فهرست‌های خورشیدگرفتگی‌ها
نمودار یک خورشیدگرفتگی (اندازه‌ها غیرطبیعی‌اند)
شکل هندسی خورشیدگرفتگی
(اندازه‌ها غیرطبیعی‌اند)
سده‌ها

پس از میلاد

خورشیدگرفتگی‌های قابل مشاهده در
چین • بریتانیا • فیلیپین • ایالات متحدهٔ آمریکا • ایران
جستارهای وابسته: فهرست ماه‌گرفتگی‌ها

این فهرست شامل خورشیدگرفتگی‌های قرن ۱۶ میلادی است که در طی سال‌های ۱۵۰۱ تا ۱۶۰۰ میلادی روی داده‌اند. در این دوره، ۲۲۸ خورشیدگرفتگی رخ داد که ۷۵ مورد آن خورشیدگرفتگی جزئی، ۷۲ مورد خورشیدگرفتگی حلقه‌ای، ۶۲ خورشیدگرفتگی کامل و ۱۹ مورد نیز از نوع خورشیدگرفتگی مرکب بود.

تاریخ زمان بزرگ‌ترین گرفت چرخهٔ ساروس نوع قدر مدت زمان مکان مسیر گرفتگی ناحیهٔ جغرافیایی منبع(ها)
۱۷ آوریل ۱۵۰۱ ۱۶:۱۵:۵۲ ۱۰۱ جزئی ۰٫۶۱۵۵
۱۷ مه ۱۵۰۱ ۰۳:۲۷:۴۴ ۱۳۹ جزئی ۰٫۰۹۰۵
۱۲ اکتبر ۱۵۰۱ ۰۷:۳۰:۰۴ ۱۰۶ جزئی ۰٫۶۵۸۵
۷ آوریل ۱۵۰۲ ۰۵:۴۹:۵۹ ۱۱۱ کامل ۱٫۰۵۶۷ ۰۴ دقیقه ۴۹ ثانیه ۲۰۵ کیلومتر (۱۲۷ مایل)
۱ اکتبر ۱۵۰۲ ۰۸:۳۶:۱۷ ۱۱۶ حلقه‌ای ۰٫۹۲۷۷ ۰۸ دقیقه ۱۶ ثانیه ۳۰۶ کیلومتر (۱۹۰ مایل)
۲۷ مارس ۱۵۰۳ ۲۲:۲۸:۲۰ ۱۲۱ کامل ۱٫۰۶۴۰ ۰۵ دقیقه ۰۴ ثانیه ۲۱۸ کیلومتر (۱۳۵ مایل)
۲۰ سپتامبر ۱۵۰۳ ۰۸:۵۲:۳۸ ۱۲۶ حلقه‌ای ۰٫۹۴۹۴ ۰۵ دقیقه ۲۷ ثانیه ۱۹۰ کیلومتر (۱۲۰ مایل)
۱۶ مارس ۱۵۰۴ ۱۳:۳۰:۰۹ ۱۳۱ جزئی ۰٫۹۳۴۸
۸ سپتامبر ۱۵۰۴ ۱۵:۱۲:۱۵ ۱۳۶ حلقه‌ای ۰٫۹۹۲۴ ۰۰ دقیقه ۳۲ ثانیه ۸۳ کیلومتر (۵۲ مایل)
۴ فوریه ۱۵۰۵ ۰۶:۲۹:۰۸ ۱۰۳ جزئی ۰٫۸۲۵۵
۳۰ ژوئیه ۱۵۰۵ ۲۰:۵۱:۵۵ ۱۰۸ کامل ۱٫۰۶۳۵ ۰۳ دقیقه ۲۵ ثانیه ۵۹۳ کیلومتر (۳۶۸ مایل)
۲۴ ژانویه ۱۵۰۶ ۰۵:۵۸:۰۷ ۱۱۳ حلقه‌ای ۰٫۹۲۰۹ ۰۸ دقیقه ۲۶ ثانیه ۳۲۵ کیلومتر (۲۰۲ مایل)
۲۰ ژوئیه ۱۵۰۶ ۱۳:۴۶:۵۸ ۱۱۸ کامل ۱٫۰۶۲۳ ۰۵ دقیقه ۰۸ ثانیه ۲۰۹ کیلومتر (۱۳۰ مایل)
۱۳ ژانویه ۱۵۰۷ ۰۷:۲۰:۱۰ ۱۲۳ حلقه‌ای ۰٫۹۵۲۶ ۰۵ دقیقه ۴۲ ثانیه ۱۸۱ کیلومتر (۱۱۲ مایل)
۱۰ ژوئیه ۱۵۰۷ ۰۳:۰۶:۳۳ ۱۲۸ Hybrid ۱٫۰۰۹۵ ۰۱ دقیقه ۰۱ ثانیه ۴۰ کیلومتر (۲۵ مایل)
۲ ژانویه ۱۵۰۸ ۱۵:۴۵:۰۹ ۱۳۳ حلقه‌ای ۰٫۹۹۴۱ ۰۰ دقیقه ۲۸ ثانیه ۹۲ کیلومتر (۵۷ مایل)
۲۹ مه ۱۵۰۸ ۱۹:۰۹:۰۲ ۱۰۰ جزئی ۰٫۲۰۱۹
۲۸ ژوئیه ۱۵۰۸ ۰۹:۲۸:۴۴ ۱۳۸ جزئی ۰٫۲۹۹۳
۲۲ نوامبر ۱۵۰۸ ۱۹:۲۴:۲۳ ۱۰۵ جزئی ۰٫۸۴۸۹
۱۸ مه ۱۵۰۹ ۱۹:۴۹:۳۶ ۱۱۰ حلقه‌ای ۰٫۹۵۳۹ ۰۳ دقیقه ۵۶ ثانیه ۲۳۳ کیلومتر (۱۴۵ مایل)
۱۲ نوامبر ۱۵۰۹ ۱۰:۰۰:۱۵ ۱۱۵ Hybrid ۱٫۰۱۳۱ ۰۱ دقیقه ۰۶ ثانیه ۵۰ کیلومتر (۳۱ مایل)
