فهرست‌های خورشیدگرفتگی‌ها
نمودار یک خورشیدگرفتگی (اندازه‌ها غیرطبیعی‌اند)
شکل هندسی خورشیدگرفتگی
(اندازه‌ها غیرطبیعی‌اند)
سده‌ها

پس از میلاد

خورشیدگرفتگی‌های قابل مشاهده در
چین • بریتانیا • فیلیپین • ایالات متحدهٔ آمریکا • ایران
جستارهای وابسته: فهرست ماه‌گرفتگی‌ها

این فهرست شامل خورشیدگرفتگی‌های قرن بیستم پیش از میلاد است که در طی دورهٔ سال ۲۰۰۰ پیش از میلاد تا ۱۹۰۱ پیش از میلاد روی داده‌اند. در این دوره، ۲۳۹ خورشیدگرفتگی رخ داد که ۸۴ مورد آن خورشیدگرفتگی جزئی، ۷۱ مورد خورشیدگرفتگی حلقه‌ای، ۶۲ خورشیدگرفتگی کامل و ۲۲ مورد نیز از نوع خورشیدگرفتگی مرکب بود.

The greatest number of eclipses in one year was four, occurring in 10 different years: 1998 BC, 1983 BC, 1980 BC, 1958 BC, 1940 BC, 1926 BC, 1922 BC, 1918 BC, 1911 BC, and 1904 BC. One month, March 1958 BC, had two eclipses.

تاریخ زمان
بزرگترین گرفت
چرخهٔ ساروس نوع قدر مدت زمان مکان مسیر گرفتگی ناحیهٔ جغرافیایی منبع
-۷۹۹۹-۰۶-۱۲ ۱۲ ژوئن ۲۰۰۰ ۰۳:۱۴:۵۱ ۵ کامل ۱٫۰۷۳۳ 06m 37s ۲۴۷ کیلومتر (۱۵۳ مایل)
-۷۹۹۹-۱۲-۰۵ ۵ دسامبر ۲۰۰۰ ۲۳:۴۵:۲۳ ۱۰ حلقه‌ای ۰٫۹۳۸۲ 06m 44s ۲۳۶ کیلومتر (۱۴۷ مایل)
-۸۰۰۰-۰۶-۰۱ ۱ ژوئن ۱۹۹۹ ۱۸:۰۹:۱۶ ۱۵ کامل ۱٫۰۲۸۴ 02m 15s ۱۱۱ کیلومتر (۶۹ مایل)
-۸۰۰۰-۱۱-۲۵ ۲۵ نوامبر ۱۹۹۹ ۰۵:۵۷:۰۳ ۲۰ حلقه‌ای ۰٫۹۸۰۶ 01m 14s ۱۶۲ کیلومتر (۱۰۱ مایل)
-۸۰۰۱-۰۴-۲۲ ۲۲ آوریل ۱۹۹۸ ۱۳:۱۹:۵۶ -۱۳ جزئی ۰٫۱۶۱۱
-۸۰۰۱-۰۵-۲۲ ۲۲ مه ۱۹۹۸ ۰۲:۴۵:۳۵ ۲۵ جزئی ۰٫۴۰۳۵
-۸۰۰۱-۱۰-۱۶ ۱۶ اکتبر ۱۹۹۸ ۰۸:۰۱:۵۲ جزئی ۰٫۶۹۵۴
-۸۰۰۱-۱۱-۱۴ ۱۴ نوامبر ۱۹۹۸ ۱۸:۴۸:۴۹ ۳۰ جزئی ۰٫۰۳۷۷
-۸۰۰۲-۰۴-۱۰ ۱۰ آوریل ۱۹۹۷ ۱۳:۵۴:۵۲ حلقه‌ای ۰٫۹۴۶۴ 05m 11s ۲۷۷ کیلومتر (۱۷۲ مایل)
-۸۰۰۲-۱۰-۰۴ ۴ اکتبر ۱۹۹۷ ۲۳:۲۳:۳۷ ۲ کامل ۱٫۰۲۵۷ 02m 04s ۱۰۱ کیلومتر (۶۳ مایل)
-۸۰۰۳-۰۳-۳۰ ۳۰ مارس ۱۹۹۶ ۱۷:۲۴:۵۲ ۷ حلقه‌ای ۰٫۹۸۷۳ 01m 17s ۴۵ کیلومتر (۲۸ مایل)
-۸۰۰۳-۰۹-۲۴ ۲۴ سپتامبر ۱۹۹۶ ۱۰:۳۱:۵۴ ۱۲ حلقه‌ای ۰٫۹۷۶۶ 02m 22s ۸۵ کیلومتر (۵۳ مایل)
-۸۰۰۴-۰۳-۲۰ ۲۰ مارس ۱۹۹۵ ۰۳:۵۹:۵۰ ۱۷ کامل ۱٫۰۳۳۳ 02m 35s ۱۸۶ کیلومتر (۱۱۶ مایل)
-۸۰۰۴-۰۹-۱۳ ۱۳ سپتامبر ۱۹۹۵ ۱۴:۳۲:۰۰ ۲۲ حلقه‌ای ۰٫۹۲۴۹ 06m 58s ۷۳۳ کیلومتر (۴۵۵ مایل)
-۸۰۰۵-۰۲-۰۸ ۸ فوریه ۱۹۹۴ ۱۱:۴۱:۴۰ -۱۱ جزئی ۰٫۸۸۲۶
-۸۰۰۵-۰۳-۰۹ ۹ مارس ۱۹۹۴ ۱۹:۴۸:۰۹ ۲۷ جزئی ۰٫۰۷۵۴
-۸۰۰۵-۰۸-۰۳ ۳ اوت ۱۹۹۴ ۲۱:۳۵:۰۶ جزئی ۰٫۴۲۹۲
-۸۰۰۶-۰۱-۲۹ ۲۹ ژانویه ۱۹۹۳ ۰۲:۳۴:۱۴ کامل ۱٫۰۱۸۱ 01m 30s ۶۷ کیلومتر (۴۲ مایل)
-۸۰۰۶-۰۷-۲۳ ۲۳ ژوئیه ۱۹۹۳ ۰۴:۰۳:۱۷ ۴ مرکب ۱٫۰۰۵۹ 00m 29s ۲۴ کیلومتر (۱۵ مایل)
