فهرست‌های خورشیدگرفتگی‌ها
نمودار یک خورشیدگرفتگی (اندازه‌ها غیرطبیعی‌اند)
شکل هندسی خورشیدگرفتگی
(اندازه‌ها غیرطبیعی‌اند)
سده‌ها

پس از میلاد

خورشیدگرفتگی‌های قابل مشاهده در
چین • بریتانیا • فیلیپین • ایالات متحدهٔ آمریکا • ایران
جستارهای وابسته: فهرست ماه‌گرفتگی‌ها

این فهرست شامل خورشیدگرفتگی‌های قرن ۲۴ میلادی است که در طی سال‌های ۲۳۰۱ تا ۲۴۰۰ روی خواهند داد. در این دوره ۲۴۸ خورشیدگرفتگی روی خواهد داد که ۸۸ مورد آن خورشیدگرفتگی جزئی، ۸۶ مورد خورشیدگرفتگی حلقه‌ای، ۶۶ خورشیدگرفتگی کامل و ۸ مورد نیز از نوع خورشیدگرفتگی مرکب خواهد بود.

تاریخ زمان بزرگ‌ترین گرفت چرخهٔ ساروس نوع قدر مدت زمان مکان مسیر گرفتگی ناحیهٔ جغرافیایی منبع(ها)
۹ مه ۲۳۰۱ ۱۴:۰۰:۵۹ ۱۳۳ کامل ۱٫۰۳۵۴ ۰۳ دقیقه ۱۰ ثانیه ۱۶۸ کیلومتر (۱۰۴ مایل)
۱ نوامبر ۲۳۰۱ ۱۷:۱۹:۳۳ ۱۳۸ حلقه‌ای ۰٫۹۷۸۶ ۰۲ دقیقه ۰۱ ثانیه ۱۲۶ کیلومتر (۷۸ مایل)
۲۹ آوریل ۲۳۰۲ ۰۰:۴۷:۱۹ ۱۴۳ حلقه‌ای ۰٫۹۸۲۵ ۰۱ دقیقه ۴۹ ثانیه ۶۲ کیلومتر (۳۹ مایل)
۲۲ اکتبر ۲۳۰۲ ۰۵:۱۱:۱۶ ۱۴۸ کامل ۱٫۰۴۱۳ ۰۳ دقیقه ۳۸ ثانیه ۱۳۹ کیلومتر (۸۶ مایل)
۱۸ آوریل ۲۳۰۳ ۰۴:۰۹:۲۶ ۱۵۳ حلقه‌ای ۰٫۹۳۴۱ ۰۵ دقیقه ۳۸ ثانیه ۳۹۳ کیلومتر (۲۴۴ مایل)
۱۱ اکتبر ۲۳۰۳ ۲۱:۱۷:۲۵ ۱۵۸ کامل ۱٫۰۵۹۶ ۰۴ دقیقه ۱۲ ثانیه ۲۵۲ کیلومتر (۱۵۷ مایل)
۷ مارس ۲۳۰۴ ۱۱:۳۴:۲۴ ۱۲۵ جزئی ۰٫۲۱۱۸
۶ آوریل ۲۳۰۴ ۰۴:۰۰:۲۱ ۱۶۳ جزئی ۰٫۱۱۸۹
۱ سپتامبر ۲۳۰۴ ۰۳:۰۷:۴۰ ۱۳۰ جزئی ۰٫۵۰۳۸
۳۰ سپتامبر ۲۳۰۴ ۱۲:۵۸:۱۷ ۱۶۸ جزئی ۰٫۳۰۳۰
۲۴ فوریه ۲۳۰۵ ۱۸:۴۶:۰۹ ۱۳۵ حلقه‌ای ۰٫۹۹۷۳ ۰۰ دقیقه ۱۳ ثانیه ۱۳ کیلومتر (۸٫۱ مایل)
۲۱ اوت ۲۳۰۵ ۱۰:۳۵:۴۴ ۱۴۰ حلقه‌ای ۰٫۹۶۳۷ ۰۳ دقیقه ۲۱ ثانیه ۱۵۵ کیلومتر (۹۶ مایل)
۱۴ فوریه ۲۳۰۶ ۰۸:۱۷:۴۹ ۱۴۵ کامل ۱٫۰۴۴۱ ۰۳ دقیقه ۴۹ ثانیه ۱۴۷ کیلومتر (۹۱ مایل)
۱۰ اوت ۲۳۰۶ ۱۱:۵۵:۱۰ ۱۵۰ حلقه‌ای ۰٫۹۴۶۱ ۰۶ دقیقه ۳۷ ثانیه ۲۰۲ کیلومتر (۱۲۶ مایل)
۴ فوریه ۲۳۰۷ ۰۰:۰۸:۰۱ ۱۵۵ کامل ۱٫۰۳۷۳ ۰۳ دقیقه ۱۲ ثانیه ۱۷۶ کیلومتر (۱۰۹ مایل)
۳۰ ژوئیه ۲۳۰۷ ۱۳:۳۱:۱۶ ۱۶۰ حلقه‌ای ۰٫۹۶۰۲ ۰۳ دقیقه ۳۷ ثانیه ۵۰۱ کیلومتر (۳۱۱ مایل)
۲۵ دسامبر ۲۳۰۷ ۲۳:۲۴:۲۳ ۱۲۷ جزئی ۰٫۲۵۸۵
۲۴ ژانویه ۲۳۰۸ ۱۳:۳۳:۴۰ ۱۶۵ جزئی ۰٫۲۰۲۹
۱۹ ژوئن ۲۳۰۸ ۱۲:۵۷:۵۳ ۱۳۲ کامل ۱٫۰۳۹۶ ۰۲ دقیقه ۰۸ ثانیه ۴۰۱ کیلومتر (۲۴۹ مایل)
۱۴ دسامبر ۲۳۰۸ ۰۲:۳۴:۵۲ ۱۳۷ حلقه‌ای ۰٫۹۲۰۷ ۰۶ دقیقه ۳۱ ثانیه ۴۷۰ کیلومتر (۲۹۰ مایل)
۹ ژوئن ۲۳۰۹ ۰۵:۲۱:۵۵ ۱۴۲ کامل ۱٫۰۷۸۳ ۰۶ دقیقه ۳۰ ثانیه ۲۵۷ کیلومتر (۱۶۰ مایل)