۸ مه ۱۵۱۰ ۰۱:۱۶:۱۵ ۱۲۰ Hybrid ۱٫۰۰۳۳ ۰۰ دقیقه ۲۲ ثانیه ۱۲ کیلومتر (۷٫۵ مایل)
۱ نوامبر ۱۵۱۰ ۱۹:۱۳:۵۰ ۱۲۵ حلقه‌ای ۰٫۹۶۰۷ ۰۴ دقیقه ۵۴ ثانیه ۱۴۸ کیلومتر (۹۲ مایل)
۲۷ آوریل ۱۵۱۱ ۱۳:۴۷:۲۴ ۱۳۰ کامل ۱٫۰۴۶۳ ۰۳ دقیقه ۵۰ ثانیه ۲۸۶ کیلومتر (۱۷۸ مایل)
۲۱ اکتبر ۱۵۱۱ ۲۱:۱۹:۴۹ ۱۳۵ حلقه‌ای ۰٫۹۴۱۶
۱۷ مارس ۱۵۱۲ ۲۲:۱۴:۳۵ ۱۰۲ جزئی ۰٫۹۵۱۶
۱۶ آوریل ۱۵۱۲ ۰۶:۲۲:۲۵ ۱۴۰ جزئی ۰٫۰۰۰۳
۱۰ سپتامبر ۱۵۱۲ ۰۵:۰۳:۲۵ ۱۰۷ جزئی ۰٫۵۶۸۸
۷ مارس ۱۵۱۳ ۱۱:۵۴:۰۳ ۱۱۲ Hybrid ۱٫۰۰۴۰ ۰۰ دقیقه ۲۴ ثانیه ۱۵ کیلومتر (۹٫۳ مایل)
۳۰ اوت ۱۵۱۳ ۱۳:۳۵:۵۲ ۱۱۷ کامل ۱٫۰۲۱۱ ۰۲ دقیقه ۰۳ ثانیه ۸۰ کیلومتر (۵۰ مایل)
۲۴ فوریه ۱۵۱۴ ۱۸:۴۵:۳۰ ۱۲۲ حلقه‌ای ۰٫۹۴۷۹ ۰۵ دقیقه ۵۱ ثانیه ۲۰۸ کیلومتر (۱۲۹ مایل)
۲۰ اوت ۱۵۱۴ ۰۴:۲۵:۱۵ ۱۲۷ کامل ۱٫۰۶۶۷ ۰۵ دقیقه ۳۸ ثانیه ۲۲۸ کیلومتر (۱۴۲ مایل)
۱۳ فوریه ۱۵۱۵ ۱۹:۰۸:۱۹ ۱۳۲ جزئی ۰٫۷۵۸۰
۱۱ ژوئیه ۱۵۱۵ ۱۳:۳۶:۵۱ ۹۹ جزئی ۰٫۰۱۵۳
۹ اوت ۱۵۱۵ ۲۱:۲۱:۲۵ ۱۳۷ جزئی ۰٫۹۶۸۶
۴ ژانویه ۱۵۱۶ ۰۳:۳۸:۴۱ ۱۰۴ جزئی ۰٫۶۸۳۰
۳۰ ژوئیه ۱۵۱۶ ۰۱:۱۵:۱۵ ۱۰۹ حلقه‌ای ۰٫۹۸۹۹ ۰۱ دقیقه ۰۳ ثانیه ۶۴ کیلومتر (۴۰ مایل)
۲۳ دسامبر ۱۵۱۶ ۱۴:۰۰:۵۱ ۱۱۴ کامل ۱٫۰۱۹۹ ۰۲ دقیقه ۰۵ ثانیه ۷۵ کیلومتر (۴۷ مایل)
۱۹ ژوئیه ۱۵۱۷ ۰۵:۴۱:۳۱ ۱۱۹ حلقه‌ای ۰٫۹۵۵۲ ۰۵ دقیقه ۵۰ ثانیه ۱۶۴ کیلومتر (۱۰۲ مایل)
۱۳ دسامبر ۱۵۱۷ ۰۵:۰۴:۱۳ ۱۲۴ کامل ۱٫۰۴۶۸ ۰۳ دقیقه ۵۲ ثانیه ۱۶۱ کیلومتر (۱۰۰ مایل)
۸ ژوئیه ۱۵۱۸ ۰۶:۱۵:۲۴ ۱۲۹ حلقه‌ای ۰٫۹۴۹۶ ۰۴ دقیقه ۱۳ ثانیه ۲۵۹ کیلومتر (۱۶۱ مایل)
۲ دسامبر ۱۵۱۸ ۲۰:۱۴:۵۸ ۱۳۴ کامل ۱٫۰۱۲۴ ۰۰ دقیقه ۴۱ ثانیه ۱۲۵ کیلومتر (۷۸ مایل)
۲۸ آوریل ۱۵۱۹ ۲۳:۳۵:۴۳ ۱۰۱ جزئی ۰٫۵۰۷۰
۲۸ مه ۱۵۱۹ ۱۰:۲۰:۰۹ ۱۳۹ جزئی ۰٫۲۳۴۲
۲۳ اکتبر ۱۵۱۹ ۱۵:۲۰:۳۴ ۱۰۶ جزئی ۰٫۶۰۹۶
۱۷ آوریل ۱۵۲۰ ۱۳:۳۶:۴۶ ۱۱۱ کامل ۱٫۰۶۰۹ ۰۵ دقیقه ۱۵ ثانیه ۲۲۶ کیلومتر (۱۴۰ مایل)
۱۱ اکتبر ۱۵۲۰ ۱۶:۰۳:۲۰ ۱۱۶ حلقه‌ای ۰٫۹۲۴۴ ۰۸ دقیقه ۵۷ ثانیه ۳۲۹ کیلومتر (۲۰۴ مایل)
۷ آوریل ۱۵۲۱ ۰۶:۲۶:۰۶ ۱۲۱ کامل ۱٫۰۶۶۲ ۰۵ دقیقه ۱۵ ثانیه ۲۲۲ کیلومتر (۱۳۸ مایل)
۳۰ سپتامبر ۱۵۲۱ ۱۶:۲۱:۴۲ ۱۲۶ حلقه‌ای ۰٫۹۴۸۹ ۰۵ دقیقه ۳۰ ثانیه ۱۹۱ کیلومتر (۱۱۹ مایل)
۲۷ مارس ۱۵۲۲ ۲۱:۲۲:۵۹ ۱۳۱ کامل ۱٫۰۰۷۶ ۰۰ دقیقه ۲۶ ثانیه ۳۴۷ کیلومتر (۲۱۶ مایل)
۱۹ سپتامبر ۱۵۲۲ ۲۲:۵۷:۳۳ ۱۳۶ حلقه‌ای ۰٫۹۹۴۶ ۰۰ دقیقه ۲۳ ثانیه ۴۲ کیلومتر (۲۶ مایل)