-۸۰۰۷-۰۱-۱۷ ۱۷ ژانویه ۱۹۹۲ ۱۱:۲۹:۴۲ ۹ حلقه‌ای ۰٫۹۵۹۹ 05m 03s ۱۵۵ کیلومتر (۹۶ مایل)
-۸۰۰۷-۰۷-۱۲ ۱۲ ژوئیه ۱۹۹۲ ۱۷:۳۴:۱۲ ۱۴ کامل ۱٫۰۶۰۶ 05m 50s ۲۰۵ کیلومتر (۱۲۷ مایل)
-۸۰۰۸-۰۱-۰۶ ۶ ژانویه ۱۹۹۱ ۱۳:۱۰:۰۱ ۱۹ جزئی ۰٫۸۲۵۶
-۸۰۰۸-۰۷-۰۲ ۲ ژوئیه ۱۹۹۱ ۱۰:۳۰:۰۶ ۲۴ کامل ۱٫۰۶۰۹ 04m 30s ۷۵۶ کیلومتر (۴۷۰ مایل)
-۸۰۰۸-۱۱-۲۶ ۲۶ نوامبر ۱۹۹۱ ۱۹:۲۱:۳۷ جزئی ۰٫۵۳۱۶
-۸۰۰۹-۰۵-۲۳ ۲۳ مه ۱۹۹۰ ۱۶:۵۶:۳۸ مرکب ۱٫۰۰۶۷ 00m 27s ۴۶ کیلومتر (۲۹ مایل)
-۸۰۰۹-۱۱-۱۶ ۱۶ نوامبر ۱۹۹۰ ۰۳:۳۹:۳۳ ۱ مرکب ۱٫۰۰۳۶ 00m 18s ۱۴ کیلومتر (۸٫۷ مایل)
-۸۰۱۰-۰۵-۱۱ ۱۱ مه ۱۹۸۹ ۲۳:۲۸:۵۸ ۶ حلقه‌ای ۰٫۹۶۵۲ 04m 11s ۱۲۶ کیلومتر (۷۸ مایل)
-۸۰۱۰-۱۱-۰۴ ۴ نوامبر ۱۹۸۹ ۱۷:۴۶:۴۷ ۱۱ کامل ۱٫۰۴۳۵ 04m 04s ۱۴۸ کیلومتر (۹۲ مایل)
-۸۰۱۱-۰۵-۰۱ ۱ مه ۱۹۸۸ ۰۰:۲۹:۵۱ ۱۶ حلقه‌ای ۰٫۹۴۶۴ 06m 10s ۲۶۴ کیلومتر (۱۶۴ مایل)
-۸۰۱۱-۱۰-۲۵ ۲۵ اکتبر ۱۹۸۸ ۰۹:۲۱:۰۸ ۲۱ کامل ۱٫۰۲۶۰ 01m 58s ۱۶۵ کیلومتر (۱۰۳ مایل)
-۸۰۱۲-۰۳-۲۱ ۲۱ مارس ۱۹۸۷ ۱۵:۰۶:۵۱ -۱۲ جزئی ۰٫۳۹۴۹
-۸۰۱۲-۰۴-۲۰ ۲۰ آوریل ۱۹۸۷ ۰۲:۵۵:۰۹ ۲۶ جزئی ۰٫۲۶۴۵
-۸۰۱۲-۰۹-۱۵ ۱۵ سپتامبر ۱۹۸۷ ۰۷:۱۵:۱۴ جزئی ۰٫۴۹۸۳
-۸۰۱۳-۰۳-۱۱ ۱۱ مارس ۱۹۸۶ ۰۳:۲۶:۳۶ کامل ۱٫۰۴۹۰ 04m 29s ۱۹۱ کیلومتر (۱۱۹ مایل)
-۸۰۱۳-۰۹-۰۴ ۴ سپتامبر ۱۹۸۶ ۰۹:۲۹:۰۳ ۳ حلقه‌ای ۰٫۹۲۷۲ 09m 22s ۳۳۸ کیلومتر (۲۱۰ مایل)
-۸۰۱۴-۰۲-۲۸ ۲۸ فوریه ۱۹۸۵ ۱۹:۵۱:۳۸ ۸ کامل ۱٫۰۶۹۰ 05m 53s ۲۲۹ کیلومتر (۱۴۲ مایل)
-۸۰۱۴-۰۸-۲۳ ۲۳ اوت ۱۹۸۵ ۰۹:۰۹:۰۶ ۱۳ حلقه‌ای ۰٫۹۴۰۲ 07m 27s ۲۲۳ کیلومتر (۱۳۹ مایل)
-۸۰۱۵-۰۲-۱۷ ۱۷ فوریه ۱۹۸۴ ۱۱:۴۳:۳۶ ۱۸ کامل ۱٫۰۲۵۹ 01m 30s ۲۴۶ کیلومتر (۱۵۳ مایل)
-۸۰۱۵-۰۸-۱۲ ۱۲ اوت ۱۹۸۴ ۱۳:۴۳:۰۷ ۲۳ حلقه‌ای ۰٫۹۸۲۰ 01m 15s ۱۱۶ کیلومتر (۷۲ مایل)
-۸۰۱۶-۰۱-۰۸ ۸ ژانویه ۱۹۸۳ ۰۷:۲۶:۴۵ -۱۰ جزئی ۰٫۷۱۳۲
-۸۰۱۶-۰۷-۰۳ ۳ ژوئیه ۱۹۸۳ ۱۷:۳۴:۵۰ جزئی ۰٫۸۹۳۳
-۸۰۱۶-۰۸-۰۲ ۲ اوت ۱۹۸۳ ۰۱:۴۰:۲۶ ۳۳ جزئی ۰٫۰۶۷۸
-۸۰۱۶-۱۲-۲۸ ۲۸ دسامبر ۱۹۸۳ ۰۷:۳۸:۰۶ ۰ حلقه‌ای ۰٫۹۱۹۱ 11m 38s ۳۴۶ کیلومتر (۲۱۵ مایل)
-۸۰۱۷-۰۶-۲۳ ۲۳ ژوئن ۱۹۸۲ ۱۰:۴۲:۰۶ ۵ کامل ۱٫۰۶۹۳ 06m 28s ۲۴۰ کیلومتر (۱۵۰ مایل)
-۸۰۱۷-۱۲-۱۷ ۱۷ دسامبر ۱۹۸۲ ۰۷:۵۲:۱۵ ۱۰ حلقه‌ای ۰٫۹۴۲۰ 06m 21s ۲۲۰ کیلومتر (۱۴۰ مایل)
-۸۰۱۸-۰۶-۱۲ ۱۲ ژوئن ۱۹۸۱ ۰۱:۱۴:۰۱ ۱۵ کامل ۱٫۰۲۴۲ 02m 00s ۹۱ کیلومتر (۵۷ مایل)
-۸۰۱۸-۱۲-۰۵ ۵ دسامبر ۱۹۸۱ ۱۴:۳۲:۲۵ ۲۰ حلقه‌ای ۰٫۹۸۴۵ 00m 58s ۱۲۷ کیلومتر (۷۹ مایل)
-۸۰۱۹-۰۵-۰۲ ۲ مه ۱۹۸۰ ۱۹:۴۲:۰۲ -۱۳ جزئی ۰٫۰۱۱۰
-۸۰۱۹-۰۶-۰۱ ۱ ژوئن ۱۹۸۰ ۰۹:۱۷:۳۹ ۲۵ جزئی ۰٫۵۴۴۲
-۸۰۱۹-۱۰-۲۶ ۲۶ اکتبر ۱۹۸۰ ۱۶:۵۲:۴۲ جزئی ۰٫۶۹۱۰
