فهرست‌های خورشیدگرفتگی‌ها
نمودار یک خورشیدگرفتگی (اندازه‌ها غیرطبیعی‌اند)
شکل هندسی خورشیدگرفتگی
(اندازه‌ها غیرطبیعی‌اند)
سده‌ها

پس از میلاد

خورشیدگرفتگی‌های قابل مشاهده در
چین • بریتانیا • فیلیپین • ایالات متحدهٔ آمریکا • ایران
جستارهای وابسته: فهرست ماه‌گرفتگی‌ها

این فهرست شامل خورشیدگرفتگی‌های قرن ۱۷ میلادی است که در طی سال‌های ۱۶۰۱ تا ۱۷۰۰ میلادی روی داده‌اند. در این دوره، ۲۴۸ خورشیدگرفتگی رخ داد که ۸۹ مورد آن خورشیدگرفتگی جزئی، ۷۴ مورد خورشیدگرفتگی حلقه‌ای، ۶۱ خورشیدگرفتگی کامل و ۲۴ مورد نیز از نوع خورشیدگرفتگی مرکب بود.

تاریخ زمان بزرگ‌ترین گرفت چرخهٔ ساروس نوع قدر مدت زمان مکان مسیر گرفتگی ناحیهٔ جغرافیایی منبع(ها)
۴ ژانویه ۱۶۰۱ ۱۲:۲۴:۳۸ ۱۲۵ حلقه‌ای ۰٫۹۴۳۷ ۰۷ دقیقه ۱۳ ثانیه ۲۱۴ کیلومتر (۱۳۳ مایل)
۳۰ ژوئن ۱۶۰۱ ۰۳:۰۳:۵۹ ۱۳۰ کامل ۱٫۰۶۹۷ ۰۶ دقیقه ۳۷ ثانیه ۲۵۹ کیلومتر (۱۶۱ مایل)
۲۴ دسامبر ۱۶۰۱ ۱۲:۵۰:۳۱ ۱۳۵ حلقه‌ای ۰٫۹۰۷۸ ۱۰ دقیقه ۱۴ ثانیه ۰۵۱ کیلومتر (۳۲ مایل)
۲۱ مه ۱۶۰۲ ۱۳:۰۶:۴۴ ۱۰۲ جزئی ۰٫۴۱۳۲
۱۹ ژوئن ۱۶۰۲ ۲۰:۱۹:۲۱ ۱۴۰ جزئی ۰٫۶۱۷۴
۱۳ نوامبر ۱۶۰۲ ۲۰:۰۳:۰۵ ۱۰۷ جزئی ۰٫۳۳۶۳
۱۱ مه ۱۶۰۳ ۰۱:۴۴:۵۹ ۱۱۲ حلقه‌ای ۰٫۹۹۸۷ ۰۰ دقیقه ۰۷ ثانیه ۶ کیلومتر (۳٫۷ مایل)
۳ نوامبر ۱۶۰۳ ۰۵:۵۴:۵۵ ۱۱۷ کامل ۱٫۰۱۹۳ ۰۱ دقیقه ۳۱ ثانیه ۸۳ کیلومتر (۵۲ مایل)
۲۹ آوریل ۱۶۰۴ ۰۷:۰۷:۲۱ ۱۲۲ حلقه‌ای ۰٫۹۵۲۵ ۰۶ دقیقه ۱۲ ثانیه ۱۷۶ کیلومتر (۱۰۹ مایل)
۲۲ اکتبر ۱۶۰۴ ۲۱:۰۳:۴۸ ۱۲۷ کامل ۱٫۰۵۶۷ ۰۵ دقیقه ۱۲ ثانیه ۱۸۸ کیلومتر (۱۱۷ مایل)
۱۸ آوریل ۱۶۰۵ ۰۷:۲۶:۴۴ ۱۳۲ حلقه‌ای ۰٫۹۳۲۷ ۰۶ دقیقه ۴۳ ثانیه ۵۵۳ کیلومتر (۳۴۴ مایل)
۱۲ اکتبر ۱۶۰۵ ۱۲:۵۹:۵۸ ۱۳۷ کامل ۱٫۰۳۴۴ ۰۲ دقیقه ۴۳ ثانیه ۱۹۳ کیلومتر (۱۲۰ مایل)
۸ مارس ۱۶۰۶ ۲۰:۴۵:۳۹ ۱۰۴ جزئی ۰٫۵۸۰۰
۲ سپتامبر ۱۶۰۶ ۱۲:۰۷:۲۳ ۱۰۹ جزئی ۰٫۶۱۸۲
۲۶ فوریه ۱۶۰۷ ۰۹:۱۰:۳۸ ۱۱۴ کامل ۱٫۰۳۸۸ ۰۳ دقیقه ۳۴ ثانیه ۱۴۷ کیلومتر (۹۱ مایل)
۲۲ اوت ۱۶۰۷ ۱۴:۲۰:۴۸ ۱۱۹ حلقه‌ای ۰٫۹۴۱۶ ۰۷ دقیقه ۳۴ ثانیه ۲۴۵ کیلومتر (۱۵۲ مایل)
۱۶ فوریه ۱۶۰۸ ۰۱:۰۳:۲۸ ۱۲۴ کامل ۱٫۰۵۱۵ ۰۴ دقیقه ۲۹ ثانیه ۱۷۵ کیلومتر (۱۰۹ مایل)
۱۰ اوت ۱۶۰۸ ۱۵:۰۰:۰۶ ۱۲۹ حلقه‌ای ۰٫۹۵۸۱ ۰۴ دقیقه ۴۶ ثانیه ۱۵۸ کیلومتر (۹۸ مایل)
۴ فوریه ۱۶۰۹ ۱۵:۴۳:۴۳ ۱۳۴ مرکب ۱٫۰۰۴۱ ۰۰ دقیقه ۱۵ ثانیه ۳۷ کیلومتر (۲۳ مایل)
۳۰ ژوئیه ۱۶۰۹ ۲۱:۰۷:۰۸ ۱۳۹ جزئی ۰٫۹۶۵۷
۲۶ دسامبر ۱۶۰۹ ۰۷:۴۳:۳۴ ۱۰۶ جزئی ۰٫۴۸۷۷
۲۱ ژوئن ۱۶۱۰ ۰۳:۲۳:۰۰ ۱۱۱ کامل ۱٫۰۷۰۵ ۰۵ دقیقه ۵۹ ثانیه ۴۰۰ کیلومتر (۲۵۰ مایل)