۱۵ فوریه ۱۵۲۳ ۱۴:۱۶:۴۴ ۱۰۳ جزئی ۰٫۷۸۲۷
۱۱ اوت ۱۵۲۳ ۰۴:۳۳:۱۶ ۱۰۸ کامل ۱٫۰۵۵۸ ۰۲ دقیقه ۴۴ ثانیه
۴ فوریه ۱۵۲۴ ۱۳:۴۵:۳۵ ۱۱۳ حلقه‌ای ۰٫۹۲۳۵ ۰۸ دقیقه ۰۵ ثانیه ۳۱۵ کیلومتر (۱۹۶ مایل)
۳۰ ژوئیه ۱۵۲۴ ۲۱:۱۷:۳۹ ۱۱۸ کامل ۱٫۰۵۷۷ ۰۴ دقیقه ۴۰ ثانیه ۱۹۸ کیلومتر (۱۲۳ مایل)
۲۳ ژانویه ۱۵۲۵ ۱۵:۳۱:۲۱ ۱۲۳ حلقه‌ای ۰٫۹۵۶۹ ۰۴ دقیقه ۵۸ ثانیه ۱۶۳ کیلومتر (۱۰۱ مایل)
۲۰ ژوئیه ۱۵۲۵ ۱۰:۱۱:۰۴ ۱۲۸ Hybrid ۱٫۰۰۵۴ ۰۰ دقیقه ۳۵ ثانیه ۲۱ کیلومتر (۱۳ مایل)
۱۳ ژانویه ۱۵۲۶ ۰۰:۲۲:۳۱ ۱۳۳ حلقه‌ای ۰٫۹۹۸۵ ۰۰ دقیقه ۰۷ ثانیه ۱۹ کیلومتر (۱۲ مایل)
۱۰ ژوئیه ۱۵۲۶ ۰۱:۳۴:۳۳ ۱۰۰ جزئی ۰٫۰۵۵۷
۹ ژوئیه ۱۵۲۶ ۱۶:۰۲:۴۲ ۱۳۸ جزئی ۰٫۴۳۷۹
۴ دسامبر ۱۵۲۶ ۰۴:۱۴:۳۹ ۱۰۵ جزئی ۰٫۸۳۸۲
۳۰ مه ۱۵۲۷ ۰۲:۲۳:۰۱ ۱۱۰ حلقه‌ای ۰٫۹۵۵۶ ۰۳ دقیقه ۲۸ ثانیه ۲۵۵ کیلومتر (۱۵۸ مایل)
۲۳ نوامبر ۱۵۲۷ ۱۸:۳۶:۳۸ ۱۱۵ Hybrid ۱٫۰۰۸۹ ۰۰ دقیقه ۴۵ ثانیه ۳۴ کیلومتر (۲۱ مایل)
۱۸ مه ۱۵۲۸ ۰۸:۲۱:۰۵ ۱۲۰ Hybrid ۱٫۰۰۸۵ ۰۰ دقیقه ۵۶ ثانیه ۲۹ کیلومتر (۱۸ مایل)
۱۲ نوامبر ۱۵۲۸ ۰۳:۲۲:۵۸ ۱۲۵ حلقه‌ای ۰٫۹۵۶۲ ۰۵ دقیقه ۳۶ ثانیه ۱۶۶ کیلومتر (۱۰۳ مایل)
۷ مه ۱۵۲۹ ۲۱:۱۹:۵۰ ۱۳۰ کامل ۱٫۰۵۲۶ ۰۴ دقیقه ۳۸ ثانیه ۲۷۶ کیلومتر (۱۷۱ مایل)
۱ نوامبر ۱۵۲۹ ۰۵:۰۴:۱۱ ۱۳۵ حلقه‌ای ۰٫۹۱۱۹ ۰۸ دقیقه ۰۹ ثانیه
۲۹ مارس ۱۵۳۰ ۰۶:۱۶:۳۷ ۱۰۲ جزئی ۰٫۸۶۷۱
۲۷ آوریل ۱۵۳۰ ۱۴:۰۷:۲۰ ۱۴۰ جزئی ۰٫۱۰۸۳
۲۱ سپتامبر ۱۵۳۰ ۱۲:۳۱:۳۷ ۱۰۷ جزئی ۰٫۴۹۷۰
۱۸ مارس ۱۵۳۱ ۱۹:۴۷:۲۱ ۱۱۲ Hybrid ۱٫۰۰۳۶ ۰۰ دقیقه ۲۱ ثانیه ۱۳ کیلومتر (۸٫۱ مایل)
۱۰ سپتامبر ۱۵۳۱ ۲۱:۲۱:۵۲ ۱۱۷ کامل ۱٫۰۲۰۸ ۰۱ دقیقه ۵۶ ثانیه ۸۱ کیلومتر (۵۰ مایل)
۷ مارس ۱۵۳۲ ۰۲:۲۱:۴۰ ۱۲۲ حلقه‌ای ۰٫۹۴۸۸ ۰۵ دقیقه ۵۹ ثانیه ۲۰۱ کیلومتر (۱۲۵ مایل)
۳۰ اوت ۱۵۳۲ ۱۲:۱۷:۴۵ ۱۲۷ کامل ۱٫۰۶۵۴ ۰۵ دقیقه ۴۰ ثانیه ۲۲۱ کیلومتر (۱۳۷ مایل)
۲۴ فوریه ۱۵۳۳ ۰۲:۴۲:۱۰ ۱۳۲ جزئی ۰٫۸۰۷۷
۲۰ اوت ۱۵۳۳ ۰۵:۰۴:۰۱ ۱۳۷ کامل ۱٫۰۴۷۹ ۰۲ دقیقه ۴۰ ثانیه ۶۷۸ کیلومتر (۴۲۱ مایل)
۱۴ ژانویه ۱۵۳۴ ۱۲:۰۱:۱۹ ۱۰۴ جزئی ۰٫۶۷۷۸
۱۱ ژوئیه ۱۵۳۴ ۰۸:۰۸:۴۶ ۱۰۹ حلقه‌ای ۰٫۹۸۳۳ ۰۱ دقیقه ۳۵ ثانیه ۱۴۴ کیلومتر (۸۹ مایل)
۳ ژانویه ۱۵۳۵ ۲۲:۴۵:۴۹ ۱۱۴ کامل ۱٫۰۲۲۸ ۰۲ دقیقه ۲۲ ثانیه ۸۶ کیلومتر (۵۳ مایل)
۳۰ ژوئیه ۱۵۳۵ ۱۲:۰۸:۲۰ ۱۱۹ حلقه‌ای ۰٫۹۵۳۳ ۰۶ دقیقه ۱۹ ثانیه ۱۷۳ کیلومتر (۱۰۷ مایل)
