فهرست‌های خورشیدگرفتگی‌ها
نمودار یک خورشیدگرفتگی (اندازه‌ها غیرطبیعی‌اند)
شکل هندسی خورشیدگرفتگی
(اندازه‌ها غیرطبیعی‌اند)
سده‌ها

پس از میلاد

خورشیدگرفتگی‌های قابل مشاهده در
چین • بریتانیا • فیلیپین • ایالات متحدهٔ آمریکا • ایران
جستارهای وابسته: فهرست ماه‌گرفتگی‌ها

این فهرست شامل خورشیدگرفتگی‌های قرن شانزدهم پیش از میلاد است که در طی دورهٔ سال ۱۶۰۰ پیش از میلاد تا ۱۵۰۱ پیش از میلاد روی داده‌اند. در این دوره، ۲۲۵ خورشیدگرفتگی رخ داد که ۷۸ مورد آن خورشیدگرفتگی جزئی، ۶۷ مورد خورشیدگرفتگی حلقه‌ای، ۵۹ خورشیدگرفتگی کامل و ۲۱ مورد نیز از نوع خورشیدگرفتگی مرکب بود. بیش‌ترین تعداد خورشیدگرفتگی در طول یکسال، مربوط به سال ۱۶۷۶ پیش از میلاد بوده که پنج گرفتگی روی داد و در ماه ژوئیه سال ۱۶۱۱ پیش از میلاد، دو خورشیدگرفتگی رخ داد.

تاریخ زمان
بزرگترین گرفت
چرخهٔ ساروس نوع قدر مدت زمان مکان مسیر گرفتگی ناحیهٔ جغرافیایی منبع
-۸۳۹۹-۰۱-۰۲ ۲ ژانویه ۱۶۰۰ ۲۲:۴۱:۵۶ ۳۵ جزئی ۰.۵۴۵۳
-۸۳۹۹-۰۵-۳۱ ۳۱ مه ۱۶۰۰ ۰۴:۳۰:۵۵ ۲ جزئی ۰.۳۴۸۱
-۸۳۹۹-۰۶-۲۹ ۲۹ ژوئن ۱۶۰۰ ۱۵:۲۳:۲۱ ۴۰ جزئی ۰.۳۸۳۳
-۸۳۹۹-۱۱-۲۳ ۲۳ نوامبر ۱۶۰۰ ۱۸:۳۰:۰۸ ۷ کامل ۱.۰۱۶۷ ۰۰m ۵۹s ۱۳۸ کیلومتر (۸۶ مایل)
-۸۴۰۰-۰۵-۲۰ ۲۰ مه ۱۵۹۹ ۰۸:۰۱:۴۳ ۱۲ حلقه‌ای ۰.۹۴۹۸ ۰۴m ۴۶s ۲۳۵ کیلومتر (۱۴۶ مایل)
-۸۴۰۰-۱۱-۱۳ ۱۳ نوامبر ۱۵۹۹ ۰۹:۴۹:۰۹ ۱۷ کامل ۱.۰۴۵۲ ۰۳m ۵۵s ۱۵۵ کیلومتر (۹۶ مایل)
-۸۴۰۱-۰۵-۰۹ ۹ مه ۱۵۹۸ ۰۸:۴۲:۳۰ ۲۲ حلقه‌ای ۰.۹۵۸۷ ۰۵m ۱۸s ۱۵۲ کیلومتر (۹۴ مایل)
-۸۴۰۱-۱۱-۰۳ ۳ نوامبر ۱۵۹۸ ۰۰:۳۱:۴۸ ۲۷ مرکب ۱.۰۱۳۸ ۰۱m ۲۲s ۵۳ کیلومتر (۳۳ مایل)
-۸۴۰۲-۰۴-۲۷ ۲۷ آوریل ۱۵۹۷ ۱۳:۵۱:۲۵ ۳۲ حلقه‌ای ۰.۹۹۳۷ ۰۰m ۳۱s ۵۱ کیلومتر (۳۲ مایل)
-۸۴۰۲-۱۰-۲۲ ۲۲ اکتبر ۱۵۹۷ ۱۰:۰۸:۴۵ ۳۷ جزئی ۰.۶۴۱۹
-۸۴۰۳-۰۳-۱۸ ۱۸ مارس ۱۵۹۶ ۱۸:۳۱:۵۲ ۴ کامل ۱.۰۵۴۷ ۰۳m ۳۳s ۶۰۷ کیلومتر (۳۷۷ مایل)
-۸۴۰۳-۰۹-۱۱ ۱۱ سپتامبر ۱۵۹۶ ۱۷:۵۶:۴۴ ۹ جزئی ۰.۷۸۵۰
-۸۴۰۴-۰۳-۰۸ ۸ مارس ۱۵۹۵ ۱۱:۲۴:۳۲ ۱۴ کامل ۱.۰۶۳۰ ۰۵m ۴۸s ۲۱۲ کیلومتر (۱۳۲ مایل)
-۸۴۰۴-۰۸-۳۱ ۳۱ اوت ۱۵۹۵ ۱۸:۵۱:۱۸ ۱۹ حلقه‌ای ۰.۹۵۴۶ ۰۵m ۴۱s ۱۷۸ کیلومتر (۱۱۱ مایل)
-۸۴۰۵-۰۲-۲۶ ۲۶ فوریه ۱۵۹۴ ۰۱:۴۱:۲۹ ۲۴ مرکب ۱.۰۱۲۸ ۰۱m ۰۶s ۵۱ کیلومتر (۳۲ مایل)
-۸۴۰۵-۰۸-۲۱ ۲۱ اوت ۱۵۹۴ ۰۲:۳۶:۵۰ ۲۹ مرکب ۱.۰۱۲۰ ۰۱m ۰۵s ۴۴ کیلومتر (۲۷ مایل)
-۸۴۰۶-۰۲-۱۵ ۱۵ فوریه ۱۵۹۳ ۰۹:۲۲:۳۰ ۳۴ جزئی ۰.۴۵۲۵
-۸۴۰۶-۰۷-۱۱ ۱۱ ژوئیه ۱۵۹۳ ۰۹:۰۸:۱۸ ۱ جزئی ۰.۰۹۲۵
