فهرست‌های خورشیدگرفتگی‌ها
نمودار یک خورشیدگرفتگی (اندازه‌ها غیرطبیعی‌اند)
شکل هندسی خورشیدگرفتگی
(اندازه‌ها غیرطبیعی‌اند)
سده‌ها

پس از میلاد

خورشیدگرفتگی‌های قابل مشاهده در
چین • بریتانیا • فیلیپین • ایالات متحدهٔ آمریکا • ایران
جستارهای وابسته: فهرست ماه‌گرفتگی‌ها

این فهرست شامل خورشیدگرفتگی‌های قرن هفدهم پیش از میلاد است که در طی دورهٔ سال ۱۷۰۰ پیش از میلاد تا ۱۶۰۱ پیش از میلاد روی داده‌اند. در این دوره، ۲۳۰ خورشیدگرفتگی رخ داد که ۷۵ مورد آن خورشیدگرفتگی جزئی، ۶۰ مورد خورشیدگرفتگی حلقه‌ای، ۶۰ خورشیدگرفتگی کامل و ۲۴ مورد نیز از نوع خورشیدگرفتگی مرکب بود. بیش‌ترین تعداد خورشیدگرفتگی در طول یکسال، مربوط به سال ۱۶۷۶ پیش از میلاد بوده که پنج گرفتگی روی داد و در ماه ژوئیه سال ۱۶۱۱ پیش از میلاد، دو خورشیدگرفتگی رخ داد.

تاریخ زمان
بزرگترین گرفت
چرخهٔ ساروس نوع قدر مدت زمان مکان مسیر گرفتگی ناحیهٔ جغرافیایی منبع
-۸۲۹۹-۰۴-۲۷ ۲۷ آوریل ۱۷۰۰ ۰۵:۳۷:۰۸ ۱۱ کامل ۱.۰۷۰۳ ۰۵m ۵۰s ۲۴۲ کیلومتر (۱۵۰ مایل)
-۸۲۹۹-۱۰-۲۰ ۲۰ اکتبر ۱۷۰۰ ۱۷:۰۹:۳۸ ۱۶ حلقه‌ای ۰.۹۴۶۴ ۰۵m ۵۰s ۲۰۲ کیلومتر (۱۲۶ مایل)
-۸۳۰۰-۰۴-۱۶ ۱۶ آوریل ۱۶۹۹ ۱۹:۵۷:۴۱ ۲۱ کامل ۱.۰۲۰۶ ۰۱m ۴۷s ۷۷ کیلومتر (۴۸ مایل)
-۸۳۰۰-۱۰-۱۰ ۱۰ اکتبر ۱۶۹۹ ۰۰:۴۴:۵۵ ۲۶ مرکب ۱.۰۰۱۱ ۰۰m ۰۶s ۴ کیلومتر (۲٫۵ مایل)
-۸۳۰۱-۰۴-۰۶ ۶ آوریل ۱۶۹۸ ۰۳:۳۳:۰۷ ۳۱ جزئی ۰.۵۳۸۹
-۸۳۰۱-۰۸-۳۱ ۳۱ اوت ۱۶۹۸ ۰۵:۰۶:۵۴ جزئی ۰.۰۸۰۴
-۸۳۰۱-۰۹-۲۹ ۲۹ سپتامبر ۱۶۹۸ ۱۴:۳۹:۰۰ ۳۶ جزئی ۰.۷۵۴۷
-۸۳۰۲-۰۲-۲۴ ۲۴ فوریه ۱۶۹۷ ۱۲:۵۰:۴۳ ۳ حلقه‌ای ۰.۹۳۴۴ ۰۴m ۵۷s ۵۲۲ کیلومتر (۳۲۴ مایل)
-۸۳۰۲-۰۸-۱۹ ۱۹ اوت ۱۶۹۷ ۲۰:۴۱:۳۴ ۸ کامل ۱.۰۲۶۳ ۰۱m ۳۹s ۱۶۱ کیلومتر (۱۰۰ مایل)
-۸۳۰۳-۰۲-۱۲ ۱۲ فوریه ۱۶۹۶ ۱۶:۳۶:۳۰ ۱۳ حلقه‌ای ۰.۹۸۱۴ ۰۱m ۵۴s ۶۷ کیلومتر (۴۲ مایل)
-۸۳۰۳-۰۸-۰۹ ۹ اوت ۱۶۹۶ ۰۷:۲۸:۱۰ ۱۸ حلقه‌ای ۰.۹۸۲۲ ۰۱m ۵۰s ۶۳ کیلومتر (۳۹ مایل)
-۸۳۰۴-۰۲-۰۲ ۲ فوریه ۱۶۹۵ ۰۳:۲۹:۴۴ ۲۳ کامل ۱.۰۲۹۶ ۰۲m ۵۱s ۱۲۵ کیلومتر (۷۸ مایل)
-۸۳۰۴-۰۷-۲۹ ۲۹ ژوئیه ۱۶۹۵ ۱۱:۰۷:۰۴ ۲۸ حلقه‌ای ۰.۹۴۰۷ ۰۷m ۴۱s ۲۸۵ کیلومتر (۱۷۷ مایل)
-۸۳۰۴-۱۲-۲۴ ۲۴ دسامبر ۱۶۹۵ ۰۹:۰۹:۵۴ جزئی ۰.۲۹۹۷
-۸۳۰۵-۰۱-۲۲ ۲۲ ژانویه ۱۶۹۴ ۱۹:۰۲:۴۴ ۳۳ جزئی ۰.۵۰۳۴
-۸۳۰۵-۰۶-۱۸ ۱۸ ژوئن ۱۶۹۴ ۲۰:۵۵:۳۱ ۰ جزئی ۰.۱۷۳۴
-۸۳۰۵-۰۷-۱۸ ۱۸ ژوئیه ۱۶۹۴ ۱۱:۱۵:۴۳ ۳۸ جزئی ۰.۳۱۹۲
-۸۳۰۵-۱۲-۱۳ ۱۳ دسامبر ۱۶۹۴ ۲۲:۴۶:۱۸ ۵ حلقه‌ای ۰.۹۹۳۳ ۰۰m ۲۸s ۳۶ کیلومتر (۲۲ مایل)
-۸۳۰۶-۰۶-۰۷ ۷ ژوئن ۱۶۹۳ ۰۴:۵۰:۰۸ ۱۰ کامل ۱.۰۲۱۶ ۰۱m ۳۸s ۹۵ کیلومتر (۵۹ مایل)
