فهرست‌های خورشیدگرفتگی‌ها
نمودار یک خورشیدگرفتگی (اندازه‌ها غیرطبیعی‌اند)
شکل هندسی خورشیدگرفتگی
(اندازه‌ها غیرطبیعی‌اند)
سده‌ها

پس از میلاد

خورشیدگرفتگی‌های قابل مشاهده در
چین • بریتانیا • فیلیپین • ایالات متحدهٔ آمریکا • ایران
جستارهای وابسته: فهرست ماه‌گرفتگی‌ها

این فهرست شامل خورشیدگرفتگی‌های قرن پانزدهم پیش از میلاد است که در طی دورهٔ سال ۱۵۰۰ پیش از میلاد تا ۱۴۰۱ پیش از میلاد روی داده‌اند. در این دوره، ۲۲۶ خورشیدگرفتگی رخ داد که ۷۷ مورد آن خورشیدگرفتگی جزئی، ۶۹ مورد خورشیدگرفتگی حلقه‌ای، ۶۲ خورشیدگرفتگی کامل و ۱۸ مورد نیز از نوع خورشیدگرفتگی مرکب بود. بیش‌ترین تعداد خورشیدگرفتگی در طول یکسال، مربوط به سال ۱۶۷۶ پیش از میلاد بوده که پنج گرفتگی روی داد و در ماه ژوئیه سال ۱۶۱۱ پیش از میلاد، دو خورشیدگرفتگی رخ داد.

تاریخ زمان
بزرگترین گرفت
چرخهٔ ساروس نوع قدر مدت زمان مکان مسیر گرفتگی ناحیهٔ جغرافیایی منبع
-۸۴۹۹-۰۲-۰۵ ۵ فوریه ۱۵۰۰ ۲۲:۵۵:۲۵ ۲۶ کامل ۱.۰۴۲۱ ۰۳m ۲۸s ۱۵۲ کیلومتر (۹۴ مایل)
-۸۴۹۹-۰۸-۰۲ ۲ اوت ۱۵۰۰ ۰۳:۲۲:۲۰ ۳۱ حلقه‌ای ۰.۹۳۸۶ ۰۶m ۴۲s ۲۴۸ کیلومتر (۱۵۴ مایل)
-۸۵۰۰-۰۱-۲۶ ۲۶ ژانویه ۱۴۹۹ ۱۴:۵۷:۲۸ ۳۶ جزئی ۰.۹۰۲۸
-۸۵۰۰-۰۷-۲۲ ۲۲ ژوئیه ۱۴۹۹ ۰۳:۴۲:۰۶ ۴۱ جزئی ۰.۷۶۸۷
-۸۵۰۰-۱۲-۱۷ ۱۷ دسامبر ۱۴۹۹ ۱۷:۳۳:۲۷ ۸ حلقه‌ای ۰.۹۷۴۲ ۰۲m ۱۱s ۴۲۹ کیلومتر (۲۶۷ مایل)
