فهرست‌های خورشیدگرفتگی‌ها
نمودار یک خورشیدگرفتگی (اندازه‌ها غیرطبیعی‌اند)
شکل هندسی خورشیدگرفتگی
(اندازه‌ها غیرطبیعی‌اند)
سده‌ها

پس از میلاد

خورشیدگرفتگی‌های قابل مشاهده در
چین • بریتانیا • فیلیپین • ایالات متحدهٔ آمریکا • ایران
جستارهای وابسته: فهرست ماه‌گرفتگی‌ها

این فهرست شامل خورشیدگرفتگی‌های قرن ۲۵ میلادی است که در طی سال‌های ۲۴۰۱ تا ۲۵۰۰ روی خواهند داد. در این دوره ۲۳۷ خورشیدگرفتگی رخ خواهد داد که ۸۱ مورد آن خورشیدگرفتگی جزئی، ۸۹ مورد خورشیدگرفتگی حلقه‌ای، ۶۶ مورد خورشیدگرفتگی کامل و ۱ مورد نیز خورشیدگرفتگی مرکب خواهد بود.

تاریخ زمان بزرگ‌ترین گرفت چرخهٔ ساروس نوع قدر مدت زمان مکان مسیر گرفتگی ناحیهٔ جغرافیایی منبع(ها)
۱۴ ژانویه ۲۴۰۱ ۲۲:۱۵:۲۰ ۱۵۷ حلقه‌ای ۰٫۹۷۳۵ ۰۳ دقیقه ۰۰ ثانیه ۱۱۴ کیلومتر (۷۱ مایل)
۱۱ ژوئیه ۲۴۰۱ ۲۱:۲۹:۲۰ ۱۶۲ جزئی ۰٫۹۶۲۰
۵ دسامبر ۲۴۰۱ ۲۲:۵۳:۳۷ ۱۲۹ جزئی ۰٫۱۰۴۹
۴ ژانویه ۲۴۰۲ ۰۹:۴۲:۲۸ ۱۶۷ جزئی ۰٫۶۱۸۴
۱ ژوئن ۲۴۰۲ ۰۹:۴۴:۳۸ ۱۳۴ جزئی ۰٫۸۸۳۴
۲۵ نوامبر ۲۴۰۲ ۱۴:۴۵:۴۱ ۱۳۹ کامل ۱٫۰۳۳۲ ۰۲ دقیقه ۰۲ ثانیه ۲۰۲ کیلومتر (۱۲۶ مایل)
۲۱ مه ۲۴۰۳ ۱۱:۳۶:۵۵ ۱۴۴ حلقه‌ای ۰٫۹۷۰۵ ۰۳ دقیقه ۱۰ ثانیه ۱۱۰ کیلومتر (۶۸ مایل)
۱۵ نوامبر ۲۴۰۳ ۰۳:۳۶:۲۴ ۱۴۹ حلقه‌ای ۰٫۹۹۴۷ ۰۰ دقیقه ۳۳ ثانیه ۱۹ کیلومتر (۱۲ مایل)
۹ مه ۲۴۰۴ ۲۰:۰۵:۴۵ ۱۵۴ کامل ۱٫۰۲۱۲ ۰۲ دقیقه ۱۴ ثانیه ۸۳ کیلومتر (۵۲ مایل)
۳ نوامبر ۲۴۰۴ ۰۹:۴۴:۰۷ ۱۵۹ حلقه‌ای ۰٫۹۴۳۰ ۰۷ دقیقه ۰۵ ثانیه ۲۶۰ کیلومتر (۱۶۰ مایل)
۳۱ مارس ۲۴۰۵ ۰۲:۱۸:۵۲ ۱۲۶ جزئی ۰٫۲۶۵۴
۲۹ آوریل ۲۴۰۵ ۱۰:۴۳:۵۵ ۱۶۴ جزئی ۰٫۶۶۱۳
۲۳ اکتبر ۲۴۰۵ ۰۹:۵۸:۵۵ ۱۶۹ جزئی ۰٫۴۲۶۱
۲۰ مارس ۲۴۰۶ ۱۷:۵۷:۲۳ ۱۳۶ کامل ۱٫۰۲۵۸ ۰۲ دقیقه ۰۳ ثانیه ۱۲۸ کیلومتر (۸۰ مایل)
۱۲ سپتامبر ۲۴۰۶ ۲۱:۴۵:۲۳ ۱۴۱ حلقه‌ای ۰٫۹۸۶۲ ۰۱ دقیقه ۱۱ ثانیه ۸۸ کیلومتر (۵۵ مایل)
۱۰ مارس ۲۴۰۷ ۰۴:۴۱:۴۰ ۱۴۶ حلقه‌ای ۰٫۹۷۳۹ ۰۲ دقیقه ۵۹ ثانیه ۹۳ کیلومتر (۵۸ مایل)
۲ سپتامبر ۲۴۰۷ ۰۹:۳۸:۲۵ ۱۵۱ کامل ۱٫۰۵۰۶ ۰۴ دقیقه ۴۸ ثانیه ۱۶۸ کیلومتر (۱۰۴ مایل)
۲۷ فوریه ۲۴۰۸ ۰۷:۵۹:۴۰ ۱۵۶ حلقه‌ای ۰٫۹۲۴۹ ۰۷ دقیقه ۲۲ ثانیه ۳۹۴ کیلومتر (۲۴۵ مایل)
۲۲ اوت ۲۴۰۸ ۰۲:۰۷:۳۹ ۱۶۱ کامل ۱٫۰۷۲۰ ۰۵ دقیقه ۰۰ ثانیه ۳۱۷ کیلومتر (۱۹۷ مایل)
۱۵ فوریه ۲۴۰۹ ۰۷:۱۲:۳۰ ۱۶۶ جزئی ۰٫۳۱۶۳
۱۳ ژوئیه ۲۴۰۹ ۱۰:۰۹:۳۳ ۱۳۳ جزئی ۰٫۷۱۸۶
۱۱ اوت ۲۴۰۹ ۱۸:۳۸:۳۱ ۱۷۱ جزئی ۰٫۲۰۲۱