-۸۳۰۶-۱۲-۰۲ ۲ دسامبر ۱۶۹۳ ۰۵:۵۸:۰۳ ۱۵ حلقه‌ای ۰.۹۴۳۵ ۰۶m ۵۴s ۲۰۹ کیلومتر (۱۳۰ مایل)
-۸۳۰۷-۰۵-۲۷ ۲۷ مه ۱۶۹۲ ۱۹:۲۲:۴۵ ۲۰ کامل ۱.۰۷۳۱ ۰۶m ۴۸s ۲۴۰ کیلومتر (۱۵۰ مایل)
-۸۳۰۷-۱۱-۲۱ ۲۱ نوامبر ۱۶۹۲ ۰۶:۲۰:۳۰ ۲۵ حلقه‌ای ۰.۹۱۳۱ ۱۱m ۴۰s ۴۲۴ کیلومتر (۲۶۳ مایل)
-۸۳۰۸-۰۵-۱۷ ۱۷ مه ۱۶۹۱ ۱۲:۴۲:۱۸ ۳۰ کامل ۱.۰۶۸۱ ۰۵m ۰۷s ۴۷۷ کیلومتر (۲۹۶ مایل)
-۸۳۰۸-۱۱-۱۰ ۱۰ نوامبر ۱۶۹۱ ۰۵:۵۶:۴۷ ۳۵ جزئی ۰.۴۸۰۹
-۸۳۰۹-۰۴-۰۷ ۷ آوریل ۱۶۹۰ ۱۸:۲۳:۳۲ ۲ حلقه‌ای ۰.۹۹۲۹ ۰۰m ۳۰s ۸۰ کیلومتر (۵۰ مایل)
-۸۳۰۹-۰۹-۳۰ ۳۰ سپتامبر ۱۶۹۰ ۲۲:۵۶:۵۲ ۷ کامل ۱.۰۱۰۲ ۰۰m ۴۴s ۸۴ کیلومتر (۵۲ مایل)
-۸۳۱۰-۰۳-۲۶ ۲۶ مارس ۱۶۸۹ ۲۳:۵۰:۰۷ ۱۲ حلقه‌ای ۰.۹۵۴۷ ۰۵m ۳۷s ۱۶۹ کیلومتر (۱۰۵ مایل)
-۸۳۱۰-۰۹-۱۹ ۱۹ سپتامبر ۱۶۸۹ ۱۳:۵۸:۴۴ ۱۷ کامل ۱.۰۵۳۷ ۰۴m ۵۳s ۱۸۱ کیلومتر (۱۱۲ مایل)
-۸۳۱۱-۰۳-۱۶ ۱۶ مارس ۱۶۸۸ ۰۰:۱۵:۳۱ ۲۲ حلقه‌ای ۰.۹۴۱۰ ۰۶m ۲۰s ۲۶۰ کیلومتر (۱۶۰ مایل)
-۸۳۱۱-۰۹-۰۹ ۹ سپتامبر ۱۶۸۸ ۰۵:۴۷:۵۱ ۲۷ کامل ۱.۰۳۶۴ ۰۲m ۵۹s ۱۴۰ کیلومتر (۸۷ مایل)
-۸۳۱۲-۰۲-۰۳ ۳ فوریه ۱۶۸۷ ۱۴:۰۲:۲۳ جزئی ۰.۰۵۳۸
-۸۳۱۲-۰۳-۰۵ ۵ مارس ۱۶۸۷ ۰۲:۵۴:۵۲ ۳۲ جزئی ۰.۵۱۸۳
-۸۳۱۲-۰۷-۳۱ ۳۱ ژوئیه ۱۶۸۷ ۰۴:۲۷:۰۷ جزئی ۰.۰۰۶۰
-۸۳۱۲-۰۸-۲۹ ۲۹ اوت ۱۶۸۷ ۱۷:۴۳:۵۴ ۳۷ جزئی ۰.۵۳۳۷
-۸۳۱۳-۰۱-۲۴ ۲۴ ژانویه ۱۶۸۶ ۰۲:۳۳:۴۷ ۴ کامل ۱.۰۳۶۵ ۰۳m ۲۳s ۱۸۷ کیلومتر (۱۱۶ مایل)
-۸۳۱۳-۰۷-۲۰ ۲۰ ژوئیه ۱۶۸۶ ۰۶:۳۳:۰۲ ۹ حلقه‌ای ۰.۹۳۴۹ ۰۷m ۴۸s ۴۷۳ کیلومتر (۲۹۴ مایل)
-۸۳۱۴-۰۱-۱۳ ۱۳ ژانویه ۱۶۸۵ ۱۸:۳۰:۴۹ ۱۴ کامل ۱.۰۵۳۳ ۰۴m ۵۵s ۱۷۷ کیلومتر (۱۱۰ مایل)
-۸۳۱۴-۰۷-۰۸ ۸ ژوئیه ۱۶۸۵ ۰۷:۰۹:۲۷ ۱۹ حلقه‌ای ۰.۹۵۸۰ ۰۵m ۲۲s ۱۵۳ کیلومتر (۹۵ مایل)
-۸۳۱۵-۰۱-۰۲ ۲ ژانویه ۱۶۸۴ ۰۹:۱۴:۴۰ ۲۴ مرکب ۱.۰۱۱۶ ۰۰m ۵۰s ۵۲ کیلومتر (۳۲ مایل)
-۸۳۱۵-۰۶-۲۷ ۲۷ ژوئن ۱۶۸۴ ۱۳:۱۸:۳۴ ۲۹ مرکب ۱.۰۰۵۶ ۰۰m ۲۵s ۲۶ کیلومتر (۱۶ مایل)
-۸۳۱۵-۱۲-۲۲ ۲۲ دسامبر ۱۶۸۴ ۱۸:۱۹:۲۸ ۳۴ جزئی ۰.۲۷۵۴
-۸۳۱۶-۰۵-۱۸ ۱۸ مه ۱۶۸۳ ۱۹:۴۴:۱۰ ۱ جزئی ۰.۷۴۷۲
-۸۳۱۶-۰۶-۱۷ ۱۷ ژوئن ۱۶۸۳ ۰۲:۳۶:۴۰ ۳۹ جزئی ۰.۳۱۷۷
-۸۳۱۶-۱۱-۱۲ ۱۲ نوامبر ۱۶۸۳ ۰۰:۳۲:۱۱ ۶ حلقه‌ای ۰.۹۰۷۸ ۰۹m ۰۸s ۹۳۶ کیلومتر (۵۸۲ مایل)
-۸۳۱۷-۰۵-۰۸ ۸ مه ۱۶۸۲ ۱۲:۵۹:۰۲ ۱۱ کامل ۱.۰۶۸۵ ۰۵m ۴۹s ۲۴۳ کیلومتر (۱۵۱ مایل)
-۸۳۱۷-۱۱-۰۱ ۱ نوامبر ۱۶۸۲ ۰۱:۲۳:۳۴ ۱۶ حلقه‌ای ۰.۹۴۷۷ ۰۵m ۴۷s ۱۹۷ کیلومتر (۱۲۲ مایل)
-۸۳۱۸-۰۴-۲۷ ۲۷ آوریل ۱۶۸۱ ۰۳:۰۰:۵۸ ۲۱ کامل ۱.۰۱۸۸ ۰۱m ۳۹s ۶۸ کیلومتر (۴۲ مایل)
-۸۳۱۸-۱۰-۲۰ ۲۰ اکتبر ۱۶۸۱ ۰۹:۱۷:۵۶ ۲۶ مرکب ۱.۰۰۲۳ ۰۰m ۱۲s ۹ کیلومتر (۵٫۶ مایل)
-۸۳۱۹-۰۴-۱۶ ۱۶ آوریل ۱۶۸۰ ۱۰:۱۱:۵۶ ۳۱ جزئی ۰.۶۶۸۱
