فهرست‌های خورشیدگرفتگی‌ها
نمودار یک خورشیدگرفتگی (اندازه‌ها غیرطبیعی‌اند)
شکل هندسی خورشیدگرفتگی
(اندازه‌ها غیرطبیعی‌اند)
سده‌ها

پس از میلاد

خورشیدگرفتگی‌های قابل مشاهده در
چین • بریتانیا • فیلیپین • ایالات متحدهٔ آمریکا • ایران
جستارهای وابسته: فهرست ماه‌گرفتگی‌ها

این فهرست شامل خورشیدگرفتگی‌های سده هیجدهم پیش از میلاد است که در طی دورهٔ سال ۱۸۰۰ پیش از میلاد تا ۱۷۰۱ پیش از میلاد روی داده‌اند. در این دوره، ۲۵۴ خورشیدگرفتگی رخ داد که ۹۵ مورد آن خورشیدگرفتگی جزئی، ۷۴ مورد خورشیدگرفتگی حلقه‌ای، ۶۴ خورشیدگرفتگی کامل و ۲۱ مورد نیز از نوع خورشیدگرفتگی مرکب بود.

تاریخ زمان
بزرگترین گرفت
چرخهٔ ساروس نوع قدر مدت زمان مکان مسیر گرفتگی ناحیهٔ جغرافیایی منبع
-۸۱۹۹-۰۳-۲۳ ۲۳ مارس ۱۸۰۰ 23:09:16 20 Total 1.0485 03m 55s ۱۹۷ کیلومتر (۱۲۲ مایل)
-۸۱۹۹-۰۹-۱۷ ۱۷ سپتامبر ۱۸۰۰ 06:58:25 25 Annular 0.9244 07m 32s ۳۸۸ کیلومتر (۲۴۱ مایل)
-۸۲۰۰-۰۲-۱۲ ۱۲ فوریه ۱۷۹۹ 07:27:30 -8 Partial 0.4675
-۸۲۰۰-۰۳-۱۳ ۱۳ مارس ۱۷۹۹ 15:34:58 30 Partial 0.4828
-۸۲۰۰-۰۸-۰۷ ۷ اوت ۱۷۹۹ 14:29:58 -3 Partial 0.0313
-۸۲۰۰-۰۹-۰۶ ۶ سپتامبر ۱۷۹۹ 06:25:28 35 Partial 0.3331
-۸۲۰۱-۰۲-۰۱ ۱ فوریه ۱۷۹۸ 21:25:34 2 Hybrid 1.0043 00m 28s ۱۹ کیلومتر (۱۲ مایل)
-۸۲۰۱-۰۷-۲۷ ۲۷ ژوئیه ۱۷۹۸ 22:35:52 7 Total 1.0147 01m 30s ۷۵ کیلومتر (۴۷ مایل)
-۸۲۰۲-۰۱-۲۲ ۲۲ ژانویه ۱۷۹۷ 04:44:37 12 Annular 0.9509 05m 49s ۱۸۱ کیلومتر (۱۱۲ مایل)
-۸۲۰۲-۰۷-۱۶ ۱۶ ژوئیه ۱۷۹۷ 13:11:22 17 Total 1.0673 06m 01s ۲۲۰ کیلومتر (۱۴۰ مایل)
-۸۲۰۳-۰۱-۱۰ ۱۰ ژانویه ۱۷۹۶ 05:21:00 22 Annular 0.9173 06m 29s ۵۵۶ کیلومتر (۳۴۵ مایل)
-۸۲۰۳-۰۷-۰۶ ۶ ژوئیه ۱۷۹۶ 06:11:22 27 Total 1.0633 03m 53s ۳۱۳ کیلومتر (۱۹۴ مایل)
-۸۲۰۳-۱۱-۳۰ ۳۰ نوامبر ۱۷۹۶ 13:04:30 -6 Partial 0.1709
-۸۲۰۳-۱۲-۳۰ ۳۰ دسامبر ۱۷۹۶ 05:27:20 32 Partial 0.1432
-۸۲۰۴-۰۵-۲۷ ۲۷ مه ۱۷۹۵ 10:52:48 -1 Partial 0.7897
-۸۲۰۴-۰۶-۲۵ ۲۵ ژوئن ۱۷۹۵ 20:54:42 37 Partial 0.0144
-۸۲۰۴-۱۱-۱۹ ۱۹ نوامبر ۱۷۹۵ 22:56:01 4 Hybrid 1.0120 01m 05s ۵۸ کیلومتر (۳۶ مایل)
-۸۲۰۵-۰۵-۱۶ ۱۶ مه ۱۷۹۴ 15:49:33 9 Annular 0.9571 05m 03s ۱۶۶ کیلومتر (۱۰۳ مایل)
-۸۲۰۵-۱۱-۰۹ ۹ نوامبر ۱۷۹۴ 13:46:13 14 Total 1.0461 03m 54s ۱۵۳ کیلومتر (۹۵ مایل)
-۸۲۰۶-۰۵-۰۴ ۴ مه ۱۷۹۳ 16:28:25 19 Annular 0.9522 04m 54s ۱۹۰ کیلومتر (۱۲۰ مایل)
-۸۲۰۶-۱۰-۲۹ ۲۹ اکتبر ۱۷۹۳ 05:01:32 24 Total 1.0216 01m 36s ۹۵ کیلومتر (۵۹ مایل)
-۸۲۰۷-۰۳-۲۵ ۲۵ مارس ۱۷۹۲ 09:14:19 -9 Partial 0.0211
-۸۲۰۷-۰۴-۲۳ ۲۳ آوریل ۱۷۹۲ 20:09:41 29 Partial 0.7149
-۸۲۰۷-۰۹-۱۹ ۱۹ سپتامبر ۱۷۹۲ 00:42:05 -4 Partial 0.0925