-۸۵۰۱-۰۶-۱۱ ۱۱ ژوئن ۱۴۹۸ ۲۳:۲۹:۴۷ ۱۳ کامل ۱.۰۲۹۰ ۰۲m ۳۵s ۱۸۹ کیلومتر (۱۱۷ مایل)
-۸۵۰۱-۱۲-۰۶ ۶ دسامبر ۱۴۹۸ ۲۳:۰۸:۵۳ ۱۸ حلقه‌ای ۰.۹۳۴۰ ۰۸m ۳۰s ۲۵۸ کیلومتر (۱۶۰ مایل)
-۸۵۰۲-۰۵-۳۱ ۳۱ مه ۱۴۹۷ ۱۵:۰۰:۵۳ ۲۳ کامل ۱.۰۷۸۵ ۰۶m ۴۴s ۲۵۴ کیلومتر (۱۵۸ مایل)
-۸۵۰۲-۱۱-۲۴ ۲۴ نوامبر ۱۴۹۷ ۲۲:۴۱:۳۵ ۲۸ حلقه‌ای ۰.۹۱۵۴ ۰۹m ۰۹s ۳۴۶ کیلومتر (۲۱۵ مایل)
-۸۵۰۳-۰۵-۲۱ ۲۱ مه ۱۴۹۶ ۰۸:۱۸:۴۶ ۳۳ کامل ۱.۰۶۷۶ ۰۴m ۲۹s ۲۹۴ کیلومتر (۱۸۳ مایل)
-۸۵۰۳-۱۱-۱۳ ۱۳ نوامبر ۱۴۹۶ ۲۳:۱۰:۵۶ ۳۸ جزئی ۰.۸۹۵۶
-۸۵۰۴-۰۴-۱۱ ۱۱ آوریل ۱۴۹۵ ۱۲:۱۳:۱۲ ۵ جزئی ۰.۶۳۵۴
-۸۵۰۴-۰۵-۱۰ ۱۰ مه ۱۴۹۵ ۲۲:۴۰:۲۹ ۴۳ جزئی ۰.۱۳۴۲
-۸۵۰۴-۱۰-۰۴ ۴ اکتبر ۱۴۹۵ ۱۸:۲۵:۴۰ ۱۰ جزئی ۰.۸۰۸۷
-۸۵۰۵-۰۳-۳۱ ۳۱ مارس ۱۴۹۴ ۱۶:۱۱:۰۹ ۱۵ حلقه‌ای ۰.۹۴۷۸ ۰۵m ۲۷s ۲۱۳ کیلومتر (۱۳۲ مایل)
-۸۵۰۵-۰۹-۲۴ ۲۴ سپتامبر ۱۴۹۴ ۰۹:۵۸:۰۷ ۲۰ کامل ۱.۰۵۲۲ ۰۴m ۰۳s ۱۸۸ کیلومتر (۱۱۷ مایل)
-۸۵۰۶-۰۳-۱۹ ۱۹ مارس ۱۴۹۳ ۱۶:۲۸:۵۴ ۲۵ حلقه‌ای ۰.۹۴۷۶ ۰۵m ۵۴s ۲۰۰ کیلومتر (۱۲۰ مایل)
-۸۵۰۶-۰۹-۱۳ ۱۳ سپتامبر ۱۴۹۳ ۰۱:۱۶:۲۴ ۳۰ کامل ۱.۰۲۷۷ ۰۲m ۲۹s ۹۷ کیلومتر (۶۰ مایل)
-۸۵۰۷-۰۳-۰۸ ۸ مارس ۱۴۹۲ ۲۰:۳۲:۰۷ ۳۵ جزئی ۰.۹۵۲۰
-۸۵۰۷-۰۹-۰۲ ۲ سپتامبر ۱۴۹۲ ۱۱:۴۶:۵۶ ۴۰ جزئی ۰.۸۹۷۲
-۸۵۰۸-۰۱-۲۷ ۲۷ ژانویه ۱۴۹۱ ۲۲:۱۶:۴۸ ۷ کامل ۱.۰۳۷۵ ۰۱m ۵۸s ۴۳۱ کیلومتر (۲۶۸ مایل)