۳ دسامبر ۲۳۰۹ ۰۱:۴۲:۰۵ ۱۴۷ حلقه‌ای ۰٫۹۲۵۴ ۰۹ دقیقه ۴۰ ثانیه ۲۸۲ کیلومتر (۱۷۵ مایل)
۲۹ مه ۲۳۱۰ ۲۲:۰۴:۵۰ ۱۵۲ کامل ۱٫۰۵۲۶ ۰۵ دقیقه ۱۰ ثانیه ۲۱۰ کیلومتر (۱۳۰ مایل)
۲۲ نوامبر ۲۳۱۰ ۰۴:۲۴:۱۹ ۱۵۷ حلقه‌ای ۰٫۹۶۴۲ ۰۴ دقیقه ۱۶ ثانیه ۱۶۴ کیلومتر (۱۰۲ مایل)
۱۹ آوریل ۲۳۱۱ ۲۱:۴۱:۴۹ ۱۲۴ جزئی ۰٫۲۴۹۹
۱۹ مه ۲۳۱۱ ۱۰:۲۸:۴۶ ۱۶۲ جزئی ۰٫۳۳۴۵
۱۳ اکتبر ۲۳۱۱ ۰۴:۳۶:۰۹ ۱۲۹ جزئی ۰٫۲۹۸۵
۱۱ نوامبر ۲۳۱۱ ۱۴:۳۳:۱۹ ۱۶۷ جزئی ۰٫۴۹۱۹
۷ آوریل ۲۳۱۲ ۲۳:۱۹:۳۲ ۱۳۴ حلقه‌ای ۰٫۹۲۸۶ ۰۷ دقیقه ۰۰ ثانیه ۳۸۵ کیلومتر (۲۳۹ مایل)
۱ اکتبر ۲۳۱۲ ۲۱:۰۸:۲۶ ۱۳۹ کامل ۱٫۰۵۷۸ ۰۴ دقیقه ۲۰ ثانیه ۲۵۸ کیلومتر (۱۶۰ مایل)
۲۷ مارس ۲۳۱۳ ۲۳:۲۹:۳۱ ۱۴۴ حلقه‌ای ۰٫۹۴۵۶ ۰۶ دقیقه ۵۰ ثانیه ۲۰۰ کیلومتر (۱۲۰ مایل)
۲۱ سپتامبر ۲۳۱۳ ۱۱:۵۷:۰۰ ۱۴۹ کامل ۱٫۰۲۴۹ ۰۲ دقیقه ۳۰ ثانیه ۸۵ کیلومتر (۵۳ مایل)
۱۷ مارس ۲۳۱۴ ۰۵:۱۱:۵۴ ۱۵۴ حلقه‌ای ۰٫۹۸۸۰ ۰۱ دقیقه ۰۳ ثانیه ۶۰ کیلومتر (۳۷ مایل)
۱۰ سپتامبر ۲۳۱۴ ۲۰:۴۹:۱۱ ۱۵۹ حلقه‌ای ۰٫۹۶۵۴ ۰۲ دقیقه ۵۴ ثانیه ۲۲۰ کیلومتر (۱۴۰ مایل)
۵ فوریه ۲۳۱۵ ۰۷:۲۹:۴۹ ۱۲۶ جزئی ۰٫۴۴۵۳
۶ مارس ۲۳۱۵ ۱۷:۴۶:۲۰ ۱۶۴ جزئی ۰٫۳۱۸۷
۱ اوت ۲۳۱۵ ۰۷:۳۴:۳۲ ۱۳۱ جزئی ۰٫۴۸۹۸
۲۵ ژانویه ۲۳۱۶ ۲۳:۰۵:۱۷ ۱۳۶ کامل ۱٫۰۲۸۲ ۰۲ دقیقه ۴۲ ثانیه ۱۲۶ کیلومتر (۷۸ مایل)
۲۰ ژوئیه ۲۳۱۶ ۱۰:۳۶:۱۸ ۱۴۱ حلقه‌ای ۰٫۹۸۳۴ ۰۲ دقیقه ۰۳ ثانیه ۶۷ کیلومتر (۴۲ مایل)
۱۴ ژانویه ۲۳۱۷ ۱۰:۵۹:۳۸ ۱۴۶ حلقه‌ای ۰٫۹۸۰۷ ۰۲ دقیقه ۰۸ ثانیه ۶۹ کیلومتر (۴۳ مایل)
۹ ژوئیه ۲۳۱۷ ۲۰:۴۲:۴۰ ۱۵۱ کامل ۱٫۰۴۰۶ ۰۳ دقیقه ۳۲ ثانیه ۱۴۳ کیلومتر (۸۹ مایل)
۳ ژانویه ۲۳۱۸ ۱۵:۴۷:۱۴ ۱۵۶ حلقه‌ای ۰٫۹۲۶۵ ۰۶ دقیقه ۰۲ ثانیه ۴۲۲ کیلومتر (۲۶۲ مایل)
۳۱ مه ۲۳۱۸ ۰۵:۴۲:۳۳ ۱۲۳ جزئی ۰٫۱۱۹۲
۲۹ ژوئن ۲۳۱۸ ۱۲:۳۰:۲۲ ۱۶۱ جزئی ۰٫۹۵۸۳
۲۳ دسامبر ۲۳۱۸ ۱۵:۰۷:۲۶ ۱۶۶ جزئی ۰٫۲۲۷۹
۲۰ مه ۲۳۱۹ ۲۱:۳۷:۲۳ ۱۳۳ کامل ۱٫۰۳۳۶ ۰۳ دقیقه ۰۲ ثانیه ۱۷۸ کیلومتر (۱۱۱ مایل)
۱۳ نوامبر ۲۳۱۹ ۰۱:۲۴:۳۹ ۱۳۸ حلقه‌ای ۰٫۹۷۸۴ ۰۲ دقیقه ۰۴ ثانیه ۱۳۶ کیلومتر (۸۵ مایل)
۹ مه ۲۳۲۰ ۰۸:۰۴:۳۳ ۱۴۳ حلقه‌ای ۰٫۹۸۲۰ ۰۱ دقیقه ۵۶ ثانیه ۶۴ کیلومتر (۴۰ مایل)
۱ نوامبر ۲۳۲۰ ۱۳:۲۸:۱۹ ۱۴۸ کامل ۱٫۰۴۰۶ ۰۳ دقیقه ۳۸ ثانیه ۱۳۶ کیلومتر (۸۵ مایل)
۲۸ آوریل ۲۳۲۱ ۱۱:۱۲:۵۹ ۱۵۳ حلقه‌ای ۰٫۹۳۶۷ ۰۵ دقیقه ۳۰ ثانیه ۳۴۱ کیلومتر (۲۱۲ مایل)
۲۲ اکتبر ۲۳۲۱ ۰۵:۳۱:۱۸ ۱۵۸ کامل ۱٫۰۵۶۷ ۰۴ دقیقه ۰۰ ثانیه ۲۳۳ کیلومتر (۱۴۵ مایل)
۱۸ مارس ۲۳۲۲ ۱۹:۲۱:۵۱ ۱۲۵ جزئی ۰٫۱۶۷۱
۱۷ آوریل ۲۳۲۲ ۱۱:۱۴:۲۳ ۱۶۳ جزئی ۰٫۲۰۴۱
۱۲ سپتامبر ۲۳۲۲ ۱۰:۳۲:۰۶ ۱۳۰ جزئی ۰٫۳۸۶۵
۱۱ اکتبر ۲۳۲۲ ۲۰:۵۳:۳۸ ۱۶۸ جزئی ۰٫۳۷۶۳