-۸۲۰۷-۱۰-۱۸ ۱۸ اکتبر ۱۷۹۲ 16:05:01 34 Partial 0.2908
-۸۲۰۸-۰۳-۱۴ ۱۴ مارس ۱۷۹۱ 22:53:21 1 Total 1.0548 03m 42s ۲۶۶ کیلومتر (۱۶۵ مایل)
-۸۲۰۸-۰۹-۰۸ ۸ سپتامبر ۱۷۹۱ 01:42:19 6 Annular 0.9202 06m 33s ۵۵۸ کیلومتر (۳۴۷ مایل)
-۸۲۰۹-۰۳-۰۴ ۴ مارس ۱۷۹۰ 15:39:33 11 Total 1.0677 05m 36s ۲۲۱ کیلومتر (۱۳۷ مایل)
-۸۲۰۹-۰۸-۲۸ ۲۸ اوت ۱۷۹۰ 01:48:41 16 Annular 0.9470 05m 52s ۱۹۶ کیلومتر (۱۲۲ مایل)
-۸۲۱۰-۰۲-۲۲ ۲۲ فوریه ۱۷۸۹ 06:50:44 21 Total 1.0213 01m 55s ۱۰۴ کیلومتر (۶۵ مایل)
-۸۲۱۰-۰۸-۱۶ ۱۶ اوت ۱۷۸۹ 07:57:40 26 Annular 0.9980 00m 12s ۹ کیلومتر (۵٫۶ مایل)
-۸۲۱۱-۰۱-۱۲ ۱۲ ژانویه ۱۷۸۸ 00:19:01 -7 Partial 0.3057
-۸۲۱۱-۰۲-۱۰ ۱۰ فوریه ۱۷۸۸ 16:07:23 31 Partial 0.0626
-۸۲۱۱-۰۷-۰۷ ۷ ژوئیه ۱۷۸۸ 13:19:08 -2 Partial 0.5034
-۸۲۱۱-۰۸-۰۵ ۵ اوت ۱۷۸۸ 21:11:03 36 Partial 0.4718
-۸۲۱۱-۱۲-۳۱ ۳۱ دسامبر ۱۷۸۸ 23:51:46 3 Annular 0.9183 07m 03s ۴۴۶ کیلومتر (۲۷۷ مایل)
-۸۲۱۲-۰۶-۲۷ ۲۷ ژوئن ۱۷۸۷ 06:14:07 8 Total 1.0592 04m 13s ۲۳۵ کیلومتر (۱۴۶ مایل)
-۸۲۱۲-۱۲-۲۱ ۲۱ دسامبر ۱۷۸۷ 01:10:23 13 Annular 0.9529 05m 41s ۱۷۲ کیلومتر (۱۰۷ مایل)
-۸۲۱۳-۰۶-۱۶ ۱۶ ژوئن ۱۷۸۶ 19:34:08 18 Hybrid 1.0124 01m 23s ۴۴ کیلومتر (۲۷ مایل)
-۸۲۱۳-۱۲-۱۰ ۱۰ دسامبر ۱۷۸۶ 09:29:08 23 Hybrid 1.0019 00m 12s ۹ کیلومتر (۵٫۶ مایل)
-۸۲۱۴-۰۶-۰۵ ۵ ژوئن ۱۷۸۵ 01:57:48 28 Annular 0.9493
-۸۲۱۴-۱۰-۳۰ ۳۰ اکتبر ۱۷۸۵ 12:52:51 -5 Partial 0.3184
-۸۲۱۴-۱۱-۲۸ ۲۸ نوامبر ۱۷۸۵ 23:35:25 33 Partial 0.4116
-۸۲۱۵-۰۴-۲۵ ۲۵ آوریل ۱۷۸۴ 12:31:39 0 Partial 0.8684
-۸۲۱۵-۱۰-۲۰ ۲۰ اکتبر ۱۷۸۴ 03:26:05 5 Hybrid 1.0075 00m 35s ۳۸ کیلومتر (۲۴ مایل)
-۸۲۱۶-۰۴-۱۴ ۱۴ آوریل ۱۷۸۳ 18:01:43 10 Hybrid 1.0049 00m 30s ۱۷ کیلومتر (۱۱ مایل)
-۸۲۱۶-۱۰-۰۹ ۹ اکتبر ۱۷۸۳ 12:37:27 15 Annular 0.9593 04m 46s ۱۴۸ کیلومتر (۹۲ مایل)
-۸۲۱۷-۰۴-۰۴ ۴ آوریل ۱۷۸۲ 06:37:38 20 Total 1.0545 04m 36s ۲۰۹ کیلومتر (۱۳۰ مایل)
-۸۲۱۷-۰۹-۲۸ ۲۸ سپتامبر ۱۷۸۲ 14:39:03 25 Annular 0.9211 08m 19s ۳۹۵ کیلومتر (۲۴۵ مایل)
-۸۲۱۸-۰۲-۲۳ ۲۳ فوریه ۱۷۸۱ 15:29:49 -8 Partial 0.3875
-۸۲۱۸-۰۳-۲۳ ۲۳ مارس ۱۷۸۱ 23:18:05 30 Partial 0.5913
-۸۲۱۸-۰۹-۱۶ ۱۶ سپتامبر ۱۷۸۱ 14:01:07 35 Partial 0.3814
-۸۲۱۹-۰۲-۱۲ ۱۲ فوریه ۱۷۸۰ 05:19:31 2 Hybrid 1.0038 00m 24s ۱۷ کیلومتر (۱۱ مایل)
-۸۲۱۹-۰۸-۰۷ ۷ اوت ۱۷۸۰ 06:14:34 7 Total 1.0139 01m 21s ۷۷ کیلومتر (۴۸ مایل)
-۸۲۲۰-۰۲-۰۱ ۱ فوریه ۱۷۷۹ 12:22:05 12 Annular 0.9516 05m 53s ۱۷۸ کیلومتر (۱۱۱ مایل)
-۸۲۲۰-۰۷-۲۷ ۲۷ ژوئیه ۱۷۷۹ 20:58:21 17 Total 1.0658 06m 01s ۲۱۵ کیلومتر (۱۳۴ مایل)
-۸۲۲۱-۰۱-۲۱ ۲۱ ژانویه ۱۷۷۸ 12:53:29 22 Annular 0.9205 06m 26s ۵۰۱ کیلومتر (۳۱۱ مایل)
