فهرست‌های خورشیدگرفتگی‌ها
نمودار یک خورشیدگرفتگی (اندازه‌ها غیرطبیعی‌اند)
شکل هندسی خورشیدگرفتگی
(اندازه‌ها غیرطبیعی‌اند)
سده‌ها

پس از میلاد

خورشیدگرفتگی‌های قابل مشاهده در
چین • بریتانیا • فیلیپین • ایالات متحدهٔ آمریکا • ایران
جستارهای وابسته: فهرست ماه‌گرفتگی‌ها

این فهرست شامل خورشیدگرفتگی‌های قرن ۲۳ میلادی است که در طی سال‌های ۲۲۰۱ تا ۲۳۰۰ روی خواهند داد. در این دوره ۲۴۸ خورشیدگرفتگی روی خواهد داد که ۹۲ مورد آن خورشیدگرفتگی جزئی، ۸۶ مورد خورشیدگرفتگی حلقه‌ای، ۶۷ خورشیدگرفتگی کامل و ۳ مورد نیز از نوع خورشیدگرفتگی مرکب خواهد بود.

تاریخ زمان بزرگ‌ترین گرفت چرخهٔ ساروس نوع Magnitude مدت زمان مکان مسیر گرفتگی ناحیهٔ جغرافیایی منبع(ها)
۴ آوریل ۲۲۰۱ ۰۶:۱۹:۵۷ ۱۴۲ کامل ۱٫۰۵۸۴ ۰۵ دقیقه ۲۰ ثانیه ۱۹۴ کیلومتر (۱۲۱ مایل)
۲۸ سپتامبر ۲۲۰۱ ۰۴:۴۱:۵۱ ۱۴۷ حلقه‌ای ۰٫۹۳۶۱ ۰۸ دقیقه ۲۱ ثانیه ۲۴۰ کیلومتر (۱۵۰ مایل)
۲۴ مارس ۲۲۰۲ ۲۲:۴۲:۵۸ ۱۵۲ کامل ۱٫۰۴۳۱ ۰۳ دقیقه ۰۳ ثانیه ۲۷۱ کیلومتر (۱۶۸ مایل)
۱۷ سپتامبر ۲۲۰۲ ۰۶:۱۸:۵۳ ۱۵۷ حلقه‌ای ۰٫۹۵۹۷ ۰۳ دقیقه ۲۴ ثانیه ۲۸۱ کیلومتر (۱۷۵ مایل)
۱۲ فوریه ۲۲۰۳ ۲۲:۳۸:۳۵ ۱۲۴ جزئی ۰٫۵۹۹۸
۸ اوت ۲۲۰۳ ۰۶:۰۱:۵۶ ۱۲۹ جزئی ۰٫۸۸۹۸
۶ سپتامبر ۲۲۰۳ ۱۴:۵۰:۲۳ ۱۶۷ جزئی ۰٫۰۰۶۷
۲ فوریه ۲۲۰۴ ۰۱:۲۵:۲۶ ۱۳۴ حلقه‌ای ۰٫۹۲۱۸ ۱۰ دقیقه ۳۸ ثانیه ۳۵۳ کیلومتر (۲۱۹ مایل)
۲۷ ژوئیه ۲۲۰۴ ۲۲:۴۴:۳۲ ۱۳۹ کامل ۱٫۰۷۹۳ ۰۷ دقیقه ۲۲ ثانیه ۲۶۹ کیلومتر (۱۶۷ مایل)
۲۱ ژانویه ۲۲۰۵ ۰۰:۲۷:۳۲ ۱۴۴ حلقه‌ای ۰٫۹۲۴۱ ۰۹ دقیقه ۴۲ ثانیه ۲۸۹ کیلومتر (۱۸۰ مایل)
۱۷ ژوئیه ۲۲۰۵ ۱۵:۱۸:۰۰ ۱۴۹ کامل ۱٫۰۵۲۵ ۰۴ دقیقه ۱۰ ثانیه ۱۹۳ کیلومتر (۱۲۰ مایل)
۱۰ ژانویه ۲۲۰۶ ۰۳:۲۴:۰۸ ۱۵۴ حلقه‌ای ۰٫۹۵۹۲ ۰۲ دقیقه ۵۷ ثانیه ۲۵۲ کیلومتر (۱۵۷ مایل)
۷ ژوئن ۲۲۰۶ ۱۵:۰۵:۵۹ ۱۲۱ جزئی ۰٫۱۱۶۶
۷ ژوئیه ۲۲۰۶ ۰۳:۱۰:۲۶ ۱۵۹ جزئی ۰٫۵۳۳۵
۱ دسامبر ۲۲۰۶ ۰۲:۳۳:۵۵ ۱۲۶ جزئی ۰٫۴۹۸۵
۳۰ دسامبر ۲۲۰۶ ۱۳:۴۰:۳۰ ۱۶۴ جزئی ۰٫۱۹۹۷
۲۷ مه ۲۲۰۷ ۱۶:۴۷:۴۷ ۱۳۱ حلقه‌ای ۰٫۹۳۹۳ ۰۷ دقیقه ۲۵ ثانیه ۳۴۷ کیلومتر (۲۱۶ مایل)
۲۰ نوامبر ۲۲۰۷ ۱۸:۳۰:۲۶ ۱۳۶ کامل ۱٫۰۴۳۴ ۰۳ دقیقه ۵۶ ثانیه ۱۸۰ کیلومتر (۱۱۰ مایل)
۱۵ مه ۲۲۰۸ ۱۷:۵۳:۰۶ ۱۴۱ حلقه‌ای ۰٫۹۶۲۵ ۰۴ دقیقه ۱۹ ثانیه ۱۳۶ کیلومتر (۸۵ مایل)
۹ نوامبر ۲۲۰۸ ۰۸:۱۷:۱۲ ۱۴۶ Hybrid ۱٫۰۰۵۹ ۰۰ دقیقه ۳۴ ثانیه ۲۰ کیلومتر (۱۲ مایل)
۵ مه ۲۲۰۹ ۰۰:۵۶:۵۳ ۱۵۱ Hybrid ۱٫۰۰۶۵ ۰۰ دقیقه ۲۸ ثانیه ۳۴ کیلومتر (۲۱ مایل)
۲۹ اکتبر ۲۲۰۹ ۱۵:۵۰:۲۰ ۱۵۶ حلقه‌ای ۰٫۹۴۷۲ ۰۴ دقیقه ۰۲ ثانیه ۳۵۸ کیلومتر (۲۲۲ مایل)