-۸۳۱۹-۰۹-۱۰ ۱۰ سپتامبر ۱۶۸۰ ۱۳:۲۸:۲۸ جزئی ۰.۰۳۳۱
-۸۳۱۹-۱۰-۰۹ ۹ اکتبر ۱۶۸۰ ۲۳:۱۹:۳۲ ۳۶ جزئی ۰.۷۷۶۳
-۸۳۲۰-۰۳-۰۶ ۶ مارس ۱۶۷۹ ۱۹:۴۷:۵۹ ۳ حلقه‌ای ۰.۹۳۶۹ ۰۴m ۳۴s ۶۹۶ کیلومتر (۴۳۲ مایل)
-۸۳۲۰-۰۸-۳۱ ۳۱ اوت ۱۶۷۹ ۰۴:۴۴:۱۸ ۸ کامل ۱.۰۱۹۲ ۰۱m ۱۳s ۱۳۲ کیلومتر (۸۲ مایل)
-۸۳۲۱-۰۲-۲۴ ۲۴ فوریه ۱۶۷۸ ۰۰:۰۷:۴۸ ۱۳ حلقه‌ای ۰.۹۸۷۷ ۰۱m ۱۲s ۴۴ کیلومتر (۲۷ مایل)
-۸۳۲۱-۰۸-۲۰ ۲۰ اوت ۱۶۷۸ ۱۴:۵۷:۰۸ ۱۸ حلقه‌ای ۰.۹۷۵۷ ۰۲m ۲۸s ۸۸ کیلومتر (۵۵ مایل)
-۸۳۲۲-۰۲-۱۳ ۱۳ فوریه ۱۶۷۷ ۱۱:۳۲:۵۲ ۲۳ کامل ۱.۰۳۶۱ ۰۳m ۲۱s ۱۴۶ کیلومتر (۹۱ مایل)
-۸۳۲۲-۰۸-۰۸ ۸ اوت ۱۶۷۷ ۱۸:۰۴:۲۳ ۲۸ حلقه‌ای ۰.۹۳۷۱ ۰۸m ۰۴s ۲۸۶ کیلومتر (۱۷۸ مایل)
-۸۳۲۳-۰۱-۰۳ ۳ ژانویه ۱۶۷۶ ۱۷:۴۸:۵۶ جزئی ۰.۲۷۶۴
-۸۳۲۳-۰۲-۰۲ ۲ فوریه ۱۶۷۶ ۰۳:۲۲:۴۱ ۳۳ جزئی ۰.۵۵۴۸
-۸۳۲۳-۰۶-۲۹ ۲۹ ژوئن ۱۶۷۶ ۰۳:۳۷:۰۳ ۰ جزئی ۰.۰۴۹۳
-۸۳۲۳-۰۷-۲۸ ۲۸ ژوئیه ۱۶۷۶ ۱۸:۰۵:۵۰ ۳۸ جزئی ۰.۴۳۰۱
-۸۳۲۳-۱۲-۲۴ ۲۴ دسامبر ۱۶۷۶ ۰۷:۱۷:۱۶ ۵ حلقه‌ای ۰.۹۹۲۰ ۰۰m ۳۴s ۴۳ کیلومتر (۲۷ مایل)
-۸۳۲۴-۰۶-۱۸ ۱۸ ژوئن ۱۶۷۵ ۱۱:۵۶:۴۴ ۱۰ کامل ۱.۰۲۲۷ ۰۱m ۳۶s ۱۱۰ کیلومتر (۶۸ مایل)
-۸۳۲۴-۱۲-۱۳ ۱۳ دسامبر ۱۶۷۵ ۱۴:۰۹:۳۵ ۱۵ حلقه‌ای ۰.۹۴۲۳ ۰۷m ۰۴s ۲۱۴ کیلومتر (۱۳۳ مایل)
-۸۳۲۵-۰۶-۰۸ ۸ ژوئن ۱۶۷۴ ۰۲:۴۵:۰۱ ۲۰ کامل ۱.۰۷۴۲ ۰۶m ۴۹s ۲۴۱ کیلومتر (۱۵۰ مایل)
-۸۳۲۵-۱۲-۰۲ ۲ دسامبر ۱۶۷۴ ۱۴:۲۱:۴۷ ۲۵ حلقه‌ای ۰.۹۱۳۵ ۱۲m ۰۰s ۴۲۳ کیلومتر (۲۶۳ مایل)
-۸۳۲۶-۰۵-۲۷ ۲۷ مه ۱۶۷۳ ۲۰:۰۳:۰۲ ۳۰ کامل ۱.۰۶۸۷ ۰۵m ۳۹s ۳۸۲ کیلومتر (۲۳۷ مایل)
-۸۳۲۶-۱۱-۲۰ ۲۰ نوامبر ۱۶۷۳ ۱۴:۰۹:۴۷ ۳۵ جزئی ۰.۴۸۵۲
-۸۳۲۷-۰۴-۱۸ ۱۸ آوریل ۱۶۷۲ ۰۱:۲۲:۱۸ ۲ جزئی ۰.۹۴۳۶
-۸۳۲۷-۱۰-۱۱ ۱۱ اکتبر ۱۶۷۲ ۰۷:۳۰:۵۳ ۷ کامل ۱.۰۱۰۴ ۰۰m ۴۳s ۸۹ کیلومتر (۵۵ مایل)
-۸۳۲۸-۰۴-۰۷ ۷ آوریل ۱۶۷۱ ۰۶:۲۷:۴۴ ۱۲ حلقه‌ای ۰.۹۵۴۶ ۰۵m ۲۹s ۱۷۲ کیلومتر (۱۰۷ مایل)
-۸۳۲۸-۰۹-۳۰ ۳۰ سپتامبر ۱۶۷۱ ۲۲:۳۴:۴۶ ۱۷ کامل ۱.۰۵۱۳ ۰۴m ۳۷s ۱۷۴ کیلومتر (۱۰۸ مایل)
-۸۳۲۹-۰۳-۲۷ ۲۷ مارس ۱۶۷۰ ۰۶:۵۵:۳۲ ۲۲ حلقه‌ای ۰.۹۴۵۱ ۰۶m ۱۴s ۲۲۹ کیلومتر (۱۴۲ مایل)
-۸۳۲۹-۰۹-۲۰ ۲۰ سپتامبر ۱۶۷۰ ۱۴:۰۸:۴۱ ۲۷ کامل ۱.۰۳۱۳ ۰۲m ۴۰s ۱۱۹ کیلومتر (۷۴ مایل)
-۸۳۳۰-۰۳-۱۵ ۱۵ مارس ۱۶۶۹ ۱۰:۰۴:۱۵ ۳۲ جزئی ۰.۶۲۵۴
-۸۳۳۰-۰۹-۰۹ ۹ سپتامبر ۱۶۶۹ ۰۱:۳۵:۵۶ ۳۷ جزئی ۰.۵۷۷۱
-۸۳۳۱-۰۲-۰۳ ۳ فوریه ۱۶۶۸ ۱۰:۴۸:۲۱ ۴ کامل ۱.۰۴۱۲ ۰۳m ۴۰s ۲۲۱ کیلومتر (۱۳۷ مایل)
-۸۳۳۱-۰۷-۳۰ ۳۰ ژوئیه ۱۶۶۸ ۱۳:۱۹:۴۲ ۹ حلقه‌ای ۰.۹۲۹۷ ۰۷m ۴۴s ۶۸۲ کیلومتر (۴۲۴ مایل)
-۸۳۳۲-۰۱-۲۴ ۲۴ ژانویه ۱۶۶۷ ۰۲:۵۸:۱۳ ۱۴ کامل ۱.۰۵۵۴ ۰۵m ۱۰s ۱۸۴ کیلومتر (۱۱۴ مایل)