۵ ژانویه ۲۴۱۰ ۱۹:۳۱:۳۹ ۱۳۸ حلقه‌ای ۰٫۹۸۴۲ ۰۱ دقیقه ۳۱ ثانیه ۱۱۶ کیلومتر (۷۲ مایل)
۲ ژوئیه ۲۴۱۰ ۱۸:۴۲:۳۰ ۱۴۳ حلقه‌ای ۰٫۹۷۳۵ ۰۳ دقیقه ۲۵ ثانیه ۱۰۴ کیلومتر (۶۵ مایل)
۲۶ دسامبر ۲۴۱۰ ۰۸:۳۳:۵۸ ۱۴۸ کامل ۱٫۰۳۹۵ ۰۳ دقیقه ۵۰ ثانیه ۱۳۴ کیلومتر (۸۳ مایل)
۲۱ ژوئن ۲۴۱۱ ۲۰:۳۷:۴۳ ۱۵۳ حلقه‌ای ۰٫۹۴۶۷ ۰۵ دقیقه ۴۶ ثانیه ۲۱۰ کیلومتر (۱۳۰ مایل)
۱۶ دسامبر ۲۴۱۱ ۰۰:۱۹:۰۷ ۱۵۸ کامل ۱٫۰۴۱۹ ۰۳ دقیقه ۰۴ ثانیه ۱۶۳ کیلومتر (۱۰۱ مایل)
۹ ژوئن ۲۴۱۲ ۲۱:۴۸:۰۴ ۱۶۳ جزئی ۰٫۷۹۸۳
۴ دسامبر ۲۴۱۲ ۱۴:۰۶:۳۱ ۱۶۸ جزئی ۰٫۵۷۵۱
۳۰ آوریل ۲۴۱۳ ۱۹:۰۳:۵۷ ۱۳۵ کامل ۱٫۰۲۷۴ ۰۲ دقیقه ۱۳ ثانیه ۱۸۳ کیلومتر (۱۱۴ مایل)
۲۵ اکتبر ۲۴۱۳ ۰۵:۱۳:۲۰ ۱۴۰ حلقه‌ای ۰٫۹۲۹۸ ۰۶ دقیقه ۴۳ ثانیه ۶۲۸ کیلومتر (۳۹۰ مایل)
۲۰ آوریل ۲۴۱۴ ۱۰:۳۹:۳۹ ۱۴۵ کامل ۱٫۰۶۶۱ ۰۵ دقیقه ۳۳ ثانیه ۲۱۸ کیلومتر (۱۳۵ مایل)
۱۴ اکتبر ۲۴۱۴ ۰۴:۵۸:۵۰ ۱۵۰ حلقه‌ای ۰٫۹۳۵۵ ۰۷ دقیقه ۳۴ ثانیه ۲۴۵ کیلومتر (۱۵۲ مایل)
۱۰ آوریل ۲۴۱۵ ۰۲:۵۹:۳۵ ۱۵۵ کامل ۱٫۰۴۳۶ ۰۳ دقیقه ۱۵ ثانیه ۱۷۸ کیلومتر (۱۱۱ مایل)
۳ اکتبر ۲۴۱۵ ۰۷:۴۷:۴۸ ۱۶۰ حلقه‌ای ۰٫۹۷۳۶ ۰۲ دقیقه ۲۷ ثانیه ۱۱۰ کیلومتر (۶۸ مایل)
۲۹ فوریه ۲۴۱۶ ۰۱:۱۳:۳۱ ۱۲۷ جزئی ۰٫۱۲۷۹
۲۹ مارس ۲۴۱۶ ۱۵:۲۴:۵۴ ۱۶۵ جزئی ۰٫۳۴۶۶
۲۳ اوت ۲۴۱۶ ۰۹:۲۶:۳۸ ۱۳۲ جزئی ۰٫۳۴۶۸
۲۱ سپتامبر ۲۴۱۶ ۱۷:۵۷:۵۱ ۱۷۰ جزئی ۰٫۵۷۱۶
۱۷ فوریه ۲۴۱۷ ۰۲:۴۰:۴۲ ۱۳۷ حلقه‌ای ۰٫۹۱۵۵ ۰۷ دقیقه ۰۴ ثانیه ۵۷۴ کیلومتر (۳۵۷ مایل)
۱۳ اوت ۲۴۱۷ ۰۲:۲۸:۰۶ ۱۴۲ کامل ۱٫۰۷۲۳ ۰۴ دقیقه ۵۵ ثانیه ۲۹۷ کیلومتر (۱۸۵ مایل)
۶ فوریه ۲۴۱۸ ۰۲:۰۴:۰۴ ۱۴۷ حلقه‌ای ۰٫۹۳۲۲ ۰۷ دقیقه ۴۳ ثانیه ۲۵۶ کیلومتر (۱۵۹ مایل)
۲ اوت ۲۴۱۸ ۱۸:۱۱:۱۰ ۱۵۲ کامل ۱٫۰۴۰۶ ۰۳ دقیقه ۵۰ ثانیه ۱۳۷ کیلومتر (۸۵ مایل)
۲۶ ژانویه ۲۴۱۹ ۰۶:۴۴:۳۷ ۱۵۷ حلقه‌ای ۰٫۹۷۷۰ ۰۲ دقیقه ۳۰ ثانیه ۹۸ کیلومتر (۶۱ مایل)
۲۳ ژوئیه ۲۴۱۹ ۰۴:۱۶:۴۵ ۱۶۲ حلقه‌ای ۰٫۹۷۵۳ ۰۲ دقیقه ۱۷ ثانیه ۲۴۲ کیلومتر (۱۵۰ مایل)
۱۷ دسامبر ۲۴۱۹ ۰۷:۴۰:۰۷ ۱۲۹ جزئی ۰٫۰۹۲۵
۱۵ ژانویه ۲۴۲۰ ۱۸:۳۰:۳۹ ۱۶۷ جزئی ۰٫۶۲۹۸
۱۱ ژوئن ۲۴۲۰ ۱۶:۱۷:۰۲ ۱۳۴ جزئی ۰٫۷۴۷۰
۵ دسامبر ۲۴۲۰ ۲۳:۲۳:۵۲ ۱۳۹ کامل ۱٫۰۲۹۰ ۰۱ دقیقه ۴۴ ثانیه ۱۸۵ کیلومتر (۱۱۵ مایل)
۳۱ مه ۲۴۲۱ ۱۸:۳۲:۵۹ ۱۴۴ حلقه‌ای ۰٫۹۷۵۰ ۰۲ دقیقه ۳۲ ثانیه ۹۵ کیلومتر (۵۹ مایل)
۲۵ نوامبر ۲۴۲۱ ۱۱:۵۱:۴۱ ۱۴۹ حلقه‌ای ۰٫۹۸۹۳ ۰۱ دقیقه ۰۶ ثانیه ۳۸ کیلومتر (۲۴ مایل)
۲۱ مه ۲۴۲۲ ۰۳:۳۴:۵۱ ۱۵۴ کامل ۱٫۰۲۷۵ ۰۲ دقیقه ۵۶ ثانیه ۱۰۳ کیلومتر (۶۴ مایل)