-۸۴۰۶-۰۸-۰۹ ۹ اوت ۱۵۹۳ ۱۶:۵۳:۵۳ ۳۹ جزئی ۰.۸۹۲۷
-۸۴۰۷-۰۱-۰۴ ۴ ژانویه ۱۵۹۲ ۱۶:۱۴:۰۷ ۶ حلقه‌ای ۰.۹۱۶۰ ۰۸m ۴۵s ۲۵۸ کیلومتر (۱۶۰ مایل)
-۸۴۰۷-۰۷-۰۱ ۱ ژوئیه ۱۵۹۲ ۰۱:۳۶:۴۹ ۱۱ کامل ۱.۰۴۵۵ ۰۴m ۱۰s ۲۴۶ کیلومتر (۱۵۳ مایل)
-۸۴۰۷-۱۲-۲۴ ۲۴ دسامبر ۱۵۹۲ ۱۸:۵۳:۱۲ ۱۶ حلقه‌ای ۰.۹۶۴۲ ۰۴m ۲۰s ۱۳۳ کیلومتر (۸۳ مایل)
-۸۴۰۸-۰۶-۲۰ ۲۰ ژوئن ۱۵۹۱ ۱۳:۳۴:۱۲ ۲۱ حلقه‌ای ۰.۹۹۹۷ ۰۰m ۰۲s ۱ کیلومتر (۰٫۶۲ مایل)
-۸۴۰۸-۱۲-۱۴ ۱۴ دسامبر ۱۵۹۱ ۰۴:۴۵:۵۱ ۲۶ کامل ۱.۰۱۶۱ ۰۱m ۱۶s ۶۲ کیلومتر (۳۹ مایل)
-۸۴۰۹-۰۶-۰۹ ۹ ژوئن ۱۵۹۰ ۱۸:۲۲:۳۵ ۳۱ حلقه‌ای ۰.۹۵۱۶ ۰۳m ۵۱s ۲۷۱ کیلومتر (۱۶۸ مایل)
-۸۴۰۹-۱۲-۰۳ ۳ دسامبر ۱۵۹۰ ۱۹:۳۶:۲۵ ۳۶ جزئی ۰.۷۹۹۴
-۸۴۱۰-۰۴-۲۹ ۲۹ آوریل ۱۵۸۹ ۰۵:۰۳:۲۷ ۳ جزئی ۰.۴۴۶۵
-۸۴۱۰-۰۵-۲۸ ۲۸ مه ۱۵۸۹ ۱۹:۰۰:۱۷ ۴۱ جزئی ۰.۰۸۴۷
-۸۴۱۰-۱۰-۲۳ ۲۳ اکتبر ۱۵۸۹ ۲۲:۳۶:۳۰ ۸ حلقه‌ای ۰.۹۸۹۲ ۰۰m ۴۷s ۱۲۹ کیلومتر (۸۰ مایل)
-۸۴۱۱-۰۴-۱۸ ۱۸ آوریل ۱۵۸۸ ۱۲:۱۱:۱۷ ۱۳ کامل ۱.۰۱۶۳ ۰۱m ۲۹s ۶۳ کیلومتر (۳۹ مایل)
-۸۴۱۱-۱۰-۱۳ ۱۳ اکتبر ۱۵۸۸ ۰۶:۱۱:۴۹ ۱۸ حلقه‌ای ۰.۹۴۷۶ ۰۵m ۳۵s ۲۰۰ کیلومتر (۱۲۰ مایل)
-۸۴۱۲-۰۴-۰۸ ۸ آوریل ۱۵۸۷ ۰۲:۰۵:۰۵ ۲۳ کامل ۱.۰۶۵۳ ۰۵m ۱۶s ۲۲۲ کیلومتر (۱۳۸ مایل)
-۸۴۱۲-۱۰-۰۲ ۲ اکتبر ۱۵۸۷ ۰۶:۵۹:۴۳ ۲۸ حلقه‌ای ۰.۹۲۰۴ ۰۸m ۵۹s ۳۲۷ کیلومتر (۲۰۳ مایل)
-۸۴۱۳-۰۳-۲۸ ۲۸ مارس ۱۵۸۶ ۱۹:۰۵:۴۲ ۳۳ جزئی ۰.۹۹۶۰
-۸۴۱۳-۰۹-۲۱ ۲۱ سپتامبر ۱۵۸۶ ۰۶:۴۷:۳۰ ۳۸ جزئی ۰.۷۹۷۱
-۸۴۱۴-۰۲-۱۶ ۱۶ فوریه ۱۵۸۵ ۲۳:۴۷:۵۵ ۵ حلقه‌ای ۰.۹۸۷۱ ۰۰m ۵۱s ۹۷ کیلومتر (۶۰ مایل)
-۸۴۱۴-۰۸-۱۱ ۱۱ اوت ۱۵۸۵ ۰۱:۱۶:۰۹ ۱۰ کامل ۱.۰۱۶۴ ۰۰m ۵۱s ۴۱۴ کیلومتر (۲۵۷ مایل)
-۸۴۱۵-۰۲-۰۵ ۵ فوریه ۱۵۸۴ ۰۵:۱۳:۵۲ ۱۵ حلقه‌ای ۰.۹۴۳۶ ۰۶m ۲۰s ۲۱۱ کیلومتر (۱۳۱ مایل)
-۸۴۱۵-۰۷-۳۱ ۳۱ ژوئیه ۱۵۸۴ ۱۶:۴۸:۱۳ ۲۰ کامل ۱.۰۶۸۳ ۰۵m ۲۶s ۲۳۰ کیلومتر (۱۴۰ مایل)
-۸۴۱۶-۰۱-۲۵ ۲۵ ژانویه ۱۵۸۳ ۰۵:۰۶:۲۲ ۲۵ حلقه‌ای ۰.۹۲۵۷ ۱۰m ۰۷s ۳۳۱ کیلومتر (۲۰۶ مایل)
-۸۴۱۶-۰۷-۲۱ ۲۱ ژوئیه ۱۵۸۳ ۰۹:۲۶:۳۴ ۳۰ کامل ۱.۰۵۵۰ ۰۵m ۱۹s ۲۰۶ کیلومتر (۱۲۸ مایل)
-۸۴۱۷-۰۱-۱۴ ۱۴ ژانویه ۱۵۸۲ ۰۶:۳۸:۱۵ ۳۵ جزئی ۰.۵۸۱۰
-۸۴۱۷-۰۶-۱۱ ۱۱ ژوئن ۱۵۸۲ ۱۱:۱۳:۰۹ ۲ جزئی ۰.۲۰۰۸
-۸۴۱۷-۰۷-۱۰ ۱۰ ژوئیه ۱۵۸۲ ۲۲:۳۲:۰۳ ۴۰ جزئی ۰.۴۹۶۷
-۸۴۱۷-۱۲-۰۵ ۵ دسامبر ۱۵۸۲ ۰۳:۱۸:۰۲ ۷ کامل ۱.۰۱۹۶ ۰۱m ۰۸s ۱۶۰ کیلومتر (۹۹ مایل)
-۸۴۱۸-۰۵-۳۰ ۳۰ مه ۱۵۸۱ ۱۴:۱۹:۰۲ ۱۲ حلقه‌ای ۰.۹۴۷۲ ۰۴m ۳۵s ۲۷۸ کیلومتر (۱۷۳ مایل)
-۸۴۱۸-۱۱-۲۳ ۲۳ نوامبر ۱۵۸۱ ۱۸:۴۳:۱۹ ۱۷ کامل ۱.۰۴۵۰ ۰۳m ۵۲s ۱۵۴ کیلومتر (۹۶ مایل)