-۸۳۳۲-۰۷-۱۹ ۱۹ ژوئیه ۱۶۶۷ ۱۳:۵۸:۱۱ ۱۹ حلقه‌ای ۰.۹۵۷۷ ۰۵m ۳۳s ۱۵۶ کیلومتر (۹۷ مایل)
-۸۳۳۳-۰۱-۱۳ ۱۳ ژانویه ۱۶۶۶ ۱۷:۳۸:۰۸ ۲۴ مرکب ۱.۰۱۱۵ ۰۰m ۵۱s ۵۱ کیلومتر (۳۲ مایل)
-۸۳۳۳-۰۷-۰۸ ۸ ژوئیه ۱۶۶۶ ۲۰:۲۸:۳۰ ۲۹ مرکب ۱.۰۰۷۹ ۰۰m ۳۷s ۳۴ کیلومتر (۲۱ مایل)
-۸۳۳۴-۰۱-۰۳ ۳ ژانویه ۱۶۶۵ ۰۲:۲۶:۴۱ ۳۴ جزئی ۰.۲۸۸۱
-۸۳۳۴-۰۵-۲۹ ۲۹ مه ۱۶۶۵ ۰۳:۰۶:۱۸ ۱ جزئی ۰.۶۰۵۲
-۸۳۳۴-۰۶-۲۷ ۲۷ ژوئن ۱۶۶۵ ۱۰:۰۱:۵۸ ۳۹ جزئی ۰.۴۵۳۸
-۸۳۳۴-۱۱-۲۲ ۲۲ نوامبر ۱۶۶۵ ۰۸:۳۳:۵۴ ۶ حلقه‌ای ۰.۹۰۸۳ ۰۹m ۲۶s ۹۵۵ کیلومتر (۵۹۳ مایل)
-۸۳۳۵-۰۵-۱۸ ۱۸ مه ۱۶۶۴ ۲۰:۱۷:۲۶ ۱۱ کامل ۱.۰۶۵۶ ۰۵m ۴۴s ۲۴۴ کیلومتر (۱۵۲ مایل)
-۸۳۳۵-۱۱-۱۱ ۱۱ نوامبر ۱۶۶۴ ۰۹:۴۱:۲۵ ۱۶ حلقه‌ای ۰.۹۴۹۷ ۰۵m ۴۰s ۱۸۹ کیلومتر (۱۱۷ مایل)
-۸۳۳۶-۰۵-۰۸ ۸ مه ۱۶۶۳ ۰۹:۵۹:۱۹ ۲۱ مرکب ۱.۰۱۶۲ ۰۱m ۲۸s ۵۸ کیلومتر (۳۶ مایل)
-۸۳۳۶-۱۰-۳۱ ۳۱ اکتبر ۱۶۶۳ ۱۷:۵۶:۵۹ ۲۶ مرکب ۱.۰۰۴۰ ۰۰m ۲۰s ۱۵ کیلومتر (۹٫۳ مایل)
-۸۳۳۷-۰۴-۲۷ ۲۷ آوریل ۱۶۶۲ ۱۶:۴۴:۰۲ ۳۱ جزئی ۰.۸۰۵۶
-۸۳۳۷-۱۰-۲۱ ۲۱ اکتبر ۱۶۶۲ ۰۸:۰۵:۵۵ ۳۶ جزئی ۰.۷۸۸۷
-۸۳۳۸-۰۳-۱۷ ۱۷ مارس ۱۶۶۱ ۰۲:۳۸:۱۷ ۳ حلقه‌ای ۰.۹۵۷۴
-۸۳۳۸-۰۹-۱۰ ۱۰ سپتامبر ۱۶۶۱ ۱۲:۵۴:۰۹ ۸ کامل ۱.۰۱۲۳ ۰۰m ۴۷s ۹۵ کیلومتر (۵۹ مایل)
-۸۳۳۹-۰۳-۰۶ ۶ مارس ۱۶۶۰ ۰۷:۳۱:۳۵ ۱۳ حلقه‌ای ۰.۹۹۴۱ ۰۰m ۳۴s ۲۱ کیلومتر (۱۳ مایل)
-۸۳۳۹-۰۸-۳۰ ۳۰ اوت ۱۶۶۰ ۲۲:۳۳:۵۳ ۱۸ حلقه‌ای ۰.۹۶۹۴ ۰۳m ۰۶s ۱۱۲ کیلومتر (۷۰ مایل)
-۸۳۴۰-۰۲-۲۳ ۲۳ فوریه ۱۶۵۹ ۱۹:۲۹:۲۶ ۲۳ کامل ۱.۰۴۲۵ ۰۳m ۴۸s ۱۶۵ کیلومتر (۱۰۳ مایل)
-۸۳۴۰-۰۸-۲۰ ۲۰ اوت ۱۶۵۹ ۰۱:۰۹:۳۱ ۲۸ حلقه‌ای ۰.۹۳۳۴ ۰۸m ۲۱s ۲۹۱ کیلومتر (۱۸۱ مایل)
-۸۳۴۱-۰۱-۱۵ ۱۵ ژانویه ۱۶۵۸ ۰۲:۲۲:۰۵ جزئی ۰.۲۴۴۳
-۸۳۴۱-۰۲-۱۳ ۱۳ فوریه ۱۶۵۸ ۱۱:۳۶:۱۶ ۳۳ جزئی ۰.۶۱۶۲
-۸۳۴۱-۰۸-۰۹ ۹ اوت ۱۶۵۸ ۰۱:۰۵:۰۸ ۳۸ جزئی ۰.۵۲۹۸
-۸۳۴۲-۰۱-۰۴ ۴ ژانویه ۱۶۵۷ ۱۵:۴۱:۴۳ ۵ حلقه‌ای ۰.۹۹۰۹ ۰۰m ۳۷s ۵۰ کیلومتر (۳۱ مایل)
-۸۳۴۲-۰۶-۲۸ ۲۸ ژوئن ۱۶۵۷ ۱۹:۰۸:۳۱ ۱۰ کامل ۱.۰۲۳۱ ۰۱m ۳۱s ۱۲۵ کیلومتر (۷۸ مایل)
-۸۳۴۲-۱۲-۲۳ ۲۳ دسامبر ۱۶۵۷ ۲۲:۱۵:۰۴ ۱۵ حلقه‌ای ۰.۹۴۱۷ ۰۷m ۰۶s ۲۱۶ کیلومتر (۱۳۴ مایل)
-۸۳۴۳-۰۶-۱۸ ۱۸ ژوئن ۱۶۵۶ ۱۰:۱۱:۱۵ ۲۰ کامل ۱.۰۷۴۵ ۰۶m ۴۱s ۲۴۲ کیلومتر (۱۵۰ مایل)
-۸۳۴۳-۱۲-۱۲ ۱۲ دسامبر ۱۶۵۶ ۲۲:۱۷:۵۴ ۲۵ حلقه‌ای ۰.۹۱۴۷ ۱۲m ۰۷s ۴۱۴ کیلومتر (۲۵۷ مایل)
-۸۳۴۴-۰۶-۰۸ ۸ ژوئن ۱۶۵۵ ۰۳:۲۶:۲۰ ۳۰ کامل ۱.۰۶۷۸ ۰۵m ۵۸s ۳۲۹ کیلومتر (۲۰۴ مایل)
-۸۳۴۴-۱۲-۰۱ ۱ دسامبر ۱۶۵۵ ۲۲:۲۱:۴۹ ۳۵ جزئی ۰.۴۹۲۸
-۸۳۴۵-۰۴-۲۹ ۲۹ آوریل ۱۶۵۴ ۰۸:۱۵:۱۷ ۲ جزئی ۰.۷۹۸۴
-۸۳۴۵-۰۵-۲۸ ۲۸ مه ۱۶۵۴ ۱۸:۱۲:۴۱ ۴۰ جزئی ۰.۰۰۷۳