-۸۰۱۹-۱۱-۲۵ ۲۵ نوامبر ۱۹۸۰ ۰۳:۴۱:۱۷ ۳۰ جزئی ۰٫۰۳۹۲
-۸۰۲۰-۰۴-۲۱ ۲۱ آوریل ۱۹۷۹ ۲۰:۱۸:۲۹ حلقه‌ای ۰٫۹۴۷۶ 05m 00s ۳۱۵ کیلومتر (۱۹۶ مایل)
-۸۰۲۰-۱۰-۱۶ ۱۶ اکتبر ۱۹۷۹ ۰۸:۰۲:۳۰ ۲ کامل ۱٫۰۲۱۴ 01m 47s ۸۴ کیلومتر (۵۲ مایل)
-۸۰۲۱-۰۴-۱۱ ۱۱ آوریل ۱۹۷۸ ۰۰:۱۷:۵۰ ۷ حلقه‌ای ۰٫۹۹۲۷ 00m 44s ۲۶ کیلومتر (۱۶ مایل)
-۸۰۲۱-۱۰-۰۵ ۵ اکتبر ۱۹۷۸ ۱۸:۴۳:۵۳ ۱۲ حلقه‌ای ۰٫۹۷۱۳ 02m 53s ۱۰۴ کیلومتر (۶۵ مایل)
-۸۰۲۲-۰۳-۳۰ ۳۰ مارس ۱۹۷۷ ۱۱:۲۶:۰۶ ۱۷ کامل ۱٫۰۴۰۴ 03m 05s ۱۹۷ کیلومتر (۱۲۲ مایل)
-۸۰۲۲-۰۹-۲۳ ۲۳ سپتامبر ۱۹۷۷ ۲۲:۱۲:۵۷ ۲۲ حلقه‌ای ۰٫۹۲۱۵ 07m 10s ۶۷۸ کیلومتر (۴۲۱ مایل)
-۸۰۲۳-۰۲-۱۸ ۱۸ فوریه ۱۹۷۶ ۱۹:۴۷:۲۰ -۱۱ جزئی ۰٫۸۰۷۰
-۸۰۲۳-۰۳-۲۰ ۲۰ مارس ۱۹۷۶ ۰۳:۳۲:۴۵ ۲۷ جزئی ۰٫۱۸۱۱
-۸۰۲۳-۰۸-۱۴ ۱۴ اوت ۱۹۷۶ ۰۴:۴۸:۲۷ جزئی ۰٫۳۵۱۶
-۸۰۲۴-۰۲-۰۸ ۸ فوریه ۱۹۷۵ ۱۰:۳۴:۰۶ کامل ۱٫۰۱۷۹ 01m 28s ۶۸ کیلومتر (۴۲ مایل)
-۸۰۲۴-۰۸-۰۳ ۳ اوت ۱۹۷۵ ۱۱:۳۵:۲۷ ۴ مرکب ۱٫۰۰۵۷ 00m 27s ۲۴ کیلومتر (۱۵ مایل)
-۸۰۲۵-۰۱-۲۸ ۲۸ ژانویه ۱۹۷۴ ۱۹:۱۳:۲۳ ۹ حلقه‌ای ۰٫۹۶۰۲ 04m 54s ۱۵۲ کیلومتر (۹۴ مایل)
-۸۰۲۵-۰۷-۲۴ ۲۴ ژوئیه ۱۹۷۴ ۰۱:۱۸:۲۲ ۱۴ کامل ۱٫۰۶۰۱ 05m 38s ۲۰۱ کیلومتر (۱۲۵ مایل)
-۸۰۲۶-۰۱-۱۷ ۱۷ ژانویه ۱۹۷۳ ۲۰:۴۳:۴۳ ۱۹ جزئی ۰٫۸۶۷۷
-۸۰۲۶-۰۷-۱۲ ۱۲ ژوئیه ۱۹۷۳ ۱۸:۰۹:۳۲ ۲۴ کامل ۱٫۰۶۰۳ 04m 50s ۴۶۴ کیلومتر (۲۸۸ مایل)
-۸۰۲۶-۱۲-۰۷ ۷ دسامبر ۱۹۷۳ ۰۳:۳۸:۵۷ جزئی ۰٫۵۳۴۷
-۸۰۲۷-۰۶-۰۲ ۲ ژوئن ۱۹۷۲ ۲۳:۵۰:۳۱ حلقه‌ای ۰٫۹۹۹۲ 00m 03s ۸ کیلومتر (۵٫۰ مایل)
-۸۰۲۷-۱۱-۲۶ ۲۶ نوامبر ۱۹۷۲ ۱۲:۲۲:۲۳ ۱ مرکب ۱٫۰۰۶۹ 00m 34s ۲۸ کیلومتر (۱۷ مایل)
-۸۰۲۸-۰۵-۲۳ ۲۳ مه ۱۹۷۱ ۰۵:۵۳:۰۴ ۶ حلقه‌ای ۰٫۹۶۲۵ 04m 23s ۱۳۸ کیلومتر (۸۶ مایل)
-۸۰۲۸-۱۱-۱۶ ۱۶ نوامبر ۱۹۷۱ ۰۲:۴۱:۰۹ ۱۱ کامل ۱٫۰۴۴۲ 04m 10s ۱۵۰ کیلومتر (۹۳ مایل)
-۸۰۲۹-۰۵-۱۲ ۱۲ مه ۱۹۷۰ ۰۶:۴۵:۳۸ ۱۶ حلقه‌ای ۰٫۹۴۸۵ 06m 24s ۲۳۱ کیلومتر (۱۴۴ مایل)
-۸۰۲۹-۱۱-۰۵ ۵ نوامبر ۱۹۷۰ ۱۸:۱۰:۵۹ ۲۱ کامل ۱٫۰۲۳۳ 01m 51s ۱۴۹ کیلومتر (۹۳ مایل)
-۸۰۳۰-۰۳-۳۱ ۳۱ مارس ۱۹۶۹ ۲۲:۱۳:۱۷ -۱۲ جزئی ۰٫۲۸۴۳
-۸۰۳۰-۰۴-۳۰ ۳۰ آوریل ۱۹۶۹ ۰۹:۳۴:۰۲ ۲۶ جزئی ۰٫۴۱۱۰
-۸۰۳۰-۰۹-۲۵ ۲۵ سپتامبر ۱۹۶۹ ۱۵:۱۳:۲۲ جزئی ۰٫۴۶۲۸
-۸۰۳۱-۰۳-۲۱ ۲۱ مارس ۱۹۶۸ ۱۱:۰۳:۱۲ کامل ۱٫۰۵۳۷ 04m 38s ۲۱۸ کیلومتر (۱۳۵ مایل)
-۸۰۳۱-۰۹-۱۴ ۱۴ سپتامبر ۱۹۶۸ ۱۶:۵۹:۱۹ ۳ حلقه‌ای ۰٫۹۲۳۲ 09m 27s ۳۶۸ کیلومتر (۲۲۹ مایل)
-۸۰۳۲-۰۳-۱۱ ۱۱ مارس ۱۹۶۷ ۰۳:۴۲:۱۴ ۸ کامل ۱٫۰۷۱۹ 06m 14s ۲۳۶ کیلومتر (۱۴۷ مایل)
-۸۰۳۲-۰۹-۰۳ ۳ سپتامبر ۱۹۶۷ ۱۶:۳۵:۱۸ ۱۳ حلقه‌ای ۰٫۹۳۹۰ 07m 41s ۲۲۷ کیلومتر (۱۴۱ مایل)
-۸۰۳۳-۰۲-۲۸ ۲۸ فوریه ۱۹۶۶ ۱۹:۳۳:۰۱ ۱۸ کامل ۱٫۰۲۷۹ 01m 44s ۲۰۸ کیلومتر (۱۲۹ مایل)