-۸۵۰۸-۰۷-۲۳ ۲۳ ژوئیه ۱۴۹۱ ۲۲:۳۹:۱۹ ۱۲ جزئی ۰.۷۷۲۹
-۸۵۰۹-۰۱-۱۷ ۱۷ ژانویه ۱۴۹۰ ۱۴:۲۵:۲۳ ۱۷ کامل ۱.۰۴۹۳ ۰۴m ۰۰s ۱۷۰ کیلومتر (۱۱۰ مایل)
-۸۵۰۹-۰۷-۱۲ ۱۲ ژوئیه ۱۴۹۰ ۲۳:۵۶:۲۱ ۲۲ حلقه‌ای ۰.۹۶۵۳ ۰۳m ۳۱s ۱۳۴ کیلومتر (۸۳ مایل)
-۸۵۱۰-۰۱-۰۷ ۷ ژانویه ۱۴۸۹ ۰۴:۱۹:۴۵ ۲۷ مرکب ۱.۰۰۲۸ ۰۰m ۱۸s ۱۱ کیلومتر (۶٫۸ مایل)
-۸۵۱۰-۰۷-۰۱ ۱ ژوئیه ۱۴۸۹ ۰۷:۴۲:۰۶ ۳۲ کامل ۱.۰۲۰۴ ۰۲m ۱۵s ۷۷ کیلومتر (۴۸ مایل)
-۸۵۱۰-۱۲-۲۶ ۲۶ دسامبر ۱۴۸۹ ۱۱:۵۰:۱۷ ۳۷ جزئی ۰.۶۳۳۵
-۸۵۱۱-۰۵-۲۲ ۲۲ مه ۱۴۸۸ ۱۵:۲۹:۱۱ ۴ جزئی ۰.۳۴۰۵
-۸۵۱۱-۰۶-۲۰ ۲۰ ژوئن ۱۴۸۸ ۲۲:۰۹:۵۴ ۴۲ جزئی ۰.۷۳۸۷
-۸۵۱۱-۱۱-۱۵ ۱۵ نوامبر ۱۴۸۸ ۱۶:۵۸:۳۴ ۹ جزئی ۰.۶۷۱۳
-۸۵۱۲-۰۵-۱۲ ۱۲ مه ۱۴۸۷ ۰۸:۲۵:۲۹ ۱۴ کامل ۱.۰۵۷۳ ۰۴m ۱۰s ۲۴۵ کیلومتر (۱۵۲ مایل)
-۸۵۱۲-۱۱-۰۴ ۴ نوامبر ۱۴۸۷ ۱۹:۰۵:۲۷ ۱۹ حلقه‌ای ۰.۹۵۷۲ ۰۴m ۱۹s ۱۷۴ کیلومتر (۱۰۸ مایل)
-۸۵۱۳-۰۵-۰۱ ۱ مه ۱۴۸۶ ۲۱:۱۱:۱۵ ۲۴ مرکب ۱.۰۰۷۲ ۰۰m ۴۷s ۲۵ کیلومتر (۱۶ مایل)
-۸۵۱۳-۱۰-۲۵ ۲۵ اکتبر ۱۴۸۶ ۰۴:۳۲:۵۴ ۲۹ مرکب ۱.۰۱۴۹ ۰۱m ۲۹s ۵۳ کیلومتر (۳۳ مایل)
-۸۵۱۴-۰۴-۲۰ ۲۰ آوریل ۱۴۸۵ ۰۲:۴۵:۵۰ ۳۴ حلقه‌ای ۰.۹۴۹۳ ۰۴m ۲۴s ۵۰۶ کیلومتر (۳۱۴ مایل)
-۸۵۱۴-۱۰-۱۳ ۱۳ اکتبر ۱۴۸۵ ۱۹:۱۹:۲۷ ۳۹ کامل ۱.۰۳۷۶ ۰۲m ۳۰s ۳۲۰ کیلومتر (۲۰۰ مایل)
-۸۵۱۵-۰۳-۱۰ ۱۰ مارس ۱۴۸۴ ۱۲:۱۹:۰۲ ۶ جزئی ۰.۶۴۱۴
