فهرست‌های خورشیدگرفتگی‌ها
نمودار یک خورشیدگرفتگی (اندازه‌ها غیرطبیعی‌اند)
شکل هندسی خورشیدگرفتگی
(اندازه‌ها غیرطبیعی‌اند)
سده‌ها

پس از میلاد

خورشیدگرفتگی‌های قابل مشاهده در
چین • بریتانیا • فیلیپین • ایالات متحدهٔ آمریکا • ایران
جستارهای وابسته: فهرست ماه‌گرفتگی‌ها

این فهرست شامل خورشیدگرفتگی‌های قرن ۱۸ میلادی است که در طی سال‌های ۱۷۰۱ تا ۱۸۰۰ میلادی روی داده‌اند. در این دوره، ۲۵۱ خورشیدگرفتگی رخ داد که ۹۲ مورد آن خورشیدگرفتگی جزئی، ۷۸ مورد خورشیدگرفتگی حلقه‌ای، ۶۲ خورشیدگرفتگی کامل و ۱۹ مورد نیز از نوع خورشیدگرفتگی مرکب بود.

تاریخ زمان بزرگ‌ترین گرفت چرخهٔ ساروس نوع قدر مدت زمان مکان مسیر گرفتگی ناحیهٔ جغرافیایی منبع(ها)
۷ فوریه ۱۷۰۱ ۲۳:۰۴:۵۳ ۱۱۶ حلقه‌ای ۰٫۹۲۱۹ ۰۹ دقیقه ۵۵ ثانیه ۳۹۳ کیلومتر (۲۴۴ مایل)
۴ اوت ۱۷۰۱ ۰۹:۳۱:۴۴ ۱۲۱ کامل ۱٫۰۵۲۱ ۰۵ دقیقه ۰۶ ثانیه ۱۹۳ کیلومتر (۱۲۰ مایل)
۲۸ ژانویه ۱۷۰۲ ۰۱:۳۷:۱۰ ۱۲۶ حلقه‌ای ۰٫۹۶۳۶ ۰۴ دقیقه ۱۴ ثانیه ۱۳۲ کیلومتر (۸۲ مایل)
۲۴ ژوئیه ۱۷۰۲ ۲۱:۳۸:۵۱ ۱۳۱ Hybrid ۱٫۰۰۰۱ ۰۰ دقیقه ۰۱ ثانیه ۱ کیلومتر (۰٫۶۲ مایل)
۱۷ ژانویه ۱۷۰۳ ۱۱:۲۴:۲۵ ۱۳۶ Hybrid ۱٫۰۱۲۰ ۰۰ دقیقه ۵۰ ثانیه ۶۱ کیلومتر (۳۸ مایل)
۱۴ ژوئیه ۱۷۰۳ ۰۲:۳۶:۳۴ ۱۴۱ جزئی ۰٫۷۵۸۰
۸ دسامبر ۱۷۰۳ ۱۵:۴۱:۳۰ ۱۰۸ جزئی ۰٫۴۲۸۱
۷ ژانویه ۱۷۰۴ ۰۲:۱۴:۵۱ ۱۴۶ جزئی ۰٫۳۱۷۷
۲ ژوئن ۱۷۰۴ ۱۳:۰۲:۳۶ ۱۱۳ حلقه‌ای ۰٫۹۵۴۲ ۰۴ دقیقه ۲۶ ثانیه ۵۷۸ کیلومتر (۳۵۹ مایل)
۲۷ نوامبر ۱۷۰۴ ۰۵:۳۳:۵۲ ۱۱۸ حلقه‌ای ۰٫۹۹۹۹ ۰۰ دقیقه ۰۱ ثانیه ۱ کیلومتر (۰٫۶۲ مایل)
۲۲ مه ۱۷۰۵ ۱۹:۵۵:۰۶ ۱۲۳ Hybrid ۱٫۰۱۴۷ ۰۱ دقیقه ۳۲ ثانیه ۵۱ کیلومتر (۳۲ مایل)
۱۶ نوامبر ۱۷۰۵ ۱۳:۲۳:۰۶ ۱۲۸ حلقه‌ای ۰٫۹۵۱۴ ۰۵ دقیقه ۳۱ ثانیه ۱۷۸ کیلومتر (۱۱۱ مایل)
۱۲ مه ۱۷۰۶ ۰۹:۳۵:۰۹ ۱۳۳ کامل ۱٫۰۵۹۱ ۰۴ دقیقه ۰۶ ثانیه ۲۴۲ کیلومتر (۱۵۰ مایل)
۵ نوامبر ۱۷۰۶ ۱۴:۲۳:۵۷ ۱۳۸ حلقه‌ای ۰٫۹۱۹۵ ۰۷ دقیقه ۰۲ ثانیه ۴۴۹ کیلومتر (۲۷۹ مایل)
۲ آوریل ۱۷۰۷ ۱۸:۱۲:۲۵ ۱۰۵ جزئی ۰٫۵۰۸۲
۲ مه ۱۷۰۷ ۰۲:۲۸:۱۷ ۱۴۳ جزئی ۰٫۴۳۳۹
۲۵ سپتامبر ۱۷۰۷ ۲۳:۰۵:۰۵ ۱۱۰ جزئی ۰٫۱۶۰۳
۲۵ اکتبر ۱۷۰۷ ۱۴:۱۷:۲۲ ۱۴۸ جزئی ۰٫۲۵۲۸
۲۲ مارس ۱۷۰۸ ۰۶:۵۱:۳۷ ۱۱۵ حلقه‌ای ۰٫۹۹۱۳ ۰۰ دقیقه ۴۶ ثانیه ۳۷ کیلومتر (۲۳ مایل)
۱۴ سپتامبر ۱۷۰۸ ۰۹:۰۰:۲۲ ۱۲۰ کامل ۱٫۰۲۸۱ ۰۲ دقیقه ۱۰ ثانیه ۱۲۶ کیلومتر (۷۸ مایل)
۱۱ مارس ۱۷۰۹ ۱۲:۱۸:۳۵ ۱۲۵ حلقه‌ای ۰٫۹۴۲۲ ۰۶ دقیقه ۲۹ ثانیه ۲۱۶ کیلومتر (۱۳۴ مایل)
۴ سپتامبر ۱۷۰۹ ۰۰:۳۲:۲۶ ۱۳۰ کامل ۱٫۰۷۰۳ ۰۵ دقیقه ۴۷ ثانیه ۲۲۹ کیلومتر (۱۴۲ مایل)