۱۵ دسامبر ۱۶۱۰ ۰۷:۰۶:۴۸ ۱۱۶ حلقه‌ای ۰٫۹۱۵۳ ۱۱ دقیقه ۵۶ ثانیه ۴۰۹ کیلومتر (۲۵۴ مایل)
۱۰ ژوئن ۱۶۱۱ ۲۰:۳۴:۲۵ ۱۲۱ کامل ۱٫۰۶۸۶ ۰۶ دقیقه ۱۶ ثانیه ۲۲۴ کیلومتر (۱۳۹ مایل)
۴ دسامبر ۱۶۱۱ ۰۸:۰۳:۴۳ ۱۲۶ حلقه‌ای ۰٫۹۴۹۸ ۰۵ دقیقه ۴۴ ثانیه ۱۸۵ کیلومتر (۱۱۵ مایل)
۳۰ مه ۱۶۱۲ ۱۰:۳۴:۲۹ ۱۳۱ کامل ۱٫۰۱۳۵ ۰۰ دقیقه ۵۸ ثانیه ۶۵ کیلومتر (۴۰ مایل)
۲۲ نوامبر ۱۶۱۲ ۱۶:۰۴:۳۵ ۱۳۶ مرکب ۱٫۰۰۰۲ ۰۰ دقیقه ۰۱ ثانیه ۱ کیلومتر (۰٫۶۲ مایل)
۲۰ آوریل ۱۶۱۳ ۰۲:۴۹:۲۹ ۱۰۳ جزئی ۰٫۳۸۳۹
۱۹ مه ۱۶۱۳ ۱۷:۴۳:۳۶ ۱۴۱ جزئی ۰٫۰۷۱۲
۱۳ اکتبر ۱۶۱۳ ۲۰:۴۰:۲۴ ۱۰۸ جزئی ۰٫۵۹۰۲
۱۲ نوامبر ۱۶۱۳ ۰۶:۱۲:۱۵ ۱۴۶ جزئی ۰٫۲۴۶۴
۹ آوریل ۱۶۱۴ ۰۲:۵۲:۵۸ ۱۱۳ حلقه‌ای ۰٫۹۴۱۱ ۰۶ دقیقه ۲۲ ثانیه ۲۶۸ کیلومتر (۱۶۷ مایل)
۳ اکتبر ۱۶۱۴ ۱۲:۰۴:۵۱ ۱۱۸ کامل ۱٫۰۲۸۲ ۰۲ دقیقه ۲۲ ثانیه ۱۱۳ کیلومتر (۷۰ مایل)
۲۹ مارس ۱۶۱۵ ۰۷:۰۳:۲۴ ۱۲۳ حلقه‌ای ۰٫۹۸۵۱ ۰۱ دقیقه ۲۸ ثانیه ۵۳ کیلومتر (۳۳ مایل)
۲۲ سپتامبر ۱۶۱۵ ۲۲:۲۷:۲۱ ۱۲۸ حلقه‌ای ۰٫۹۷۸۴ ۰۲ دقیقه ۱۱ ثانیه ۷۸ کیلومتر (۴۸ مایل)
۱۷ مارس ۱۶۱۶ ۱۸:۲۱:۴۵ ۱۳۳ کامل ۱٫۰۲۷۹ ۰۱ دقیقه ۵۸ ثانیه ۱۸۰ کیلومتر (۱۱۰ مایل)
۱۱ سپتامبر ۱۶۱۶ ۰۱:۴۴:۰۶ ۱۳۸ حلقه‌ای ۰٫۹۳۱۹ ۰۵ دقیقه ۴۲ ثانیه ۸۰۷ کیلومتر (۵۰۱ مایل)
۶ فوریه ۱۶۱۷ ۰۰:۲۰:۲۳ ۱۰۵ جزئی ۰٫۷۷۵۰
۷ مارس ۱۶۱۷ ۱۰:۰۵:۳۶ ۱۴۳ جزئی ۰٫۰۴۱۹
۱ اوت ۱۶۱۷ ۱۱:۲۹:۴۴ ۱۱۰ جزئی ۰٫۶۷۵۶
۲۶ ژانویه ۱۶۱۸ ۱۳:۴۶:۴۴ ۱۱۵ حلقه‌ای ۰٫۹۹۵۵ ۰۰ دقیقه ۲۳ ثانیه ۱۸ کیلومتر (۱۱ مایل)
۲۱ ژوئیه ۱۶۱۸ ۱۹:۴۴:۳۰ ۱۲۰ کامل ۱٫۰۲۶۰ ۰۲ دقیقه ۱۳ ثانیه ۹۴ کیلومتر (۵۸ مایل)
۱۵ ژانویه ۱۶۱۹ ۲۰:۳۸:۰۷ ۱۲۵ حلقه‌ای ۰٫۹۴۲۲ ۰۷ دقیقه ۱۶ ثانیه ۲۲۰ کیلومتر (۱۴۰ مایل)
۱۱ ژوئیه ۱۶۱۹ ۱۰:۲۹:۵۹ ۱۳۰ کامل ۱٫۰۷۱۸ ۰۶ دقیقه ۴۱ ثانیه ۲۵۵ کیلومتر (۱۵۸ مایل)
۴ ژانویه ۱۶۲۰ ۲۰:۵۱:۰۵ ۱۳۵ حلقه‌ای ۰٫۹۰۸۱ ۱۰ دقیقه ۱۳ ثانیه ۹۷۶ کیلومتر (۶۰۶ مایل)
۳۱ مه ۱۶۲۰ ۲۰:۳۳:۴۵ ۱۰۲ جزئی ۰٫۲۷۸۳
۳۰ ژوئن ۱۶۲۰ ۰۳:۴۶:۲۵ ۱۴۰ جزئی ۰٫۷۵۳۵
۲۴ نوامبر ۱۶۲۰ ۰۴:۱۶:۳۵ ۱۰۷ جزئی ۰٫۳۲۱۲
۲۱ مه ۱۶۲۱ ۰۸:۵۳:۴۴ ۱۱۲ حلقه‌ای ۰٫۹۹۶۲ ۰۰ دقیقه ۱۸ ثانیه ۱۸ کیلومتر (۱۱ مایل)
۱۳ نوامبر ۱۶۲۱ ۱۴:۲۳:۱۳ ۱۱۷ کامل ۱٫۰۱۹۴ ۰۱ دقیقه ۲۸ ثانیه ۸۴ کیلومتر (۵۲ مایل)
۱۰ مه ۱۶۲۲ ۱۳:۵۵:۳۵ ۱۲۲ حلقه‌ای ۰٫۹۵۳۱ ۰۶ دقیقه ۰۷ ثانیه ۱۷۲ کیلومتر (۱۰۷ مایل)
۳ نوامبر ۱۶۲۲ ۰۵:۳۴:۴۸ ۱۲۷ کامل ۱٫۰۵۴۴ ۰۵ دقیقه ۰۱ ثانیه ۱۸۰ کیلومتر (۱۱۰ مایل)
۲۹ آوریل ۱۶۲۳ ۱۴:۱۶:۰۰ ۱۳۲ حلقه‌ای ۰٫۹۳۷۸ ۰۶ دقیقه ۵۴ ثانیه ۴۰۵ کیلومتر (۲۵۲ مایل)
