فهرست‌های خورشیدگرفتگی‌ها
نمودار یک خورشیدگرفتگی (اندازه‌ها غیرطبیعی‌اند)
شکل هندسی خورشیدگرفتگی
(اندازه‌ها غیرطبیعی‌اند)
سده‌ها

پس از میلاد

خورشیدگرفتگی‌های قابل مشاهده در
چین • بریتانیا • فیلیپین • ایالات متحدهٔ آمریکا • ایران
جستارهای وابسته: فهرست ماه‌گرفتگی‌ها

این فهرست شامل خورشیدگرفتگی‌های قرن اول پیش از میلاد است که در طی دورهٔ سال ۱ پیش از میلاد تا ۱۰۰ پیش از میلاد روی داده‌اند. در این دوره، ۲۴۸ خورشیدگرفتگی رخ داد که ۹۰ مورد آن خورشیدگرفتگی جزئی، ۷۵ مورد خورشیدگرفتگی حلقه‌ای، ۵۸ خورشیدگرفتگی کامل و ۲۵ مورد نیز از نوع خورشیدگرفتگی مرکب بود.

تاریخ زمان
بزرگترین گرفت
چرخهٔ ساروس نوع قدر مدت زمان مکان مسیر گرفتگی ناحیهٔ جغرافیایی منبع
-۹۸۹۹-۰۵-۰۷ ۷ مه ۱۰۰ ۰۰:۲۲:۰۲ ۷۵ کامل ۱٫۰۶۳۳ ۰۴m 28s ۲۵۱ کیلومتر (۱۵۶ مایل)
-۹۸۹۹-۱۰-۳۱ ۳۱ اکتبر ۱۰۰ ۰۸:۰۱:۱۷ ۸۰ حلقه‌ای ۰٫۹۱۳۲ ۰۷m 11s ۵۹۴ کیلومتر (۳۶۹ مایل)
-۹۹۰۰-۰۳-۲۸ ۲۸ مارس ۹۹ ۰۹:۵۵:۴۴ ۴۷ جزئی ۰٫۵۴۰۸
-۹۹۰۰-۰۴-۲۶ ۲۶ آوریل ۹۹ ۱۷:۲۶:۴۴ ۸۵ جزئی ۰٫۴۶۷۲
-۹۹۰۰-۰۹-۲۰ ۲۰ سپتامبر ۹۹ ۱۵:۲۱:۳۱ ۵۲ جزئی ۰٫۲۱۷۲
-۹۹۰۰-۱۰-۲۰ ۲۰ اکتبر ۹۹ ۰۷:۳۲:۲۷ ۹۰ جزئی ۰٫۱۲۳۳
-۹۹۰۱-۰۳-۱۷ ۱۷ مارس ۹۸ ۲۳:۰۲:۵۹ ۵۷ مرکب ۱٫۰۰۰۱ ۰۰m 00s ۰ کیلومتر (۰ مایل)
-۹۹۰۱-۰۹-۱۰ ۱۰ سپتامبر ۹۸ ۰۰:۴۶:۴۱ ۶۲ کامل ۱٫۰۲۰۴ ۰۱m 34s ۹۰ کیلومتر (۵۶ مایل)
-۹۹۰۲-۰۳-۰۶ ۶ مارس ۹۷ ۰۵:۰۲:۱۷ ۶۷ حلقه‌ای ۰٫۹۴۹۵ ۰۵m 38s ۱۸۸ کیلومتر (۱۱۷ مایل)
-۹۹۰۲-۰۸-۲۹ ۲۹ اوت ۹۷ ۱۵:۵۵:۳۹ ۷۲ کامل ۱٫۰۶۳۶ ۰۵m 18s ۲۰۹ کیلومتر (۱۳۰ مایل)
-۹۹۰۳-۰۲-۲۳ ۲۳ فوریه ۹۶ ۰۵:۱۴:۳۷ ۷۷ حلقه‌ای ۰٫۹۲۲۹ ۰۷m 19s ۷۳۲ کیلومتر (۴۵۵ مایل)
-۹۹۰۳-۰۸-۱۹ ۱۹ اوت ۹۶ ۰۸:۲۴:۵۷ ۸۲ کامل ۱٫۰۴۷۲ ۰۳m 47s ۲۵۲ کیلومتر (۱۵۷ مایل)
-۹۹۰۴-۰۱-۱۳ ۱۳ ژانویه ۹۵ ۱۶:۰۴:۱۵ ۴۹ جزئی ۰٫۴۸۸۳
-۹۹۰۴-۰۷-۱۰ ۱۰ ژوئیه ۹۵ ۰۹:۵۹:۱۱ ۵۴ جزئی ۰٫۷۴۱۹
-۹۹۰۵-۰۱-۰۳ ۳ ژانویه ۹۴ ۰۳:۳۱:۳۶ ۵۹ کامل ۱٫۰۲۷۵ ۰۲m 03s ۱۱۰ کیلومتر (۶۸ مایل)
-۹۹۰۵-۰۶-۲۹ ۲۹ ژوئن ۹۴ ۱۳:۱۳:۱۶ ۶۴ حلقه‌ای ۰٫۹۴۹۳ ۰۵m 17s ۲۰۳ کیلومتر (۱۲۶ مایل)
-۹۹۰۵-۱۲-۲۳ ۲۳ دسامبر ۹۴ ۱۸:۵۷:۳۱ ۶۹ کامل ۱٫۰۴۷۴ ۰۴m 28s ۱۵۹ کیلومتر (۹۹ مایل)
-۹۹۰۶-۰۶-۱۷ ۱۷ ژوئن ۹۳ ۱۳:۵۱:۳۷ ۷۴ حلقه‌ای ۰٫۹۵۷۶ ۰۵m 48s ۱۶۶ کیلومتر (۱۰۳ مایل)
-۹۹۰۶-۱۲-۱۲ ۱۲ دسامبر ۹۳ ۰۹:۴۴:۰۷ ۷۹ مرکب ۱٫۰۰۸۱ ۰۰m 46s ۵۱ کیلومتر (۳۲ مایل)
-۹۹۰۷-۰۵-۰۸ ۸ مه ۹۲ ۰۹:۲۷:۵۷ ۴۶ جزئی ۰٫۰۴۱۴
-۹۹۰۷-۰۶-۰۶ ۶ ژوئن ۹۲ ۱۹:۱۱:۲۶ ۸۴ جزئی ۰٫۷۸۲۱
-۹۹۰۷-۱۱-۰۲ ۲ نوامبر ۹۲ ۰۲:۳۵:۵۲ ۵۱ جزئی ۰٫۳۳۴۱
-۹۹۰۸-۰۴-۲۸ ۲۸ آوریل ۹۱ ۰۰:۳۲:۵۳ ۵۶ کامل ۱٫۰۶۷۷ ۰۴m 32s ۳۲۴ کیلومتر (۲۰۱ مایل)