-۸۰۳۳-۰۸-۲۳ ۲۳ اوت ۱۹۶۶ ۲۱:۲۵:۱۳ ۲۳ حلقه‌ای ۰٫۹۸۳۱ 01m 14s ۹۸ کیلومتر (۶۱ مایل)
-۸۰۳۴-۰۱-۱۹ ۱۹ ژانویه ۱۹۶۵ ۱۵:۱۱:۴۹ -۱۰ جزئی ۰٫۶۶۸۶
-۸۰۳۴-۰۷-۱۴ ۱۴ ژوئیه ۱۹۶۵ ۰۱:۱۴:۵۳ جزئی ۰٫۷۸۲۱
-۸۰۳۴-۰۸-۱۲ ۱۲ اوت ۱۹۶۵ ۰۹:۳۵:۴۴ ۳۳ جزئی ۰٫۱۵۴۰
-۸۰۳۵-۰۱-۰۷ ۷ ژانویه ۱۹۶۴ ۱۵:۱۹:۱۸ ۰ حلقه‌ای ۰٫۹۲۱۵ 11m 26s ۳۴۰ کیلومتر (۲۱۰ مایل)
-۸۰۳۵-۰۷-۰۳ ۳ ژوئیه ۱۹۶۴ ۱۸:۱۲:۵۹ ۵ کامل ۱٫۰۶۴۶ 06m 12s ۲۳۱ کیلومتر (۱۴۴ مایل)
-۸۰۳۵-۱۲-۲۷ ۲۷ دسامبر ۱۹۶۴ ۱۵:۵۴:۰۴ ۱۰ حلقه‌ای ۰٫۹۴۶۴ 05m 54s ۲۰۲ کیلومتر (۱۲۶ مایل)
-۸۰۳۶-۰۶-۲۳ ۲۳ ژوئن ۱۹۶۳ ۰۸:۲۰:۵۹ ۱۵ کامل ۱٫۰۱۹۳ 01m 41s ۷۱ کیلومتر (۴۴ مایل)
-۸۰۳۶-۱۲-۱۶ ۱۶ دسامبر ۱۹۶۳ ۲۳:۰۳:۱۵ ۲۰ حلقه‌ای ۰٫۹۸۹۳ 00m 39s ۸۵ کیلومتر (۵۳ مایل)
-۸۰۳۷-۰۶-۱۲ ۱۲ ژوئن ۱۹۶۲ ۱۵:۵۱:۴۶ ۲۵ جزئی ۰٫۶۷۹۷
-۸۰۳۷-۱۱-۰۷ ۷ نوامبر ۱۹۶۲ ۰۱:۴۶:۱۱ جزئی ۰٫۶۹۱۰
-۸۰۳۷-۱۲-۰۶ ۶ دسامبر ۱۹۶۲ ۱۲:۳۱:۳۳ ۳۰ جزئی ۰٫۰۴۲۸
-۸۰۳۸-۰۵-۰۲ ۲ مه ۱۹۶۱ ۰۲:۳۹:۴۰ حلقه‌ای ۰٫۹۴۷۹ 04m 49s ۴۱۰ کیلومتر (۲۵۰ مایل)
-۸۰۳۸-۱۰-۲۶ ۲۶ اکتبر ۱۹۶۱ ۱۶:۴۵:۱۰ ۲ کامل ۱٫۰۱۷۵ 01m 31s ۷۰ کیلومتر (۴۳ مایل)
-۸۰۳۹-۰۴-۲۱ ۲۱ آوریل ۱۹۶۰ ۰۷:۰۷:۲۹ ۷ حلقه‌ای ۰٫۹۹۷۷ 00m 14s ۸ کیلومتر (۵٫۰ مایل)
-۸۰۳۹-۱۰-۱۶ ۱۶ اکتبر ۱۹۶۰ ۰۳:۰۱:۴۴ ۱۲ حلقه‌ای ۰٫۹۶۶۵ 03m 23s ۱۲۲ کیلومتر (۷۶ مایل)
-۸۰۴۰-۰۴-۱۰ ۱۰ آوریل ۱۹۵۹ ۱۸:۴۵:۵۲ ۱۷ کامل ۱٫۰۴۶۸ 03m 32s ۲۰۶ کیلومتر (۱۲۸ مایل)
-۸۰۴۰-۱۰-۰۵ ۵ اکتبر ۱۹۵۹ ۰۶:۰۲:۲۰ ۲۲ حلقه‌ای ۰٫۹۱۸۳ 07m 16s ۶۶۴ کیلومتر (۴۱۳ مایل)
-۸۰۴۱-۰۳-۰۲ ۲ مارس ۱۹۵۸ ۰۳:۴۳:۵۷ -۱۱ جزئی ۰٫۷۱۶۹
-۸۰۴۱-۰۳-۳۱ ۳۱ مارس ۱۹۵۸ ۱۱:۱۰:۳۳ ۲۷ جزئی ۰٫۲۹۸۶
-۸۰۴۱-۰۸-۲۵ ۲۵ اوت ۱۹۵۸ ۱۲:۱۲:۴۳ جزئی ۰٫۲۸۸۴
-۸۰۴۱-۰۹-۲۴ ۲۴ سپتامبر ۱۹۵۸ ۰۵:۱۲:۵۸ ۳۲ جزئی ۰٫۰۰۶۱
-۸۰۴۲-۰۲-۱۹ ۱۹ فوریه ۱۹۵۷ ۱۸:۲۵:۲۴ کامل ۱٫۰۱۷۶ 01m 25s ۶۸ کیلومتر (۴۲ مایل)
-۸۰۴۲-۰۸-۱۳ ۱۳ اوت ۱۹۵۷ ۱۹:۱۷:۱۰ ۴ مرکب ۱٫۰۰۵۴ 00m 25s ۲۳ کیلومتر (۱۴ مایل)
-۸۰۴۳-۰۲-۰۸ ۸ فوریه ۱۹۵۶ ۰۲:۴۷:۵۰ ۹ حلقه‌ای ۰٫۹۶۰۸ 04m 41s ۱۴۸ کیلومتر (۹۲ مایل)
-۸۰۴۳-۰۸-۰۳ ۳ اوت ۱۹۵۶ ۰۹:۰۸:۵۴ ۱۴ کامل ۱٫۰۵۸۹ 05m 22s ۱۹۶ کیلومتر (۱۲۲ مایل)
-۸۰۴۴-۰۱-۲۸ ۲۸ ژانویه ۱۹۵۵ ۰۴:۰۹:۲۹ ۱۹ حلقه‌ای ۰٫۹۲۰۷
-۸۰۴۴-۰۷-۲۴ ۲۴ ژوئیه ۱۹۵۵ ۰۱:۵۴:۴۲ ۲۴ کامل ۱٫۰۵۸۰ 04m 51s ۳۶۱ کیلومتر (۲۲۴ مایل)
-۸۰۴۴-۱۲-۱۸ ۱۸ دسامبر ۱۹۵۵ ۱۱:۵۲:۵۰ جزئی ۰٫۵۳۱۸
-۸۰۴۵-۰۶-۱۴ ۱۴ ژوئن ۱۹۵۴ ۰۶:۴۶:۲۶ جزئی ۰٫۹۴۸۹
-۸۰۴۵-۱۲-۰۷ ۷ دسامبر ۱۹۵۴ ۲۱:۰۳:۱۰ ۱ مرکب ۱٫۰۱۰۷ 00m 52s ۴۳ کیلومتر (۲۷ مایل)
-۸۰۴۶-۰۶-۰۲ ۲ ژوئن ۱۹۵۳ ۱۲:۱۸:۰۳ ۶ حلقه‌ای ۰٫۹۵۹۵ 04m 34s ۱۵۳ کیلومتر (۹۵ مایل)
