامبر ۲۵۷۰ ۰۳:۱۳:۴۴ ۱۶۱ کامل ۱٫۰۴۴۹ ۰۴ دقیقه ۲۵ ثانیه ۱۵۸ کیلومتر (۹۸ مایل)
۲۵ مه ۲۵۷۱ ۰۱:۴۷:۰۰ ۱۶۶ حلقه‌ای ۰٫۹۵۲۰ ۰۴ دقیقه ۲۱ ثانیه ۹۲۶ کیلومتر (۵۷۵ مایل)
۱۸ نوامبر ۲۵۷۱ ۱۶:۴۹:۱۴ ۱۷۱ جزئی ۰٫۹۱۹۶
۱۳ آوریل ۲۵۷۲ ۲۳:۰۲:۰۸ ۱۳۸ جزئی ۰٫۹۹۰۲
۸ اکتبر ۲۵۷۲ ۰۷:۵۸:۲۰ ۱۴۳ جزئی ۰٫۸۰۳۱
۳ آوریل ۲۵۷۳ ۱۴:۳۶:۱۶ ۱۴۸ کامل ۱٫۰۶۰۶ ۰۵ دقیقه ۱۳ ثانیه ۲۰۷ کیلومتر (۱۲۹ مایل)
۲۷ سپتامبر ۲۵۷۳ ۰۷:۵۵:۵۰ ۱۵۳ حلقه‌ای ۰٫۹۴۱۱ ۰۷ دقیقه ۰۶ ثانیه ۲۳۳ کیلومتر (۱۴۵ مایل)
۲۴ مارس ۲۵۷۴ ۰۶:۳۴:۲۱ ۱۵۸ کامل ۱٫۰۳۷۱ ۰۳ دقیقه ۲۱ ثانیه ۱۳۷ کیلومتر (۸۵ مایل)
۱۶ سپتامبر ۲۵۷۴ ۱۱:۲۵:۰۱ ۱۶۳ حلقه‌ای ۰٫۹۸۳۵ ۰۱ دقیقه ۴۵ ثانیه ۶۳ کیلومتر (۳۹ مایل)
۱۳ مارس ۲۵۷۵ ۱۸:۱۷:۲۰ ۱۶۸ جزئی ۰٫۶۶۴۶
۷ اوت ۲۵۷۵ ۱۴:۲۱:۳۸ ۱۳۵ جزئی ۰٫۱۵۴۱
۵ سپتامبر ۲۵۷۵ ۲۲:۱۷:۴۱ ۱۷۳ جزئی ۰٫۸۱۲۵
۱ فوریه ۲۵۷۶ ۰۴:۰۴:۵۹ ۱۴۰ جزئی ۰٫۸۱۶۱
۲۷ ژوئیه ۲۵۷۶ ۰۷:۳۲:۳۱ ۱۴۵ کامل ۱٫۰۷۱۴ ۰۶ دقیقه ۱۲ ثانیه ۳۳۴ کیلومتر (۲۰۸ مایل)
۲۰ ژانویه ۲۵۷۷ ۰۳:۳۵:۰۰ ۱۵۰ حلقه‌ای ۰٫۹۳۲۶ ۰۹ دقیقه ۱۸ ثانیه ۲۷۳ کیلومتر (۱۷۰ مایل)
۱۶ ژوئیه ۲۵۷۷ ۲۳:۰۵:۲۳ ۱۵۵ کامل ۱٫۰۳۸۲ ۰۳ دقیقه ۴۷ ثانیه ۱۲۸ کیلومتر (۸۰ مایل)
۹ ژانویه ۲۵۷۸ ۰۸:۴۹:۰۰ ۱۶۰ حلقه‌ای ۰٫۹۸۳۱ ۰۱ دقیقه ۳۷ ثانیه ۶۳ کیلومتر (۳۹ مایل)