۸ مارس ۲۳۲۳ ۰۳:۰۵:۱۰ ۱۳۵ Hybrid ۱٫۰۰۲۳ ۰۰ دقیقه ۱۱ ثانیه ۱۱ کیلومتر (۶٫۸ مایل)
۱ سپتامبر ۲۳۲۳ ۱۷:۲۶:۰۹ ۱۴۰ حلقه‌ای ۰٫۹۵۸۴ ۰۳ دقیقه ۴۸ ثانیه ۱۹۱ کیلومتر (۱۱۹ مایل)
۲۵ فوریه ۲۳۲۴ ۱۶:۵۷:۳۲ ۱۴۵ کامل ۱٫۰۴۷۵ ۰۴ دقیقه ۰۲ ثانیه ۱۵۸ کیلومتر (۹۸ مایل)
۲۰ اوت ۲۳۲۴ ۱۸:۲۸:۲۲ ۱۵۰ حلقه‌ای ۰٫۹۴۴۹ ۰۶ دقیقه ۳۳ ثانیه ۲۰۵ کیلومتر (۱۲۷ مایل)
۱۴ فوریه ۲۳۲۵ ۰۸:۵۲:۳۶ ۱۵۵ کامل ۱٫۰۳۷۸ ۰۳ دقیقه ۰۸ ثانیه ۱۷۵ کیلومتر (۱۰۹ مایل)
۹ اوت ۲۳۲۵ ۲۰:۱۶:۲۴ ۱۶۰ حلقه‌ای ۰٫۹۶۴۸ ۰۳ دقیقه ۲۴ ثانیه ۲۵۶ کیلومتر (۱۵۹ مایل)
۵ ژانویه ۲۳۲۶ ۰۷:۴۹:۴۳ ۱۲۷ جزئی ۰٫۲۴۴۰
۳ فوریه ۲۳۲۶ ۲۲:۰۸:۴۹ ۱۶۵ جزئی ۰٫۲۰۶۸
۳۰ ژوئن ۲۳۲۶ ۲۰:۱۸:۳۶ ۱۳۲ جزئی ۰٫۹۹۳۱
۲۵ دسامبر ۲۳۲۶ ۱۰:۳۶:۵۳ ۱۳۷ حلقه‌ای ۰٫۹۱۸۲ ۰۶ دقیقه ۳۹ ثانیه ۴۹۶ کیلومتر (۳۰۸ مایل)
۲۰ ژوئن ۲۳۲۷ ۱۲:۵۵:۰۱ ۱۴۲ کامل ۱٫۰۷۹۵ ۰۶ دقیقه ۲۱ ثانیه ۲۶۵ کیلومتر (۱۶۵ مایل)
۱۴ دسامبر ۲۳۲۷ ۰۹:۳۹:۴۷ ۱۴۷ حلقه‌ای ۰٫۹۲۵۰ ۰۹ دقیقه ۳۴ ثانیه ۲۸۴ کیلومتر (۱۷۶ مایل)
۹ ژوئن ۲۳۲۸ ۰۵:۳۳:۵۳ ۱۵۲ کامل ۱٫۰۵۲۴ ۰۵ دقیقه ۱۶ ثانیه ۱۹۹ کیلومتر (۱۲۴ مایل)
۲ دسامبر ۲۳۲۸ ۱۲:۳۶:۳۷ ۱۵۷ حلقه‌ای ۰٫۹۶۵۲ ۰۴ دقیقه ۱۳ ثانیه ۱۵۷ کیلومتر (۹۸ مایل)
۳۰ آوریل ۲۳۲۹ ۰۴:۵۹:۵۸ ۱۲۴ جزئی ۰٫۱۵۱۴
۲۹ مه ۲۳۲۹ ۱۷:۴۱:۰۹ ۱۶۲ جزئی ۰٫۴۴۴۹
۲۳ اکتبر ۲۳۲۹ ۱۲:۴۸:۲۳ ۱۲۹ جزئی ۰٫۲۳۸۳
۲۱ نوامبر ۲۳۲۹ ۲۲:۵۹:۲۰ ۱۶۷ جزئی ۰٫۵۳۳۳
۱۹ آوریل ۲۳۳۰ ۰۶:۲۹:۲۵ ۱۳۴ حلقه‌ای ۰٫۹۳۰۲ ۰۶ دقیقه ۱۹ ثانیه ۴۱۲ کیلومتر (۲۵۶ مایل)
۱۳ اکتبر ۲۳۳۰ ۰۵:۱۳:۴۱ ۱۳۹ کامل ۱٫۰۵۲۸ ۰۳ دقیقه ۴۶ ثانیه ۲۵۱ کیلومتر (۱۵۶ مایل)
۸ آوریل ۲۳۳۱ ۰۶:۵۷:۰۹ ۱۴۴ حلقه‌ای ۰٫۹۵۰۶ ۰۶ دقیقه ۰۷ ثانیه ۱۸۱ کیلومتر (۱۱۲ مایل)
۲ اکتبر ۲۳۳۱ ۱۹:۳۹:۱۶ ۱۴۹ کامل ۱٫۰۱۸۸ ۰۱ دقیقه ۵۵ ثانیه ۶۴ کیلومتر (۴۰ مایل)
۲۷ مارس ۲۳۳۲ ۱۳:۱۱:۳۴ ۱۵۴ حلقه‌ای ۰٫۹۹۴۴ ۰۰ دقیقه ۳۰ ثانیه ۲۶ کیلومتر (۱۶ مایل)
۲۱ سپتامبر ۲۳۳۲ ۰۳:۵۹:۱۰ ۱۵۹ حلقه‌ای ۰٫۹۶۱۳ ۰۳ دقیقه ۳۴ ثانیه ۲۱۷ کیلومتر (۱۳۵ مایل)
۱۵ فوریه ۲۳۳۳ ۱۶:۱۴:۲۰ ۱۲۶ جزئی ۰٫۴۲۷۰
۱۷ مارس ۲۳۳۳ ۰۲:۱۰:۵۳ ۱۶۴ جزئی ۰٫۳۶۵۱
۱۱ اوت ۲۳۳۳ ۱۴:۰۶:۴۸ ۱۳۱ جزئی ۰٫۳۵۳۴
۱۰ سپتامبر ۲۳۳۳ ۰۵:۴۲:۰۰ ۱۶۹ جزئی ۰٫۰۵۹۲
۵ فوریه ۲۳۳۴ ۰۷:۵۰:۲۹ ۱۳۶ کامل ۱٫۰۲۷۲ ۰۲ دقیقه ۳۳ ثانیه ۱۲۲ کیلومتر (۷۶ مایل)
۳۱ ژوئیه ۲۳۳۴ ۱۷:۲۶:۳۳ ۱۴۱ حلقه‌ای ۰٫۹۸۵۱ ۰۱ دقیقه ۴۵ ثانیه ۶۴ کیلومتر (۴۰ مایل)
۲۵ ژانویه ۲۳۳۵ ۱۹:۲۹:۴۳ ۱۴۶ حلقه‌ای ۰٫۹۷۸۴ ۰۲ دقیقه ۲۵ ثانیه ۷۷ کیلومتر (۴۸ مایل)
۲۱ ژوئیه ۲۳۳۵ ۰۳:۵۷:۴۹ ۱۵۱ کامل ۱٫۰۴۴۰ ۰۳ دقیقه ۵۸ ثانیه ۱۵۱ کیلومتر (۹۴ مایل)