۱۴ نوامبر ۲۴۲۲ ۱۷:۲۷:۴۰ ۱۵۹ حلقه‌ای ۰٫۹۳۸۶ ۰۸ دقیقه ۰۱ ثانیه ۲۷۵ کیلومتر (۱۷۱ مایل)
۱۱ آوریل ۲۴۲۳ ۱۰:۳۲:۴۰ ۱۲۶ جزئی ۰٫۱۹۷۰
۱۰ مه ۲۴۲۳ ۱۸:۳۵:۱۷ ۱۶۴ جزئی ۰٫۷۶۴۷
۳ نوامبر ۲۴۲۳ ۱۷:۲۴:۵۱ ۱۶۹ جزئی ۰٫۴۸۸۷
۳۱ مارس ۲۴۲۴ ۰۲:۱۰:۱۰ ۱۳۶ کامل ۱٫۰۲۵۴ ۰۱ دقیقه ۵۵ ثانیه ۱۳۳ کیلومتر (۸۳ مایل)
۲۳ سپتامبر ۲۴۲۴ ۰۵:۰۹:۴۶ ۱۴۱ حلقه‌ای ۰٫۹۸۵۳ ۰۱ دقیقه ۰۸ ثانیه ۱۱۴ کیلومتر (۷۱ مایل)
۲۰ مارس ۲۴۲۵ ۱۲:۴۱:۱۲ ۱۴۶ حلقه‌ای ۰٫۹۷۳۵ ۰۳ دقیقه ۰۲ ثانیه ۹۵ کیلومتر (۵۹ مایل)
۱۲ سپتامبر ۲۴۲۵ ۱۷:۱۸:۰۷ ۱۵۱ کامل ۱٫۰۵۰۷ ۰۴ دقیقه ۴۷ ثانیه ۱۶۹ کیلومتر (۱۰۵ مایل)
۹ مارس ۲۴۲۶ ۱۵:۴۴:۴۵ ۱۵۶ حلقه‌ای ۰٫۹۲۶۲ ۰۷ دقیقه ۳۸ ثانیه ۳۷۴ کیلومتر (۲۳۲ مایل)
۲ سپتامبر ۲۴۲۶ ۰۹:۴۸:۴۷ ۱۶۱ کامل ۱٫۰۷۰۹ ۰۵ دقیقه ۱۴ ثانیه ۲۹۱ کیلومتر (۱۸۱ مایل)
۲۶ فوریه ۲۴۲۷ ۱۵:۰۳:۴۵ ۱۶۶ جزئی ۰٫۳۴۸۴
۲۴ ژوئیه ۲۴۲۷ ۱۷:۱۸:۱۰ ۱۳۳ جزئی ۰٫۵۷۰۹
۲۳ اوت ۲۴۲۷ ۰۲:۰۴:۵۱ ۱۷۱ جزئی ۰٫۳۲۲۲
۱۷ ژانویه ۲۴۲۸ ۰۴:۰۷:۲۰ ۱۳۸ حلقه‌ای ۰٫۹۸۷۰ ۰۱ دقیقه ۱۳ ثانیه ۹۶ کیلومتر (۶۰ مایل)
۱۳ ژوئیه ۲۴۲۸ ۰۱:۲۳:۵۵ ۱۴۳ حلقه‌ای ۰٫۹۷۰۲ ۰۳ دقیقه ۵۰ ثانیه ۱۲۳ کیلومتر (۷۶ مایل)
۵ ژانویه ۲۴۲۹ ۱۷:۲۲:۵۶ ۱۴۸ کامل ۱٫۰۴۰۴ ۰۳ دقیقه ۵۶ ثانیه ۱۳۷ کیلومتر (۸۵ مایل)
۲ ژوئیه ۲۴۲۹ ۰۳:۰۴:۳۰ ۱۵۳ حلقه‌ای ۰٫۹۴۷۶ ۰۶ دقیقه ۰۱ ثانیه ۲۰۰ کیلومتر (۱۲۰ مایل)
۲۶ دسامبر ۲۴۲۹ ۰۹:۰۷:۲۰ ۱۵۸ کامل ۱٫۰۳۹۷ ۰۲ دقیقه ۵۷ ثانیه ۱۵۵ کیلومتر (۹۶ مایل)
۲۱ ژوئن ۲۴۳۰ ۰۴:۲۹:۲۷ ۱۶۳ جزئی ۰٫۹۴۳۸
۱۵ دسامبر ۲۴۳۰ ۲۲:۳۷:۲۹ ۱۶۸ جزئی ۰٫۵۸۵۷
۱۲ مه ۲۴۳۱ ۰۲:۴۳:۳۰ ۱۳۵ کامل ۱٫۰۳۱۰ ۰۲ دقیقه ۲۷ ثانیه ۲۶۷ کیلومتر (۱۶۶ مایل)
۵ نوامبر ۲۴۳۱ ۱۲:۴۵:۴۰ ۱۴۰ حلقه‌ای ۰٫۹۲۴۲ ۰۷ دقیقه ۱۵ ثانیه ۹۰۲ کیلومتر (۵۶۰ مایل)
۳۰ آوریل ۲۴۳۲ ۱۸:۳۷:۳۱ ۱۴۵ کامل ۱٫۰۶۹۴ ۰۵ دقیقه ۵۶ ثانیه ۲۲۹ کیلومتر (۱۴۲ مایل)
۲۴ اکتبر ۲۴۳۲ ۱۲:۱۹:۵۸ ۱۵۰ حلقه‌ای ۰٫۹۳۳۵ ۰۸ دقیقه ۰۱ ثانیه ۲۵۵ کیلومتر (۱۵۸ مایل)
۲۰ آوریل ۲۴۳۳ ۱۱:۰۱:۳۲ ۱۵۵ کامل ۱٫۰۴۴۹ ۰۳ دقیقه ۲۱ ثانیه ۱۷۷ کیلومتر (۱۱۰ مایل)
۱۳ اکتبر ۲۴۳۳ ۱۵:۲۰:۱۶ ۱۶۰ حلقه‌ای ۰٫۹۷۴۲ ۰۲ دقیقه ۲۳ ثانیه ۱۰۴ کیلومتر (۶۵ مایل)
۱۱ مارس ۲۴۳۴ ۰۹:۱۲:۴۷ ۱۲۷ جزئی ۰٫۰۸۳۷
۹ آوریل ۲۴۳۴ ۲۳:۱۵:۲۴ ۱۶۵ جزئی ۰٫۴۰۵۸
۳ سپتامبر ۲۴۳۴ ۱۷:۰۴:۰۸ ۱۳۲ جزئی ۰٫۲۳۳۱
۳ اکتبر ۲۴۳۴ ۰۱:۴۶:۰۳ ۱۷۰ جزئی ۰٫۶۷۰۵
۲۸ فوریه ۲۴۳۵ ۱۰:۲۹:۴۵ ۱۳۷ حلقه‌ای ۰٫۹۱۶۵ ۰۷ دقیقه ۰۵ ثانیه ۵۹۹ کیلومتر (۳۷۲ مایل)
۲۴ اوت ۲۴۳۵ ۱۰:۰۳:۱۲ ۱۴۲ کامل ۱٫۰۶۸۴ ۰۴ دقیقه ۳۵ ثانیه ۳۰۴ کیلومتر (۱۸۹ مایل)
