فهرست‌های خورشیدگرفتگی‌ها
نمودار یک خورشیدگرفتگی (اندازه‌ها غیرطبیعی‌اند)
شکل هندسی خورشیدگرفتگی
(اندازه‌ها غیرطبیعی‌اند)
سده‌ها

پس از میلاد

خورشیدگرفتگی‌های قابل مشاهده در
چین • بریتانیا • فیلیپین • ایالات متحدهٔ آمریکا • ایران
جستارهای وابسته: فهرست ماه‌گرفتگی‌ها

این فهرست شامل خورشیدگرفتگی‌های قرن ۲۲ میلادی است که در طی سال‌های ۲۱۰۱ تا ۲۲۰۰ روی خواهند داد. در این دوره ۲۳۵ خورشیدگرفتگی رخ خواهد داد که ۷۹ مورد آن خورشیدگرفتگی جزئی، ۸۷ مورد خورشیدگرفتگی حلقه‌ای، ۶۵ خورشیدگرفتگی کامل و ۴ مورد نیز از نوع خورشیدگرفتگی مرکب خواهد بود.

تاریخ زمان بزرگ‌ترین گرفت چرخهٔ ساروس نوع قدر مدت زمان مکان مسیر گرفتگی ناحیهٔ جغرافیایی منبع(ها)
۲۸ فوریه ۲۱۰۱ ۰۲:۱۶:۲۶ ۱۵۱ حلقه‌ای ۰٫۹۶۰۹ ۰۲ دقیقه ۴۴ ثانیه
۲۴ اوت ۲۱۰۱ ۱۹:۳۷:۰۳ ۱۵۶ جزئی ۰٫۷۳۳۷
۱۹ ژانویه ۲۱۰۲ ۰۲:۲۱:۳۰ ۱۲۳ جزئی ۰٫۸۶۸۲
۱۵ ژوئیه ۲۱۰۲ ۰۸:۱۵:۱۴ ۱۲۸ حلقه‌ای ۰٫۹۳۹۸ ۰۴ دقیقه ۱۴ ثانیه ۵۳۹ کیلومتر (۳۳۵ مایل)
۸ ژانویه ۲۱۰۳ ۱۸:۰۴:۲۱ ۱۳۳ کامل ۱٫۰۳۸۱ ۰۲ دقیقه ۵۷ ثانیه ۱۴۰ کیلومتر (۸۷ مایل)
۴ ژوئیه ۲۱۰۳ ۱۰:۰۱:۴۸ ۱۳۸ حلقه‌ای ۰٫۹۷۳۴ ۰۲ دقیقه ۵۷ ثانیه ۹۶ کیلومتر (۶۰ مایل)
۲۹ دسامبر ۲۱۰۳ ۰۷:۱۳:۱۸ ۱۴۳ حلقه‌ای ۰٫۹۹۳۶ ۰۰ دقیقه ۴۳ ثانیه ۲۳ کیلومتر (۱۴ مایل)
۲۲ ژوئن ۲۱۰۴ ۱۸:۱۶:۲۱ ۱۴۸ کامل ۱٫۰۲۳۱ ۰۲ دقیقه ۲۶ ثانیه ۱۰۳ کیلومتر (۶۴ مایل)
۱۷ دسامبر ۲۱۰۴ ۱۳:۴۸:۲۷ ۱۵۳ حلقه‌ای ۰٫۹۳۸۱
۱۴ مه ۲۱۰۵ ۰۱:۵۲:۰۶ ۱۲۰ جزئی ۰٫۶۹۲۱
۱۲ ژوئن ۲۱۰۵ ۰۸:۵۸:۱۱ ۱۵۸ جزئی ۰٫۳۴۸۳
۶ نوامبر ۲۱۰۵ ۱۹:۲۳:۰۲ ۱۲۵ جزئی ۰٫۴۲۱۷
۳ مه ۲۱۰۶ ۱۸:۱۹:۲۰ ۱۳۰ کامل ۱٫۰۴۷۲ ۰۳ دقیقه ۴۷ ثانیه ۱۷۷ کیلومتر (۱۱۰ مایل)
۲۶ اکتبر ۲۱۰۶ ۲۲:۳۷:۴۰ ۱۳۵ حلقه‌ای ۰٫۹۷۲۵ ۰۲ دقیقه ۳۲ ثانیه ۱۱۹ کیلومتر (۷۴ مایل)
۲۳ آوریل ۲۱۰۷ ۰۶:۱۸:۴۱ ۱۴۰ حلقه‌ای ۰٫۹۹۱۸ ۰۰ دقیقه ۵۶ ثانیه ۳۰ کیلومتر (۱۹ مایل)
۱۶ اکتبر ۲۱۰۷ ۰۹:۱۸:۲۷ ۱۴۵ کامل ۱٫۰۳۳۲ ۰۳ دقیقه ۱۶ ثانیه ۱۱۴ کیلومتر (۷۱ مایل)
۱۱ آوریل ۲۱۰۸ ۱۰:۵۵:۳۷ ۱۵۰ جزئی ۰٫۸۶۲۰
۵ اکتبر ۲۱۰۸ ۰۱:۰۱:۲۰ ۱۵۵ کامل ۱٫۰۵۵۱ ۰۳ دقیقه ۵۰ ثانیه ۳۷۱ کیلومتر (۲۳۱ مایل)
۱ مارس ۲۱۰۹ ۱۷:۴۵:۵۳ ۱۲۲ جزئی ۰٫۶۲۳۸
۲۶ اوت ۲۱۰۹ ۰۷:۵۷:۲۶ ۱۲۷ جزئی ۰٫۹۶۷۰
۱۸ فوریه ۲۱۱۰ ۲۳:۳۱:۳۵ ۱۳۲ حلقه‌ای ۰٫۹۸۸۸ ۰۱ دقیقه ۱۲ ثانیه ۴۴ کیلومتر (۲۷ مایل)
۱۵ اوت ۲۱۱۰ ۱۶:۵۰:۴۵ ۱۳۷ حلقه‌ای ۰٫۹۷۴۶ ۰۳ دقیقه ۰۷ ثانیه ۹۴ کیلومتر (۵۸ مایل)