-۸۴۱۹-۰۵-۱۹ ۱۹ مه ۱۵۸۰ ۱۵:۰۴:۳۸ ۲۲ حلقه‌ای ۰.۹۶۰۹ ۰۴m ۵۸s ۱۴۲ کیلومتر (۸۸ مایل)
-۸۴۱۹-۱۱-۱۳ ۱۳ نوامبر ۱۵۸۰ ۰۹:۱۶:۱۵ ۲۷ مرکب ۱.۰۱۰۷ ۰۱m ۰۵s ۴۱ کیلومتر (۲۵ مایل)
-۸۴۲۰-۰۵-۰۸ ۸ مه ۱۵۷۹ ۲۰:۴۳:۰۹ ۳۲ مرکب ۱.۰۰۰۵ ۰۰m ۰۳s ۳ کیلومتر (۱٫۹ مایل)
-۸۴۲۰-۱۱-۰۲ ۲ نوامبر ۱۵۷۹ ۱۸:۲۸:۰۷ ۳۷ جزئی ۰.۶۳۹۴
-۸۴۲۱-۰۳-۳۰ ۳۰ مارس ۱۵۷۸ ۰۲:۱۱:۰۲ ۴ جزئی ۰.۹۹۹۸
-۸۴۲۱-۰۴-۲۸ ۲۸ آوریل ۱۵۷۸ ۰۹:۲۸:۳۸ ۴۲ جزئی ۰.۰۲۳۳
-۸۴۲۱-۰۹-۲۳ ۲۳ سپتامبر ۱۵۷۸ ۰۱:۲۹:۴۴ ۹ جزئی ۰.۷۴۲۸
-۸۴۲۲-۰۳-۱۸ ۱۸ مارس ۱۵۷۷ ۱۹:۰۹:۴۹ ۱۴ کامل ۱.۰۶۴۰ ۰۵m ۴۷s ۲۱۸ کیلومتر (۱۳۵ مایل)
-۸۴۲۲-۰۹-۱۱ ۱۱ سپتامبر ۱۵۷۷ ۰۲:۳۱:۱۸ ۱۹ حلقه‌ای ۰.۹۵۴۰ ۰۵m ۳۴s ۱۸۲ کیلومتر (۱۱۳ مایل)
-۸۴۲۳-۰۳-۰۸ ۸ مارس ۱۵۷۶ ۰۹:۱۷:۴۷ ۲۴ مرکب ۱.۰۱۳۰ ۰۱m ۱۰s ۵۰ کیلومتر (۳۱ مایل)
-۸۴۲۳-۰۸-۳۱ ۳۱ اوت ۱۵۷۶ ۱۰:۳۳:۳۱ ۲۹ مرکب ۱.۰۱۲۳ ۰۱m ۰۸s ۴۵ کیلومتر (۲۸ مایل)
-۸۴۲۴-۰۲-۲۵ ۲۵ فوریه ۱۵۷۵ ۱۶:۴۰:۴۳ ۳۴ جزئی ۰.۵۲۶۲
-۸۴۲۴-۰۸-۲۱ ۲۱ اوت ۱۵۷۵ ۰۰:۵۷:۱۱ ۳۹ جزئی ۰.۹۷۱۱
-۸۴۲۵-۰۱-۱۵ ۱۵ ژانویه ۱۵۷۴ ۲۳:۵۵:۵۷ ۶ حلقه‌ای ۰.۹۱۸۳ ۰۷m ۵۷s
-۸۴۲۵-۰۷-۱۲ ۱۲ ژوئیه ۱۵۷۴ ۰۹:۰۳:۲۳ ۱۱ کامل ۱.۰۳۸۵ ۰۳m ۲۶s ۲۵۰ کیلومتر (۱۶۰ مایل)
-۸۴۲۶-۰۱-۰۵ ۵ ژانویه ۱۵۷۳ ۰۳:۰۳:۱۶ ۱۶ حلقه‌ای ۰.۹۶۹۳ ۰۳m ۴۵s ۱۱۴ کیلومتر (۷۱ مایل)
-۸۴۲۶-۰۶-۳۰ ۳۰ ژوئن ۱۵۷۳ ۲۰:۳۰:۳۰ ۲۱ حلقه‌ای ۰.۹۹۴۱ ۰۰m ۴۰s ۲۱ کیلومتر (۱۳ مایل)
-۸۴۲۶-۱۲-۲۴ ۲۴ دسامبر ۱۵۷۳ ۱۳:۲۲:۳۶ ۲۶ کامل ۱.۰۲۰۶ ۰۱m ۳۷s ۷۹ کیلومتر (۴۹ مایل)
-۸۴۲۷-۰۶-۲۰ ۲۰ ژوئن ۱۵۷۲ ۰۰:۴۸:۴۲ ۳۱ حلقه‌ای ۰.۹۴۹۹ ۰۴m ۱۵s ۲۴۹ کیلومتر (۱۵۵ مایل)
-۸۴۲۷-۱۲-۱۴ ۱۴ دسامبر ۱۵۷۲ ۰۴:۲۶:۳۹ ۳۶ جزئی ۰.۸۰۴۶
-۸۴۲۸-۰۵-۱۰ ۱۰ مه ۱۵۷۱ ۱۱:۳۴:۱۴ ۳ جزئی ۰.۳۰۷۲
-۸۴۲۸-۰۶-۰۹ ۹ ژوئن ۱۵۷۱ ۰۱:۲۱:۲۹ ۴۱ جزئی ۰.۲۳۲۸
-۸۴۲۸-۱۱-۰۴ ۴ نوامبر ۱۵۷۱ ۰۷:۱۲:۰۵ ۸ حلقه‌ای ۰.۹۸۵۰ ۰۱m ۰۸s ۱۹۱ کیلومتر (۱۱۹ مایل)
-۸۴۲۹-۰۴-۲۹ ۲۹ آوریل ۱۵۷۰ ۱۹:۱۳:۱۲ ۱۳ کامل ۱.۰۲۰۵ ۰۱m ۵۲s ۸۳ کیلومتر (۵۲ مایل)
-۸۴۲۹-۱۰-۲۴ ۲۴ اکتبر ۱۵۷۰ ۱۴:۲۰:۳۸ ۱۸ حلقه‌ای ۰.۹۴۳۵ ۰۶m ۱۳s ۲۱۷ کیلومتر (۱۳۵ مایل)
-۸۴۳۰-۰۴-۱۸ ۱۸ آوریل ۱۵۶۹ ۰۹:۳۰:۱۷ ۲۳ کامل ۱.۰۶۹۶ ۰۵m ۳۵s ۲۳۲ کیلومتر (۱۴۴ مایل)
-۸۴۳۰-۱۰-۱۲ ۱۲ اکتبر ۱۵۶۹ ۱۴:۴۷:۵۴ ۲۸ حلقه‌ای ۰.۹۱۸۱ ۰۹m ۰۵s ۳۳۵ کیلومتر (۲۰۸ مایل)
-۸۴۳۱-۰۴-۰۸ ۸ آوریل ۱۵۶۸ ۰۲:۴۰:۰۱ ۳۳ کامل ۱.۰۶۱۷ ۰۳m ۴۰s ۶۴۹ کیلومتر (۴۰۳ مایل)
-۸۴۳۱-۱۰-۰۱ ۱ اکتبر ۱۵۶۸ ۱۴:۳۸:۲۵ ۳۸ جزئی ۰.۸۳۲۵
-۸۴۳۲-۰۲-۲۷ ۲۷ فوریه ۱۵۶۷ ۰۷:۲۴:۰۳ ۵ حلقه‌ای ۰.۹۸۵۱ ۰۰m ۵۷s ۱۴۵ کیلومتر (۹۰ مایل)