-۸۲۲۱-۰۷-۱۷ ۱۷ ژوئیه ۱۷۷۸ 13:49:57 27 Total 1.0601 03m 53s ۲۷۳ کیلومتر (۱۷۰ مایل)
-۸۲۲۱-۱۲-۱۱ ۱۱ دسامبر ۱۷۷۸ 21:26:59 -6 Partial 0.1729
-۸۲۲۲-۰۱-۱۰ ۱۰ ژانویه ۱۷۷۷ 13:21:28 32 Partial 0.1738
-۸۲۲۲-۰۶-۰۶ ۶ ژوئن ۱۷۷۷ 17:41:15 -1 Partial 0.6385
-۸۲۲۲-۰۷-۰۶ ۶ ژوئیه ۱۷۷۷ 04:07:49 37 Partial 0.1295
-۸۲۲۲-۱۱-۳۰ ۳۰ نوامبر ۱۷۷۷ 07:41:49 4 Total 1.0151 01m 24s ۷۳ کیلومتر (۴۵ مایل)
-۸۲۲۳-۰۵-۲۶ ۲۶ مه ۱۷۷۶ 22:10:28 9 Annular 0.9546 05m 34s ۱۸۴ کیلومتر (۱۱۴ مایل)
-۸۲۲۳-۱۱-۱۹ ۱۹ نوامبر ۱۷۷۶ 22:40:15 14 Total 1.0462 03m 58s ۱۵۴ کیلومتر (۹۶ مایل)
-۸۲۲۴-۰۵-۱۵ ۱۵ مه ۱۷۷۵ 22:47:48 19 Annular 0.9543 04m 47s ۱۷۵ کیلومتر (۱۰۹ مایل)
-۸۲۲۴-۱۱-۰۹ ۹ نوامبر ۱۷۷۵ 13:48:09 24 Total 1.0186 01m 22s ۸۳ کیلومتر (۵۲ مایل)
-۸۲۲۵-۰۵-۰۵ ۵ مه ۱۷۷۴ 02:55:56 29 Partial 0.8642
-۸۲۲۵-۰۹-۳۰ ۳۰ سپتامبر ۱۷۷۴ 08:36:13 -4 Partial 0.0580
-۸۲۲۵-۱۰-۳۰ ۳۰ اکتبر ۱۷۷۴ 00:28:20 34 Partial 0.2907
-۸۲۲۶-۰۳-۲۵ ۲۵ مارس ۱۷۷۳ 06:31:35 1 Total 1.0583 03m 53s ۳۱۳ کیلومتر (۱۹۴ مایل)
-۸۲۲۶-۰۹-۱۸ ۱۸ سپتامبر ۱۷۷۳ 09:13:28 6 Annular 0.9165 06m 57s ۶۴۱ کیلومتر (۳۹۸ مایل)
-۸۲۲۷-۰۳-۱۴ ۱۴ مارس ۱۷۷۲ 23:27:17 11 Total 1.0696 05m 39s ۲۲۷ کیلومتر (۱۴۱ مایل)
-۸۲۲۷-۰۹-۰۷ ۷ سپتامبر ۱۷۷۲ 09:22:22 16 Annular 0.9462 05m 50s ۲۰۱ کیلومتر (۱۲۵ مایل)
-۸۲۲۸-۰۳-۰۴ ۴ مارس ۱۷۷۱ 14:33:02 21 Total 1.0220 01m 57s ۱۰۰ کیلومتر (۶۲ مایل)
-۸۲۲۸-۰۸-۲۷ ۲۷ اوت ۱۷۷۱ 15:48:22 26 Annular 0.9986 00m 08s ۶ کیلومتر (۳٫۷ مایل)
-۸۲۲۹-۰۱-۲۳ ۲۳ ژانویه ۱۷۷۰ 07:57:06 -7 Partial 0.2567
-۸۲۲۹-۰۲-۲۱ ۲۱ فوریه ۱۷۷۰ 23:32:24 31 Partial 0.1318
-۸۲۲۹-۰۷-۱۸ ۱۸ ژوئیه ۱۷۷۰ 21:01:54 -2 Partial 0.3955
-۸۲۲۹-۰۸-۱۷ ۱۷ اوت ۱۷۷۰ 05:11:34 36 Partial 0.5539
-۸۲۳۰-۰۱-۱۲ ۱۲ ژانویه ۱۷۶۹ 07:33:02 3 Annular 0.9212 06m 38s ۴۴۱ کیلومتر (۲۷۴ مایل)
-۸۲۳۰-۰۷-۰۷ ۷ ژوئیه ۱۷۶۹ 13:43:11 8 Total 1.0535 03m 39s ۲۲۷ کیلومتر (۱۴۱ مایل)
-۸۲۳۰-۱۲-۳۱ ۳۱ دسامبر ۱۷۶۹ 09:17:22 13 Annular 0.9578 04m 59s ۱۵۴ کیلومتر (۹۶ مایل)
-۸۲۳۱-۰۶-۲۷ ۲۷ ژوئن ۱۷۶۸ 02:35:28 18 Hybrid 1.0070 00m 47s ۲۵ کیلومتر (۱۶ مایل)
-۸۲۳۱-۱۲-۲۰ ۲۰ دسامبر ۱۷۶۸ 18:04:43 23 Hybrid 1.0065 00m 41s ۳۱ کیلومتر (۱۹ مایل)
-۸۲۳۲-۰۶-۱۶ ۱۶ ژوئن ۱۷۶۷ 08:27:00 28 Annular 0.9509 05m 03s ۴۹۹ کیلومتر (۳۱۰ مایل)
-۸۲۳۲-۱۱-۱۰ ۱۰ نوامبر ۱۷۶۷ 21:46:53 -5 Partial 0.3191
-۸۲۳۲-۱۲-۱۰ ۱۰ دسامبر ۱۷۶۷ 08:27:16 33 Partial 0.4144
-۸۲۳۳-۰۵-۰۶ ۶ مه ۱۷۶۶ 18:57:36 0 Partial 0.7279
-۸۲۳۳-۱۰-۳۱ ۳۱ اکتبر ۱۷۶۶ 12:05:53 5 Hybrid 1.0034 00m 16s ۱۸ کیلومتر (۱۱ مایل)