۸ فوریه ۲۱۱۱ ۱۲:۰۵:۳۳ ۱۴۲ کامل ۱٫۰۳۷۴ ۰۳ دقیقه ۱۷ ثانیه ۱۳۰ کیلومتر (۸۱ مایل)
۴ اوت ۲۱۱۱ ۱۹:۰۰:۲۲ ۱۴۷ حلقه‌ای ۰٫۹۴۵۵ ۰۵ دقیقه ۴۲ ثانیه ۲۳۰ کیلومتر (۱۴۰ مایل)
۲۹ ژانویه ۲۱۱۲ ۰۳:۴۹:۵۲ ۱۵۲ کامل ۱٫۰۳۴۶ ۰۱ دقیقه ۵۶ ثانیه ۳۲۲ کیلومتر (۲۰۰ مایل)
۲۴ ژوئن ۲۱۱۲ ۰۷:۰۹:۵۳ ۱۱۹ جزئی ۰٫۰۲۸۲
۲۳ ژوئیه ۲۱۱۲ ۱۹:۵۸:۳۲ ۱۵۷ جزئی ۰٫۵۷۲۵
۱۹ دسامبر ۲۱۱۲ ۰۴:۳۳:۱۶ ۱۲۴ جزئی ۰٫۶۸۵۸
۱۳ ژوئن ۲۱۱۳ ۱۷:۲۶:۰۰ ۱۲۹ کامل ۱٫۰۳۶۷ ۰۳ دقیقه ۳۶ ثانیه ۱۷۴ کیلومتر (۱۰۸ مایل)
۸ دسامبر ۲۱۱۳ ۰۹:۰۳:۲۷ ۱۳۴ حلقه‌ای ۰٫۹۲۹۶ ۰۹ دقیقه ۳۵ ثانیه ۳۰۴ کیلومتر (۱۸۹ مایل)
۳ ژوئن ۲۱۱۴ ۰۹:۱۴:۰۹ ۱۳۹ کامل ۱٫۰۷۶۶ ۰۶ دقیقه ۳۲ ثانیه ۲۴۸ کیلومتر (۱۵۴ مایل)
۲۷ نوامبر ۲۱۱۴ ۰۸:۲۴:۱۵ ۱۴۴ حلقه‌ای ۰٫۹۲۲۳ ۰۹ دقیقه ۱۵ ثانیه ۲۹۸ کیلومتر (۱۸۵ مایل)
۲۴ مه ۲۱۱۵ ۰۲:۱۳:۵۶ ۱۴۹ کامل ۱٫۰۵۵۷ ۰۳ دقیقه ۲۴ ثانیه ۳۰۱ کیلومتر (۱۸۷ مایل)
۱۶ نوامبر ۲۱۱۵ ۰۹:۵۸:۵۵ ۱۵۴ حلقه‌ای ۰٫۹۵۰۳ ۰۳ دقیقه ۳۲ ثانیه ۳۶۵ کیلومتر (۲۲۷ مایل)
۱۳ آوریل ۲۱۱۶ ۰۳:۳۶:۵۵ ۱۲۱ جزئی ۰٫۷۱۳۸
۶ اکتبر ۲۱۱۶ ۰۸:۳۱:۵۱ ۱۲۶ جزئی ۰٫۷۱۰۵
۴ نوامبر ۲۱۱۶ ۱۸:۵۰:۰۹ ۱۶۴ جزئی ۰٫۰۶۱۳
۲ آوریل ۲۱۱۷ ۰۶:۱۵:۲۰ ۱۳۱ حلقه‌ای ۰٫۹۳۳۳ ۰۷ دقیقه ۳۰ ثانیه ۲۷۴ کیلومتر (۱۷۰ مایل)
۲۶ سپتامبر ۲۱۱۷ ۰۰:۵۵:۴۲ ۱۳۶ کامل ۱٫۰۶۴۵ ۰۵ دقیقه ۰۳ ثانیه ۲۳۳ کیلومتر (۱۴۵ مایل)
۲۲ مارس ۲۱۱۸ ۰۶:۰۰:۵۵ ۱۴۱ حلقه‌ای ۰٫۹۳۸۲ ۰۶ دقیقه ۵۰ ثانیه ۲۳۷ کیلومتر (۱۴۷ مایل)
۱۵ سپتامبر ۲۱۱۸ ۱۶:۲۸:۲۶ ۱۴۶ کامل ۱٫۰۳۴۹ ۰۳ دقیقه ۰۴ ثانیه ۱۲۲ کیلومتر (۷۶ مایل)
۱۱ مارس ۲۱۱۹ ۱۰:۱۹:۱۹ ۱۵۱ حلقه‌ای ۰٫۹۶۹۴ ۰۲ دقیقه ۱۳ ثانیه ۴۵۱ کیلومتر (۲۸۰ مایل)
۵ سپتامبر ۲۱۱۹ ۰۲:۴۴:۲۷ ۱۵۶ جزئی ۰٫۸۴۳۱
۳۰ ژانویه ۲۱۲۰ ۱۱:۰۹:۵۶ ۱۲۳ جزئی ۰٫۸۵۹۴
۲۵ ژوئیه ۲۱۲۰ ۱۴:۴۰:۰۲ ۱۲۸ حلقه‌ای ۰٫۹۳۴۳ ۰۴ دقیقه ۰۰ ثانیه
۱۹ ژانویه ۲۱۲۱ ۰۲:۵۴:۱۵ ۱۳۳ کامل ۱٫۰۳۷۱ ۰۲ دقیقه ۵۲ ثانیه ۱۳۷ کیلومتر (۸۵ مایل)
۱۴ ژوئیه ۲۱۲۱ ۱۶:۴۲:۳۹ ۱۳۸ حلقه‌ای ۰٫۹۷۵۸ ۰۲ دقیقه ۳۲ ثانیه ۸۸ کیلومتر (۵۵ مایل)
۸ ژانویه ۲۱۲۲ ۱۵:۴۸:۵۱ ۱۴۳ حلقه‌ای ۰٫۹۹۰۷ ۰۱ دقیقه ۰۲ ثانیه ۳۴ کیلومتر (۲۱ مایل)
۴ ژوئیه ۲۱۲۲ ۰۱:۲۵:۳۱ ۱۴۸ کامل ۱٫۰۲۸۰ ۰۲ دقیقه ۵۶ ثانیه ۱۱۴ کیلومتر (۷۱ مایل)
۲۸ دسامبر ۲۱۲۲ ۲۲:۰۰:۵۶ ۱۵۳ حلقه‌ای ۰٫۹۴۵۰
۲۵ مه ۲۱۲۳ ۰۹:۳۳:۲۷ ۱۲۰ جزئی ۰٫۵۷۲۹
۲۳ ژوئن ۲۱۲۳ ۱۶:۲۶:۱۲ ۱۵۸ جزئی ۰٫۴۸۸۲
۱۸ نوامبر ۲۱۲۳ ۰۳:۰۷:۲۶ ۱۲۵ جزئی ۰٫۳۸۴۸