۲۴ دسامبر ۱۵۳۵ ۱۳:۵۶:۵۷ ۱۲۴ کامل ۱٫۰۴۶۹ ۰۳ دقیقه ۵۵ ثانیه ۱۶۱ کیلومتر (۱۰۰ مایل)
۱۸ ژوئیه ۱۵۳۶ ۱۲:۴۳:۲۱ ۱۲۹ حلقه‌ای ۰٫۹۵۲۳ ۰۴ دقیقه ۱۷ ثانیه ۲۲۰ کیلومتر (۱۴۰ مایل)
۱۳ دسامبر ۱۵۳۶ ۰۴:۵۹:۲۰ ۱۳۴ کامل ۱٫۰۰۹۸ ۰۰ دقیقه ۳۳ ثانیه ۹۷ کیلومتر (۶۰ مایل)
۹ مه ۱۵۳۷ ۰۶:۵۲:۵۷ ۱۰۱ جزئی ۰٫۳۹۲۲
۷ ژوئیه ۱۵۳۷ ۱۷:۱۴:۰۵ ۱۳۹ جزئی ۰٫۳۷۹۶
۲ نوامبر ۱۵۳۷ ۲۳:۱۷:۰۱ ۱۰۶ جزئی ۰٫۵۷۱۲
۲۸ آوریل ۱۵۳۸ ۲۱:۱۷:۳۱ ۱۱۱ کامل ۱٫۰۶۴۵ ۰۵ دقیقه ۳۸ ثانیه ۲۴۹ کیلومتر (۱۵۵ مایل)
۲۲ اکتبر ۱۵۳۸ ۲۳:۳۸:۴۱ ۱۱۶ حلقه‌ای ۰٫۹۲۱۴ ۰۹ دقیقه ۴۱ ثانیه ۳۵۱ کیلومتر (۲۱۸ مایل)
۱۸ آوریل ۱۵۳۹ ۱۴:۱۵:۰۷ ۱۲۱ کامل ۱٫۰۶۸۰ ۰۵ دقیقه ۲۸ ثانیه ۲۲۵ کیلومتر (۱۴۰ مایل)
۱۲ اکتبر ۱۵۳۹ ۰۰:۰۱:۴۵ ۱۲۶ حلقه‌ای ۰٫۹۴۸۴ ۰۵ دقیقه ۳۵ ثانیه ۱۹۲ کیلومتر (۱۱۹ مایل)
۷ آوریل ۱۵۴۰ ۰۵:۰۴:۳۰ ۱۳۱ کامل ۱٫۰۱۱۵ ۰۰ دقیقه ۴۲ ثانیه ۱۲۳ کیلومتر (۷۶ مایل)
۳۰ سپتامبر ۱۵۴۰ ۰۶:۵۴:۱۱ ۱۳۶ حلقه‌ای ۰٫۹۹۶۰ ۰۰ دقیقه ۱۷ ثانیه ۲۷ کیلومتر (۱۷ مایل)
۲۵ فوریه ۱۵۴۱ ۲۱:۵۴:۴۲ ۱۰۳ جزئی ۰٫۷۲۷۲
۲۱ اوت ۱۵۴۱ ۱۲:۲۰:۰۷ ۱۰۸ جزئی ۰٫۹۱۷۲
۱۹ سپتامبر ۱۵۴۱ ۲۰:۳۴:۰۱ ۱۴۶ جزئی ۰٫۰۳۷۸
۱۴ فوریه ۱۵۴۲ ۲۱:۲۷:۲۳ ۱۱۳ حلقه‌ای ۰٫۹۲۶۵ ۰۷ دقیقه ۴۴ ثانیه ۳۰۵ کیلومتر (۱۹۰ مایل)
۱۱ اوت ۱۵۴۲ ۰۴:۵۱:۰۶ ۱۱۸ کامل ۱٫۰۵۲۵ ۰۴ دقیقه ۱۲ ثانیه ۱۸۴ کیلومتر (۱۱۴ مایل)
۳ فوریه ۱۵۴۳ ۲۳:۳۸:۵۲ ۱۲۳ حلقه‌ای ۰٫۹۶۱۷ ۰۴ دقیقه ۱۴ ثانیه ۱۴۳ کیلومتر (۸۹ مایل)
۳۱ ژوئیه ۱۵۴۳ ۱۷:۱۶:۲۳ ۱۲۸ Hybrid ۱٫۰۰۰۷ ۰۰ دقیقه ۰۵ ثانیه ۳ کیلومتر (۱٫۹ مایل)
۲۴ ژانویه ۱۵۴۴ ۰۸:۵۷:۴۵ ۱۳۳ Hybrid ۱٫۰۰۳۵ ۰۰ دقیقه ۱۶ ثانیه ۴۰ کیلومتر (۲۵ مایل)
۱۹ ژوئیه ۱۵۴۴ ۲۲:۳۸:۲۲ ۱۳۸ جزئی ۰٫۵۷۳۰
۱۴ دسامبر ۱۵۴۴ ۱۳:۰۶:۲۸ ۱۰۵ جزئی ۰٫۸۲۹۷
۹ ژوئیه ۱۵۴۵ ۰۸:۵۷:۲۸ ۱۱۰ حلقه‌ای ۰٫۹۵۶۷ ۰۳ دقیقه ۰۶ ثانیه ۳۰۳ کیلومتر (۱۸۸ مایل)
۴ دسامبر ۱۵۴۵ ۰۳:۱۵:۴۲ ۱۱۵ Hybrid ۱٫۰۰۵۱ ۰۰ دقیقه ۲۵ ثانیه ۲۰ کیلومتر (۱۲ مایل)
۲۹ مه ۱۵۴۶ ۱۵:۲۴:۴۰ ۱۲۰ Hybrid ۱٫۰۱۳۳ ۰۱ دقیقه ۲۴ ثانیه ۴۶ کیلومتر (۲۹ مایل)
۲۳ نوامبر ۱۵۴۶ ۱۱:۳۵:۴۲ ۱۲۵ حلقه‌ای ۰٫۹۵۲۱ ۰۶ دقیقه ۱۳ ثانیه ۱۸۱ کیلومتر (۱۱۲ مایل)
۱۹ مه ۱۵۴۷ ۰۴:۴۸:۵۸ ۱۳۰ کامل ۱٫۰۵۸۱ ۰۵ دقیقه ۲۲ ثانیه ۲۷۰ کیلومتر (۱۷۰ مایل)
۱۲ نوامبر ۱۵۴۷ ۱۲:۵۴:۲۴ ۱۳۵ حلقه‌ای ۰٫۹۱۰۶ ۰۸ دقیقه ۵۹ ثانیه ۴۱۹ کیلومتر (۲۶۰ مایل)
۸ آوریل ۱۵۴۸ ۱۴:۱۰:۰۸ ۱۰۲ جزئی ۰٫۷۶۹۸