۲۳ اکتبر ۱۶۲۳ ۲۱:۱۷:۱۰ ۱۳۷ کامل ۱٫۰۲۹۸ ۰۲ دقیقه ۳۱ ثانیه ۱۵۹ کیلومتر (۹۹ مایل)
۱۹ مارس ۱۶۲۴ ۰۴:۴۰:۳۶ ۱۰۴ جزئی ۰٫۵۲۸۸
۱۷ آوریل ۱۶۲۴ ۱۷:۱۶:۱۸ ۱۴۲ جزئی ۰٫۰۵۸۲
۱۲ سپتامبر ۱۶۲۴ ۱۹:۱۹:۲۶ ۱۰۹ جزئی ۰٫۵۱۳۳
۱۲ اکتبر ۱۶۲۴ ۰۸:۵۳:۵۵ ۱۴۷ جزئی ۰٫۰۰۸۹
۸ مارس ۱۶۲۵ ۱۷:۳۲:۳۹ ۱۱۴ کامل ۱٫۰۴۳۴ ۰۳ دقیقه ۵۰ ثانیه ۱۶۶ کیلومتر (۱۰۳ مایل)
۱ سپتامبر ۱۶۲۵ ۲۱:۰۶:۵۷ ۱۱۹ حلقه‌ای ۰٫۹۳۸۰ ۰۷ دقیقه ۳۷ ثانیه ۲۷۴ کیلومتر (۱۷۰ مایل)
۲۶ فوریه ۱۶۲۶ ۰۹:۳۷:۲۶ ۱۲۴ کامل ۱٫۰۵۳۵ ۰۴ دقیقه ۴۲ ثانیه ۱۸۰ کیلومتر (۱۱۰ مایل)
۲۱ اوت ۱۶۲۶ ۲۱:۴۷:۴۲ ۱۲۹ حلقه‌ای ۰٫۹۵۸۴ ۰۴ دقیقه ۵۴ ثانیه ۱۵۴ کیلومتر (۹۶ مایل)
۱۶ فوریه ۱۶۲۷ ۰۰:۱۳:۳۱ ۱۳۴ مرکب ۱٫۰۰۴۰ ۰۰ دقیقه ۱۵ ثانیه ۳۴ کیلومتر (۲۱ مایل)
۱۱ اوت ۱۶۲۷ ۰۴:۱۷:۱۴ ۱۳۹ مرکب ۱٫۰۰۰۱ ۰۰ دقیقه ۰۰ ثانیه ۱ کیلومتر (۰٫۶۲ مایل)
۶ ژانویه ۱۶۲۸ ۱۵:۵۲:۵۲ ۱۰۶ جزئی ۰٫۴۷۳۹
۱ ژوئیه ۱۶۲۸ ۱۰:۵۰:۳۹ ۱۱۱ کامل ۱٫۰۶۹۲ ۰۵ دقیقه ۳۲ ثانیه ۵۰۱ کیلومتر (۳۱۱ مایل)
۲۵ دسامبر ۱۶۲۸ ۱۵:۰۸:۴۷ ۱۱۶ حلقه‌ای ۰٫۹۱۵۳ ۱۲ دقیقه ۰۲ ثانیه ۴۱۳ کیلومتر (۲۵۷ مایل)
۲۱ ژوئن ۱۶۲۹ ۰۳:۵۹:۲۴ ۱۲۱ کامل ۱٫۰۶۷۰ ۰۶ دقیقه ۲۰ ثانیه ۲۲۱ کیلومتر (۱۳۷ مایل)
۱۴ دسامبر ۱۶۲۹ ۱۶:۱۹:۰۷ ۱۲۶ حلقه‌ای ۰٫۹۵۱۳ ۰۵ دقیقه ۳۸ ثانیه ۱۷۹ کیلومتر (۱۱۱ مایل)
۱۰ ژوئن ۱۶۳۰ ۱۷:۴۱:۰۷ ۱۳۱ مرکب ۱٫۰۱۲۲ ۰۰ دقیقه ۵۵ ثانیه ۵۴ کیلومتر (۳۴ مایل)
۴ دسامبر ۱۶۳۰ ۰۰:۳۸:۵۹ ۱۳۶ مرکب ۱٫۰۰۱۷ ۰۰ دقیقه ۰۷ ثانیه ۹ کیلومتر (۵٫۶ مایل)
۱ مه ۱۶۳۱ ۰۹:۳۹:۲۳ ۱۰۳ جزئی ۰٫۲۶۷۷
۳۱ مه ۱۶۳۱ ۰۰:۲۵:۳۸ ۱۴۱ جزئی ۰٫۱۹۹۶
۲۵ اکتبر ۱۶۳۱ ۰۵:۰۴:۱۵ ۱۰۸ جزئی ۰٫۵۳۸۴
۲۳ نوامبر ۱۶۳۱ ۱۴:۵۳:۴۴ ۱۴۶ جزئی ۰٫۲۷۲۳
۱۹ آوریل ۱۶۳۲ ۰۹:۵۴:۳۰ ۱۱۳ حلقه‌ای ۰٫۹۴۴۷ ۰۶ دقیقه ۰۳ ثانیه ۲۶۷ کیلومتر (۱۶۶ مایل)
۱۳ اکتبر ۱۶۳۲ ۲۰:۰۹:۳۹ ۱۱۸ کامل ۱٫۰۲۲۰ ۰۱ دقیقه ۵۵ ثانیه ۹۱ کیلومتر (۵۷ مایل)
۸ آوریل ۱۶۳۳ ۱۴:۳۷:۰۶ ۱۲۳ حلقه‌ای ۰٫۹۹۱۳ ۰۰ دقیقه ۵۱ ثانیه ۳۱ کیلومتر (۱۹ مایل)
۳ اکتبر ۱۶۳۳ ۰۶:۰۰:۳۷ ۱۲۸ حلقه‌ای ۰٫۹۷۲۶ ۰۲ دقیقه ۴۸ ثانیه ۹۹ کیلومتر (۶۲ مایل)
۲۹ مارس ۱۶۳۴ ۰۲:۲۵:۱۱ ۱۳۳ کامل ۱٫۰۳۴۶ ۰۲ دقیقه ۲۴ ثانیه ۱۹۸ کیلومتر (۱۲۳ مایل)
۲۲ سپتامبر ۱۶۳۴ ۰۸:۴۷:۰۴ ۱۳۸ حلقه‌ای ۰٫۹۳۰۰ ۰۶ دقیقه ۰۳ ثانیه ۵۷۲ کیلومتر (۳۵۵ مایل)
۱۷ فوریه ۱۶۳۵ ۰۸:۵۷:۲۴ ۱۰۵ جزئی ۰٫۷۴۴۰
۱۸ مارس ۱۶۳۵ ۱۸:۲۴:۵۳ ۱۴۳ جزئی ۰٫۰۹۷۳
۱۲ اوت ۱۶۳۵ ۱۸:۲۰:۱۰ ۱۱۰ جزئی ۰٫۵۵۱۴
۶ فوریه ۱۶۳۶ ۲۲:۱۴:۳۳ ۱۱۵ حلقه‌ای ۰٫۹۹۴۳ ۰۰ دقیقه ۲۹ ثانیه ۲۳ کیلومتر (۱۴ مایل)
۱ اوت ۱۶۳۶ ۰۲:۵۸:۱۵ ۱۲۰ کامل ۱٫۰۲۷۵ ۰۲ دقیقه ۱۵ ثانیه ۱۰۳ کیلومتر (۶۴ مایل)