-۸۲۳۴-۰۴-۲۵ ۲۵ آوریل ۱۷۶۵ 00:58:42 10 Hybrid 1.0096 00m 57s ۳۵ کیلومتر (۲۲ مایل)
-۸۲۳۴-۱۰-۱۹ ۱۹ اکتبر ۱۷۶۵ 20:50:22 15 Annular 0.9548 05m 20s ۱۶۵ کیلومتر (۱۰۳ مایل)
-۸۲۳۵-۰۴-۱۴ ۱۴ آوریل ۱۷۶۴ 14:01:43 20 Total 1.0598 05m 15s ۲۱۸ کیلومتر (۱۳۵ مایل)
-۸۲۳۵-۱۰-۰۸ ۸ اکتبر ۱۷۶۴ 22:26:40 25 Annular 0.9183 09m 05s ۴۰۳ کیلومتر (۲۵۰ مایل)
-۸۲۳۶-۰۳-۰۵ ۵ مارس ۱۷۶۳ 23:23:27 -8 Partial 0.2947
-۸۲۳۶-۰۴-۰۴ ۴ آوریل ۱۷۶۳ 06:55:36 30 Partial 0.7087
-۸۲۳۶-۰۹-۲۷ ۲۷ سپتامبر ۱۷۶۳ 21:45:47 35 Partial 0.4185
-۸۲۳۷-۰۲-۲۳ ۲۳ فوریه ۱۷۶۲ 13:03:27 2 Hybrid 1.0028 00m 17s ۱۴ کیلومتر (۸٫۷ مایل)
-۸۲۳۷-۰۸-۱۸ ۱۸ اوت ۱۷۶۲ 14:04:01 7 Total 1.0130 01m 12s ۷۹ کیلومتر (۴۹ مایل)
-۸۲۳۸-۰۲-۱۲ ۱۲ فوریه ۱۷۶۱ 19:48:27 12 Annular 0.9523 05m 54s ۱۷۵ کیلومتر (۱۰۹ مایل)
-۸۲۳۸-۰۸-۰۷ ۷ اوت ۱۷۶۱ 04:53:14 17 Total 1.0638 05m 54s ۲۱۰ کیلومتر (۱۳۰ مایل)
-۸۲۳۹-۰۱-۳۱ ۳۱ ژانویه ۱۷۶۰ 20:15:58 22 Annular 0.9242 06m 25s ۴۴۳ کیلومتر (۲۷۵ مایل)
-۸۲۳۹-۰۷-۲۷ ۲۷ ژوئیه ۱۷۶۰ 21:35:14 27 Total 1.0561 03m 49s ۲۴۰ کیلومتر (۱۵۰ مایل)
-۸۲۳۹-۱۲-۲۲ ۲۲ دسامبر ۱۷۶۰ 05:44:51 -6 Partial 0.1673
-۸۲۴۰-۰۱-۲۰ ۲۰ ژانویه ۱۷۵۹ 21:06:35 32 Partial 0.2181
-۸۲۴۰-۰۶-۱۸ ۱۸ ژوئن ۱۷۵۹ 00:31:08 -1 Partial 0.4936
-۸۲۴۰-۰۷-۱۷ ۱۷ ژوئیه ۱۷۵۹ 11:26:42 37 Partial 0.2332
-۸۲۴۰-۱۲-۱۱ ۱۱ دسامبر ۱۷۵۹ 16:25:49 4 Total 1.0187 01m 47s ۹۰ کیلومتر (۵۶ مایل)
-۸۲۴۱-۰۶-۰۷ ۷ ژوئن ۱۷۵۸ 04:31:26 9 Annular 0.9515 06m 08s ۲۰۸ کیلومتر (۱۲۹ مایل)
-۸۲۴۱-۱۲-۰۱ ۱ دسامبر ۱۷۵۸ 07:34:28 14 Total 1.0468 04m 05s ۱۵۶ کیلومتر (۹۷ مایل)
-۸۲۴۲-۰۵-۲۶ ۲۶ مه ۱۷۵۷ 05:07:02 19 Annular 0.9560 04m 46s ۱۶۴ کیلومتر (۱۰۲ مایل)
-۸۲۴۲-۱۱-۱۹ ۱۹ نوامبر ۱۷۵۷ 22:36:11 24 Total 1.0162 01m 10s ۷۳ کیلومتر (۴۵ مایل)
-۸۲۴۳-۰۵-۱۵ ۱۵ مه ۱۷۵۶ 09:40:35 29 Annular 0.9858 00m 51s ۲۸۴ کیلومتر (۱۷۶ مایل)
-۸۲۴۳-۱۰-۱۰ ۱۰ اکتبر ۱۷۵۶ 16:37:28 -4 Partial 0.0345
-۸۲۴۳-۱۱-۰۹ ۹ نوامبر ۱۷۵۶ 08:54:37 34 Partial 0.2852
-۸۲۴۴-۰۴-۰۵ ۵ آوریل ۱۷۵۵ 14:04:42 1 Total 1.0607 03m 59s ۳۸۵ کیلومتر (۲۳۹ مایل)
-۸۲۴۴-۰۹-۲۹ ۲۹ سپتامبر ۱۷۵۵ 16:52:56 6 Annular 0.9133 07m 23s ۷۲۵ کیلومتر (۴۵۰ مایل)
-۸۲۴۵-۰۳-۲۶ ۲۶ مارس ۱۷۵۴ 07:09:38 11 Total 1.0709 05m 43s ۲۳۲ کیلومتر (۱۴۴ مایل)
-۸۲۴۵-۰۹-۱۸ ۱۸ سپتامبر ۱۷۵۴ 17:05:43 16 Annular 0.9456 05m 50s ۲۰۴ کیلومتر (۱۲۷ مایل)
-۸۲۴۶-۰۳-۱۴ ۱۴ مارس ۱۷۵۳ 22:07:20 21 Total 1.0224 01m 57s ۹۶ کیلومتر (۶۰ مایل)
-۸۲۴۶-۰۹-۰۶ ۶ سپتامبر ۱۷۵۳ 23:48:10 26 Annular 0.9991 00m 05s ۴ کیلومتر (۲٫۵ مایل)
-۸۲۴۷-۰۲-۰۲ ۲ فوریه ۱۷۵۲ 15:26:22 -7 Partial 0.1966