-۸۰۴۶-۱۱-۲۶ ۲۶ نوامبر ۱۹۵۳ ۱۱:۳۴:۲۴ ۱۱ کامل ۱٫۰۴۵۲ 04m 18s ۱۵۳ کیلومتر (۹۵ مایل)
-۸۰۴۷-۰۵-۲۲ ۲۲ مه ۱۹۵۲ ۱۳:۰۲:۱۶ ۱۶ حلقه‌ای ۰٫۹۵۰۲ 06m 34s ۲۰۹ کیلومتر (۱۳۰ مایل)
-۸۰۴۷-۱۱-۱۶ ۱۶ نوامبر ۱۹۵۲ ۰۳:۰۰:۴۱ ۲۱ کامل ۱٫۰۲۱۱ 01m 44s ۱۳۷ کیلومتر (۸۵ مایل)
-۸۰۴۸-۰۴-۱۲ ۱۲ آوریل ۱۹۵۱ ۰۵:۱۴:۴۰ -۱۲ جزئی ۰٫۱۶۴۲
-۸۰۴۸-۰۵-۱۱ ۱۱ مه ۱۹۵۱ ۱۶:۱۲:۲۱ ۲۶ جزئی ۰٫۵۶۲۱
-۸۰۴۸-۱۰-۰۶ ۶ اکتبر ۱۹۵۱ ۲۳:۱۸:۰۱ جزئی ۰٫۴۳۸۷
-۸۰۴۹-۰۴-۰۱ ۱ آوریل ۱۹۵۰ ۱۸:۳۳:۴۳ کامل ۱٫۰۵۷۶ 04m 39s ۲۴۸ کیلومتر (۱۵۴ مایل)
-۸۰۴۹-۰۹-۲۶ ۲۶ سپتامبر ۱۹۵۰ ۰۰:۳۷:۴۹ ۳ حلقه‌ای ۰٫۹۱۹۷ 09m 25s ۳۹۴ کیلومتر (۲۴۵ مایل)
-۸۰۵۰-۰۳-۲۱ ۲۱ مارس ۱۹۴۹ ۱۱:۲۵:۳۲ ۸ کامل ۱٫۰۷۴۲ 06m 31s ۲۴۲ کیلومتر (۱۵۰ مایل)
-۸۰۵۰-۰۹-۱۴ ۱۴ سپتامبر ۱۹۴۹ ۰۰:۱۲:۲۷ ۱۳ حلقه‌ای ۰٫۹۳۸۰ 07m 51s ۲۳۱ کیلومتر (۱۴۴ مایل)
-۸۰۵۱-۰۳-۱۱ ۱۱ مارس ۱۹۴۸ ۰۳:۱۱:۵۱ ۱۸ کامل ۱٫۰۲۹۴ 01m 59s ۱۸۳ کیلومتر (۱۱۴ مایل)
-۸۰۵۱-۰۹-۰۳ ۳ سپتامبر ۱۹۴۸ ۰۵:۱۷:۵۹ ۲۳ حلقه‌ای ۰٫۹۸۳۹ 01m 15s ۸۸ کیلومتر (۵۵ مایل)
-۸۰۵۲-۰۱-۲۹ ۲۹ ژانویه ۱۹۴۷ ۲۲:۴۶:۲۵ -۱۰ جزئی ۰٫۶۱۱۰
-۸۰۵۲-۰۷-۲۵ ۲۵ ژوئیه ۱۹۴۷ ۰۹:۰۱:۴۹ جزئی ۰٫۶۸۱۹
-۸۰۵۲-۰۸-۲۳ ۲۳ اوت ۱۹۴۷ ۱۷:۴۰:۳۵ ۳۳ جزئی ۰٫۲۲۶۲
-۸۰۵۳-۰۱-۱۸ ۱۸ ژانویه ۱۹۴۶ ۲۲:۵۱:۵۱ ۰ حلقه‌ای ۰٫۹۲۴۳ 10m 58s ۳۳۳ کیلومتر (۲۰۷ مایل)
-۸۰۵۳-۰۷-۱۵ ۱۵ ژوئیه ۱۹۴۶ ۰۱:۴۹:۲۵ ۵ کامل ۱٫۰۵۹۳ 05m 48s ۲۲۱ کیلومتر (۱۳۷ مایل)
-۸۰۵۴-۰۱-۰۷ ۷ ژانویه ۱۹۴۵ ۲۳:۵۱:۲۹ ۱۰ حلقه‌ای ۰٫۹۵۱۴ 05m 24s ۱۸۲ کیلومتر (۱۱۳ مایل)
-۸۰۵۴-۰۷-۰۳ ۳ ژوئیه ۱۹۴۵ ۱۵:۳۰:۰۵ ۱۵ مرکب ۱٫۰۱۳۹ 01m 16s ۵۰ کیلومتر (۳۱ مایل)
-۸۰۵۴-۱۲-۲۷ ۲۷ دسامبر ۱۹۴۵ ۰۷:۳۱:۳۹ ۲۰ حلقه‌ای ۰٫۹۹۴۶ 00m 20s ۴۱ کیلومتر (۲۵ مایل)
-۸۰۵۵-۰۶-۲۲ ۲۲ ژوئن ۱۹۴۴ ۲۲:۲۷:۰۶ ۲۵ جزئی ۰٫۸۱۱۳
-۸۰۵۵-۱۱-۱۷ ۱۷ نوامبر ۱۹۴۴ ۱۰:۴۰:۴۶ جزئی ۰٫۶۹۱۹
-۸۰۵۵-۱۲-۱۶ ۱۶ دسامبر ۱۹۴۴ ۲۱:۱۸:۴۸ ۳۰ جزئی ۰٫۰۵۱۲
-۸۰۵۶-۰۵-۱۳ ۱۳ مه ۱۹۴۳ ۰۸:۵۹:۵۱ حلقه‌ای ۰٫۹۴۶۲ 04m 34s ۹۷۸ کیلومتر (۶۰۸ مایل)
-۸۰۵۶-۱۱-۰۷ ۷ نوامبر ۱۹۴۳ ۰۱:۲۹:۵۵ ۲ مرکب ۱٫۰۱۴۳ 01m 17s ۵۷ کیلومتر (۳۵ مایل)
-۸۰۵۷-۰۵-۰۲ ۲ مه ۱۹۴۲ ۱۳:۵۷:۲۰ ۷ مرکب ۱٫۰۰۲۱ 00m 12s ۷ کیلومتر (۴٫۳ مایل)
-۸۰۵۷-۱۰-۲۷ ۲۷ اکتبر ۱۹۴۲ ۱۱:۲۱:۱۸ ۱۲ حلقه‌ای ۰٫۹۶۲۳ 03m 49s ۱۳۸ کیلومتر (۸۶ مایل)
-۸۰۵۸-۰۴-۲۱ ۲۱ آوریل ۱۹۴۱ ۰۲:۰۴:۳۶ ۱۷ کامل ۱٫۰۵۲۴ 03m 56s ۲۱۳ کیلومتر (۱۳۲ مایل)
-۸۰۵۸-۱۰-۱۵ ۱۵ اکتبر ۱۹۴۱ ۱۳:۵۶:۲۵ ۲۲ حلقه‌ای ۰٫۹۱۵۶ 07m 17s ۶۶۲ کیلومتر (۴۱۱ مایل)
-۸۰۵۹-۰۳-۱۲ ۱۲ مارس ۱۹۴۰ ۱۱:۳۱:۵۸ -۱۱ جزئی ۰٫۶۱۳۳
-۸۰۵۹-۰۴-۱۰ ۱۰ آوریل ۱۹۴۰ ۱۸:۴۲:۳۶ ۲۷ جزئی ۰٫۴۲۵۹