-۸۳۴۵-۱۰-۲۲ ۲۲ اکتبر ۱۶۵۴ ۱۶:۱۰:۲۷ ۷ کامل ۱.۰۱۱۱ ۰۰m ۴۴s ۹۶ کیلومتر (۶۰ مایل)
-۸۳۴۶-۰۴-۱۷ ۱۷ آوریل ۱۶۵۳ ۱۲:۵۷:۲۴ ۱۲ حلقه‌ای ۰.۹۵۴۲ ۰۵m ۱۹s ۱۷۹ کیلومتر (۱۱۱ مایل)
-۸۳۴۶-۱۰-۱۱ ۱۱ اکتبر ۱۶۵۳ ۰۷:۱۷:۳۲ ۱۷ کامل ۱.۰۴۹۲ ۰۴m ۲۲s ۱۶۷ کیلومتر (۱۰۴ مایل)
-۸۳۴۷-۰۴-۰۶ ۶ آوریل ۱۶۵۲ ۱۳:۲۶:۴۹ ۲۲ حلقه‌ای ۰.۹۴۹۰ ۰۶m ۰۶s ۲۰۳ کیلومتر (۱۲۶ مایل)
-۸۳۴۷-۰۹-۳۰ ۳۰ سپتامبر ۱۶۵۲ ۲۲:۳۷:۴۲ ۲۷ کامل ۱.۰۲۶۴ ۰۲m ۲۰s ۱۰۰ کیلومتر (۶۲ مایل)
-۸۳۴۸-۰۳-۲۶ ۲۶ مارس ۱۶۵۱ ۱۷:۰۶:۵۰ ۳۲ جزئی ۰.۷۴۵۷
-۸۳۴۸-۰۹-۲۰ ۲۰ سپتامبر ۱۶۵۱ ۰۹:۳۵:۰۵ ۳۷ جزئی ۰.۶۰۸۳
-۸۳۴۹-۰۲-۱۴ ۱۴ فوریه ۱۶۵۰ ۱۸:۵۵:۴۴ ۴ کامل ۱.۰۴۵۶ ۰۳m ۵۱s ۲۶۱ کیلومتر (۱۶۲ مایل)
-۸۳۴۹-۰۸-۱۰ ۱۰ اوت ۱۶۵۰ ۲۰:۱۴:۲۷ ۹ حلقه‌ای ۰.۹۲۳۷ ۰۷m ۲۱s
-۸۳۵۰-۰۲-۰۴ ۴ فوریه ۱۶۴۹ ۱۱:۱۷:۵۷ ۱۴ کامل ۱.۰۵۷۷ ۰۵m ۲۴s ۱۹۱ کیلومتر (۱۱۹ مایل)
-۸۳۵۰-۰۷-۲۹ ۲۹ ژوئیه ۱۶۴۹ ۲۰:۵۴:۵۱ ۱۹ حلقه‌ای ۰.۹۵۷۰ ۰۵m ۴۲s ۱۶۱ کیلومتر (۱۰۰ مایل)
-۸۳۵۱-۰۱-۲۴ ۲۴ ژانویه ۱۶۴۸ ۰۱:۵۳:۴۷ ۲۴ مرکب ۱.۰۱۱۷ ۰۰m ۵۳s ۵۱ کیلومتر (۳۲ مایل)
-۸۳۵۱-۰۷-۱۹ ۱۹ ژوئیه ۱۶۴۸ ۰۳:۴۶:۱۵ ۲۹ مرکب ۱.۰۰۹۶ ۰۰m ۴۷s ۳۹ کیلومتر (۲۴ مایل)
-۸۳۵۲-۰۱-۱۳ ۱۳ ژانویه ۱۶۴۷ ۱۰:۲۵:۳۹ ۳۴ جزئی ۰.۳۱۰۹
-۸۳۵۲-۰۶-۰۹ ۹ ژوئن ۱۶۴۷ ۱۰:۳۱:۳۱ ۱ جزئی ۰.۴۶۷۸
-۸۳۵۲-۰۷-۰۸ ۸ ژوئیه ۱۶۴۷ ۱۷:۳۴:۰۵ ۳۹ جزئی ۰.۵۸۰۲
-۸۳۵۲-۱۲-۰۳ ۳ دسامبر ۱۶۴۷ ۱۶:۳۵:۰۷ ۶ حلقه‌ای ۰.۹۰۹۵ ۰۹m ۳۶s ۹۷۱ کیلومتر (۶۰۳ مایل)
-۸۳۵۳-۰۵-۳۰ ۳۰ مه ۱۶۴۶ ۰۳:۳۵:۲۶ ۱۱ کامل ۱.۰۶۱۹ ۰۵m ۳۳s ۲۴۴ کیلومتر (۱۵۲ مایل)
-۸۳۵۳-۱۱-۲۲ ۲۲ نوامبر ۱۶۴۶ ۱۸:۰۰:۵۷ ۱۶ حلقه‌ای ۰.۹۵۲۳ ۰۵m ۳۰s ۱۷۹ کیلومتر (۱۱۱ مایل)
-۸۳۵۴-۰۵-۱۸ ۱۸ مه ۱۶۴۵ ۱۶:۵۴:۴۰ ۲۱ مرکب ۱.۰۱۳۱ ۰۱m ۱۳s ۴۶ کیلومتر (۲۹ مایل)
-۸۳۵۴-۱۱-۱۱ ۱۱ نوامبر ۱۶۴۵ ۰۲:۳۸:۰۹ ۲۶ مرکب ۱.۰۰۶۲ ۰۰m ۳۰s ۲۴ کیلومتر (۱۵ مایل)
-۸۳۵۵-۰۵-۰۷ ۷ مه ۱۶۴۴ ۲۳:۱۱:۴۹ ۳۱ جزئی ۰.۹۴۸۳
-۸۳۵۵-۱۰-۳۱ ۳۱ اکتبر ۱۶۴۴ ۱۶:۵۶:۰۷ ۳۶ جزئی ۰.۷۹۵۲
-۸۳۵۶-۰۳-۲۸ ۲۸ مارس ۱۶۴۳ ۰۹:۲۲:۰۴ ۳ جزئی ۰.۸۴۲۳
-۸۳۵۶-۰۹-۲۱ ۲۱ سپتامبر ۱۶۴۳ ۲۱:۱۰:۳۴ ۸ مرکب ۱.۰۰۵۷ ۰۰m ۲۲s ۵۰ کیلومتر (۳۱ مایل)
-۸۳۵۷-۰۳-۱۷ ۱۷ مارس ۱۶۴۲ ۱۴:۴۸:۵۹ ۱۳ مرکب ۱.۰۰۰۲ ۰۰m ۰۱s ۱ کیلومتر (۰٫۶۲ مایل)
-۸۳۵۷-۰۹-۱۱ ۱۱ سپتامبر ۱۶۴۲ ۰۶:۱۸:۱۷ ۱۸ حلقه‌ای ۰.۹۶۳۳ ۰۳m ۴۳s ۱۳۶ کیلومتر (۸۵ مایل)
-۸۳۵۸-۰۳-۰۶ ۶ مارس ۱۶۴۱ ۰۳:۱۶:۵۰ ۲۳ کامل ۱.۰۴۸۸ ۰۴m ۱۳s ۱۸۲ کیلومتر (۱۱۳ مایل)
-۸۳۵۸-۰۸-۳۰ ۳۰ اوت ۱۶۴۱ ۰۸:۲۴:۱۱ ۲۸ حلقه‌ای ۰.۹۲۹۸ ۰۸m ۳۴s ۲۹۹ کیلومتر (۱۸۶ مایل)
-۸۳۵۹-۰۱-۲۵ ۲۵ ژانویه ۱۶۴۰ ۱۰:۴۵:۵۵ جزئی ۰.۱۹۷۹