۲۸ فوریه ۱۷۱۰ ۱۲:۰۷:۲۹ ۱۳۵ حلقه‌ای ۰٫۹۱۹۴ ۰۸ دقیقه ۰۰ ثانیه ۵۶۲ کیلومتر (۳۴۹ مایل)
۲۴ اوت ۱۷۱۰ ۱۷:۱۷:۱۶ ۱۴۰ کامل ۱٫۰۵۱۹ ۰۴ دقیقه ۰۰ ثانیه ۲۸۲ کیلومتر (۱۷۵ مایل)
۱۸ ژانویه ۱۷۱۱ ۲۲:۲۳:۳۸ ۱۰۷ جزئی ۰٫۳۰۷۵
۱۷ فوریه ۱۷۱۱ ۱۳:۳۰:۱۵ ۱۴۵ جزئی ۰٫۰۹۱۹
۱۵ ژوئیه ۱۷۱۱ ۱۹:۲۲:۱۱ ۱۱۲ جزئی ۰٫۸۲۱۶
۸ ژانویه ۱۷۱۲ ۰۹:۵۸:۳۹ ۱۱۷ کامل ۱٫۰۲۵۸ ۰۱ دقیقه ۴۸ ثانیه ۱۱۴ کیلومتر (۷۱ مایل)
۳ ژوئیه ۱۷۱۲ ۲۲:۳۴:۵۷ ۱۲۲ حلقه‌ای ۰٫۹۵۰۳ ۰۵ دقیقه ۱۸ ثانیه ۱۹۴ کیلومتر (۱۲۱ مایل)
۲۸ دسامبر ۱۷۱۲ ۰۱:۲۴:۵۵ ۱۲۷ کامل ۱٫۰۴۶۶ ۰۴ دقیقه ۱۵ ثانیه ۱۵۵ کیلومتر (۹۶ مایل)
۲۲ ژوئن ۱۷۱۳ ۲۳:۱۵:۳۹ ۱۳۲ حلقه‌ای ۰٫۹۵۷۶ ۰۵ دقیقه ۴۵ ثانیه ۱۷۰ کیلومتر (۱۱۰ مایل)
۱۷ دسامبر ۱۷۱۳ ۱۶:۰۴:۲۰ ۱۳۷ Hybrid ۱٫۰۰۹۴ ۰۰ دقیقه ۵۶ ثانیه ۴۷ کیلومتر (۲۹ مایل)
۱۳ مه ۱۷۱۴ ۱۸:۳۹:۳۵ ۱۰۴ جزئی ۰٫۱۰۰۷
۱۲ ژوئن ۱۷۱۴ ۰۴:۴۰:۰۱ ۱۴۲ جزئی ۰٫۶۹۷۶
۷ نوامبر ۱۷۱۴ ۰۹:۰۴:۳۴ ۱۰۹ جزئی ۰٫۱۷۳۰
۷ دسامبر ۱۷۱۴ ۰۱:۲۷:۰۹ ۱۴۷ جزئی ۰٫۱۴۲۰
3 May 1715 ۰۹:۳۶:۳۰ ۱۱۴ کامل ۱٫۰۶۳۲ ۰۴ دقیقه ۱۴ ثانیه ۲۹۵ کیلومتر (۱۸۳ مایل)
۲۷ اکتبر ۱۷۱۵ ۰۹:۰۲:۴۸ ۱۱۹ حلقه‌ای ۰٫۹۲۰۶ ۰۷ دقیقه ۰۲ ثانیه ۴۹۴ کیلومتر (۳۰۷ مایل)
۲۲ آوریل ۱۷۱۶ ۰۲:۲۸:۳۳ ۱۲۴ کامل ۱٫۰۶۲۵ ۰۵ دقیقه ۴۳ ثانیه ۲۰۵ کیلومتر (۱۲۷ مایل)
۱۵ اکتبر ۱۷۱۶ ۱۰:۰۷:۳۹ ۱۲۹ حلقه‌ای ۰٫۹۵۷۰ ۰۵ دقیقه ۱۰ ثانیه ۱۵۷ کیلومتر (۹۸ مایل)
۱۱ آوریل ۱۷۱۷ ۱۶:۳۴:۴۰ ۱۳۴ Hybrid ۱٫۰۰۷۲ ۰۰ دقیقه ۳۹ ثانیه ۳۹ کیلومتر (۲۴ مایل)
۴ اکتبر ۱۷۱۷ ۱۸:۰۸:۲۷ ۱۳۹ Hybrid ۱٫۰۱۰۴ ۰۰ دقیقه ۵۶ ثانیه ۴۷ کیلومتر (۲۹ مایل)
۲ مارس ۱۷۱۸ ۰۷:۳۱:۳۷ ۱۰۶ جزئی ۰٫۳۲۸۵
۲۶ اوت ۱۷۱۸ ۰۰:۴۱:۴۵ ۱۱۱ جزئی ۰٫۵۸۳۷
۲۴ سپتامبر ۱۷۱۸ ۰۸:۳۴:۲۰ ۱۴۹ جزئی ۰٫۳۸۸۹
۱۹ فوریه ۱۷۱۹ ۰۶:۵۲:۵۷ ۱۱۶ حلقه‌ای ۰٫۹۲۵۰ ۰۹ دقیقه ۰۱ ثانیه ۳۸۴ کیلومتر (۲۳۹ مایل)
۱۵ اوت ۱۷۱۹ ۱۶:۵۹:۵۱ ۱۲۱ کامل ۱٫۰۴۶۶ ۰۴ دقیقه ۲۷ ثانیه ۱۸۱ کیلومتر (۱۱۲ مایل)
۸ فوریه ۱۷۲۰ ۰۹:۵۲:۳۱ ۱۲۶ حلقه‌ای ۰٫۹۶۸۱ ۰۳ دقیقه ۴۰ ثانیه ۱۱۵ کیلومتر (۷۱ مایل)
۴ اوت ۱۷۲۰ ۰۴:۳۸:۱۵ ۱۳۱ حلقه‌ای ۰٫۹۹۵۷ ۰۰ دقیقه ۲۷ ثانیه ۱۶ کیلومتر (۹٫۹ مایل)
۲۷ ژانویه ۱۷۲۱ ۲۰:۰۵:۱۱ ۱۳۶ کامل ۱٫۰۱۵۸ ۰۱ دقیقه ۰۷ ثانیه ۷۹ کیلومتر (۴۹ مایل)
۲۴ ژوئیه ۱۷۲۱ ۰۹:۰۶:۵۵ ۱۴۱ جزئی ۰٫۸۹۹۰
۱۹ دسامبر ۱۷۲۱ ۰۰:۳۱:۵۱ ۱۰۸ جزئی ۰٫۴۱۷۲
۱۷ ژانویه ۱۷۲۲ ۱۱:۰۷:۱۰ ۱۴۶ جزئی ۰٫۳۲۵۱
۱۳ ژوئن ۱۷۲۲ ۱۹:۴۰:۱۹ ۱۱۳ جزئی ۰٫۹۰۸۳
۸ دسامبر ۱۷۲۲ ۱۴:۰۷:۳۵ ۱۱۸ حلقه‌ای ۰٫۹۹۵۵ ۰۰ دقیقه ۲۸ ثانیه ۲۱ کیلومتر (۱۳ مایل)
۳ ژوئن ۱۷۲۳ ۰۳:۰۵:۱۳ ۱۲۳ کامل ۱٫۰۱۹۶ ۰۲ دقیقه ۰۵ ثانیه ۶۹ کیلومتر (۴۳ مایل)