-۹۹۰۸-۱۰-۲۲ ۲۲ اکتبر ۹۱ ۰۲:۲۵:۰۸ ۶۱ حلقه‌ای ۰٫۹۱۶۴ ۰۸m 11s ۴۵۰ کیلومتر (۲۸۰ مایل)
-۹۹۰۹-۰۴-۱۷ ۱۷ آوریل ۹۰ ۱۷:۴۰:۳۲ ۶۶ کامل ۱٫۰۶۹۲ ۰۶m 15s ۲۲۵ کیلومتر (۱۴۰ مایل)
-۹۹۰۹-۱۰-۱۱ ۱۱ اکتبر ۹۰ ۰۳:۰۲:۲۹ ۷۱ حلقه‌ای ۰٫۹۴۹۴ ۰۶m 12s ۱۸۶ کیلومتر (۱۱۶ مایل)
-۹۹۱۰-۰۴-۰۶ ۶ آوریل ۸۹ ۰۸:۰۹:۴۸ ۷۶ کامل ۱٫۰۱۴۸ ۰۱m 16s ۷۹ کیلومتر (۴۹ مایل)
-۹۹۱۰-۰۹-۲۹ ۲۹ سپتامبر ۸۹ ۱۰:۳۰:۲۳ ۸۱ مرکب ۱٫۰۰۱۳ ۰۰m 07s ۶ کیلومتر (۳٫۷ مایل)
-۹۹۱۱-۰۲-۲۵ ۲۵ فوریه ۸۸ ۰۰:۳۳:۴۴ ۴۸ جزئی ۰٫۴۴۰۶
-۹۹۱۱-۰۸-۲۰ ۲۰ اوت ۸۸ ۱۵:۴۹:۵۸ ۵۳ جزئی ۰٫۵۶۸۲
-۹۹۱۱-۰۹-۱۹ ۱۹ سپتامبر ۸۸ ۰۰:۲۹:۰۹ ۹۱ جزئی ۰٫۳۳۷۲
-۹۹۱۲-۰۲-۱۴ ۱۴ فوریه ۸۷ ۰۰:۱۳:۱۰ ۵۸ حلقه‌ای ۰٫۹۳۰۷ ۰۸m 51s ۳۲۳ کیلومتر (۲۰۱ مایل)
-۹۹۱۲-۰۸-۱۰ ۱۰ اوت ۸۷ ۰۷:۵۶:۰۲ ۶۳ کامل ۱٫۰۴۲۲ ۰۴m 06s ۱۶۸ کیلومتر (۱۰۴ مایل)
-۹۹۱۳-۰۲-۰۳ ۳ فوریه ۸۶ ۰۳:۱۳:۴۹ ۶۸ حلقه‌ای ۰٫۹۷۰۹ ۰۳m 15s ۱۰۵ کیلومتر (۶۵ مایل)
-۹۹۱۳-۰۷-۳۰ ۳۰ ژوئیه ۸۶ ۱۹:۲۹:۲۱ ۷۳ حلقه‌ای ۰٫۹۹۲۶ ۰۰m 46s ۲۷ کیلومتر (۱۷ مایل)
-۹۹۱۴-۰۱-۲۳ ۲۳ ژانویه ۸۵ ۱۳:۲۳:۴۶ ۷۸ کامل ۱٫۰۱۵۸ ۰۱m 01s ۹۷ کیلومتر (۶۰ مایل)
-۹۹۱۴-۰۷-۱۸ ۱۸ ژوئیه ۸۵ ۲۳:۵۴:۳۵ ۸۳ حلقه‌ای ۰٫۹۳۷۵ ۰۳m 39s
-۹۹۱۴-۱۲-۱۳ ۱۳ دسامبر ۸۵ ۱۸:۰۴:۰۷ ۵۰ جزئی ۰٫۶۱۹۹
-۹۹۱۵-۰۱-۱۲ ۱۲ ژانویه ۸۴ ۰۴:۲۹:۲۳ ۸۸ جزئی ۰٫۱۳۷۹
-۹۹۱۵-۰۶-۰۸ ۸ ژوئن ۸۴ ۱۰:۱۴:۵۸ ۵۵ جزئی ۰٫۸۲۰۸
-۹۹۱۵-۱۲-۰۳ ۳ دسامبر ۸۴ ۰۷:۴۷:۱۵ ۶۰ حلقه‌ای ۰٫۹۹۷۴ ۰۰m 16s ۱۱ کیلومتر (۶٫۸ مایل)
-۹۹۱۶-۰۵-۲۸ ۲۸ مه ۸۳ ۱۷:۳۷:۴۵ ۶۵ کامل ۱٫۰۲۰۹ ۰۲m 11s ۷۴ کیلومتر (۴۶ مایل)
-۹۹۱۶-۱۱-۲۲ ۲۲ نوامبر ۸۳ ۱۵:۱۹:۰۳ ۷۰ حلقه‌ای ۰٫۹۴۵۸ ۰۶m 01s ۲۰۱ کیلومتر (۱۲۵ مایل)
-۹۹۱۷-۰۵-۱۸ ۱۸ مه ۸۲ ۰۷:۴۵:۴۵ ۷۵ کامل ۱٫۰۶۷۴ ۰۴m 52s ۲۵۳ کیلومتر (۱۵۷ مایل)
-۹۹۱۷-۱۱-۱۱ ۱۱ نوامبر ۸۲ ۱۵:۵۸:۱۲ ۸۰ حلقه‌ای ۰٫۹۱۱۷ ۰۷m 12s ۵۹۵ کیلومتر (۳۷۰ مایل)
-۹۹۱۸-۰۴-۰۷ ۷ آوریل ۸۱ ۱۷:۳۷:۴۹ ۴۷ جزئی ۰٫۴۲۷۷
-۹۹۱۸-۰۵-۰۷ ۷ مه ۸۱ ۰۰:۵۸:۱۹ ۸۵ جزئی ۰٫۵۹۵۸
-۹۹۱۸-۰۹-۳۰ ۳۰ سپتامبر ۸۱ ۲۳:۱۲:۴۴ ۵۲ جزئی ۰٫۱۷۶۹
-۹۹۱۸-۱۰-۳۰ ۳۰ اکتبر ۸۱ ۱۵:۳۱:۵۹ ۹۰ جزئی ۰٫۱۴۹۸
-۹۹۱۹-۰۳-۲۸ ۲۸ مارس ۸۰ ۰۶:۳۱:۳۳ ۵۷ حلقه‌ای ۰٫۹۹۸۹ ۰۰m 06s ۵ کیلومتر (۳٫۱ مایل)
-۹۹۱۹-۰۹-۲۰ ۲۰ سپتامبر ۸۰ ۰۸:۵۳:۴۹ ۶۲ کامل ۱٫۰۱۹۷ ۰۱m 32s ۹۰ کیلومتر (۵۶ مایل)
-۹۹۲۰-۰۳-۱۷ ۱۷ مارس ۷۹ ۱۲:۱۱:۲۹ ۶۷ حلقه‌ای ۰٫۹۵۰۶ ۰۵m 27s ۱۸۳ کیلومتر (۱۱۴ مایل)
-۹۹۲۰-۰۹-۱۰ ۱۰ سپتامبر ۷۹ ۰۰:۰۵:۴۵ ۷۲ کامل ۱٫۰۶۱۱ ۰۵m 02s ۲۰۱ کیلومتر (۱۲۵ مایل)
-۹۹۲۱-۰۳-۰۶ ۶ مارس ۷۸ ۱۲:۲۴:۴۰ ۷۷ حلقه‌ای ۰٫۹۲۷۹ ۰۶m 50s ۵۳۹ کیلومتر (۳۳۵ مایل)
-۹۹۲۱-۰۸-۳۰ ۳۰ اوت ۷۸ ۱۶:۲۱:۴۶ ۸۲ کامل ۱٫۰۴۲۹ ۰۳m 25s ۲۱۱ کیلومتر (۱۳۱ مایل)