۲۶ مارس ۲۲۱۰ ۰۶:۰۱:۵۷ ۱۲۳ جزئی ۰٫۶۹۵۴
۲۴ آوریل ۲۲۱۰ ۱۴:۳۹:۱۹ ۱۶۱ جزئی ۰٫۲۱۴۸
۱۸ سپتامبر ۲۲۱۰ ۲۳:۵۹:۰۹ ۱۲۸ جزئی ۰٫۳۳۸۴
۱۵ مارس ۲۲۱۱ ۲۲:۰۱:۴۰ ۱۳۳ کامل ۱٫۰۳۶۸ ۰۲ دقیقه ۵۷ ثانیه ۱۴۰ کیلومتر (۸۷ مایل)
۸ سپتامبر ۲۲۱۱ ۰۳:۱۷:۱۸ ۱۳۸ حلقه‌ای ۰٫۹۸۰۸ ۰۱ دقیقه ۴۳ ثانیه ۸۳ کیلومتر (۵۲ مایل)
۴ مارس ۲۲۱۲ ۰۹:۵۵:۰۰ ۱۴۳ حلقه‌ای ۰٫۹۸۳۴ ۰۱ دقیقه ۴۰ ثانیه ۶۰ کیلومتر (۳۷ مایل)
۲۷ اوت ۲۲۱۲ ۱۳:۵۶:۱۷ ۱۴۸ کامل ۱٫۰۴۱۶ ۰۳ دقیقه ۴۵ ثانیه ۱۴۲ کیلومتر (۸۸ مایل)
۲۱ فوریه ۲۲۱۳ ۱۴:۳۰:۱۴ ۱۵۳ حلقه‌ای ۰٫۹۲۳۰ ۰۶ دقیقه ۴۴ ثانیه ۰۸۰ کیلومتر (۵۰ مایل)
۱۷ اوت ۲۲۱۳ ۰۵:۵۶:۳۲ ۱۵۸ کامل ۱٫۰۶۵۳ ۰۴ دقیقه ۳۵ ثانیه ۵۲۵ کیلومتر (۳۲۶ مایل)
۱۱ ژانویه ۲۲۱۴ ۱۹:۱۷:۵۲ ۱۲۵ جزئی ۰٫۳۰۷۸
۸ ژوئیه ۲۲۱۴ ۱۴:۵۲:۴۵ ۱۳۰ کامل ۱٫۰۳۰۳ ۰۱ دقیقه ۴۶ ثانیه ۲۳۰ کیلومتر (۱۴۰ مایل)
۱ ژانویه ۲۲۱۵ ۰۰:۱۶:۳۶ ۱۳۵ حلقه‌ای ۰٫۹۷۸۳ ۰۱ دقیقه ۴۱ ثانیه ۱۰۱ کیلومتر (۶۳ مایل)
۲۸ ژوئن ۲۲۱۵ ۰۰:۴۸:۴۵ ۱۴۰ حلقه‌ای ۰٫۹۸۳۹ ۰۱ دقیقه ۴۴ ثانیه ۵۸ کیلومتر (۳۶ مایل)
۲۱ دسامبر ۲۲۱۵ ۱۲:۲۰:۰۸ ۱۴۵ کامل ۱٫۰۳۳۶ ۰۳ دقیقه ۱۴ ثانیه ۱۱۴ کیلومتر (۷۱ مایل)
۱۶ ژوئن ۲۲۱۶ ۰۳:۴۱:۰۴ ۱۵۰ حلقه‌ای ۰٫۹۴۵۸ ۰۷ دقیقه ۲۰ ثانیه ۲۶۰ کیلومتر (۱۶۰ مایل)
۱۰ دسامبر ۲۲۱۶ ۰۳:۵۷:۵۲ ۱۵۵ کامل ۱٫۰۴۲۱ ۰۳ دقیقه ۵۱ ثانیه ۲۰۸ کیلومتر (۱۲۹ مایل)
۶ مه ۲۲۱۷ ۱۴:۳۱:۱۵ ۱۲۲ جزئی ۰٫۲۱۰۰
۵ ژوئن ۲۲۱۷ ۰۴:۲۲:۲۱ ۱۶۰ جزئی ۰٫۳۰۹۴
۳۱ اکتبر ۲۲۱۷ ۰۶:۰۸:۵۴ ۱۲۷ جزئی ۰٫۴۱۸۵
۲۹ نوامبر ۲۲۱۷ ۱۸:۲۹:۵۱ ۱۶۵ جزئی ۰٫۱۷۸۲
۲۵ آوریل ۲۲۱۸ ۲۳:۳۳:۱۴ ۱۳۲ کامل ۱٫۰۲۱۹ ۰۱ دقیقه ۴۳ ثانیه ۹۶ کیلومتر (۶۰ مایل)
۲۰ اکتبر ۲۲۱۸ ۱۱:۴۱:۵۶ ۱۳۷ حلقه‌ای ۰٫۹۴۱۶ ۰۵ دقیقه ۴۱ ثانیه ۲۸۰ کیلومتر (۱۷۰ مایل)
۱۵ آوریل ۲۲۱۹ ۱۴:۲۶:۳۳ ۱۴۲ کامل ۱٫۰۶۲۸ ۰۵ دقیقه ۴۵ ثانیه ۲۰۷ کیلومتر (۱۲۹ مایل)
۹ اکتبر ۲۲۱۹ ۱۱:۴۸:۳۵ ۱۴۷ حلقه‌ای ۰٫۹۳۳۸ ۰۸ دقیقه ۴۶ ثانیه ۲۴۸ کیلومتر (۱۵۴ مایل)
۴ آوریل ۲۲۲۰ ۰۶:۵۶:۴۲ ۱۵۲ کامل ۱٫۰۴۵۴ ۰۳ دقیقه ۲۵ ثانیه ۲۶۰ کیلومتر (۱۶۰ مایل)
۲۷ سپتامبر ۲۲۲۰ ۱۳:۳۵:۰۷ ۱۵۷ حلقه‌ای ۰٫۹۶۰۹ ۰۳ دقیقه ۳۶ ثانیه ۲۳۲ کیلومتر (۱۴۴ مایل)
۲۳ فوریه ۲۲۲۱ ۰۶:۵۰:۴۸ ۱۲۴ جزئی ۰٫۵۶۸۸
۱۸ اوت ۲۲۲۱ ۱۳:۳۰:۳۹ ۱۲۹ جزئی ۰٫۷۶۷۳
۱۶ سپتامبر ۲۲۲۱ ۲۲:۲۵:۱۵ ۱۶۷ جزئی ۰٫۱۱۷۰
۱۲ فوریه ۲۲۲۲ ۰۹:۲۳:۱۸ ۱۳۴ حلقه‌ای ۰٫۹۲۲۰ ۱۰ دقیقه ۱۴ ثانیه ۳۵۵ کیلومتر (۲۲۱ مایل)
۸ اوت ۲۲۲۲ ۰۶:۱۷:۰۵ ۱۳۹ کامل ۱٫۰۷۷۴ ۰۷ دقیقه ۰۶ ثانیه ۲۷۰ کیلومتر (۱۷۰ مایل)
