فهرست‌های خورشیدگرفتگی‌ها
نمودار یک خورشیدگرفتگی (اندازه‌ها غیرطبیعی‌اند)
شکل هندسی خورشیدگرفتگی
(اندازه‌ها غیرطبیعی‌اند)
سده‌ها

پس از میلاد

خورشیدگرفتگی‌های قابل مشاهده در
چین • بریتانیا • فیلیپین • ایالات متحدهٔ آمریکا • ایران
جستارهای وابسته: فهرست ماه‌گرفتگی‌ها

این فهرست شامل خورشیدگرفتگی‌های قرن اول پس از میلاد است که در طی دورهٔ سال ۱ پیش از میلاد تا ۱۰۰ پیش از میلاد روی داده‌اند. در این دوره، ۲۴۸ خورشیدگرفتگی رخ داد که ۹۰ مورد آن خورشیدگرفتگی جزئی، ۷۵ مورد خورشیدگرفتگی حلقه‌ای، ۵۸ خورشیدگرفتگی کامل و ۲۵ مورد نیز از نوع خورشیدگرفتگی مرکب بود.

تاریخ زمان بزرگ ترین گرفت چرخه ساروس نوع قدر مدت زمان مکان مسیر گرفتگی ناحیه جغرافیایی منابع(s)
۱۰ ژوئن ۱ ۰۶:۴۴:۱۶ ۶۶ کامل ۱٫۰۶۱۷ 04m 56s ۲۱۸ کیلومتر (۱۳۵ مایل)
۳ دسامبر ۱ ۲۰:۰۵:۳۸ ۷۱ حلقه‌ای ۰٫۹۵۵۸ 05m 14s ۱۶۱ کیلومتر (۱۰۰ مایل)
۳۰ مه ۲ ۱۹:۴۵:۴۳ ۷۶ مرکب ۱٫۰۰۸۷ 01m 00s ۳۳ کیلومتر (۲۱ مایل)
۲۳ نوامبر ۲ ۰۵:۰۶:۱۵ ۸۱ مرکب ۱٫۰۰۷۴ 00m 45s ۳۳ کیلومتر (۲۱ مایل)
۲۰ مه ۳ ۰۱:۴۱:۳۰ ۸۶ جزئی ۰٫۵۶۶۳
۱۴ اکتبر ۳ ۰۹:۲۱:۵۹ ۵۳ جزئی ۰٫۲۹۱۴
۱۲ نوامبر ۳ ۱۹:۳۶:۲۹ ۹۱ جزئی ۰٫۴۷۷۲
۸ آوریل ۴ ۱۱:۳۹:۱۴ ۵۸ حلقه‌ای ۰٫۹۴۸۶ 04m 15s ۳۷۵ کیلومتر (۲۳۳ مایل)
۲ اکتبر ۴ ۲۳:۵۲:۲۵ ۶۳ مرکب ۱٫۰۰۹۵ 00m 46s ۴۸ کیلومتر (۳۰ مایل)
۲۸ مارس ۵ ۱۷:۲۳:۳۴ ۶۸ مرکب ۱٫۰۰۲۲ 00m 14s ۸ کیلومتر (۵٫۰ مایل)
۲۲ سپتامبر ۵ ۰۸:۴۲:۲۳ ۷۳ حلقه‌ای ۰٫۹۶۲۶ 04m 25s ۱۳۵ کیلومتر (۸۴ مایل)
۱۸ مارس ۶ ۰۶:۰۵:۱۰ ۷۸ کامل ۱٫۰۴۷۰ 03m 42s ۲۰۶ کیلومتر (۱۲۸ مایل)
۱۱ سپتامبر ۶ ۱۰:۳۶:۲۱ ۸۳ حلقه‌ای ۰٫۹۲۸۱ 07m 13s ۳۷۸ کیلومتر (۲۳۵ مایل)
۶ فوریه ۷ ۱۳:۲۴:۰۰ ۵۰ جزئی ۰٫۵۰۱۶
۷ مارس ۷ ۲۲:۲۸:۵۴ ۸۸ جزئی ۰٫۳۶۴۷
۱ اوت ۷ ۲۰:۰۲:۵۶ ۵۵ جزئی ۰٫۱۹۰۲
۳۱ اوت ۷ ۱۰:۳۵:۵۶ ۹۳ جزئی ۰٫۲۷۳۹
۲۷ ژوئیه ۸ ۰۲:۱۷:۲۳ ۶۰ حلقه‌ای ۰٫۹۸۹۵ 01m 09s ۴۷ کیلومتر (۲۹ مایل)
۲۱ ژوئن ۸ ۰۵:۲۸:۰۷ ۶۵ کامل ۱٫۰۲۹۸ 03m 03s ۱۳۰ کیلومتر (۸۱ مایل)
۱۵ ژوئیه ۹ ۰۸:۰۸:۵۵ ۷۰ حلقه‌ای ۰٫۹۳۹۲ 07m 30s ۲۲۷ کیلومتر (۱۴۱ مایل)
۱۰ ژوئن ۹ ۲۰:۵۳:۰۹ ۷۵ کامل ۱٫۰۷۵۰ 06m 25s ۲۴۵ کیلومتر (۱۵۲ مایل)