۱۴ ژانویه ۲۳۳۶ ۲۳:۵۶:۴۲ ۱۵۶ حلقه‌ای ۰٫۹۲۵۰ ۰۶ دقیقه ۱۹ ثانیه ۴۲۷ کیلومتر (۲۶۵ مایل)
۹ ژوئیه ۲۳۳۶ ۱۹:۵۸:۲۲ ۱۶۱ کامل ۱٫۰۶۵۷ ۰۳ دقیقه ۱۷ ثانیه ۸۰۰ کیلومتر (۵۰۰ مایل)
۲ ژانویه ۲۳۳۷ ۲۳:۰۹:۴۴ ۱۶۶ جزئی ۰٫۲۴۳۴
۳۱ مه ۲۳۳۷ ۰۵:۰۵:۵۶ ۱۳۳ کامل ۱٫۰۳۰۹ ۰۲ دقیقه ۴۶ ثانیه ۱۹۵ کیلومتر (۱۲۱ مایل)
۲۳ نوامبر ۲۳۳۷ ۰۹:۳۷:۵۵ ۱۳۸ حلقه‌ای ۰٫۹۷۸۶ ۰۲ دقیقه ۰۵ ثانیه ۱۴۲ کیلومتر (۸۸ مایل)
۲۰ مه ۲۳۳۸ ۱۵:۱۴:۲۰ ۱۴۳ حلقه‌ای ۰٫۹۸۱۲ ۰۲ دقیقه ۰۷ ثانیه ۶۷ کیلومتر (۴۲ مایل)
۱۲ نوامبر ۲۳۳۸ ۲۱:۵۲:۵۴ ۱۴۸ کامل ۱٫۰۳۹۹ ۰۳ دقیقه ۳۸ ثانیه ۱۳۴ کیلومتر (۸۳ مایل)
۹ مه ۲۳۳۹ ۱۸:۰۸:۰۴ ۱۵۳ حلقه‌ای ۰٫۹۳۹۲ ۰۵ دقیقه ۲۴ ثانیه ۳۰۰ کیلومتر (۱۹۰ مایل)
۲ نوامبر ۲۳۳۹ ۱۳:۵۱:۵۰ ۱۵۸ کامل ۱٫۰۵۳۶ ۰۳ دقیقه ۴۷ ثانیه ۲۱۵ کیلومتر (۱۳۴ مایل)
۲۹ مارس ۲۳۴۰ ۰۳:۰۳:۳۷ ۱۲۵ جزئی ۰٫۱۱۳۱
۲۷ آوریل ۲۳۴۰ ۱۸:۲۱:۳۳ ۱۶۳ جزئی ۰٫۳۰۰۵
۲۲ سپتامبر ۲۳۴۰ ۱۸:۰۱:۳۴ ۱۳۰ جزئی ۰٫۲۷۹۳
۲۲ اکتبر ۲۳۴۰ ۰۴:۵۵:۲۸ ۱۶۸ جزئی ۰٫۴۳۸۷
۱۸ مارس ۲۳۴۱ ۱۱:۱۸:۲۰ ۱۳۵ Hybrid ۱٫۰۰۷۵ ۰۰ دقیقه ۳۶ ثانیه ۳۶ کیلومتر (۲۲ مایل)
۱۲ سپتامبر ۲۳۴۱ ۰۰:۲۲:۴۷ ۱۴۰ حلقه‌ای ۰٫۹۵۲۹ ۰۴ دقیقه ۱۹ ثانیه ۲۳۴ کیلومتر (۱۴۵ مایل)
۸ مارس ۲۳۴۲ ۰۱:۳۲:۱۴ ۱۴۵ کامل ۱٫۰۵۱۱ ۰۴ دقیقه ۱۶ ثانیه ۱۶۹ کیلومتر (۱۰۵ مایل)
۱ سپتامبر ۲۳۴۲ ۰۱:۰۶:۵۵ ۱۵۰ حلقه‌ای ۰٫۹۴۳۴ ۰۶ دقیقه ۳۴ ثانیه ۲۰۹ کیلومتر (۱۳۰ مایل)
۲۵ فوریه ۲۳۴۳ ۱۷:۳۲:۱۸ ۱۵۵ کامل ۱٫۰۳۸۵ ۰۳ دقیقه ۰۶ ثانیه ۱۷۵ کیلومتر (۱۰۹ مایل)
۲۱ اوت ۲۳۴۳ ۰۳:۰۷:۰۵ ۱۶۰ حلقه‌ای ۰٫۹۶۷۹ ۰۳ دقیقه ۰۹ ثانیه ۱۸۶ کیلومتر (۱۱۶ مایل)
۱۶ ژانویه ۲۳۴۴ ۱۶:۱۳:۴۱ ۱۲۷ جزئی ۰٫۲۲۸۸
۱۵ فوریه ۲۳۴۴ ۰۶:۳۷:۵۸ ۱۶۵ جزئی ۰٫۲۱۷۸
۱۱ ژوئیه ۲۳۴۴ ۰۳:۳۹:۱۵ ۱۳۲ جزئی ۰٫۸۵۹۱
۹ اوت ۲۳۴۴ ۱۱:۵۹:۰۵ ۱۷۰ جزئی ۰٫۰۷۸۸
۴ ژانویه ۲۳۴۵ ۱۸:۴۰:۲۳ ۱۳۷ حلقه‌ای ۰٫۹۱۶۵ ۰۶ دقیقه ۴۵ ثانیه ۵۱۷ کیلومتر (۳۲۱ مایل)
۳۰ ژوئن ۲۳۴۵ ۲۰:۲۶:۱۷ ۱۴۲ کامل ۱٫۰۷۹۷ ۰۶ دقیقه ۰۷ ثانیه ۲۷۲ کیلومتر (۱۶۹ مایل)
۲۴ دسامبر ۲۳۴۵ ۱۷:۴۱:۰۴ ۱۴۷ حلقه‌ای ۰٫۹۲۵۲ ۰۹ دقیقه ۲۱ ثانیه ۲۸۴ کیلومتر (۱۷۶ مایل)
۲۰ ژوئن ۲۳۴۶ ۱۲:۵۸:۴۴ ۱۵۲ کامل ۱٫۰۵۱۵ ۰۵ دقیقه ۱۲ ثانیه ۱۸۸ کیلومتر (۱۱۷ مایل)
۱۳ دسامبر ۲۳۴۶ ۲۰:۵۵:۳۶ ۱۵۷ حلقه‌ای ۰٫۹۶۶۵ ۰۴ دقیقه ۰۴ ثانیه ۱۴۹ کیلومتر (۹۳ مایل)
۱۱ مه ۲۳۴۷ ۱۲:۰۷:۰۸ ۱۲۴ جزئی ۰٫۰۳۹۱
۱۰ ژوئن ۲۳۴۷ ۰۰:۴۴:۴۲ ۱۶۲ جزئی ۰٫۵۶۷۰
۳ نوامبر ۲۳۴۷ ۲۱:۰۹:۱۹ ۱۲۹ جزئی ۰٫۱۹۰۳
۳ دسامبر ۲۳۴۷ ۰۷:۳۳:۳۳ ۱۶۷ جزئی ۰٫۵۶۳۵
۲۹ آوریل ۲۳۴۸ ۱۳:۲۹:۰۰ ۱۳۴ حلقه‌ای ۰٫۹۳۱۵ ۰۵ دقیقه ۴۰ ثانیه ۴۶۶ کیلومتر (۲۹۰ مایل)