۱ فوریه ۲۲۲۳ ۰۸:۲۹:۴۳ ۱۴۴ حلقه‌ای ۰٫۹۲۶۳ ۰۹ دقیقه ۲۶ ثانیه ۲۷۹ کیلومتر (۱۷۳ مایل)
۲۸ ژوئیه ۲۲۲۳ ۲۲:۳۸:۰۳ ۱۴۹ کامل ۱٫۰۴۹۵ ۰۴ دقیقه ۰۹ ثانیه ۱۷۶ کیلومتر (۱۰۹ مایل)
۲۱ ژانویه ۲۲۲۴ ۱۱:۴۸:۵۳ ۱۵۴ حلقه‌ای ۰٫۹۶۲۶ ۰۲ دقیقه ۴۶ ثانیه ۲۲۷ کیلومتر (۱۴۱ مایل)
۱۷ ژوئیه ۲۲۲۴ ۱۰:۰۳:۵۸ ۱۵۹ جزئی ۰٫۶۶۷۷
۱۱ دسامبر ۲۲۲۴ ۱۱:۱۷:۵۱ ۱۲۶ جزئی ۰٫۴۸۳۴
۹ ژانویه ۲۲۲۵ ۲۲:۲۵:۲۴ ۱۶۴ جزئی ۰٫۲۱۲۵
۶ ژوئن ۲۲۲۵ ۲۳:۲۱:۳۱ ۱۳۱ حلقه‌ای ۰٫۹۳۹۲ ۰۷ دقیقه ۱۰ ثانیه ۴۲۵ کیلومتر (۲۶۴ مایل)
۱ دسامبر ۲۲۲۵ ۰۳:۰۸:۳۶ ۱۳۶ کامل ۱٫۰۳۹۸ ۰۳ دقیقه ۴۳ ثانیه ۱۶۹ کیلومتر (۱۰۵ مایل)
۲۷ مه ۲۲۲۶ ۰۰:۴۵:۱۱ ۱۴۱ حلقه‌ای ۰٫۹۶۷۰ ۰۳ دقیقه ۵۵ ثانیه ۱۱۹ کیلومتر (۷۴ مایل)
۲۰ نوامبر ۲۲۲۶ ۱۶:۳۴:۵۶ ۱۴۶ Hybrid ۱٫۰۰۰۵ ۰۰ دقیقه ۰۳ ثانیه ۲ کیلومتر (۱٫۲ مایل)
۱۶ مه ۲۲۲۷ ۰۸:۲۱:۳۲ ۱۵۱ کامل ۱٫۰۱۳۵ ۰۰ دقیقه ۵۹ ثانیه ۶۳ کیلومتر (۳۹ مایل)
۹ نوامبر ۲۲۲۷ ۲۳:۳۶:۴۲ ۱۵۶ حلقه‌ای ۰٫۹۴۲۹ ۰۴ دقیقه ۲۴ ثانیه ۳۶۴ کیلومتر (۲۲۶ مایل)
۵ آوریل ۲۲۲۸ ۱۴:۱۵:۳۶ ۱۲۳ جزئی ۰٫۶۲۷۹
۴ مه ۲۲۲۸ ۲۲:۲۸:۴۴ ۱۶۱ جزئی ۰٫۳۱۷۳
۲۹ سپتامبر ۲۲۲۸ ۰۷:۰۲:۰۸ ۱۲۸ جزئی ۰٫۲۴۴۵
۲۹ اکتبر ۲۲۲۸ ۰۰:۱۵:۴۳ ۱۶۶ جزئی ۰٫۰۴۷۷
۲۶ مارس ۲۲۲۹ ۰۶:۱۷:۳۵ ۱۳۳ کامل ۱٫۰۳۷۱ ۰۳ دقیقه ۰۲ ثانیه ۱۴۴ کیلومتر (۸۹ مایل)
۱۸ سپتامبر ۲۲۲۹ ۱۰:۳۴:۵۱ ۱۳۸ حلقه‌ای ۰٫۹۸۰۵ ۰۱ دقیقه ۴۴ ثانیه ۸۹ کیلومتر (۵۵ مایل)
۱۵ مارس ۲۲۳۰ ۱۸:۰۰:۲۶ ۱۴۳ حلقه‌ای ۰٫۹۸۳۱ ۰۱ دقیقه ۴۰ ثانیه ۶۱ کیلومتر (۳۸ مایل)
۷ سپتامبر ۲۲۳۰ ۲۱:۳۰:۳۹ ۱۴۸ کامل ۱٫۰۴۲۴ ۰۳ دقیقه ۴۴ ثانیه ۱۴۳ کیلومتر (۸۹ مایل)
۴ مارس ۲۲۳۱ ۲۲:۲۰:۲۴ ۱۵۳ حلقه‌ای ۰٫۹۲۴۶ ۰۶ دقیقه ۳۲ ثانیه ۸۳۸ کیلومتر (۵۲۱ مایل)
۲۸ اوت ۲۲۳۱ ۱۳:۳۵:۳۱ ۱۵۸ کامل ۱٫۰۶۶۱ ۰۴ دقیقه ۴۳ ثانیه ۴۰۲ کیلومتر (۲۵۰ مایل)
۲۳ ژانویه ۲۲۳۲ ۰۳:۲۷:۳۹ ۱۲۵ جزئی ۰٫۳۰۰۱
۱۸ ژوئیه ۲۲۳۲ ۲۲:۰۴:۵۶ ۱۳۰ کامل ۱٫۰۲۲۹ ۰۱ دقیقه ۱۴ ثانیه ۳۴۸ کیلومتر (۲۱۶ مایل)
۱۱ ژانویه ۲۲۳۳ ۰۸:۴۹:۱۷ ۱۳۵ حلقه‌ای ۰٫۹۸۱۱ ۰۱ دقیقه ۲۸ ثانیه ۸۸ کیلومتر (۵۵ مایل)
۸ ژوئیه ۲۲۳۳ ۰۷:۳۵:۲۴ ۱۴۰ حلقه‌ای ۰٫۹۸۰۹ ۰۱ دقیقه ۵۹ ثانیه ۷۰ کیلومتر (۴۳ مایل)
۳۱ دسامبر ۲۲۳۳ ۲۱:۰۷:۳۷ ۱۴۵ کامل ۱٫۰۳۴۸ ۰۳ دقیقه ۱۸ ثانیه ۱۱۷ کیلومتر (۷۳ مایل)
۲۷ ژوئن ۲۲۳۴ ۱۰:۰۹:۳۴ ۱۵۰ حلقه‌ای ۰٫۹۴۶۸ ۰۷ دقیقه ۱۸ ثانیه ۲۳۵ کیلومتر (۱۴۶ مایل)
۲۱ دسامبر ۲۲۳۴ ۱۲:۴۶:۰۲ ۱۵۵ کامل ۱٫۰۴۰۳ ۰۳ دقیقه ۴۲ ثانیه ۱۹۷ کیلومتر (۱۲۲ مایل)
۱۷ مه ۲۲۳۵ ۲۱:۳۶:۴۱ ۱۲۲ جزئی ۰٫۱۰۴۴
۱۶ ژوئن ۲۲۳۵ ۱۱:۰۰:۳۶ ۱۶۰ جزئی ۰٫۴۵۰۲
۱۱ نوامبر ۲۲۳۵ ۱۴:۱۳:۰۸ ۱۲۷ جزئی ۰٫۳۶۸۲