۷ مه ۱۵۴۸ ۲۱:۴۶:۵۲ ۱۴۰ جزئی ۰٫۲۲۵۰
۱ اکتبر ۱۵۴۸ ۲۰:۱۰:۵۰ ۱۰۷ جزئی ۰٫۴۳۹۴
۲۹ مارس ۱۵۴۹ ۰۳:۳۰:۵۵ ۱۱۲ Hybrid ۱٫۰۰۲۹ ۰۰ دقیقه ۱۶ ثانیه ۱۱ کیلومتر (۶٫۸ مایل)
۲۱ سپتامبر ۱۵۴۹ ۰۵:۱۶:۲۴ ۱۱۷ کامل ۱٫۰۲۰۵ ۰۱ دقیقه ۴۹ ثانیه ۸۲ کیلومتر (۵۱ مایل)
۱۸ مارس ۱۵۵۰ ۰۹:۴۷:۴۸ ۱۲۲ حلقه‌ای ۰٫۹۴۹۷ ۰۶ دقیقه ۰۵ ثانیه ۱۹۴ کیلومتر (۱۲۱ مایل)
۱۰ سپتامبر ۱۵۵۰ ۲۰:۱۷:۳۸ ۱۲۷ کامل ۱٫۰۶۳۶ ۰۵ دقیقه ۳۸ ثانیه ۲۱۲ کیلومتر (۱۳۲ مایل)
۷ مارس ۱۵۵۱ ۱۰:۰۵:۱۸ ۱۳۲ جزئی ۰٫۸۷۳۰
۳۱ اوت ۱۵۵۱ ۱۲:۵۳:۰۱ ۱۳۷ کامل ۱٫۰۴۶۰ ۰۲ دقیقه ۵۲ ثانیه ۳۹۱ کیلومتر (۲۴۳ مایل)
۲۵ ژانویه ۱۵۵۲ ۲۰:۱۹:۴۴ ۱۰۴ جزئی ۰٫۶۶۵۵
۲۱ ژوئیه ۱۵۵۲ ۱۵:۰۳:۴۸ ۱۰۹ حلقه‌ای ۰٫۹۷۴۲ ۰۲ دقیقه ۰۵ ثانیه
۱۴ ژانویه ۱۵۵۳ ۰۷:۲۸:۰۹ ۱۱۴ کامل ۱٫۰۲۶۳ ۰۲ دقیقه ۴۱ ثانیه ۹۹ کیلومتر (۶۲ مایل)
۱۰ ژوئیه ۱۵۵۳ ۱۸:۳۶:۳۴ ۱۱۹ حلقه‌ای ۰٫۹۵۰۹ ۰۶ دقیقه ۴۶ ثانیه ۱۸۵ کیلومتر (۱۱۵ مایل)
۳ ژانویه ۱۵۵۴ ۲۲:۴۹:۳۸ ۱۲۴ کامل ۱٫۰۴۷۴ ۰۴ دقیقه ۰۰ ثانیه ۱۶۳ کیلومتر (۱۰۱ مایل)
۲۹ ژوئیه ۱۵۵۴ ۱۹:۱۰:۴۰ ۱۲۹ حلقه‌ای ۰٫۹۵۴۶ ۰۴ دقیقه ۲۲ ثانیه ۱۹۵ کیلومتر (۱۲۱ مایل)
۲۴ دسامبر ۱۵۵۴ ۱۳:۴۵:۲۱ ۱۳۴ کامل ۱٫۰۰۷۵ ۰۰ دقیقه ۲۵ ثانیه ۷۵ کیلومتر (۴۷ مایل)
۲۰ مه ۱۵۵۵ ۱۴:۰۶:۰۶ ۱۰۱ جزئی ۰٫۲۶۹۶
۱۹ ژوئیه ۱۵۵۵ ۰۰:۰۷:۱۶ ۱۳۹ جزئی ۰٫۵۲۹۰
۱۴ نوامبر ۱۵۵۵ ۰۷:۱۹:۲۷ ۱۰۶ جزئی ۰٫۵۴۲۳
۹ مه ۱۵۵۶ ۰۴:۵۳:۳۶ ۱۱۱ کامل ۱٫۰۶۷۳ ۰۵ دقیقه ۵۸ ثانیه ۲۷۴ کیلومتر (۱۷۰ مایل)
۲ نوامبر ۱۵۵۶ ۰۷:۲۲:۱۳ ۱۱۶ حلقه‌ای ۰٫۹۱۹۰ ۱۰ دقیقه ۲۴ ثانیه ۳۷۰ کیلومتر (۲۳۰ مایل)
۲۸ آوریل ۱۵۵۷ ۲۱:۵۹:۰۵ ۱۲۱ کامل ۱٫۰۶۹۲ ۰۵ دقیقه ۴۲ ثانیه ۲۲۷ کیلومتر (۱۴۱ مایل)
۲۲ اکتبر ۱۵۵۷ ۰۷:۴۹:۲۸ ۱۲۶ حلقه‌ای ۰٫۹۴۸۲ ۰۵ دقیقه ۴۰ ثانیه ۱۹۲ کیلومتر (۱۱۹ مایل)
۱۸ آوریل ۱۵۵۸ ۱۲:۳۹:۲۷ ۱۳۱ کامل ۱٫۰۱۳۲ ۰۰ دقیقه ۵۰ ثانیه ۱۰۰ کیلومتر (۶۲ مایل)
۱۱ اکتبر ۱۵۵۸ ۱۴:۵۸:۵۵ ۱۳۶ حلقه‌ای ۰٫۹۹۷۱ ۰۰ دقیقه ۱۲ ثانیه ۱۸ کیلومتر (۱۱ مایل)
۹ مارس ۱۵۵۹ ۰۵:۲۳:۰۱ ۱۰۳ جزئی ۰٫۶۵۹۸
۱ سپتامبر ۱۵۵۹ ۲۰:۱۳:۵۹ ۱۰۸ جزئی ۰٫۸۱۷۲
۱ اکتبر ۱۵۵۹ ۰۴:۴۶:۴۶ ۱۴۶ جزئی ۰٫۱۰۸۳
۲۶ فوریه ۱۵۶۰ ۰۵:۰۰:۴۴ ۱۱۳ حلقه‌ای ۰٫۹۲۹۹ ۰۷ دقیقه ۲۲ ثانیه ۲۹۴ کیلومتر (۱۸۳ مایل)
۲۱ اوت ۱۵۶۰ ۱۲:۳۰:۵۵ ۱۱۸ کامل ۱٫۰۴۶۹ ۰۳ دقیقه ۴۵ ثانیه ۱۷۰ کیلومتر (۱۱۰ مایل)
۱۴ فوریه ۱۵۶۱ ۰۷:۳۹:۲۱ ۱۲۳ حلقه‌ای ۰٫۹۶۷۰ ۰۳ دقیقه ۳۰ ثانیه ۱۲۲ کیلومتر (۷۶ مایل)