۲۷ نوامبر ۱۷۲۳ ۲۱:۲۸:۱۶ ۱۲۸ حلقه‌ای ۰٫۹۴۷۱ ۰۶ دقیقه ۱۲ ثانیه ۱۹۵ کیلومتر (۱۲۱ مایل)
۲۲ مه ۱۷۲۴ ۱۷:۱۰:۰۹ ۱۳۳ کامل ۱٫۰۶۴۰ ۰۴ دقیقه ۳۳ ثانیه ۲۴۷ کیلومتر (۱۵۳ مایل)
۱۵ نوامبر ۱۷۲۴ ۲۲:۰۷:۳۸ ۱۳۸ حلقه‌ای ۰٫۹۱۷۴ ۰۷ دقیقه ۱۵ ثانیه ۴۴۸ کیلومتر (۲۷۸ مایل)
۱۳ آوریل ۱۷۲۵ ۰۲:۱۱:۲۳ ۱۰۵ جزئی ۰٫۴۱۹۳
۱۲ مه ۱۷۲۵ ۱۰:۱۲:۱۹ ۱۴۳ جزئی ۰٫۵۴۴۷
۶ اکتبر ۱۷۲۵ ۰۶:۳۹:۴۲ ۱۱۰ جزئی ۰٫۰۹۲۳
۴ نوامبر ۱۷۲۵ ۲۲:۰۲:۵۲ ۱۴۸ جزئی ۰٫۳۰۳۸
۲ آوریل ۱۷۲۶ ۱۴:۳۸:۱۶ ۱۱۵ حلقه‌ای ۰٫۹۹۰۶ ۰۰ دقیقه ۵۲ ثانیه ۴۲ کیلومتر (۲۶ مایل)
۲۵ سپتامبر ۱۷۲۶ ۱۶:۵۱:۴۵ ۱۲۰ کامل ۱٫۰۲۷۳ ۰۲ دقیقه ۰۷ ثانیه ۱۲۹ کیلومتر (۸۰ مایل)
۲۲ مارس ۱۷۲۷ ۱۹:۴۷:۵۵ ۱۲۵ حلقه‌ای ۰٫۹۴۳۲ ۰۶ دقیقه ۲۰ ثانیه ۲۱۱ کیلومتر (۱۳۱ مایل)
۱۵ سپتامبر ۱۷۲۷ ۰۸:۲۷:۳۱ ۱۳۰ کامل ۱٫۰۶۸۱ ۰۵ دقیقه ۳۳ ثانیه ۲۲۲ کیلومتر (۱۳۸ مایل)
۱۰ مارس ۱۷۲۸ ۱۹:۳۸:۵۶ ۱۳۵ حلقه‌ای ۰٫۹۲۳۳ ۰۷ دقیقه ۲۵ ثانیه ۴۸۵ کیلومتر (۳۰۱ مایل)
۴ سپتامبر ۱۷۲۸ ۰۰:۵۹:۲۲ ۱۴۰ کامل ۱٫۰۴۸۴ ۰۳ دقیقه ۴۴ ثانیه ۲۳۶ کیلومتر (۱۴۷ مایل)
۲۹ ژانویه ۱۷۲۹ ۰۶:۴۸:۴۳ ۱۰۷ جزئی ۰٫۲۹۹۳
۲۷ فوریه ۱۷۲۹ ۲۱:۲۷:۰۲ ۱۴۵ جزئی ۰٫۱۳۴۷
۲۶ ژوئیه ۱۷۲۹ ۰۲:۱۰:۴۰ ۱۱۲ جزئی ۰٫۶۷۴۶
۲۴ اوت ۱۷۲۹ ۱۳:۴۸:۳۱ ۱۵۰ جزئی ۰٫۰۰۶۷
۱۸ ژانویه ۱۷۳۰ ۱۸:۴۵:۱۵ ۱۱۷ کامل ۱٫۰۲۸۵ ۰۱ دقیقه ۵۹ ثانیه ۱۲۶ کیلومتر (۷۸ مایل)
۱۵ ژوئیه ۱۷۳۰ ۰۴:۵۹:۰۹ ۱۲۲ حلقه‌ای ۰٫۹۴۸۴ ۰۵ دقیقه ۱۳ ثانیه ۲۱۰ کیلومتر (۱۳۰ مایل)
۸ ژانویه ۱۷۳۱ ۱۰:۱۷:۴۴ ۱۲۷ کامل ۱٫۰۴۶۴ ۰۴ دقیقه ۱۰ ثانیه ۱۵۵ کیلومتر (۹۶ مایل)
۴ ژوئیه ۱۷۳۱ ۰۵:۴۶:۲۵ ۱۳۲ حلقه‌ای ۰٫۹۶۰۲ ۰۵ دقیقه ۱۵ ثانیه ۱۵۳ کیلومتر (۹۵ مایل)
۲۹ دسامبر ۱۷۳۱ ۰۰:۴۶:۵۳ ۱۳۷ Hybrid ۱٫۰۰۶۵ ۰۰ دقیقه ۳۹ ثانیه ۳۲ کیلومتر (۲۰ مایل)
۲۲ ژوئن ۱۷۳۲ ۱۱:۳۸:۴۸ ۱۴۲ جزئی ۰٫۸۴۵۷
۱۷ نوامبر ۱۷۳۲ ۱۶:۵۸:۵۱ ۱۰۹ جزئی ۰٫۱۳۸۹
۱۷ دسامبر ۱۷۳۲ ۰۹:۴۶:۵۷ ۱۴۷ جزئی ۰٫۱۴۷۰
۱۳ مه ۱۷۳۳ ۱۷:۱۸:۲۹ ۱۱۴ کامل ۱٫۰۶۵۶ ۰۴ دقیقه ۰۶ ثانیه ۳۳۹ کیلومتر (۲۱۱ مایل)
۶ نوامبر ۱۷۳۳ ۱۶:۴۰:۱۵ ۱۱۹ حلقه‌ای ۰٫۹۱۷۹ ۰۶ دقیقه ۵۳ ثانیه ۵۴۸ کیلومتر (۳۴۱ مایل)
۳ مه ۱۷۳۴ ۱۰:۱۵:۵۶ ۱۲۴ کامل ۱٫۰۶۳۵ ۰۵ دقیقه ۴۶ ثانیه ۲۰۸ کیلومتر (۱۲۹ مایل)
۲۶ اکتبر ۱۷۳۴ ۱۷:۵۳:۲۸ ۱۲۹ حلقه‌ای ۰٫۹۵۶۷ ۰۵ دقیقه ۰۸ ثانیه ۱۵۹ کیلومتر (۹۹ مایل)
۲۳ آوریل ۱۷۳۵ ۰۰:۱۱:۳۶ ۱۳۴ Hybrid ۱٫۰۰۷۷ ۰۰ دقیقه ۴۴ ثانیه ۳۸ کیلومتر (۲۴ مایل)
۱۶ اکتبر ۱۷۳۵ ۰۲:۱۰:۳۴ ۱۳۹ Hybrid ۱٫۰۱۱۰ ۰۱ دقیقه ۰۲ ثانیه ۴۸ کیلومتر (۳۰ مایل)
۱۲ مارس ۱۷۳۶ ۱۵:۰۵:۵۵ ۱۰۶ جزئی ۰٫۲۷۳۳
۱۱ آوریل ۱۷۳۶ ۰۷:۱۸:۰۷ ۱۴۴ جزئی ۰٫۰۷۴۸