۴ ژوئیه ۱۰ ۰۷:۵۴:۳۱ ۸۰ حلقه‌ای ۰٫۹۱۳۸ 07m 03s ۵۴۲ کیلومتر (۳۳۷ مایل)
۳۰ ژوئن ۱۰ ۱۴:۰۱:۱۰ ۸۵ کامل ۱٫۰۵۹۹ 03m 22s ۳۹۷ کیلومتر (۲۴۷ مایل)
۲۴ نوامبر ۱۰ ۱۶:۳۰:۴۵ ۵۲ جزئی ۰٫۱۲۳۴
۲۴ دسامبر ۱۰ ۰۸:۲۹:۳۳ ۹۰ جزئی ۰٫۲۱۳۸
۲۱ مه ۱۱ ۱۷:۴۷:۰۷ ۵۷ حلقه‌ای ۰٫۹۸۰۴ 01m 36s ۴۱۱ کیلومتر (۲۵۵ مایل)
۱۴ نوامبر ۱۱ ۰۳:۲۹:۰۰ ۶۲ کامل ۱٫۰۲۰۳ 01m 48s ۱۰۱ کیلومتر (۶۳ مایل)
۹ مه ۱۲ ۲۱:۴۵:۵۸ ۶۷ حلقه‌ای ۰٫۹۵۲۵ 05m 48s ۱۷۸ کیلومتر (۱۱۱ مایل)
۲ نوامبر ۱۲ ۱۸:۴۸:۳۸ ۷۲ کامل ۱٫۰۴۸۸ 04m 11s ۱۶۲ کیلومتر (۱۰۱ مایل)
۲۸ آوریل ۱۳ ۲۲:۱۶:۱۸ ۷۷ حلقه‌ای ۰٫۹۵۱۲ 04m 41s ۲۰۸ کیلومتر (۱۲۹ مایل)
۲۳ اکتبر ۱۳ ۰۹:۵۰:۴۳ ۸۲ کامل ۱٫۰۱۸۶ 01m 23s ۸۱ کیلومتر (۵۰ مایل)
۱۹ مارس ۱۴ ۱۵:۳۸:۲۴ ۴۹ جزئی ۰٫۱۹۱۹
۱۸ آوریل ۱۴ ۰۲:۴۱:۵۱ ۸۷ جزئی ۰٫۵۲۴۰
۱۳ سپتامبر ۱۴ ۰۴:۵۲:۵۸ ۵۴ جزئی ۰٫۱۱۰۵
۱۲ اکتبر ۱۴ ۲۰:۰۴:۱۰ ۹۲ جزئی ۰٫۲۹۴۸
۹ مارس ۱۵ ۰۵:۴۴:۱۲ ۵۹ کامل ۱٫۰۵۳۷ 03m 49s ۲۳۶ کیلومتر (۱۴۷ مایل)
۲ سپتامبر ۱۵ ۰۵:۳۴:۳۱ ۶۴ حلقه‌ای ۰٫۹۲۷۲ 06m 15s ۴۶۰ کیلومتر (۲۹۰ مایل)
۲۶ فوریه ۱۶ ۲۲:۱۶:۰۴ ۶۹ کامل ۱٫۰۵۷۶ 04m 50s ۱۹۰ کیلومتر (۱۲۰ مایل)
۲۱ اوت ۱۶ ۰۶:۳۳:۳۳ ۷۴ حلقه‌ای ۰٫۹۵۹۸ 04m 22s ۱۴۶ کیلومتر (۹۱ مایل)
۱۵ فوریه ۱۷ ۱۲:۳۰:۴۵ ۷۹ مرکب ۱٫۰۰۵۳ 00m 28s ۲۸ کیلومتر (۱۷ مایل)
۱۰ اوت ۱۷ ۱۴:۰۷:۴۴ ۸۴ مرکب ۱٫۰۱۱۸ 01m 08s ۵۴ کیلومتر (۳۴ مایل)
۶ ژوئیه ۱۸ ۰۳:۱۳:۰۶ ۵۱ جزئی ۰٫۲۵۵۳
۴ فوریه ۱۸ ۲۰:۲۰:۳۴ ۸۹ جزئی ۰٫۰۲۰۵
۱ ژوئن ۱۸ ۲۱:۱۴:۳۹ ۵۶ جزئی ۰٫۷۱۹۷
۳۱ ژوئن ۱۸ ۰۴:۲۳:۱۵ ۹۴ جزئی ۰٫۳۲۲۰
۲۶ دسامبر ۱۸ ۰۲:۱۹:۲۳ ۶۱ حلقه‌ای ۰٫۹۱۶۷ 06m 56s ۴۸۳ کیلومتر (۳۰۰ مایل)
۲۱ ژوئن ۱۹ ۱۴:۰۴:۱۸ ۶۶ کامل ۱٫۰۵۷۷ 04m 26s ۲۱۲ کیلومتر (۱۳۲ مایل)
۱۵ دسامبر ۱۹ ۰۴:۲۶:۲۵ ۷۱ حلقه‌ای ۰٫۹۵۸۹ 04m 47s ۱۵۰ کیلومتر (۹۳ مایل)
۱۰ ژوئن ۲۰ ۰۲:۴۰:۳۵ ۷۶ مرکب ۱٫۰۰۵۵ 00m 38s ۲۰ کیلومتر (۱۲ مایل)
۳ دسامبر ۲۰ ۱۳:۴۹:۴۹ ۸۱ مرکب ۱٫۰۰۹۸ 01m 01s ۴۴ کیلومتر (۲۷ مایل)
۳۰ مه ۲۱ ۰۸:۰۷:۵۲ ۸۶ جزئی ۰٫۷۱۰۲
۲۴ اکتبر ۲۱ ۱۸:۰۱:۵۱ ۵۳ جزئی ۰٫۲۶۹۸
۲۳ نوامبر ۲۱ ۰۴:۲۸:۴۲ ۹۱ جزئی ۰٫۴۸۲۰
۱۹ آوریل ۲۲ ۱۸:۲۲:۴۱ ۵۸ حلقه‌ای ۰٫۹۵۰۶ 03m 35s ۵۲۳ کیلومتر (۳۲۵ مایل)