۱۴ مه ۲۱۲۴ ۰۱:۵۹:۱۰ ۱۳۰ کامل ۱٫۰۴۶۴ ۰۳ دقیقه ۳۴ ثانیه ۱۸۲ کیلومتر (۱۱۳ مایل)
۶ نوامبر ۲۱۲۴ ۰۶:۳۶:۳۴ ۱۳۵ حلقه‌ای ۰٫۹۷۲۴ ۰۲ دقیقه ۲۶ ثانیه ۱۲۳ کیلومتر (۷۶ مایل)
۳ مه ۲۱۲۵ ۱۳:۴۲:۳۳ ۱۴۰ حلقه‌ای ۰٫۹۹۱۵ ۰۰ دقیقه ۵۹ ثانیه ۳۱ کیلومتر (۱۹ مایل)
۲۶ اکتبر ۲۱۲۵ ۱۷:۳۰:۴۹ ۱۴۵ کامل ۱٫۰۳۲۹ ۰۳ دقیقه ۱۵ ثانیه ۱۱۲ کیلومتر (۷۰ مایل)
۲۲ آوریل ۲۱۲۶ ۱۸:۰۴:۲۲ ۱۵۰ حلقه‌ای ۰٫۹۵۱۴
۱۶ اکتبر ۲۱۲۶ ۰۹:۱۲:۵۱ ۱۵۵ کامل ۱٫۰۵۳۴ ۰۴ دقیقه ۰۰ ثانیه ۳۱۹ کیلومتر (۱۹۸ مایل)
۱۳ مارس ۲۱۲۷ ۰۱:۳۲:۰۲ ۱۲۲ جزئی ۰٫۵۸۴۱
۶ سپتامبر ۲۱۲۷ ۱۵:۲۴:۱۷ ۱۲۷ جزئی ۰٫۸۴۵۸
۱ مارس ۲۱۲۸ ۰۷:۴۸:۳۲ ۱۳۲ حلقه‌ای ۰٫۹۹۴۰ ۰۰ دقیقه ۳۷ ثانیه ۲۴ کیلومتر (۱۵ مایل)
۲۵ اوت ۲۱۲۸ ۲۳:۴۴:۳۴ ۱۳۷ حلقه‌ای ۰٫۹۶۹۴ ۰۳ دقیقه ۴۱ ثانیه ۱۱۷ کیلومتر (۷۳ مایل)
۱۸ فوریه ۲۱۲۹ ۲۰:۴۴:۳۷ ۱۴۲ کامل ۱٫۰۴۱۱ ۰۳ دقیقه ۳۸ ثانیه ۱۴۲ کیلومتر (۸۸ مایل)
۱۵ اوت ۲۱۲۹ ۰۱:۳۳:۰۵ ۱۴۷ حلقه‌ای ۰٫۹۴۴۲ ۰۶ دقیقه ۱۵ ثانیه ۲۲۵ کیلومتر (۱۴۰ مایل)
۸ فوریه ۲۱۳۰ ۱۲:۳۵:۲۳ ۱۵۲ کامل ۱٫۰۳۵۶ ۰۲ دقیقه ۰۳ ثانیه ۳۱۳ کیلومتر (۱۹۴ مایل)
۴ اوت ۲۱۳۰ ۰۲:۳۸:۴۴ ۱۵۷ جزئی ۰٫۷۱۵۸
۳۰ دسامبر ۲۱۳۰ ۱۳:۰۱:۳۴ ۱۲۴ جزئی ۰٫۶۷۰۸
۲۵ ژوئن ۲۱۳۱ ۰۰:۴۳:۱۶ ۱۲۹ کامل ۱٫۰۳۹۳ ۰۳ دقیقه ۴۳ ثانیه ۲۱۱ کیلومتر (۱۳۱ مایل)
۱۹ دسامبر ۲۱۳۱ ۱۷:۰۶:۵۱ ۱۳۴ حلقه‌ای ۰٫۹۲۶۷ ۱۰ دقیقه ۱۴ ثانیه ۳۲۱ کیلومتر (۱۹۹ مایل)
۱۳ ژوئن ۲۱۳۲ ۱۶:۴۶:۲۴ ۱۳۹ کامل ۱٫۰۷۸۸ ۰۶ دقیقه ۵۵ ثانیه ۲۵۵ کیلومتر (۱۵۸ مایل)
۷ دسامبر ۲۱۳۲ ۱۶:۱۸:۴۳ ۱۴۴ حلقه‌ای ۰٫۹۲۱۵ ۰۹ دقیقه ۳۳ ثانیه ۳۰۱ کیلومتر (۱۸۷ مایل)
۳ ژوئن ۲۱۳۳ ۰۹:۴۵:۱۶ ۱۴۹ کامل ۱٫۰۵۶۷ ۰۳ دقیقه ۳۶ ثانیه ۲۷۲ کیلومتر (۱۶۹ مایل)
۲۶ نوامبر ۲۱۳۳ ۱۸:۰۵:۵۵ ۱۵۴ حلقه‌ای ۰٫۹۵۱۳ ۰۳ دقیقه ۲۷ ثانیه ۳۳۷ کیلومتر (۲۰۹ مایل)
۲۴ آوریل ۲۱۳۴ ۱۰:۵۹:۵۹ ۱۲۱ جزئی ۰٫۶۱۴۷
۲۳ مه ۲۱۳۴ ۲۳:۰۱:۱۸ ۱۵۹ جزئی ۰٫۰۳۰۸
۱۷ اکتبر ۲۱۳۴ ۱۶:۴۰:۴۲ ۱۲۶ جزئی ۰٫۶۴۵۸
۱۶ نوامبر ۲۱۳۴ ۰۳:۱۲:۰۸ ۱۶۴ جزئی ۰٫۱۰۶۰
۱۳ آوریل ۲۱۳۵ ۱۳:۲۷:۰۵ ۱۳۱ حلقه‌ای ۰٫۹۳۴۹ ۰۷ دقیقه ۳۰ ثانیه ۲۷۴ کیلومتر (۱۷۰ مایل)
۷ اکتبر ۲۱۳۵ ۰۹:۰۰:۰۳ ۱۳۶ کامل ۱٫۰۶۰۳ ۰۴ دقیقه ۵۰ ثانیه ۲۲۴ کیلومتر (۱۳۹ مایل)
۱ آوریل ۲۱۳۶ ۱۳:۲۶:۱۹ ۱۴۱ حلقه‌ای ۰٫۹۴۳۰ ۰۶ دقیقه ۱۴ ثانیه ۲۱۶ کیلومتر (۱۳۴ مایل)
۲۶ سپتامبر ۲۱۳۶ ۰۰:۱۲:۱۴ ۱۴۶ کامل ۱٫۰۲۹۲ ۰۲ دقیقه ۳۴ ثانیه ۱۰۱ کیلومتر (۶۳ مایل)