-۸۳۵۹-۰۲-۲۳ ۲۳ فوریه ۱۶۴۰ ۱۹:۳۹:۲۹ ۳۳ جزئی ۰.۶۹۳۷
-۸۳۵۹-۰۸-۱۹ ۱۹ اوت ۱۶۴۰ ۰۸:۱۵:۳۰ ۳۸ جزئی ۰.۶۱۵۴
-۸۳۶۰-۰۱-۱۴ ۱۴ ژانویه ۱۶۳۹ ۲۳:۵۷:۰۲ ۵ حلقه‌ای ۰.۹۹۰۱ ۰۰m ۴۱s ۵۶ کیلومتر (۳۵ مایل)
-۸۳۶۰-۰۷-۱۰ ۱۰ ژوئیه ۱۶۳۹ ۰۲:۲۷:۵۹ ۱۰ کامل ۱.۰۲۲۷ ۰۱m ۲۴s ۱۴۲ کیلومتر (۸۸ مایل)
-۸۳۶۱-۰۱-۰۴ ۴ ژانویه ۱۶۳۸ ۰۶:۱۴:۲۴ ۱۵ حلقه‌ای ۰.۹۴۱۷ ۰۷m ۰۱s ۲۱۷ کیلومتر (۱۳۵ مایل)
-۸۳۶۱-۰۶-۲۹ ۲۹ ژوئن ۱۶۳۸ ۱۷:۴۰:۲۲ ۲۰ کامل ۱.۰۷۴۰ ۰۶m ۲۷s ۲۴۱ کیلومتر (۱۵۰ مایل)
-۸۳۶۱-۱۲-۲۴ ۲۴ دسامبر ۱۶۳۸ ۰۶:۱۱:۲۵ ۲۵ حلقه‌ای ۰.۹۱۶۵ ۱۱m ۵۸s ۴۰۱ کیلومتر (۲۴۹ مایل)
-۸۳۶۲-۰۶-۱۸ ۱۸ ژوئن ۱۶۳۷ ۱۰:۴۹:۵۲ ۳۰ کامل ۱.۰۶۵۹ ۰۶m ۰۶s ۲۹۰ کیلومتر (۱۸۰ مایل)
-۸۳۶۲-۱۲-۱۲ ۱۲ دسامبر ۱۶۳۷ ۰۶:۳۲:۴۸ ۳۵ جزئی ۰.۵۰۲۷
-۸۳۶۳-۰۵-۰۹ ۹ مه ۱۶۳۶ ۱۵:۰۲:۵۳ ۲ جزئی ۰.۶۴۸۴
-۸۳۶۳-۰۶-۰۸ ۸ ژوئن ۱۶۳۶ ۰۱:۱۴:۲۸ ۴۰ جزئی ۰.۱۳۷۲
-۸۳۶۳-۱۱-۰۲ ۲ نوامبر ۱۶۳۶ ۰۰:۵۵:۰۱ ۷ کامل ۱.۰۱۲۴ ۰۰m ۴۷s ۱۰۶ کیلومتر (۶۶ مایل)
-۸۳۶۴-۰۴-۲۸ ۲۸ آوریل ۱۶۳۵ ۱۹:۲۳:۰۲ ۱۲ حلقه‌ای ۰.۹۵۳۳ ۰۵m ۰۸s ۱۹۰ کیلومتر (۱۲۰ مایل)
-۸۳۶۴-۱۰-۲۲ ۲۲ اکتبر ۱۶۳۵ ۱۶:۰۴:۱۲ ۱۷ کامل ۱.۰۴۷۴ ۰۴m ۱۰s ۱۶۲ کیلومتر (۱۰۱ مایل)
-۸۳۶۵-۰۴-۱۷ ۱۷ آوریل ۱۶۳۴ ۱۹:۵۵:۴۳ ۲۲ حلقه‌ای ۰.۹۵۲۷ ۰۵m ۵۳s ۱۸۲ کیلومتر (۱۱۳ مایل)
-۸۳۶۵-۱۰-۱۲ ۱۲ اکتبر ۱۶۳۴ ۰۷:۱۱:۲۱ ۲۷ کامل ۱.۰۲۱۷ ۰۲m ۰۰s ۸۳ کیلومتر (۵۲ مایل)
-۸۳۶۶-۰۴-۰۶ ۶ آوریل ۱۶۳۳ ۰۰:۰۴:۴۲ ۳۲ جزئی ۰.۸۷۶۳
-۸۳۶۶-۰۹-۳۰ ۳۰ سپتامبر ۱۶۳۳ ۱۷:۴۰:۳۶ ۳۷ جزئی ۰.۶۲۸۸
-۸۳۶۷-۰۲-۲۵ ۲۵ فوریه ۱۶۳۲ ۰۲:۵۴:۵۶ ۴ کامل ۱.۰۴۹۵ ۰۳m ۵۴s ۳۱۵ کیلومتر (۱۹۶ مایل)
-۸۳۶۷-۰۸-۲۱ ۲۱ اوت ۱۶۳۲ ۰۳:۱۹:۰۸ ۹ جزئی ۰.۹۰۹۹
-۸۳۶۸-۰۲-۱۴ ۱۴ فوریه ۱۶۳۱ ۱۹:۲۸:۰۹ ۱۴ کامل ۱.۰۵۹۷ ۰۵m ۳۵s ۱۹۸ کیلومتر (۱۲۳ مایل)
-۸۳۶۸-۰۸-۱۰ ۱۰ اوت ۱۶۳۱ ۰۴:۰۳:۲۷ ۱۹ حلقه‌ای ۰.۹۵۶۲ ۰۵m ۴۶s ۱۶۶ کیلومتر (۱۰۳ مایل)
-۸۳۶۹-۰۲-۰۴ ۴ فوریه ۱۶۳۰ ۰۹:۵۹:۴۱ ۲۴ مرکب ۱.۰۱۲۱ ۰۰m ۵۷s ۵۱ کیلومتر (۳۲ مایل)
-۸۳۶۹-۰۷-۳۰ ۳۰ ژوئیه ۱۶۳۰ ۱۱:۱۲:۵۸ ۲۹ مرکب ۱.۰۱۰۸ ۰۰m ۵۵s ۴۲ کیلومتر (۲۶ مایل)
-۸۳۷۰-۰۱-۲۴ ۲۴ ژانویه ۱۶۲۹ ۱۸:۱۴:۵۸ ۳۴ جزئی ۰.۳۴۵۲
-۸۳۷۰-۰۶-۱۹ ۱۹ ژوئن ۱۶۲۹ ۱۷:۵۹:۱۲ ۱ جزئی ۰.۳۳۵۱
-۸۳۷۰-۰۷-۱۹ ۱۹ ژوئیه ۱۶۲۹ ۰۱:۱۳:۰۱ ۳۹ جزئی ۰.۶۹۶۲
-۸۳۷۰-۱۲-۱۴ ۱۴ دسامبر ۱۶۲۹ ۰۰:۳۲:۵۳ ۶ حلقه‌ای ۰.۹۱۱۳ ۰۹m ۳۳s ۰۰۶ کیلومتر (۳٫۷ مایل)
-۸۳۷۱-۰۶-۰۹ ۹ ژوئن ۱۶۲۸ ۱۰:۵۳:۳۰ ۱۱ کامل ۱.۰۵۷۳ ۰۵m ۱۴s ۲۴۴ کیلومتر (۱۵۲ مایل)
-۸۳۷۱-۱۲-۰۳ ۳ دسامبر ۱۶۲۸ ۰۲:۲۰:۵۷ ۱۶ حلقه‌ای ۰.۹۵۵۷ ۰۵m ۱۳s ۱۶۶ کیلومتر (۱۰۳ مایل)
-۸۳۷۲-۰۵-۲۹ ۲۹ مه ۱۶۲۷ ۲۳:۴۸:۰۶ ۲۱ مرکب ۱.۰۰۹۲ ۰۰m ۵۴s ۳۲ کیلومتر (۲۰ مایل)