۵ سپتامبر ۱۷۳۶ ۰۸:۳۰:۲۶ ۱۱۱ جزئی ۰٫۴۷۷۵
۴ اکتبر ۱۷۳۶ ۱۶:۴۱:۳۴ ۱۴۹ جزئی ۰٫۴۶۷۰
۱ مارس ۱۷۳۷ ۱۴:۳۵:۱۷ ۱۱۶ حلقه‌ای ۰٫۹۲۸۳ ۰۸ دقیقه ۰۴ ثانیه ۳۷۸ کیلومتر (۲۳۵ مایل)
۲۶ اوت ۱۷۳۷ ۰۰:۳۲:۰۸ ۱۲۱ کامل ۱٫۰۴۰۷ ۰۳ دقیقه ۴۴ ثانیه ۱۶۷ کیلومتر (۱۰۴ مایل)
۱۸ فوریه ۱۷۳۸ ۱۸:۰۲:۳۱ ۱۲۶ حلقه‌ای ۰٫۹۷۳۲ ۰۳ دقیقه ۰۳ ثانیه ۹۶ کیلومتر (۶۰ مایل)
۱۵ اوت ۱۷۳۸ ۱۱:۴۰:۱۲ ۱۳۱ حلقه‌ای ۰٫۹۹۰۷ ۰۱ دقیقه ۰۰ ثانیه ۳۳ کیلومتر (۲۱ مایل)
۸ فوریه ۱۷۳۹ ۰۴:۴۱:۱۳ ۱۳۶ کامل ۱٫۰۲۰۳ ۰۱ دقیقه ۲۷ ثانیه ۹۹ کیلومتر (۶۲ مایل)
۴ اوت ۱۷۳۹ ۱۵:۴۰:۵۶ ۱۴۱ حلقه‌ای ۰٫۹۴۰۸ ۰۳ دقیقه ۵۹ ثانیه ۸۰۱ کیلومتر (۴۹۸ مایل)
۳۰ دسامبر ۱۷۳۹ ۰۹:۲۲:۰۳ ۱۰۸ جزئی ۰٫۴۰۶۲
۲۸ ژانویه ۱۷۴۰ ۱۹:۵۴:۵۹ ۱۴۶ جزئی ۰٫۳۳۸۷
۲۴ ژوئن ۱۷۴۰ ۰۲:۱۸:۵۴ ۱۱۳ جزئی ۰٫۷۶۹۷
۱۸ دسامبر ۱۷۴۰ ۲۲:۴۳:۱۷ ۱۱۸ حلقه‌ای ۰٫۹۹۱۷ ۰۰ دقیقه ۵۳ ثانیه ۴۰ کیلومتر (۲۵ مایل)
۱۳ ژوئن ۱۷۴۱ ۱۰:۱۲:۴۸ ۱۲۳ کامل ۱٫۰۲۳۹ ۰۲ دقیقه ۳۵ ثانیه ۸۵ کیلومتر (۵۳ مایل)
۸ دسامبر ۱۷۴۱ ۰۵:۳۸:۰۰ ۱۲۸ حلقه‌ای ۰٫۹۴۳۴ ۰۶ دقیقه ۵۱ ثانیه ۲۰۹ کیلومتر (۱۳۰ مایل)
۳ ژوئن ۱۷۴۲ ۰۰:۳۹:۵۷ ۱۳۳ کامل ۱٫۰۶۸۳ ۰۵ دقیقه ۰۰ ثانیه ۲۵۱ کیلومتر (۱۵۶ مایل)
۲۷ نوامبر ۱۷۴۲ ۰۵:۵۸:۵۹ ۱۳۸ حلقه‌ای ۰٫۹۱۵۶ ۰۷ دقیقه ۲۶ ثانیه ۴۵۰ کیلومتر (۲۸۰ مایل)
۲۴ آوریل ۱۷۴۳ ۱۰:۰۰:۱۰ ۱۰۵ جزئی ۰٫۳۱۵۲
۲۳ مه ۱۷۴۳ ۱۷:۴۸:۵۵ ۱۴۳ جزئی ۰٫۶۶۷۲
۱۷ اکتبر ۱۷۴۳ ۱۴:۲۵:۴۲ ۱۱۰ جزئی ۰٫۰۳۸۷
۱۶ نوامبر ۱۷۴۳ ۰۵:۵۸:۲۵ ۱۴۸ جزئی ۰٫۳۴۲۴
۱۲ آوریل ۱۷۴۴ ۲۲:۱۵:۲۴ ۱۱۵ حلقه‌ای ۰٫۹۸۹۵ ۰۰ دقیقه ۵۹ ثانیه ۴۹ کیلومتر (۳۰ مایل)
۶ اکتبر ۱۷۴۴ ۰۰:۵۱:۲۴ ۱۲۰ کامل ۱٫۰۲۶۳ ۰۲ دقیقه ۰۴ ثانیه ۱۳۲ کیلومتر (۸۲ مایل)
۲ آوریل ۱۷۴۵ ۰۳:۰۹:۱۸ ۱۲۵ حلقه‌ای ۰٫۹۴۴۴ ۰۶ دقیقه ۱۳ ثانیه ۲۰۵ کیلومتر (۱۲۷ مایل)
۲۵ سپتامبر ۱۷۴۵ ۱۶:۲۸:۵۶ ۱۳۰ کامل ۱٫۰۶۵۵ ۰۵ دقیقه ۲۱ ثانیه ۲۱۴ کیلومتر (۱۳۳ مایل)
۲۲ مارس ۱۷۴۶ ۰۳:۰۲:۴۹ ۱۳۵ حلقه‌ای ۰٫۹۲۷۷ ۰۶ دقیقه ۵۱ ثانیه ۴۱۹ کیلومتر (۲۶۰ مایل)
۱۵ سپتامبر ۱۷۴۶ ۰۸:۴۶:۳۷ ۱۴۰ کامل ۱٫۰۴۴۱ ۰۳ دقیقه ۲۳ ثانیه ۲۰۰ کیلومتر (۱۲۰ مایل)
۹ فوریه ۱۷۴۷ ۱۵:۱۱:۱۸ ۱۰۷ جزئی ۰٫۲۸۶۰
۱۱ مارس ۱۷۴۷ ۰۵:۱۸:۰۸ ۱۴۵ جزئی ۰٫۱۸۷۲
۶ اوت ۱۷۴۷ ۰۹:۰۱:۲۱ ۱۱۲ جزئی ۰٫۵۳۳۹
۴ سپتامبر ۱۷۴۷ ۲۱:۰۷:۵۷ ۱۵۰ جزئی ۰٫۱۰۸۶
۳۰ ژانویه ۱۷۴۸ ۰۳:۲۹:۱۳ ۱۱۷ کامل ۱٫۰۳۱۶ ۰۲ دقیقه ۱۲ ثانیه ۱۴۰ کیلومتر (۸۷ مایل)
۲۵ ژوئیه ۱۷۴۸ ۱۱:۲۷:۰۲ ۱۲۲ حلقه‌ای ۰٫۹۴۶۱ ۰۵ دقیقه ۱۲ ثانیه ۲۳۱ کیلومتر (۱۴۴ مایل)
۱۸ ژانویه ۱۷۴۹ ۱۹:۰۸:۵۶ ۱۲۷ کامل ۱٫۰۴۶۵ ۰۴ دقیقه ۰۷ ثانیه ۱۵۵ کیلومتر (۹۶ مایل)