۱۱ اوت ۱۵۶۱ ۰۰:۲۷:۰۷ ۱۲۸ حلقه‌ای ۰٫۹۹۵۶ ۰۰ دقیقه ۲۷ ثانیه ۱۶ کیلومتر (۹٫۹ مایل)
۳ فوریه ۱۵۶۲ ۱۷:۲۷:۳۳ ۱۳۳ کامل ۱٫۰۰۹۱ ۰۰ دقیقه ۴۱ ثانیه ۸۹ کیلومتر (۵۵ مایل)
۳۱ ژوئیه ۱۵۶۲ ۰۵:۱۶:۴۶ ۱۳۸ جزئی ۰٫۷۰۳۴
۲۵ دسامبر ۱۵۶۲ ۲۱:۵۸:۴۰ ۱۰۵ جزئی ۰٫۸۲۱۷
۲۰ ژوئیه ۱۵۶۳ ۱۵:۳۰:۵۵ ۱۱۰ حلقه‌ای ۰٫۹۵۶۴ ۰۲ دقیقه ۴۹ ثانیه ۴۵۴ کیلومتر (۲۸۲ مایل)
۱۵ دسامبر ۱۵۶۳ ۱۱:۵۵:۴۹ ۱۱۵ Hybrid ۱٫۰۰۲۰ ۰۰ دقیقه ۱۰ ثانیه ۸ کیلومتر (۵٫۰ مایل)
۸ ژوئیه ۱۵۶۴ ۲۲:۲۶:۴۹ ۱۲۰ Hybrid ۱٫۰۱۷۴ ۰۱ دقیقه ۴۴ ثانیه ۶۰ کیلومتر (۳۷ مایل)
۳ دسامبر ۱۵۶۴ ۱۹:۵۲:۰۶ ۱۲۵ حلقه‌ای ۰٫۹۴۸۷ ۰۶ دقیقه ۴۲ ثانیه ۱۹۵ کیلومتر (۱۲۱ مایل)
۲۹ مه ۱۵۶۵ ۱۲:۱۵:۰۰ ۱۳۰ کامل ۱٫۰۶۲۹ ۰۵ دقیقه ۵۷ ثانیه ۲۶۶ کیلومتر (۱۶۵ مایل)
۲۲ نوامبر ۱۵۶۵ ۲۰:۴۹:۵۵ ۱۳۵ حلقه‌ای ۰٫۹۰۹۲ ۰۹ دقیقه ۳۷ ثانیه ۲۲۰ کیلومتر (۱۴۰ مایل)
۱۹ آوریل ۱۵۶۶ ۲۱:۵۶:۰۱ ۱۰۲ جزئی ۰٫۶۶۱۰
۱۹ مه ۱۵۶۶ ۰۵:۲۱:۰۰ ۱۴۰ جزئی ۰٫۳۵۰۷
۱۳ اکتبر ۱۵۶۶ ۰۳:۵۹:۲۳ ۱۰۷ جزئی ۰٫۳۹۳۹
۹ آوریل ۱۵۶۷ ۱۱:۰۴:۰۸ ۱۱۲ Hybrid ۱٫۰۰۲۰ ۰۰ دقیقه ۱۱ ثانیه ۸ کیلومتر (۵٫۰ مایل)
۲ اکتبر ۱۵۶۷ ۱۳:۲۰:۲۷ ۱۱۷ کامل ۱٫۰۲۰۰ ۰۱ دقیقه ۴۲ ثانیه ۸۲ کیلومتر (۵۱ مایل)
۲۸ مارس ۱۵۶۸ ۱۷:۰۴:۲۱ ۱۲۲ حلقه‌ای ۰٫۹۵۰۷ ۰۶ دقیقه ۱۰ ثانیه ۱۸۷ کیلومتر (۱۱۶ مایل)
۲۱ سپتامبر ۱۵۶۸ ۰۴:۲۵:۰۲ ۱۲۷ کامل ۱٫۰۶۱۵ ۰۵ دقیقه ۳۲ ثانیه ۲۰۴ کیلومتر (۱۲۷ مایل)
۱۷ مارس ۱۵۶۹ ۱۷:۲۱:۱۸ ۱۳۲ حلقه‌ای ۰٫۹۴۸۹
۱۰ سپتامبر ۱۵۶۹ ۲۰:۴۸:۱۶ ۱۳۷ کامل ۱٫۰۴۲۸ ۰۲ دقیقه ۵۵ ثانیه ۲۹۳ کیلومتر (۱۸۲ مایل)
۵ فوریه ۱۵۷۰ ۰۴:۳۴:۴۹ ۱۰۴ جزئی ۰٫۶۴۷۵
۱ اوت ۱۵۷۰ ۲۲:۰۰:۲۲ ۱۰۹ جزئی ۰٫۸۶۲۳
۲۵ ژانویه ۱۵۷۱ ۱۶:۰۷:۳۶ ۱۱۴ کامل ۱٫۰۳۰۲ ۰۲ دقیقه ۵۹ ثانیه ۱۱۳ کیلومتر (۷۰ مایل)
۲۲ ژوئیه ۱۵۷۱ ۰۱:۰۷:۱۸ ۱۱۹ حلقه‌ای ۰٫۹۴۸۱ ۰۷ دقیقه ۰۸ ثانیه ۲۰۱ کیلومتر (۱۲۵ مایل)
۱۵ ژانویه ۱۵۷۲ ۰۷:۳۸:۱۲ ۱۲۴ کامل ۱٫۰۴۸۵ ۰۴ دقیقه ۰۷ ثانیه ۱۶۶ کیلومتر (۱۰۳ مایل)
۱۰ ژوئیه ۱۵۷۲ ۰۱:۴۲:۴۲ ۱۲۹ حلقه‌ای ۰٫۹۵۶۲ ۰۴ دقیقه ۳۰ ثانیه ۱۷۷ کیلومتر (۱۱۰ مایل)
۳ ژانویه ۱۵۷۳ ۲۲:۲۸:۳۵ ۱۳۴ Hybrid ۱٫۰۰۵۸ ۰۰ دقیقه ۲۰ ثانیه ۵۷ کیلومتر (۳۵ مایل)
۳۰ مه ۱۵۷۳ ۲۱:۱۸:۲۴ ۱۰۱ جزئی ۰٫۱۴۳۶
۲۹ ژوئیه ۱۵۷۳ ۰۷:۰۳:۳۶ ۱۳۹ جزئی ۰٫۶۷۷۰
۲۴ نوامبر ۱۵۷۳ ۱۵:۲۴:۴۶ ۱۰۶ جزئی ۰٫۵۱۹۱
۲۰ مه ۱۵۷۴ ۱۲:۲۵:۴۲ ۱۱۱ کامل ۱٫۰۶۹۴ ۰۶ دقیقه ۰۹ ثانیه ۳۰۵ کیلومتر (۱۹۰ مایل)