-۹۹۲۲-۰۱-۲۵ ۲۵ ژانویه ۷۷ ۰۰:۱۶:۰۴ ۴۹ جزئی ۰٫۴۶۶۸
-۹۹۲۲-۰۲-۲۳ ۲۳ فوریه ۷۷ ۱۴:۲۰:۳۰ ۸۷ جزئی ۰٫۰۱۲۱
-۹۹۲۲-۰۷-۲۰ ۲۰ ژوئیه ۷۷ ۱۶:۵۴:۳۵ ۵۴ جزئی ۰٫۶۰۹۴
-۹۹۲۲-۰۸-۱۹ ۱۹ اوت ۷۷ ۰۵:۰۱:۵۷ ۹۲ جزئی ۰٫۰۲۹۹
-۹۹۲۳-۰۱-۱۳ ۱۳ ژانویه ۷۶ ۱۲:۰۹:۳۷ ۵۹ کامل ۱٫۰۳۱۵ ۰۲m 19s ۱۲۷ کیلومتر (۷۹ مایل)
-۹۹۲۳-۰۷-۰۹ ۹ ژوئیه ۷۶ ۱۹:۴۰:۴۰ ۶۴ حلقه‌ای ۰٫۹۴۶۱ ۰۵m 18s ۲۲۶ کیلومتر (۱۴۰ مایل)
-۹۹۲۴-۰۱-۰۳ ۳ ژانویه ۷۵ ۰۳:۴۵:۵۵ ۶۹ کامل ۱٫۰۴۸۵ ۰۴m 30s ۱۶۳ کیلومتر (۱۰۱ مایل)
-۹۹۲۴-۰۶-۲۸ ۲۸ ژوئن ۷۵ ۲۰:۲۱:۲۴ ۷۴ حلقه‌ای ۰٫۹۵۸۹ ۰۵m 29s ۱۵۶ کیلومتر (۹۷ مایل)
-۹۹۲۴-۱۲-۲۳ ۲۳ دسامبر ۷۵ ۱۸:۲۶:۲۴ ۷۹ مرکب ۱٫۰۰۶۶ ۰۰m 37s ۴۱ کیلومتر (۲۵ مایل)
-۹۹۲۵-۰۶-۱۸ ۱۸ ژوئن ۷۴ ۰۲:۰۶:۲۴ ۸۴ جزئی ۰٫۹۳۲۰
-۹۹۲۵-۱۱-۱۳ ۱۳ نوامبر ۷۴ ۱۰:۴۳:۱۲ ۵۱ جزئی ۰٫۳۱۹۹
-۹۹۲۶-۰۵-۰۸ ۸ مه ۷۳ ۰۸:۰۱:۵۵ ۵۶ کامل ۱٫۰۶۹۰ ۰۴m 16s ۳۷۶ کیلومتر (۲۳۴ مایل)
-۹۹۲۶-۱۱-۰۱ ۱ نوامبر ۷۳ ۱۰:۱۷:۰۸ ۶۱ حلقه‌ای ۰٫۹۱۴۷ ۰۸m 01s ۴۷۰ کیلومتر (۲۹۰ مایل)
-۹۹۲۷-۰۴-۲۸ ۲۸ آوریل ۷۲ ۰۱:۱۲:۵۱ ۶۶ کامل ۱٫۰۶۹۴ ۰۶m 13s ۲۲۶ کیلومتر (۱۴۰ مایل)
-۹۹۲۷-۱۰-۲۱ ۲۱ اکتبر ۷۲ ۱۱:۰۳:۴۵ ۷۱ حلقه‌ای ۰٫۹۴۹۵ ۰۶m 09s ۱۸۵ کیلومتر (۱۱۵ مایل)
-۹۹۲۸-۰۴-۱۷ ۱۷ آوریل ۷۱ ۱۵:۲۹:۰۱ ۷۶ کامل ۱٫۰۱۴۹ ۰۱m 22s ۷۲ کیلومتر (۴۵ مایل)
-۹۹۲۸-۱۰-۱۰ ۱۰ اکتبر ۷۱ ۱۸:۴۸:۲۸ ۸۱ مرکب ۱٫۰۰۲۰ ۰۰m 11s ۹ کیلومتر (۵٫۶ مایل)
-۹۹۲۹-۰۳-۰۸ ۸ مارس ۷۰ ۰۷:۴۶:۴۳ ۴۸ جزئی ۰٫۳۵۹۵
-۹۹۲۹-۰۴-۰۶ ۶ آوریل ۷۰ ۲۳:۰۱:۳۱ ۸۶ جزئی ۰٫۰۶۰۷
-۹۹۲۹-۰۸-۳۱ ۳۱ اوت ۷۰ ۲۳:۵۲:۴۷ ۵۳ جزئی ۰٫۴۸۷۸
-۹۹۲۹-۰۹-۳۰ ۳۰ سپتامبر ۷۰ ۰۸:۵۲:۴۷ ۹۱ جزئی ۰٫۳۸۶۶
-۹۹۳۰-۰۲-۲۵ ۲۵ فوریه ۶۹ ۰۷:۳۵:۰۷ ۵۸ حلقه‌ای ۰٫۹۳۴۵ ۰۷m 51s ۳۱۵ کیلومتر (۱۹۶ مایل)
-۹۹۳۰-۰۸-۲۰ ۲۰ اوت ۶۹ ۱۵:۴۱:۰۵ ۶۳ کامل ۱٫۰۳۵۷ ۰۳m 22s ۱۴۹ کیلومتر (۹۳ مایل)
-۹۹۳۱-۰۲-۱۳ ۱۳ فوریه ۶۸ ۱۱:۰۶:۵۶ ۶۸ حلقه‌ای ۰٫۹۷۶۹ ۰۲m 35s ۸۳ کیلومتر (۵۲ مایل)
-۹۹۳۱-۰۸-۱۰ ۱۰ اوت ۶۸ ۰۲:۴۲:۰۷ ۷۳ حلقه‌ای ۰٫۹۸۶۷ ۰۱m 26s ۴۷ کیلومتر (۲۹ مایل)
-۹۹۳۲-۰۲-۰۲ ۲ فوریه ۶۷ ۲۱:۴۶:۳۶ ۷۸ کامل ۱٫۰۲۱۷ ۰۱m 26s ۱۲۵ کیلومتر (۷۸ مایل)
-۹۹۳۲-۰۷-۳۰ ۳۰ ژوئیه ۶۷ ۰۶:۳۶:۴۴ ۸۳ حلقه‌ای ۰٫۹۳۸۶ ۰۴m 17s ۶۱۷ کیلومتر (۳۸۳ مایل)
-۹۹۳۲-۱۲-۲۵ ۲۵ دسامبر ۶۷ ۰۲:۵۳:۴۲ ۵۰ جزئی ۰٫۶۱۰۳
-۹۹۳۳-۰۱-۲۳ ۲۳ ژانویه ۶۶ ۱۳:۰۷:۲۱ ۸۸ جزئی ۰٫۱۶۲۵
-۹۹۳۳-۰۶-۱۹ ۱۹ ژوئن ۶۶ ۱۶:۵۰:۱۹ ۵۵ جزئی ۰٫۶۸۲۲
-۹۹۳۳-۱۲-۱۴ ۱۴ دسامبر ۶۶ ۱۶:۲۶:۰۷ ۶۰ حلقه‌ای ۰٫۹۹۴۹ ۰۰m 33s ۲۲ کیلومتر (۱۴ مایل)
-۹۹۳۴-۰۶-۰۸ ۸ ژوئن ۶۵ ۰۰:۴۰:۳۵ ۶۵ کامل ۱٫۰۲۴۱ ۰۲m 34s ۸۷ کیلومتر (۵۴ مایل)
-۹۹۳۴-۱۲-۰۲ ۲ دسامبر ۶۵ ۲۳:۳۴:۴۹ ۷۰ حلقه‌ای ۰٫۹۴۳۲ ۰۶m 28s ۲۱۲ کیلومتر (۱۳۲ مایل)