۲۳ اکتبر ۲۳۴۸ ۱۳:۲۶:۵۶ ۱۳۹ کامل ۱٫۰۴۷۶ ۰۳ دقیقه ۱۴ ثانیه ۲۴۲ کیلومتر (۱۵۰ مایل)
۱۸ آوریل ۲۳۴۹ ۱۴:۱۶:۵۲ ۱۴۴ حلقه‌ای ۰٫۹۵۵۷ ۰۵ دقیقه ۲۳ ثانیه ۱۶۲ کیلومتر (۱۰۱ مایل)
۱۳ اکتبر ۲۳۴۹ ۰۳:۲۸:۵۴ ۱۴۹ Hybrid ۱٫۰۱۲۶ ۰۱ دقیقه ۱۸ ثانیه ۴۳ کیلومتر (۲۷ مایل)
۷ آوریل ۲۳۵۰ ۲۱:۰۶:۰۳ ۱۵۴ Hybrid ۱٫۰۰۱۱ ۰۰ دقیقه ۰۶ ثانیه ۵ کیلومتر (۳٫۱ مایل)
۲ اکتبر ۲۳۵۰ ۱۱:۱۴:۰۷ ۱۵۹ حلقه‌ای ۰٫۹۵۶۸ ۰۴ دقیقه ۲۲ ثانیه ۲۲۲ کیلومتر (۱۳۸ مایل)
۲۷ فوریه ۲۳۵۱ ۰۰:۵۶:۱۲ ۱۲۶ جزئی ۰٫۴۰۳۷
۲۸ مارس ۲۳۵۱ ۱۰:۳۰:۵۷ ۱۶۴ جزئی ۰٫۴۱۹۵
۲۲ اوت ۲۳۵۱ ۲۰:۴۲:۴۷ ۱۳۱ جزئی ۰٫۲۲۲۸
۲۱ سپتامبر ۲۳۵۱ ۱۲:۳۳:۲۷ ۱۶۹ جزئی ۰٫۱۶۸۰
۱۶ فوریه ۲۳۵۲ ۱۶:۳۲:۰۶ ۱۳۶ کامل ۱٫۰۲۶۶ ۰۲ دقیقه ۲۵ ثانیه ۱۲۱ کیلومتر (۷۵ مایل)
۱۱ اوت ۲۳۵۲ ۰۰:۲۱:۳۵ ۱۴۱ حلقه‌ای ۰٫۹۸۶۲ ۰۱ دقیقه ۳۲ ثانیه ۶۳ کیلومتر (۳۹ مایل)
۵ فوریه ۲۳۵۳ ۰۳:۵۶:۵۵ ۱۴۶ حلقه‌ای ۰٫۹۷۶۶ ۰۲ دقیقه ۳۸ ثانیه ۸۴ کیلومتر (۵۲ مایل)
۳۱ ژوئیه ۲۳۵۳ ۱۱:۱۷:۰۶ ۱۵۱ کامل ۱٫۰۴۶۷ ۰۴ دقیقه ۲۰ ثانیه ۱۵۸ کیلومتر (۹۸ مایل)
۲۵ ژانویه ۲۳۵۴ ۰۸:۰۳:۲۰ ۱۵۶ حلقه‌ای ۰٫۹۲۴۰ ۰۶ دقیقه ۳۵ ثانیه ۴۲۷ کیلومتر (۲۶۵ مایل)
۲۱ ژوئیه ۲۳۵۴ ۰۳:۲۸:۲۲ ۱۶۱ کامل ۱٫۰۶۹۷ ۰۳ دقیقه ۵۱ ثانیه ۴۹۹ کیلومتر (۳۱۰ مایل)
۱۴ ژانویه ۲۳۵۵ ۰۷:۱۲:۲۰ ۱۶۶ جزئی ۰٫۲۵۸۸
۱۱ ژوئن ۲۳۵۵ ۱۲:۲۸:۱۸ ۱۳۳ کامل ۱٫۰۲۶۹ ۰۲ دقیقه ۱۸ ثانیه ۲۳۳ کیلومتر (۱۴۵ مایل)
۴ دسامبر ۲۳۵۵ ۱۷:۵۸:۳۷ ۱۳۸ حلقه‌ای ۰٫۹۷۹۲ ۰۲ دقیقه ۰۲ ثانیه ۱۴۵ کیلومتر (۹۰ مایل)
۳۰ مه ۲۳۵۶ ۲۲:۱۵:۱۸ ۱۴۳ حلقه‌ای ۰٫۹۸۰۰ ۰۲ دقیقه ۲۱ ثانیه ۷۲ کیلومتر (۴۵ مایل)
۲۳ نوامبر ۲۳۵۶ ۰۶:۲۴:۵۵ ۱۴۸ کامل ۱٫۰۳۹۴ ۰۳ دقیقه ۴۰ ثانیه ۱۳۳ کیلومتر (۸۳ مایل)
۲۰ مه ۲۳۵۷ ۰۰:۵۴:۲۳ ۱۵۳ حلقه‌ای ۰٫۹۴۱۵ ۰۵ دقیقه ۲۴ ثانیه ۲۶۹ کیلومتر (۱۶۷ مایل)
۱۲ نوامبر ۲۳۵۷ ۲۲:۲۰:۲۳ ۱۵۸ کامل ۱٫۰۵۰۵ ۰۳ دقیقه ۳۵ ثانیه ۲۰۰ کیلومتر (۱۲۰ مایل)
۹ آوریل ۲۳۵۸ ۱۰:۳۷:۳۹ ۱۲۵ جزئی ۰٫۰۴۶۸
۹ مه ۲۳۵۸ ۰۱:۲۱:۱۴ ۱۶۳ جزئی ۰٫۴۰۹۷
۴ اکتبر ۲۳۵۸ ۰۱:۳۶:۳۹ ۱۳۰ جزئی ۰٫۱۸۳۵
۲ نوامبر ۲۳۵۸ ۱۳:۰۴:۰۰ ۱۶۸ جزئی ۰٫۴۸۸۹
۲۹ مارس ۲۳۵۹ ۱۹:۲۴:۴۶ ۱۳۵ کامل ۱٫۰۱۲۸ ۰۱ دقیقه ۰۲ ثانیه ۶۴ کیلومتر (۴۰ مایل)
۲۳ سپتامبر ۲۳۵۹ ۰۷:۲۴:۴۲ ۱۴۰ حلقه‌ای ۰٫۹۴۷۱ ۰۴ دقیقه ۵۳ ثانیه ۲۹۱ کیلومتر (۱۸۱ مایل)
۱۸ مارس ۲۳۶۰ ۰۹:۵۹:۲۲ ۱۴۵ کامل ۱٫۰۵۴۹ ۰۴ دقیقه ۳۳ ثانیه ۱۸۱ کیلومتر (۱۱۲ مایل)
۱۱ سپتامبر ۲۳۶۰ ۰۷:۵۲:۲۵ ۱۵۰ حلقه‌ای ۰٫۹۴۱۵ ۰۶ دقیقه ۴۱ ثانیه ۲۱۷ کیلومتر (۱۳۵ مایل)
۸ مارس ۲۳۶۱ ۰۲:۰۵:۵۶ ۱۵۵ کامل ۱٫۰۳۹۶ ۰۳ دقیقه ۰۶ ثانیه ۱۷۶ کیلومتر (۱۰۹ مایل)