۲۶ ژانویه ۱۶۳۷ ۰۴:۴۸:۳۲ ۱۲۵ حلقه‌ای ۰٫۹۴۱۲ ۰۷ دقیقه ۱۲ ثانیه ۲۲۳ کیلومتر (۱۳۹ مایل)
۲۱ ژوئیه ۱۶۳۷ ۱۷:۵۷:۰۸ ۱۳۰ کامل ۱٫۰۷۳۱ ۰۶ دقیقه ۳۷ ثانیه ۲۵۱ کیلومتر (۱۵۶ مایل)
۱۵ ژانویه ۱۶۳۸ ۰۴:۵۱:۵۳ ۱۳۵ حلقه‌ای ۰٫۹۰۹۰ ۱۰ دقیقه ۰۰ ثانیه ۹۰۷ کیلومتر (۵۶۴ مایل)
۱۲ ژوئن ۱۶۳۸ ۰۳:۵۵:۴۴ ۱۰۲ جزئی ۰٫۱۳۷۰
۱۱ ژوئیه ۱۶۳۸ ۱۱:۱۱:۵۲ ۱۴۰ جزئی ۰٫۸۹۱۷
۵ دسامبر ۱۶۳۸ ۱۲:۳۶:۳۵ ۱۰۷ جزئی ۰٫۳۱۴۳
۴ ژانویه ۱۶۳۹ ۰۴:۵۶:۱۹ ۱۴۵ جزئی ۰٫۰۰۰۹
۱ ژوئن ۱۶۳۹ ۱۵:۵۵:۱۶ ۱۱۲ حلقه‌ای ۰٫۹۹۳۰ ۰۰ دقیقه ۳۱ ثانیه ۳۸ کیلومتر (۲۴ مایل)
۲۴ نوامبر ۱۶۳۹ ۲۲:۵۸:۵۵ ۱۱۷ کامل ۱٫۰۱۹۷ ۰۱ دقیقه ۲۷ ثانیه ۸۷ کیلومتر (۵۴ مایل)
۲۰ مه ۱۶۴۰ ۲۰:۳۷:۵۲ ۱۲۲ حلقه‌ای ۰٫۹۵۳۳ ۰۶ دقیقه ۰۰ ثانیه ۱۷۱ کیلومتر (۱۰۶ مایل)
۱۳ نوامبر ۱۶۴۰ ۱۴:۱۱:۱۹ ۱۲۷ کامل ۱٫۰۵۲۲ ۰۴ دقیقه ۵۰ ثانیه ۱۷۳ کیلومتر (۱۰۷ مایل)
۹ مه ۱۶۴۱ ۲۱:۰۱:۱۹ ۱۳۲ حلقه‌ای ۰٫۹۴۲۵ ۰۶ دقیقه ۵۶ ثانیه ۳۲۱ کیلومتر (۱۹۹ مایل)
۳ نوامبر ۱۶۴۱ ۰۵:۴۰:۰۹ ۱۳۷ کامل ۱٫۰۲۵۲ ۰۲ دقیقه ۱۵ ثانیه ۱۳۰ کیلومتر (۸۱ مایل)
۳۰ مارس ۱۶۴۲ ۱۲:۲۹:۲۹ ۱۰۴ جزئی ۰٫۴۶۶۸
۲۹ آوریل ۱۶۴۲ ۰۰:۲۹:۴۳ ۱۴۲ جزئی ۰٫۱۶۶۰
۲۴ سپتامبر ۱۶۴۲ ۰۲:۳۷:۳۷ ۱۰۹ جزئی ۰٫۴۱۹۹
۲۳ اکتبر ۱۶۴۲ ۱۶:۴۸:۳۶ ۱۴۷ جزئی ۰٫۰۵۵۱
۲۰ مارس ۱۶۴۳ ۰۱:۴۷:۱۹ ۱۱۴ کامل ۱٫۰۴۷۹ ۰۴ دقیقه ۰۲ ثانیه ۱۸۶ کیلومتر (۱۱۶ مایل)
۱۳ سپتامبر ۱۶۴۳ ۰۴:۰۱:۲۱ ۱۱۹ حلقه‌ای ۰٫۹۳۴۳ ۰۷ دقیقه ۳۵ ثانیه ۳۰۷ کیلومتر (۱۹۱ مایل)
۸ مارس ۱۶۴۴ ۱۸:۰۲:۴۳ ۱۲۴ کامل ۱٫۰۵۵۵ ۰۴ دقیقه ۵۷ ثانیه ۱۸۶ کیلومتر (۱۱۶ مایل)
۱ سپتامبر ۱۶۴۴ ۰۴:۴۵:۲۸ ۱۲۹ حلقه‌ای ۰٫۹۵۸۴ ۰۵ دقیقه ۰۰ ثانیه ۱۵۲ کیلومتر (۹۴ مایل)
۲۶ فوریه ۱۶۴۵ ۰۸:۳۵:۰۶ ۱۳۴ مرکب ۱٫۰۰۴۳ ۰۰ دقیقه ۱۷ ثانیه ۳۴ کیلومتر (۲۱ مایل)
۲۱ اوت ۱۶۴۵ ۱۱:۳۴:۱۸ ۱۳۹ مرکب ۱٫۰۰۴۰ ۰۰ دقیقه ۱۶ ثانیه ۲۸ کیلومتر (۱۷ مایل)
۱۶ ژانویه ۱۶۴۶ ۲۳:۵۹:۱۷ ۱۰۶ جزئی ۰٫۴۵۷۴
۱۲ ژوئیه ۱۶۴۶ ۱۸:۱۸:۱۹ ۱۱۱ کامل ۱٫۰۶۵۸ ۰۴ دقیقه ۴۴ ثانیه ۸۳۴ کیلومتر (۵۱۸ مایل)
۵ ژانویه ۱۶۴۷ ۲۳:۱۰:۵۹ ۱۱۶ حلقه‌ای ۰٫۹۱۶۱ ۱۱ دقیقه ۵۰ ثانیه ۴۱۳ کیلومتر (۲۵۷ مایل)
۲ ژوئیه ۱۶۴۷ ۱۱:۲۱:۲۱ ۱۲۱ کامل ۱٫۰۶۴۳ ۰۶ دقیقه ۱۵ ثانیه ۲۱۷ کیلومتر (۱۳۵ مایل)
۲۶ دسامبر ۱۶۴۷ ۰۰:۳۸:۳۵ ۱۲۶ حلقه‌ای ۰٫۹۵۳۵ ۰۵ دقیقه ۲۵ ثانیه ۱۷۰ کیلومتر (۱۱۰ مایل)
۲۱ ژوئن ۱۶۴۸ ۰۰:۴۳:۲۲ ۱۳۱ مرکب ۱٫۰۱۰۲ ۰۰ دقیقه ۴۹ ثانیه ۴۲ کیلومتر (۲۶ مایل)
۱۴ دسامبر ۱۶۴۸ ۰۹:۱۷:۵۵ ۱۳۶ مرکب ۱٫۰۰۳۵ ۰۰ دقیقه ۱۴ ثانیه ۱۸ کیلومتر (۱۱ مایل)
۱۱ مه ۱۶۴۹ ۱۶:۲۲:۰۴ ۱۰۳ جزئی ۰٫۱۴۲۷