-۹۹۳۵-۰۵-۲۸ ۲۸ مه ۶۴ ۱۵:۰۸:۲۲ ۷۵ کامل ۱٫۰۷۰۷ ۰۵m 15s ۲۵۳ کیلومتر (۱۵۷ مایل)
-۹۹۳۵-۱۱-۲۱ ۲۱ نوامبر ۶۴ ۲۳:۵۸:۱۵ ۸۰ حلقه‌ای ۰٫۹۱۰۸ ۰۷m 12s ۵۹۵ کیلومتر (۳۷۰ مایل)
-۹۹۳۶-۰۴-۱۹ ۱۹ آوریل ۶۳ ۰۱:۱۰:۲۵ ۴۷ جزئی ۰٫۳۰۱۱
-۹۹۳۶-۰۵-۱۸ ۱۸ مه ۶۳ ۰۸:۲۴:۳۱ ۸۵ جزئی ۰٫۷۳۲۶
-۹۹۳۶-۱۰-۱۲ ۱۲ اکتبر ۶۳ ۰۷:۱۵:۰۲ ۵۲ جزئی ۰٫۱۵۰۶
-۹۹۳۶-۱۱-۱۰ ۱۰ نوامبر ۶۳ ۲۳:۳۸:۴۴ ۹۰ جزئی ۰٫۱۶۷۵
-۹۹۳۷-۰۴-۰۸ ۸ آوریل ۶۲ ۱۳:۴۹:۱۵ ۵۷ حلقه‌ای ۰٫۹۹۷۱ ۰۰m 16s ۱۴ کیلومتر (۸٫۷ مایل)
-۹۹۳۷-۱۰-۰۱ ۱ اکتبر ۶۲ ۱۷:۱۰:۲۸ ۶۲ کامل ۱٫۰۱۹۲ ۰۱m 31s ۹۱ کیلومتر (۵۷ مایل)
-۹۹۳۸-۰۳-۲۷ ۲۷ مارس ۶۱ ۱۹:۱۰:۴۸ ۶۷ حلقه‌ای ۰٫۹۵۱۵ ۰۵m 21s ۱۷۸ کیلومتر (۱۱۱ مایل)
-۹۹۳۸-۰۹-۲۰ ۲۰ سپتامبر ۶۱ ۰۸:۲۴:۰۷ ۷۲ کامل ۱٫۰۵۸۴ ۰۴m 48s ۱۹۲ کیلومتر (۱۱۹ مایل)
-۹۹۳۹-۰۳-۱۶ ۱۶ مارس ۶۰ ۱۹:۲۵:۴۸ ۷۷ حلقه‌ای ۰٫۹۳۲۹ ۰۶m 19s ۴۲۲ کیلومتر (۲۶۲ مایل)
-۹۹۳۹-۰۹-۱۰ ۱۰ سپتامبر ۶۰ ۰۰:۲۵:۱۰ ۸۲ کامل ۱٫۰۳۸۰ ۰۲m 59s ۱۷۸ کیلومتر (۱۱۱ مایل)
-۹۹۴۰-۰۲-۰۴ ۴ فوریه ۵۹ ۰۸:۲۳:۰۵ ۴۹ جزئی ۰٫۴۳۷۰
-۹۹۴۰-۰۳-۰۵ ۵ مارس ۵۹ ۲۱:۵۰:۱۷ ۸۷ جزئی ۰٫۰۸۸۹
-۹۹۴۰-۰۷-۳۱ ۳۱ ژوئیه ۵۹ ۲۳:۵۳:۳۴ ۵۴ جزئی ۰٫۴۸۵۵
-۹۹۴۰-۰۸-۳۰ ۳۰ اوت ۵۹ ۱۲:۳۶:۲۷ ۹۲ جزئی ۰٫۱۰۶۶
-۹۹۴۱-۰۱-۲۴ ۲۴ ژانویه ۵۸ ۲۰:۴۲:۳۱ ۵۹ کامل ۱٫۰۳۵۹ ۰۲m 36s ۱۴۵ کیلومتر (۹۰ مایل)
-۹۹۴۱-۰۷-۲۱ ۲۱ ژوئیه ۵۸ ۰۲:۱۳:۲۹ ۶۴ حلقه‌ای ۰٫۹۴۲۷ ۰۵m 23s ۲۵۴ کیلومتر (۱۵۸ مایل)
-۹۹۴۲-۰۱-۱۴ ۱۴ ژانویه ۵۷ ۱۲:۳۰:۳۰ ۶۹ کامل ۱٫۰۴۹۹ ۰۴m 33s ۱۶۷ کیلومتر (۱۰۴ مایل)
-۹۹۴۲-۰۷-۰۹ ۹ ژوئیه ۵۷ ۰۲:۵۶:۲۱ ۷۴ حلقه‌ای ۰٫۹۵۹۹ ۰۵m 09s ۱۴۹ کیلومتر (۹۳ مایل)
-۹۹۴۳-۰۱-۰۳ ۳ ژانویه ۵۶ ۰۳:۰۵:۲۳ ۷۹ مرکب ۱٫۰۰۵۴ ۰۰m 31s ۳۴ کیلومتر (۲۱ مایل)
-۹۹۴۳-۰۶-۲۸ ۲۸ ژوئن ۵۶ ۰۹:۰۵:۳۴ ۸۴ حلقه‌ای ۰٫۹۹۹۱ ۰۰m 05s ۱۰ کیلومتر (۶٫۲ مایل)
-۹۹۴۳-۱۱-۲۳ ۲۳ نوامبر ۵۶ ۱۸:۵۱:۴۸ ۵۱ جزئی ۰٫۳۰۹۰
-۹۹۴۴-۰۵-۱۹ ۱۹ مه ۵۵ ۱۵:۲۸:۲۳ ۵۶ کامل ۱٫۰۶۹۱ ۰۳m 55s ۴۶۳ کیلومتر (۲۸۸ مایل)
-۹۹۴۴-۱۱-۱۲ ۱۲ نوامبر ۵۵ ۱۸:۱۳:۵۷ ۶۱ حلقه‌ای ۰٫۹۱۳۷ ۰۷m 49s ۴۸۳ کیلومتر (۳۰۰ مایل)
-۹۹۴۵-۰۵-۰۹ ۹ مه ۵۴ ۰۸:۴۱:۰۴ ۶۶ کامل ۱٫۰۶۸۶ ۰۶m 03s ۲۲۶ کیلومتر (۱۴۰ مایل)
-۹۹۴۵-۱۱-۰۱ ۱ نوامبر ۵۴ ۱۹:۱۱:۱۴ ۷۱ حلقه‌ای ۰٫۹۵۰۳ ۰۶m 02s ۱۸۲ کیلومتر (۱۱۳ مایل)
-۹۹۴۶-۰۴-۲۷ ۲۷ آوریل ۵۳ ۲۲:۴۱:۵۸ ۷۶ کامل ۱٫۰۱۴۳ ۰۱m 25s ۶۳ کیلومتر (۳۹ مایل)
-۹۹۴۶-۱۰-۲۱ ۲۱ اکتبر ۵۳ ۰۳:۱۴:۰۹ ۸۱ مرکب ۱٫۰۰۲۸ ۰۰m 16s ۱۳ کیلومتر (۸٫۱ مایل)
-۹۹۴۷-۰۳-۱۸ ۱۸ مارس ۵۲ ۱۴:۴۸:۲۵ ۴۸ جزئی ۰٫۲۶۴۰
-۹۹۴۷-۰۴-۱۷ ۱۷ آوریل ۵۲ ۰۵:۵۱:۰۰ ۸۶ جزئی ۰٫۱۷۴۶
-۹۹۴۷-۰۹-۱۱ ۱۱ سپتامبر ۵۲ ۰۸:۰۳:۳۸ ۵۳ جزئی ۰٫۴۲۰۴
-۹۹۴۷-۱۰-۱۰ ۱۰ اکتبر ۵۲ ۱۷:۲۴:۳۶ ۹۱ جزئی ۰٫۴۲۳۵