-۸۲۴۷-۰۳-۰۴ ۴ مارس ۱۷۵۲ 06:47:43 31 Partial 0.2136
-۸۲۴۷-۰۷-۲۹ ۲۹ ژوئیه ۱۷۵۲ 04:51:39 -2 Partial 0.2987
-۸۲۴۷-۰۸-۲۷ ۲۷ اوت ۱۷۵۲ 13:20:51 36 Partial 0.6232
-۸۲۴۸-۰۱-۲۲ ۲۲ ژانویه ۱۷۵۱ 15:05:02 3 Annular 0.9243 06m 12s ۴۴۰ کیلومتر (۲۷۰ مایل)
-۸۲۴۸-۰۷-۱۸ ۱۸ ژوئیه ۱۷۵۱ 21:18:48 8 Total 1.0472 03m 07s ۲۱۶ کیلومتر (۱۳۴ مایل)
-۸۲۴۹-۰۱-۱۱ ۱۱ ژانویه ۱۷۵۰ 17:17:46 13 Annular 0.9631 04m 13s ۱۳۳ کیلومتر (۸۳ مایل)
-۸۲۴۹-۰۷-۰۸ ۸ ژوئیه ۱۷۵۰ 09:40:54 18 Hybrid 1.0013 00m 09s ۵ کیلومتر (۳٫۱ مایل)
-۸۲۵۰-۰۱-۰۱ ۱ ژانویه ۱۷۴۹ 02:35:12 23 Hybrid 1.0117 01m 12s ۵۴ کیلومتر (۳۴ مایل)
-۸۲۵۰-۰۶-۲۶ ۲۶ ژوئن ۱۷۴۹ 14:59:14 28 Annular 0.9496 05m 50s ۳۵۶ کیلومتر (۲۲۱ مایل)
-۸۲۵۰-۱۱-۲۱ ۲۱ نوامبر ۱۷۴۹ 06:40:48 -5 Partial 0.3196
-۸۲۵۰-۱۲-۲۰ ۲۰ دسامبر ۱۷۴۹ 17:14:20 33 Partial 0.4242
-۸۲۵۱-۰۵-۱۷ ۱۷ مه ۱۷۴۸ 01:22:07 0 Partial 0.5842
-۸۲۵۱-۱۱-۱۰ ۱۰ نوامبر ۱۷۴۸ 20:47:50 5 Hybrid 1.0001 00m 00s ۱ کیلومتر (۰٫۶۲ مایل)
-۸۲۵۲-۰۵-۰۶ ۶ مه ۱۷۴۷ 07:54:16 10 Hybrid 1.0136 01m 16s ۵۱ کیلومتر (۳۲ مایل)
-۸۲۵۲-۱۰-۳۱ ۳۱ اکتبر ۱۷۴۷ 05:06:38 15 Annular 0.9510 05m 50s ۱۸۰ کیلومتر (۱۱۰ مایل)
-۸۲۵۳-۰۴-۲۵ ۲۵ آوریل ۱۷۴۶ 21:23:14 20 Total 1.0644 05m 50s ۲۲۶ کیلومتر (۱۴۰ مایل)
-۸۲۵۳-۱۰-۲۰ ۲۰ اکتبر ۱۷۴۶ 06:21:00 25 Annular 0.9160 09m 50s ۴۱۱ کیلومتر (۲۵۵ مایل)
-۸۲۵۴-۰۳-۱۶ ۱۶ مارس ۱۷۴۵ 07:08:25 -8 Partial 0.1887
-۸۲۵۴-۰۴-۱۴ ۱۴ آوریل ۱۷۴۵ 14:26:43 30 Partial 0.8368
-۸۲۵۴-۱۰-۰۸ ۸ اکتبر ۱۷۴۵ 05:39:41 35 Partial 0.4443
-۸۲۵۵-۰۳-۰۵ ۵ مارس ۱۷۴۴ 20:37:21 2 Hybrid 1.0016 00m 09s ۸ کیلومتر (۵٫۰ مایل)
-۸۲۵۵-۰۸-۲۸ ۲۸ اوت ۱۷۴۴ 22:03:23 7 Total 1.0120 01m 02s ۸۰ کیلومتر (۵۰ مایل)
-۸۲۵۶-۰۲-۲۳ ۲۳ فوریه ۱۷۴۳ 03:04:13 12 Annular 0.9531 05m 53s ۱۷۱ کیلومتر (۱۰۶ مایل)
-۸۲۵۶-۰۸-۱۸ ۱۸ اوت ۱۷۴۳ 12:56:59 17 Total 1.0614 05m 43s ۲۰۳ کیلومتر (۱۲۶ مایل)
-۸۲۵۷-۰۲-۱۲ ۱۲ فوریه ۱۷۴۲ 03:30:55 22 Annular 0.9282 06m 24s ۳۹۰ کیلومتر (۲۴۰ مایل)
-۸۲۵۷-۰۸-۰۸ ۸ اوت ۱۷۴۲ 05:26:17 27 Total 1.0516 03m 41s ۲۱۲ کیلومتر (۱۳۲ مایل)
-۸۲۵۸-۰۱-۰۲ ۲ ژانویه ۱۷۴۱ 13:59:35 -6 Partial 0.1558
-۸۲۵۸-۰۲-۰۱ ۱ فوریه ۱۷۴۱ 04:46:24 32 Partial 0.2717
-۸۲۵۸-۰۶-۲۸ ۲۸ ژوئن ۱۷۴۱ 07:23:09 -1 Partial 0.3560
-۸۲۵۸-۰۷-۲۷ ۲۷ ژوئیه ۱۷۴۱ 18:50:24 37 Partial 0.3273
-۸۲۵۸-۱۲-۲۲ ۲۲ دسامبر ۱۷۴۱ 01:06:10 4 Total 1.0228 02m 11s ۱۱۰ کیلومتر (۶۸ مایل)
-۸۲۵۹-۰۶-۱۷ ۱۷ ژوئن ۱۷۴۰ 10:54:45 9 Annular 0.9480 06m 43s ۲۴۳ کیلومتر (۱۵۱ مایل)
-۸۲۵۹-۱۲-۱۱ ۱۱ دسامبر ۱۷۴۰ 16:25:31 14 Total 1.0479 04m 15s ۱۵۹ کیلومتر (۹۹ مایل)