-۸۴۳۲-۰۸-۲۲ ۲۲ اوت ۱۵۶۷ ۰۹:۱۱:۲۸ ۱۰ جزئی ۰.۹۵۶۷
-۸۴۳۳-۰۲-۱۶ ۱۶ فوریه ۱۵۶۶ ۱۲:۳۴:۱۳ ۱۵ حلقه‌ای ۰.۹۴۴۶ ۰۶m ۰۴s ۲۰۹ کیلومتر (۱۳۰ مایل)
-۸۴۳۳-۰۸-۱۲ ۱۲ اوت ۱۵۶۶ ۰۰:۴۴:۵۲ ۲۰ کامل ۱.۰۶۵۳ ۰۵m ۰۵s ۲۲۳ کیلومتر (۱۳۹ مایل)
-۸۴۳۴-۰۲-۰۵ ۵ فوریه ۱۵۶۵ ۱۲:۲۹:۰۲ ۲۵ حلقه‌ای ۰.۹۲۹۷ ۰۹m ۱۳s ۳۰۳ کیلومتر (۱۸۸ مایل)
-۸۴۳۴-۰۷-۳۱ ۳۱ ژوئیه ۱۵۶۵ ۱۷:۰۹:۴۸ ۳۰ کامل ۱.۰۵۰۰ ۰۴m ۴۸s ۱۸۳ کیلومتر (۱۱۴ مایل)
-۸۴۳۵-۰۱-۲۴ ۲۴ ژانویه ۱۵۶۴ ۱۴:۲۷:۵۵ ۳۵ جزئی ۰.۶۲۸۲
-۸۴۳۵-۰۶-۲۱ ۲۱ ژوئن ۱۵۶۴ ۱۷:۵۷:۲۶ ۲ جزئی ۰.۰۶۰۳
-۸۴۳۵-۰۷-۲۱ ۲۱ ژوئیه ۱۵۶۴ ۰۵:۴۶:۱۱ ۴۰ جزئی ۰.۵۹۹۷
-۸۴۳۵-۱۲-۱۵ ۱۵ دسامبر ۱۵۶۴ ۱۲:۰۳:۵۵ ۷ کامل ۱.۰۲۲۸ ۰۱m ۱۸s ۱۸۶ کیلومتر (۱۱۶ مایل)
-۸۴۳۶-۰۶-۱۰ ۱۰ ژوئن ۱۵۶۳ ۲۰:۳۸:۴۵ ۱۲ حلقه‌ای ۰.۹۴۴۰ ۰۴m ۲۶s ۳۴۷ کیلومتر (۲۱۶ مایل)
-۸۴۳۶-۱۲-۰۵ ۵ دسامبر ۱۵۶۳ ۰۳:۳۵:۵۶ ۱۷ کامل ۱.۰۴۵۰ ۰۳m ۵۰s ۱۵۴ کیلومتر (۹۶ مایل)
-۸۴۳۷-۰۵-۳۰ ۳۰ مه ۱۵۶۲ ۲۱:۲۹:۳۳ ۲۲ حلقه‌ای ۰.۹۶۲۸ ۰۴m ۳۷s ۱۳۵ کیلومتر (۸۴ مایل)
-۸۴۳۷-۱۱-۲۴ ۲۴ نوامبر ۱۵۶۲ ۱۷:۵۹:۴۲ ۲۷ مرکب ۱.۰۰۸۰ ۰۰m ۵۱s ۳۱ کیلومتر (۱۹ مایل)
-۸۴۳۸-۰۵-۱۹ ۱۹ مه ۱۵۶۱ ۰۳:۳۵:۱۰ ۳۲ مرکب ۱.۰۰۶۲ ۰۰m ۳۷s ۳۲ کیلومتر (۲۰ مایل)
-۸۴۳۸-۱۱-۱۳ ۱۳ نوامبر ۱۵۶۱ ۰۲:۴۸:۳۱ ۳۷ جزئی ۰.۶۳۴۲
-۸۴۳۹-۰۴-۰۹ ۹ آوریل ۱۵۶۰ ۰۹:۴۴:۴۰ ۴ جزئی ۰.۸۸۰۱
-۸۴۳۹-۰۵-۰۸ ۸ مه ۱۵۶۰ ۱۶:۴۶:۴۱ ۴۲ جزئی ۰.۱۶۵۰
-۸۴۳۹-۱۰-۰۳ ۳ اکتبر ۱۵۶۰ ۰۹:۱۱:۰۳ ۹ جزئی ۰.۷۱۲۱
-۸۴۴۰-۰۳-۳۰ ۳۰ مارس ۱۵۵۹ ۰۲:۴۷:۵۵ ۱۴ کامل ۱.۰۶۴۲ ۰۵m ۳۹s ۲۲۴ کیلومتر (۱۳۹ مایل)
-۸۴۴۰-۰۹-۲۲ ۲۲ سپتامبر ۱۵۵۹ ۱۰:۲۱:۵۹ ۱۹ حلقه‌ای ۰.۹۵۳۸ ۰۵m ۲۳s ۱۸۵ کیلومتر (۱۱۵ مایل)
-۸۴۴۱-۰۳-۱۹ ۱۹ مارس ۱۵۵۸ ۱۶:۴۳:۵۹ ۲۴ مرکب ۱.۰۱۲۸ ۰۱m ۱۳s ۴۸ کیلومتر (۳۰ مایل)
-۸۴۴۱-۰۹-۱۱ ۱۱ سپتامبر ۱۵۵۸ ۱۸:۴۰:۲۲ ۲۹ مرکب ۱.۰۱۲۴ ۰۱m ۱۰s ۴۵ کیلومتر (۲۸ مایل)
-۸۴۴۲-۰۳-۰۷ ۷ مارس ۱۵۵۷ ۲۳:۴۷:۱۰ ۳۴ جزئی ۰.۶۱۵۷
-۸۴۴۲-۰۸-۳۱ ۳۱ اوت ۱۵۵۷ ۰۹:۰۹:۵۵ ۳۹ کامل ۱.۰۴۰۴ ۰۲m ۰۵s
-۸۴۴۳-۰۱-۲۶ ۲۶ ژانویه ۱۵۵۶ ۰۷:۲۸:۱۹ ۶ حلقه‌ای ۰.۹۳۵۱
-۸۴۴۳-۰۷-۲۲ ۲۲ ژوئیه ۱۵۵۶ ۱۶:۳۵:۵۵ ۱۱ کامل ۱.۰۳۰۶ ۰۲m ۳۵s ۲۶۰ کیلومتر (۱۶۰ مایل)
-۸۴۴۴-۰۱-۱۵ ۱۵ ژانویه ۱۵۵۵ ۱۱:۰۷:۵۵ ۱۶ حلقه‌ای ۰.۹۷۴۹ ۰۳m ۰۳s ۹۳ کیلومتر (۵۸ مایل)
-۸۴۴۴-۰۷-۱۲ ۱۲ ژوئیه ۱۵۵۵ ۰۳:۳۰:۰۲ ۲۱ حلقه‌ای ۰.۹۸۸۲ ۰۱m ۲۴s ۴۲ کیلومتر (۲۶ مایل)
-۸۴۴۵-۰۱-۰۴ ۴ ژانویه ۱۵۵۴ ۲۱:۵۶:۱۲ ۲۶ کامل ۱.۰۲۵۴ ۰۲m ۰۱s ۹۷ کیلومتر (۶۰ مایل)