۱۱ دسامبر ۲۲۳۵ ۰۳:۰۲:۳۴ ۱۶۵ جزئی ۰٫۱۹۱۳
۶ مه ۲۲۳۶ ۰۷:۱۱:۰۳ ۱۳۲ کامل ۱٫۰۲۶۹ ۰۱ دقیقه ۵۹ ثانیه ۱۲۶ کیلومتر (۷۸ مایل)
۳۰ اکتبر ۲۲۳۶ ۱۹:۱۵:۱۵ ۱۳۷ حلقه‌ای ۰٫۹۳۶۵ ۰۵ دقیقه ۵۴ ثانیه ۳۲۱ کیلومتر (۱۹۹ مایل)
۲۵ آوریل ۲۲۳۷ ۲۲:۲۵:۰۴ ۱۴۲ کامل ۱٫۰۶۶۸ ۰۶ دقیقه ۰۵ ثانیه ۲۱۹ کیلومتر (۱۳۶ مایل)
۱۹ اکتبر ۲۲۳۷ ۱۹:۰۶:۰۴ ۱۴۷ حلقه‌ای ۰٫۹۳۱۶ ۰۹ دقیقه ۰۷ ثانیه ۲۵۶ کیلومتر (۱۵۹ مایل)
۱۵ آوریل ۲۲۳۸ ۱۵:۰۱:۴۵ ۱۵۲ کامل ۱٫۰۴۷۵ ۰۳ دقیقه ۴۹ ثانیه ۲۵۰ کیلومتر (۱۶۰ مایل)
۸ اکتبر ۲۲۳۸ ۲۱:۰۱:۱۸ ۱۵۷ حلقه‌ای ۰٫۹۶۱۸ ۰۳ دقیقه ۴۷ ثانیه ۲۰۶ کیلومتر (۱۲۸ مایل)
۶ مارس ۲۲۳۹ ۱۴:۵۴:۵۸ ۱۲۴ جزئی ۰٫۵۲۷۸
۲۹ اوت ۲۲۳۹ ۲۱:۰۵:۱۵ ۱۲۹ جزئی ۰٫۶۵۲۹
۲۸ سپتامبر ۲۲۳۹ ۰۶:۰۹:۰۲ ۱۶۷ جزئی ۰٫۲۱۶۰
۲۳ فوریه ۲۲۴۰ ۱۷:۱۴:۱۱ ۱۳۴ حلقه‌ای ۰٫۹۲۲۸ ۰۹ دقیقه ۴۱ ثانیه ۳۵۶ کیلومتر (۲۲۱ مایل)
۱۸ اوت ۲۲۴۰ ۱۳:۵۲:۲۵ ۱۳۹ کامل ۱٫۰۷۴۶ ۰۶ دقیقه ۴۰ ثانیه ۲۷۰ کیلومتر (۱۷۰ مایل)
۱۱ فوریه ۲۲۴۱ ۱۶:۲۸:۳۹ ۱۴۴ حلقه‌ای ۰٫۹۲۹۲ ۰۹ دقیقه ۰۴ ثانیه ۲۶۷ کیلومتر (۱۶۶ مایل)
۸ اوت ۲۲۴۱ ۰۵:۵۹:۲۱ ۱۴۹ کامل ۱٫۰۴۵۷ ۰۴ دقیقه ۰۲ ثانیه ۱۵۹ کیلومتر (۹۹ مایل)
۳۱ ژانویه ۲۲۴۲ ۲۰:۱۲:۵۸ ۱۵۴ حلقه‌ای ۰٫۹۶۶۵ ۰۲ دقیقه ۳۱ ثانیه ۱۹۷ کیلومتر (۱۲۲ مایل)
۲۸ ژوئیه ۲۲۴۲ ۱۶:۵۷:۱۲ ۱۵۹ جزئی ۰٫۸۰۰۴
۲۲ دسامبر ۲۲۴۲ ۲۰:۰۶:۴۰ ۱۲۶ جزئی ۰٫۴۷۵۰
۲۱ ژانویه ۲۲۴۳ ۰۷:۱۱:۴۵ ۱۶۴ جزئی ۰٫۲۲۳۸
۱۸ ژوئن ۲۲۴۳ ۰۵:۴۹:۵۶ ۱۳۱ حلقه‌ای ۰٫۹۳۸۰ ۰۶ دقیقه ۴۱ ثانیه ۶۵۲ کیلومتر (۴۰۵ مایل)
۱۲ دسامبر ۲۲۴۳ ۱۱:۵۲:۱۴ ۱۳۶ کامل ۱٫۰۳۶۵ ۰۳ دقیقه ۳۰ ثانیه ۱۵۷ کیلومتر (۹۸ مایل)
۶ ژوئن ۲۲۴۴ ۰۷:۳۳:۱۲ ۱۴۱ حلقه‌ای ۰٫۹۷۱۲ ۰۳ دقیقه ۳۱ ثانیه ۱۰۵ کیلومتر (۶۵ مایل)
۱ دسامبر ۲۲۴۴ ۰۰:۵۸:۱۷ ۱۴۶ حلقه‌ای ۰٫۹۹۵۵ ۰۰ دقیقه ۲۷ ثانیه ۱۶ کیلومتر (۹٫۹ مایل)
۲۶ مه ۲۲۴۵ ۱۵:۴۲:۰۴ ۱۵۱ کامل ۱٫۰۲۰۱ ۰۱ دقیقه ۳۰ ثانیه ۸۶ کیلومتر (۵۳ مایل)
۲۰ نوامبر ۲۲۴۵ ۰۷:۲۹:۳۶ ۱۵۶ حلقه‌ای ۰٫۹۳۸۷ ۰۴ دقیقه ۴۵ ثانیه ۳۷۴ کیلومتر (۲۳۲ مایل)
۱۶ آوریل ۲۲۴۶ ۲۲:۲۳:۲۴ ۱۲۳ جزئی ۰٫۵۴۹۸
۱۶ مه ۲۲۴۶ ۰۶:۱۴:۱۰ ۱۶۱ جزئی ۰٫۴۲۸۴
۱۰ اکتبر ۲۲۴۶ ۱۴:۱۳:۱۸ ۱۲۸ جزئی ۰٫۱۶۱۵
۹ نوامبر ۲۲۴۶ ۰۷:۴۷:۰۳ ۱۶۶ جزئی ۰٫۱۰۳۶
۶ آوریل ۲۲۴۷ ۱۴:۲۶:۵۱ ۱۳۳ کامل ۱٫۰۳۷۲ ۰۳ دقیقه ۰۷ ثانیه ۱۴۹ کیلومتر (۹۳ مایل)
۲۹ سپتامبر ۲۲۴۷ ۱۸:۰۱:۰۵ ۱۳۸ حلقه‌ای ۰٫۹۸۰۱ ۰۱ دقیقه ۴۷ ثانیه ۹۶ کیلومتر (۶۰ مایل)
۲۶ مارس ۲۲۴۸ ۰۱:۵۶:۰۱ ۱۴۳ حلقه‌ای ۰٫۹۸۲۹ ۰۱ دقیقه ۴۱ ثانیه ۶۱ کیلومتر (۳۸ مایل)
۱۸ سپتامبر ۲۲۴۸ ۰۵:۱۳:۰۷ ۱۴۸ کامل ۱٫۰۴۲۶ ۰۳ دقیقه ۴۲ ثانیه ۱۴۳ کیلومتر (۸۹ مایل)