۱۴ اکتبر ۲۲ ۰۸:۱۲:۵۳ ۶۳ مرکب ۱٫۰۰۳۷ 00m 17s ۱۹ کیلومتر (۱۲ مایل)
۹ آوریل ۲۳ ۰۰:۴۱:۰۹ ۶۸ مرکب ۱٫۰۰۸۲ 00m 51s ۲۹ کیلومتر (۱۸ مایل)
۳ اکتبر ۲۳ ۱۶:۳۱:۰۲ ۷۳ حلقه‌ای ۰٫۹۵۷۰ 05m 07s ۱۵۷ کیلومتر (۹۸ مایل)
۲۸ مارس ۲۴ ۱۳:۵۲:۱۹ ۷۸ کامل ۱٫۰۵۳۱ 04m 24s ۲۱۹ کیلومتر (۱۳۶ مایل)
۲۱ سپتامبر ۲۴ ۱۷:۵۷:۰۷ ۸۳ حلقه‌ای ۰٫۹۲۵۰ 08m 05s ۳۷۵ کیلومتر (۲۳۳ مایل)
۱۶ فوریه ۲۵ ۲۱:۴۴:۰۱ ۵۰ جزئی ۰٫۴۴۸۵
۱۸ مارس ۲۵ ۰۶:۲۹:۳۹ ۸۸ جزئی ۰٫۴۴۵۲
۱۲ اوت ۲۵ ۰۳:۱۰:۴۴ ۵۵ جزئی ۰٫۰۹۲۸
۱۰ سپتامبر ۲۵ ۱۷:۵۵:۳۴ ۹۳ جزئی ۰٫۳۵۲۵
۶ فوریه ۲۶ ۱۰:۲۶:۵۶ ۶۰ حلقه‌ای ۰٫۹۸۸۸ 01m 12s ۵۱ کیلومتر (۳۲ مایل)
۱ اوت ۲۶ ۱۲:۵۵:۴۵ ۶۵ کامل ۱٫۰۲۹۶ 02m 53s ۱۳۹ کیلومتر (۸۶ مایل)
۲۶ ژوئیه ۲۷ ۱۶:۰۲:۱۴ ۷۰ حلقه‌ای ۰٫۹۳۹۵ 07m 34s ۲۲۵ کیلومتر (۱۴۰ مایل)
۲۲ ژوئن ۲۷ ۰۴:۲۹:۰۷ ۷۵ کامل ۱٫۰۷۴۱ 06m 31s ۲۴۱ کیلومتر (۱۵۰ مایل)
۱۵ ژوئیه ۲۸ ۱۵:۴۴:۳۱ ۸۰ حلقه‌ای ۰٫۹۱۶۲ 07m 01s ۵۰۹ کیلومتر (۳۱۶ مایل)
۱۰ ژوئن ۲۸ ۲۱:۲۸:۵۳ ۸۵ کامل ۱٫۰۵۸۲ 03m 30s ۳۲۰ کیلومتر (۲۰۰ مایل)
۵ دسامبر ۲۸ ۰۰:۵۹:۱۹ ۵۲ جزئی ۰٫۱۲۶۳
۳ ژوئیه ۲۹ ۱۶:۴۰:۰۰ ۹۰ جزئی ۰٫۲۳۰۹
۱ ژوئن ۲۹ ۰۰:۳۳:۴۰ ۵۷ جزئی ۰٫۸۶۰۶
۲۴ نوامبر ۲۹ ۱۲:۱۵:۲۱ ۶۲ کامل ۱٫۰۲۱۷ 01m 59s ۱۰۹ کیلومتر (۶۸ مایل)
۲۱ مه ۳۰ ۰۴:۱۰:۵۷ ۶۷ حلقه‌ای ۰٫۹۵۱۷ 06m 09s ۱۸۵ کیلومتر (۱۱۵ مایل)
۱۴ نوامبر ۳۰ ۰۳:۳۷:۲۶ ۷۲ کامل ۱٫۰۴۷۳ 04m 08s ۱۵۸ کیلومتر (۹۸ مایل)
۱۰ مه ۳۱ ۰۴:۴۶:۵۱ ۷۷ حلقه‌ای ۰٫۹۵۴۹ 04m 26s ۱۸۳ کیلومتر (۱۱۴ مایل)
۳ نوامبر ۳۱ ۱۸:۲۶:۴۵ ۸۲ کامل ۱٫۰۱۴۳ 01m 04s ۶۲ کیلومتر (۳۹ مایل)
۲۹ مارس ۳۲ ۲۳:۱۰:۰۱ ۴۹ جزئی ۰٫۱۰۰۲
۲۸ آوریل ۳۲ ۰۹:۴۲:۱۰ ۸۷ جزئی ۰٫۶۵۹۶
۲۳ سپتامبر ۳۲ ۱۲:۲۶:۳۴ ۵۴ جزئی ۰٫۰۴۹۱
۲۳ اکتبر ۳۲ ۰۴:۱۲:۲۸ ۹۲ جزئی ۰٫۳۱۴۴
۱۹ مارس ۳۳ ۱۳:۴۰:۱۶ ۵۹ کامل ۱٫۰۵۷۶ 04m 06s ۲۶۷ کیلومتر (۱۶۶ مایل)
۱۲ سپتامبر ۳۳ ۱۲:۴۷:۳۰ ۶۴ حلقه‌ای ۰٫۹۲۳۳ 06m 36s ۵۴۹ کیلومتر (۳۴۱ مایل)
۹ مارس ۳۴ ۰۶:۲۰:۴۴ ۶۹ کامل ۱٫۰۵۹۴ 04m 56s ۱۹۵ کیلومتر (۱۲۱ مایل)
۱ سپتامبر ۳۴ ۱۳:۵۲:۱۸ ۷۴ حلقه‌ای ۰٫۹۵۹۳ 04m 20s ۱۴۹ کیلومتر (۹۳ مایل)
۲۶ فوریه ۳۵ ۲۰:۲۹:۵۴ ۷۹ مرکب ۱٫۰۰۵۹ 00m 31s ۳۰ کیلومتر (۱۹ مایل)