۱۰ ژوئن ۱۶۴۹ ۰۷:۰۲:۳۷ ۱۴۱ جزئی ۰٫۳۳۴۵
۴ نوامبر ۱۶۴۹ ۱۳:۳۵:۰۸ ۱۰۸ جزئی ۰٫۴۹۷۸
۳ دسامبر ۱۶۴۹ ۲۳:۴۰:۳۷ ۱۴۶ جزئی ۰٫۲۸۹۶
۳۰ آوریل ۱۶۵۰ ۱۶:۴۸:۴۹ ۱۱۳ حلقه‌ای ۰٫۹۴۸۱ ۰۵ دقیقه ۴۳ ثانیه ۲۷۴ کیلومتر (۱۷۰ مایل)
۲۵ اکتبر ۱۶۵۰ ۰۴:۲۱:۲۵ ۱۱۸ کامل ۱٫۰۱۵۹ ۰۱ دقیقه ۲۶ ثانیه ۶۸ کیلومتر (۴۲ مایل)
۱۹ آوریل ۱۶۵۱ ۲۲:۰۴:۳۷ ۱۲۳ حلقه‌ای ۰٫۹۹۷۶ ۰۰ دقیقه ۱۴ ثانیه ۸ کیلومتر (۵٫۰ مایل)
۱۴ اکتبر ۱۶۵۱ ۱۳:۴۰:۵۶ ۱۲۸ حلقه‌ای ۰٫۹۶۶۸ ۰۳ دقیقه ۲۷ ثانیه ۱۲۰ کیلومتر (۷۵ مایل)
8 April 1652 ۱۰:۲۲:۲۸ ۱۳۳ کامل ۱٫۰۴۱۲ ۰۲ دقیقه ۴۹ ثانیه ۲۱۳ کیلومتر (۱۳۲ مایل)
۲ اکتبر ۱۶۵۲ ۱۵:۵۸:۳۰ ۱۳۸ حلقه‌ای ۰٫۹۲۷۵ ۰۶ دقیقه ۱۹ ثانیه ۴۹۷ کیلومتر (۳۰۹ مایل)
۲۷ فوریه ۱۶۵۳ ۱۷:۲۸:۵۰ ۱۰۵ جزئی ۰٫۷۰۴۳
۲۹ مارس ۱۶۵۳ ۰۲:۳۸:۰۶ ۱۴۳ جزئی ۰٫۱۶۲۲
۲۳ اوت ۱۶۵۳ ۰۱:۱۷:۲۶ ۱۱۰ جزئی ۰٫۴۳۵۶
۲۱ سپتامبر ۱۶۵۳ ۱۵:۵۵:۴۴ ۱۴۸ جزئی ۰٫۰۳۲۴
۱۷ فوریه ۱۶۵۴ ۰۶:۳۶:۳۸ ۱۱۵ حلقه‌ای ۰٫۹۹۳۳ ۰۰ دقیقه ۳۴ ثانیه ۲۷ کیلومتر (۱۷ مایل)
12 August 1654 ۱۰:۱۷:۴۳ ۱۲۰ کامل ۱٫۰۲۸۵ ۰۲ دقیقه ۱۶ ثانیه ۱۱۰ کیلومتر (۶۸ مایل)
۶ فوریه ۱۶۵۵ ۱۲:۵۱:۵۴ ۱۲۵ حلقه‌ای ۰٫۹۴۰۸ ۰۷ دقیقه ۰۳ ثانیه ۲۲۴ کیلومتر (۱۳۹ مایل)
۲ اوت ۱۶۵۵ ۰۱:۲۸:۳۶ ۱۳۰ کامل ۱٫۰۷۳۵ ۰۶ دقیقه ۲۸ ثانیه ۲۴۷ کیلومتر (۱۵۳ مایل)
۲۶ ژانویه ۱۶۵۶ ۱۲:۴۸:۱۰ ۱۳۵ حلقه‌ای ۰٫۹۱۰۶ ۰۹ دقیقه ۳۸ ثانیه ۸۲۰ کیلومتر (۵۱۰ مایل)
۲۱ ژوئیه ۱۶۵۶ ۱۸:۳۹:۴۸ ۱۴۰ کامل ۱٫۰۲۴۴
۱۵ دسامبر ۱۶۵۶ ۲۰:۵۹:۵۲ ۱۰۷ جزئی ۰٫۳۱۰۲
۱۴ ژانویه ۱۶۵۷ ۱۳:۰۸:۱۱ ۱۴۵ جزئی ۰٫۰۱۷۱
۱۱ ژوئن ۱۶۵۷ ۲۲:۵۲:۰۹ ۱۱۲ حلقه‌ای ۰٫۹۸۸۸ ۰۰ دقیقه ۴۵ ثانیه ۷۳ کیلومتر (۴۵ مایل)
۵ دسامبر ۱۶۵۷ ۰۷:۳۹:۳۶ ۱۱۷ کامل ۱٫۰۲۰۵ ۰۱ دقیقه ۲۹ ثانیه ۹۱ کیلومتر (۵۷ مایل)
۱ ژوئن ۱۶۵۸ ۰۳:۱۱:۳۸ ۱۲۲ حلقه‌ای ۰٫۹۵۳۲ ۰۵ دقیقه ۴۹ ثانیه ۱۷۲ کیلومتر (۱۰۷ مایل)
۲۴ نوامبر ۱۶۵۸ ۲۲:۵۴:۴۲ ۱۲۷ کامل ۱٫۰۵۰۲ ۰۴ دقیقه ۴۰ ثانیه ۱۶۷ کیلومتر (۱۰۴ مایل)
۲۱ مه ۱۶۵۹ ۰۳:۳۸:۵۳ ۱۳۲ حلقه‌ای ۰٫۹۴۶۹ ۰۶ دقیقه ۵۱ ثانیه ۲۶۴ کیلومتر (۱۶۴ مایل)
۱۴ نوامبر ۱۶۵۹ ۱۴:۱۰:۰۸ ۱۳۷ کامل ۱٫۰۲۰۸ ۰۱ دقیقه ۵۶ ثانیه ۱۰۶ کیلومتر (۶۶ مایل)
۹ آوریل ۱۶۶۰ ۲۰:۱۰:۱۱ ۱۰۴ جزئی ۰٫۳۹۰۶
۹ مه ۱۶۶۰ ۰۷:۳۶:۴۵ ۱۴۲ جزئی ۰٫۲۸۶۸
۴ اکتبر ۱۶۶۰ ۱۰:۰۳:۴۳ ۱۰۹ جزئی ۰٫۳۴۰۱
۳ نوامبر ۱۶۶۰ ۰۰:۵۰:۳۹ ۱۴۷ جزئی ۰٫۰۸۹۸
۳۰ مارس ۱۶۶۱ ۰۹:۵۵:۲۴ ۱۱۴ کامل ۱٫۰۵۲۴ ۰۴ دقیقه ۱۲ ثانیه ۲۰۹ کیلومتر (۱۳۰ مایل)
۲۳ سپتامبر ۱۶۶۱ ۱۱:۰۲:۳۴ ۱۱۹ حلقه‌ای ۰٫۹۳۰۶ ۰۷ دقیقه ۲۹ ثانیه ۳۴۷ کیلومتر (۲۱۶ مایل)