۱۴ ژوئیه ۱۷۴۹ ۱۲:۱۹:۲۰ ۱۳۲ حلقه‌ای ۰٫۹۶۲۳ ۰۴ دقیقه ۴۶ ثانیه ۱۴۱ کیلومتر (۸۸ مایل)
۸ ژانویه ۱۷۵۰ ۰۹:۲۸:۴۳ ۱۳۷ Hybrid ۱٫۰۰۴۱ ۰۰ دقیقه ۲۴ ثانیه ۲۰ کیلومتر (۱۲ مایل)
۳ ژوئیه ۱۷۵۰ ۱۸:۳۸:۵۲ ۱۴۲ جزئی ۰٫۹۹۵۶
۲۹ نوامبر ۱۷۵۰ ۰۰:۵۸:۱۴ ۱۰۹ جزئی ۰٫۱۱۲۹
۲۸ دسامبر ۱۷۵۰ ۱۸:۰۶:۵۱ ۱۴۷ جزئی ۰٫۱۵۰۶
۲۵ مه ۱۷۵۱ ۰۰:۵۵:۱۶ ۱۱۴ کامل ۱٫۰۶۷۰ ۰۳ دقیقه ۵۳ ثانیه ۴۰۲ کیلومتر (۲۵۰ مایل)
۱۸ نوامبر ۱۷۵۱ ۰۰:۲۶:۰۰ ۱۱۹ حلقه‌ای ۰٫۹۱۵۹ ۰۶ دقیقه ۴۵ ثانیه ۵۹۷ کیلومتر (۳۷۱ مایل)
۱۳ مه ۱۷۵۲ ۱۷:۵۶:۲۹ ۱۲۴ کامل ۱٫۰۶۳۷ ۰۵ دقیقه ۴۲ ثانیه ۲۱۰ کیلومتر (۱۳۰ مایل)
۶ نوامبر ۱۷۵۲ ۰۱:۴۸:۱۴ ۱۲۹ حلقه‌ای ۰٫۹۵۶۷ ۰۵ دقیقه ۰۳ ثانیه ۱۵۹ کیلومتر (۹۹ مایل)
۳ مه ۱۷۵۳ ۰۷:۳۹:۴۰ ۱۳۴ Hybrid ۱٫۰۰۷۹ ۰۰ دقیقه ۴۸ ثانیه ۳۶ کیلومتر (۲۲ مایل)
۲۶ اکتبر ۱۷۵۳ ۱۰:۲۲:۰۱ ۱۳۹ Hybrid ۱٫۰۱۱۵ ۰۱ دقیقه ۰۸ ثانیه ۴۹ کیلومتر (۳۰ مایل)
۲۳ مارس ۱۷۵۴ ۲۲:۲۸:۵۹ ۱۰۶ جزئی ۰٫۲۰۳۲
۲۲ آوریل ۱۷۵۴ ۱۴:۲۵:۵۷ ۱۴۴ جزئی ۰٫۱۶۶۹
۱۶ سپتامبر ۱۷۵۴ ۱۶:۲۵:۴۱ ۱۱۱ جزئی ۰٫۳۸۲۱
۱۶ اکتبر ۱۷۵۴ ۰۰:۵۷:۴۶ ۱۴۹ جزئی ۰٫۵۳۱۴
۱۲ مارس ۱۷۵۵ ۲۲:۰۹:۳۲ ۱۱۶ حلقه‌ای ۰٫۹۳۱۹ ۰۷ دقیقه ۰۷ ثانیه ۳۷۵ کیلومتر (۲۳۳ مایل)
۶ سپتامبر ۱۷۵۵ ۰۸:۰۹:۴۶ ۱۲۱ کامل ۱٫۰۳۴۲ ۰۳ دقیقه ۰۰ ثانیه ۱۵۰ کیلومتر (۹۳ مایل)
۱ مارس ۱۷۵۶ ۰۲:۰۷:۰۹ ۱۲۶ حلقه‌ای ۰٫۹۷۸۷ ۰۲ دقیقه ۲۴ ثانیه ۷۶ کیلومتر (۴۷ مایل)
۲۵ اوت ۱۷۵۶ ۱۸:۴۶:۱۷ ۱۳۱ حلقه‌ای ۰٫۹۸۵۳ ۰۱ دقیقه ۳۸ ثانیه ۵۲ کیلومتر (۳۲ مایل)
۱۸ فوریه ۱۷۵۷ ۱۳:۱۴:۱۲ ۱۳۶ کامل ۱٫۰۲۵۱ ۰۱ دقیقه ۵۱ ثانیه ۱۱۹ کیلومتر (۷۴ مایل)
۱۴ اوت ۱۷۵۷ ۲۲:۱۶:۴۵ ۱۴۱ حلقه‌ای ۰٫۹۴۰۷ ۰۴ دقیقه ۳۶ ثانیه ۴۶۷ کیلومتر (۲۹۰ مایل)
۹ ژانویه ۱۷۵۸ ۱۸:۱۳:۴۲ ۱۰۸ جزئی ۰٫۳۹۷۲
۸ فوریه ۱۷۵۸ ۰۴:۴۰:۵۲ ۱۴۶ جزئی ۰٫۳۵۴۹
۵ ژوئیه ۱۷۵۸ ۰۸:۵۷:۴۴ ۱۱۳ جزئی ۰٫۶۳۰۲
۳۰ دسامبر ۱۷۵۸ ۰۷:۲۰:۱۲ ۱۱۸ حلقه‌ای ۰٫۹۸۸۵ ۰۱ دقیقه ۱۵ ثانیه ۵۶ کیلومتر (۳۵ مایل)
۲۴ ژوئن ۱۷۵۹ ۱۷:۲۰:۵۹ ۱۲۳ کامل ۱٫۰۲۷۵ ۰۲ دقیقه ۵۹ ثانیه ۱۰۱ کیلومتر (۶۳ مایل)
۱۹ دسامبر ۱۷۵۹ ۱۳:۵۰:۰۵ ۱۲۸ حلقه‌ای ۰٫۹۴۰۴ ۰۷ دقیقه ۲۵ ثانیه ۲۲۱ کیلومتر (۱۳۷ مایل)
۱۳ ژوئن ۱۷۶۰ ۰۸:۰۹:۱۵ ۱۳۳ کامل ۱٫۰۷۱۹ ۰۵ دقیقه ۲۷ ثانیه ۲۵۴ کیلومتر (۱۵۸ مایل)
۷ دسامبر ۱۷۶۰ ۱۳:۵۳:۴۴ ۱۳۸ حلقه‌ای ۰٫۹۱۴۴ ۰۷ دقیقه ۳۶ ثانیه ۴۵۱ کیلومتر (۲۸۰ مایل)
۴ مه ۱۷۶۱ ۱۷:۴۳:۱۱ ۱۰۵ جزئی ۰٫۲۰۳۱
۳ ژوئن ۱۷۶۱ ۰۱:۲۲:۳۸ ۱۴۳ جزئی ۰٫۷۹۳۹
۲۶ نوامبر ۱۷۶۱ ۱۴:۰۰:۲۷ ۱۴۸ جزئی ۰٫۳۷۳۲
۲۴ آوریل ۱۷۶۲ ۰۵:۴۲:۱۰ ۱۱۵ حلقه‌ای ۰٫۹۸۸۱ ۰۱ دقیقه ۰۸ ثانیه ۶۱ کیلومتر (۳۸ مایل)