۱۷ فوریه ۲۴۳۶ ۱۰:۰۵:۲۴ ۱۴۷ حلقه‌ای ۰٫۹۳۵۵ ۰۷ دقیقه ۱۲ ثانیه ۲۴۳ کیلومتر (۱۵۱ مایل)
۱۳ اوت ۲۴۳۶ ۰۱:۲۹:۳۳ ۱۵۲ کامل ۱٫۰۳۶۱ ۰۳ دقیقه ۲۱ ثانیه ۱۲۲ کیلومتر (۷۶ مایل)
۵ فوریه ۲۴۳۷ ۱۵:۱۱:۲۵ ۱۵۷ حلقه‌ای ۰٫۹۸۱۰ ۰۱ دقیقه ۵۸ ثانیه ۷۹ کیلومتر (۴۹ مایل)
۲ اوت ۲۴۳۷ ۱۱:۰۶:۰۱ ۱۶۲ حلقه‌ای ۰٫۹۷۴۱ ۰۲ دقیقه ۳۳ ثانیه ۱۷۵ کیلومتر (۱۰۹ مایل)
۲۷ دسامبر ۲۴۳۷ ۱۶:۲۹:۰۷ ۱۲۹ جزئی ۰٫۰۸۲۴
۲۶ ژانویه ۲۴۳۸ ۰۳:۱۷:۳۷ ۱۶۷ جزئی ۰٫۶۴۴۱
۲۲ ژوئن ۲۴۳۸ ۲۲:۴۶:۴۷ ۱۳۴ جزئی ۰٫۶۰۶۸
۱۷ دسامبر ۲۴۳۸ ۰۸:۰۵:۴۰ ۱۳۹ کامل ۱٫۰۲۵۴ ۰۱ دقیقه ۳۰ ثانیه ۱۶۸ کیلومتر (۱۰۴ مایل)
۱۲ ژوئن ۲۴۳۹ ۰۱:۲۵:۲۲ ۱۴۴ حلقه‌ای ۰٫۹۷۹۱ ۰۱ دقیقه ۵۹ ثانیه ۸۲ کیلومتر (۵۱ مایل)
۶ دسامبر ۲۴۳۹ ۲۰:۱۱:۴۷ ۱۴۹ حلقه‌ای ۰٫۹۸۴۴ ۰۱ دقیقه ۳۶ ثانیه ۵۶ کیلومتر (۳۵ مایل)
۳۱ مه ۲۴۴۰ ۱۰:۵۸:۱۵ ۱۵۴ کامل ۱٫۰۳۳۴ ۰۳ دقیقه ۳۳ ثانیه ۱۲۱ کیلومتر (۷۵ مایل)
۲۵ نوامبر ۲۴۴۰ ۰۱:۱۸:۳۹ ۱۵۹ حلقه‌ای ۰٫۹۳۴۷ ۰۸ دقیقه ۵۲ ثانیه ۲۹۰ کیلومتر (۱۸۰ مایل)
۲۱ آوریل ۲۴۴۱ ۱۸:۳۷:۴۹ ۱۲۶ جزئی ۰٫۱۱۴۹
۲۱ مه ۲۴۴۱ ۰۲:۲۰:۱۱ ۱۶۴ جزئی ۰٫۸۷۹۵
۱۴ نوامبر ۲۴۴۱ ۰۰:۵۹:۱۷ ۱۶۹ جزئی ۰٫۵۴۰۴
۱۱ آوریل ۲۴۴۲ ۱۰:۱۴:۰۴ ۱۳۶ کامل ۱٫۰۲۴۸ ۰۱ دقیقه ۴۵ ثانیه ۱۴۲ کیلومتر (۸۸ مایل)
۴ اکتبر ۲۴۴۲ ۱۲:۴۳:۰۰ ۱۴۱ حلقه‌ای ۰٫۹۸۳۸ ۰۱ دقیقه ۰۸ ثانیه ۱۶۶ کیلومتر (۱۰۳ مایل)
۳۱ مارس ۲۴۴۳ ۲۰:۳۰:۲۵ ۱۴۶ حلقه‌ای ۰٫۹۷۳۴ ۰۳ دقیقه ۰۲ ثانیه ۹۵ کیلومتر (۵۹ مایل)
۲۴ سپتامبر ۲۴۴۳ ۰۱:۰۴:۴۷ ۱۵۱ کامل ۱٫۰۵۰۲ ۰۴ دقیقه ۳۹ ثانیه ۱۶۹ کیلومتر (۱۰۵ مایل)
۱۹ مارس ۲۴۴۴ ۲۳:۲۱:۳۸ ۱۵۶ حلقه‌ای ۰٫۹۲۸۰ ۰۷ دقیقه ۵۳ ثانیه ۳۵۱ کیلومتر (۲۱۸ مایل)
۱۲ سپتامبر ۲۴۴۴ ۱۷:۳۵:۳۵ ۱۶۱ کامل ۱٫۰۶۸۸ ۰۵ دقیقه ۲۴ ثانیه ۲۶۸ کیلومتر (۱۶۷ مایل)
۸ مارس ۲۴۴۵ ۲۲:۴۹:۳۴ ۱۶۶ جزئی ۰٫۳۸۹۱
۴ اوت ۲۴۴۵ ۰۰:۲۷:۲۲ ۱۳۳ جزئی ۰٫۴۲۷۲
۲ سپتامبر ۲۴۴۵ ۰۹:۳۵:۱۳ ۱۷۱ جزئی ۰٫۴۳۴۴
۲۷ ژانویه ۲۴۴۶ ۱۲:۴۳:۵۱ ۱۳۸ حلقه‌ای ۰٫۹۹۰۳ ۰۰ دقیقه ۵۳ ثانیه ۷۲ کیلومتر (۴۵ مایل)
۲۴ ژوئیه ۲۴۴۶ ۰۸:۰۳:۱۱ ۱۴۳ حلقه‌ای ۰٫۹۶۶۵ ۰۴ دقیقه ۱۳ ثانیه ۱۴۹ کیلومتر (۹۳ مایل)
۱۷ ژانویه ۲۴۴۷ ۰۲:۱۴:۰۳ ۱۴۸ کامل ۱٫۰۴۱۷ ۰۴ دقیقه ۰۳ ثانیه ۱۴۱ کیلومتر (۸۸ مایل)
۱۳ ژوئیه ۲۴۴۷ ۰۹:۲۹:۳۵ ۱۵۳ حلقه‌ای ۰٫۹۴۸۱ ۰۶ دقیقه ۱۸ ثانیه ۱۹۴ کیلومتر (۱۲۱ مایل)
۶ ژانویه ۲۴۴۸ ۱۷:۵۷:۰۷ ۱۵۸ کامل ۱٫۰۳۸۰ ۰۲ دقیقه ۵۱ ثانیه ۱۴۷ کیلومتر (۹۱ مایل)