۶ ژوئیه ۲۵۷۸ ۰۸:۴۴:۴۴ ۱۶۵ حلقه‌ای ۰٫۹۷۵۳ ۰۱ دقیقه ۴۵ ثانیه ۱۵۹ کیلومتر (۹۹ مایل)
۲۹ دسامبر ۲۵۷۸ ۲۱:۰۴:۰۴ ۱۷۰ کامل ۱٫۰۲۰۱ ۰۱ دقیقه ۰۲ ثانیه ۳۵۷ کیلومتر (۲۲۲ مایل)
۲۶ مه ۲۵۷۹ ۲۰:۰۴:۲۸ ۱۳۷ جزئی ۰٫۵۳۲۰
۲۰ نوامبر ۲۵۷۹ ۰۲:۲۱:۴۲ ۱۴۲ جزئی ۰٫۹۱۸۲
۱۴ مه ۲۵۸۰ ۲۲:۳۲:۱۲ ۱۴۷ حلقه‌ای ۰٫۹۷۳۵ ۰۳ دقیقه ۰۵ ثانیه ۱۰۷ کیلومتر (۶۶ مایل)
۸ نوامبر ۲۵۸۰ ۱۴:۳۴:۱۹ ۱۵۲ حلقه‌ای ۰٫۹۸۸۳ ۰۱ دقیقه ۱۵ ثانیه ۴۴ کیلومتر (۲۷ مایل)
۴ مه ۲۵۸۱ ۰۷:۵۱:۵۰ ۱۵۷ کامل ۱٫۰۲۷۶ ۰۲ دقیقه ۲۲ ثانیه ۹۸ کیلومتر (۶۱ مایل)
۲۸ اکتبر ۲۵۸۱ ۱۹:۴۹:۲۳ ۱۶۲ حلقه‌ای ۰٫۹۴۲۲ ۰۶ دقیقه ۰۰ ثانیه ۲۲۸ کیلومتر (۱۴۲ مایل)
۲۳ آوریل ۲۵۸۲ ۲۲:۵۵:۵۶ ۱۶۷ کامل ۱٫۰۴۶۲ ۰۲ دقیقه ۱۷ ثانیه
۱۷ اکتبر ۲۵۸۲ ۱۹:۴۹:۱۱ ۱۷۲ جزئی ۰٫۸۱۲۸
۱۵ مارس ۲۵۸۳ ۰۵:۲۵:۵۲ ۱۳۹ کامل ۱٫۰۱۰۹ ۰۰ دقیقه ۴۲ ثانیه ۱۱۵ کیلومتر (۷۱ مایل)
۷ سپتامبر ۲۵۸۳ ۰۹:۰۹:۰۱ ۱۴۴ جزئی ۰٫۹۵۹۶
۳ مارس ۲۵۸۴ ۱۵:۱۰:۳۱ ۱۴۹ حلقه‌ای ۰٫۹۶۴۳ ۰۳ دقیقه ۳۶ ثانیه ۱۳۳ کیلومتر (۸۳ مایل)
۲۶ اوت ۲۵۸۴ ۲۱:۵۴:۱۸ ۱۵۴ کامل ۱٫۰۵۷۳ ۰۴ دقیقه ۴۳ ثانیه ۱۹۳ کیلومتر (۱۲۰ مایل)
۲۰ فوریه ۲۵۸۵ ۱۷:۳۱:۵۶ ۱۵۹ حلقه‌ای ۰٫۹۲۳۰ ۰۹ دقیقه ۱۱ ثانیه ۳۲۱ کیلومتر (۱۹۹ مایل)
۱۶ اوت ۲۵۸۵ ۱۴:۴۲:۳۳ ۱۶۴ کامل ۱٫۰۷۵۳ ۰۶ دقیقه ۱۶ ثانیه ۲۸۱ کیلومتر (۱۷۵ مایل)