۱۷ اکتبر ۱۷۶۲ ۰۹:۰۰:۳۴ ۱۲۰ کامل ۱٫۰۲۵۳ ۰۲ دقیقه ۰۲ ثانیه ۱۳۵ کیلومتر (۸۴ مایل)
۱۳ آوریل ۱۷۶۳ ۱۰:۱۹:۳۱ ۱۲۵ حلقه‌ای ۰٫۹۴۵۵ ۰۶ دقیقه ۱۱ ثانیه ۲۰۱ کیلومتر (۱۲۵ مایل)
۷ اکتبر ۱۷۶۳ ۰۰:۳۹:۰۴ ۱۳۰ کامل ۱٫۰۶۲۷ ۰۵ دقیقه ۰۹ ثانیه ۲۰۶ کیلومتر (۱۲۸ مایل)
۱ آوریل ۱۷۶۴ ۱۰:۱۷:۱۵ ۱۳۵ حلقه‌ای ۰٫۹۳۲۳ ۰۶ دقیقه ۲۰ ثانیه ۳۶۱ کیلومتر (۲۲۴ مایل)
۲۵ سپتامبر ۱۷۶۴ ۱۶:۴۱:۴۳ ۱۴۰ کامل ۱٫۰۳۹۴ ۰۳ دقیقه ۰۱ ثانیه ۱۷۱ کیلومتر (۱۰۶ مایل)
۱۹ فوریه ۱۷۶۵ ۲۳:۲۸:۳۸ ۱۰۷ جزئی ۰٫۲۶۳۵
۲۱ مارس ۱۷۶۵ ۱۳:۰۱:۴۵ ۱۴۵ جزئی ۰٫۲۵۲۴
۱۶ اوت ۱۷۶۵ ۱۵:۵۴:۰۲ ۱۱۲ جزئی ۰٫۳۹۹۴
۱۵ سپتامبر ۱۷۶۵ ۰۴:۳۲:۳۴ ۱۵۰ جزئی ۰٫۲۰۰۹
9 February 1766 ۱۲:۰۹:۴۴ ۱۱۷ کامل ۱٫۰۳۵۲ ۰۲ دقیقه ۲۷ ثانیه ۱۵۶ کیلومتر (۹۷ مایل)
۵ اوت ۱۷۶۶ ۱۷:۵۶:۵۸ ۱۲۲ حلقه‌ای ۰٫۹۴۳۳ ۰۵ دقیقه ۱۵ ثانیه ۲۶۰ کیلومتر (۱۶۰ مایل)
۳۰ ژانویه ۱۷۶۷ ۰۳:۵۶:۵۵ ۱۲۷ کامل ۱٫۰۴۷۱ ۰۴ دقیقه ۰۶ ثانیه ۱۵۷ کیلومتر (۹۸ مایل)
۲۵ ژوئیه ۱۷۶۷ ۱۸:۵۵:۴۸ ۱۳۲ حلقه‌ای ۰٫۹۶۳۸ ۰۴ دقیقه ۲۱ ثانیه ۱۳۲ کیلومتر (۸۲ مایل)
۱۹ ژانویه ۱۷۶۸ ۱۸:۰۹:۲۹ ۱۳۷ Hybrid ۱٫۰۰۲۲ ۰۰ دقیقه ۱۳ ثانیه ۱۱ کیلومتر (۶٫۸ مایل)
۱۴ ژوئیه ۱۷۶۸ ۰۱:۴۰:۵۷ ۱۴۲ Hybrid ۱٫۰۰۵۵ ۰۰ دقیقه ۲۹ ثانیه ۴۸ کیلومتر (۳۰ مایل)
۹ دسامبر ۱۷۶۸ ۰۹:۰۱:۳۹ ۱۰۹ جزئی ۰٫۰۹۳۲
۸ ژانویه ۱۷۶۹ ۰۲:۲۶:۴۲ ۱۴۷ جزئی ۰٫۱۵۳۰
۴ ژوئن ۱۷۶۹ ۰۸:۲۸:۳۴ ۱۱۴ کامل ۱٫۰۶۷۱ ۰۳ دقیقه ۳۶ ثانیه ۵۲۱ کیلومتر (۳۲۴ مایل)
۲۸ نوامبر ۱۷۶۹ ۰۸:۱۸:۴۰ ۱۱۹ حلقه‌ای ۰٫۹۱۴۴ ۰۶ دقیقه ۳۸ ثانیه ۶۳۸ کیلومتر (۳۹۶ مایل)
۲۵ مه ۱۷۷۰ ۰۱:۳۰:۱۲ ۱۲۴ کامل ۱٫۰۶۳۴ ۰۵ دقیقه ۳۱ ثانیه ۲۱۱ کیلومتر (۱۳۱ مایل)
۱۷ نوامبر ۱۷۷۰ ۰۹:۵۱:۵۳ ۱۲۹ حلقه‌ای ۰٫۹۵۷۱ ۰۴ دقیقه ۵۶ ثانیه ۱۵۸ کیلومتر (۹۸ مایل)
۱۴ مه ۱۷۷۱ ۱۵:۰۰:۰۲ ۱۳۴ Hybrid ۱٫۰۰۷۶ ۰۰ دقیقه ۴۹ ثانیه ۳۳ کیلومتر (۲۱ مایل)
۶ نوامبر ۱۷۷۱ ۱۸:۴۱:۰۲ ۱۳۹ Hybrid ۱٫۰۱۲۰ ۰۱ دقیقه ۱۳ ثانیه ۵۰ کیلومتر (۳۱ مایل)
۳ آوریل ۱۷۷۲ ۰۵:۴۳:۵۳ ۱۰۶ جزئی ۰٫۱۲۲۹
۲ مه ۱۷۷۲ ۲۱:۲۶:۴۱ ۱۴۴ جزئی ۰٫۲۶۸۳
۲۷ سپتامبر ۱۷۷۲ ۰۰:۲۸:۱۹ ۱۱۱ جزئی ۰٫۲۹۸۸
۲۶ اکتبر ۱۷۷۲ ۰۹:۲۱:۱۸ ۱۴۹ جزئی ۰٫۵۸۴۶
۲۳ مارس ۱۷۷۳ ۰۵:۳۶:۵۸ ۱۱۶ حلقه‌ای ۰٫۹۳۵۷ ۰۶ دقیقه ۱۳ ثانیه ۳۷۸ کیلومتر (۲۳۵ مایل)
۱۶ سپتامبر ۱۷۷۳ ۱۵:۵۲:۲۳ ۱۲۱ کامل ۱٫۰۲۷۵ ۰۲ دقیقه ۱۸ ثانیه ۱۳۰ کیلومتر (۸۱ مایل)
۱۲ مارس ۱۷۷۴ ۱۰:۰۵:۱۴ ۱۲۶ حلقه‌ای ۰٫۹۸۴۵ ۰۱ دقیقه ۴۳ ثانیه ۵۵ کیلومتر (۳۴ مایل)
۶ سپتامبر ۱۷۷۴ ۰۱:۵۷:۴۰ ۱۳۱ حلقه‌ای ۰٫۹۷۹۷ ۰۲ دقیقه ۲۰ ثانیه ۷۲ کیلومتر (۴۵ مایل)
۱ مارس ۱۷۷۵ ۲۱:۳۹:۲۰ ۱۳۶ کامل ۱٫۰۳۰۴ ۰۲ دقیقه ۲۰ ثانیه ۱۳۹ کیلومتر (۸۶ مایل)