-۸۳۷۲-۱۱-۲۲ ۲۲ نوامبر ۱۶۲۷ ۱۱:۲۱:۳۱ ۲۶ مرکب ۱.۰۰۸۹ ۰۰m ۴۳s ۳۵ کیلومتر (۲۲ مایل)
-۸۳۷۳-۰۵-۱۹ ۱۹ مه ۱۶۲۶ ۰۵:۳۶:۲۲ ۳۱ حلقه‌ای ۰.۹۵۲۳ ۰۳m ۱۹s ۴۶۹ کیلومتر (۲۹۱ مایل)
-۸۳۷۳-۱۱-۱۲ ۱۲ نوامبر ۱۶۲۶ ۰۱:۴۹:۴۴ ۳۶ جزئی ۰.۷۹۶۵
-۸۳۷۴-۰۴-۰۷ ۷ آوریل ۱۶۲۵ ۱۵:۵۸:۵۹ ۳ جزئی ۰.۷۱۶۲
-۸۳۷۴-۱۰-۰۲ ۲ اکتبر ۱۶۲۵ ۰۵:۳۳:۵۸ ۸ حلقه‌ای ۰.۹۹۹۵ ۰۰m ۰۲s ۵ کیلومتر (۳٫۱ مایل)
-۸۳۷۵-۰۳-۲۷ ۲۷ مارس ۱۶۲۴ ۲۲:۰۰:۴۴ ۱۳ مرکب ۱.۰۰۶۰ ۰۰m ۳۳s ۲۲ کیلومتر (۱۴ مایل)
-۸۳۷۵-۰۹-۲۱ ۲۱ سپتامبر ۱۶۲۴ ۱۴:۰۹:۴۱ ۱۸ حلقه‌ای ۰.۹۵۷۵ ۰۴m ۲۰s ۱۵۹ کیلومتر (۹۹ مایل)
-۸۳۷۶-۰۳-۱۷ ۱۷ مارس ۱۶۲۳ ۱۰:۵۸:۴۷ ۲۳ کامل ۱.۰۵۴۸ ۰۴m ۳۵s ۱۹۷ کیلومتر (۱۲۲ مایل)
-۸۳۷۶-۰۹-۱۰ ۱۰ سپتامبر ۱۶۲۳ ۱۵:۴۷:۲۷ ۲۸ حلقه‌ای ۰.۹۲۶۳ ۰۸m ۴۴s ۳۰۸ کیلومتر (۱۹۱ مایل)
-۸۳۷۷-۰۲-۰۵ ۵ فوریه ۱۶۲۲ ۱۹:۰۲:۴۷ جزئی ۰.۱۴۱۰
-۸۳۷۷-۰۳-۰۷ ۷ مارس ۱۶۲۲ ۰۳:۳۶:۲۸ ۳۳ جزئی ۰.۷۸۱۲
-۸۳۷۷-۰۸-۳۰ ۳۰ اوت ۱۶۲۲ ۱۵:۳۵:۰۲ ۳۸ جزئی ۰.۶۸۹۷
-۸۳۷۸-۰۱-۲۶ ۲۶ ژانویه ۱۶۲۱ ۰۸:۰۴:۱۹ ۵ حلقه‌ای ۰.۹۸۹۳ ۰۰m ۴۳s ۶۴ کیلومتر (۴۰ مایل)
-۸۳۷۸-۰۷-۲۰ ۲۰ ژوئیه ۱۶۲۱ ۰۹:۵۵:۱۷ ۱۰ کامل ۱.۰۲۱۷ ۰۱m ۱۶s ۱۶۶ کیلومتر (۱۰۳ مایل)
-۸۳۷۹-۰۱-۱۴ ۱۴ ژانویه ۱۶۲۰ ۱۴:۰۳:۲۷ ۱۵ حلقه‌ای ۰.۹۴۲۰ ۰۶m ۵۱s ۲۱۶ کیلومتر (۱۳۴ مایل)
-۸۳۷۹-۰۷-۱۰ ۱۰ ژوئیه ۱۶۲۰ ۰۱:۱۶:۲۸ ۲۰ کامل ۱.۰۷۲۷ ۰۶m ۰۸s ۲۳۸ کیلومتر (۱۴۸ مایل)
-۸۳۸۰-۰۱-۰۳ ۳ ژانویه ۱۶۱۹ ۱۳:۵۷:۱۱ ۲۵ حلقه‌ای ۰.۹۱۹۰ ۱۱m ۳۴s ۳۸۲ کیلومتر (۲۳۷ مایل)
-۸۳۸۰-۰۶-۲۹ ۲۹ ژوئن ۱۶۱۹ ۱۸:۱۷:۵۷ ۳۰ کامل ۱.۰۶۳۰ ۰۶m ۰۱s ۲۵۹ کیلومتر (۱۶۱ مایل)
-۸۳۸۰-۱۲-۲۳ ۲۳ دسامبر ۱۶۱۹ ۱۴:۳۹:۱۲ ۳۵ جزئی ۰.۵۲۰۷
-۸۳۸۱-۰۵-۲۰ ۲۰ مه ۱۶۱۸ ۲۱:۴۷:۴۷ ۲ جزئی ۰.۴۹۷۷
-۸۳۸۱-۰۶-۱۹ ۱۹ ژوئن ۱۶۱۸ ۰۸:۱۷:۴۷ ۴۰ جزئی ۰.۲۶۳۲
-۸۳۸۱-۱۱-۱۳ ۱۳ نوامبر ۱۶۱۸ ۰۹:۴۲:۰۹ ۷ کامل ۱.۰۱۴۳ ۰۰m ۵۲s ۱۲۰ کیلومتر (۷۵ مایل)
-۸۳۸۲-۰۵-۰۹ ۹ مه ۱۶۱۷ ۰۱:۴۲:۲۳ ۱۲ حلقه‌ای ۰.۹۵۱۸ ۰۴m ۵۷s ۲۰۸ کیلومتر (۱۲۹ مایل)
-۸۳۸۲-۱۱-۰۲ ۲ نوامبر ۱۶۱۷ ۰۰:۵۵:۴۳ ۱۷ کامل ۱.۰۴۶۱ ۰۴m ۰۱s ۱۵۸ کیلومتر (۹۸ مایل)
-۸۳۸۳-۰۴-۲۸ ۲۸ آوریل ۱۶۱۶ ۰۲:۱۹:۲۳ ۲۲ حلقه‌ای ۰.۹۵۵۸ ۰۵m ۳۷s ۱۶۵ کیلومتر (۱۰۳ مایل)
-۸۳۸۳-۱۰-۲۲ ۲۲ اکتبر ۱۶۱۶ ۱۵:۵۰:۱۹ ۲۷ کامل ۱.۰۱۷۶ ۰۱m ۴۰s ۶۷ کیلومتر (۴۲ مایل)
-۸۳۸۴-۰۴-۱۷ ۱۷ آوریل ۱۶۱۵ ۰۶:۵۸:۴۵ ۳۲ حلقه‌ای ۰.۹۸۴۷ ۰۱m ۰۴s ۳۱۷ کیلومتر (۱۹۷ مایل)
-۸۳۸۴-۱۰-۱۲ ۱۲ اکتبر ۱۶۱۵ ۰۱:۵۲:۴۰ ۳۷ جزئی ۰.۶۳۸۹
-۸۳۸۵-۰۳-۰۸ ۸ مارس ۱۶۱۴ ۱۰:۴۷:۱۴ ۴ کامل ۱.۰۵۲۸ ۰۳m ۴۹s ۴۰۱ کیلومتر (۲۴۹ مایل)