۲۰ مارس ۱۶۶۲ ۰۲:۲۱:۴۹ ۱۲۴ کامل ۱٫۰۵۷۶ ۰۵ دقیقه ۱۲ ثانیه ۱۹۱ کیلومتر (۱۱۹ مایل)
۱۲ سپتامبر ۱۶۶۲ ۱۱:۵۰:۴۵ ۱۲۹ حلقه‌ای ۰٫۹۵۸۱ ۰۵ دقیقه ۰۵ ثانیه ۱۵۳ کیلومتر (۹۵ مایل)
۹ مارس ۱۶۶۳ ۱۶:۴۸:۴۱ ۱۳۴ مرکب ۱٫۰۰۴۹ ۰۰ دقیقه ۲۱ ثانیه ۳۵ کیلومتر (۲۲ مایل)
۱ سپتامبر ۱۶۶۳ ۱۸:۵۹:۰۸ ۱۳۹ مرکب ۱٫۰۰۶۵ ۰۰ دقیقه ۲۹ ثانیه ۳۸ کیلومتر (۲۴ مایل)
۲۸ ژانویه ۱۶۶۴ ۰۸:۰۲:۳۱ ۱۰۶ جزئی ۰٫۴۳۷۶
۲۳ ژوئیه ۱۶۶۴ ۰۱:۴۸:۴۶ ۱۱۱ جزئی ۰٫۹۵۸۱
۲۱ اوت ۱۶۶۴ ۰۸:۵۸:۲۳ ۱۴۹ جزئی ۰٫۰۸۴۴
۱۶ ژانویه ۱۶۶۵ ۰۷:۱۱:۵۱ ۱۱۶ حلقه‌ای ۰٫۹۱۷۴ ۱۱ دقیقه ۲۴ ثانیه ۴۰۹ کیلومتر (۲۵۴ مایل)
۱۲ ژوئیه ۱۶۶۵ ۱۸:۴۴:۰۶ ۱۲۱ کامل ۱٫۰۶۱۱ ۰۶ دقیقه ۰۲ ثانیه ۲۱۱ کیلومتر (۱۳۱ مایل)
۵ ژانویه ۱۶۶۶ ۰۸:۵۸:۵۱ ۱۲۶ حلقه‌ای ۰٫۹۵۶۲ ۰۵ دقیقه ۰۷ ثانیه ۱۶۰ کیلومتر (۹۹ مایل)
۲ ژوئیه ۱۶۶۶ ۰۷:۴۲:۳۰ ۱۳۱ مرکب ۱٫۰۰۷۵ ۰۰ دقیقه ۳۹ ثانیه ۲۹ کیلومتر (۱۸ مایل)
۲۵ دسامبر ۱۶۶۶ ۱۷:۵۹:۱۶ ۱۳۶ مرکب ۱٫۰۰۵۸ ۰۰ دقیقه ۲۴ ثانیه ۳۰ کیلومتر (۱۹ مایل)
۲۲ مه ۱۶۶۷ ۲۲:۵۸:۰۰ ۱۰۳ جزئی ۰٫۰۱۰۲
۲۱ ژوئن ۱۶۶۷ ۱۳:۳۶:۰۷ ۱۴۱ جزئی ۰٫۴۷۳۲
۱۵ نوامبر ۱۶۶۷ ۲۲:۱۲:۰۶ ۱۰۸ جزئی ۰٫۴۶۶۷
۱۵ دسامبر ۱۶۶۷ ۰۸:۲۹:۵۹ ۱۴۶ جزئی ۰٫۳۰۲۴
۱۰ مه ۱۶۶۸ ۲۳:۳۷:۲۴ ۱۱۳ حلقه‌ای ۰٫۹۵۱۰ ۰۵ دقیقه ۲۱ ثانیه ۲۹۶ کیلومتر (۱۸۴ مایل)
۴ نوامبر ۱۶۶۸ ۱۲:۴۰:۰۵ ۱۱۸ مرکب ۱٫۰۱۰۲ ۰۰ دقیقه ۵۷ ثانیه ۴۵ کیلومتر (۲۸ مایل)
۳۰ آوریل ۱۶۶۹ ۰۵:۲۶:۰۷ ۱۲۳ مرکب ۱٫۰۰۳۶ ۰۰ دقیقه ۲۲ ثانیه ۱۳ کیلومتر (۸٫۱ مایل)
۲۴ اکتبر ۱۶۶۹ ۲۱:۲۸:۰۵ ۱۲۸ حلقه‌ای ۰٫۹۶۱۳ ۰۴ دقیقه ۰۷ ثانیه ۱۴۱ کیلومتر (۸۸ مایل)
۱۹ آوریل ۱۶۷۰ ۱۸:۱۲:۲۰ ۱۳۳ کامل ۱٫۰۴۷۶ ۰۳ دقیقه ۱۵ ثانیه ۲۲۵ کیلومتر (۱۴۰ مایل)
۱۳ اکتبر ۱۶۷۰ ۲۳:۱۹:۰۰ ۱۳۸ حلقه‌ای ۰٫۹۲۴۷ ۰۶ دقیقه ۳۴ ثانیه ۴۶۷ کیلومتر (۲۹۰ مایل)
۱۱ مارس ۱۶۷۱ ۰۱:۵۰:۵۸ ۱۰۵ جزئی ۰٫۶۵۰۴
۹ آوریل ۱۶۷۱ ۱۰:۴۱:۲۵ ۱۴۳ جزئی ۰٫۲۴۲۳
۳ سپتامبر ۱۶۷۱ ۰۸:۲۳:۵۷ ۱۱۰ جزئی ۰٫۳۳۱۸
۲ اکتبر ۱۶۷۱ ۲۳:۱۳:۲۲ ۱۴۸ جزئی ۰٫۱۱۷۷
۲۸ فوریه ۱۶۷۲ ۱۴:۵۰:۴۳ ۱۱۵ حلقه‌ای ۰٫۹۹۲۶ ۰۰ دقیقه ۳۸ ثانیه ۳۰ کیلومتر (۱۹ مایل)
۲۲ اوت ۱۶۷۲ ۱۷:۴۴:۰۶ ۱۲۰ کامل ۱٫۰۲۸۸ ۰۲ دقیقه ۱۵ ثانیه ۱۱۷ کیلومتر (۷۳ مایل)
۱۶ فوریه ۱۶۷۳ ۲۰:۴۹:۱۸ ۱۲۵ حلقه‌ای ۰٫۹۴۰۹ ۰۶ دقیقه ۵۲ ثانیه ۲۲۳ کیلومتر (۱۳۹ مایل)
۱۲ اوت ۱۶۷۳ ۰۹:۰۴:۰۵ ۱۳۰ کامل ۱٫۰۷۳۱ ۰۶ دقیقه ۱۵ ثانیه ۲۴۲ کیلومتر (۱۵۰ مایل)
۵ فوریه ۱۶۷۴ ۲۰:۴۱:۳۵ ۱۳۵ حلقه‌ای ۰٫۹۱۲۹ ۰۹ دقیقه ۰۹ ثانیه ۷۳۶ کیلومتر (۴۵۷ مایل)
۲ اوت ۱۶۷۴ ۰۲:۰۷:۵۷ ۱۴۰ کامل ۱٫۰۵۶۰ ۰۴ دقیقه ۰۸ ثانیه ۴۹۸ کیلومتر (۳۰۹ مایل)