۲۱ مارس ۲۱۳۷ ۱۸:۱۶:۳۸ ۱۵۱ حلقه‌ای ۰٫۹۷۶۹ ۰۱ دقیقه ۴۰ ثانیه ۲۳۳ کیلومتر (۱۴۵ مایل)
۱۵ سپتامبر ۲۱۳۷ ۰۹:۵۶:۳۴ ۱۵۶ جزئی ۰٫۹۴۳۶
۹ فوریه ۲۱۳۸ ۱۹:۵۵:۲۳ ۱۲۳ جزئی ۰٫۸۴۵۳
۵ اوت ۲۱۳۸ ۲۱:۰۸:۵۷ ۱۲۸ جزئی ۰٫۸۲۸۵
۳۰ ژانویه ۲۱۳۹ ۱۱:۴۲:۲۵ ۱۳۳ کامل ۱٫۰۳۶۴ ۰۲ دقیقه ۴۹ ثانیه ۱۳۵ کیلومتر (۸۴ مایل)
۲۵ ژوئیه ۲۱۳۹ ۲۳:۲۶:۳۳ ۱۳۸ حلقه‌ای ۰٫۹۷۷۸ ۰۲ دقیقه ۱۳ ثانیه ۸۳ کیلومتر (۵۲ مایل)
۲۰ ژانویه ۲۱۴۰ ۰۰:۲۳:۱۱ ۱۴۳ حلقه‌ای ۰٫۹۸۸۲ ۰۱ دقیقه ۱۷ ثانیه ۴۳ کیلومتر (۲۷ مایل)
۱۴ ژوئیه ۲۱۴۰ ۰۸:۳۶:۱۱ ۱۴۸ کامل ۱٫۰۳۲۲ ۰۳ دقیقه ۱۸ ثانیه ۱۲۴ کیلومتر (۷۷ مایل)
۸ ژانویه ۲۱۴۱ ۰۶:۱۲:۳۸ ۱۵۳ حلقه‌ای ۰٫۹۵۲۲
۴ ژوئن ۲۱۴۱ ۱۷:۰۹:۵۹ ۱۲۰ جزئی ۰٫۴۴۵۸
۳ ژوئیه ۲۱۴۱ ۲۳:۵۳:۳۸ ۱۵۸ جزئی ۰٫۶۳۰۵
۲۸ نوامبر ۲۱۴۱ ۱۰:۵۹:۳۳ ۱۲۵ جزئی ۰٫۳۵۷۷
۲۵ مه ۲۱۴۲ ۰۹:۳۲:۳۷ ۱۳۰ کامل ۱٫۰۴۴۹ ۰۳ دقیقه ۱۷ ثانیه ۱۸۷ کیلومتر (۱۱۶ مایل)
۱۷ نوامبر ۲۱۴۲ ۱۴:۴۳:۰۸ ۱۳۵ حلقه‌ای ۰٫۹۷۲۷ ۰۲ دقیقه ۱۹ ثانیه ۱۲۴ کیلومتر (۷۷ مایل)
۱۴ مه ۲۱۴۳ ۲۰:۵۸:۱۴ ۱۴۰ حلقه‌ای ۰٫۹۹۰۸ ۰۱ دقیقه ۰۵ ثانیه ۳۳ کیلومتر (۲۱ مایل)
۷ نوامبر ۲۱۴۳ ۰۱:۵۱:۱۶ ۱۴۵ کامل ۱٫۰۳۲۶ ۰۳ دقیقه ۱۴ ثانیه ۱۱۱ کیلومتر (۶۹ مایل)
۳ مه ۲۱۴۴ ۰۱:۰۲:۰۶ ۱۵۰ حلقه‌ای ۰٫۹۳۶۳ ۰۶ دقیقه ۰۹ ثانیه ۷۲۷ کیلومتر (۴۵۲ مایل)
۲۶ اکتبر ۲۱۴۴ ۱۷:۳۲:۴۰ ۱۵۵ کامل ۱٫۰۵۱۲ ۰۴ دقیقه ۰۵ ثانیه ۲۸۴ کیلومتر (۱۷۶ مایل)
۲۳ مارس ۲۱۴۵ ۰۹:۰۹:۳۸ ۱۲۲ جزئی ۰٫۵۳۱۱
۱۶ سپتامبر ۲۱۴۵ ۲۲:۵۷:۱۰ ۱۲۷ جزئی ۰٫۷۳۶۸
۱۶ اکتبر ۲۱۴۵ ۰۹:۱۱:۲۸ ۱۶۵ جزئی ۰٫۰۳۵۹
۱۲ مارس ۲۱۴۶ ۱۵:۵۸:۱۵ ۱۳۲ حلقه‌ای ۰٫۹۹۹۵ ۰۰ دقیقه ۰۳ ثانیه ۲ کیلومتر (۱٫۲ مایل)
۶ سپتامبر ۲۱۴۶ ۰۶:۴۴:۰۰ ۱۳۷ حلقه‌ای ۰٫۹۶۳۹ ۰۴ دقیقه ۱۳ ثانیه ۱۴۳ کیلومتر (۸۹ مایل)
۲ مارس ۲۱۴۷ ۰۵:۱۸:۵۴ ۱۴۲ کامل ۱٫۰۴۵۲ ۰۴ دقیقه ۰۲ ثانیه ۱۵۵ کیلومتر (۹۶ مایل)
۲۶ اوت ۲۱۴۷ ۰۸:۰۹:۱۵ ۱۴۷ حلقه‌ای ۰٫۹۴۲۵ ۰۶ دقیقه ۴۹ ثانیه ۲۲۴ کیلومتر (۱۳۹ مایل)
۱۹ فوریه ۲۱۴۸ ۲۱:۱۸:۰۰ ۱۵۲ کامل ۱٫۰۳۷۰ ۰۲ دقیقه ۱۳ ثانیه ۳۰۵ کیلومتر (۱۹۰ مایل)
۱۴ اوت ۲۱۴۸ ۰۹:۲۲:۲۱ ۱۵۷ جزئی ۰٫۸۵۶۲
۹ ژانویه ۲۱۴۹ ۲۱:۳۰:۳۸ ۱۲۴ جزئی ۰٫۶۵۷۵
۵ ژوئیه ۲۱۴۹ ۰۷:۵۹:۳۴ ۱۲۹ کامل ۱٫۰۴۰۸ ۰۳ دقیقه ۳۸ ثانیه ۲۶۴ کیلومتر (۱۶۴ مایل)
۳۰ دسامبر ۲۱۴۹ ۰۱:۱۳:۰۴ ۱۳۴ حلقه‌ای ۰٫۹۲۴۵ ۱۰ دقیقه ۴۲ ثانیه ۳۳۴ کیلومتر (۲۰۸ مایل)
۲۵ ژوئن ۲۱۵۰ ۰۰:۱۷:۲۵ ۱۳۹ کامل ۱٫۰۸۰۲ ۰۷ دقیقه ۱۴ ثانیه ۲۶۰ کیلومتر (۱۶۰ مایل)