-۸۰۵۹-۰۹-۰۴ ۴ سپتامبر ۱۹۴۰ ۱۹:۴۷:۲۰ جزئی ۰٫۲۳۸۴
-۸۰۵۹-۱۰-۰۴ ۴ اکتبر ۱۹۴۰ ۱۳:۰۰:۵۸ ۳۲ جزئی ۰٫۰۳۶۷
-۸۰۶۰-۰۳-۰۲ ۲ مارس ۱۹۳۹ ۰۲:۰۵:۱۲ کامل ۱٫۰۱۶۹ 01m 21s ۶۷ کیلومتر (۴۲ مایل)
-۸۰۶۰-۰۸-۲۵ ۲۵ اوت ۱۹۳۹ ۰۳:۰۹:۴۰ ۴ مرکب ۱٫۰۰۵۰ 00m 23s ۲۲ کیلومتر (۱۴ مایل)
-۸۰۶۱-۰۲-۱۹ ۱۹ فوریه ۱۹۳۸ ۱۰:۰۹:۱۸ ۹ حلقه‌ای ۰٫۹۶۱۳ 04m 29s ۱۴۴ کیلومتر (۸۹ مایل)
-۸۰۶۱-۰۸-۱۴ ۱۴ اوت ۱۹۳۸ ۱۷:۰۹:۴۱ ۱۴ کامل ۱٫۰۵۷۴ 05m 05s ۱۹۰ کیلومتر (۱۲۰ مایل)
-۸۰۶۲-۰۲-۰۸ ۸ فوریه ۱۹۳۷ ۱۱:۲۴:۳۸ ۱۹ حلقه‌ای ۰٫۹۲۰۲ 07m 38s
-۸۰۶۲-۰۸-۰۳ ۳ اوت ۱۹۳۷ ۰۹:۴۶:۱۹ ۲۴ کامل ۱٫۰۵۴۸ 04m 40s ۳۰۰ کیلومتر (۱۹۰ مایل)
-۸۰۶۲-۱۲-۲۸ ۲۸ دسامبر ۱۹۳۷ ۲۰:۰۲:۳۲ جزئی ۰٫۵۲۱۶
-۸۰۶۳-۰۶-۲۴ ۲۴ ژوئن ۱۹۳۶ ۱۳:۴۳:۰۱ جزئی ۰٫۸۰۷۳
-۸۰۶۳-۱۲-۱۸ ۱۸ دسامبر ۱۹۳۶ ۰۵:۴۱:۰۱ ۱ مرکب ۱٫۰۱۵۰ 01m 11s ۶۰ کیلومتر (۳۷ مایل)
-۸۰۶۴-۰۶-۱۳ ۱۳ ژوئن ۱۹۳۵ ۱۸:۴۲:۵۲ ۶ حلقه‌ای ۰٫۹۵۵۸ 04m 44s ۱۷۳ کیلومتر (۱۰۷ مایل)
-۸۰۶۴-۱۲-۰۷ ۷ دسامبر ۱۹۳۵ ۲۰:۲۶:۳۰ ۱۱ کامل ۱٫۰۴۶۸ 04m 28s ۱۵۸ کیلومتر (۹۸ مایل)
-۸۰۶۵-۰۶-۰۲ ۲ ژوئن ۱۹۳۴ ۱۹:۲۰:۲۶ ۱۶ حلقه‌ای ۰٫۹۵۱۲ 06m 39s ۱۹۵ کیلومتر (۱۲۱ مایل)
-۸۰۶۵-۱۱-۲۷ ۲۷ نوامبر ۱۹۳۴ ۱۱:۴۹:۴۰ ۲۱ کامل ۱٫۰۱۹۴ 01m 39s ۱۲۸ کیلومتر (۸۰ مایل)
-۸۰۶۶-۰۴-۲۲ ۲۲ آوریل ۱۹۳۳ ۱۲:۱۴:۵۱ -۱۲ جزئی ۰٫۰۴۰۱
-۸۰۶۶-۰۵-۲۱ ۲۱ مه ۱۹۳۳ ۲۲:۵۲:۵۵ ۲۶ جزئی ۰٫۷۱۳۵
-۸۰۶۶-۱۰-۱۷ ۱۷ اکتبر ۱۹۳۳ ۰۷:۲۷:۲۹ جزئی ۰٫۴۲۲۸
-۸۰۶۷-۰۴-۱۲ ۱۲ آوریل ۱۹۳۲ ۰۱:۵۹:۴۴ کامل ۱٫۰۶۰۸ 04m 33s ۲۸۴ کیلومتر (۱۷۶ مایل)
-۸۰۶۷-۱۰-۰۶ ۶ اکتبر ۱۹۳۲ ۰۸:۲۳:۲۷ ۳ حلقه‌ای ۰٫۹۱۶۷ 09m 19s ۴۱۸ کیلومتر (۲۶۰ مایل)
-۸۰۶۸-۰۴-۰۱ ۱ آوریل ۱۹۳۱ ۱۹:۰۲:۳۳ ۸ کامل ۱٫۰۷۶۰ 06m 43s ۲۴۶ کیلومتر (۱۵۳ مایل)
-۸۰۶۸-۰۹-۲۵ ۲۵ سپتامبر ۱۹۳۱ ۰۷:۵۸:۲۵ ۱۳ حلقه‌ای ۰٫۹۳۷۴ 07m 55s ۲۳۳ کیلومتر (۱۴۵ مایل)
-۸۰۶۹-۰۳-۲۲ ۲۲ مارس ۱۹۳۰ ۱۰:۴۳:۰۱ ۱۸ کامل ۱٫۰۳۰۳ 02m 13s ۱۶۴ کیلومتر (۱۰۲ مایل)
-۸۰۶۹-۰۹-۱۴ ۱۴ سپتامبر ۱۹۳۰ ۱۳:۲۰:۵۲ ۲۳ حلقه‌ای ۰٫۹۸۴۶ 01m 14s ۸۰ کیلومتر (۵۰ مایل)
-۸۰۷۰-۰۲-۱۰ ۱۰ فوریه ۱۹۲۹ ۰۶:۱۱:۲۰ -۱۰ جزئی ۰٫۵۴۱۸
-۸۰۷۰-۰۸-۰۴ ۴ اوت ۱۹۲۹ ۱۶:۵۶:۰۴ جزئی ۰٫۵۹۳۲
-۸۰۷۰-۰۹-۰۳ ۳ سپتامبر ۱۹۲۹ ۰۱:۵۳:۳۳ ۳۳ جزئی ۰٫۲۸۶۳
-۸۰۷۱-۰۱-۲۹ ۲۹ ژانویه ۱۹۲۸ ۰۶:۱۵:۴۸ ۰ حلقه‌ای ۰٫۹۲۷۴ 10m 18s ۳۲۶ کیلومتر (۲۰۳ مایل)
-۸۰۷۱-۰۷-۲۵ ۲۵ ژوئیه ۱۹۲۸ ۰۹:۳۱:۵۷ ۵ کامل ۱٫۰۵۳۵ 05m 16s ۲۰۸ کیلومتر (۱۲۹ مایل)
-۸۰۷۲-۰۱-۱۸ ۱۸ ژانویه ۱۹۲۷ ۰۷:۴۰:۰۴ ۱۰ حلقه‌ای ۰٫۹۵۷۰ 04m 50s ۱۵۹ کیلومتر (۹۹ مایل)
-۸۰۷۲-۰۷-۱۴ ۱۴ ژوئیه ۱۹۲۷ ۲۲:۴۴:۴۳ ۱۵ مرکب ۱٫۰۰۷۹ 00m 46s ۲۸ کیلومتر (۱۷ مایل)