۱۵ مارس ۲۲۴۹ ۰۶:۰۰:۴۵ ۱۵۳ حلقه‌ای ۰٫۹۲۶۶ ۰۶ دقیقه ۱۸ ثانیه ۶۶۶ کیلومتر (۴۱۴ مایل)
۷ سپتامبر ۲۲۴۹ ۲۱:۲۱:۲۹ ۱۵۸ کامل ۱٫۰۶۵۶ ۰۴ دقیقه ۴۲ ثانیه ۳۴۳ کیلومتر (۲۱۳ مایل)
۲ فوریه ۲۲۵۰ ۱۱:۳۴:۰۶ ۱۲۵ جزئی ۰٫۲۸۶۴
۳۰ ژوئیه ۲۲۵۰ ۰۵:۱۸:۲۵ ۱۳۰ جزئی ۰٫۹۱۱۴
۲۸ اوت ۲۲۵۰ ۱۳:۵۱:۱۸ ۱۶۸ جزئی ۰٫۰۱۲۰
۲۲ ژانویه ۲۲۵۱ ۱۷:۲۱:۴۱ ۱۳۵ حلقه‌ای ۰٫۹۸۴۴ ۰۱ دقیقه ۱۲ ثانیه ۷۲ کیلومتر (۴۵ مایل)
۱۹ ژوئیه ۲۲۵۱ ۱۴:۱۸:۴۶ ۱۴۰ حلقه‌ای ۰٫۹۷۷۳ ۰۲ دقیقه ۱۶ ثانیه ۸۵ کیلومتر (۵۳ مایل)
۱۲ ژانویه ۲۲۵۲ ۰۵:۵۷:۰۵ ۱۴۵ کامل ۱٫۰۳۶۵ ۰۳ دقیقه ۲۳ ثانیه ۱۲۳ کیلومتر (۷۶ مایل)
۷ ژوئیه ۲۲۵۲ ۱۶:۳۴:۱۲ ۱۵۰ حلقه‌ای ۰٫۹۴۷۳ ۰۷ دقیقه ۱۰ ثانیه ۲۱۸ کیلومتر (۱۳۵ مایل)
۳۱ دسامبر ۲۲۵۲ ۲۱:۳۷:۰۶ ۱۵۵ کامل ۱٫۰۳۸۹ ۰۳ دقیقه ۳۴ ثانیه ۱۸۹ کیلومتر (۱۱۷ مایل)
۲۶ ژوئن ۲۲۵۳ ۱۷:۳۶:۱۱ ۱۶۰ جزئی ۰٫۵۹۸۱
۲۱ نوامبر ۲۲۵۳ ۲۲:۲۴:۳۸ ۱۲۷ جزئی ۰٫۳۲۹۷
۲۱ دسامبر ۲۲۵۳ ۱۱:۳۹:۳۹ ۱۶۵ جزئی ۰٫۱۹۷۲
۱۷ مه ۲۲۵۴ ۱۴:۴۳:۳۹ ۱۳۲ کامل ۱٫۰۳۱۵ ۰۲ دقیقه ۰۹ ثانیه ۱۶۰ کیلومتر (۹۹ مایل)
۱۱ نوامبر ۲۲۵۴ ۰۲:۵۵:۱۶ ۱۳۷ حلقه‌ای ۰٫۹۳۱۷ ۰۶ دقیقه ۰۵ ثانیه ۳۶۳ کیلومتر (۲۲۶ مایل)
۷ مه ۲۲۵۵ ۰۶:۱۸:۰۶ ۱۴۲ کامل ۱٫۰۷۰۶ ۰۶ دقیقه ۲۲ ثانیه ۲۳۰ کیلومتر (۱۴۰ مایل)
۳۱ اکتبر ۲۲۵۵ ۰۲:۳۲:۰۴ ۱۴۷ حلقه‌ای ۰٫۹۲۹۵ ۰۹ دقیقه ۲۴ ثانیه ۲۶۴ کیلومتر (۱۶۴ مایل)
۲۵ آوریل ۲۲۵۶ ۲۲:۵۸:۳۵ ۱۵۲ کامل ۱٫۰۴۹۵ ۰۴ دقیقه ۱۴ ثانیه ۲۴۰ کیلومتر (۱۵۰ مایل)
۱۹ اکتبر ۲۲۵۶ ۰۴:۳۷:۳۱ ۱۵۷ حلقه‌ای ۰٫۹۶۲۴ ۰۳ دقیقه ۵۹ ثانیه ۱۹۰ کیلومتر (۱۲۰ مایل)
۱۶ مارس ۲۲۵۷ ۲۲:۵۱:۲۹ ۱۲۴ جزئی ۰٫۴۷۷۰
۱۵ آوریل ۲۲۵۷ ۱۲:۰۵:۱۵ ۱۶۲ جزئی ۰٫۰۶۳۳
۹ سپتامبر ۲۲۵۷ ۰۴:۴۶:۴۴ ۱۲۹ جزئی ۰٫۵۴۸۰
۸ اکتبر ۲۲۵۷ ۱۴:۰۱:۳۲ ۱۶۷ جزئی ۰٫۳۰۳۴
۶ مارس ۲۲۵۸ ۰۰:۵۸:۲۳ ۱۳۴ حلقه‌ای ۰٫۹۲۳۹ ۰۹ دقیقه ۰۴ ثانیه ۳۵۹ کیلومتر (۲۲۳ مایل)
۲۹ اوت ۲۲۵۸ ۲۱:۳۳:۰۵ ۱۳۹ کامل ۱٫۰۷۱۲ ۰۶ دقیقه ۰۹ ثانیه ۲۶۹ کیلومتر (۱۶۷ مایل)
۲۳ فوریه ۲۲۵۹ ۰۰:۲۳:۴۱ ۱۴۴ حلقه‌ای ۰٫۹۳۲۶ ۰۸ دقیقه ۳۶ ثانیه ۲۵۳ کیلومتر (۱۵۷ مایل)
۱۹ اوت ۲۲۵۹ ۱۳:۲۲:۱۷ ۱۴۹ کامل ۱٫۰۴۱۲ ۰۳ دقیقه ۴۹ ثانیه ۱۴۱ کیلومتر (۸۸ مایل)
۱۲ فوریه ۲۲۶۰ ۰۴:۳۴:۲۴ ۱۵۴ حلقه‌ای ۰٫۹۷۱۱ ۰۲ دقیقه ۱۵ ثانیه ۱۶۵ کیلومتر (۱۰۳ مایل)
۷ اوت ۲۲۶۰ ۲۳:۵۱:۱۳ ۱۵۹ جزئی ۰٫۹۲۹۳
۲ ژانویه ۲۲۶۱ ۰۴:۵۶:۵۴ ۱۲۶ جزئی ۰٫۴۶۷۹
۳۱ ژانویه ۲۲۶۱ ۱۵:۵۵:۰۰ ۱۶۴ جزئی ۰٫۲۳۹۷
۲۸ ژوئن ۲۲۶۱ ۱۲:۱۶:۲۸ ۱۳۱ جزئی ۰٫۹۲۸۲
۲۲ دسامبر ۲۲۶۱ ۲۰:۳۸:۵۰ ۱۳۶ کامل ۱٫۰۳۳۷ ۰۳ دقیقه ۱۷ ثانیه ۱۴۷ کیلومتر (۹۱ مایل)