-۸۲۶۰-۰۶-۰۶ ۶ ژوئن ۱۷۳۹ 11:30:50 19 Annular 0.9572 04m 50s ۱۵۷ کیلومتر (۹۸ مایل)
-۸۲۶۰-۱۲-۰۱ ۱ دسامبر ۱۷۳۹ 07:21:07 24 Total 1.0142 01m 01s ۶۴ کیلومتر (۴۰ مایل)
-۸۲۶۱-۰۵-۲۶ ۲۶ مه ۱۷۳۸ 16:29:39 29 Annular 0.9933 00m 26s ۵۴ کیلومتر (۳۴ مایل)
-۸۲۶۱-۱۰-۲۲ ۲۲ اکتبر ۱۷۳۸ 00:43:06 -4 Partial 0.0182
-۸۲۶۱-۱۱-۲۰ ۲۰ نوامبر ۱۷۳۸ 17:20:19 34 Partial 0.2791
-۸۲۶۲-۰۴-۱۵ ۱۵ آوریل ۱۷۳۷ 21:32:48 1 Total 1.0617 03m 57s ۵۳۸ کیلومتر (۳۳۴ مایل)
-۸۲۶۲-۱۰-۱۰ ۱۰ اکتبر ۱۷۳۷ 00:40:09 6 Annular 0.9108 07m 50s ۸۰۲ کیلومتر (۴۹۸ مایل)
-۸۲۶۳-۰۴-۰۵ ۵ آوریل ۱۷۳۶ 14:43:41 11 Total 1.0715 05m 46s ۲۳۶ کیلومتر (۱۴۷ مایل)
-۸۲۶۳-۰۹-۲۹ ۲۹ سپتامبر ۱۷۳۶ 00:59:34 16 Annular 0.9454 05m 50s ۲۰۵ کیلومتر (۱۲۷ مایل)
-۸۲۶۴-۰۳-۲۶ ۲۶ مارس ۱۷۳۵ 05:31:06 21 Total 1.0223 01m 56s ۹۱ کیلومتر (۵۷ مایل)
-۸۲۶۴-۰۹-۱۸ ۱۸ سپتامبر ۱۷۳۵ 07:59:14 26 Annular 0.9995 00m 03s ۲ کیلومتر (۱٫۲ مایل)
-۸۲۶۵-۰۲-۱۳ ۱۳ فوریه ۱۷۳۴ 22:44:34 -7 Partial 0.1221
-۸۲۶۵-۰۳-۱۵ ۱۵ مارس ۱۷۳۴ 13:52:14 31 Partial 0.3097
-۸۲۶۵-۰۸-۰۹ ۹ اوت ۱۷۳۴ 12:48:19 -2 Partial 0.2127
-۸۲۶۵-۰۹-۰۷ ۷ سپتامبر ۱۷۳۴ 21:38:26 36 Partial 0.6800
-۸۲۶۶-۰۲-۰۲ ۲ فوریه ۱۷۳۳ 22:29:32 3 Annular 0.9278 05m 46s ۴۴۶ کیلومتر (۲۷۷ مایل)
-۸۲۶۶-۰۷-۲۹ ۲۹ ژوئیه ۱۷۳۳ 04:59:19 8 Total 1.0404 02m 36s ۲۰۲ کیلومتر (۱۲۶ مایل)
-۸۲۶۷-۰۱-۲۲ ۲۲ ژانویه ۱۷۳۲ 01:11:38 13 Annular 0.9690 03m 25s ۱۱۲ کیلومتر (۷۰ مایل)
-۸۲۶۷-۰۷-۱۸ ۱۸ ژوئیه ۱۷۳۲ 16:50:06 18 Annular 0.9951 00m 32s ۱۷ کیلومتر (۱۱ مایل)
-۸۲۶۸-۰۱-۱۱ ۱۱ ژانویه ۱۷۳۱ 11:00:39 23 Total 1.0173 01m 46s ۷۸ کیلومتر (۴۸ مایل)
-۸۲۶۸-۰۷-۰۷ ۷ ژوئیه ۱۷۳۱ 21:35:47 28 Annular 0.9472 06m 33s ۳۱۰ کیلومتر (۱۹۰ مایل)
-۸۲۶۸-۱۲-۰۲ ۲ دسامبر ۱۷۳۱ 15:33:38 -5 Partial 0.3181
-۸۲۶۹-۰۱-۰۱ ۱ ژانویه ۱۷۳۰ 01:57:02 33 Partial 0.4405
-۸۲۶۹-۰۵-۲۸ ۲۸ مه ۱۷۳۰ 07:49:57 0 Partial 0.4438
-۸۲۶۹-۰۶-۲۶ ۲۶ ژوئن ۱۷۳۰ 22:02:21 38 Partial 0.0649
-۸۲۶۹-۱۱-۲۲ ۲۲ نوامبر ۱۷۳۰ 05:30:00 5 Annular 0.9973 00m 12s ۱۴ کیلومتر (۸٫۷ مایل)
-۸۲۷۰-۰۵-۱۶ ۱۶ مه ۱۷۲۹ 14:50:12 10 Total 1.0170 01m 30s ۶۶ کیلومتر (۴۱ مایل)
-۸۲۷۰-۱۱-۱۰ ۱۰ نوامبر ۱۷۲۹ 13:24:24 15 Annular 0.9478 06m 17s ۱۹۲ کیلومتر (۱۱۹ مایل)
-۸۲۷۱-۰۵-۰۶ ۶ مه ۱۷۲۸ 04:43:17 20 Total 1.0681 06m 18s ۲۳۲ کیلومتر (۱۴۴ مایل)
-۸۲۷۱-۱۰-۳۰ ۳۰ اکتبر ۱۷۲۸ 14:18:33 25 Annular 0.9144 10m 32s ۴۱۸ کیلومتر (۲۶۰ مایل)
-۸۲۷۲-۰۳-۲۷ ۲۷ مارس ۱۷۲۷ 14:45:53 -8 Partial 0.0722
-۸۲۷۲-۰۴-۲۵ ۲۵ آوریل ۱۷۲۷ 21:54:40 30 Partial 0.9698
-۸۲۷۲-۱۰-۱۹ ۱۹ اکتبر ۱۷۲۷ 13:40:25 35 Partial 0.4624