۹ فوریه ۲۵۸۶ ۱۶:۴۲:۳۶ ۱۶۹ جزئی ۰٫۷۳۱۹
۷ ژوئیه ۲۵۸۶ ۲۲:۰۷:۰۷ ۱۳۶ جزئی ۰٫۳۹۵۷
۶ اوت ۲۵۸۶ ۰۶:۵۵:۴۸ ۱۷۴ جزئی ۰٫۴۹۷۵
۳۱ دسامبر ۲۵۸۶ ۰۶:۲۳:۲۶ ۱۴۱ جزئی ۰٫۸۲۴۳
۲۷ ژوئن ۲۵۸۷ ۰۵:۴۲:۵۸ ۱۴۶ حلقه‌ای ۰٫۹۶۵۶ ۰۲ دقیقه ۵۸ ثانیه ۱۵۶ کیلومتر (۹۷ مایل)
۲۰ دسامبر ۲۵۸۷ ۲۰:۰۴:۴۹ ۱۵۱ کامل ۱٫۰۴۲۸ ۰۳ دقیقه ۲۲ ثانیه ۱۵۴ کیلومتر (۹۶ مایل)
۱۵ ژوئن ۲۵۸۸ ۰۷:۰۶:۲۰ ۱۵۶ حلقه‌ای ۰٫۹۴۶۳ ۰۷ دقیقه ۲۱ ثانیه ۲۰۰ کیلومتر (۱۲۰ مایل)
۹ دسامبر ۲۵۸۸ ۱۱:۵۳:۲۸ ۱۶۱ کامل ۱٫۰۴۱۶ ۰۴ دقیقه ۰۷ ثانیه ۱۴۶ کیلومتر (۹۱ مایل)
۴ ژوئن ۲۵۸۹ ۰۸:۴۰:۲۳ ۱۶۶ حلقه‌ای ۰٫۹۶۰۰ ۰۴ دقیقه ۱۰ ثانیه ۳۴۵ کیلومتر (۲۱۴ مایل)
۲۹ نوامبر ۲۵۸۹ ۰۱:۰۸:۱۰ ۱۷۱ جزئی ۰٫۹۴۴۷
۲۵ آوریل ۲۵۹۰ ۰۶:۵۷:۴۶ ۱۳۸ جزئی ۰٫۹۱۶۷
۱۹ اکتبر ۲۵۹۰ ۱۵:۱۳:۱۸ ۱۴۳ جزئی ۰٫۷۱۸۰
۱۴ آوریل ۲۵۹۱ ۲۲:۴۹:۰۷ ۱۴۸ کامل ۱٫۰۶۳۷ ۰۵ دقیقه ۱۹ ثانیه ۲۲۰ کیلومتر (۱۴۰ مایل)
۸ اکتبر ۲۵۹۱ ۱۵:۰۲:۴۹ ۱۵۳ حلقه‌ای ۰٫۹۳۹۳ ۰۷ دقیقه ۰۰ ثانیه ۲۴۷ کیلومتر (۱۵۳ مایل)
۳ آوریل ۲۵۹۲ ۱۴:۴۸:۳۲ ۱۵۸ کامل ۱٫۰۳۷۸ ۰۳ دقیقه ۳۲ ثانیه ۱۳۷ کیلومتر (۸۵ مایل)
۲۶ سپتامبر ۲۵۹۲ ۱۸:۴۷:۰۱ ۱۶۳ حلقه‌ای ۰٫۹۸۴۴ ۰۱ دقیقه ۴۲ ثانیه ۵۸ کیلومتر (۳۶ مایل)
۲۴ مارس ۲۵۹۳ ۰۲:۱۹:۵۱ ۱۶۸ جزئی ۰٫۷۰۴۵
۱۷ اوت ۲۵۹۳ ۲۱:۵۳:۰۴ ۱۳۵ جزئی ۰٫۰۳۰۳
۱۶ سپتامبر ۲۵۹۳ ۰۵:۵۵:۳۸ ۱۷۳ جزئی ۰٫۹۲۸۵