۱۷ ژوئن ۲۲۶۲ ۱۴:۱۹:۱۵ ۱۴۱ حلقه‌ای ۰٫۹۷۵۰ ۰۳ دقیقه ۰۸ ثانیه ۹۲ کیلومتر (۵۷ مایل)
۱۲ دسامبر ۲۲۶۲ ۰۹:۲۵:۰۲ ۱۴۶ حلقه‌ای ۰٫۹۹۱۰ ۰۰ دقیقه ۵۶ ثانیه ۳۲ کیلومتر (۲۰ مایل)
۶ ژوئن ۲۲۶۳ ۲۲:۵۸:۵۷ ۱۵۱ کامل ۱٫۰۲۶۱ ۰۲ دقیقه ۰۱ ثانیه ۱۰۵ کیلومتر (۶۵ مایل)
۱ دسامبر ۲۲۶۳ ۱۵:۲۸:۴۵ ۱۵۶ حلقه‌ای ۰٫۹۳۴۹ ۰۵ دقیقه ۰۶ ثانیه ۳۸۸ کیلومتر (۲۴۱ مایل)
۲۷ آوریل ۲۲۶۴ ۰۶:۲۱:۴۱ ۱۲۳ جزئی ۰٫۴۵۶۴
۲۶ مه ۲۲۶۴ ۱۳:۵۲:۰۷ ۱۶۱ جزئی ۰٫۵۵۲۶
۲۰ اکتبر ۲۲۶۴ ۲۱:۳۵:۲۳ ۱۲۸ جزئی ۰٫۰۹۳۳
۱۹ نوامبر ۲۲۶۴ ۱۵:۲۸:۱۳ ۱۶۶ جزئی ۰٫۱۴۶۴
۱۶ آوریل ۲۲۶۵ ۲۲:۲۶:۱۹ ۱۳۳ کامل ۱٫۰۳۷۱ ۰۳ دقیقه ۱۱ ثانیه ۱۵۴ کیلومتر (۹۶ مایل)
۱۰ اکتبر ۲۲۶۵ ۰۱:۳۷:۳۴ ۱۳۸ حلقه‌ای ۰٫۹۷۹۶ ۰۱ دقیقه ۵۱ ثانیه ۱۰۵ کیلومتر (۶۵ مایل)
۶ آوریل ۲۲۶۶ ۰۹:۴۲:۳۷ ۱۴۳ حلقه‌ای ۰٫۹۸۲۹ ۰۱ دقیقه ۴۲ ثانیه ۶۱ کیلومتر (۳۸ مایل)
۲۹ سپتامبر ۲۲۶۶ ۱۳:۰۳:۵۷ ۱۴۸ کامل ۱٫۰۴۲۵ ۰۳ دقیقه ۴۰ ثانیه ۱۴۲ کیلومتر (۸۸ مایل)
۲۶ مارس ۲۲۶۷ ۱۳:۳۳:۴۵ ۱۵۳ حلقه‌ای ۰٫۹۲۸۹ ۰۶ دقیقه ۰۳ ثانیه ۵۴۹ کیلومتر (۳۴۱ مایل)
۱۹ سپتامبر ۲۲۶۷ ۰۵:۱۲:۱۴ ۱۵۸ کامل ۱٫۰۶۴۲ ۰۴ دقیقه ۳۴ ثانیه ۳۰۴ کیلومتر (۱۸۹ مایل)
۱۳ فوریه ۲۲۶۸ ۱۹:۳۹:۳۲ ۱۲۵ جزئی ۰٫۲۷۰۳
۹ اوت ۲۲۶۸ ۱۲:۳۲:۰۵ ۱۳۰ جزئی ۰٫۷۶۸۴
۷ سپتامبر ۲۲۶۸ ۲۱:۲۷:۵۳ ۱۶۸ جزئی ۰٫۱۱۹۴
۲ فوریه ۲۲۶۹ ۰۱:۵۳:۰۶ ۱۳۵ حلقه‌ای ۰٫۹۸۸۳ ۰۰ دقیقه ۵۴ ثانیه ۵۴ کیلومتر (۳۴ مایل)
۲۹ ژوئیه ۲۲۶۹ ۲۱:۰۳:۰۴ ۱۴۰ حلقه‌ای ۰٫۹۷۳۲ ۰۲ دقیقه ۳۵ ثانیه ۱۰۴ کیلومتر (۶۵ مایل)
۲۲ ژانویه ۲۲۷۰ ۱۴:۴۶:۲۹ ۱۴۵ کامل ۱٫۰۳۸۵ ۰۳ دقیقه ۲۹ ثانیه ۱۳۰ کیلومتر (۸۱ مایل)
۱۸ ژوئیه ۲۲۷۰ ۲۲:۵۹:۵۴ ۱۵۰ حلقه‌ای ۰٫۹۴۷۴ ۰۶ دقیقه ۵۷ ثانیه ۲۰۸ کیلومتر (۱۲۹ مایل)
۱۲ ژانویه ۲۲۷۱ ۰۶:۲۸:۰۸ ۱۵۵ کامل ۱٫۰۳۷۹ ۰۳ دقیقه ۲۵ ثانیه ۱۸۲ کیلومتر (۱۱۳ مایل)
۸ ژوئیه ۲۲۷۱ ۰۰:۱۳:۰۲ ۱۶۰ جزئی ۰٫۷۴۷۴
۳ دسامبر ۲۲۷۱ ۰۶:۴۰:۴۷ ۱۲۷ جزئی ۰٫۲۹۹۶
۱ ژانویه ۲۲۷۲ ۲۰:۱۷:۵۱ ۱۶۵ جزئی ۰٫۲۰۰۰
۲۷ مه ۲۲۷۲ ۲۲:۱۱:۱۲ ۱۳۲ کامل ۱٫۰۳۵۳ ۰۲ دقیقه ۱۴ ثانیه ۲۰۲ کیلومتر (۱۲۶ مایل)
۲۱ نوامبر ۲۲۷۲ ۱۰:۴۲:۵۲ ۱۳۷ حلقه‌ای ۰٫۹۲۷۵ ۰۶ دقیقه ۱۵ ثانیه ۴۰۲ کیلومتر (۲۵۰ مایل)
۱۷ مه ۲۲۷۳ ۱۴:۰۴:۳۱ ۱۴۲ کامل ۱٫۰۷۳۸ ۰۶ دقیقه ۳۱ ثانیه ۲۴۰ کیلومتر (۱۵۰ مایل)
۱۰ نوامبر ۲۲۷۳ ۱۰:۰۷:۱۷ ۱۴۷ حلقه‌ای ۰٫۹۲۷۸ ۰۹ دقیقه ۳۴ ثانیه ۲۷۲ کیلومتر (۱۶۹ مایل)
۷ مه ۲۲۷۴ ۰۶:۴۷:۳۷ ۱۵۲ کامل ۱٫۰۵۱۰ ۰۴ دقیقه ۳۷ ثانیه ۲۳۰ کیلومتر (۱۴۰ مایل)
۳۰ اکتبر ۲۲۷۴ ۱۲:۲۴:۱۸ ۱۵۷ حلقه‌ای ۰٫۹۶۲۹ ۰۴ دقیقه ۰۸ ثانیه ۱۷۹ کیلومتر (۱۱۱ مایل)
۲۸ مارس ۲۲۷۵ ۰۶:۳۷:۵۰ ۱۲۴ جزئی ۰٫۴۱۳۳