-۹۹۴۸-۰۳-۰۷ ۷ مارس ۵۱ ۱۴:۴۶:۵۸ ۵۸ حلقه‌ای ۰٫۹۳۸۳ ۰۶m 51s ۳۱۲ کیلومتر (۱۹۴ مایل)
-۹۹۴۸-۰۸-۳۱ ۳۱ اوت ۵۱ ۲۳:۳۳:۵۴ ۶۳ کامل ۱٫۰۲۹۰ ۰۲m 38s ۱۲۷ کیلومتر (۷۹ مایل)
-۹۹۴۹-۰۲-۲۴ ۲۴ فوریه ۵۰ ۱۸:۵۰:۵۴ ۶۸ حلقه‌ای ۰٫۹۸۳۱ ۰۱m 52s ۶۰ کیلومتر (۳۷ مایل)
-۹۹۴۹-۰۸-۲۱ ۲۱ اوت ۵۰ ۱۰:۰۲:۱۶ ۷۳ حلقه‌ای ۰٫۹۸۰۷ ۰۲m 10s ۶۹ کیلومتر (۴۳ مایل)
-۹۹۵۰-۰۲-۱۴ ۱۴ فوریه ۴۹ ۰۶:۰۲:۳۸ ۷۸ کامل ۱٫۰۲۷۹ ۰۱m 54s ۱۵۰ کیلومتر (۹۳ مایل)
-۹۹۵۰-۰۸-۰۹ ۹ اوت ۴۹ ۱۳:۲۴:۱۸ ۸۳ حلقه‌ای ۰٫۹۳۶۷ ۰۴m 55s ۴۶۶ کیلومتر (۲۹۰ مایل)
-۹۹۵۱-۰۱-۰۴ ۴ ژانویه ۴۸ ۱۱:۴۱:۰۷ ۵۰ جزئی ۰٫۵۹۷۶
-۹۹۵۱-۰۲-۰۲ ۲ فوریه ۴۸ ۲۱:۴۰:۱۰ ۸۸ جزئی ۰٫۱۹۴۶
-۹۹۵۱-۰۶-۲۹ ۲۹ ژوئن ۴۸ ۲۳:۲۸:۰۶ ۵۵ جزئی ۰٫۵۴۶۱
-۹۹۵۱-۱۲-۲۵ ۲۵ دسامبر ۴۸ ۰۱:۰۲:۵۳ ۶۰ حلقه‌ای ۰٫۹۹۳۰ ۰۰m 47s ۳۰ کیلومتر (۱۹ مایل)
-۹۹۵۲-۰۶-۱۹ ۱۹ ژوئن ۴۷ ۰۷:۴۴:۳۲ ۶۵ کامل ۱٫۰۲۶۵ ۰۲m 52s ۹۹ کیلومتر (۶۲ مایل)
-۹۹۵۲-۱۲-۱۴ ۱۴ دسامبر ۴۷ ۰۷:۵۰:۱۶ ۷۰ حلقه‌ای ۰٫۹۴۱۳ ۰۶m 50s ۲۱۹ کیلومتر (۱۳۶ مایل)
-۹۹۵۳-۰۶-۰۸ ۸ ژوئن ۴۶ ۲۲:۳۱:۴۰ ۷۵ کامل ۱٫۰۷۳۱ ۰۵m 37s ۲۵۳ کیلومتر (۱۵۷ مایل)
-۹۹۵۳-۱۲-۰۳ ۳ دسامبر ۴۶ ۰۷:۵۹:۱۷ ۸۰ حلقه‌ای ۰٫۹۱۰۵ ۰۷m 10s ۵۹۲ کیلومتر (۳۶۸ مایل)
-۹۹۵۴-۰۴-۲۹ ۲۹ آوریل ۴۵ ۰۸:۳۸:۴۱ ۴۷ جزئی ۰٫۱۶۹۰
-۹۹۵۴-۰۵-۲۸ ۲۸ مه ۴۵ ۱۵:۴۹:۵۴ ۸۵ جزئی ۰٫۸۷۰۱
-۹۹۵۴-۱۰-۲۲ ۲۲ اکتبر ۴۵ ۱۵:۲۴:۲۲ ۵۲ جزئی ۰٫۱۳۲۵
-۹۹۵۴-۱۱-۲۱ ۲۱ نوامبر ۴۵ ۰۷:۴۹:۱۰ ۹۰ جزئی ۰٫۱۸۱۲
-۹۹۵۵-۰۴-۱۸ ۱۸ آوریل ۴۴ ۲۰:۵۹:۰۸ ۵۷ حلقه‌ای ۰٫۹۹۴۷ ۰۰m 29s ۲۷ کیلومتر (۱۷ مایل)
-۹۹۵۵-۱۰-۱۲ ۱۲ اکتبر ۴۴ ۰۱:۳۴:۴۳ ۶۲ کامل ۱٫۰۱۸۹ ۰۱m 32s ۹۱ کیلومتر (۵۷ مایل)
-۹۹۵۶-۰۴-۰۸ ۸ آوریل ۴۳ ۰۲:۰۱:۰۴ ۶۷ حلقه‌ای ۰٫۹۵۲۲ ۰۵m 19s ۱۷۵ کیلومتر (۱۰۹ مایل)
-۹۹۵۶-۱۰-۰۱ ۱ اکتبر ۴۳ ۱۶:۵۰:۱۳ ۷۲ کامل ۱٫۰۵۵۸ ۰۴m 35s ۱۸۴ کیلومتر (۱۱۴ مایل)
-۹۹۵۷-۰۳-۲۸ ۲۸ مارس ۴۲ ۰۲:۱۸:۲۰ ۷۷ حلقه‌ای ۰٫۹۳۷۷ ۰۵m 50s ۳۴۳ کیلومتر (۲۱۳ مایل)
-۹۹۵۷-۰۹-۲۱ ۲۱ سپتامبر ۴۲ ۰۸:۳۶:۴۱ ۸۲ کامل ۱٫۰۳۳۱ ۰۲m 34s ۱۵۰ کیلومتر (۹۳ مایل)
-۹۹۵۸-۰۲-۱۵ ۱۵ فوریه ۴۱ ۱۶:۲۲:۴۱ ۴۹ جزئی ۰٫۳۹۴۲
-۹۹۵۸-۰۳-۱۶ ۱۶ مارس ۴۱ ۰۵:۱۲:۴۵ ۸۷ جزئی ۰٫۱۷۹۱
-۹۹۵۸-۰۸-۱۱ ۱۱ اوت ۴۱ ۰۶:۵۸:۰۱ ۵۴ جزئی ۰٫۳۷۲۶
-۹۹۵۸-۰۹-۰۹ ۹ سپتامبر ۴۱ ۲۰:۱۷:۲۹ ۹۲ جزئی ۰٫۱۷۲۰
-۹۹۵۹-۰۲-۰۴ ۴ فوریه ۴۰ ۰۵:۰۸:۴۱ ۵۹ کامل ۱٫۰۴۰۴ ۰۲m 54s ۱۶۴ کیلومتر (۱۰۲ مایل)
-۹۹۵۹-۰۷-۳۱ ۳۱ ژوئیه ۴۰ ۰۸:۵۲:۰۳ ۶۴ حلقه‌ای ۰٫۹۳۹۰ ۰۵m 31s ۲۹۰ کیلومتر (۱۸۰ مایل)
-۹۹۶۰-۰۱-۲۴ ۲۴ ژانویه ۳۹ ۲۱:۰۷:۲۷ ۶۹ کامل ۱٫۰۵۱۷ ۰۴m 37s ۱۷۲ کیلومتر (۱۰۷ مایل)
-۹۹۶۰-۰۷-۲۰ ۲۰ ژوئیه ۳۹ ۰۹:۳۷:۴۷ ۷۴ حلقه‌ای ۰٫۹۶۰۳ ۰۴m 52s ۱۴۵ کیلومتر (۹۰ مایل)