۲۱ اوت ۳۵ ۲۱:۴۳:۵۰ ۸۴ مرکب ۱٫۰۱۳۰ 01m 13s ۵۶ کیلومتر (۳۵ مایل)
۱۷ ژوئیه ۳۶ ۱۱:۰۶:۵۱ ۵۱ جزئی ۰٫۲۲۸۱
۱۶ فوریه ۳۶ ۰۴:۰۳:۳۹ ۸۹ جزئی ۰٫۰۶۴۱
۱۲ ژوئن ۳۶ ۰۴:۴۶:۳۲ ۵۶ جزئی ۰٫۵۸۸۸
۱۰ اوت ۳۶ ۱۲:۰۸:۲۵ ۹۴ جزئی ۰٫۴۳۲۵
۵ ژوئیه ۳۷ ۱۰:۱۷:۰۲ ۶۱ حلقه‌ای ۰٫۹۱۹۱ 06m 40s ۴۷۴ کیلومتر (۲۹۵ مایل)
۱ ژوئن ۳۷ ۲۱:۲۳:۲۴ ۶۶ کامل ۱٫۰۵۲۹ 03m 54s ۲۰۴ کیلومتر (۱۲۷ مایل)
۲۵ دسامبر ۳۷ ۱۲:۴۷:۳۵ ۷۱ حلقه‌ای ۰٫۹۶۲۶ 04m 15s ۱۳۶ کیلومتر (۸۵ مایل)
۲۱ ژوئن ۳۸ ۰۹:۳۴:۱۶ ۷۶ مرکب ۱٫۰۰۱۶ 00m 11s ۶ کیلومتر (۳٫۷ مایل)
۱۴ دسامبر ۳۸ ۲۲:۳۳:۴۰ ۸۱ مرکب ۱٫۰۱۲۸ 01m 19s ۵۷ کیلومتر (۳۵ مایل)
۱۰ ژوئن ۳۹ ۱۴:۳۴:۱۸ ۸۶ جزئی ۰٫۸۵۳۴
۵ نوامبر ۳۹ ۰۲:۴۶:۱۹ ۵۳ جزئی ۰٫۲۵۴۷
۴ دسامبر ۳۹ ۱۳:۲۲:۱۳ ۹۱ جزئی ۰٫۴۸۵۰
۳۰ آوریل ۴۰ ۰۱:۰۳:۱۷ ۵۸ حلقه‌ای ۰٫۹۵۲۲
۲۴ اکتبر ۴۰ ۱۶:۳۷:۵۷ ۶۳ حلقه‌ای ۰٫۹۹۸۲ 00m 08s ۱۰ کیلومتر (۶٫۲ مایل)
۱۹ آوریل ۴۱ ۰۷:۵۴:۴۶ ۶۸ مرکب ۱٫۰۱۳۹ 01m 24s ۴۹ کیلومتر (۳۰ مایل)
۱۴ اکتبر ۴۱ ۰۰:۲۶:۰۱ ۷۳ حلقه‌ای ۰٫۹۵۱۹ 05m 47s ۱۷۷ کیلومتر (۱۱۰ مایل)
۸ آوریل ۴۲ ۲۱:۳۲:۲۹ ۷۸ کامل ۱٫۰۵۸۸ 05m 05s ۲۲۹ کیلومتر (۱۴۲ مایل)
۳ اکتبر ۴۲ ۰۱:۲۷:۲۷ ۸۳ حلقه‌ای ۰٫۹۲۲۲ 08m 56s ۳۷۷ کیلومتر (۲۳۴ مایل)
۲۸ فوریه ۴۳ ۰۵:۵۴:۲۷ ۵۰ جزئی ۰٫۳۸۱۶
۲۹ مارس ۴۳ ۱۴:۲۲:۲۳ ۸۸ جزئی ۰٫۵۳۸۱
۲۳ اوت ۴۳ ۱۰:۲۸:۵۰ ۵۵ جزئی ۰٫۰۰۹۱
۲۲ سپتامبر ۴۳ ۰۱:۲۵:۱۳ ۹۳ جزئی ۰٫۴۱۸۳
۱۷ فوریه ۴۴ ۱۸:۲۶:۴۶ ۶۰ حلقه‌ای ۰٫۹۸۸۱ 01m 13s ۵۶ کیلومتر (۳۵ مایل)
۱۱ اوت ۴۴ ۲۰:۳۱:۵۷ ۶۵ کامل ۱٫۰۲۹۰ 02m 39s ۱۴۷ کیلومتر (۹۱ مایل)
۵ فوریه ۴۵ ۲۳:۴۵:۲۹ ۷۰ حلقه‌ای ۰٫۹۴۰۲ 07m 34s ۲۲۲ کیلومتر (۱۳۸ مایل)
۱ اوت ۴۵ ۱۲:۱۰:۳۰ ۷۵ کامل ۱٫۰۷۲۴ 06m 30s ۲۳۵ کیلومتر (۱۴۶ مایل)
۲۵ ژوئیه ۴۶ ۲۳:۲۷:۱۶ ۸۰ حلقه‌ای ۰٫۹۱۹۴ 06m 59s ۴۶۹ کیلومتر (۲۹۱ مایل)
۲۲ ژوئن ۴۶ ۰۵:۰۰:۳۲ ۸۵ کامل ۱٫۰۵۵۲ 03m 34s ۲۷۰ کیلومتر (۱۷۰ مایل)
۱۶ دسامبر ۴۶ ۰۹:۲۸:۴۳ ۵۲ جزئی ۰٫۱۲۸۹
۱۵ ژوئیه ۴۷ ۰۰:۴۶:۰۹ ۹۰ جزئی ۰٫۲۵۵۳
۱۲ ژوئن ۴۷ ۰۷:۱۸:۲۲ ۵۷ جزئی ۰٫۷۰۸۷
۱۱ ژوئن ۴۷ ۱۸:۲۰:۴۹ ۹۵ جزئی ۰٫۰۱۷۴
۵ دسامبر ۴۷ ۲۱:۰۴:۳۴ ۶۲ کامل ۱٫۰۲۳۶ 02m 13s ۱۱۹ کیلومتر (۷۴ مایل)