-۸۰۷۳-۰۱-۰۷ ۷ ژانویه ۱۹۲۶ ۱۵:۵۲:۴۸ ۲۰ مرکب ۱٫۰۰۰۶ 00m 02s ۴ کیلومتر (۲٫۵ مایل)
-۸۰۷۳-۰۷-۰۴ ۴ ژوئیه ۱۹۲۶ ۰۵:۰۷:۱۷ ۲۵ جزئی ۰٫۹۳۴۲
-۸۰۷۳-۱۱-۲۸ ۲۸ نوامبر ۱۹۲۶ ۱۹:۳۳:۵۰ جزئی ۰٫۶۹۰۴
-۸۰۷۳-۱۲-۲۸ ۲۸ دسامبر ۱۹۲۶ ۰۶:۰۰:۲۸ ۳۰ جزئی ۰٫۰۶۷۵
-۸۰۷۴-۰۵-۲۳ ۲۳ مه ۱۹۲۵ ۱۵:۲۱:۲۷ جزئی ۰٫۸۵۷۷
-۸۰۷۴-۱۱-۱۷ ۱۷ نوامبر ۱۹۲۵ ۱۰:۱۵:۳۶ ۲ مرکب ۱٫۰۱۱۶ 01m 06s ۴۷ کیلومتر (۲۹ مایل)
-۸۰۷۵-۰۵-۱۲ ۱۲ مه ۱۹۲۴ ۲۰:۴۵:۰۴ ۷ مرکب ۱٫۰۰۵۹ 00m 36s ۲۱ کیلومتر (۱۳ مایل)
-۸۰۷۵-۱۱-۰۶ ۶ نوامبر ۱۹۲۴ ۱۹:۴۴:۱۸ ۱۲ حلقه‌ای ۰٫۹۵۸۸ 04m 14s ۱۵۲ کیلومتر (۹۴ مایل)
-۸۰۷۶-۰۵-۰۲ ۲ مه ۱۹۲۳ ۰۹:۱۹:۵۰ ۱۷ کامل ۱٫۰۵۷۳ 04m 18s ۲۱۹ کیلومتر (۱۳۶ مایل)
-۸۰۷۶-۱۰-۲۶ ۲۶ اکتبر ۱۹۲۳ ۲۱:۵۵:۳۱ ۲۲ حلقه‌ای ۰٫۹۱۳۴ 07m 15s ۶۷۱ کیلومتر (۴۱۷ مایل)
-۸۰۷۷-۰۳-۲۳ ۲۳ مارس ۱۹۲۲ ۱۹:۱۲:۱۷ -۱۱ جزئی ۰٫۴۹۷۸
-۸۰۷۷-۰۴-۲۲ ۲۲ آوریل ۱۹۲۲ ۰۲:۱۰:۲۹ ۲۷ جزئی ۰٫۵۶۰۳
-۸۰۷۷-۰۹-۱۶ ۱۶ سپتامبر ۱۹۲۲ ۰۳:۳۲:۵۵ جزئی ۰٫۲۰۲۶
-۸۰۷۷-۱۰-۱۵ ۱۵ اکتبر ۱۹۲۲ ۲۰:۵۶:۵۳ ۳۲ جزئی ۰٫۰۵۶۷
-۸۰۷۸-۰۳-۱۲ ۱۲ مارس ۱۹۲۱ ۰۹:۳۶:۵۷ کامل ۱٫۰۱۵۸ 01m 16s ۶۵ کیلومتر (۴۰ مایل)
-۸۰۷۸-۰۹-۰۴ ۴ سپتامبر ۱۹۲۱ ۱۱:۱۰:۵۴ ۴ مرکب ۱٫۰۰۴۶ 00m 21s ۲۱ کیلومتر (۱۳ مایل)
-۸۰۷۹-۰۳-۰۱ ۱ مارس ۱۹۲۰ ۱۷:۲۲:۰۵ ۹ حلقه‌ای ۰٫۹۶۱۹ 04m 17s ۱۴۰ کیلومتر (۸۷ مایل)
-۸۰۷۹-۰۸-۲۵ ۲۵ اوت ۱۹۲۰ ۰۱:۱۸:۰۷ ۱۴ کامل ۱٫۰۵۵۶ 04m 49s ۱۸۴ کیلومتر (۱۱۴ مایل)
-۸۰۸۰-۰۲-۱۸ ۱۸ فوریه ۱۹۱۹ ۱۸:۲۹:۵۲ ۱۹ حلقه‌ای ۰٫۹۲۵۵ 07m 30s ۷۵۵ کیلومتر (۴۶۹ مایل)
-۸۰۸۰-۰۸-۱۴ ۱۴ اوت ۱۹۱۹ ۱۷:۴۵:۳۹ ۲۴ کامل ۱٫۰۵۱۰ 04m 21s ۲۵۶ کیلومتر (۱۵۹ مایل)
-۸۰۸۱-۰۱-۰۹ ۹ ژانویه ۱۹۱۸ ۰۴:۰۶:۲۸ جزئی ۰٫۵۰۱۷
-۸۰۸۱-۰۷-۰۵ ۵ ژوئیه ۱۹۱۸ ۲۰:۴۴:۰۲ جزئی ۰٫۶۷۶۴
-۸۰۸۱-۰۸-۰۴ ۴ اوت ۱۹۱۸ ۰۷:۵۱:۳۷ ۳۴ جزئی ۰٫۰۳۴۶
-۸۰۸۱-۱۲-۲۹ ۲۹ دسامبر ۱۹۱۸ ۱۴:۱۳:۳۵ ۱ کامل ۱٫۰۱۹۷ 01m 31s ۷۹ کیلومتر (۴۹ مایل)
-۸۰۸۲-۰۶-۲۴ ۲۴ ژوئن ۱۹۱۷ ۰۱:۱۲:۰۹ ۶ حلقه‌ای ۰٫۹۵۱۹ 04m 53s ۱۹۷ کیلومتر (۱۲۲ مایل)
-۸۰۸۲-۱۲-۱۸ ۱۸ دسامبر ۱۹۱۷ ۰۵:۱۴:۱۰ ۱۱ کامل ۱٫۰۴۸۸ 04m 39s ۱۶۵ کیلومتر (۱۰۳ مایل)
-۸۰۸۳-۰۶-۱۳ ۱۳ ژوئن ۱۹۱۶ ۰۱:۴۱:۴۴ ۱۶ حلقه‌ای ۰٫۹۵۱۸ 06m 40s ۱۸۶ کیلومتر (۱۱۶ مایل)
-۸۰۸۳-۱۲-۰۷ ۷ دسامبر ۱۹۱۶ ۲۰:۳۵:۳۳ ۲۱ کامل ۱٫۰۱۸۲ 01m 36s ۱۲۱ کیلومتر (۷۵ مایل)
-۸۰۸۴-۰۶-۰۲ ۲ ژوئن ۱۹۱۵ ۰۵:۳۶:۴۲ ۲۶ جزئی ۰٫۸۶۳۹
-۸۰۸۴-۱۰-۲۸ ۲۸ اکتبر ۱۹۱۵ ۱۵:۳۹:۵۲ جزئی ۰٫۴۱۲۵
-۸۰۸۵-۰۴-۲۳ ۲۳ آوریل ۱۹۱۴ ۰۹:۲۲:۳۱ کامل ۱٫۰۶۲۹ 04m 19s ۳۳۲ کیلومتر (۲۰۶ مایل)
-۸۰۸۵-۱۰-۱۷ ۱۷ اکتبر ۱۹۱۴ ۱۶:۱۵:۵۱ ۳ حلقه‌ای ۰٫۹۱۴۵ 09m 09s ۴۳۶ کیلومتر (۲۷۱ مایل)
-۸۰۸۶-۰۴-۱۲ ۱۲ آوریل ۱۹۱۳ ۰۲:۳۳:۴۱ ۸ کامل ۱٫۰۷۶۹ 06m 48s ۲۴۹ کیلومتر (۱۵۵ مایل)