۱ ژوئیه ۲۴۴۸ ۱۱:۱۰:۱۶ ۱۶۳ حلقه‌ای ۰٫۹۶۲۰ ۰۲ دقیقه ۲۶ ثانیه ۳۸۹ کیلومتر (۲۴۲ مایل)
۲۶ دسامبر ۲۴۴۸ ۰۷:۱۰:۴۱ ۱۶۸ جزئی ۰٫۵۹۱۸
۲۲ مه ۲۴۴۹ ۱۰:۱۹:۱۵ ۱۳۵ کامل ۱٫۰۳۲۸ ۰۲ دقیقه ۲۴ ثانیه ۵۶۷ کیلومتر (۳۵۲ مایل)
۱۵ نوامبر ۲۴۴۹ ۲۰:۲۳:۵۶ ۱۴۰ حلقه‌ای ۰٫۹۱۸۶ ۰۷ دقیقه ۳۵ ثانیه
۱۲ مه ۲۴۵۰ ۰۲:۲۹:۴۴ ۱۴۵ کامل ۱٫۰۷۲۲ ۰۶ دقیقه ۱۹ ثانیه ۲۴۱ کیلومتر (۱۵۰ مایل)
۴ نوامبر ۲۴۵۰ ۱۹:۴۹:۳۱ ۱۵۰ حلقه‌ای ۰٫۹۳۱۸ ۰۸ دقیقه ۳۰ ثانیه ۲۶۴ کیلومتر (۱۶۴ مایل)
۱ مه ۲۴۵۱ ۱۸:۵۳:۳۷ ۱۵۵ کامل ۱٫۰۴۵۹ ۰۳ دقیقه ۲۸ ثانیه ۱۷۵ کیلومتر (۱۰۹ مایل)
۲۴ اکتبر ۲۴۵۱ ۲۳:۰۳:۰۹ ۱۶۰ حلقه‌ای ۰٫۹۷۴۶ ۰۲ دقیقه ۲۱ ثانیه ۱۰۱ کیلومتر (۶۳ مایل)
۲۱ مارس ۲۴۵۲ ۱۷:۰۱:۳۱ ۱۲۷ جزئی ۰٫۰۲۶۲
۲۰ آوریل ۲۴۵۲ ۰۶:۵۴:۲۷ ۱۶۵ جزئی ۰٫۴۷۹۷
۱۴ سپتامبر ۲۴۵۲ ۰۰:۴۹:۱۷ ۱۳۲ جزئی ۰٫۱۳۰۷
۱۳ اکتبر ۲۴۵۲ ۰۹:۴۴:۰۵ ۱۷۰ جزئی ۰٫۷۵۵۳
۱۰ مارس ۲۴۵۳ ۱۸:۰۹:۴۲ ۱۳۷ حلقه‌ای ۰٫۹۱۷۷ ۰۷ دقیقه ۰۴ ثانیه ۶۴۷ کیلومتر (۴۰۲ مایل)
۳ سپتامبر ۲۴۵۳ ۱۷:۴۳:۴۸ ۱۴۲ کامل ۱٫۰۶۳۸ ۰۴ دقیقه ۱۵ ثانیه ۳۱۲ کیلومتر (۱۹۴ مایل)
۲۷ فوریه ۲۴۵۴ ۱۸:۰۱:۴۷ ۱۴۷ حلقه‌ای ۰٫۹۳۹۳ ۰۶ دقیقه ۴۰ ثانیه ۲۲۸ کیلومتر (۱۴۲ مایل)
۲۴ اوت ۲۴۵۴ ۰۸:۴۸:۴۷ ۱۵۲ کامل ۱٫۰۳۱۰ ۰۲ دقیقه ۵۰ ثانیه ۱۰۵ کیلومتر (۶۵ مایل)
۱۶ فوریه ۲۴۵۵ ۲۳:۳۶:۲۷ ۱۵۷ حلقه‌ای ۰٫۹۸۵۷ ۰۱ دقیقه ۲۵ ثانیه ۵۹ کیلومتر (۳۷ مایل)
۱۳ اوت ۲۴۵۵ ۱۷:۵۴:۳۷ ۱۶۲ حلقه‌ای ۰٫۹۷۱۶ ۰۲ دقیقه ۵۲ ثانیه ۱۵۸ کیلومتر (۹۸ مایل)
۸ ژانویه ۲۴۵۶ ۰۱:۲۱:۰۴ ۱۲۹ جزئی ۰٫۰۷۶۰
۶ فوریه ۲۴۵۶ ۱۲:۰۳:۱۵ ۱۶۷ جزئی ۰٫۶۶۰۷
۳ ژوئیه ۲۴۵۶ ۰۵:۱۳:۱۶ ۱۳۴ جزئی ۰٫۴۶۲۱
۲۷ دسامبر ۲۴۵۶ ۱۶:۵۱:۲۵ ۱۳۹ کامل ۱٫۰۲۲۲ ۰۱ دقیقه ۱۹ ثانیه ۱۵۱ کیلومتر (۹۴ مایل)
۲۲ ژوئن ۲۴۵۷ ۰۸:۱۶:۱۳ ۱۴۴ حلقه‌ای ۰٫۹۸۲۷ ۰۱ دقیقه ۳۲ ثانیه ۷۱ کیلومتر (۴۴ مایل)
۱۷ دسامبر ۲۴۵۷ ۰۴:۳۵:۲۷ ۱۴۹ حلقه‌ای ۰٫۹۷۹۹ ۰۲ دقیقه ۰۴ ثانیه ۷۳ کیلومتر (۴۵ مایل)
۱۱ ژوئن ۲۴۵۸ ۱۸:۱۹:۴۰ ۱۵۴ کامل ۱٫۰۳۸۸ ۰۴ دقیقه ۰۴ ثانیه ۱۳۶ کیلومتر (۸۵ مایل)
۶ دسامبر ۲۴۵۸ ۰۹:۱۴:۴۶ ۱۵۹ حلقه‌ای ۰٫۹۳۱۱ ۰۹ دقیقه ۳۴ ثانیه ۳۰۳ کیلومتر (۱۸۸ مایل)
۳ مه ۲۴۵۹ ۰۲:۳۵:۵۴ ۱۲۶ جزئی ۰٫۰۲۱۴
۱ ژوئن ۲۴۵۹ ۰۹:۵۹:۵۰ ۱۶۴ کامل ۱٫۰۰۳۸
۲۵ نوامبر ۲۴۵۹ ۰۸:۴۱:۴۱ ۱۶۹ جزئی ۰٫۵۸۱۸
۲۱ آوریل ۲۴۶۰ ۱۸:۰۹:۴۹ ۱۳۶ کامل ۱٫۰۲۳۶ ۰۱ دقیقه ۳۴ ثانیه ۱۵۴ کیلومتر (۹۶ مایل)
۱۴ اکتبر ۲۴۶۰ ۲۰:۲۵:۵۷ ۱۴۱ حلقه‌ای ۰٫۹۸۱۷ ۰۱ دقیقه ۰۹ ثانیه ۳۲۸ کیلومتر (۲۰۴ مایل)
۱۱ آوریل ۲۴۶۱ ۰۴:۱۰:۳۶ ۱۴۶ حلقه‌ای ۰٫۹۷۳۲ ۰۳ دقیقه ۰۲ ثانیه ۹۷ کیلومتر (۶۰ مایل)