۳۱ مه ۴۸ ۱۰:۳۲:۰۷ ۶۷ حلقه‌ای ۰٫۹۵۰۶ 06m 33s ۱۹۸ کیلومتر (۱۲۳ مایل)
۲۴ نوامبر ۴۸ ۱۲:۳۰:۰۹ ۷۲ کامل ۱٫۰۴۶۱ 04m 07s ۱۵۴ کیلومتر (۹۶ مایل)
۲۰ مه ۴۹ ۱۱:۱۴:۲۵ ۷۷ حلقه‌ای ۰٫۹۵۸۳ 04m 15s ۱۶۲ کیلومتر (۱۰۱ مایل)
۱۴ نوامبر ۴۹ ۰۳:۰۶:۵۷ ۸۲ مرکب ۱٫۰۱۰۴ 00m 46s ۴۶ کیلومتر (۲۹ مایل)
۹ مه ۵۰ ۱۶:۳۹:۴۷ ۸۷ جزئی ۰٫۸۰۳۳
۳ نوامبر ۵۰ ۱۲:۲۵:۵۲ ۹۲ جزئی ۰٫۳۲۵۸
۳۰ مارس ۵۱ ۲۱:۳۱:۰۷ ۵۹ کامل ۱٫۰۶۰۹ 04m 21s ۳۰۵ کیلومتر (۱۹۰ مایل)
۲۳ سپتامبر ۵۱ ۲۰:۰۸:۲۵ ۶۴ حلقه‌ای ۰٫۹۱۹۷ 06m 58s ۶۶۷ کیلومتر (۴۱۴ مایل)
۱۹ مارس ۵۲ ۱۴:۱۹:۱۹ ۶۹ کامل ۱٫۰۶۰۹ 05m 02s ۲۰۰ کیلومتر (۱۲۰ مایل)
۱۱ سپتامبر ۵۲ ۲۱:۲۰:۳۶ ۷۴ حلقه‌ای ۰٫۹۵۸۸ 04m 20s ۱۵۱ کیلومتر (۹۴ مایل)
۹ مارس ۵۳ ۰۴:۱۹:۲۰ ۷۹ مرکب ۱٫۰۰۶۵ 00m 33s ۳۱ کیلومتر (۱۹ مایل)
۱ سپتامبر ۵۳ ۰۵:۲۹:۳۸ ۸۴ مرکب ۱٫۰۱۳۸ 01m 15s ۵۷ کیلومتر (۳۵ مایل)
۲۷ ژوئیه ۵۴ ۱۸:۵۱:۵۸ ۵۱ جزئی ۰٫۱۸۹۸
۲۶ فوریه ۵۴ ۱۱:۳۵:۳۵ ۸۹ جزئی ۰٫۱۲۲۰
۲۳ ژوئن ۵۴ ۱۲:۲۴:۲۶ ۵۶ جزئی ۰٫۴۶۷۷
۲۱ اوت ۵۴ ۲۰:۰۲:۳۲ ۹۴ جزئی ۰٫۵۲۹۶
۱۶ ژوئیه ۵۵ ۱۸:۰۷:۴۴ ۶۱ حلقه‌ای ۰٫۹۲۱۹ 06m 22s ۴۶۷ کیلومتر (۲۹۰ مایل)
۱۳ ژوئن ۵۵ ۰۴:۴۷:۰۳ ۶۶ کامل ۱٫۰۴۷۵ 03m 23s ۱۹۵ کیلومتر (۱۲۱ مایل)
۵ ژوئیه ۵۶ ۲۱:۰۵:۲۹ ۷۱ حلقه‌ای ۰٫۹۶۶۹ 03m 39s ۱۱۹ کیلومتر (۷۴ مایل)
۱ ژوئن ۵۶ ۱۶:۲۷:۵۸ ۷۶ حلقه‌ای ۰٫۹۹۷۲ 00m 20s ۱۰ کیلومتر (۶٫۲ مایل)
۲۵ دسامبر ۵۶ ۰۷:۱۶:۳۳ ۸۱ کامل ۱٫۰۱۶۳ 01m 40s ۷۳ کیلومتر (۴۵ مایل)
۲۰ ژوئن ۵۷ ۲۰:۵۹:۱۷ ۸۶ حلقه‌ای ۰٫۹۴۳۴ 05m 25s
۱۵ نوامبر ۵۷ ۱۱:۳۵:۱۹ ۵۳ جزئی ۰٫۲۴۶۳
۱۴ دسامبر ۵۷ ۲۲:۱۵:۳۳ ۹۱ جزئی ۰٫۴۸۸۱
۱۱ مه ۵۸ ۰۷:۳۹:۱۶ ۵۸ جزئی ۰٫۸۱۷۶
۵ نوامبر ۵۸ ۰۱:۰۹:۰۷ ۶۳ حلقه‌ای ۰٫۹۹۳۴ 00m 29s ۳۷ کیلومتر (۲۳ مایل)
۳۰ آوریل ۵۹ ۱۵:۰۴:۳۴ ۶۸ کامل ۱٫۰۱۹۱ 01m 50s ۶۸ کیلومتر (۴۲ مایل)
۲۵ اکتبر ۵۹ ۰۸:۲۶:۵۰ ۷۳ حلقه‌ای ۰٫۹۴۷۲ 06m 23s ۱۹۵ کیلومتر (۱۲۱ مایل)
۱۹ آوریل ۶۰ ۰۵:۰۸:۱۲ ۷۸ کامل ۱٫۰۶۴۰ 05m 45s ۲۳۸ کیلومتر (۱۴۸ مایل)
۱۳ اکتبر ۶۰ ۰۹:۰۵:۵۱ ۸۳ حلقه‌ای ۰٫۹۱۹۶ 09m 47s ۳۸۱ کیلومتر (۲۳۷ مایل)
۱۰ مارس ۶۱ ۱۳:۵۶:۲۴ ۵۰ جزئی ۰٫۳۰۱۷
۸ آوریل ۶۱ ۲۲:۰۷:۳۲ ۸۸ جزئی ۰٫۶۴۳۱