۱۳ نوامبر ۱۵۷۴ ۱۵:۱۲:۱۷ ۱۱۶ حلقه‌ای ۰٫۹۱۷۱ ۱۱ دقیقه ۰۳ ثانیه ۳۸۷ کیلومتر (۲۴۰ مایل)
۱۰ مه ۱۵۷۵ ۰۵:۳۴:۴۵ ۱۲۱ کامل ۱٫۰۶۹۷ ۰۵ دقیقه ۵۶ ثانیه ۲۲۷ کیلومتر (۱۴۱ مایل)
۲ نوامبر ۱۵۷۵ ۱۵:۴۷:۲۷ ۱۲۶ حلقه‌ای ۰٫۹۴۸۳ ۰۵ دقیقه ۴۴ ثانیه ۱۹۱ کیلومتر (۱۱۹ مایل)
۲۸ آوریل ۱۵۷۶ ۲۰:۰۴:۴۴ ۱۳۱ کامل ۱٫۰۱۴۰ ۰۰ دقیقه ۵۵ ثانیه ۸۶ کیلومتر (۵۳ مایل)
۲۱ اکتبر ۱۵۷۶ ۲۳:۱۳:۰۶ ۱۳۶ حلقه‌ای ۰٫۹۹۸۱ ۰۰ دقیقه ۰۸ ثانیه ۱۱ کیلومتر (۶٫۸ مایل)
۱۹ مارس ۱۵۷۷ ۱۲:۴۱:۱۵ ۱۰۳ جزئی ۰٫۵۷۹۸
۱۲ سپتامبر ۱۵۷۷ ۰۴:۱۵:۲۳ ۱۰۸ جزئی ۰٫۷۲۹۷
۱۱ اکتبر ۱۵۷۷ ۱۳:۰۸:۰۲ ۱۴۶ جزئی ۰٫۱۶۵۴
۸ مارس ۱۵۷۸ ۱۲:۲۶:۵۲ ۱۱۳ حلقه‌ای ۰٫۹۳۳۶ ۰۷ دقیقه ۰۱ ثانیه ۲۸۴ کیلومتر (۱۷۶ مایل)
۱ سپتامبر ۱۵۷۸ ۲۰:۱۵:۰۸ ۱۱۸ کامل ۱٫۰۴۰۸ ۰۳ دقیقه ۱۷ ثانیه ۱۵۲ کیلومتر (۹۴ مایل)
۲۵ فوریه ۱۵۷۹ ۱۵:۳۴:۴۷ ۱۲۳ حلقه‌ای ۰٫۹۷۲۸ ۰۲ دقیقه ۴۸ ثانیه ۱۰۰ کیلومتر (۶۲ مایل)
۲۲ اوت ۱۵۷۹ ۰۷:۴۱:۳۲ ۱۲۸ حلقه‌ای ۰٫۹۹۰۱ ۰۱ دقیقه ۰۰ ثانیه ۳۶ کیلومتر (۲۲ مایل)
۱۵ فوریه ۱۵۸۰ ۰۱:۵۲:۱۳ ۱۳۳ کامل ۱٫۰۱۵۱ ۰۱ دقیقه ۰۷ ثانیه ۱۲۷ کیلومتر (۷۹ مایل)
۱۰ اوت ۱۵۸۰ ۱۲:۰۰:۰۵ ۱۳۸ جزئی ۰٫۸۲۵۸
۵ ژانویه ۱۵۸۱ ۰۶:۴۹:۵۸ ۱۰۵ جزئی ۰٫۸۱۲۱
۳۰ ژوئیه ۱۵۸۱ ۲۲:۰۶:۵۳ ۱۱۰ جزئی ۰٫۹۴۵۴
۲۵ دسامبر ۱۵۸۱ ۲۰:۳۵:۲۰ ۱۱۵ حلقه‌ای ۰٫۹۹۹۳ ۰۰ دقیقه ۰۴ ثانیه ۳ کیلومتر (۱٫۹ مایل)
۲۰ ژوئیه ۱۵۸۲ ۰۵:۳۰:۲۷ ۱۲۰ کامل ۱٫۰۲۱۰ ۰۱ دقیقه ۵۹ ثانیه ۷۳ کیلومتر (۴۵ مایل)
۲۵ دسامبر ۱۵۸۲ ۰۴:۰۸:۳۹ ۱۲۵ حلقه‌ای ۰٫۹۴۵۹ ۰۷ دقیقه ۰۲ ثانیه ۲۰۶ کیلومتر (۱۲۸ مایل)
۱۹ ژوئیه ۱۵۸۳ ۱۹:۳۹:۳۲ ۱۳۰ کامل ۱٫۰۶۶۷ ۰۶ دقیقه ۲۳ ثانیه ۲۶۲ کیلومتر (۱۶۳ مایل)
۱۴ دسامبر ۱۵۸۳ ۰۴:۴۸:۳۹ ۱۳۵ حلقه‌ای ۰٫۹۰۸۳ ۱۰ دقیقه ۰۳ ثانیه ۱۱۶ کیلومتر (۷۲ مایل)
۱۰ مه ۱۵۸۴ ۰۵:۳۵:۰۶ ۱۰۲ جزئی ۰٫۵۴۲۴
۸ ژوئیه ۱۵۸۴ ۱۲:۵۲:۲۵ ۱۴۰ جزئی ۰٫۴۸۰۵
۲ نوامبر ۱۵۸۴ ۱۱:۵۶:۴۴ ۱۰۷ جزئی ۰٫۳۵۹۵
۲۹ آوریل ۱۵۸۵ ۱۸:۲۸:۵۸ ۱۱۲ Hybrid ۱٫۰۰۰۵ ۰۰ دقیقه ۰۳ ثانیه ۲ کیلومتر (۱٫۲ مایل)
۲۲ اکتبر ۱۵۸۵ ۲۱:۳۳:۲۵ ۱۱۷ کامل ۱٫۰۱۹۶ ۰۱ دقیقه ۳۵ ثانیه ۸۲ کیلومتر (۵۱ مایل)
۱۹ آوریل ۱۵۸۶ ۰۰:۱۰:۰۹ ۱۲۲ حلقه‌ای ۰٫۹۵۱۷ ۰۶ دقیقه ۱۲ ثانیه ۱۸۱ کیلومتر (۱۱۲ مایل)
۱۲ اکتبر ۱۵۸۶ ۱۲:۴۰:۳۲ ۱۲۷ کامل ۱٫۰۵۹۱ ۰۵ دقیقه ۲۳ ثانیه ۱۹۶ کیلومتر (۱۲۲ مایل)
۸ آوریل ۱۵۸۷ ۰۰:۲۷:۰۵ ۱۳۲ حلقه‌ای ۰٫۹۲۷۱ ۰۶ دقیقه ۲۶ ثانیه ۸۸۹ کیلومتر (۵۵۲ مایل)