-۸۴۴۵-۰۷-۰۱ ۱ ژوئیه ۱۵۵۴ ۰۷:۱۷:۱۰ ۳۱ حلقه‌ای ۰.۹۴۷۶ ۰۴m ۴۴s ۲۴۰ کیلومتر (۱۵۰ مایل)
-۸۴۴۵-۱۲-۲۵ ۲۵ دسامبر ۱۵۵۴ ۱۳:۱۴:۰۰ ۳۶ جزئی ۰.۸۱۴۸
-۸۴۴۶-۰۵-۲۰ ۲۰ مه ۱۵۵۳ ۱۸:۰۴:۰۹ ۳ جزئی ۰.۱۶۵۲
-۸۴۴۶-۰۶-۱۹ ۱۹ ژوئن ۱۵۵۳ ۰۷:۴۵:۲۰ ۴۱ جزئی ۰.۳۷۹۸
-۸۴۴۶-۱۱-۱۴ ۱۴ نوامبر ۱۵۵۳ ۱۵:۵۰:۰۵ ۸ حلقه‌ای ۰.۹۸۱۵ ۰۱m ۲۷s ۲۴۵ کیلومتر (۱۵۲ مایل)
-۸۴۴۷-۰۵-۱۰ ۱۰ مه ۱۵۵۲ ۰۲:۱۵:۰۸ ۱۳ کامل ۱.۰۲۴۰ ۰۲m ۱۲s ۱۰۳ کیلومتر (۶۴ مایل)
-۸۴۴۷-۱۱-۰۳ ۳ نوامبر ۱۵۵۲ ۲۲:۳۱:۴۶ ۱۸ حلقه‌ای ۰.۹۴۰۱ ۰۶m ۵۰s ۲۳۱ کیلومتر (۱۴۴ مایل)
-۸۴۴۸-۰۴-۲۹ ۲۹ آوریل ۱۵۵۱ ۱۶:۵۴:۵۹ ۲۳ کامل ۱.۰۷۳۱ ۰۵m ۵۴s ۲۴۰ کیلومتر (۱۵۰ مایل)
-۸۴۴۸-۱۰-۲۳ ۲۳ اکتبر ۱۵۵۱ ۲۲:۴۱:۰۰ ۲۸ حلقه‌ای ۰.۹۱۶۴ ۰۹m ۰۹s ۳۴۲ کیلومتر (۲۱۳ مایل)
-۸۴۴۹-۰۴-۱۹ ۱۹ آوریل ۱۵۵۰ ۱۰:۱۰:۱۶ ۳۳ کامل ۱.۰۶۵۳ ۰۴m ۰۰s ۴۴۹ کیلومتر (۲۷۹ مایل)
-۸۴۴۹-۱۰-۱۲ ۱۲ اکتبر ۱۵۵۰ ۲۲:۳۷:۰۵ ۳۸ جزئی ۰.۸۵۸۹
-۸۴۵۰-۰۳-۰۹ ۹ مارس ۱۵۴۹ ۱۴:۵۰:۲۴ ۵ حلقه‌ای ۰.۹۸۱۳ ۰۱m ۰۸s ۴۶۲ کیلومتر (۲۸۷ مایل)
-۸۴۵۰-۰۹-۰۱ ۱ سپتامبر ۱۵۴۹ ۱۷:۱۶:۴۵ ۱۰ جزئی ۰.۹۰۱۸
-۸۴۵۱-۰۲-۲۶ ۲۶ فوریه ۱۵۴۸ ۱۹:۴۲:۲۲ ۱۵ حلقه‌ای ۰.۹۴۵۶ ۰۵m ۴۹s ۲۰۷ کیلومتر (۱۲۹ مایل)
-۸۴۵۱-۰۸-۲۲ ۲۲ اوت ۱۵۴۸ ۰۸:۵۱:۲۹ ۲۰ کامل ۱.۰۶۲۲ ۰۴m ۴۶s ۲۱۶ کیلومتر (۱۳۴ مایل)
-۸۴۵۲-۰۲-۱۵ ۱۵ فوریه ۱۵۴۷ ۱۹:۴۱:۵۵ ۲۵ حلقه‌ای ۰.۹۳۴۰ ۰۸m ۱۷s ۲۷۵ کیلومتر (۱۷۱ مایل)
-۸۴۵۲-۰۸-۱۲ ۱۲ اوت ۱۵۴۷ ۰۱:۰۰:۱۷ ۳۰ کامل ۱.۰۴۴۷ ۰۴m ۱۳s ۱۶۰ کیلومتر (۹۹ مایل)
-۸۴۵۳-۰۲-۰۴ ۴ فوریه ۱۵۴۶ ۲۲:۰۹:۵۸ ۳۵ جزئی ۰.۶۸۹۱
-۸۴۵۳-۰۸-۰۱ ۱ اوت ۱۵۴۶ ۱۳:۰۵:۵۵ ۴۰ جزئی ۰.۶۹۲۶
-۸۴۵۳-۱۲-۲۶ ۲۶ دسامبر ۱۵۴۶ ۲۰:۴۵:۳۲ ۷ کامل ۱.۰۲۶۵ ۰۱m ۲۸s ۲۲۰ کیلومتر (۱۴۰ مایل)
-۸۴۵۴-۰۶-۲۱ ۲۱ ژوئن ۱۵۴۵ ۰۲:۵۹:۵۳ ۱۲ حلقه‌ای ۰.۹۳۹۹ ۰۴m ۱۹s ۴۸۵ کیلومتر (۳۰۱ مایل)
-۸۴۵۴-۱۲-۱۵ ۱۵ دسامبر ۱۵۴۵ ۱۲:۲۶:۰۹ ۱۷ کامل ۱.۰۴۵۷ ۰۳m ۵۲s ۱۵۷ کیلومتر (۹۸ مایل)
-۸۴۵۵-۰۶-۱۰ ۱۰ ژوئن ۱۵۴۴ ۰۳:۵۷:۲۴ ۲۲ حلقه‌ای ۰.۹۶۴۰ ۰۴m ۱۶s ۱۳۱ کیلومتر (۸۱ مایل)
-۸۴۵۵-۱۲-۰۵ ۵ دسامبر ۱۵۴۴ ۰۲:۴۱:۳۲ ۲۷ مرکب ۱.۰۰۶۰ ۰۰m ۳۹s ۲۳ کیلومتر (۱۴ مایل)
-۸۴۵۶-۰۵-۳۰ ۳۰ مه ۱۵۴۳ ۱۰:۳۰:۰۴ ۳۲ مرکب ۱.۰۱۰۹ ۰۱m ۰۹s ۵۰ کیلومتر (۳۱ مایل)
-۸۴۵۶-۱۱-۲۴ ۲۴ نوامبر ۱۵۴۳ ۱۱:۰۹:۴۵ ۳۷ جزئی ۰.۶۲۷۲
-۸۴۵۷-۰۴-۲۰ ۲۰ آوریل ۱۵۴۲ ۱۷:۱۳:۵۱ ۴ جزئی ۰.۷۵۱۷
-۸۴۵۷-۰۵-۲۰ ۲۰ مه ۱۵۴۲ ۰۰:۰۳:۳۴ ۴۲ جزئی ۰.۳۱۱۲
-۸۴۵۷-۱۰-۱۴ ۱۴ اکتبر ۱۵۴۲ ۱۷:۰۰:۲۱ ۹ جزئی ۰.۶۹۲۱
-۸۴۵۸-۰۴-۰۹ ۹ آوریل ۱۵۴۱ ۱۰:۱۹:۳۲ ۱۴ کامل ۱.۰۶۳۸ ۰۵m ۲۵s ۲۲۹ کیلومتر (۱۴۲ مایل)