۲ اکتبر ۶۱ ۰۹:۰۵:۲۸ ۹۳ جزئی ۰٫۴۷۱۳
۲۸ فوریه ۶۲ ۰۲:۱۷:۲۷ ۶۰ حلقه‌ای ۰٫۹۸۷۴ 01m 14s ۶۲ کیلومتر (۳۹ مایل)
۲۳ اوت ۶۲ ۰۴:۱۷:۰۲ ۶۵ کامل ۱٫۰۲۸۰ 02m 24s ۱۵۵ کیلومتر (۹۶ مایل)
۱۷ فوریه ۶۳ ۰۷:۱۹:۵۰ ۷۰ حلقه‌ای ۰٫۹۴۱۲ 07m 30s ۲۱۸ کیلومتر (۱۳۵ مایل)
۱۲ اوت ۶۳ ۱۹:۵۹:۳۴ ۷۵ کامل ۱٫۰۷۰۲ 06m 22s ۲۲۹ کیلومتر (۱۴۲ مایل)
۶ فوریه ۶۴ ۰۷:۰۳:۵۵ ۸۰ حلقه‌ای ۰٫۹۲۳۰ 06m 57s ۴۲۶ کیلومتر (۲۶۵ مایل)
۱ اوت ۶۴ ۱۲:۳۶:۱۳ ۸۵ کامل ۱٫۰۵۱۵ 03m 33s ۲۳۱ کیلومتر (۱۴۴ مایل)
۲۶ دسامبر ۶۴ ۱۷:۵۶:۵۹ ۵۲ جزئی ۰٫۱۲۸۳
۲۵ ژوئیه ۶۵ ۰۸:۴۷:۳۰ ۹۰ جزئی ۰٫۲۸۷۹
۲۲ ژوئن ۶۵ ۱۴:۰۲:۱۲ ۵۷ جزئی ۰٫۵۵۹۲
۲۲ ژوئن ۶۵ ۰۱:۲۹:۱۰ ۹۵ جزئی ۰٫۱۳۲۵
۱۶ دسامبر ۶۵ ۰۵:۵۲:۳۲ ۶۲ کامل ۱٫۰۲۶۱ 02m 28s ۱۳۲ کیلومتر (۸۲ مایل)
۱۱ ژوئن ۶۶ ۱۶:۵۳:۰۷ ۶۷ حلقه‌ای ۰٫۹۴۸۸ 06m 58s ۲۱۶ کیلومتر (۱۳۴ مایل)
۵ دسامبر ۶۶ ۲۱:۲۳:۰۹ ۷۲ کامل ۱٫۰۴۵۴ 04m 08s ۱۵۲ کیلومتر (۹۴ مایل)
۳۱ مه ۶۷ ۱۷:۴۲:۲۲ ۷۷ حلقه‌ای ۰٫۹۶۱۲ 04m 08s ۱۴۶ کیلومتر (۹۱ مایل)
۲۵ نوامبر ۶۷ ۱۱:۴۸:۰۴ ۸۲ مرکب ۱٫۰۰۷۱ 00m 31s ۳۱ کیلومتر (۱۹ مایل)
۱۹ مه ۶۸ ۲۳:۳۶:۲۱ ۸۷ جزئی ۰٫۹۵۱۹
۱۳ نوامبر ۶۸ ۲۰:۴۲:۵۵ ۹۲ جزئی ۰٫۳۳۰۸
۱۰ آوریل ۶۹ ۰۵:۱۳:۱۷ ۵۹ کامل ۱٫۰۶۳۳ 04m 31s ۳۶۱ کیلومتر (۲۲۴ مایل)
۴ اکتبر ۶۹ ۰۳:۳۹:۵۹ ۶۴ حلقه‌ای ۰٫۹۱۶۴ 07m 21s ۸۲۰ کیلومتر (۵۱۰ مایل)
۳۰ مارس ۷۰ ۲۲:۰۷:۵۹ ۶۹ کامل ۱٫۰۶۱۹ 05m 08s ۲۰۴ کیلومتر (۱۲۷ مایل)
۲۳ سپتامبر ۷۰ ۰۵:۰۰:۰۷ ۷۴ حلقه‌ای ۰٫۹۵۸۴ 04m 22s ۱۵۴ کیلومتر (۹۶ مایل)
۲۰ مارس ۷۱ ۱۱:۵۸:۴۸ ۷۹ مرکب ۱٫۰۰۶۹ 00m 35s ۳۱ کیلومتر (۱۹ مایل)
۱۲ سپتامبر ۷۱ ۱۳:۲۵:۳۴ ۸۴ مرکب ۱٫۰۱۴۲ 01m 15s ۵۷ کیلومتر (۳۵ مایل)
۸ فوریه ۷۲ ۰۲:۳۰:۰۵ ۵۱ جزئی ۰٫۱۴۲۷
۸ مارس ۷۲ ۱۸:۵۸:۲۵ ۸۹ جزئی ۰٫۱۹۱۶
۲ اوت ۷۲ ۲۰:۰۶:۱۰ ۵۶ جزئی ۰٫۳۵۳۳
۱ سپتامبر ۷۲ ۰۴:۰۳:۲۱ ۹۴ جزئی ۰٫۶۱۶۲
۲۷ ژوئیه ۷۳ ۰۱:۵۴:۲۹ ۶۱ حلقه‌ای ۰٫۹۲۵۲ 06m 03s ۴۶۱ کیلومتر (۲۸۶ مایل)
۲۳ ژوئن ۷۳ ۱۲:۱۲:۴۸ ۶۶ کامل ۱٫۰۴۱۳ 02m 52s ۱۸۲ کیلومتر (۱۱۳ مایل)
۱۶ ژوئیه ۷۴ ۰۵:۱۹:۴۳ ۷۱ حلقه‌ای ۰٫۹۷۱۸ 03m 01s ۱۰۱ کیلومتر (۶۳ مایل)
۱۲ ژوئن ۷۴ ۲۳:۲۳:۵۸ ۷۶ حلقه‌ای ۰٫۹۹۲۲ 00m 52s ۲۷ کیلومتر (۱۷ مایل)