۱۹ دسامبر ۲۱۵۰ ۰۰:۱۷:۰۲ ۱۴۴ حلقه‌ای ۰٫۹۲۱۱ ۰۹ دقیقه ۴۶ ثانیه ۳۰۲ کیلومتر (۱۸۸ مایل)
۱۴ ژوئن ۲۱۵۱ ۱۷:۱۳:۴۵ ۱۴۹ کامل ۱٫۰۵۶۹ ۰۳ دقیقه ۴۸ ثانیه ۲۴۹ کیلومتر (۱۵۵ مایل)
۸ دسامبر ۲۱۵۱ ۰۲:۱۸:۳۱ ۱۵۴ حلقه‌ای ۰٫۹۵۲۶ ۰۳ دقیقه ۲۲ ثانیه ۳۱۴ کیلومتر (۱۹۵ مایل)
۴ مه ۲۱۵۲ ۱۸:۱۴:۰۲ ۱۲۱ جزئی ۰٫۵۰۴۴
۳ ژوئن ۲۱۵۲ ۰۶:۱۱:۱۹ ۱۵۹ جزئی ۰٫۱۴۷۸
۲۸ اکتبر ۲۱۵۲ ۰۰:۵۷:۳۴ ۱۲۶ جزئی ۰٫۵۹۲۶
۲۶ نوامبر ۲۱۵۲ ۱۱:۴۱:۰۸ ۱۶۴ جزئی ۰٫۱۴۰۹
۲۳ آوریل ۲۱۵۳ ۲۰:۲۹:۲۴ ۱۳۱ حلقه‌ای ۰٫۹۳۶۴ ۰۷ دقیقه ۳۱ ثانیه ۲۷۹ کیلومتر (۱۷۳ مایل)
۱۷ اکتبر ۲۱۵۳ ۱۷:۱۲:۱۸ ۱۳۶ کامل ۱٫۰۵۶۰ ۰۴ دقیقه ۳۶ ثانیه ۲۱۴ کیلومتر (۱۳۳ مایل)
۱۲ آوریل ۲۱۵۴ ۲۰:۴۳:۰۱ ۱۴۱ حلقه‌ای ۰٫۹۴۷۸ ۰۵ دقیقه ۴۲ ثانیه ۱۹۵ کیلومتر (۱۲۱ مایل)
۷ اکتبر ۲۱۵۴ ۰۸:۰۳:۵۰ ۱۴۶ کامل ۱٫۰۲۳۴ ۰۲ دقیقه ۰۵ ثانیه ۸۱ کیلومتر (۵۰ مایل)
۲ آوریل ۲۱۵۵ ۰۲:۰۶:۳۴ ۱۵۱ حلقه‌ای ۰٫۹۸۴۴ ۰۱ دقیقه ۰۷ ثانیه ۱۲۳ کیلومتر (۷۶ مایل)
۲۶ سپتامبر ۲۱۵۵ ۱۷:۱۴:۲۷ ۱۵۶ حلقه‌ای ۰٫۹۵۹۳ ۰۲ دقیقه ۵۵ ثانیه ۵۷۰ کیلومتر (۳۵۰ مایل)
۲۱ فوریه ۲۱۵۶ ۰۴:۳۶:۰۲ ۱۲۳ جزئی ۰٫۸۲۳۰
۱۶ اوت ۲۱۵۶ ۰۳:۴۱:۲۸ ۱۲۸ جزئی ۰٫۶۹۱۲
۹ فوریه ۲۱۵۷ ۲۰:۲۵:۳۶ ۱۳۳ کامل ۱٫۰۳۶۲ ۰۲ دقیقه ۴۹ ثانیه ۱۳۵ کیلومتر (۸۴ مایل)
۵ اوت ۲۱۵۷ ۰۶:۱۴:۲۰ ۱۳۸ حلقه‌ای ۰٫۹۷۹۲ ۰۱ دقیقه ۵۹ ثانیه ۸۰ کیلومتر (۵۰ مایل)
۳۰ ژانویه ۲۱۵۸ ۰۸:۵۴:۳۷ ۱۴۳ حلقه‌ای ۰٫۹۸۶۳ ۰۱ دقیقه ۲۷ ثانیه ۵۰ کیلومتر (۳۱ مایل)
۲۵ ژوئیه ۲۱۵۸ ۱۵:۴۹:۱۷ ۱۴۸ کامل ۱٫۰۳۵۶ ۰۳ دقیقه ۳۲ ثانیه ۱۳۱ کیلومتر (۸۱ مایل)
۱۹ ژانویه ۲۱۵۹ ۱۴:۲۳:۲۷ ۱۵۳ حلقه‌ای ۰٫۹۶۰۰
۱۶ ژوئن ۲۱۵۹ ۰۰:۴۲:۴۴ ۱۲۰ جزئی ۰٫۳۱۲۴
۱۵ ژوئیه ۲۱۵۹ ۰۷:۲۰:۵۰ ۱۵۸ جزئی ۰٫۷۷۴۳
۹ دسامبر ۲۱۵۹ ۱۸:۵۸:۳۳ ۱۲۵ جزئی ۰٫۳۳۹۲
۴ ژوئن ۲۱۶۰ ۱۶:۵۸:۳۶ ۱۳۰ کامل ۱٫۰۴۲۸ ۰۲ دقیقه ۵۸ ثانیه ۱۹۲ کیلومتر (۱۱۹ مایل)
۲۷ نوامبر ۲۱۶۰ ۲۲:۵۸:۳۲ ۱۳۵ حلقه‌ای ۰٫۹۷۳۴ ۰۲ دقیقه ۱۲ ثانیه ۱۲۳ کیلومتر (۷۶ مایل)
۲۵ مه ۲۱۶۱ ۰۴:۰۵:۴۳ ۱۴۰ حلقه‌ای ۰٫۹۸۹۸ ۰۱ دقیقه ۱۲ ثانیه ۳۶ کیلومتر (۲۲ مایل)
۱۷ نوامبر ۲۱۶۱ ۱۰:۱۹:۳۰ ۱۴۵ کامل ۱٫۰۳۲۵ ۰۳ دقیقه ۱۳ ثانیه ۱۱۰ کیلومتر (۶۸ مایل)
۱۴ مه ۲۱۶۲ ۰۷:۵۲:۴۶ ۱۵۰ حلقه‌ای ۰٫۹۳۹۶ ۰۶ دقیقه ۳۷ ثانیه ۴۶۸ کیلومتر (۲۹۱ مایل)
۷ نوامبر ۲۱۶۲ ۰۱:۵۹:۴۰ ۱۵۵ کامل ۱٫۰۴۸۹ ۰۴ دقیقه ۰۵ ثانیه ۲۵۸ کیلومتر (۱۶۰ مایل)
۳ آوریل ۲۱۶۳ ۱۶:۴۱:۵۱ ۱۲۲ جزئی ۰٫۴۶۹۸
۲۸ سپتامبر ۲۱۶۳ ۰۶:۳۴:۳۴ ۱۲۷ جزئی ۰٫۶۳۷۷