۱۱ فوریه ۲۵۹۴ ۱۲:۰۲:۱۷ ۱۴۰ جزئی ۰٫۷۹۵۱
۷ اوت ۲۵۹۴ ۱۵:۰۲:۴۲ ۱۴۵ کامل ۱٫۰۶۷۶ ۰۵ دقیقه ۳۲ ثانیه ۳۶۱ کیلومتر (۲۲۴ مایل)
۳۱ ژانویه ۲۵۹۵ ۱۱:۴۴:۰۳ ۱۵۰ حلقه‌ای ۰٫۹۳۵۲ ۰۸ دقیقه ۴۲ ثانیه ۲۶۳ کیلومتر (۱۶۳ مایل)
۲۸ ژوئیه ۲۵۹۵ ۰۶:۱۸:۱۸ ۱۵۵ کامل ۱٫۰۳۴۳ ۰۳ دقیقه ۳۰ ثانیه ۱۱۶ کیلومتر (۷۲ مایل)
۲۰ ژانویه ۲۵۹۶ ۱۷:۲۲:۰۱ ۱۶۰ حلقه‌ای ۰٫۹۸۶۲ ۰۱ دقیقه ۲۰ ثانیه ۵۱ کیلومتر (۳۲ مایل)
۱۶ ژوئیه ۲۵۹۶ ۱۵:۳۰:۴۹ ۱۶۵ حلقه‌ای ۰٫۹۷۴۱ ۰۲ دقیقه ۰۰ ثانیه ۱۴۱ کیلومتر (۸۸ مایل)
۹ ژانویه ۲۵۹۷ ۰۵:۵۲:۳۴ ۱۷۰ کامل ۱٫۰۲۱۹ ۰۱ دقیقه ۰۸ ثانیه ۳۳۴ کیلومتر (۲۰۸ مایل)
۶ ژوئن ۲۵۹۷ ۰۲:۴۳:۰۷ ۱۳۷ جزئی ۰٫۴۰۲۹
۵ ژوئیه ۲۵۹۷ ۱۷:۵۳:۱۶ ۱۷۵ جزئی ۰٫۰۴۳۷
۳۰ نوامبر ۲۵۹۷ ۱۰:۵۴:۰۸ ۱۴۲ جزئی ۰٫۸۸۱۴
۲۶ مه ۲۵۹۸ ۰۵:۳۶:۰۹ ۱۴۷ حلقه‌ای ۰٫۹۷۸۲ ۰۲ دقیقه ۳۴ ثانیه ۹۱ کیلومتر (۵۷ مایل)
۱۹ نوامبر ۲۵۹۸ ۲۲:۴۱:۰۳ ۱۵۲ حلقه‌ای ۰٫۹۸۲۵ ۰۱ دقیقه ۵۷ ثانیه ۶۷ کیلومتر (۴۲ مایل)
۱۵ مه ۲۵۹۹ ۱۵:۲۸:۴۴ ۱۵۷ کامل ۱٫۰۳۳۷ ۰۲ دقیقه ۵۶ ثانیه ۱۱۷ کیلومتر (۷۳ مایل)
۹ نوامبر ۲۵۹۹ ۰۳:۲۵:۰۶ ۱۶۲ حلقه‌ای ۰٫۹۳۷۹ ۰۶ دقیقه ۳۵ ثانیه ۲۴۴ کیلومتر (۱۵۲ مایل)
۵ مه ۲۶۰۰ ۰۶:۵۳:۵۴ ۱۶۷ کامل ۱٫۰۵۵۲ ۰۲ دقیقه ۵۷ ثانیه ۵۷۹ کیلومتر (۳۶۰ مایل)
۲۹ اکتبر ۲۶۰۰ ۰۳:۰۹:۳۴ ۱۷۲ جزئی ۰٫۸۸۶۳