۵ ژوئیه ۷۵ ۱۵:۵۷:۰۲ ۸۱ کامل ۱٫۰۲۰۴ 02m 01s ۸۹ کیلومتر (۵۵ مایل)
۲ ژوئن ۷۵ ۰۳:۲۶:۴۷ ۸۶ حلقه‌ای ۰٫۹۴۴۶ 06m 10s ۴۶۶ کیلومتر (۲۹۰ مایل)
۲۶ نوامبر ۷۵ ۲۰:۲۵:۲۵ ۵۳ جزئی ۰٫۲۳۹۴
۲۶ دسامبر ۷۵ ۰۷:۰۶:۴۷ ۹۱ جزئی ۰٫۴۹۴۲
۲۱ مه ۷۶ ۱۴:۱۵:۴۸ ۵۸ جزئی ۰٫۶۸۱۸
۱۵ نوامبر ۷۶ ۰۹:۴۲:۴۴ ۶۳ حلقه‌ای ۰٫۹۸۹۱ 00m 46s ۶۲ کیلومتر (۳۹ مایل)
۱۰ مه ۷۷ ۲۲:۱۱:۳۷ ۶۸ کامل ۱٫۰۲۳۸ 02m 10s ۸۶ کیلومتر (۵۳ مایل)
۴ نوامبر ۷۷ ۱۶:۳۲:۳۹ ۷۳ حلقه‌ای ۰٫۹۴۳۱ 06m 55s ۲۱۱ کیلومتر (۱۳۱ مایل)
۳۰ آوریل ۷۸ ۱۲:۳۹:۳۱ ۷۸ کامل ۱٫۰۶۸۵ 06m 19s ۲۴۴ کیلومتر (۱۵۲ مایل)
۲۴ اکتبر ۷۸ ۱۶:۵۱:۲۸ ۸۳ حلقه‌ای ۰٫۹۱۷۵ 10m 35s ۳۸۶ کیلومتر (۲۴۰ مایل)
۲۱ مارس ۷۹ ۲۱:۴۹:۰۷ ۵۰ جزئی ۰٫۲۰۸۴
۲۰ آوریل ۷۹ ۰۵:۴۶:۳۸ ۸۸ جزئی ۰٫۷۵۷۷
۱۳ اکتبر ۷۹ ۱۶:۵۵:۳۳ ۹۳ جزئی ۰٫۵۱۲۳
۱۰ مارس ۸۰ ۰۹:۵۷:۲۴ ۶۰ حلقه‌ای ۰٫۹۸۶۴ 01m 15s ۷۲ کیلومتر (۴۵ مایل)
۲ سپتامبر ۸۰ ۱۲:۱۱:۰۲ ۶۵ کامل ۱٫۰۲۶۷ 02m 08s ۱۶۴ کیلومتر (۱۰۲ مایل)
۲۷ فوریه ۸۱ ۱۴:۴۳:۳۲ ۷۰ حلقه‌ای ۰٫۹۴۲۴ 07m 23s ۲۱۳ کیلومتر (۱۳۲ مایل)
۲۳ اوت ۸۱ ۰۳:۵۵:۵۹ ۷۵ کامل ۱٫۰۶۷۵ 06m 08s ۲۲۱ کیلومتر (۱۳۷ مایل)
۱۶ فوریه ۸۲ ۱۴:۳۰:۲۵ ۸۰ حلقه‌ای ۰٫۹۲۷۲ 06m 55s ۳۸۰ کیلومتر (۲۴۰ مایل)
۱۲ اوت ۸۲ ۲۰:۱۸:۱۶ ۸۵ کامل ۱٫۰۴۷۰ 03m 27s ۱۹۹ کیلومتر (۱۲۴ مایل)
۷ ژوئیه ۸۳ ۰۲:۲۳:۰۳ ۵۲ جزئی ۰٫۱۲۳۸
۵ فوریه ۸۳ ۱۶:۴۲:۵۱ ۹۰ جزئی ۰٫۳۲۹۹
۳ ژوئن ۸۳ ۲۰:۴۶:۳۰ ۵۷ جزئی ۰٫۴۱۳۹
۲ اوت ۸۳ ۰۸:۴۱:۱۷ ۹۵ جزئی ۰٫۲۳۹۹
۲۷ دسامبر ۸۳ ۱۴:۳۹:۵۷ ۶۲ کامل ۱٫۰۲۹۰ 02m 44s ۱۴۷ کیلومتر (۹۱ مایل)
۲۱ ژوئن ۸۴ ۲۳:۱۴:۰۵ ۶۷ حلقه‌ای ۰٫۹۴۶۶ 07m 19s ۲۴۲ کیلومتر (۱۵۰ مایل)
۱۶ دسامبر ۸۴ ۰۶:۱۶:۳۶ ۷۲ کامل ۱٫۰۴۵۱ 04m 10s ۱۵۱ کیلومتر (۹۴ مایل)
۱۱ ژوئن ۸۵ ۰۰:۰۹:۵۹ ۷۷ حلقه‌ای ۰٫۹۶۳۶ 04m 04s ۱۳۴ کیلومتر (۸۳ مایل)
۵ دسامبر ۸۵ ۲۰:۳۰:۵۶ ۸۲ مرکب ۱٫۰۰۴۲ 00m 19s ۱۹ کیلومتر (۱۲ مایل)
۳۱ مه ۸۶ ۰۶:۳۳:۴۷ ۸۷ مرکب ۱٫۰۰۲۲ 00m 08s ۲۳ کیلومتر (۱۴ مایل)
۲۵ نوامبر ۸۶ ۰۵:۰۱:۲۰ ۹۲ جزئی ۰٫۳۳۲۷
۲۱ آوریل ۸۷ ۱۲:۵۲:۰۷ ۵۹ کامل ۱٫۰۶۴۷ 04m 34s ۴۵۳ کیلومتر (۲۸۱ مایل)
۱۵ اکتبر ۸۷ ۱۱:۱۹:۲۸ ۶۴ حلقه‌ای ۰٫۹۱۳۶ 07m 44s ۰۲۹ کیلومتر (۱۸ مایل)