۲۷ اکتبر ۲۱۶۳ ۱۷:۲۰:۵۲ ۱۶۵ جزئی ۰٫۰۸۸۸
۲۳ مارس ۲۱۶۴ ۰۰:۰۲:۴۷ ۱۳۲ Hybrid ۱٫۰۰۵۱ ۰۰ دقیقه ۲۹ ثانیه ۲۰ کیلومتر (۱۲ مایل)
۱۶ سپتامبر ۲۱۶۴ ۱۳:۴۸:۲۰ ۱۳۷ حلقه‌ای ۰٫۹۵۸۳ ۰۴ دقیقه ۴۲ ثانیه ۱۷۲ کیلومتر (۱۰۷ مایل)
۱۲ مارس ۲۱۶۵ ۱۳:۴۵:۵۰ ۱۴۲ کامل ۱٫۰۴۹۵ ۰۴ دقیقه ۲۷ ثانیه ۱۶۸ کیلومتر (۱۰۴ مایل)
۵ سپتامبر ۲۱۶۵ ۱۴:۵۲:۴۵ ۱۴۷ حلقه‌ای ۰٫۹۴۰۶ ۰۷ دقیقه ۲۲ ثانیه ۲۲۷ کیلومتر (۱۴۱ مایل)
۲ مارس ۲۱۶۶ ۰۵:۵۳:۲۱ ۱۵۲ کامل ۱٫۰۳۸۸ ۰۲ دقیقه ۲۶ ثانیه ۲۹۴ کیلومتر (۱۸۳ مایل)
۲۵ اوت ۲۱۶۶ ۱۶:۱۳:۳۵ ۱۵۷ حلقه‌ای ۰٫۹۵۳۱ ۰۳ دقیقه ۰۰ ثانیه
۲۱ ژانویه ۲۱۶۷ ۰۵:۵۶:۲۵ ۱۲۴ جزئی ۰٫۶۴۱۳
۱۶ ژوئیه ۲۱۶۷ ۱۵:۱۷:۴۸ ۱۲۹ کامل ۱٫۰۴۱۰ ۰۳ دقیقه ۱۹ ثانیه ۳۶۸ کیلومتر (۲۲۹ مایل)
۱۰ ژانویه ۲۱۶۸ ۰۹:۱۹:۰۳ ۱۳۴ حلقه‌ای ۰٫۹۲۳۰ ۱۰ دقیقه ۵۵ ثانیه ۳۴۴ کیلومتر (۲۱۴ مایل)
۵ ژوئیه ۲۱۶۸ ۰۷:۴۵:۲۳ ۱۳۹ کامل ۱٫۰۸۰۷ ۰۷ دقیقه ۲۶ ثانیه ۲۶۴ کیلومتر (۱۶۴ مایل)
۲۹ دسامبر ۲۱۶۸ ۰۸:۱۹:۳۳ ۱۴۴ حلقه‌ای ۰٫۹۲۱۵ ۰۹ دقیقه ۵۲ ثانیه ۳۰۰ کیلومتر (۱۹۰ مایل)
۲۵ ژوئن ۲۱۶۹ ۰۰:۳۷:۰۹ ۱۴۹ کامل ۱٫۰۵۶۲ ۰۳ دقیقه ۵۸ ثانیه ۲۲۹ کیلومتر (۱۴۲ مایل)
۱۸ دسامبر ۲۱۶۹ ۱۰:۳۷:۰۷ ۱۵۴ حلقه‌ای ۰٫۹۵۴۴ ۰۳ دقیقه ۱۵ ثانیه ۲۹۵ کیلومتر (۱۸۳ مایل)
۱۶ مه ۲۱۷۰ ۰۱:۱۸:۳۳ ۱۲۱ جزئی ۰٫۳۸۳۱
۱۴ ژوئن ۲۱۷۰ ۱۳:۱۵:۱۱ ۱۵۹ جزئی ۰٫۲۷۱۹
۸ نوامبر ۲۱۷۰ ۰۹:۲۳:۰۷ ۱۲۶ جزئی ۰٫۵۵۲۴
۷ دسامبر ۲۱۷۰ ۲۰:۱۷:۰۸ ۱۶۴ جزئی ۰٫۱۶۵۳
۵ مه ۲۱۷۱ ۰۳:۲۳:۱۵ ۱۳۱ حلقه‌ای ۰٫۹۳۷۸ ۰۷ دقیقه ۳۲ ثانیه ۲۸۹ کیلومتر (۱۸۰ مایل)
۲۹ اکتبر ۲۱۷۱ ۰۱:۳۱:۰۳ ۱۳۶ کامل ۱٫۰۵۱۶ ۰۴ دقیقه ۲۳ ثانیه ۲۰۳ کیلومتر (۱۲۶ مایل)
۲۳ آوریل ۲۱۷۲ ۰۳:۵۳:۱۵ ۱۴۱ حلقه‌ای ۰٫۹۵۲۸ ۰۵ دقیقه ۱۲ ثانیه ۱۷۴ کیلومتر (۱۰۸ مایل)
۱۷ اکتبر ۲۱۷۲ ۱۶:۰۱:۳۶ ۱۴۶ Hybrid ۱٫۰۱۷۴ ۰۱ دقیقه ۳۴ ثانیه ۶۰ کیلومتر (۳۷ مایل)
۱۲ آوریل ۲۱۷۳ ۰۹:۴۹:۴۰ ۱۵۱ حلقه‌ای ۰٫۹۹۱۹ ۰۰ دقیقه ۳۵ ثانیه ۵۳ کیلومتر (۳۳ مایل)
۷ اکتبر ۲۱۷۳ ۰۰:۳۹:۱۴ ۱۵۶ حلقه‌ای ۰٫۹۵۵۸ ۰۳ دقیقه ۱۷ ثانیه ۴۰۲ کیلومتر (۲۵۰ مایل)
۳ مارس ۲۱۷۴ ۱۳:۱۱:۵۴ ۱۲۳ جزئی ۰٫۷۹۲۴
۱ آوریل ۲۱۷۴ ۲۲:۳۹:۰۹ ۱۶۱ جزئی ۰٫۰۴۷۰
۲۷ اوت ۲۱۷۴ ۱۰:۱۹:۵۵ ۱۲۸ جزئی ۰٫۵۶۲۹
۲۱ فوریه ۲۱۷۵ ۰۵:۰۴:۲۴ ۱۳۳ کامل ۱٫۰۳۶۲ ۰۲ دقیقه ۵۰ ثانیه ۱۳۵ کیلومتر (۸۴ مایل)
۱۶ اوت ۲۱۷۵ ۱۳:۰۸:۱۷ ۱۳۸ حلقه‌ای ۰٫۹۸۰۲ ۰۱ دقیقه ۵۰ ثانیه ۷۸ کیلومتر (۴۸ مایل)
۱۰ فوریه ۲۱۷۶ ۱۷:۲۱:۲۱ ۱۴۳ حلقه‌ای ۰٫۹۸۴۹ ۰۱ دقیقه ۳۴ ثانیه ۵۵ کیلومتر (۳۴ مایل)