۴ اکتبر ۲۴۶۱ ۰۹:۰۰:۲۲ ۱۵۱ کامل ۱٫۰۴۹۵ ۰۴ دقیقه ۳۰ ثانیه ۱۶۸ کیلومتر (۱۰۴ مایل)
۳۱ مارس ۲۴۶۲ ۰۶:۴۹:۴۴ ۱۵۶ حلقه‌ای ۰٫۹۳۰۲ ۰۸ دقیقه ۰۷ ثانیه ۳۲۷ کیلومتر (۲۰۳ مایل)
۲۴ سپتامبر ۲۴۶۲ ۰۱:۲۸:۰۸ ۱۶۱ کامل ۱٫۰۶۶۲ ۰۵ دقیقه ۲۸ ثانیه ۲۴۹ کیلومتر (۱۵۵ مایل)
۲۰ مارس ۲۴۶۳ ۰۶:۲۷:۵۴ ۱۶۶ جزئی ۰٫۴۴۱۰
۱۵ اوت ۲۴۶۳ ۰۷:۳۷:۳۵ ۱۳۳ جزئی ۰٫۲۸۹۲
۱۳ سپتامبر ۲۴۶۳ ۱۷:۱۰:۲۸ ۱۷۱ جزئی ۰٫۵۳۶۷
۷ فوریه ۲۴۶۴ ۲۱:۱۷:۱۶ ۱۳۸ حلقه‌ای ۰٫۹۹۴۱ ۰۰ دقیقه ۳۱ ثانیه ۴۴ کیلومتر (۲۷ مایل)
۳ اوت ۲۴۶۴ ۱۴:۴۳:۰۰ ۱۴۳ حلقه‌ای ۰٫۹۶۲۱ ۰۴ دقیقه ۳۲ ثانیه ۱۸۴ کیلومتر (۱۱۴ مایل)
۲۷ ژانویه ۲۴۶۵ ۱۱:۰۳:۴۹ ۱۴۸ کامل ۱٫۰۴۳۵ ۰۴ دقیقه ۱۱ ثانیه ۱۴۷ کیلومتر (۹۱ مایل)
۲۳ ژوئیه ۲۴۶۵ ۱۵:۵۴:۴۸ ۱۵۳ حلقه‌ای ۰٫۹۴۸۲ ۰۶ دقیقه ۳۵ ثانیه ۱۹۱ کیلومتر (۱۱۹ مایل)
۱۷ ژانویه ۲۴۶۶ ۰۲:۴۷:۰۱ ۱۵۸ کامل ۱٫۰۳۶۶ ۰۲ دقیقه ۴۸ ثانیه ۱۴۲ کیلومتر (۸۸ مایل)
۱۲ ژوئیه ۲۴۶۶ ۱۷:۵۰:۵۱ ۱۶۳ حلقه‌ای ۰٫۹۶۷۶ ۰۲ دقیقه ۱۸ ثانیه ۲۲۱ کیلومتر (۱۳۷ مایل)
۶ ژانویه ۲۴۶۷ ۱۵:۴۶:۰۹ ۱۶۸ جزئی ۰٫۵۹۳۴
۲ ژوئن ۲۴۶۷ ۱۷:۴۸:۲۴ ۱۳۵ جزئی ۰٫۹۳۱۵
۲۷ نوامبر ۲۴۶۷ ۰۴:۱۰:۲۱ ۱۴۰ حلقه‌ای ۰٫۹۴۳۴
۲۲ مه ۲۴۶۸ ۱۰:۱۵:۱۱ ۱۴۵ کامل ۱٫۰۷۴۴ ۰۶ دقیقه ۴۱ ثانیه ۲۵۲ کیلومتر (۱۵۷ مایل)
۱۵ نوامبر ۲۴۶۸ ۰۳:۲۸:۲۳ ۱۵۰ حلقه‌ای ۰٫۹۳۰۴ ۰۸ دقیقه ۵۹ ثانیه ۲۷۳ کیلومتر (۱۷۰ مایل)
۱۲ مه ۲۴۶۹ ۰۲:۳۹:۰۷ ۱۵۵ کامل ۱٫۰۴۶۶ ۰۳ دقیقه ۳۶ ثانیه ۱۷۲ کیلومتر (۱۰۷ مایل)
۴ نوامبر ۲۴۶۹ ۰۶:۵۵:۳۷ ۱۶۰ حلقه‌ای ۰٫۹۷۵۰ ۰۲ دقیقه ۱۹ ثانیه ۹۷ کیلومتر (۶۰ مایل)
۱ مه ۲۴۷۰ ۱۴:۲۵:۴۰ ۱۶۵ جزئی ۰٫۵۶۳۸
۲۵ سپتامبر ۲۴۷۰ ۰۸:۳۹:۵۷ ۱۳۲ جزئی ۰٫۰۳۶۵
۲۴ اکتبر ۲۴۷۰ ۱۷:۴۹:۲۹ ۱۷۰ جزئی ۰٫۸۲۹۸
۲۲ مارس ۲۴۷۱ ۰۱:۴۳:۳۷ ۱۳۷ حلقه‌ای ۰٫۹۱۹۰ ۰۷ دقیقه ۰۰ ثانیه ۷۳۸ کیلومتر (۴۵۹ مایل)
۱۵ سپتامبر ۲۴۷۱ ۰۱:۲۹:۱۱ ۱۴۲ کامل ۱٫۰۵۸۵ ۰۳ دقیقه ۵۴ ثانیه ۳۲۳ کیلومتر (۲۰۱ مایل)
۱۰ مارس ۲۴۷۲ ۰۱:۵۲:۱۱ ۱۴۷ حلقه‌ای ۰٫۹۴۳۶ ۰۶ دقیقه ۰۸ ثانیه ۲۱۲ کیلومتر (۱۳۲ مایل)
۳ سپتامبر ۲۴۷۲ ۱۶:۱۲:۵۴ ۱۵۲ کامل ۱٫۰۲۵۵ ۰۲ دقیقه ۱۹ ثانیه ۸۷ کیلومتر (۵۴ مایل)
۲۷ فوریه ۲۴۷۳ ۰۷:۵۶:۵۱ ۱۵۷ حلقه‌ای ۰٫۹۹۰۷ ۰۰ دقیقه ۵۳ ثانیه ۳۷ کیلومتر (۲۳ مایل)
۲۴ اوت ۲۴۷۳ ۰۰:۴۶:۳۲ ۱۶۲ حلقه‌ای ۰٫۹۶۸۴ ۰۳ دقیقه ۱۲ ثانیه ۱۵۶ کیلومتر (۹۷ مایل)
۱۸ ژانویه ۲۴۷۴ ۱۰:۱۲:۱۱ ۱۲۹ جزئی ۰٫۰۶۷۳
۱۶ فوریه ۲۴۷۴ ۲۰:۴۴:۵۲ ۱۶۷ جزئی ۰٫۶۸۴۱
۱۴ ژوئیه ۲۴۷۴ ۱۱:۴۰:۳۰ ۱۳۴ جزئی ۰٫۳۱۸۲