۲۶ اوت ۱۷۷۵ ۰۴:۵۹:۴۰ ۱۴۱ حلقه‌ای ۰٫۹۳۹۱ ۰۵ دقیقه ۱۶ ثانیه ۳۸۳ کیلومتر (۲۳۸ مایل)
۲۱ ژانویه ۱۷۷۶ ۰۳:۰۲:۲۷ ۱۰۸ جزئی ۰٫۳۸۴۷
۱۹ فوریه ۱۷۷۶ ۱۳:۲۰:۱۱ ۱۴۶ جزئی ۰٫۳۸۰۰
۱۵ ژوئیه ۱۷۷۶ ۱۵:۳۹:۲۹ ۱۱۳ جزئی ۰٫۴۹۳۵
۱۴ اوت ۱۷۷۶ ۰۵:۲۲:۵۶ ۱۵۱ جزئی ۰٫۰۴۳۵
۹ ژانویه ۱۷۷۷ ۱۵:۵۵:۳۵ ۱۱۸ حلقه‌ای ۰٫۹۸۵۹ ۰۱ دقیقه ۳۲ ثانیه ۷۰ کیلومتر (۴۳ مایل)
۵ ژوئیه ۱۷۷۷ ۰۰:۲۹:۲۹ ۱۲۳ کامل ۱٫۰۳۰۵ ۰۳ دقیقه ۱۷ ثانیه ۱۱۵ کیلومتر (۷۱ مایل)
۲۹ دسامبر ۱۷۷۷ ۲۲:۰۳:۲۸ ۱۲۸ حلقه‌ای ۰٫۹۳۸۰ ۰۷ دقیقه ۵۳ ثانیه ۲۳۱ کیلومتر (۱۴۴ مایل)
24 June 1778 ۱۵:۳۴:۵۶ ۱۳۳ کامل ۱٫۰۷۴۶ ۰۵ دقیقه ۵۲ ثانیه ۲۵۵ کیلومتر (۱۵۸ مایل)
۱۸ دسامبر ۱۷۷۸ ۲۱:۵۳:۵۴ ۱۳۸ حلقه‌ای ۰٫۹۱۳۷ ۰۷ دقیقه ۴۴ ثانیه ۴۵۰ کیلومتر (۲۸۰ مایل)
۱۶ مه ۱۷۷۹ ۰۱:۱۷:۳۹ ۱۰۵ جزئی ۰٫۰۷۹۶
۱۴ ژوئن ۱۷۷۹ ۰۸:۵۱:۲۸ ۱۴۳ جزئی ۰٫۹۲۷۶
۷ دسامبر ۱۷۷۹ ۲۲:۰۸:۵۶ ۱۴۸ جزئی ۰٫۳۹۶۲
۴ مه ۱۷۸۰ ۱۳:۰۰:۴۲ ۱۱۵ حلقه‌ای ۰٫۹۸۶۱ ۰۱ دقیقه ۲۱ ثانیه ۸۱ کیلومتر (۵۰ مایل)
۲۷ اکتبر ۱۷۸۰ ۱۷:۱۸:۲۷ ۱۲۰ کامل ۱٫۰۲۴۴ ۰۲ دقیقه ۰۰ ثانیه ۱۳۸ کیلومتر (۸۶ مایل)
۲۳ آوریل ۱۷۸۱ ۱۷:۲۱:۲۶ ۱۲۵ حلقه‌ای ۰٫۹۴۶۷ ۰۶ دقیقه ۱۳ ثانیه ۱۹۷ کیلومتر (۱۲۲ مایل)
۱۷ اکتبر ۱۷۸۱ ۰۸:۵۵:۵۹ ۱۳۰ کامل ۱٫۰۵۹۶ ۰۴ دقیقه ۵۹ ثانیه ۱۹۷ کیلومتر (۱۲۲ مایل)
۱۲ آوریل ۱۷۸۲ ۱۷:۲۴:۴۷ ۱۳۵ حلقه‌ای ۰٫۹۳۷۰ ۰۵ دقیقه ۵۱ ثانیه ۳۱۱ کیلومتر (۱۹۳ مایل)
۷ اکتبر ۱۷۸۲ ۰۰:۴۳:۱۹ ۱۴۰ کامل ۱٫۰۳۴۴ ۰۲ دقیقه ۳۷ ثانیه ۱۴۴ کیلومتر (۸۹ مایل)
۳ مارس ۱۷۸۳ ۰۷:۴۰:۳۰ ۱۰۷ جزئی ۰٫۲۳۱۲
۱ آوریل ۱۷۸۳ ۲۰:۳۸:۳۹ ۱۴۵ جزئی ۰٫۳۲۹۹
۲۷ اوت ۱۷۸۳ ۲۲:۵۲:۰۶ ۱۱۲ جزئی ۰٫۲۷۵۷
۲۶ سپتامبر ۱۷۸۳ ۱۲:۰۴:۱۷ ۱۵۰ جزئی ۰٫۲۸۱۴
۲۰ فوریه ۱۷۸۴ ۲۰:۴۵:۳۸ ۱۱۷ کامل ۱٫۰۳۸۹ ۰۲ دقیقه ۴۴ ثانیه ۱۷۴ کیلومتر (۱۰۸ مایل)
۱۶ اوت ۱۷۸۴ ۰۰:۳۱:۵۳ ۱۲۲ حلقه‌ای ۰٫۹۴۰۲ ۰۵ دقیقه ۲۳ ثانیه ۲۹۹ کیلومتر (۱۸۶ مایل)
۹ فوریه ۱۷۸۵ ۱۲:۴۰:۴۱ ۱۲۷ کامل ۱٫۰۴۸۰ ۰۴ دقیقه ۰۷ ثانیه ۱۵۹ کیلومتر (۹۹ مایل)
۵ اوت ۱۷۸۵ ۰۱:۳۷:۲۲ ۱۳۲ حلقه‌ای ۰٫۹۶۵۰ ۰۴ دقیقه ۰۱ ثانیه ۱۲۷ کیلومتر (۷۹ مایل)
۳۰ ژانویه ۱۷۸۶ ۰۲:۴۵:۲۶ ۱۳۷ Hybrid ۱٫۰۰۰۹ ۰۰ دقیقه ۰۵ ثانیه ۵ کیلومتر (۳٫۱ مایل)
۲۵ ژوئیه ۱۷۸۶ ۰۸:۴۶:۳۳ ۱۴۲ کامل ۱٫۰۱۰۶ ۰۰ دقیقه ۵۹ ثانیه ۶۶ کیلومتر (۴۱ مایل)
۲۰ دسامبر ۱۷۸۶ ۱۷:۰۷:۲۴ ۱۰۹ جزئی ۰٫۰۷۷۲
۱۹ ژانویه ۱۷۸۷ ۱۰:۴۳:۱۳ ۱۴۷ جزئی ۰٫۱۵۹۱
۱۵ ژوئن ۱۷۸۷ ۱۵:۵۹:۲۵ ۱۱۴ کامل ۱٫۰۶۴۸ ۰۳ دقیقه ۰۹ ثانیه ۹۹۸ کیلومتر (۶۲۰ مایل)
۹ دسامبر ۱۷۸۷ ۱۶:۱۵:۳۸ ۱۱۹ حلقه‌ای ۰٫۹۱۳۶ ۰۶ دقیقه ۳۲ ثانیه ۶۷۲ کیلومتر (۴۱۸ مایل)