-۸۴۵۸-۱۰-۰۲ ۲ اکتبر ۱۵۴۱ ۱۸:۲۲:۰۲ ۱۹ حلقه‌ای ۰.۹۵۳۸ ۰۵m ۱۰s ۱۸۶ کیلومتر (۱۱۶ مایل)
-۸۴۵۹-۰۳-۳۰ ۳۰ مارس ۱۵۴۰ ۰۰:۰۱:۵۱ ۲۴ مرکب ۱.۰۱۲۲ ۰۱m ۱۳s ۴۵ کیلومتر (۲۸ مایل)
-۸۴۵۹-۰۹-۲۲ ۲۲ سپتامبر ۱۵۴۰ ۰۲:۵۶:۴۱ ۲۹ مرکب ۱.۰۱۲۷ ۰۱m ۱۳s ۴۵ کیلومتر (۲۸ مایل)
-۸۴۶۰-۰۳-۱۹ ۱۹ مارس ۱۵۳۹ ۰۶:۴۵:۴۵ ۳۴ جزئی ۰.۷۱۵۲
-۸۴۶۰-۰۹-۱۱ ۱۱ سپتامبر ۱۵۳۹ ۱۷:۲۹:۵۲ ۳۹ کامل ۱.۰۴۰۹ ۰۲m ۱۸s ۵۱۴ کیلومتر (۳۱۹ مایل)
-۸۴۶۱-۰۲-۰۶ ۶ فوریه ۱۵۳۸ ۱۴:۵۴:۰۹ ۶ جزئی ۰.۸۸۱۵
-۸۴۶۱-۰۸-۰۳ ۳ اوت ۱۵۳۸ ۰۰:۱۴:۱۳ ۱۱ کامل ۱.۰۲۱۶ ۰۱m ۴۰s ۳۲۲ کیلومتر (۲۰۰ مایل)
-۸۴۶۲-۰۱-۲۶ ۲۶ ژانویه ۱۵۳۷ ۱۹:۰۴:۵۹ ۱۶ حلقه‌ای ۰.۹۸۰۹ ۰۲m ۱۸s ۷۱ کیلومتر (۴۴ مایل)
-۸۴۶۲-۰۷-۲۲ ۲۲ ژوئیه ۱۵۳۷ ۱۰:۳۵:۰۳ ۲۱ حلقه‌ای ۰.۹۸۲۰ ۰۲m ۱۳s ۶۶ کیلومتر (۴۱ مایل)
-۸۴۶۳-۰۱-۱۵ ۱۵ ژانویه ۱۵۳۶ ۰۶:۲۲:۲۳ ۲۶ کامل ۱.۰۳۰۸ ۰۲m ۲۷s ۱۱۵ کیلومتر (۷۱ مایل)
-۸۴۶۳-۰۷-۱۱ ۱۱ ژوئیه ۱۵۳۶ ۱۳:۵۲:۳۱ ۳۱ حلقه‌ای ۰.۹۴۴۹ ۰۵m ۱۹s ۲۳۸ کیلومتر (۱۴۸ مایل)
-۸۴۶۴-۰۱-۰۴ ۴ ژانویه ۱۵۳۵ ۲۱:۵۴:۲۳ ۳۶ جزئی ۰.۸۳۵۳
-۸۴۶۴-۰۶-۰۱ ۱ ژوئن ۱۵۳۵ ۰۰:۳۸:۲۱ ۳ جزئی ۰.۰۲۷۹
-۸۴۶۴-۰۶-۳۰ ۳۰ ژوئن ۱۵۳۵ ۱۴:۱۷:۰۹ ۴۱ جزئی ۰.۵۱۷۷
-۸۴۶۴-۱۱-۲۶ ۲۶ نوامبر ۱۵۳۵ ۰۰:۲۷:۱۹ ۸ حلقه‌ای ۰.۹۷۸۶ ۰۱m ۴۴s ۲۹۵ کیلومتر (۱۸۳ مایل)
-۸۴۶۵-۰۵-۲۱ ۲۱ مه ۱۵۳۴ ۰۹:۱۶:۵۱ ۱۳ کامل ۱.۰۲۶۶ ۰۲m ۲۷s ۱۲۵ کیلومتر (۷۸ مایل)
-۸۴۶۵-۱۱-۱۵ ۱۵ نوامبر ۱۵۳۴ ۰۶:۴۵:۰۸ ۱۸ حلقه‌ای ۰.۹۳۷۴ ۰۷m ۲۶s ۲۴۳ کیلومتر (۱۵۱ مایل)
-۸۴۶۶-۰۵-۱۰ ۱۰ مه ۱۵۳۳ ۰۰:۱۶:۳۰ ۲۳ کامل ۱.۰۷۵۸ ۰۶m ۱۲s ۲۴۶ کیلومتر (۱۵۳ مایل)
-۸۴۶۶-۱۱-۰۳ ۳ نوامبر ۱۵۳۳ ۰۶:۳۹:۳۷ ۲۸ حلقه‌ای ۰.۹۱۵۴ ۰۹m ۱۱s ۳۴۶ کیلومتر (۲۱۵ مایل)
-۸۴۶۷-۰۴-۲۹ ۲۹ آوریل ۱۵۳۲ ۱۷:۳۵:۱۰ ۳۳ کامل ۱.۰۶۷۲ ۰۴m ۱۳s ۳۷۱ کیلومتر (۲۳۱ مایل)
-۸۴۶۷-۱۰-۲۳ ۲۳ اکتبر ۱۵۳۲ ۰۶:۴۴:۰۷ ۳۸ جزئی ۰.۸۷۵۱
-۸۴۶۸-۰۳-۲۰ ۲۰ مارس ۱۵۳۱ ۲۲:۰۷:۰۷ ۵ جزئی ۰.۸۹۴۹
-۸۴۶۸-۰۹-۱۳ ۱۳ سپتامبر ۱۵۳۱ ۰۱:۳۰:۴۲ ۱۰ جزئی ۰.۸۵۸۷
-۸۴۶۹-۰۳-۱۰ ۱۰ مارس ۱۵۳۰ ۰۲:۴۱:۵۳ ۱۵ حلقه‌ای ۰.۹۴۶۶ ۰۵m ۳۸s ۲۰۶ کیلومتر (۱۲۸ مایل)
-۸۴۶۹-۰۹-۰۲ ۲ سپتامبر ۱۵۳۰ ۱۷:۰۵:۲۹ ۲۰ کامل ۱.۰۵۸۸ ۰۴m ۲۹s ۲۰۷ کیلومتر (۱۲۹ مایل)
-۸۴۷۰-۰۲-۲۷ ۲۷ فوریه ۱۵۲۹ ۰۲:۴۵:۴۴ ۲۵ حلقه‌ای ۰.۹۳۸۵ ۰۷m ۲۴s ۲۴۸ کیلومتر (۱۵۴ مایل)
-۸۴۷۰-۰۸-۲۲ ۲۲ اوت ۱۵۲۹ ۰۸:۵۷:۳۷ ۳۰ کامل ۱.۰۳۹۰ ۰۳m ۳۷s ۱۳۹ کیلومتر (۸۶ مایل)
-۸۴۷۱-۰۲-۱۵ ۱۵ فوریه ۱۵۲۸ ۰۵:۴۴:۵۹ ۳۵ جزئی ۰.۷۶۲۶
-۸۴۷۱-۰۸-۱۱ ۱۱ اوت ۱۵۲۸ ۲۰:۳۲:۱۳ ۴۰ جزئی ۰.۷۷۳۴