۳۱ اوت ۲۳۶۱ ۱۰:۰۴:۳۰ ۱۶۰ حلقه‌ای ۰٫۹۷۰۱ ۰۲ دقیقه ۵۴ ثانیه ۱۵۱ کیلومتر (۹۴ مایل)
۲۷ ژانویه ۲۳۶۲ ۰۰:۳۶:۰۰ ۱۲۷ جزئی ۰٫۲۱۲۵
۲۵ فوریه ۲۳۶۲ ۱۵:۰۲:۰۳ ۱۶۵ جزئی ۰٫۲۳۴۴
۲۲ ژوئیه ۲۳۶۲ ۱۱:۰۱:۱۴ ۱۳۲ جزئی ۰٫۷۲۵۶
۲۰ اوت ۲۳۶۲ ۱۹:۱۸:۱۰ ۱۷۰ جزئی ۰٫۲۱۴۸
۱۶ ژانویه ۲۳۶۳ ۰۲:۴۵:۰۷ ۱۳۷ حلقه‌ای ۰٫۹۱۵۴ ۰۶ دقیقه ۵۲ ثانیه ۵۳۲ کیلومتر (۳۳۱ مایل)
۱۲ ژوئیه ۲۳۶۳ ۰۳:۵۵:۰۳ ۱۴۲ کامل ۱٫۰۷۹۲ ۰۵ دقیقه ۵۱ ثانیه ۲۷۹ کیلومتر (۱۷۳ مایل)
۵ ژانویه ۲۳۶۴ ۰۱:۴۶:۴۸ ۱۴۷ حلقه‌ای ۰٫۹۲۵۹ ۰۹ دقیقه ۰۳ ثانیه ۲۸۱ کیلومتر (۱۷۵ مایل)
۳۰ ژوئن ۲۳۶۴ ۲۰:۱۹:۴۸ ۱۵۲ کامل ۱٫۰۴۹۹ ۰۵ دقیقه ۰۰ ثانیه ۱۷۶ کیلومتر (۱۰۹ مایل)
۲۴ دسامبر ۲۳۶۴ ۰۵:۱۸:۵۹ ۱۵۷ حلقه‌ای ۰٫۹۶۸۳ ۰۳ دقیقه ۴۸ ثانیه ۱۳۹ کیلومتر (۸۶ مایل)
۲۰ ژوئن ۲۳۶۵ ۰۷:۴۴:۱۳ ۱۶۲ جزئی ۰٫۶۹۳۵
۱۴ نوامبر ۲۳۶۵ ۰۵:۳۷:۳۳ ۱۲۹ جزئی ۰٫۱۵۲۶
۱۳ دسامبر ۲۳۶۵ ۱۶:۱۲:۴۲ ۱۶۷ جزئی ۰٫۵۸۷۲
۱۰ مه ۲۳۶۶ ۲۰:۲۲:۰۸ ۱۳۴ حلقه‌ای ۰٫۹۳۲۳ ۰۵ دقیقه ۰۳ ثانیه ۵۸۳ کیلومتر (۳۶۲ مایل)
۳ نوامبر ۲۳۶۶ ۲۱:۴۶:۰۴ ۱۳۹ کامل ۱٫۰۴۲۶ ۰۲ دقیقه ۴۶ ثانیه ۲۳۱ کیلومتر (۱۴۴ مایل)
۲۹ آوریل ۲۳۶۷ ۲۱:۳۰:۰۳ ۱۴۴ حلقه‌ای ۰٫۹۶۰۷ ۰۴ دقیقه ۳۸ ثانیه ۱۴۴ کیلومتر (۸۹ مایل)
۲۴ اکتبر ۲۳۶۷ ۱۱:۲۵:۰۴ ۱۴۹ Hybrid ۱٫۰۰۶۵ ۰۰ دقیقه ۴۰ ثانیه ۲۲ کیلومتر (۱۴ مایل)
۱۸ آوریل ۲۳۶۸ ۰۴:۵۱:۳۸ ۱۵۴ Hybrid ۱٫۰۰۷۹ ۰۰ دقیقه ۴۷ ثانیه ۳۴ کیلومتر (۲۱ مایل)
۱۲ اکتبر ۲۳۶۸ ۱۸:۳۷:۲۰ ۱۵۹ حلقه‌ای ۰٫۹۵۲۲ ۰۵ دقیقه ۱۳ ثانیه ۲۳۳ کیلومتر (۱۴۵ مایل)
۹ مارس ۲۳۶۹ ۰۹:۳۰:۲۴ ۱۲۶ جزئی ۰٫۳۶۸۶
۷ آوریل ۲۳۶۹ ۱۸:۴۲:۱۰ ۱۶۴ جزئی ۰٫۴۸۸۰
۲ سپتامبر ۲۳۶۹ ۰۳:۲۵:۵۶ ۱۳۱ جزئی ۰٫۱۰۲۵
۱ اکتبر ۲۳۶۹ ۱۹:۳۳:۳۱ ۱۶۹ جزئی ۰٫۲۶۵۱
۲۷ فوریه ۲۳۷۰ ۰۱:۰۷:۰۲ ۱۳۶ کامل ۱٫۰۲۶۲ ۰۲ دقیقه ۱۷ ثانیه ۱۲۱ کیلومتر (۷۵ مایل)
۲۲ اوت ۲۳۷۰ ۰۷:۲۲:۲۱ ۱۴۱ حلقه‌ای ۰٫۹۸۶۷ ۰۱ دقیقه ۲۲ ثانیه ۶۶ کیلومتر (۴۱ مایل)
۱۶ فوریه ۲۳۷۱ ۱۲:۱۸:۴۹ ۱۴۶ حلقه‌ای ۰٫۹۷۵۳ ۰۲ دقیقه ۴۸ ثانیه ۸۸ کیلومتر (۵۵ مایل)
۱۱ اوت ۲۳۷۱ ۱۸:۳۸:۰۴ ۱۵۱ کامل ۱٫۰۴۸۷ ۰۴ دقیقه ۳۶ ثانیه ۱۶۲ کیلومتر (۱۰۱ مایل)
۵ فوریه ۲۳۷۲ ۱۶:۰۷:۴۸ ۱۵۶ حلقه‌ای ۰٫۹۲۳۷ ۰۶ دقیقه ۵۰ ثانیه ۴۲۲ کیلومتر (۲۶۲ مایل)
۳۱ ژوئیه ۲۳۷۲ ۱۰:۵۸:۳۰ ۱۶۱ کامل ۱٫۰۷۱۷ ۰۴ دقیقه ۱۸ ثانیه ۴۰۴ کیلومتر (۲۵۱ مایل)
۲۴ ژانویه ۲۳۷۳ ۱۵:۱۴:۵۹ ۱۶۶ جزئی ۰٫۲۷۴۲
۲۱ ژوئن ۲۳۷۳ ۱۹:۴۵:۲۹ ۱۳۳ کامل ۱٫۰۱۹۱ ۰۱ دقیقه ۲۴ ثانیه
۱۵ دسامبر ۲۳۷۳ ۰۲:۲۵:۵۵ ۱۳۸ حلقه‌ای ۰٫۹۸۰۳ ۰۱ دقیقه ۵۶ ثانیه ۱۴۱ کیلومتر (۸۸ مایل)