۱۳ اوت ۲۴۷۴ ۰۲:۴۳:۵۶ ۱۷۲ جزئی ۰٫۱۳۷۹
۸ ژانویه ۲۴۷۵ ۰۱:۳۷:۵۲ ۱۳۹ کامل ۱٫۰۱۹۶ ۰۱ دقیقه ۱۰ ثانیه ۱۳۶ کیلومتر (۸۵ مایل)
۳ ژوئیه ۲۴۷۵ ۱۵:۰۵:۲۲ ۱۴۴ حلقه‌ای ۰٫۹۸۵۸ ۰۱ دقیقه ۱۱ ثانیه ۶۲ کیلومتر (۳۹ مایل)
۲۸ دسامبر ۲۴۷۵ ۱۳:۰۱:۵۴ ۱۴۹ حلقه‌ای ۰٫۹۷۶۰ ۰۲ دقیقه ۲۷ ثانیه ۸۷ کیلومتر (۵۴ مایل)
۲۲ ژوئن ۲۴۷۶ ۰۱:۳۸:۲۹ ۱۵۴ کامل ۱٫۰۴۳۵ ۰۴ دقیقه ۲۵ ثانیه ۱۴۹ کیلومتر (۹۳ مایل)
۱۶ دسامبر ۲۴۷۶ ۱۷:۱۵:۱۸ ۱۵۹ حلقه‌ای ۰٫۹۲۸۲ ۱۰ دقیقه ۰۴ ثانیه ۳۱۴ کیلومتر (۱۹۵ مایل)
۱۱ ژوئن ۲۴۷۷ ۱۷:۳۵:۲۸ ۱۶۴ کامل ۱٫۰۶۴۷ ۰۴ دقیقه ۵۳ ثانیه ۶۴۲ کیلومتر (۳۹۹ مایل)
۵ دسامبر ۲۴۷۷ ۱۶:۳۲:۰۵ ۱۶۹ جزئی ۰٫۶۱۳۶
۳ مه ۲۴۷۸ ۰۱:۵۵:۵۹ ۱۳۶ کامل ۱٫۰۲۱۸ ۰۱ دقیقه ۲۰ ثانیه ۱۷۶ کیلومتر (۱۰۹ مایل)
۲۶ اکتبر ۲۴۷۸ ۰۴:۱۸:۲۲ ۱۴۱ جزئی ۰٫۹۶۴۵
۲۲ آوریل ۲۴۷۹ ۱۱:۴۰:۳۰ ۱۴۶ حلقه‌ای ۰٫۹۷۳۱ ۰۳ دقیقه ۰۱ ثانیه ۹۸ کیلومتر (۶۱ مایل)
۱۵ اکتبر ۲۴۷۹ ۱۷:۰۴:۱۱ ۱۵۱ کامل ۱٫۰۴۸۴ ۰۴ دقیقه ۱۸ ثانیه ۱۶۶ کیلومتر (۱۰۳ مایل)
۱۰ آوریل ۲۴۸۰ ۱۴:۰۷:۴۶ ۱۵۶ حلقه‌ای ۰٫۹۳۲۶ ۰۸ دقیقه ۱۸ ثانیه ۳۰۳ کیلومتر (۱۸۸ مایل)
۴ اکتبر ۲۴۸۰ ۰۹:۲۷:۵۸ ۱۶۱ کامل ۱٫۰۶۳۱ ۰۵ دقیقه ۲۶ ثانیه ۲۳۱ کیلومتر (۱۴۴ مایل)
۳۰ مارس ۲۴۸۱ ۱۴:۰۰:۰۷ ۱۶۶ جزئی ۰٫۵۰۲۷
۲۵ اوت ۲۴۸۱ ۱۴:۴۹:۲۵ ۱۳۳ جزئی ۰٫۱۵۶۸
۲۴ سپتامبر ۲۴۸۱ ۰۰:۴۹:۵۱ ۱۷۱ جزئی ۰٫۶۳۰۷
۱۸ فوریه ۲۴۸۲ ۰۵:۴۸:۵۲ ۱۳۸ حلقه‌ای ۰٫۹۹۸۲ ۰۰ دقیقه ۰۹ ثانیه ۱۴ کیلومتر (۸٫۷ مایل)
۱۴ اوت ۲۴۸۲ ۲۱:۲۳:۳۶ ۱۴۳ حلقه‌ای ۰٫۹۵۷۳ ۰۴ دقیقه ۴۵ ثانیه ۲۳۴ کیلومتر (۱۴۵ مایل)
۷ فوریه ۲۴۸۳ ۱۹:۵۱:۵۶ ۱۴۸ کامل ۱٫۰۴۵۷ ۰۴ دقیقه ۲۰ ثانیه ۱۵۵ کیلومتر (۹۶ مایل)
۳ اوت ۲۴۸۳ ۲۲:۲۱:۱۸ ۱۵۳ حلقه‌ای ۰٫۹۴۷۹ ۰۶ دقیقه ۵۰ ثانیه ۱۹۲ کیلومتر (۱۱۹ مایل)
۲۸ ژانویه ۲۴۸۴ ۱۱:۳۵:۵۳ ۱۵۸ کامل ۱٫۰۳۵۸ ۰۲ دقیقه ۴۸ ثانیه ۱۳۸ کیلومتر (۸۶ مایل)
۲۳ ژوئیه ۲۴۸۴ ۰۰:۳۴:۳۴ ۱۶۳ حلقه‌ای ۰٫۹۷۲۰ ۰۲ دقیقه ۱۰ ثانیه ۱۵۶ کیلومتر (۹۷ مایل)
۱۷ ژانویه ۲۴۸۵ ۰۰:۱۹:۵۳ ۱۶۸ جزئی ۰٫۵۹۶۲
۱۳ ژوئن ۲۴۸۵ ۰۱:۱۶:۱۸ ۱۳۵ جزئی ۰٫۸۰۹۵
۱۲ ژوئیه ۲۴۸۵ ۰۹:۳۵:۰۲ ۱۷۳ جزئی ۰٫۱۲۵۹
۷ دسامبر ۲۴۸۵ ۱۲:۰۲:۰۰ ۱۴۰ حلقه‌ای ۰٫۹۱۰۰
۲ ژوئن ۲۴۸۶ ۱۷:۵۵:۲۸ ۱۴۵ کامل ۱٫۰۷۶۰ ۰۶ دقیقه ۵۹ ثانیه ۲۶۳ کیلومتر (۱۶۳ مایل)
۲۶ نوامبر ۲۴۸۶ ۱۱:۱۵:۰۸ ۱۵۰ حلقه‌ای ۰٫۹۲۹۴ ۰۹ دقیقه ۲۶ ثانیه ۲۸۰ کیلومتر (۱۷۰ مایل)
۲۳ مه ۲۴۸۷ ۱۰:۱۶:۱۵ ۱۵۵ کامل ۱٫۰۴۶۷ ۰۳ دقیقه ۴۳ ثانیه ۱۶۸ کیلومتر (۱۰۴ مایل)