-۸۴۷۲-۰۱-۰۶ ۶ ژانویه ۱۵۲۷ ۰۵:۲۲:۰۵ ۷ کامل ۱.۰۳۰۲ ۰۱m ۳۹s ۲۶۳ کیلومتر (۱۶۳ مایل)
-۸۴۷۲-۰۷-۰۲ ۲ ژوئیه ۱۵۲۷ ۰۹:۲۷:۰۳ ۱۲ حلقه‌ای ۰.۹۳۴۶ ۰۴m ۱۱s ۹۷۱ کیلومتر (۶۰۳ مایل)
-۸۴۷۲-۱۲-۲۶ ۲۶ دسامبر ۱۵۲۷ ۲۱:۱۲:۰۷ ۱۷ کامل ۱.۰۴۶۶ ۰۳m ۵۴s ۱۶۰ کیلومتر (۹۹ مایل)
-۸۴۷۳-۰۶-۲۱ ۲۱ ژوئن ۱۵۲۶ ۱۰:۲۹:۵۰ ۲۲ حلقه‌ای ۰.۹۶۴۹ ۰۳m ۵۸s ۱۲۹ کیلومتر (۸۰ مایل)
-۸۴۷۳-۱۲-۱۶ ۱۶ دسامبر ۱۵۲۶ ۱۱:۱۹:۴۴ ۲۷ مرکب ۱.۰۰۴۴ ۰۰m ۲۹s ۱۷ کیلومتر (۱۱ مایل)
-۸۴۷۴-۰۶-۰۹ ۹ ژوئن ۱۵۲۵ ۱۷:۲۸:۵۱ ۳۲ کامل ۱.۰۱۴۸ ۰۱m ۳۷s ۶۲ کیلومتر (۳۹ مایل)
-۸۴۷۴-۱۲-۰۴ ۴ دسامبر ۱۵۲۵ ۱۹:۲۷:۱۹ ۳۷ جزئی ۰.۶۲۴۴
-۸۴۷۵-۰۵-۰۱ ۱ مه ۱۵۲۴ ۰۰:۴۰:۱۱ ۴ جزئی ۰.۶۱۷۴
-۸۴۷۵-۰۵-۳۰ ۳۰ مه ۱۵۲۴ ۰۷:۲۲:۵۱ ۴۲ جزئی ۰.۴۵۶۳
-۸۴۷۵-۱۰-۲۵ ۲۵ اکتبر ۱۵۲۴ ۰۰:۵۵:۵۰ ۹ جزئی ۰.۶۷۹۹
-۸۴۷۶-۰۴-۲۰ ۲۰ آوریل ۱۵۲۳ ۱۷:۴۵:۵۰ ۱۴ کامل ۱.۰۶۲۵ ۰۵m ۰۵s ۲۳۴ کیلومتر (۱۴۵ مایل)
-۸۴۷۶-۱۰-۱۴ ۱۴ اکتبر ۱۵۲۳ ۰۲:۲۹:۴۸ ۱۹ حلقه‌ای ۰.۹۵۴۴ ۰۴m ۵۵s ۱۸۵ کیلومتر (۱۱۵ مایل)
-۸۴۷۷-۰۴-۱۰ ۱۰ آوریل ۱۵۲۲ ۰۷:۱۱:۲۶ ۲۴ مرکب ۱.۰۱۱۲ ۰۱m ۰۹s ۴۰ کیلومتر (۲۵ مایل)
-۸۴۷۷-۱۰-۰۳ ۳ اکتبر ۱۵۲۲ ۱۱:۲۲:۰۴ ۲۹ مرکب ۱.۰۱۳۱ ۰۱m ۱۶s ۴۷ کیلومتر (۲۹ مایل)
-۸۴۷۸-۰۳-۲۹ ۲۹ مارس ۱۵۲۱ ۱۳:۳۲:۲۵ ۳۴ جزئی ۰.۸۳۰۷
-۸۴۷۸-۰۹-۲۲ ۲۲ سپتامبر ۱۵۲۱ ۰۱:۵۹:۲۴ ۳۹ کامل ۱.۰۴۰۰ ۰۲m ۲۴s ۴۰۳ کیلومتر (۲۵۰ مایل)
-۸۴۷۹-۰۲-۱۶ ۱۶ فوریه ۱۵۲۰ ۲۲:۱۰:۲۲ ۶ جزئی ۰.۸۱۳۹
-۸۴۷۹-۰۸-۱۳ ۱۳ اوت ۱۵۲۰ ۰۷:۵۹:۴۷ ۱۱ جزئی ۰.۹۶۳۶
-۸۴۸۰-۰۲-۰۶ ۶ فوریه ۱۵۱۹ ۰۲:۵۵:۲۹ ۱۶ حلقه‌ای ۰.۹۸۷۱ ۰۱m ۳۱s ۴۸ کیلومتر (۳۰ مایل)
-۸۴۸۰-۰۸-۰۲ ۲ اوت ۱۵۱۹ ۱۷:۴۶:۱۶ ۲۱ حلقه‌ای ۰.۹۷۵۶ ۰۳m ۰۳s ۹۲ کیلومتر (۵۷ مایل)
-۸۴۸۱-۰۱-۲۶ ۲۶ ژانویه ۱۵۱۸ ۱۴:۴۳:۳۴ ۲۶ کامل ۱.۰۳۶۴ ۰۲m ۵۶s ۱۳۴ کیلومتر (۸۳ مایل)
-۸۴۸۱-۰۷-۲۲ ۲۲ ژوئیه ۱۵۱۸ ۲۰:۳۲:۳۰ ۳۱ حلقه‌ای ۰.۹۴۱۸ ۰۵m ۵۹s ۲۴۱ کیلومتر (۱۵۰ مایل)
-۸۴۸۲-۰۱-۱۶ ۱۶ ژانویه ۱۵۱۷ ۰۶:۳۰:۱۱ ۳۶ جزئی ۰.۸۶۲۷
-۸۴۸۲-۰۷-۱۰ ۱۰ ژوئیه ۱۵۱۷ ۲۰:۵۵:۲۰ ۴۱ جزئی ۰.۶۴۸۴
-۸۴۸۲-۱۲-۰۶ ۶ دسامبر ۱۵۱۷ ۰۹:۰۲:۳۱ ۸ حلقه‌ای ۰.۹۷۶۲ ۰۱m ۵۹s ۳۴۸ کیلومتر (۲۱۶ مایل)
-۸۴۸۳-۰۵-۳۱ ۳۱ مه ۱۵۱۶ ۱۶:۲۲:۰۲ ۱۳ کامل ۱.۰۲۸۳ ۰۲m ۳۵s ۱۵۲ کیلومتر (۹۴ مایل)
-۸۴۸۳-۱۱-۲۵ ۲۵ نوامبر ۱۵۱۶ ۱۴:۵۸:۱۰ ۱۸ حلقه‌ای ۰.۹۳۵۳ ۰۸m ۰۰s ۲۵۱ کیلومتر (۱۵۶ مایل)
-۸۴۸۴-۰۵-۲۱ ۲۱ مه ۱۵۱۵ ۰۷:۳۹:۱۳ ۲۳ کامل ۱.۰۷۷۶ ۰۶m ۲۹s ۲۵۱ کیلومتر (۱۵۶ مایل)
-۸۴۸۴-۱۱-۱۴ ۱۴ نوامبر ۱۵۱۵ ۱۴:۳۹:۳۷ ۲۸ حلقه‌ای ۰.۹۱۵۱ ۰۹m ۱۲s ۳۴۸ کیلومتر (۲۱۶ مایل)