۴ اوت ۲۱۷۶ ۲۳:۰۵:۵۵ ۱۴۸ کامل ۱٫۰۳۸۳ ۰۳ دقیقه ۴۰ ثانیه ۱۳۶ کیلومتر (۸۵ مایل)
۲۹ ژانویه ۲۱۷۷ ۲۲:۳۰:۳۰ ۱۵۳ حلقه‌ای ۰٫۹۲۱۲ ۰۶ دقیقه ۵۵ ثانیه
۲۶ ژوئن ۲۱۷۷ ۰۸:۱۳:۲۸ ۱۲۰ جزئی ۰٫۱۷۵۸
۲۵ ژوئیه ۲۱۷۷ ۱۴:۵۰:۳۳ ۱۵۸ جزئی ۰٫۹۱۴۹
۲۰ دسامبر ۲۱۷۷ ۰۳:۰۱:۳۵ ۱۲۵ جزئی ۰٫۳۲۵۱
۱۶ ژوئن ۲۱۷۸ ۰۰:۲۰:۴۲ ۱۳۰ کامل ۱٫۰۳۹۶ ۰۲ دقیقه ۳۶ ثانیه ۱۹۸ کیلومتر (۱۲۳ مایل)
۹ دسامبر ۲۱۷۸ ۰۷:۲۰:۰۳ ۱۳۵ حلقه‌ای ۰٫۹۷۴۵ ۰۲ دقیقه ۰۳ ثانیه ۱۱۸ کیلومتر (۷۳ مایل)
۵ ژوئن ۲۱۷۹ ۱۱:۰۵:۳۶ ۱۴۰ حلقه‌ای ۰٫۹۸۸۴ ۰۱ دقیقه ۲۱ ثانیه ۴۱ کیلومتر (۲۵ مایل)
۲۸ نوامبر ۲۱۷۹ ۱۸:۵۴:۱۸ ۱۴۵ کامل ۱٫۰۳۲۵ ۰۳ دقیقه ۱۲ ثانیه ۱۱۰ کیلومتر (۶۸ مایل)
۲۴ مه ۲۱۸۰ ۱۴:۳۴:۲۸ ۱۵۰ حلقه‌ای ۰٫۹۴۲۲ ۰۶ دقیقه ۵۹ ثانیه ۳۵۹ کیلومتر (۲۲۳ مایل)
۱۷ نوامبر ۲۱۸۰ ۱۰:۳۴:۰۱ ۱۵۵ کامل ۱٫۰۴۶۵ ۰۴ دقیقه ۰۳ ثانیه ۲۳۸ کیلومتر (۱۴۸ مایل)
۱۴ آوریل ۲۱۸۱ ۰۰:۰۴:۰۵ ۱۲۲ جزئی ۰٫۳۹۳۱
۱۳ مه ۲۱۸۱ ۱۴:۵۵:۴۳ ۱۶۰ جزئی ۰٫۰۵۱۰
۸ اکتبر ۲۱۸۱ ۱۴:۱۹:۳۶ ۱۲۷ جزئی ۰٫۵۵۲۹
۷ نوامبر ۲۱۸۱ ۰۱:۳۸:۲۳ ۱۶۵ جزئی ۰٫۱۲۸۰
۳ آوریل ۲۱۸۲ ۰۷:۵۹:۴۳ ۱۳۲ Hybrid ۱٫۰۱۰۸ ۰۰ دقیقه ۵۸ ثانیه ۴۴ کیلومتر (۲۷ مایل)
۲۷ سپتامبر ۲۱۸۲ ۲۰:۵۸:۴۵ ۱۳۷ حلقه‌ای ۰٫۹۵۲۷ ۰۵ دقیقه ۰۵ ثانیه ۲۰۵ کیلومتر (۱۲۷ مایل)
۲۳ مارس ۲۱۸۳ ۲۲:۰۶:۴۹ ۱۴۲ کامل ۱٫۰۵۴۰ ۰۴ دقیقه ۵۴ ثانیه ۱۸۱ کیلومتر (۱۱۲ مایل)
۱۶ سپتامبر ۲۱۸۳ ۲۱:۴۲:۳۷ ۱۴۷ حلقه‌ای ۰٫۹۳۸۴ ۰۷ دقیقه ۵۳ ثانیه ۲۳۳ کیلومتر (۱۴۵ مایل)
۱۲ مارس ۲۱۸۴ ۱۴:۲۲:۳۲ ۱۵۲ کامل ۱٫۰۴۰۹ ۰۲ دقیقه ۴۳ ثانیه ۲۸۳ کیلومتر (۱۷۶ مایل)
۴ سپتامبر ۲۱۸۴ ۲۳:۱۱:۰۰ ۱۵۷ حلقه‌ای ۰٫۹۵۷۶ ۰۳ دقیقه ۱۲ ثانیه ۳۹۳ کیلومتر (۲۴۴ مایل)
۳۱ ژانویه ۲۱۸۵ ۱۴:۲۰:۲۰ ۱۲۴ جزئی ۰٫۶۲۳۸
۲۶ ژوئیه ۲۱۸۵ ۲۲:۳۸:۱۶ ۱۲۹ کامل ۱٫۰۳۷۰ ۰۲ دقیقه ۲۷ ثانیه
۲۰ ژانویه ۲۱۸۶ ۱۷:۲۳:۴۴ ۱۳۴ حلقه‌ای ۰٫۹۲۲۱ ۱۰ دقیقه ۵۳ ثانیه ۳۵۰ کیلومتر (۲۲۰ مایل)
۱۶ ژوئیه ۲۱۸۶ ۱۵:۱۴:۵۴ ۱۳۹ کامل ۱٫۰۸۰۵ ۰۷ دقیقه ۲۹ ثانیه ۲۶۷ کیلومتر (۱۶۶ مایل)
۹ ژانویه ۲۱۸۷ ۱۶:۲۳:۴۱ ۱۴۴ حلقه‌ای ۰٫۹۲۲۴ ۰۹ دقیقه ۵۱ ثانیه ۲۹۶ کیلومتر (۱۸۴ مایل)
۶ ژوئیه ۲۱۸۷ ۰۷:۵۸:۳۱ ۱۴۹ کامل ۱٫۰۵۴۸ ۰۴ دقیقه ۰۶ ثانیه ۲۱۱ کیلومتر (۱۳۱ مایل)
۲۹ دسامبر ۲۱۸۷ ۱۸:۵۹:۰۳ ۱۵۴ حلقه‌ای ۰٫۹۵۶۵ ۰۳ دقیقه ۰۷ ثانیه ۲۷۴ کیلومتر (۱۷۰ مایل)
۲۶ مه ۲۱۸۸ ۰۸:۱۵:۵۳ ۱۲۱ جزئی ۰٫۲۵۳۸
۲۴ ژوئن ۲۱۸۸ ۲۰:۱۴:۳۹ ۱۵۹ جزئی ۰٫۴۰۰۸