-۹۹۶۱-۰۱-۱۴ ۱۴ ژانویه ۳۸ ۱۱:۳۸:۰۳ ۷۹ مرکب ۱٫۰۰۴۸ ۰۰m 27s ۳۰ کیلومتر (۱۹ مایل)
-۹۹۶۱-۰۷-۰۹ ۹ ژوئیه ۳۸ ۱۶:۱۰:۲۰ ۸۴ مرکب ۱٫۰۰۴۱ ۰۰m 24s ۳۰ کیلومتر (۱۹ مایل)
-۹۹۶۱-۱۲-۰۵ ۵ دسامبر ۳۸ ۰۳:۰۰:۵۵ ۵۱ جزئی ۰٫۲۹۹۶
-۹۹۶۲-۰۵-۲۹ ۲۹ مه ۳۷ ۲۲:۵۳:۴۵ ۵۶ کامل ۱٫۰۶۷۴ ۰۳m 28s ۶۸۳ کیلومتر (۴۲۴ مایل)
-۹۹۶۲-۱۱-۲۳ ۲۳ نوامبر ۳۷ ۰۲:۱۵:۰۹ ۶۱ حلقه‌ای ۰٫۹۱۳۴ ۰۷m 38s ۴۹۰ کیلومتر (۳۰۰ مایل)
-۹۹۶۳-۰۵-۱۹ ۱۹ مه ۳۶ ۱۶:۰۳:۴۹ ۶۶ کامل ۱٫۰۶۷۲ ۰۵m 46s ۲۲۵ کیلومتر (۱۴۰ مایل)
-۹۹۶۳-۱۱-۱۲ ۱۲ نوامبر ۳۶ ۰۳:۲۵:۵۴ ۷۱ حلقه‌ای ۰٫۹۵۱۵ ۰۵m 51s ۱۷۸ کیلومتر (۱۱۱ مایل)
-۹۹۶۴-۰۵-۰۹ ۹ مه ۳۵ ۰۵:۴۷:۵۷ ۷۶ مرکب ۱٫۰۱۳۱ ۰۱m 23s ۵۵ کیلومتر (۳۴ مایل)
-۹۹۶۴-۱۱-۰۱ ۱ نوامبر ۳۵ ۱۱:۴۶:۴۶ ۸۱ مرکب ۱٫۰۰۴۰ ۰۰m 23s ۱۸ کیلومتر (۱۱ مایل)
-۹۹۶۵-۰۳-۲۹ ۲۹ مارس ۳۴ ۲۱:۴۱:۳۰ ۴۸ جزئی ۰٫۱۵۷۷
-۹۹۶۵-۰۴-۲۸ ۲۸ آوریل ۳۴ ۱۲:۳۴:۰۲ ۸۶ جزئی ۰٫۲۹۷۰
-۹۹۶۵-۰۹-۲۲ ۲۲ سپتامبر ۳۴ ۱۶:۲۲:۳۵ ۵۳ جزئی ۰٫۳۶۵۸
-۹۹۶۵-۱۰-۲۲ ۲۲ اکتبر ۳۴ ۰۲:۰۳:۲۵ ۹۱ جزئی ۰٫۴۴۹۸
-۹۹۶۶-۰۳-۱۷ ۱۷ مارس ۳۳ ۲۱:۵۲:۴۹ ۵۸ حلقه‌ای ۰٫۹۴۲۱ ۰۵m 54s ۳۱۴ کیلومتر (۱۹۵ مایل)
-۹۹۶۶-۰۹-۱۱ ۱۱ سپتامبر ۳۳ ۰۷:۳۲:۲۵ ۶۳ کامل ۱٫۰۲۲۴ ۰۱m 57s ۱۰۳ کیلومتر (۶۴ مایل)
-۹۹۶۷-۰۳-۰۷ ۷ مارس ۳۲ ۰۲:۲۹:۲۳ ۶۸ حلقه‌ای ۰٫۹۸۹۵ ۰۱m 09s ۳۷ کیلومتر (۲۳ مایل)
-۹۹۶۷-۰۸-۳۱ ۳۱ اوت ۳۲ ۱۷:۲۸:۳۱ ۷۳ حلقه‌ای ۰٫۹۷۴۵ ۰۲m 56s ۹۱ کیلومتر (۵۷ مایل)
-۹۹۶۸-۰۲-۲۴ ۲۴ فوریه ۳۱ ۱۴:۱۰:۳۹ ۷۸ کامل ۱٫۰۳۴۳ ۰۲m 27s ۱۷۲ کیلومتر (۱۰۷ مایل)
-۹۹۶۸-۰۸-۲۰ ۲۰ اوت ۳۱ ۲۰:۲۰:۰۹ ۸۳ حلقه‌ای ۰٫۹۳۴۱ ۰۵m 38s ۴۱۲ کیلومتر (۲۵۶ مایل)
-۹۹۶۹-۰۱-۱۵ ۱۵ ژانویه ۳۰ ۲۰:۲۱:۵۹ ۵۰ جزئی ۰٫۵۷۵۴
-۹۹۶۹-۰۲-۱۴ ۱۴ فوریه ۳۰ ۰۶:۰۴:۲۱ ۸۸ جزئی ۰٫۲۳۹۲
-۹۹۶۹-۰۷-۱۱ ۱۱ ژوئیه ۳۰ ۰۶:۱۳:۰۳ ۵۵ جزئی ۰٫۴۱۹۰
-۹۹۶۹-۰۸-۰۹ ۹ اوت ۳۰ ۲۰:۲۷:۲۸ ۹۳ جزئی ۰٫۰۷۸۲
-۹۹۷۰-۰۱-۰۵ ۵ ژانویه ۲۹ ۰۹:۳۳:۳۰ ۶۰ حلقه‌ای ۰٫۹۹۱۵ ۰۰m 58s ۳۷ کیلومتر (۲۳ مایل)
-۹۹۷۰-۰۶-۲۹ ۲۹ ژوئن ۲۹ ۱۴:۵۳:۵۷ ۶۵ کامل ۱٫۰۲۸۳ ۰۳m 03s ۱۱۰ کیلومتر (۶۸ مایل)
-۹۹۷۰-۱۲-۲۴ ۲۴ دسامبر ۲۹ ۱۶:۰۱:۴۹ ۷۰ حلقه‌ای ۰٫۹۴۰۰ ۰۷m 08s ۲۲۴ کیلومتر (۱۳۹ مایل)
-۹۹۷۱-۰۶-۱۹ ۱۹ ژوئن ۲۸ ۰۵:۵۵:۰۹ ۷۵ کامل ۱٫۰۷۴۶ ۰۵m 57s ۲۵۱ کیلومتر (۱۵۶ مایل)
-۹۹۷۱-۱۲-۱۳ ۱۳ دسامبر ۲۸ ۱۶:۰۰:۱۸ ۸۰ حلقه‌ای ۰٫۹۱۰۹ ۰۷m 08s ۵۸۳ کیلومتر (۳۶۲ مایل)
-۹۹۷۲-۰۵-۱۰ ۱۰ مه ۲۷ ۱۵:۵۹:۵۷ ۴۷ جزئی ۰٫۰۲۸۷
-۹۹۷۲-۰۶-۰۸ ۸ ژوئن ۲۷ ۲۳:۱۳:۰۱ ۸۵ کامل ۱٫۰۰۹۵
-۹۹۷۲-۱۱-۰۲ ۲ نوامبر ۲۷ ۲۳:۴۱:۴۳ ۵۲ جزئی ۰٫۱۲۴۴
-۹۹۷۲-۱۲-۰۲ ۲ دسامبر ۲۷ ۱۶:۰۲:۲۰ ۹۰ جزئی ۰٫۱۹۱۶
-۹۹۷۳-۰۴-۳۰ ۳۰ آوریل ۲۶ ۰۴:۰۰:۳۴ ۵۷ حلقه‌ای ۰٫۹۹۱۵ ۰۰m 47s ۵۱ کیلومتر (۳۲ مایل)