۲ اکتبر ۱۵۸۷ ۰۴:۵۱:۲۵ ۱۳۷ کامل ۱٫۰۳۸۷ ۰۲ دقیقه ۵۱ ثانیه ۲۳۵ کیلومتر (۱۴۶ مایل)
۲۶ فوریه ۱۵۸۸ ۱۲:۴۲:۳۱ ۱۰۴ جزئی ۰٫۶۱۷۸
۲۲ اوت ۱۵۸۸ ۰۵:۰۱:۴۷ ۱۰۹ جزئی ۰٫۷۳۵۵
۱۵ فوریه ۱۵۸۹ ۰۰:۴۲:۲۰ ۱۱۴ کامل ۱٫۰۳۴۴ ۰۳ دقیقه ۱۷ ثانیه ۱۲۹ کیلومتر (۸۰ مایل)
۱۱ اوت ۱۵۸۹ ۰۷:۴۱:۰۴ ۱۱۹ حلقه‌ای ۰٫۹۴۵۰ ۰۷ دقیقه ۲۵ ثانیه ۲۲۱ کیلومتر (۱۳۷ مایل)
۴ فوریه ۱۵۹۰ ۱۶:۲۴:۰۵ ۱۲۴ کامل ۱٫۰۴۹۸ ۰۴ دقیقه ۱۷ ثانیه ۱۷۰ کیلومتر (۱۱۰ مایل)
۳۱ ژوئیه ۱۵۹۰ ۰۸:۱۷:۳۹ ۱۲۹ حلقه‌ای ۰٫۹۵۷۴ ۰۴ دقیقه ۳۸ ثانیه ۱۶۶ کیلومتر (۱۰۳ مایل)
۲۵ ژانویه ۱۵۹۱ ۰۷:۰۹:۲۲ ۱۳۴ Hybrid ۱٫۰۰۴۷ ۰۰ دقیقه ۱۶ ثانیه ۴۵ کیلومتر (۲۸ مایل)
۲۱ ژوئیه ۱۵۹۱ ۰۴:۲۸:۴۳ ۱۰۱ جزئی ۰٫۰۱۲۹
۲۰ ژوئیه ۱۵۹۱ ۱۴:۰۲:۰۸ ۱۳۹ جزئی ۰٫۸۲۴۹
۱۵ دسامبر ۱۵۹۱ ۲۳:۳۳:۵۶ ۱۰۶ جزئی ۰٫۵۰۲۴
۹ ژوئیه ۱۵۹۲ ۱۹:۵۵:۴۹ ۱۱۱ کامل ۱٫۰۷۰۵ ۰۶ دقیقه ۱۱ ثانیه ۳۴۴ کیلومتر (۲۱۴ مایل)
۳ دسامبر ۱۵۹۲ ۲۳:۰۷:۱۶ ۱۱۶ حلقه‌ای ۰٫۹۱۵۹ ۱۱ دقیقه ۳۶ ثانیه ۴۰۱ کیلومتر (۲۴۹ مایل)
۳۰ مه ۱۵۹۳ ۱۳:۰۷:۳۱ ۱۲۱ کامل ۱٫۰۶۹۶ ۰۶ دقیقه ۰۸ ثانیه ۲۲۷ کیلومتر (۱۴۱ مایل)
۲۲ نوامبر ۱۵۹۳ ۲۳:۵۲:۰۶ ۱۲۶ حلقه‌ای ۰٫۹۴۸۸ ۰۵ دقیقه ۴۷ ثانیه ۱۸۹ کیلومتر (۱۱۷ مایل)
۲۰ مه ۱۵۹۴ ۰۳:۲۳:۱۷ ۱۳۱ کامل ۱٫۰۱۴۱ ۰۰ دقیقه ۵۸ ثانیه ۷۶ کیلومتر (۴۷ مایل)
۱۲ نوامبر ۱۵۹۴ ۰۷:۳۴:۴۹ ۱۳۶ حلقه‌ای ۰٫۹۹۹۱ ۰۰ دقیقه ۰۴ ثانیه ۵ کیلومتر (۳٫۱ مایل)
۹ آوریل ۱۵۹۵ ۱۹:۵۰:۰۵ ۱۰۳ جزئی ۰٫۴۸۷۹
۳ اکتبر ۱۵۹۵ ۱۲:۲۴:۳۶ ۱۰۸ جزئی ۰٫۶۵۴۶
۱ نوامبر ۱۵۹۵ ۲۱:۳۶:۵۳ ۱۴۶ جزئی ۰٫۲۱۱۱
۲۸ مارس ۱۵۹۶ ۱۹:۴۳:۱۹ ۱۱۳ حلقه‌ای ۰٫۹۳۷۳ ۰۶ دقیقه ۴۲ ثانیه ۲۷۵ کیلومتر (۱۷۱ مایل)
۲۲ سپتامبر ۱۵۹۶ ۰۴:۰۷:۰۳ ۱۱۸ کامل ۱٫۰۳۴۶ ۰۲ دقیقه ۵۰ ثانیه ۱۳۴ کیلومتر (۸۳ مایل)
۱۷ مارس ۱۵۹۷ ۲۳:۲۲:۳۹ ۱۲۳ حلقه‌ای ۰٫۹۷۸۸ ۰۲ دقیقه ۰۸ ثانیه ۷۷ کیلومتر (۴۸ مایل)
۱۱ سپتامبر ۱۵۹۷ ۱۵:۰۱:۲۲ ۱۲۸ حلقه‌ای ۰٫۹۸۴۳ ۰۱ دقیقه ۳۵ ثانیه ۵۷ کیلومتر (۳۵ مایل)
۷ مارس ۱۵۹۸ ۱۰:۱۰:۰۱ ۱۳۳ کامل ۱٫۰۲۱۴ ۰۱ دقیقه ۳۳ ثانیه ۱۵۶ کیلومتر (۹۷ مایل)
۳۱ اوت ۱۵۹۸ ۱۸:۴۸:۴۸ ۱۳۸ حلقه‌ای ۰٫۹۳۹۸
۲۶ ژانویه ۱۵۹۹ ۱۵:۳۷:۱۱ ۱۰۵ جزئی ۰٫۷۹۶۵
۲۲ ژوئیه ۱۵۹۹ ۰۴:۴۵:۱۵ ۱۱۰ جزئی ۰٫۸۰۶۸
۱۶ ژانویه ۱۶۰۰ ۰۵:۱۲:۴۶ ۱۱۵ حلقه‌ای ۰٫۹۹۷۲ ۰۰ دقیقه ۱۴ ثانیه ۱۱ کیلومتر (۶٫۸ مایل)
۱۰ ژوئیه ۱۶۰۰ ۱۲:۳۵:۵۸ ۱۲۰ کامل ۱٫۰۲۳۸ ۰۲ دقیقه ۰۸ ثانیه ۸۴ کیلومتر (۵۲ مایل)