۱۱ ژوئن ۲۳۷۴ ۰۵:۰۹:۵۶ ۱۴۳ حلقه‌ای ۰٫۹۷۸۴ ۰۲ دقیقه ۳۹ ثانیه ۷۹ کیلومتر (۴۹ مایل)
۴ دسامبر ۲۳۷۴ ۱۵:۰۲:۵۶ ۱۴۸ کامل ۱٫۰۳۹۰ ۰۳ دقیقه ۴۲ ثانیه ۱۳۲ کیلومتر (۸۲ مایل)
۳۱ مه ۲۳۷۵ ۰۷:۳۴:۳۳ ۱۵۳ حلقه‌ای ۰٫۹۴۳۶ ۰۵ دقیقه ۲۶ ثانیه ۲۴۳ کیلومتر (۱۵۱ مایل)
۲۴ نوامبر ۲۳۷۵ ۰۶:۵۴:۵۴ ۱۵۸ کامل ۱٫۰۴۷۴ ۰۳ دقیقه ۲۳ ثانیه ۱۸۶ کیلومتر (۱۱۶ مایل)
۱۹ مه ۲۳۷۶ ۰۸:۱۴:۴۴ ۱۶۳ جزئی ۰٫۵۳۰۴
۱۴ اکتبر ۲۳۷۶ ۰۹:۱۸:۲۸ ۱۳۰ جزئی ۰٫۱۰۰۳
۱۲ نوامبر ۲۳۷۶ ۲۱:۱۹:۰۶ ۱۶۸ جزئی ۰٫۵۲۷۹
۹ آوریل ۲۳۷۷ ۰۳:۲۵:۱۰ ۱۳۵ کامل ۱٫۰۱۸۰ ۰۱ دقیقه ۲۸ ثانیه ۹۶ کیلومتر (۶۰ مایل)
۳ اکتبر ۲۳۷۷ ۱۴:۳۳:۱۷ ۱۴۰ حلقه‌ای ۰٫۹۴۱۳ ۰۵ دقیقه ۲۹ ثانیه ۳۶۶ کیلومتر (۲۲۷ مایل)
۲۹ مارس ۲۳۷۸ ۱۸:۲۰:۲۳ ۱۴۵ کامل ۱٫۰۵۸۷ ۰۴ دقیقه ۵۱ ثانیه ۱۹۳ کیلومتر (۱۲۰ مایل)
۲۲ سپتامبر ۲۳۷۸ ۱۴:۴۵:۴۸ ۱۵۰ حلقه‌ای ۰٫۹۳۹۶ ۰۶ دقیقه ۵۴ ثانیه ۲۲۵ کیلومتر (۱۴۰ مایل)
۱۹ مارس ۲۳۷۹ ۱۰:۳۱:۴۷ ۱۵۵ کامل ۱٫۰۴۰۹ ۰۳ دقیقه ۰۷ ثانیه ۱۷۷ کیلومتر (۱۱۰ مایل)
۱۱ سپتامبر ۲۳۷۹ ۱۷:۰۹:۳۲ ۱۶۰ حلقه‌ای ۰٫۹۷۱۷ ۰۲ دقیقه ۴۲ ثانیه ۱۳۰ کیلومتر (۸۱ مایل)
۷ فوریه ۲۳۸۰ ۰۸:۵۴:۰۱ ۱۲۷ جزئی ۰٫۱۹۰۹
۷ مارس ۲۳۸۰ ۲۳:۱۷:۵۲ ۱۶۵ جزئی ۰٫۲۶۱۵
۱ اوت ۲۳۸۰ ۱۸:۲۶:۱۷ ۱۳۲ جزئی ۰٫۵۹۴۹
۳۱ اوت ۲۳۸۰ ۰۲:۴۴:۳۹ ۱۷۰ جزئی ۰٫۳۴۲۲
۲۶ ژانویه ۲۳۸۱ ۱۰:۴۶:۳۸ ۱۳۷ حلقه‌ای ۰٫۹۱۴۹ ۰۶ دقیقه ۵۷ ثانیه ۵۴۶ کیلومتر (۳۳۹ مایل)
۲۲ ژوئیه ۲۳۸۱ ۱۱:۲۵:۰۲ ۱۴۲ کامل ۱٫۰۷۷۷ ۰۵ دقیقه ۳۳ ثانیه ۲۸۵ کیلومتر (۱۷۷ مایل)
۱۵ ژانویه ۲۳۸۲ ۰۹:۵۳:۲۲ ۱۴۷ حلقه‌ای ۰٫۹۲۷۴ ۰۸ دقیقه ۴۰ ثانیه ۲۷۵ کیلومتر (۱۷۱ مایل)
۱۲ ژوئیه ۲۳۸۲ ۰۳:۳۷:۵۱ ۱۵۲ کامل ۱٫۰۴۷۵ ۰۴ دقیقه ۴۱ ثانیه ۱۶۴ کیلومتر (۱۰۲ مایل)
۴ ژانویه ۲۳۸۳ ۱۳:۴۶:۲۶ ۱۵۷ حلقه‌ای ۰٫۹۷۰۶ ۰۳ دقیقه ۲۶ ثانیه ۱۲۸ کیلومتر (۸۰ مایل)
۱ ژوئیه ۲۳۸۳ ۱۴:۳۷:۴۲ ۱۶۲ جزئی ۰٫۸۲۷۶
۲۵ نوامبر ۲۳۸۳ ۱۴:۱۳:۳۲ ۱۲۹ جزئی ۰٫۱۲۶۰
۲۵ دسامبر ۲۳۸۳ ۰۰:۵۷:۰۴ ۱۶۷ جزئی ۰٫۶۰۳۳
۲۱ مه ۲۳۸۴ ۰۳:۰۵:۲۶ ۱۳۴ حلقه‌ای ۰٫۹۳۱۷ ۰۴ دقیقه ۲۸ ثانیه ۱۱۵ کیلومتر (۷۱ مایل)
۱۴ نوامبر ۲۳۸۴ ۰۶:۱۳:۲۰ ۱۳۹ کامل ۱٫۰۳۷۷ ۰۲ دقیقه ۲۲ ثانیه ۲۱۷ کیلومتر (۱۳۵ مایل)
۱۰ مه ۲۳۸۵ ۰۴:۳۶:۴۹ ۱۴۴ حلقه‌ای ۰٫۹۶۵۷ ۰۳ دقیقه ۵۳ ثانیه ۱۲۶ کیلومتر (۷۸ مایل)
۳ نوامبر ۲۳۸۵ ۱۹:۲۷:۳۰ ۱۴۹ Hybrid ۱٫۰۰۰۴ ۰۰ دقیقه ۰۳ ثانیه ۲ کیلومتر (۱٫۲ مایل)
۲۹ آوریل ۲۳۸۶ ۱۲:۳۲:۲۵ ۱۵۴ Hybrid ۱٫۰۱۴۶ ۰۱ دقیقه ۳۰ ثانیه ۶۰ کیلومتر (۳۷ مایل)
۲۴ اکتبر ۲۳۸۶ ۰۲:۰۶:۴۳ ۱۵۹ حلقه‌ای ۰٫۹۴۷۵ ۰۶ دقیقه ۰۹ ثانیه ۲۴۶ کیلومتر (۱۵۳ مایل)
۲۰ مارس ۲۳۸۷ ۱۷:۵۹:۰۸ ۱۲۶ جزئی ۰٫۳۲۴۱
۱۹ آوریل ۲۳۸۷ ۰۲:۴۷:۰۶ ۱۶۴ جزئی ۰٫۵۶۷۷