-۹۹۷۳-۱۰-۲۳ ۲۳ اکتبر ۲۶ ۱۰:۰۷:۳۶ ۶۲ کامل ۱٫۰۱۸۹ ۰۱m 35s ۹۳ کیلومتر (۵۸ مایل)
-۹۹۷۴-۰۴-۱۸ ۱۸ آوریل ۲۵ ۰۸:۴۲:۴۷ ۶۷ حلقه‌ای ۰٫۹۵۲۷ ۰۵m 22s ۱۷۳ کیلومتر (۱۰۷ مایل)
-۹۹۷۴-۱۰-۱۲ ۱۲ اکتبر ۲۵ ۰۱:۲۳:۲۰ ۷۲ کامل ۱٫۰۵۳۲ ۰۴m 25s ۱۷۶ کیلومتر (۱۰۹ مایل)
-۹۹۷۵-۰۴-۰۷ ۷ آوریل ۲۴ ۰۹:۰۳:۴۵ ۷۷ حلقه‌ای ۰٫۹۴۲۵ ۰۵m 23s ۲۸۵ کیلومتر (۱۷۷ مایل)
-۹۹۷۵-۱۰-۰۱ ۱ اکتبر ۲۴ ۱۶:۵۵:۱۰ ۸۲ کامل ۱٫۰۲۸۱ ۰۲m 09s ۱۲۴ کیلومتر (۷۷ مایل)
-۹۹۷۶-۰۲-۲۶ ۲۶ فوریه ۲۳ ۰۰:۱۵:۰۲ ۴۹ جزئی ۰٫۳۳۹۳
-۹۹۷۶-۰۳-۲۷ ۲۷ مارس ۲۳ ۱۲:۲۷:۴۸ ۸۷ جزئی ۰٫۲۸۲۹
-۹۹۷۶-۰۸-۲۲ ۲۲ اوت ۲۳ ۱۴:۰۸:۴۳ ۵۴ جزئی ۰٫۲۷۱۹
-۹۹۷۶-۰۹-۲۱ ۲۱ سپتامبر ۲۳ ۰۴:۰۶:۰۶ ۹۲ جزئی ۰٫۲۲۴۵
-۹۹۷۷-۰۲-۱۵ ۱۵ فوریه ۲۲ ۱۳:۲۸:۳۲ ۵۹ کامل ۱٫۰۴۵۰ ۰۳m 13s ۱۸۶ کیلومتر (۱۱۶ مایل)
-۹۹۷۷-۰۸-۱۱ ۱۱ اوت ۲۲ ۱۵:۳۷:۳۲ ۶۴ حلقه‌ای ۰٫۹۳۵۱ ۰۵m 42s ۳۳۴ کیلومتر (۲۰۸ مایل)
-۹۹۷۸-۰۲-۰۵ ۵ فوریه ۲۱ ۰۵:۳۸:۳۳ ۶۹ کامل ۱٫۰۵۳۶ ۰۴m 40s ۱۷۸ کیلومتر (۱۱۱ مایل)
-۹۹۷۸-۰۷-۳۰ ۳۰ ژوئیه ۲۱ ۱۶:۲۷:۱۴ ۷۴ حلقه‌ای ۰٫۹۶۰۴ ۰۴m 38s ۱۴۴ کیلومتر (۸۹ مایل)
-۹۹۷۹-۰۱-۲۴ ۲۴ ژانویه ۲۰ ۲۰:۰۴:۲۴ ۷۹ مرکب ۱٫۰۰۴۷ ۰۰m 26s ۲۷ کیلومتر (۱۷ مایل)
-۹۹۷۹-۰۷-۱۹ ۱۹ ژوئیه ۲۰ ۲۳:۲۰:۵۷ ۸۴ مرکب ۱٫۰۰۷۶ ۰۰m 45s ۴۴ کیلومتر (۲۷ مایل)
-۹۹۷۹-۱۲-۱۵ ۱۵ دسامبر ۲۰ ۱۱:۰۸:۲۷ ۵۱ جزئی ۰٫۲۸۹۰
-۹۹۸۰-۰۶-۱۰ ۱۰ ژوئن ۱۹ ۰۶:۱۹:۳۵ ۵۶ جزئی ۰٫۹۹۵۴
-۹۹۸۰-۰۷-۰۹ ۹ ژوئیه ۱۹ ۱۳:۱۲:۲۳ ۹۴ جزئی ۰٫۰۷۲۷
-۹۹۸۰-۱۲-۰۴ ۴ دسامبر ۱۹ ۱۰:۱۶:۴۰ ۶۱ حلقه‌ای ۰٫۹۱۳۹ ۰۷m 25s ۴۹۲ کیلومتر (۳۰۶ مایل)
-۹۹۸۱-۰۵-۳۰ ۳۰ مه ۱۸ ۲۳:۲۵:۲۹ ۶۶ کامل ۱٫۰۶۴۹ ۰۵m 23s ۲۲۲ کیلومتر (۱۳۸ مایل)
-۹۹۸۱-۱۱-۲۳ ۲۳ نوامبر ۱۸ ۱۱:۴۴:۱۰ ۷۱ حلقه‌ای ۰٫۹۵۳۳ ۰۵m 35s ۱۷۱ کیلومتر (۱۰۶ مایل)
-۹۹۸۲-۰۵-۱۹ ۱۹ مه ۱۷ ۱۲:۴۹:۰۹ ۷۶ مرکب ۱٫۰۱۱۲ ۰۱m 15s ۴۴ کیلومتر (۲۷ مایل)
-۹۹۸۲-۱۱-۱۱ ۱۱ نوامبر ۱۷ ۲۰:۲۴:۲۱ ۸۱ مرکب ۱٫۰۰۵۴ ۰۰m 33s ۲۵ کیلومتر (۱۶ مایل)
-۹۹۸۳-۰۴-۰۹ ۹ آوریل ۱۶ ۰۴:۲۵:۰۹ ۴۸ جزئی ۰٫۰۳۹۷
-۹۹۸۳-۰۵-۰۸ ۸ مه ۱۶ ۱۹:۰۹:۴۱ ۸۶ جزئی ۰٫۴۲۹۴
-۹۹۸۳-۱۰-۰۳ ۳ اکتبر ۱۶ ۰۰:۴۹:۲۹ ۵۳ جزئی ۰٫۳۲۴۲
-۹۹۸۳-۱۱-۰۱ ۱ نوامبر ۱۶ ۱۰:۴۸:۱۹ ۹۱ جزئی ۰٫۴۶۶۱
-۹۹۸۴-۰۳-۲۹ ۲۹ مارس ۱۵ ۰۴:۴۸:۰۹ ۵۸ حلقه‌ای ۰٫۹۴۵۶ ۰۵m 02s ۳۳۱ کیلومتر (۲۰۶ مایل)
-۹۹۸۴-۰۹-۲۲ ۲۲ سپتامبر ۱۵ ۱۵:۳۹:۲۸ ۶۳ کامل ۱٫۰۱۵۸ ۰۱m 19s ۷۷ کیلومتر (۴۸ مایل)
-۹۹۸۵-۰۳-۱۸ ۱۸ مارس ۱۴ ۰۹:۵۹:۳۴ ۶۸ حلقه‌ای ۰٫۹۹۵۹ ۰۰m 27s ۱۴ کیلومتر (۸٫۷ مایل)
-۹۹۸۵-۰۹-۱۲ ۱۲ سپتامبر ۱۴ ۰۱:۰۱:۵۵ ۷۳ حلقه‌ای ۰٫۹۶۸۵ ۰۳m 41s ۱۱۳ کیلومتر (۷۰ مایل)
-۹۹۸۶-۰۳-۰۶ ۶ مارس ۱۳ ۲۲:۱۱:۴۴ ۷۸ کامل ۱٫۰۴۰۷ ۰۳m 03s ۱۹۱ کیلومتر (۱۱۹ مایل)