۲۷ دسامبر ۱۶۷۴ ۰۵:۲۷:۳۳ ۱۰۷ جزئی ۰٫۳۱۰۸
۲۵ ژانویه ۱۶۷۵ ۲۱:۱۹:۴۸ ۱۴۵ جزئی ۰٫۰۳۴۶
۲۳ ژوئن ۱۶۷۵ ۰۵:۴۴:۳۹ ۱۱۲ حلقه‌ای ۰٫۹۸۳۵ ۰۱ دقیقه ۰۱ ثانیه ۱۵۴ کیلومتر (۹۶ مایل)
۱۶ دسامبر ۱۶۷۵ ۱۶:۲۴:۰۳ ۱۱۷ کامل ۱٫۰۲۱۸ ۰۱ دقیقه ۳۳ ثانیه ۹۷ کیلومتر (۶۰ مایل)
۱۱ ژوئن ۱۶۷۶ ۰۹:۴۲:۳۷ ۱۲۲ حلقه‌ای ۰٫۹۵۲۷ ۰۵ دقیقه ۳۸ ثانیه ۱۷۶ کیلومتر (۱۰۹ مایل)
۵ دسامبر ۱۶۷۶ ۰۷:۴۲:۰۸ ۱۲۷ کامل ۱٫۰۴۸۶ ۰۴ دقیقه ۳۰ ثانیه ۱۶۲ کیلومتر (۱۰۱ مایل)
۳۱ مه ۱۶۷۷ ۱۰:۱۳:۵۳ ۱۳۲ حلقه‌ای ۰٫۹۵۱۰ ۰۶ دقیقه ۳۶ ثانیه ۲۲۳ کیلومتر (۱۳۹ مایل)
۲۴ نوامبر ۱۶۷۷ ۲۲:۴۴:۰۳ ۱۳۷ کامل ۱٫۰۱۶۶ ۰۱ دقیقه ۳۶ ثانیه ۸۴ کیلومتر (۵۲ مایل)
۲۱ آوریل ۱۶۷۸ ۰۳:۴۵:۵۰ ۱۰۴ جزئی ۰٫۳۰۴۹
۲۰ مه ۱۶۷۸ ۱۴:۴۰:۴۲ ۱۴۲ جزئی ۰٫۴۱۵۸
۱۵ اکتبر ۱۶۷۸ ۱۷:۳۶:۵۸ ۱۰۹ جزئی ۰٫۲۷۳۰
۱۴ نوامبر ۱۶۷۸ ۰۸:۵۸:۱۴ ۱۴۷ جزئی ۰٫۱۱۴۸
۱۰ آوریل ۱۶۷۹ ۱۷:۵۵:۱۳ ۱۱۴ کامل ۱٫۰۵۶۵ ۰۴ دقیقه ۱۷ ثانیه ۲۳۳ کیلومتر (۱۴۵ مایل)
۴ اکتبر ۱۶۷۹ ۱۸:۱۳:۵۶ ۱۱۹ حلقه‌ای ۰٫۹۲۷۰ ۰۷ دقیقه ۲۱ ثانیه ۳۹۱ کیلومتر (۲۴۳ مایل)
۳۰ مارس ۱۶۸۰ ۱۰:۳۲:۰۱ ۱۲۴ کامل ۱٫۰۵۹۵ ۰۵ دقیقه ۲۵ ثانیه ۱۹۷ کیلومتر (۱۲۲ مایل)
۲۲ سپتامبر ۱۶۸۰ ۱۹:۰۶:۲۳ ۱۲۹ حلقه‌ای ۰٫۹۵۷۸ ۰۵ دقیقه ۰۸ ثانیه ۱۵۳ کیلومتر (۹۵ مایل)
۲۰ مارس ۱۶۸۱ ۰۰:۵۲:۵۹ ۱۳۴ مرکب ۱٫۰۰۵۷ ۰۰ دقیقه ۲۶ ثانیه ۳۷ کیلومتر (۲۳ مایل)
۱۲ سپتامبر ۱۶۸۱ ۰۲:۳۳:۱۲ ۱۳۹ مرکب ۱٫۰۰۸۳ ۰۰ دقیقه ۴۰ ثانیه ۴۳ کیلومتر (۲۷ مایل)
۷ فوریه ۱۶۸۲ ۱۵:۵۹:۲۱ ۱۰۶ جزئی ۰٫۴۱۰۱
۳ اوت ۱۶۸۲ ۰۹:۲۱:۱۱ ۱۱۱ جزئی ۰٫۸۲۴۶
۱ سپتامبر ۱۶۸۲ ۱۶:۴۲:۲۴ ۱۴۹ جزئی ۰٫۱۹۷۸
۲۷ ژانویه ۱۶۸۳ ۱۵:۱۰:۰۹ ۱۱۶ حلقه‌ای ۰٫۹۱۹۵ ۱۰ دقیقه ۴۴ ثانیه ۴۰۱ کیلومتر (۲۴۹ مایل)
۲۴ ژوئیه ۱۶۸۳ ۰۲:۰۷:۰۰ ۱۲۱ کامل ۱٫۰۵۶۹ ۰۵ دقیقه ۳۸ ثانیه ۲۰۳ کیلومتر (۱۲۶ مایل)
۱۶ ژانویه ۱۶۸۴ ۱۷:۱۸:۵۳ ۱۲۶ حلقه‌ای ۰٫۹۵۹۶ ۰۴ دقیقه ۴۳ ثانیه ۱۴۷ کیلومتر (۹۱ مایل)
۱۲ ژوئیه ۱۶۸۴ ۱۴:۴۰:۳۵ ۱۳۱ مرکب ۱٫۰۰۴۱ ۰۰ دقیقه ۲۳ ثانیه ۱۶ کیلومتر (۹٫۹ مایل)
۵ ژانویه ۱۶۸۵ ۰۲:۴۲:۵۰ ۱۳۶ مرکب ۱٫۰۰۸۶ ۰۰ دقیقه ۳۵ ثانیه ۴۴ کیلومتر (۲۷ مایل)
۱ ژوئیه ۱۶۸۵ ۲۰:۰۶:۰۷ ۱۴۱ جزئی ۰٫۶۱۶۳
۲۶ نوامبر ۱۶۸۵ ۰۶:۵۴:۴۳ ۱۰۸ جزئی ۰٫۴۴۴۲
۲۵ دسامبر ۱۶۸۵ ۱۷:۲۲:۳۵ ۱۴۶ جزئی ۰٫۳۱۰۲
۲۲ مه ۱۶۸۶ ۰۶:۲۱:۲۰ ۱۱۳ حلقه‌ای ۰٫۹۵۳۳ ۰۴ دقیقه ۵۶ ثانیه ۳۵۳ کیلومتر (۲۱۹ مایل)
۱۵ نوامبر ۱۶۸۶ ۲۱:۰۵:۰۰ ۱۱۸ مرکب ۱٫۰۰۴۸ ۰۰ دقیقه ۲۸ ثانیه ۲۲ کیلومتر (۱۴ مایل)
۱۱ مه ۱۶۸۷ ۱۲:۴۲:۲۸ ۱۲۳ مرکب ۱٫۰۰۹۴ ۰۰ دقیقه ۵۷ ثانیه ۳۳ کیلومتر (۲۱ مایل)
۵ نوامبر ۱۶۸۷ ۰۵:۲۲:۲۴ ۱۲۸ حلقه‌ای ۰٫۹۵۶۱ ۰۴ دقیقه ۴۹ ثانیه ۱۶۰ کیلومتر (۹۹ مایل)