۲۶ آوریل ۲۲۷۵ ۱۹:۴۱:۴۱ ۱۶۲ جزئی ۰٫۱۴۲۳
۲۰ سپتامبر ۲۲۷۵ ۱۲:۳۴:۵۴ ۱۲۹ جزئی ۰٫۴۵۲۷
۱۹ اکتبر ۲۲۷۵ ۲۲:۰۳:۱۲ ۱۶۷ جزئی ۰٫۳۷۸۶
۱۶ مارس ۲۲۷۶ ۰۸:۳۴:۰۲ ۱۳۴ حلقه‌ای ۰٫۹۲۵۳ ۰۸ دقیقه ۲۳ ثانیه ۳۶۲ کیلومتر (۲۲۵ مایل)
۹ سپتامبر ۲۲۷۶ ۰۵:۱۸:۴۷ ۱۳۹ کامل ۱٫۰۶۷۱ ۰۵ دقیقه ۳۳ ثانیه ۲۶۶ کیلومتر (۱۶۵ مایل)
۵ مارس ۲۲۷۷ ۰۸:۱۱:۵۵ ۱۴۴ حلقه‌ای ۰٫۹۳۶۶ ۰۸ دقیقه ۰۴ ثانیه ۲۳۶ کیلومتر (۱۴۷ مایل)
۲۹ اوت ۲۲۷۷ ۲۰:۴۹:۱۱ ۱۴۹ کامل ۱٫۰۳۶۲ ۰۳ دقیقه ۲۸ ثانیه ۱۲۳ کیلومتر (۷۶ مایل)
۲۲ فوریه ۲۲۷۸ ۱۲:۵۲:۴۸ ۱۵۴ حلقه‌ای ۰٫۹۷۶۲ ۰۱ دقیقه ۵۴ ثانیه ۱۳۱ کیلومتر (۸۱ مایل)
۱۹ اوت ۲۲۷۸ ۰۶:۴۶:۲۳ ۱۵۹ حلقه‌ای ۰٫۹۷۱۲ ۰۱ دقیقه ۵۳ ثانیه ۳۶۷ کیلومتر (۲۲۸ مایل)
۱۳ ژانویه ۲۲۷۹ ۱۳:۴۹:۰۶ ۱۲۶ جزئی ۰٫۴۶۳۰
۱۲ فوریه ۲۲۷۹ ۰۰:۳۷:۰۵ ۱۶۴ جزئی ۰٫۲۵۸۱
۹ ژوئیه ۲۲۷۹ ۱۸:۴۱:۱۳ ۱۳۱ جزئی ۰٫۷۸۰۲
۳ ژانویه ۲۲۸۰ ۰۵:۲۸:۱۱ ۱۳۶ کامل ۱٫۰۳۱۴ ۰۳ دقیقه ۰۴ ثانیه ۱۳۸ کیلومتر (۸۶ مایل)
۲۷ ژوئن ۲۲۸۰ ۲۱:۰۳:۲۱ ۱۴۱ حلقه‌ای ۰٫۹۷۸۴ ۰۲ دقیقه ۴۵ ثانیه ۸۱ کیلومتر (۵۰ مایل)
۲۲ دسامبر ۲۲۸۰ ۱۷:۵۵:۴۴ ۱۴۶ حلقه‌ای ۰٫۹۸۷۰ ۰۱ دقیقه ۲۳ ثانیه ۴۶ کیلومتر (۲۹ مایل)
۱۷ ژوئن ۲۲۸۱ ۰۶:۱۴:۴۱ ۱۵۱ کامل ۱٫۰۳۱۶ ۰۲ دقیقه ۳۲ ثانیه ۱۲۱ کیلومتر (۷۵ مایل)
۱۱ دسامبر ۲۲۸۱ ۲۳:۳۱:۲۴ ۱۵۶ حلقه‌ای ۰٫۹۳۱۶ ۰۵ دقیقه ۲۶ ثانیه ۴۰۰ کیلومتر (۲۵۰ مایل)
۸ مه ۲۲۸۲ ۱۴:۱۵:۱۶ ۱۲۳ جزئی ۰٫۳۵۴۵
۶ ژوئن ۲۲۸۲ ۲۱:۲۸:۱۹ ۱۶۱ جزئی ۰٫۶۸۱۵
۱ نوامبر ۲۲۸۲ ۰۵:۰۶:۲۴ ۱۲۸ جزئی ۰٫۰۳۷۰
۳۰ نوامبر ۲۲۸۲ ۲۳:۱۵:۲۳ ۱۶۶ جزئی ۰٫۱۸۱۲
۲۸ آوریل ۲۲۸۳ ۰۶:۱۸:۲۱ ۱۳۳ کامل ۱٫۰۳۶۶ ۰۳ دقیقه ۱۳ ثانیه ۱۶۰ کیلومتر (۹۹ مایل)
۲۱ اکتبر ۲۲۸۳ ۰۹:۲۳:۱۱ ۱۳۸ حلقه‌ای ۰٫۹۷۹۰ ۰۱ دقیقه ۵۶ ثانیه ۱۱۶ کیلومتر (۷۲ مایل)
۱۶ آوریل ۲۲۸۴ ۱۷:۱۹:۲۲ ۱۴۳ حلقه‌ای ۰٫۹۸۲۷ ۰۱ دقیقه ۴۵ ثانیه ۶۱ کیلومتر (۳۸ مایل)
۹ اکتبر ۲۲۸۴ ۲۱:۰۳:۴۸ ۱۴۸ کامل ۱٫۰۴۲۰ ۰۳ دقیقه ۳۹ ثانیه ۱۴۰ کیلومتر (۸۷ مایل)
۵ آوریل ۲۲۸۵ ۲۰:۵۵:۲۳ ۱۵۳ حلقه‌ای ۰٫۹۳۱۵ ۰۵ دقیقه ۵۰ ثانیه ۴۵۹ کیلومتر (۲۸۵ مایل)
۲۹ سپتامبر ۲۲۸۵ ۱۳:۱۱:۳۸ ۱۵۸ کامل ۱٫۰۶۲۱ ۰۴ دقیقه ۲۴ ثانیه ۲۷۵ کیلومتر (۱۷۱ مایل)
۲۴ فوریه ۲۲۸۶ ۰۳:۳۹:۲۳ ۱۲۵ جزئی ۰٫۲۴۴۸
۲۵ مارس ۲۲۸۶ ۲۰:۳۷:۴۸ ۱۶۳ جزئی ۰٫۰۴۷۲
۲۰ اوت ۲۲۸۶ ۱۹:۴۸:۲۲ ۱۳۰ جزئی ۰٫۶۳۲۲
۱۹ سپتامبر ۲۲۸۶ ۰۵:۱۰:۰۴ ۱۶۸ جزئی ۰٫۲۱۶۶
۱۳ فوریه ۲۲۸۷ ۱۰:۲۱:۲۵ ۱۳۵ حلقه‌ای ۰٫۹۹۲۶ ۰۰ دقیقه ۳۵ ثانیه ۳۴ کیلومتر (۲۱ مایل)
۱۰ اوت ۲۲۸۷ ۰۳:۴۷:۴۲ ۱۴۰ حلقه‌ای ۰٫۹۶۸۶ ۰۲ دقیقه ۵۶ ثانیه ۱۲۷ کیلومتر (۷۹ مایل)