-۸۳۸۵-۰۹-۰۱ ۱ سپتامبر ۱۶۱۴ ۱۰:۳۲:۳۱ ۹ جزئی ۰.۸۳۹۶
-۸۳۸۶-۰۲-۲۶ ۲۶ فوریه ۱۶۱۳ ۰۳:۳۰:۴۵ ۱۴ کامل ۱.۰۶۱۶ ۰۵m ۴۴s ۲۰۶ کیلومتر (۱۲۸ مایل)
-۸۳۸۶-۰۸-۲۰ ۲۰ اوت ۱۶۱۳ ۱۱:۲۱:۵۳ ۱۹ حلقه‌ای ۰.۹۵۵۳ ۰۵m ۴۶s ۱۷۲ کیلومتر (۱۰۷ مایل)
-۸۳۸۷-۰۲-۱۴ ۱۴ فوریه ۱۶۱۲ ۱۷:۵۵:۳۴ ۲۴ مرکب ۱.۰۱۲۵ ۰۱m ۰۱s ۵۲ کیلومتر (۳۲ مایل)
-۸۳۸۷-۰۸-۰۹ ۹ اوت ۱۶۱۲ ۱۸:۴۹:۴۴ ۲۹ مرکب ۱.۰۱۱۵ ۰۱m ۰۱s ۴۴ کیلومتر (۲۷ مایل)
-۸۳۸۸-۰۲-۰۴ ۴ فوریه ۱۶۱۱ ۰۱:۵۵:۰۱ ۳۴ جزئی ۰.۳۹۰۵
-۸۳۸۸-۰۷-۰۱ ۱ ژوئیه ۱۶۱۱ ۰۱:۳۱:۲۹ ۱ جزئی ۰.۲۱۰۰
-۸۳۸۸-۰۷-۳۰ ۳۰ ژوئیه ۱۶۱۱ ۰۸:۵۹:۱۳ ۳۹ جزئی ۰.۸۰۰۹
-۸۳۸۸-۱۲-۲۵ ۲۵ دسامبر ۱۶۱۱ ۰۸:۲۶:۴۱ ۶ حلقه‌ای ۰.۹۱۳۴ ۰۹m ۱۸s ۰۷۶ کیلومتر (۴۷ مایل)
-۸۳۸۹-۰۶-۲۰ ۲۰ ژوئن ۱۶۱۰ ۱۸:۱۳:۴۰ ۱۱ کامل ۱.۰۵۱۸ ۰۴m ۴۷s ۲۴۵ کیلومتر (۱۵۲ مایل)
-۸۳۸۹-۱۲-۱۴ ۱۴ دسامبر ۱۶۱۰ ۱۰:۳۸:۵۴ ۱۶ حلقه‌ای ۰.۹۵۹۶ ۰۴m ۵۰s ۱۵۱ کیلومتر (۹۴ مایل)
-۸۳۹۰-۰۶-۰۹ ۹ ژوئن ۱۶۰۹ ۰۶:۴۰:۲۳ ۲۱ مرکب ۱.۰۰۴۸ ۰۰m ۲۹s ۱۶ کیلومتر (۹٫۹ مایل)
-۸۳۹۰-۱۲-۰۲ ۲ دسامبر ۱۶۰۹ ۲۰:۰۳:۵۸ ۲۶ مرکب ۱.۰۱۲۲ ۰۰m ۵۹s ۴۸ کیلومتر (۳۰ مایل)
-۸۳۹۱-۰۵-۲۹ ۲۹ مه ۱۶۰۸ ۱۲:۰۰:۰۷ ۳۱ حلقه‌ای ۰.۹۵۲۵ ۰۳m ۳۲s ۳۲۲ کیلومتر (۲۰۰ مایل)
-۸۳۹۱-۱۱-۲۲ ۲۲ نوامبر ۱۶۰۸ ۱۰:۴۲:۳۵ ۳۶ جزئی ۰.۷۹۸۶
-۸۳۹۲-۰۴-۱۸ ۱۸ آوریل ۱۶۰۷ ۲۲:۳۲:۵۲ ۳ جزئی ۰.۵۸۴۳
-۸۳۹۲-۱۰-۱۳ ۱۳ اکتبر ۱۶۰۷ ۱۴:۰۲:۴۹ ۸ حلقه‌ای ۰.۹۹۴۰ ۰۰m ۲۵s ۶۶ کیلومتر (۴۱ مایل)
-۸۳۹۳-۰۴-۰۸ ۸ آوریل ۱۶۰۶ ۰۵:۰۷:۳۸ ۱۳ مرکب ۱.۰۱۱۴ ۰۱m ۰۲s ۴۳ کیلومتر (۲۷ مایل)
-۸۳۹۳-۱۰-۰۲ ۲ اکتبر ۱۶۰۶ ۲۲:۰۷:۴۲ ۱۸ حلقه‌ای ۰.۹۵۲۳ ۰۴m ۵۸s ۱۸۰ کیلومتر (۱۱۰ مایل)
-۸۳۹۴-۰۳-۲۷ ۲۷ مارس ۱۶۰۵ ۱۸:۳۳:۳۵ ۲۳ کامل ۱.۰۶۰۳ ۰۴m ۵۶s ۲۱۱ کیلومتر (۱۳۱ مایل)
-۸۳۹۴-۰۹-۲۰ ۲۰ سپتامبر ۱۶۰۵ ۲۳:۲۰:۲۳ ۲۸ حلقه‌ای ۰.۹۲۳۲ ۰۸m ۵۲s ۳۱۸ کیلومتر (۱۹۸ مایل)
-۸۳۹۵-۰۲-۱۶ ۱۶ فوریه ۱۶۰۴ ۰۳:۰۸:۳۶ جزئی ۰.۰۶۷۳
-۸۳۹۵-۰۳-۱۷ ۱۷ مارس ۱۶۰۴ ۱۱:۲۳:۳۱ ۳۳ جزئی ۰.۸۸۴۶
-۸۳۹۵-۰۹-۰۹ ۹ سپتامبر ۱۶۰۴ ۲۳:۰۶:۴۶ ۳۸ جزئی ۰.۷۴۸۸
-۸۳۹۶-۰۲-۰۵ ۵ فوریه ۱۶۰۳ ۱۶:۰۱:۲۵ ۵ حلقه‌ای ۰.۹۸۸۴ ۰۰m ۴۷s ۷۶ کیلومتر (۴۷ مایل)
-۸۳۹۶-۰۷-۳۱ ۳۱ ژوئیه ۱۶۰۳ ۱۷:۳۰:۵۹ ۱۰ کامل ۱.۰۱۹۸ ۰۱m ۰۶s ۲۰۹ کیلومتر (۱۳۰ مایل)
-۸۳۹۷-۰۱-۲۵ ۲۵ ژانویه ۱۶۰۲ ۲۱:۴۴:۲۴ ۱۵ حلقه‌ای ۰.۹۴۲۷ ۰۶m ۳۶s ۲۱۴ کیلومتر (۱۳۳ مایل)
-۸۳۹۷-۰۷-۲۱ ۲۱ ژوئیه ۱۶۰۲ ۰۸:۵۸:۰۴ ۲۰ کامل ۱.۰۷۰۷ ۰۵m ۴۷s ۲۳۵ کیلومتر (۱۴۶ مایل)
-۸۳۹۸-۰۱-۱۴ ۱۴ ژانویه ۱۶۰۱ ۲۱:۳۶:۴۷ ۲۵ حلقه‌ای ۰.۹۲۲۱ ۱۰m ۵۵s ۳۵۸ کیلومتر (۲۲۲ مایل)
-۸۳۹۸-۰۷-۱۰ ۱۰ ژوئیه ۱۶۰۱ ۰۱:۴۸:۴۱ ۳۰ کامل ۱.۰۵۹۳ ۰۵m ۴۵s ۲۳۱ کیلومتر (۱۴۴ مایل)