-۸۲۷۳-۰۳-۱۷ ۱۷ مارس ۱۷۲۶ 04:02:01 2 Annular 0.9997 00m 01s ۲ کیلومتر (۱٫۲ مایل)
-۸۲۷۳-۰۹-۰۹ ۹ سپتامبر ۱۷۲۶ 06:11:45 7 Total 1.0111 00m 54s ۸۱ کیلومتر (۵۰ مایل)
-۸۲۷۴-۰۳-۰۵ ۵ مارس ۱۷۲۵ 10:09:29 12 Annular 0.9538 05m 50s ۱۶۹ کیلومتر (۱۰۵ مایل)
-۸۲۷۴-۰۸-۲۸ ۲۸ اوت ۱۷۲۵ 21:09:28 17 Total 1.0589 05m 28s ۱۹۶ کیلومتر (۱۲۲ مایل)
-۸۲۷۵-۰۲-۲۲ ۲۲ فوریه ۱۷۲۴ 10:33:54 22 Annular 0.9324 06m 23s ۳۴۰ کیلومتر (۲۱۰ مایل)
-۸۲۷۵-۰۸-۱۸ ۱۸ اوت ۱۷۲۴ 13:25:56 27 Total 1.0467 03m 30s ۱۸۶ کیلومتر (۱۱۶ مایل)
-۸۲۷۶-۰۱-۱۲ ۱۲ ژانویه ۱۷۲۳ 22:07:13 -6 Partial 0.1330
-۸۲۷۶-۰۲-۱۱ ۱۱ فوریه ۱۷۲۳ 12:16:43 32 Partial 0.3405
-۸۲۷۶-۰۷-۰۹ ۹ ژوئیه ۱۷۲۳ 14:19:32 -1 Partial 0.2284
-۸۲۷۶-۰۸-۰۸ ۸ اوت ۱۷۲۳ 02:21:22 37 Partial 0.4084
-۸۲۷۷-۰۱-۰۲ ۲ ژانویه ۱۷۲۲ 09:41:25 4 Total 1.0271 02m 37s ۱۳۳ کیلومتر (۸۳ مایل)
-۸۲۷۷-۰۶-۲۸ ۲۸ ژوئن ۱۷۲۲ 17:22:09 9 Annular 0.9440 07m 15s ۲۹۱ کیلومتر (۱۸۱ مایل)
-۸۲۷۷-۱۲-۲۳ ۲۳ دسامبر ۱۷۲۲ 01:13:39 14 Total 1.0494 04m 27s ۱۶۴ کیلومتر (۱۰۲ مایل)
-۸۲۷۸-۰۶-۱۶ ۱۶ ژوئن ۱۷۲۱ 17:56:39 19 Annular 0.9579 04m 58s ۱۵۳ کیلومتر (۹۵ مایل)
-۸۲۷۸-۱۲-۱۱ ۱۱ دسامبر ۱۷۲۱ 16:04:48 24 Hybrid 1.0129 00m 55s ۵۸ کیلومتر (۳۶ مایل)
-۸۲۷۹-۰۶-۰۵ ۵ ژوئن ۱۷۲۰ 23:20:36 29 Annular 0.9985 00m 06s ۹ کیلومتر (۵٫۶ مایل)
-۸۲۷۹-۱۱-۰۱ ۱ نوامبر ۱۷۲۰ 08:52:28 -4 Partial 0.0080
-۸۲۷۹-۱۲-۰۱ ۱ دسامبر ۱۷۲۰ 01:44:30 34 Partial 0.2734
-۸۲۸۰-۰۴-۲۷ ۲۷ آوریل ۱۷۱۹ 04:58:09 1 Total 1.0262
-۸۲۸۰-۰۵-۲۶ ۲۶ مه ۱۷۱۹ 11:58:02 39 Partial 0.0319
-۸۲۸۰-۱۰-۲۱ ۲۱ اکتبر ۱۷۱۹ 08:33:49 6 Annular 0.9091 08m 18s ۸۶۱ کیلومتر (۵۳۵ مایل)
-۸۲۸۱-۰۴-۱۶ ۱۶ آوریل ۱۷۱۸ 22:13:43 11 Total 1.0714 05m 49s ۲۴۰ کیلومتر (۱۵۰ مایل)
-۸۲۸۱-۱۰-۱۰ ۱۰ اکتبر ۱۷۱۸ 09:00:26 16 Annular 0.9456 05m 51s ۲۰۵ کیلومتر (۱۲۷ مایل)
-۸۲۸۲-۰۴-۰۵ ۵ آوریل ۱۷۱۷ 12:48:28 21 Total 1.0218 01m 52s ۸۵ کیلومتر (۵۳ مایل)
-۸۲۸۲-۰۹-۲۸ ۲۸ سپتامبر ۱۷۱۷ 16:18:00 26 Hybrid 1.0002 00m 01s ۱ کیلومتر (۰٫۶۲ مایل)
-۸۲۸۳-۰۲-۲۴ ۲۴ فوریه ۱۷۱۶ 05:51:54 -7 Partial 0.0340
-۸۲۸۳-۰۳-۲۵ ۲۵ مارس ۱۷۱۶ 20:46:57 31 Partial 0.4188
-۸۲۸۳-۰۸-۱۹ ۱۹ اوت ۱۷۱۶ 20:53:33 -2 Partial 0.1402
-۸۲۸۳-۰۹-۱۸ ۱۸ سپتامبر ۱۷۱۶ 06:04:44 36 Partial 0.7235
-۸۲۸۴-۰۲-۱۳ ۱۳ فوریه ۱۷۱۵ 05:44:32 3 Annular 0.9311 05m 21s ۴۶۸ کیلومتر (۲۹۱ مایل)
-۸۲۸۴-۰۸-۰۹ ۹ اوت ۱۷۱۵ 12:47:18 8 Total 1.0335 02m 07s ۱۸۴ کیلومتر (۱۱۴ مایل)
-۸۲۸۵-۰۲-۰۲ ۲ فوریه ۱۷۱۴ 08:57:33 13 Annular 0.9750 02m 39s ۹۰ کیلومتر (۵۶ مایل)
-۸۲۸۵-۰۷-۳۰ ۳۰ ژوئیه ۱۷۱۴ 00:06:08 18 Annular 0.9888 01m 11s ۴۰ کیلومتر (۲۵ مایل)