۱۸ نوامبر ۲۱۸۸ ۱۷:۵۵:۲۵ ۱۲۶ جزئی ۰٫۵۲۱۲
۱۸ دسامبر ۲۱۸۸ ۰۴:۵۶:۵۹ ۱۶۴ جزئی ۰٫۱۸۵۰
۱۵ مه ۲۱۸۹ ۱۰:۰۸:۳۴ ۱۳۱ حلقه‌ای ۰٫۹۳۸۷ ۰۷ دقیقه ۳۱ ثانیه ۳۰۹ کیلومتر (۱۹۲ مایل)
۸ نوامبر ۲۱۸۹ ۰۹:۵۷:۲۸ ۱۳۶ کامل ۱٫۰۴۷۴ ۰۴ دقیقه ۱۰ ثانیه ۱۹۲ کیلومتر (۱۱۹ مایل)
۴ مه ۲۱۹۰ ۱۰:۵۶:۳۰ ۱۴۱ حلقه‌ای ۰٫۹۵۷۷ ۰۴ دقیقه ۴۵ ثانیه ۱۵۴ کیلومتر (۹۶ مایل)
۲۹ اکتبر ۲۱۹۰ ۰۰:۰۵:۵۰ ۱۴۶ Hybrid ۱٫۰۱۱۶ ۰۱ دقیقه ۰۴ ثانیه ۴۰ کیلومتر (۲۵ مایل)
۲۳ آوریل ۲۱۹۱ ۱۷:۲۶:۰۶ ۱۵۱ حلقه‌ای ۰٫۹۹۹۳ ۰۰ دقیقه ۰۳ ثانیه ۴ کیلومتر (۲٫۵ مایل)
۱۸ اکتبر ۲۱۹۱ ۰۸:۱۱:۱۲ ۱۵۶ حلقه‌ای ۰٫۹۵۱۶ ۰۳ دقیقه ۳۹ ثانیه ۳۶۵ کیلومتر (۲۲۷ مایل)
۱۳ مارس ۲۱۹۲ ۲۱:۴۰:۰۰ ۱۲۳ جزئی ۰٫۷۴۹۱
۱۲ آوریل ۲۱۹۲ ۰۶:۴۱:۵۶ ۱۶۱ جزئی ۰٫۱۲۶۰
۶ سپتامبر ۲۱۹۲ ۱۷:۰۵:۰۸ ۱۲۸ جزئی ۰٫۴۴۴۴
۳ مارس ۲۱۹۳ ۱۳:۳۶:۰۸ ۱۳۳ کامل ۱٫۰۳۶۵ ۰۲ دقیقه ۵۳ ثانیه ۱۳۷ کیلومتر (۸۵ مایل)
۲۶ اوت ۲۱۹۳ ۲۰:۰۹:۲۰ ۱۳۸ حلقه‌ای ۰٫۹۸۰۶ ۰۱ دقیقه ۴۵ ثانیه ۸۰ کیلومتر (۵۰ مایل)
۲۱ فوریه ۲۱۹۴ ۰۱:۴۱:۳۱ ۱۴۳ حلقه‌ای ۰٫۹۸۴۰ ۰۱ دقیقه ۳۸ ثانیه ۵۸ کیلومتر (۳۶ مایل)
۱۶ اوت ۲۱۹۴ ۰۶:۲۸:۰۸ ۱۴۸ کامل ۱٫۰۴۰۳ ۰۳ دقیقه ۴۴ ثانیه ۱۳۹ کیلومتر (۸۶ مایل)
۱۰ فوریه ۲۱۹۵ ۰۶:۳۴:۲۷ ۱۵۳ حلقه‌ای ۰٫۹۲۱۸ ۰۶ دقیقه ۵۲ ثانیه
۷ ژوئیه ۲۱۹۵ ۱۵:۴۱:۲۱ ۱۲۰ جزئی ۰٫۰۳۵۳
۵ اوت ۲۱۹۵ ۲۲:۲۱:۰۳ ۱۵۸ کامل ۱٫۰۶۱۸ ۰۴ دقیقه ۰۳ ثانیه
۳۱ دسامبر ۲۱۹۵ ۱۱:۰۹:۲۲ ۱۲۵ جزئی ۰٫۳۱۶۶
۲۶ ژوئن ۲۱۹۶ ۰۷:۳۷:۴۰ ۱۳۰ کامل ۱٫۰۳۵۶ ۰۲ دقیقه ۱۲ ثانیه ۲۰۸ کیلومتر (۱۲۹ مایل)
۱۹ دسامبر ۲۱۹۶ ۱۵:۴۷:۰۹ ۱۳۵ حلقه‌ای ۰٫۹۷۶۱ ۰۱ دقیقه ۵۳ ثانیه ۱۱۱ کیلومتر (۶۹ مایل)
۱۵ ژوئن ۲۱۹۷ ۱۷:۵۹:۳۳ ۱۴۰ حلقه‌ای ۰٫۹۸۶۴ ۰۱ دقیقه ۳۲ ثانیه ۴۸ کیلومتر (۳۰ مایل)
۹ دسامبر ۲۱۹۷ ۰۳:۳۵:۰۷ ۱۴۵ کامل ۱٫۰۳۲۹ ۰۳ دقیقه ۱۳ ثانیه ۱۱۱ کیلومتر (۶۹ مایل)
۴ ژوئن ۲۱۹۸ ۲۱:۱۱:۳۵ ۱۵۰ حلقه‌ای ۰٫۹۴۴۲ ۰۷ دقیقه ۱۳ ثانیه ۲۹۹ کیلومتر (۱۸۶ مایل)
۲۸ نوامبر ۲۱۹۸ ۱۹:۱۲:۴۶ ۱۵۵ کامل ۱٫۰۴۴۲ ۰۳ دقیقه ۵۸ ثانیه ۲۲۱ کیلومتر (۱۳۷ مایل)
۲۵ آوریل ۲۱۹۹ ۰۷:۲۱:۵۱ ۱۲۲ جزئی ۰٫۳۰۸۵
۲۴ مه ۲۱۹۹ ۲۱:۴۲:۰۷ ۱۶۰ جزئی ۰٫۱۷۴۲
۱۹ اکتبر ۲۱۹۹ ۲۲:۱۰:۲۶ ۱۲۷ جزئی ۰٫۴۷۹۰
۱۸ نوامبر ۲۱۹۹ ۱۰:۰۱:۰۱ ۱۶۵ جزئی ۰٫۱۵۸۳
۱۴ آوریل ۲۲۰۰ ۱۵:۴۹:۵۷ ۱۳۲ کامل ۱٫۰۱۶۵ ۰۱ دقیقه ۲۳ ثانیه ۶۹ کیلومتر (۴۳ مایل)
۹ اکتبر ۲۲۰۰ ۰۴:۱۶:۲۱ ۱۳۷ حلقه‌ای ۰٫۹۴۷۰ ۰۵ دقیقه ۲۵ ثانیه ۲۴۱ کیلومتر (۱۵۰ مایل)