۱۳ اکتبر ۲۳۸۷ ۰۲:۴۱:۰۴ ۱۶۹ جزئی ۰٫۳۵۲۳
۹ مارس ۲۳۸۸ ۰۹:۳۶:۲۱ ۱۳۶ کامل ۱٫۰۲۶۰ ۰۲ دقیقه ۱۰ ثانیه ۱۲۴ کیلومتر (۷۷ مایل)
۱ سپتامبر ۲۳۸۸ ۱۴:۳۰:۲۵ ۱۴۱ حلقه‌ای ۰٫۹۸۶۷ ۰۱ دقیقه ۱۵ ثانیه ۷۳ کیلومتر (۴۵ مایل)
۲۶ فوریه ۲۳۸۹ ۲۰:۳۳:۵۲ ۱۴۶ حلقه‌ای ۰٫۹۷۴۴ ۰۲ دقیقه ۵۵ ثانیه ۹۲ کیلومتر (۵۷ مایل)
۲۲ اوت ۲۳۸۹ ۰۲:۰۵:۵۳ ۱۵۱ کامل ۱٫۰۵۰۰ ۰۴ دقیقه ۴۵ ثانیه ۱۶۶ کیلومتر (۱۰۳ مایل)
۱۶ فوریه ۲۳۹۰ ۰۰:۰۶:۵۸ ۱۵۶ حلقه‌ای ۰٫۹۲۳۹ ۰۷ دقیقه ۰۶ ثانیه ۴۱۱ کیلومتر (۲۵۵ مایل)
۱۱ اوت ۲۳۹۰ ۱۸:۳۱:۲۷ ۱۶۱ کامل ۱٫۰۷۲۴ ۰۴ دقیقه ۴۱ ثانیه ۳۵۳ کیلومتر (۲۱۹ مایل)
۴ فوریه ۲۳۹۱ ۲۳:۱۵:۰۶ ۱۶۶ جزئی ۰٫۲۹۳۳
۳ ژوئیه ۲۳۹۱ ۰۲:۵۸:۵۳ ۱۳۳ جزئی ۰٫۸۶۶۴
۱ اوت ۲۳۹۱ ۱۱:۱۴:۳۲ ۱۷۱ جزئی ۰٫۰۷۶۶
۲۶ دسامبر ۲۳۹۱ ۱۰:۵۷:۱۵ ۱۳۸ حلقه‌ای ۰٫۹۸۲۰ ۰۱ دقیقه ۴۶ ثانیه ۱۳۱ کیلومتر (۸۱ مایل)
۲۱ ژوئن ۲۳۹۲ ۱۱:۵۷:۵۸ ۱۴۳ حلقه‌ای ۰٫۹۷۶۲ ۰۳ دقیقه ۰۲ ثانیه ۹۰ کیلومتر (۵۶ مایل)
۱۴ دسامبر ۲۳۹۲ ۲۳:۴۶:۲۶ ۱۴۸ کامل ۱٫۰۳۹۱ ۰۳ دقیقه ۴۶ ثانیه ۱۳۳ کیلومتر (۸۳ مایل)
۱۰ ژوئن ۲۳۹۳ ۱۴:۰۸:۴۱ ۱۵۳ حلقه‌ای ۰٫۹۴۵۳ ۰۵ دقیقه ۳۴ ثانیه ۲۲۴ کیلومتر (۱۳۹ مایل)
۴ دسامبر ۲۳۹۳ ۱۵:۳۴:۳۵ ۱۵۸ کامل ۱٫۰۴۴۵ ۰۳ دقیقه ۱۳ ثانیه ۱۷۴ کیلومتر (۱۰۸ مایل)
۳۰ مه ۲۳۹۴ ۱۵:۰۳:۰۳ ۱۶۳ جزئی ۰٫۶۶۰۹
۲۵ اکتبر ۲۳۹۴ ۱۷:۰۷:۱۳ ۱۳۰ جزئی ۰٫۰۲۹۸
۲۴ نوامبر ۲۳۹۴ ۰۵:۴۰:۳۶ ۱۶۸ جزئی ۰٫۵۵۵۵
۲۰ آوریل ۲۳۹۵ ۱۱:۱۷:۱۵ ۱۳۵ کامل ۱٫۰۲۳۰ ۰۱ دقیقه ۵۲ ثانیه ۱۳۴ کیلومتر (۸۳ مایل)
۱۴ اکتبر ۲۳۹۵ ۲۱:۴۹:۱۶ ۱۴۰ حلقه‌ای ۰٫۹۳۵۴ ۰۶ دقیقه ۰۷ ثانیه ۴۷۱ کیلومتر (۲۹۳ مایل)
۹ آوریل ۲۳۹۶ ۰۲:۳۳:۱۷ ۱۴۵ کامل ۱٫۰۶۲۵ ۰۵ دقیقه ۱۲ ثانیه ۲۰۶ کیلومتر (۱۲۸ مایل)
۲ اکتبر ۲۳۹۶ ۲۱:۴۸:۰۷ ۱۵۰ حلقه‌ای ۰٫۹۳۷۵ ۰۷ دقیقه ۱۲ ثانیه ۲۳۴ کیلومتر (۱۴۵ مایل)
۲۹ مارس ۲۳۹۷ ۱۸:۴۹:۵۲ ۱۵۵ کامل ۱٫۰۴۲۳ ۰۳ دقیقه ۱۱ ثانیه ۱۷۸ کیلومتر (۱۱۱ مایل)
۲۲ سپتامبر ۲۳۹۷ ۰۰:۲۳:۵۵ ۱۶۰ حلقه‌ای ۰٫۹۷۲۸ ۰۲ دقیقه ۳۴ ثانیه ۱۱۸ کیلومتر (۷۳ مایل)
۱۷ فوریه ۲۳۹۸ ۱۷:۰۸:۱۴ ۱۲۷ جزئی ۰٫۱۶۵۰
۱۹ مارس ۲۳۹۸ ۰۷:۲۷:۰۸ ۱۶۵ جزئی ۰٫۲۹۶۵
۱۳ اوت ۲۳۹۸ ۰۱:۵۳:۳۷ ۱۳۲ جزئی ۰٫۴۶۶۹
۱۱ سپتامبر ۲۳۹۸ ۱۰:۱۶:۳۴ ۱۷۰ جزئی ۰٫۴۶۳۲
۶ فوریه ۲۳۹۹ ۱۸:۴۶:۴۴ ۱۳۷ حلقه‌ای ۰٫۹۱۵۰ ۰۷ دقیقه ۰۱ ثانیه ۵۵۷ کیلومتر (۳۴۶ مایل)
۲ اوت ۲۳۹۹ ۱۸:۵۵:۱۴ ۱۴۲ کامل ۱٫۰۷۵۴ ۰۵ دقیقه ۱۴ ثانیه ۲۹۱ کیلومتر (۱۸۱ مایل)
۲۶ ژانویه ۲۴۰۰ ۱۸:۰۰:۱۰ ۱۴۷ حلقه‌ای ۰٫۹۲۹۵ ۰۸ دقیقه ۱۳ ثانیه ۲۶۷ کیلومتر (۱۶۶ مایل)
۲۲ ژوئیه ۲۴۰۰ ۱۰:۵۴:۴۸ ۱۵۲ کامل ۱٫۰۴۴۴ ۰۴ دقیقه ۱۷ ثانیه ۱۵۱ کیلومتر (۹۴ مایل)