-۸۲۸۶-۰۱-۲۲ ۲۲ ژانویه ۱۷۱۳ 19:18:39 23 Total 1.0233 02m 19s ۱۰۲ کیلومتر (۶۳ مایل)
-۸۲۸۶-۰۷-۱۸ ۱۸ ژوئیه ۱۷۱۳ 04:17:46 28 Annular 0.9441 07m 11s ۲۹۱ کیلومتر (۱۸۱ مایل)
-۸۲۸۶-۱۲-۱۳ ۱۳ دسامبر ۱۷۱۳ 00:23:31 -5 Partial 0.3119
-۸۲۸۷-۰۱-۱۱ ۱۱ ژانویه ۱۷۱۲ 10:32:45 33 Partial 0.4674
-۸۲۸۷-۰۶-۰۷ ۷ ژوئن ۱۷۱۲ 14:20:18 0 Partial 0.3056
-۸۲۸۷-۰۷-۰۷ ۷ ژوئیه ۱۷۱۲ 04:35:37 38 Partial 0.1959
-۸۲۸۷-۱۲-۰۲ ۲ دسامبر ۱۷۱۲ 14:09:37 5 Annular 0.9951 00m 21s ۲۶ کیلومتر (۱۶ مایل)
-۸۲۸۸-۰۵-۲۷ ۲۷ مه ۱۷۱۱ 21:48:23 10 Total 1.0196 01m 36s ۸۱ کیلومتر (۵۰ مایل)
-۸۲۸۸-۱۱-۲۱ ۲۱ نوامبر ۱۷۱۱ 21:42:44 15 Annular 0.9453 06m 38s ۲۰۲ کیلومتر (۱۲۶ مایل)
-۸۲۸۹-۰۵-۱۷ ۱۷ مه ۱۷۱۰ 12:02:25 20 Total 1.0711 06m 38s ۲۳۷ کیلومتر (۱۴۷ مایل)
-۸۲۸۹-۱۱-۱۰ ۱۰ نوامبر ۱۷۱۰ 22:19:39 25 Annular 0.9133 11m 10s ۴۲۳ کیلومتر (۲۶۳ مایل)
-۸۲۹۰-۰۵-۰۶ ۶ مه ۱۷۰۹ 05:18:38 30 Total 1.0657 04m 22s ۷۵۰ کیلومتر (۴۷۰ مایل)
-۸۲۹۰-۱۰-۲۹ ۲۹ اکتبر ۱۷۰۹ 21:47:25 35 Partial 0.4725
-۸۲۹۱-۰۳-۲۷ ۲۷ مارس ۱۷۰۸ 11:16:25 2 Annular 0.9970 00m 14s ۲۲ کیلومتر (۱۴ مایل)
-۸۲۹۱-۰۹-۱۹ ۱۹ سپتامبر ۱۷۰۸ 14:30:13 7 Total 1.0105 00m 48s ۸۲ کیلومتر (۵۱ مایل)
-۸۲۹۲-۰۳-۱۶ ۱۶ مارس ۱۷۰۷ 17:05:16 12 Annular 0.9544 05m 44s ۱۶۸ کیلومتر (۱۰۴ مایل)
-۸۲۹۲-۰۹-۰۹ ۹ سپتامبر ۱۷۰۷ 05:29:48 17 Total 1.0563 05m 11s ۱۸۹ کیلومتر (۱۱۷ مایل)
-۸۲۹۳-۰۳-۰۵ ۵ مارس ۱۷۰۶ 17:29:56 22 Annular 0.9367 06m 22s ۲۹۷ کیلومتر (۱۸۵ مایل)
-۸۲۹۳-۰۸-۲۹ ۲۹ اوت ۱۷۰۶ 21:32:37 27 Total 1.0416 03m 16s ۱۶۲ کیلومتر (۱۰۱ مایل)
-۸۲۹۴-۰۱-۲۴ ۲۴ ژانویه ۱۷۰۵ 06:09:21 -6 Partial 0.1007
-۸۲۹۴-۰۲-۲۲ ۲۲ فوریه ۱۷۰۵ 19:40:22 32 Partial 0.4213
-۸۲۹۴-۰۷-۱۹ ۱۹ ژوئیه ۱۷۰۵ 21:19:49 -1 Partial 0.1103
-۸۲۹۴-۰۸-۱۸ ۱۸ اوت ۱۷۰۵ 09:58:25 37 Partial 0.4782
-۸۲۹۵-۰۱-۱۲ ۱۲ ژانویه ۱۷۰۴ 18:10:50 4 Total 1.0318 03m 01s ۱۵۸ کیلومتر (۹۸ مایل)
-۸۲۹۵-۰۷-۰۸ ۸ ژوئیه ۱۷۰۴ 23:54:56 9 Annular 0.9397 07m 38s ۳۶۱ کیلومتر (۲۲۴ مایل)
-۸۲۹۶-۰۱-۰۲ ۲ ژانویه ۱۷۰۳ 09:54:44 14 Total 1.0512 04m 40s ۱۷۰ کیلومتر (۱۱۰ مایل)
-۸۲۹۶-۰۶-۲۸ ۲۸ ژوئن ۱۷۰۳ 00:30:18 19 Annular 0.9582 05m 09s ۱۵۲ کیلومتر (۹۴ مایل)
-۸۲۹۶-۱۲-۲۳ ۲۳ دسامبر ۱۷۰۳ 00:42:38 24 Hybrid 1.0120 00m 51s ۵۴ کیلومتر (۳۴ مایل)
-۸۲۹۷-۰۶-۱۷ ۱۷ ژوئن ۱۷۰۲ 06:16:54 29 Hybrid 1.0025 00m 11s ۱۳ کیلومتر (۸٫۱ مایل)
-۸۲۹۷-۱۲-۱۲ ۱۲ دسامبر ۱۷۰۲ 10:04:20 34 Partial 0.2720
-۸۲۹۸-۰۵-۰۷ ۷ مه ۱۷۰۱ 12:21:06 1 Partial 0.8874
-۸۲۹۸-۰۶-۰۵ ۵ ژوئن ۱۷۰۱ 19:15:14 39 Partial 0.1769
-۸۲۹۸-۱۰-۳۱ ۳۱ اکتبر ۱۷۰۱ 16:31:53 6 Annular 0.9081 08m 44s ۹۰۵ کیلومتر (۵۶۲ مایل)