۳۰ آوریل ۱۶۸۸ ۰۱:۵۷:۳۴ ۱۳۳ کامل ۱٫۰۵۳۵ ۰۳ دقیقه ۴۰ ثانیه ۲۳۴ کیلومتر (۱۴۵ مایل)
۲۴ اکتبر ۱۶۸۸ ۰۶:۴۶:۴۱ ۱۳۸ حلقه‌ای ۰٫۹۲۲۱ ۰۶ دقیقه ۴۹ ثانیه ۴۵۳ کیلومتر (۲۸۱ مایل)
۲۱ مارس ۱۶۸۹ ۱۰:۰۶:۴۲ ۱۰۵ جزئی ۰٫۵۸۶۷
۱۹ آوریل ۱۶۸۹ ۱۸:۳۹:۲۳ ۱۴۳ جزئی ۰٫۳۳۱۲
۱۳ سپتامبر ۱۶۸۹ ۱۵:۳۹:۲۲ ۱۱۰ جزئی ۰٫۲۳۹۴
۱۳ اکتبر ۱۶۸۹ ۰۶:۴۰:۰۲ ۱۴۸ جزئی ۰٫۱۹۲۰
۱۰ مارس ۱۶۹۰ ۲۲:۵۶:۰۰ ۱۱۵ حلقه‌ای ۰٫۹۹۲۰ ۰۰ دقیقه ۴۲ ثانیه ۳۳ کیلومتر (۲۱ مایل)
۳ سپتامبر ۱۶۹۰ ۰۱:۱۷:۴۷ ۱۲۰ کامل ۱٫۰۲۸۷ ۰۲ دقیقه ۱۳ ثانیه ۱۲۲ کیلومتر (۷۶ مایل)
۲۸ فوریه ۱۶۹۱ ۰۴:۳۷:۴۱ ۱۲۵ حلقه‌ای ۰٫۹۴۱۴ ۰۶ دقیقه ۴۰ ثانیه ۲۲۰ کیلومتر (۱۴۰ مایل)
۲۳ اوت ۱۶۹۱ ۱۶:۴۵:۵۷ ۱۳۰ کامل ۱٫۰۷۲۰ ۰۶ دقیقه ۰۱ ثانیه ۲۳۶ کیلومتر (۱۴۷ مایل)
۱۷ فوریه ۱۶۹۲ ۰۴:۲۶:۵۶ ۱۳۵ حلقه‌ای ۰٫۹۱۵۹ ۰۸ دقیقه ۳۶ ثانیه ۶۴۴ کیلومتر (۴۰۰ مایل)
۱۲ اوت ۱۶۹۲ ۰۹:۴۱:۰۵ ۱۴۰ کامل ۱٫۰۵۴۶ ۰۴ دقیقه ۱۰ ثانیه ۳۵۳ کیلومتر (۲۱۹ مایل)
۶ ژانویه ۱۶۹۳ ۱۳:۵۵:۳۳ ۱۰۷ جزئی ۰٫۳۰۹۷
۵ فوریه ۱۶۹۳ ۰۵:۲۷:۰۹ ۱۴۵ جزئی ۰٫۰۵۹۷
۳ ژوئیه ۱۶۹۳ ۱۲:۳۳:۵۲ ۱۱۲ جزئی ۰٫۹۷۱۸
۲۷ دسامبر ۱۶۹۳ ۰۱:۱۰:۵۰ ۱۱۷ کامل ۱٫۰۲۳۶ ۰۱ دقیقه ۳۹ ثانیه ۱۰۵ کیلومتر (۶۵ مایل)
۲۲ ژوئن ۱۶۹۴ ۱۶:۰۸:۴۵ ۱۲۲ حلقه‌ای ۰٫۹۵۱۷ ۰۵ دقیقه ۲۷ ثانیه ۱۸۳ کیلومتر (۱۱۴ مایل)
۱۶ دسامبر ۱۶۹۴ ۱۶:۳۳:۱۱ ۱۲۷ کامل ۱٫۰۴۷۵ ۰۴ دقیقه ۲۲ ثانیه ۱۵۸ کیلومتر (۹۸ مایل)
۱۱ ژوئن ۱۶۹۵ ۱۶:۴۴:۲۴ ۱۳۲ حلقه‌ای ۰٫۹۵۴۵ ۰۶ دقیقه ۱۳ ثانیه ۱۹۳ کیلومتر (۱۲۰ مایل)
۶ دسامبر ۱۶۹۵ ۰۷:۲۳:۱۸ ۱۳۷ کامل ۱٫۰۱۲۸ ۰۱ دقیقه ۱۶ ثانیه ۶۴ کیلومتر (۴۰ مایل)
۱ مه ۱۶۹۶ ۱۱:۱۵:۱۹ ۱۰۴ جزئی ۰٫۲۰۷۸
۳۰ مه ۱۶۹۶ ۲۱:۴۱:۲۳ ۱۴۲ جزئی ۰٫۵۵۳۴
۲۶ اکتبر ۱۶۹۶ ۰۱:۱۷:۰۷ ۱۰۹ جزئی ۰٫۲۱۷۲
۲۴ نوامبر ۱۶۹۶ ۱۷:۱۰:۴۱ ۱۴۷ جزئی ۰٫۱۳۱۸
۲۱ آوریل ۱۶۹۷ ۰۱:۴۹:۲۲ ۱۱۴ کامل ۱٫۰۶۰۲ ۰۴ دقیقه ۱۸ ثانیه ۲۶۲ کیلومتر (۱۶۳ مایل)
۱۵ اکتبر ۱۶۹۷ ۰۱:۳۳:۴۱ ۱۱۹ حلقه‌ای ۰٫۹۲۳۶ ۰۷ دقیقه ۱۲ ثانیه ۴۴۱ کیلومتر (۲۷۴ مایل)
۱۰ آوریل ۱۶۹۸ ۱۸:۳۴:۲۶ ۱۲۴ کامل ۱٫۰۶۱۳ ۰۵ دقیقه ۳۶ ثانیه ۲۰۱ کیلومتر (۱۲۵ مایل)
۴ اکتبر ۱۶۹۸ ۰۲:۳۱:۲۵ ۱۲۹ حلقه‌ای ۰٫۹۵۷۳ ۰۵ دقیقه ۱۰ ثانیه ۱۵۵ کیلومتر (۹۶ مایل)
۳۱ مارس ۱۶۹۹ ۰۸:۴۸:۴۵ ۱۳۴ مرکب ۱٫۰۰۶۵ ۰۰ دقیقه ۳۲ ثانیه ۳۸ کیلومتر (۲۴ مایل)
۲۳ سپتامبر ۱۶۹۹ ۱۰:۱۶:۱۲ ۱۳۹ مرکب ۱٫۰۰۹۵ ۰۰ دقیقه ۴۹ ثانیه ۴۶ کیلومتر (۲۹ مایل)
۱۸ فوریه ۱۷۰۰ ۲۳:۴۹:۳۵ ۱۰۶ جزئی ۰٫۳۷۴۴
۱۴ اوت ۱۷۰۰ ۱۶:۵۹:۰۶ ۱۱۱ جزئی ۰٫۷۰۰۰
۱۳ سپتامبر ۱۷۰۰ ۰۰:۳۴:۱۸ ۱۴۹ جزئی ۰٫۲۹۹۶