۴ ژوئن ۱۷۸۸ ۰۸:۵۹:۳۱ ۱۲۴ کامل ۱٫۰۶۲۳ ۰۵ دقیقه ۱۵ ثانیه ۲۱۱ کیلومتر (۱۳۱ مایل)
۲۷ نوامبر ۱۷۸۸ ۱۸:۰۲:۵۴ ۱۲۹ حلقه‌ای ۰٫۹۵۷۹ ۰۴ دقیقه ۴۶ ثانیه ۱۵۵ کیلومتر (۹۶ مایل)
۲۴ مه ۱۷۸۹ ۲۲:۱۱:۵۸ ۱۳۴ Hybrid ۱٫۰۰۶۸ ۰۰ دقیقه ۴۶ ثانیه ۲۸ کیلومتر (۱۷ مایل)
۱۷ نوامبر ۱۷۸۹ ۰۳:۰۸:۳۵ ۱۳۹ Hybrid ۱٫۰۱۲۶ ۰۱ دقیقه ۱۹ ثانیه ۵۲ کیلومتر (۳۲ مایل)
۱۴ آوریل ۱۷۹۰ ۱۲:۴۸:۱۵ ۱۰۶ جزئی ۰٫۰۲۸۷
۱۴ مه ۱۷۹۰ ۰۴:۱۷:۲۱ ۱۴۴ جزئی ۰٫۳۸۴۰
۸ اکتبر ۱۷۹۰ ۰۸:۳۸:۵۲ ۱۱۱ جزئی ۰٫۲۲۸۷
۶ نوامبر ۱۷۹۰ ۱۷:۵۳:۱۱ ۱۴۹ جزئی ۰٫۶۲۴۵
۳ آوریل ۱۷۹۱ ۱۲:۵۵:۱۳ ۱۱۶ حلقه‌ای ۰٫۹۳۹۴ ۰۵ دقیقه ۲۱ ثانیه ۳۹۴ کیلومتر (۲۴۵ مایل)
۲۷ سپتامبر ۱۷۹۱ ۲۳:۴۲:۳۰ ۱۲۱ کامل ۱٫۰۲۰۶ ۰۱ دقیقه ۳۸ ثانیه ۱۰۶ کیلومتر (۶۶ مایل)
۲۲ مارس ۱۷۹۲ ۱۷:۵۷:۳۴ ۱۲۶ حلقه‌ای ۰٫۹۹۰۵ ۰۱ دقیقه ۰۲ ثانیه ۳۳ کیلومتر (۲۱ مایل)
۱۶ سپتامبر ۱۷۹۲ ۰۹:۱۳:۵۲ ۱۳۱ حلقه‌ای ۰٫۹۷۳۹ ۰۳ دقیقه ۰۲ ثانیه ۹۳ کیلومتر (۵۸ مایل)
۱۲ مارس ۱۷۹۳ ۰۶:۰۰:۰۷ ۱۳۶ کامل ۱٫۰۳۵۹ ۰۲ دقیقه ۵۱ ثانیه ۱۵۸ کیلومتر (۹۸ مایل)
۵ سپتامبر ۱۷۹۳ ۱۱:۴۷:۲۴ ۱۴۱ حلقه‌ای ۰٫۹۳۷۰ ۰۶ دقیقه ۰۲ ثانیه ۳۴۷ کیلومتر (۲۱۶ مایل)
۳۱ ژانویه ۱۷۹۴ ۱۱:۴۸:۴۵ ۱۰۸ جزئی ۰٫۳۶۸۰
۱ مارس ۱۷۹۴ ۲۱:۵۴:۰۰ ۱۴۶ جزئی ۰٫۴۱۳۶
۲۶ ژوئیه ۱۷۹۴ ۲۲:۲۴:۲۷ ۱۱۳ جزئی ۰٫۳۵۹۹
۲۵ اوت ۱۷۹۴ ۱۲:۰۸:۵۶ ۱۵۱ جزئی ۰٫۱۷۰۹
۲۱ ژانویه ۱۷۹۵ ۰۰:۲۹:۱۳ ۱۱۸ حلقه‌ای ۰٫۹۸۳۷ ۰۱ دقیقه ۴۴ ثانیه ۸۱ کیلومتر (۵۰ مایل)
۱۶ ژوئیه ۱۷۹۵ ۰۷:۴۱:۳۶ ۱۲۳ کامل ۱٫۰۳۲۷ ۰۳ دقیقه ۲۶ ثانیه ۱۳۰ کیلومتر (۸۱ مایل)
۱۰ ژانویه ۱۷۹۶ ۰۶:۱۴:۵۲ ۱۲۸ حلقه‌ای ۰٫۹۳۶۲ ۰۸ دقیقه ۱۵ ثانیه ۲۳۸ کیلومتر (۱۴۸ مایل)
۴ ژوئیه ۱۷۹۶ ۲۳:۰۲:۵۴ ۱۳۳ کامل ۱٫۰۷۶۴ ۰۶ دقیقه ۱۵ ثانیه ۲۵۵ کیلومتر (۱۵۸ مایل)
۲۹ دسامبر ۱۷۹۶ ۰۵:۵۴:۵۸ ۱۳۸ حلقه‌ای ۰٫۹۱۳۶ ۰۷ دقیقه ۵۱ ثانیه ۴۴۶ کیلومتر (۲۷۷ مایل)
۲۴ ژوئن ۱۷۹۷ ۱۶:۱۸:۱۳ ۱۴۳ کامل ۱٫۰۵۷۰ ۰۲ دقیقه ۴۷ ثانیه ۹۷۵ کیلومتر (۶۰۶ مایل)
۱۸ دسامبر ۱۷۹۷ ۰۶:۲۱:۵۱ ۱۴۸ جزئی ۰٫۴۱۴۲
۱۵ مه ۱۷۹۸ ۲۰:۱۰:۳۲ ۱۱۵ حلقه‌ای ۰٫۹۸۳۲ ۰۱ دقیقه ۳۶ ثانیه ۱۲۱ کیلومتر (۷۵ مایل)
۸ نوامبر ۱۷۹۸ ۰۱:۴۴:۳۹ ۱۲۰ کامل ۱٫۰۲۳۷ ۰۱ دقیقه ۵۹ ثانیه ۱۴۱ کیلومتر (۸۸ مایل)
۵ مه ۱۷۹۹ ۰۰:۱۳:۰۸ ۱۲۵ حلقه‌ای ۰٫۹۴۷۶ ۰۶ دقیقه ۲۰ ثانیه ۱۹۴ کیلومتر (۱۲۱ مایل)
۲۸ اکتبر ۱۷۹۹ ۱۷:۲۱:۴۶ ۱۳۰ کامل ۱٫۰۵۶۶ ۰۴ دقیقه ۵۰ ثانیه ۱۸۸ کیلومتر (۱۱۷ مایل)
۲۴ آوریل ۱۸۰۰ ۰۰:۲۴:۰۰ ۱۳۵ حلقه‌ای ۰٫۹۴۱۷ ۰۵ دقیقه ۲۷ ثانیه ۲۶۹ کیلومتر (۱۶۷ مایل)
۱۸ اکتبر ۱۸۰۰ ۰۸:۵۱:۵۳ ۱۴۰ کامل ۱٫۰۲۹۳ ۰۲ دقیقه ۱۴ ثانیه ۱۲۰ کیلومتر (۷۵ مایل)