۱۰ آوریل ۸۸ ۰۵:۵۰:۴۳ ۶۹ کامل ۱٫۰۶۲۵ 05m 15s ۲۰۷ کیلومتر (۱۲۹ مایل)
۳ اکتبر ۸۸ ۱۲:۴۸:۴۶ ۷۴ حلقه‌ای ۰٫۹۵۸۲ 04m 25s ۱۵۵ کیلومتر (۹۶ مایل)
۳۰ مارس ۸۹ ۱۹:۲۹:۱۸ ۷۹ مرکب ۱٫۰۰۷۱ 00m 36s ۳۰ کیلومتر (۱۹ مایل)
۲۲ سپتامبر ۸۹ ۲۱:۳۱:۱۶ ۸۴ مرکب ۱٫۰۱۴۶ 01m 15s ۵۷ کیلومتر (۳۵ مایل)
۱۸ فوریه ۹۰ ۰۹:۵۶:۴۰ ۵۱ جزئی ۰٫۰۸۰۳
۲۰ مارس ۹۰ ۰۲:۰۹:۱۹ ۸۹ جزئی ۰٫۲۷۷۴
۱۴ اوت ۹۰ ۰۳:۵۶:۱۰ ۵۶ جزئی ۰٫۲۵۲۱
۱۲ سپتامبر ۹۰ ۱۲:۱۴:۰۱ ۹۴ جزئی ۰٫۶۸۷۹
۷ فوریه ۹۱ ۰۹:۳۲:۴۳ ۶۱ حلقه‌ای ۰٫۹۲۸۸ 05m 42s ۴۶۳ کیلومتر (۲۸۸ مایل)
۳ اوت ۹۱ ۱۹:۴۴:۰۶ ۶۶ کامل ۱٫۰۳۴۷ 02m 21s ۱۶۷ کیلومتر (۱۰۴ مایل)
۲۷ ژوئیه ۹۲ ۱۳:۲۸:۰۸ ۷۱ حلقه‌ای ۰٫۹۷۷۲ 02m 22s ۸۲ کیلومتر (۵۱ مایل)
۲۳ ژوئن ۹۲ ۰۶:۲۳:۱۲ ۷۶ حلقه‌ای ۰٫۹۸۶۸ 01m 26s ۴۶ کیلومتر (۲۹ مایل)
۱۶ ژوئیه ۹۳ ۰۰:۳۲:۳۲ ۸۱ کامل ۱٫۰۲۵۰ 02m 25s ۱۰۷ کیلومتر (۶۶ مایل)
۱۲ ژوئن ۹۳ ۰۹:۵۶:۱۶ ۸۶ حلقه‌ای ۰٫۹۴۳۷ 06m 41s ۳۵۸ کیلومتر (۲۲۲ مایل)
۷ دسامبر ۹۳ ۰۵:۱۷:۳۳ ۵۳ جزئی ۰٫۲۳۵۲
۵ ژوئیه ۹۴ ۱۵:۵۵:۰۲ ۹۱ جزئی ۰٫۵۰۴۶
۱ ژوئن ۹۴ ۲۰:۵۱:۳۲ ۵۸ جزئی ۰٫۵۴۲۸
۱ ژوئن ۹۴ ۱۰:۲۷:۳۶ ۹۶ جزئی ۰٫۰۰۷۰
۲۶ نوامبر ۹۴ ۱۸:۱۸:۴۱ ۶۳ حلقه‌ای ۰٫۹۸۵۵ 01m 01s ۸۴ کیلومتر (۵۲ مایل)
۲۲ مه ۹۵ ۰۵:۱۷:۵۴ ۶۸ کامل ۱٫۰۲۷۷ 02m 22s ۱۰۴ کیلومتر (۶۵ مایل)
۱۶ نوامبر ۹۵ ۰۰:۴۳:۰۳ ۷۳ حلقه‌ای ۰٫۹۳۹۶ 07m 23s ۲۲۵ کیلومتر (۱۴۰ مایل)
۱۰ مه ۹۶ ۲۰:۰۷:۰۲ ۷۸ کامل ۱٫۰۷۲۳ 06m 47s ۲۵۰ کیلومتر (۱۶۰ مایل)
۴ نوامبر ۹۶ ۰۰:۴۴:۰۰ ۸۳ حلقه‌ای ۰٫۹۱۵۹ 11m 18s ۳۹۲ کیلومتر (۲۴۴ مایل)
۱ آوریل ۹۷ ۰۵:۳۳:۵۳ ۵۰ جزئی ۰٫۱۰۳۶
۳۰ آوریل ۹۷ ۱۳:۱۹:۴۹ ۸۸ جزئی ۰٫۸۸۱۸
۲۴ اکتبر ۹۷ ۰۰:۵۴:۱۱ ۹۳ جزئی ۰٫۵۴۲۷
۲۱ مارس ۹۸ ۱۷:۲۷:۳۰ ۶۰ حلقه‌ای ۰٫۹۸۵۰ 01m 16s ۸۸ کیلومتر (۵۵ مایل)
۱۳ سپتامبر ۹۸ ۲۰:۱۴:۳۲ ۶۵ کامل ۱٫۰۲۵۳ 01m 53s ۱۷۳ کیلومتر (۱۰۷ مایل)
۱۰ مارس ۹۹ ۲۱:۵۸:۳۵ ۷۰ حلقه‌ای ۰٫۹۴۳۷ 07m 12s ۲۰۸ کیلومتر (۱۲۹ مایل)
۳ سپتامبر ۹۹ ۱۱:۵۹:۱۵ ۷۵ کامل ۱٫۰۶۴۵ 05m 50s ۲۱۳ کیلومتر (۱۳۲ مایل)
۲۷ فوریه ۱۰۰ ۲۱:۵۰:۱۰ ۸۰ حلقه‌ای ۰٫۹۳۱۶ 06m 52s ۳۳۶ کیلومتر (۲۰۹ مایل)
۲۳ اوت ۱۰۰ ۰۴:۰۶:۱۵ ۸۵ کامل ۱٫۰۴۲۱ 03m 17s ۱۷۱ کیلومتر (۱۰۶ مایل)