۱۵ نوامبر ۲۴۸۷ ۱۴:۵۷:۳۵ ۱۶۰ حلقه‌ای ۰٫۹۷۵۶ ۰۲ دقیقه ۱۶ ثانیه ۹۴ کیلومتر (۵۸ مایل)
۱۱ مه ۲۴۸۸ ۲۱:۴۵:۵۶ ۱۶۵ جزئی ۰٫۶۶۲۶
۴ نوامبر ۲۴۸۸ ۰۲:۰۴:۵۶ ۱۷۰ جزئی ۰٫۸۸۹۸
۱ آوریل ۲۴۸۹ ۰۹:۰۷:۵۵ ۱۳۷ حلقه‌ای ۰٫۹۲۰۰ ۰۶ دقیقه ۵۰ ثانیه ۹۹۷ کیلومتر (۶۲۰ مایل)
۲۵ سپتامبر ۲۴۸۹ ۰۹:۲۰:۲۲ ۱۴۲ کامل ۱٫۰۵۲۷ ۰۳ دقیقه ۳۲ ثانیه ۳۴۱ کیلومتر (۲۱۲ مایل)
۲۱ مارس ۲۴۹۰ ۰۹:۳۶:۱۱ ۱۴۷ حلقه‌ای ۰٫۹۴۸۲ ۰۵ دقیقه ۳۶ ثانیه ۱۹۵ کیلومتر (۱۲۱ مایل)
۱۴ سپتامبر ۲۴۹۰ ۲۳:۴۰:۳۸ ۱۵۲ کامل ۱٫۰۱۹۵ ۰۱ دقیقه ۴۷ ثانیه ۶۷ کیلومتر (۴۲ مایل)
۱۰ مارس ۲۴۹۱ ۱۶:۱۱:۵۷ ۱۵۷ حلقه‌ای ۰٫۹۹۶۴ ۰۰ دقیقه ۲۰ ثانیه ۱۴ کیلومتر (۸٫۷ مایل)
۴ سپتامبر ۲۴۹۱ ۰۷:۴۱:۱۵ ۱۶۲ حلقه‌ای ۰٫۹۶۴۶ ۰۳ دقیقه ۳۴ ثانیه ۱۶۱ کیلومتر (۱۰۰ مایل)
۲۹ ژانویه ۲۴۹۲ ۱۹:۰۳:۴۳ ۱۲۹ جزئی ۰٫۰۵۸۲
۲۸ فوریه ۲۴۹۲ ۰۵:۲۲:۵۳ ۱۶۷ جزئی ۰٫۷۱۳۵
۲۴ ژوئیه ۲۴۹۲ ۱۸:۰۸:۳۲ ۱۳۴ جزئی ۰٫۱۷۵۵
۲۳ اوت ۲۴۹۲ ۰۹:۱۷:۴۹ ۱۷۲ جزئی ۰٫۲۷۲۳
۱۸ ژانویه ۲۴۹۳ ۱۰:۲۴:۳۰ ۱۳۹ کامل ۱٫۰۱۷۴ ۰۱ دقیقه ۰۲ ثانیه ۱۲۳ کیلومتر (۷۶ مایل)
۱۳ ژوئیه ۲۴۹۳ ۲۱:۵۶:۳۶ ۱۴۴ حلقه‌ای ۰٫۹۸۸۲ ۰۰ دقیقه ۵۶ ثانیه ۵۵ کیلومتر (۳۴ مایل)
۷ ژانویه ۲۴۹۴ ۲۱:۳۰:۲۱ ۱۴۹ حلقه‌ای ۰٫۹۷۲۷ ۰۲ دقیقه ۴۶ ثانیه ۱۰۰ کیلومتر (۶۲ مایل)
۳ ژوئیه ۲۴۹۴ ۰۸:۵۶:۱۶ ۱۵۴ کامل ۱٫۰۴۷۷ ۰۴ دقیقه ۴۰ ثانیه ۱۶۰ کیلومتر (۹۹ مایل)
۲۸ دسامبر ۲۴۹۴ ۰۱:۱۹:۲۹ ۱۵۹ حلقه‌ای ۰٫۹۲۵۷ ۱۰ دقیقه ۲۲ ثانیه ۳۲۳ کیلومتر (۲۰۱ مایل)
۲۳ ژوئن ۲۴۹۵ ۰۱:۰۸:۰۶ ۱۶۴ کامل ۱٫۰۶۹۶ ۰۵ دقیقه ۳۹ ثانیه ۴۶۴ کیلومتر (۲۸۸ مایل)
۱۷ دسامبر ۲۴۹۵ ۰۰:۲۷:۳۹ ۱۶۹ جزئی ۰٫۶۳۸۹
۱۳ مه ۲۴۹۶ ۰۹:۳۴:۲۵ ۱۳۶ کامل ۱٫۰۱۸۵ ۰۱ دقیقه ۰۲ ثانیه ۲۴۳ کیلومتر (۱۵۱ مایل)
۵ نوامبر ۲۴۹۶ ۱۲:۲۰:۲۳ ۱۴۱ جزئی ۰٫۹۱۷۳
۲ مه ۲۴۹۷ ۱۹:۰۱:۵۲ ۱۴۶ حلقه‌ای ۰٫۹۷۲۷ ۰۲ دقیقه ۵۹ ثانیه ۱۰۰ کیلومتر (۶۲ مایل)
۲۶ اکتبر ۲۴۹۷ ۰۱:۱۵:۲۳ ۱۵۱ کامل ۱٫۰۴۷۲ ۰۴ دقیقه ۰۶ ثانیه ۱۶۴ کیلومتر (۱۰۲ مایل)
۲۱ آوریل ۲۴۹۸ ۲۱:۱۷:۱۲ ۱۵۶ حلقه‌ای ۰٫۹۳۵۱ ۰۸ دقیقه ۲۶ ثانیه ۲۸۰ کیلومتر (۱۷۰ مایل)
۱۵ اکتبر ۲۴۹۸ ۱۷:۳۴:۴۴ ۱۶۱ کامل ۱٫۰۵۹۷ ۰۵ دقیقه ۲۱ ثانیه ۲۱۵ کیلومتر (۱۳۴ مایل)
۱۰ آوریل ۲۴۹۹ ۲۱:۲۲:۳۹ ۱۶۶ جزئی ۰٫۵۷۹۷
۵ سپتامبر ۲۴۹۹ ۲۲:۰۵:۱۹ ۱۳۳ جزئی ۰٫۰۳۴۰
۵ اکتبر ۲۴۹۹ ۰۸:۳۶:۲۳ ۱۷۱ جزئی ۰٫۷۱۱۹
۱ مارس ۲۵۰۰ ۱۴:۱۴:۴۷ ۱۳۸ Hybrid ۱٫۰۰۲۶ ۰۰ دقیقه ۱۲ ثانیه ۲۱ کیلومتر (۱۳ مایل)
۲۶ اوت ۲۵۰۰ ۰۴:۰۸:۱۶ ۱۴۳ حلقه‌ای ۰٫۹۵۱۸ ۰۴ دقیقه ۵۳ ثانیه ۳۱۳ کیلومتر (۱۹۴ مایل)