۲ فوریه ۲۲۸۸ ۲۳:۳۳:۴۷ ۱۴۵ کامل ۱٫۰۴۱۲ ۰۳ دقیقه ۳۹ ثانیه ۱۳۸ کیلومتر (۸۶ مایل)
۲۹ ژوئیه ۲۲۸۸ ۰۵:۲۵:۲۳ ۱۵۰ حلقه‌ای ۰٫۹۴۶۹ ۰۶ دقیقه ۴۶ ثانیه ۲۰۳ کیلومتر (۱۲۶ مایل)
۲۲ ژانویه ۲۲۸۹ ۱۵:۱۹:۲۵ ۱۵۵ کامل ۱٫۰۳۷۴ ۰۳ دقیقه ۱۸ ثانیه ۱۷۸ کیلومتر (۱۱۱ مایل)
۱۸ ژوئیه ۲۲۸۹ ۰۶:۵۰:۵۸ ۱۶۰ جزئی ۰٫۸۹۸۰
۱۳ دسامبر ۲۲۸۹ ۱۵:۰۱:۱۸ ۱۲۷ جزئی ۰٫۲۷۶۷
۱۲ ژانویه ۲۲۹۰ ۰۴:۵۶:۳۳ ۱۶۵ جزئی ۰٫۲۰۰۹
۸ ژوئن ۲۲۹۰ ۰۵:۳۵:۴۹ ۱۳۲ کامل ۱٫۰۳۸۲ ۰۲ دقیقه ۱۴ ثانیه ۲۶۵ کیلومتر (۱۶۵ مایل)
۲ دسامبر ۲۲۹۰ ۱۸:۳۶:۴۱ ۱۳۷ حلقه‌ای ۰٫۹۲۳۷ ۰۶ دقیقه ۲۳ ثانیه ۴۳۹ کیلومتر (۲۷۳ مایل)
۲۸ مه ۲۲۹۱ ۲۱:۴۵:۲۸ ۱۴۲ کامل ۱٫۰۷۶۴ ۰۶ دقیقه ۳۴ ثانیه ۲۴۹ کیلومتر (۱۵۵ مایل)
۲۱ نوامبر ۲۲۹۱ ۱۷:۵۰:۵۳ ۱۴۷ حلقه‌ای ۰٫۹۲۶۳ ۰۹ دقیقه ۴۱ ثانیه ۲۷۸ کیلومتر (۱۷۳ مایل)
۱۷ مه ۲۲۹۲ ۱۴:۲۹:۳۳ ۱۵۲ کامل ۱٫۰۵۲۱ ۰۴ دقیقه ۵۷ ثانیه ۲۲۰ کیلومتر (۱۴۰ مایل)
۹ نوامبر ۲۲۹۲ ۲۰:۲۰:۰۷ ۱۵۷ حلقه‌ای ۰٫۹۶۳۵ ۰۴ دقیقه ۱۴ ثانیه ۱۷۱ کیلومتر (۱۰۶ مایل)
۷ آوریل ۲۲۹۳ ۱۴:۱۴:۵۵ ۱۲۴ جزئی ۰٫۳۳۸۰
۷ مه ۲۲۹۳ ۰۳:۰۹:۴۷ ۱۶۲ جزئی ۰٫۲۳۲۳
۳۰ سپتامبر ۲۲۹۳ ۲۰:۳۱:۲۷ ۱۲۹ جزئی ۰٫۳۶۹۷
۳۰ اکتبر ۲۲۹۳ ۰۶:۱۳:۴۵ ۱۶۷ جزئی ۰٫۴۴۱۶
۲۷ مارس ۲۲۹۴ ۱۶:۰۲:۲۳ ۱۳۴ حلقه‌ای ۰٫۹۲۶۹ ۰۷ دقیقه ۴۲ ثانیه ۳۷۰ کیلومتر (۲۳۰ مایل)
۲۰ سپتامبر ۲۲۹۴ ۱۳:۰۹:۵۸ ۱۳۹ کامل ۱٫۰۶۲۷ ۰۴ دقیقه ۵۶ ثانیه ۲۶۳ کیلومتر (۱۶۳ مایل)
۱۶ مارس ۲۲۹۵ ۱۵:۵۴:۳۴ ۱۴۴ حلقه‌ای ۰٫۹۴۰۹ ۰۷ دقیقه ۲۹ ثانیه ۲۱۹ کیلومتر (۱۳۶ مایل)
۱۰ سپتامبر ۲۲۹۵ ۰۴:۲۰:۱۹ ۱۴۹ کامل ۱٫۰۳۰۷ ۰۳ دقیقه ۰۱ ثانیه ۱۰۴ کیلومتر (۶۵ مایل)
۴ مارس ۲۲۹۶ ۲۱:۰۴:۴۶ ۱۵۴ حلقه‌ای ۰٫۹۸۱۹ ۰۱ دقیقه ۳۱ ثانیه ۹۵ کیلومتر (۵۹ مایل)
۲۹ اوت ۲۲۹۶ ۱۳:۴۵:۴۰ ۱۵۹ حلقه‌ای ۰٫۹۶۸۹ ۰۲ دقیقه ۲۰ ثانیه ۲۴۵ کیلومتر (۱۵۲ مایل)
۲۳ ژانویه ۲۲۹۷ ۲۲:۳۹:۴۷ ۱۲۶ جزئی ۰٫۴۵۵۰
۲۲ فوریه ۲۲۹۷ ۰۹:۱۳:۳۱ ۱۶۴ جزئی ۰٫۲۸۵۳
۲۰ ژوئیه ۲۲۹۷ ۰۱:۰۷:۴۷ ۱۳۱ جزئی ۰٫۶۳۴۶
۱۳ ژانویه ۲۲۹۸ ۱۴:۱۶:۲۷ ۱۳۶ کامل ۱٫۰۲۹۶ ۰۲ دقیقه ۵۲ ثانیه ۱۳۱ کیلومتر (۸۱ مایل)
۹ ژوئیه ۲۲۹۸ ۰۳:۴۹:۰۲ ۱۴۱ حلقه‌ای ۰٫۹۸۱۱ ۰۲ دقیقه ۲۳ ثانیه ۷۳ کیلومتر (۴۵ مایل)
۳ ژانویه ۲۲۹۹ ۰۲:۲۷:۴۳ ۱۴۶ حلقه‌ای ۰٫۹۸۳۶ ۰۱ دقیقه ۴۷ ثانیه ۵۸ کیلومتر (۳۶ مایل)
۲۸ ژوئن ۲۲۹۹ ۱۳:۲۷:۴۳ ۱۵۱ کامل ۱٫۰۳۶۵ ۰۳ دقیقه ۰۳ ثانیه ۱۳۳ کیلومتر (۸۳ مایل)
۲۳ دسامبر ۲۲۹۹ ۰۷:۳۸:۴۲ ۱۵۶ حلقه‌ای ۰٫۹۲۸۸ ۰۵ دقیقه ۴۵ ثانیه ۴۱۳ کیلومتر (۲۵۷ مایل)
۱۹ مه ۲۳۰۰ ۲۲:۰۰:۳۹ ۱۲۳ جزئی ۰٫۲۳۹۹
۱۸ ژوئن ۲۳۰۰ ۰۴:۵۹:۲۹ ۱۶۱ جزئی ۰٫۸۱۸۹
۱۲ دسامبر ۲۳۰۰ ۰۷:۰۹:۴۳ ۱۶۶ جزئی ۰٫۲۰۶۷