-۹۹۸۶-۰۸-۳۱ ۳۱ اوت ۱۳ ۰۳:۲۳:۳۴ ۸۳ حلقه‌ای ۰٫۹۳۱۱ ۰۶m 24s ۳۸۸ کیلومتر (۲۴۱ مایل)
-۹۹۸۷-۰۱-۲۶ ۲۶ ژانویه ۱۲ ۰۴:۵۷:۳۳ ۵۰ جزئی ۰٫۵۴۵۳
-۹۹۸۷-۰۲-۲۴ ۲۴ فوریه ۱۲ ۱۴:۲۱:۱۲ ۸۸ جزئی ۰٫۲۹۴۹
-۹۹۸۷-۰۷-۲۱ ۲۱ ژوئیه ۱۲ ۱۳:۰۲:۵۲ ۵۵ جزئی ۰٫۲۹۷۸
-۹۹۸۷-۰۸-۲۰ ۲۰ اوت ۱۲ ۰۳:۲۵:۵۶ ۹۳ جزئی ۰٫۱۸۳۳
-۹۹۸۸-۰۱-۱۵ ۱۵ ژانویه ۱۱ ۱۷:۵۹:۳۳ ۶۰ حلقه‌ای ۰٫۹۹۰۳ ۰۱m 05s ۴۲ کیلومتر (۲۶ مایل)
-۹۹۸۸-۰۷-۱۰ ۱۰ ژوئیه ۱۱ ۲۲:۰۷:۵۱ ۶۵ کامل ۱٫۰۲۹۴ ۰۳m 06s ۱۲۱ کیلومتر (۷۵ مایل)
-۹۹۸۹-۰۱-۰۵ ۵ ژانویه ۱۰ ۰۰:۰۸:۴۲ ۷۰ حلقه‌ای ۰٫۹۳۹۳ ۰۷m 22s ۲۲۷ کیلومتر (۱۴۱ مایل)
-۹۹۸۹-۰۶-۳۰ ۳۰ ژوئن ۱۰ ۱۳:۲۲:۳۴ ۷۵ کامل ۱٫۰۷۵۳ ۰۶m 14s ۲۴۹ کیلومتر (۱۵۵ مایل)
-۹۹۸۹-۱۲-۲۴ ۲۴ دسامبر ۱۰ ۲۳:۵۹:۴۹ ۸۰ حلقه‌ای ۰٫۹۱۱۹ ۰۷m 05s ۵۶۸ کیلومتر (۳۵۳ مایل)
-۹۹۹۰-۰۶-۱۹ ۱۹ ژوئن ۹ ۰۶:۳۶:۴۲ ۸۵ کامل ۱٫۰۶۰۲ ۰۳m 08s ۵۷۳ کیلومتر (۳۵۶ مایل)
-۹۹۹۰-۱۱-۱۳ ۱۳ نوامبر ۹ ۰۸:۰۳:۴۰ ۵۲ جزئی ۰٫۱۲۱۱
-۹۹۹۰-۱۲-۱۳ ۱۳ دسامبر ۹ ۰۰:۱۶:۱۶ ۹۰ جزئی ۰٫۲۰۲۰
-۹۹۹۱-۰۵-۱۰ ۱۰ مه ۸ ۱۰:۵۶:۳۹ ۵۷ حلقه‌ای ۰٫۹۸۷۲ ۰۱m 09s ۱۰۲ کیلومتر (۶۳ مایل)
-۹۹۹۱-۱۱-۰۲ ۲ نوامبر ۸ ۱۸:۴۵:۴۶ ۶۲ کامل ۱٫۰۱۹۴ ۰۱m 40s ۹۶ کیلومتر (۶۰ مایل)
-۹۹۹۲-۰۴-۲۹ ۲۹ آوریل ۷ ۱۵:۱۷:۰۸ ۶۷ حلقه‌ای ۰٫۹۵۲۸ ۰۵m 32s ۱۷۴ کیلومتر (۱۰۸ مایل)
-۹۹۹۲-۱۰-۲۳ ۲۳ اکتبر ۷ ۱۰:۰۳:۰۴ ۷۲ کامل ۱٫۰۵۰۹ ۰۴m 17s ۱۶۹ کیلومتر (۱۰۵ مایل)
-۹۹۹۳-۰۴-۱۸ ۱۸ آوریل ۶ ۱۵:۴۳:۱۴ ۷۷ حلقه‌ای ۰٫۹۴۷۰ ۰۵m 00s ۲۴۲ کیلومتر (۱۵۰ مایل)
-۹۹۹۳-۱۰-۱۳ ۱۳ اکتبر ۶ ۰۱:۱۹:۳۷ ۸۲ کامل ۱٫۰۲۳۳ ۰۱m 46s ۱۰۲ کیلومتر (۶۳ مایل)
-۹۹۹۴-۰۳-۰۸ ۸ مارس ۵ ۰۷:۵۹:۵۸ ۴۹ جزئی ۰٫۲۷۱۳
-۹۹۹۴-۰۴-۰۶ ۶ آوریل ۵ ۱۹:۳۷:۲۰ ۸۷ جزئی ۰٫۳۹۸۳
-۹۹۹۴-۰۹-۰۱ ۱ سپتامبر ۵ ۲۱:۲۷:۰۴ ۵۴ جزئی ۰٫۱۸۴۶
-۹۹۹۴-۱۰-۰۱ ۱ اکتبر ۵ ۱۲:۰۱:۴۶ ۹۲ جزئی ۰٫۲۶۵۳
-۹۹۹۵-۰۲-۲۵ ۲۵ فوریه ۴ ۲۱:۳۹:۳۹ ۵۹ کامل ۱٫۰۴۹۵ ۰۳m 32s ۲۰۹ کیلومتر (۱۳۰ مایل)
-۹۹۹۵-۰۸-۲۱ ۲۱ اوت ۴ ۲۲:۳۱:۲۳ ۶۴ حلقه‌ای ۰٫۹۳۱۱ ۰۵m 57s ۳۹۰ کیلومتر (۲۴۰ مایل)
-۹۹۹۶-۰۲-۱۵ ۱۵ فوریه ۳ ۱۴:۰۰:۳۶ ۶۹ کامل ۱٫۰۵۵۷ ۰۴m 45s ۱۸۴ کیلومتر (۱۱۴ مایل)
-۹۹۹۶-۰۸-۱۰ ۱۰ اوت ۳ ۲۳:۲۶:۰۸ ۷۴ حلقه‌ای ۰٫۹۶۰۲ ۰۴m 28s ۱۴۴ کیلومتر (۸۹ مایل)
-۹۹۹۷-۰۲-۰۵ ۵ فوریه ۲ ۰۴:۲۱:۲۰ ۷۹ مرکب ۱٫۰۰۴۹ ۰۰m 26s ۲۷ کیلومتر (۱۷ مایل)
-۹۹۹۷-۰۷-۳۱ ۳۱ ژوئیه ۲ ۰۶:۴۰:۱۸ ۸۴ مرکب ۱٫۰۱۰۱ ۰۰m 59s ۵۰ کیلومتر (۳۱ مایل)
-۹۹۹۷-۱۲-۲۶ ۲۶ دسامبر ۲ ۱۹:۱۳:۵۸ ۵۱ جزئی ۰٫۲۷۵۹
-۹۹۹۸-۰۶-۲۰ ۲۰ ژوئن ۱ ۱۳:۴۵:۳۲ ۵۶ جزئی ۰٫۸۵۵۲
-۹۹۹۸-۰۷-۱۹ ۱۹ ژوئیه ۱ ۲۰:۴۴:۱۱ ۹۴ جزئی ۰٫۲۰۲۴
-۹۹۹۸-۱۲-۱۴ ۱۴ دسامبر ۱ ۱۸:۱۹:۳۶ ۶۱ حلقه‌ای ۰٫۹۱۵۰ ۰۷m 12s ۴۸۸ کیلومتر (۳۰۳ مایل)