-۸۴۸۵-۰۵-۱۱ ۱۱ مه ۱۵۱۴ ۰۰:۵۸:۱۳ ۳۳ کامل ۱.۰۶۸۰ ۰۴m ۲۳s ۳۲۶ کیلومتر (۲۰۳ مایل)
-۸۴۸۵-۱۱-۰۳ ۳ نوامبر ۱۵۱۴ ۱۴:۵۵:۳۴ ۳۸ جزئی ۰.۸۸۷۲
-۸۴۸۶-۰۳-۳۱ ۳۱ مارس ۱۵۱۳ ۰۵:۱۳:۵۲ ۵ جزئی ۰.۷۶۹۵
-۸۴۸۶-۰۴-۲۹ ۲۹ آوریل ۱۵۱۳ ۱۵:۳۸:۰۶ ۴۳ جزئی ۰.۰۰۴۱
-۸۴۸۶-۰۹-۲۳ ۲۳ سپتامبر ۱۵۱۳ ۰۹:۵۴:۰۹ ۱۰ جزئی ۰.۸۲۸۲
-۸۴۸۷-۰۳-۲۰ ۲۰ مارس ۱۵۱۲ ۰۹:۳۰:۴۷ ۱۵ حلقه‌ای ۰.۹۴۷۳ ۰۵m ۳۱s ۲۰۸ کیلومتر (۱۲۹ مایل)
-۸۴۸۷-۰۹-۱۳ ۱۳ سپتامبر ۱۵۱۲ ۰۱:۲۸:۰۶ ۲۰ کامل ۱.۰۵۵۵ ۰۴m ۱۵s ۱۹۸ کیلومتر (۱۲۳ مایل)
-۸۴۸۸-۰۳-۰۹ ۹ مارس ۱۵۱۱ ۰۹:۴۰:۵۷ ۲۵ حلقه‌ای ۰.۹۴۳۰ ۰۶m ۳۶s ۲۲۳ کیلومتر (۱۳۹ مایل)
-۸۴۸۸-۰۹-۰۲ ۲ سپتامبر ۱۵۱۱ ۱۷:۰۳:۲۹ ۳۰ کامل ۱.۰۳۳۴ ۰۳m ۰۲s ۱۱۸ کیلومتر (۷۳ مایل)
-۸۴۸۹-۰۲-۲۶ ۲۶ فوریه ۱۵۱۰ ۱۳:۱۱:۴۸ ۳۵ جزئی ۰.۸۵۰۸
-۸۴۸۹-۰۸-۲۳ ۲۳ اوت ۱۵۱۰ ۰۴:۰۵:۴۲ ۴۰ جزئی ۰.۸۴۱۷
-۸۴۹۰-۰۱-۱۷ ۱۷ ژانویه ۱۵۰۹ ۱۳:۵۲:۲۹ ۷ کامل ۱.۰۳۴۰ ۰۱m ۴۹s ۳۲۶ کیلومتر (۲۰۳ مایل)
-۸۴۹۰-۰۷-۱۲ ۱۲ ژوئیه ۱۵۰۹ ۱۵:۵۹:۴۳ ۱۲ جزئی ۰.۸۹۱۷
-۸۴۹۱-۰۱-۰۶ ۶ ژانویه ۱۵۰۸ ۰۵:۵۱:۵۳ ۱۷ کامل ۱.۰۴۷۹ ۰۳m ۵۷s ۱۶۵ کیلومتر (۱۰۳ مایل)
-۸۴۹۱-۰۷-۰۱ ۱ ژوئیه ۱۵۰۸ ۱۷:۰۹:۱۹ ۲۲ حلقه‌ای ۰.۹۶۵۳ ۰۳m ۴۳s ۱۳۱ کیلومتر (۸۱ مایل)
-۸۴۹۱-۱۲-۲۶ ۲۶ دسامبر ۱۵۰۸ ۱۹:۵۳:۴۶ ۲۷ مرکب ۱.۰۰۳۴ ۰۰m ۲۲s ۱۳ کیلومتر (۸٫۱ مایل)
-۸۴۹۲-۰۶-۲۱ ۲۱ ژوئن ۱۵۰۷ ۰۰:۳۲:۰۶ ۳۲ کامل ۱.۰۱۸۰ ۰۲m ۰۰s ۷۱ کیلومتر (۴۴ مایل)
-۸۴۹۲-۱۲-۱۶ ۱۶ دسامبر ۱۵۰۷ ۰۳:۴۲:۲۰ ۳۷ جزئی ۰.۶۲۴۳
-۸۴۹۳-۰۵-۱۲ ۱۲ مه ۱۵۰۶ ۰۸:۰۴:۳۶ ۴ جزئی ۰.۴۷۸۹
-۸۴۹۳-۰۶-۱۰ ۱۰ ژوئن ۱۵۰۶ ۱۴:۴۳:۵۰ ۴۲ جزئی ۰.۶۰۰۹
-۸۴۹۳-۱۱-۰۵ ۵ نوامبر ۱۵۰۶ ۰۸:۵۶:۲۷ ۹ جزئی ۰.۶۷۴۹
-۸۴۹۴-۰۵-۰۱ ۱ مه ۱۵۰۵ ۰۱:۰۶:۵۱ ۱۴ کامل ۱.۰۶۰۴ ۰۴m ۴۰s ۲۳۹ کیلومتر (۱۴۹ مایل)
-۸۴۹۴-۱۰-۲۴ ۲۴ اکتبر ۱۵۰۵ ۱۰:۴۵:۰۱ ۱۹ حلقه‌ای ۰.۹۵۵۵ ۰۴m ۳۸s ۱۸۱ کیلومتر (۱۱۲ مایل)
-۸۴۹۵-۰۴-۲۰ ۲۰ آوریل ۱۵۰۴ ۱۴:۱۵:۰۰ ۲۴ مرکب ۱.۰۰۹۵ ۰۱m ۰۱s ۳۳ کیلومتر (۲۱ مایل)
-۸۴۹۵-۱۰-۱۳ ۱۳ اکتبر ۱۵۰۴ ۱۹:۵۳:۴۲ ۲۹ مرکب ۱.۰۱۳۸ ۰۱m ۲۲s ۴۹ کیلومتر (۳۰ مایل)
-۸۴۹۶-۰۴-۰۹ ۹ آوریل ۱۵۰۳ ۲۰:۱۳:۳۶ ۳۴ حلقه‌ای ۰.۹۵۳۱
-۸۴۹۶-۱۰-۰۳ ۳ اکتبر ۱۵۰۳ ۱۰:۳۵:۴۰ ۳۹ کامل ۱.۰۳۸۹ ۰۲m ۲۸s ۳۵۰ کیلومتر (۲۲۰ مایل)
-۸۴۹۷-۰۲-۲۸ ۲۸ فوریه ۱۵۰۲ ۰۵:۱۹:۱۵ ۶ جزئی ۰.۷۳۴۷
-۸۴۹۷-۰۸-۲۴ ۲۴ اوت ۱۵۰۲ ۱۵:۵۲:۰۹ ۱۱ جزئی ۰.۸۸۳۳
-۸۴۹۸-۰۲-۱۷ ۱۷ فوریه ۱۵۰۱ ۱۰:۳۸:۰۷ ۱۶ حلقه‌ای ۰.۹۹۳۴ ۰۰m ۴۵s ۲۵ کیلومتر (۱۶ مایل)
-۸۴۹۸-۰۸-۱۳ ۱۳ اوت ۱۵۰۱ ۰۱:۰۵:۱۳ ۲۱ حلقه‌ای ۰.۹۶۹۲ ۰۳m ۵۲s ۱۱۹ کیلومتر (۷۴ مایل)