-۸۰۸۶-۱۰-۰۵ ۵ اکتبر ۱۹۱۳ ۱۵:۵۳:۳۵ ۱۳ حلقه‌ای ۰٫۹۳۷۱ 07m 55s ۲۳۴ کیلومتر (۱۴۵ مایل)
-۸۰۸۷-۰۴-۰۱ ۱ آوریل ۱۹۱۲ ۱۸:۰۵:۱۵ ۱۸ کامل ۱٫۰۳۰۷ 02m 26s ۱۴۹ کیلومتر (۹۳ مایل)
-۸۰۸۷-۰۹-۲۴ ۲۴ سپتامبر ۱۹۱۲ ۲۱:۳۳:۴۵ ۲۳ حلقه‌ای ۰٫۹۸۵۴ 01m 14s ۷۳ کیلومتر (۴۵ مایل)
-۸۰۸۸-۰۲-۲۰ ۲۰ فوریه ۱۹۱۱ ۱۳:۲۳:۴۰ -۱۰ جزئی ۰٫۴۵۶۹
-۸۰۸۸-۰۳-۲۲ ۲۲ مارس ۱۹۱۱ ۰۳:۴۰:۵۰ ۲۸ جزئی ۰٫۰۲۶۵
-۸۰۸۸-۰۸-۱۶ ۱۶ اوت ۱۹۱۱ ۰۰:۵۹:۱۴ جزئی ۰٫۵۱۸۸
-۸۰۸۸-۰۹-۱۴ ۱۴ سپتامبر ۱۹۱۱ ۱۰:۱۶:۳۳ ۳۳ جزئی ۰٫۳۳۱۲
-۸۰۸۹-۰۲-۰۹ ۹ فوریه ۱۹۱۰ ۱۳:۳۰:۳۹ ۰ حلقه‌ای ۰٫۹۳۰۷ 09m 28s ۳۲۰ کیلومتر (۲۰۰ مایل)
-۸۰۸۹-۰۸-۰۵ ۵ اوت ۱۹۱۰ ۱۷:۲۰:۵۰ ۵ کامل ۱٫۰۴۷۵ 04m 38s ۱۹۳ کیلومتر (۱۲۰ مایل)
-۸۰۹۰-۰۱-۲۹ ۲۹ ژانویه ۱۹۰۹ ۱۵:۲۲:۴۱ ۱۰ حلقه‌ای ۰٫۹۶۲۸ 04m 13s ۱۳۶ کیلومتر (۸۵ مایل)
-۸۰۹۰-۰۷-۲۵ ۲۵ ژوئیه ۱۹۰۹ ۰۶:۰۳:۴۸ ۱۵ مرکب ۱٫۰۰۱۷ 00m 10s ۶ کیلومتر (۳٫۷ مایل)
-۸۰۹۱-۰۱-۱۸ ۱۸ ژانویه ۱۹۰۸ ۰۰:۰۸:۴۹ ۲۰ مرکب ۱٫۰۰۷۱ 00m 27s ۴۷ کیلومتر (۲۹ مایل)
-۸۰۹۱-۰۷-۱۴ ۱۴ ژوئیه ۱۹۰۸ ۱۱:۵۰:۴۵ ۲۵ حلقه‌ای ۰٫۹۴۵۲ 03m 30s ۶۷۳ کیلومتر (۴۱۸ مایل)
-۸۰۹۱-۱۲-۰۹ ۹ دسامبر ۱۹۰۸ ۰۴:۲۵:۱۹ جزئی ۰٫۶۸۶۴
-۸۰۹۲-۰۱-۰۷ ۷ ژانویه ۱۹۰۷ ۱۴:۳۷:۰۰ ۳۰ جزئی ۰٫۰۹۱۲
-۸۰۹۲-۰۶-۰۳ ۳ ژوئن ۱۹۰۷ ۲۱:۴۵:۳۷ جزئی ۰٫۷۱۳۸
-۸۰۹۲-۱۱-۲۸ ۲۸ نوامبر ۱۹۰۷ ۱۸:۵۸:۴۷ ۲ مرکب ۱٫۰۰۹۵ 00m 56s ۳۸ کیلومتر (۲۴ مایل)
-۸۰۹۳-۰۵-۲۴ ۲۴ مه ۱۹۰۶ ۰۳:۳۶:۳۷ ۷ مرکب ۱٫۰۰۹۰ 00m 56s ۳۳ کیلومتر (۲۱ مایل)
-۸۰۹۳-۱۱-۱۸ ۱۸ نوامبر ۱۹۰۶ ۰۴:۰۶:۲۴ ۱۲ حلقه‌ای ۰٫۹۵۵۹ 04m 36s ۱۶۳ کیلومتر (۱۰۱ مایل)
-۸۰۹۴-۰۵-۱۲ ۱۲ مه ۱۹۰۵ ۱۶:۳۵:۴۴ ۱۷ کامل ۱٫۰۶۱۳ 04m 39s ۲۲۳ کیلومتر (۱۳۹ مایل)
-۸۰۹۴-۱۱-۰۶ ۶ نوامبر ۱۹۰۵ ۰۵:۵۶:۲۰ ۲۲ حلقه‌ای ۰٫۹۱۱۸ 07m 10s ۶۸۰ کیلومتر (۴۲۰ مایل)
-۸۰۹۵-۰۴-۰۳ ۳ آوریل ۱۹۰۴ ۰۲:۴۵:۵۱ -۱۱ جزئی ۰٫۳۷۲۴
-۸۰۹۵-۰۵-۰۲ ۲ مه ۱۹۰۴ ۰۹:۳۵:۲۳ ۲۷ جزئی ۰٫۶۹۹۳
-۸۰۹۵-۰۹-۲۶ ۲۶ سپتامبر ۱۹۰۴ ۱۱:۲۷:۵۰ جزئی ۰٫۱۷۷۷
-۸۰۹۵-۱۰-۲۶ ۲۶ اکتبر ۱۹۰۴ ۰۴:۵۷:۵۷ ۳۲ جزئی ۰٫۰۷۱۱
-۸۰۹۶-۰۳-۲۳ ۲۳ مارس ۱۹۰۳ ۱۶:۵۷:۳۳ کامل ۱٫۰۱۴۰ 01m 07s ۶۱ کیلومتر (۳۸ مایل)
-۸۰۹۶-۰۹-۱۵ ۱۵ سپتامبر ۱۹۰۳ ۱۹:۲۲:۵۶ ۴ مرکب ۱٫۰۰۴۴ 00m 20s ۲۱ کیلومتر (۱۳ مایل)
-۸۰۹۷-۰۳-۱۳ ۱۳ مارس ۱۹۰۲ ۰۰:۲۳:۱۰ ۹ حلقه‌ای ۰٫۹۶۲۳ 04m 09s ۱۳۷ کیلومتر (۸۵ مایل)
-۸۰۹۷-۰۹-۰۵ ۵ سپتامبر ۱۹۰۲ ۰۹:۳۵:۳۷ ۱۴ کامل ۱٫۰۵۳۷ 04m 33s ۱۷۸ کیلومتر (۱۱۱ مایل)
-۸۰۹۸-۰۳-۰۱ ۱ مارس ۱۹۰۱ ۰۱:۲۵:۱۲ ۱۹ حلقه‌ای ۰٫۹۳۰۲ 07m 09s ۵۲۳ کیلومتر (۳۲۵ مایل)
-۸۰۹۸-۰۸-۲۵ ۲۵ اوت ۱۹۰۱ ۰۱:۵۲:۵۲ ۲۴ کامل ۱٫۰۴۶۷ 03m 56s ۲۲۲ کیلومتر (۱۳۸ مایل)