-۸۵۱۵-۰۹-۰۳ ۳ سپتامبر ۱۴۸۴ ۲۳:۵۳:۰۰ ۱۱ جزئی ۰.۸۱۷۹
-۸۵۱۶-۰۲-۲۷ ۲۷ فوریه ۱۴۸۳ ۱۸:۱۴:۴۲ ۱۶ حلقه‌ای ۰.۹۹۹۷ ۰۰m ۰۲s ۱ کیلومتر (۰٫۶۲ مایل)
-۸۵۱۶-۰۸-۲۴ ۲۴ اوت ۱۴۸۳ ۰۸:۳۰:۲۰ ۲۱ حلقه‌ای ۰.۹۶۲۸ ۰۴m ۳۷s ۱۴۷ کیلومتر (۹۱ مایل)
-۸۵۱۷-۰۲-۱۷ ۱۷ فوریه ۱۴۸۲ ۰۷:۰۱:۴۴ ۲۶ کامل ۱.۰۴۸۰ ۰۴m ۰۱s ۱۷۰ کیلومتر (۱۱۰ مایل)
-۸۵۱۷-۰۸-۱۳ ۱۳ اوت ۱۴۸۲ ۱۰:۱۸:۵۷ ۳۱ حلقه‌ای ۰.۹۳۵۱ ۰۷m ۲۷s ۲۵۶ کیلومتر (۱۵۹ مایل)
-۸۵۱۸-۰۲-۰۶ ۶ فوریه ۱۴۸۱ ۲۳:۱۷:۱۲ ۳۶ جزئی ۰.۹۵۴۷
-۸۵۱۸-۰۸-۰۱ ۱ اوت ۱۴۸۱ ۱۰:۳۷:۵۵ ۴۱ جزئی ۰.۸۷۷۸
-۸۵۱۸-۱۲-۲۸ ۲۸ دسامبر ۱۴۸۱ ۰۱:۵۹:۱۷ ۸ حلقه‌ای ۰.۹۷۲۲ ۰۲m ۲۰s ۶۱۱ کیلومتر (۳۸۰ مایل)
-۸۵۱۹-۰۶-۲۲ ۲۲ ژوئن ۱۴۸۰ ۰۶:۴۳:۳۲ ۱۳ کامل ۱.۰۲۸۵ ۰۲m ۲۴s ۲۵۶ کیلومتر (۱۵۹ مایل)
-۸۵۱۹-۱۲-۱۷ ۱۷ دسامبر ۱۴۸۰ ۰۷:۱۴:۴۶ ۱۸ حلقه‌ای ۰.۹۳۳۲ ۰۸m ۵۵s ۲۶۲ کیلومتر (۱۶۳ مایل)
-۸۵۲۰-۰۶-۱۱ ۱۱ ژوئن ۱۴۷۹ ۲۲:۲۶:۴۴ ۲۳ کامل ۱.۰۷۸۵ ۰۶m ۵۷s ۲۵۷ کیلومتر (۱۶۰ مایل)
-۸۵۲۰-۱۲-۰۶ ۶ دسامبر ۱۴۷۹ ۰۶:۴۱:۴۷ ۲۸ حلقه‌ای ۰.۹۱۶۵ ۰۹m ۰۴s ۳۴۱ کیلومتر (۲۱۲ مایل)
-۸۵۲۱-۰۶-۰۱ ۱ ژوئن ۱۴۷۸ ۱۵:۳۸:۴۹ ۳۳ کامل ۱.۰۶۶۲ ۰۴m ۳۳s ۲۶۷ کیلومتر (۱۶۶ مایل)
-۸۵۲۱-۱۱-۲۵ ۲۵ نوامبر ۱۴۷۸ ۰۷:۲۷:۵۲ ۳۸ جزئی ۰.۹۰۳۳
-۸۵۲۲-۰۴-۲۱ ۲۱ آوریل ۱۴۷۷ ۱۹:۰۵:۰۷ ۵ جزئی ۰.۴۹۳۶
-۸۵۲۲-۰۵-۲۱ ۲۱ مه ۱۴۷۷ ۰۵:۳۹:۵۵ ۴۳ جزئی ۰.۲۶۶۵
-۸۵۲۲-۱۰-۱۵ ۱۵ اکتبر ۱۴۷۷ ۰۳:۰۴:۰۲ ۱۰ جزئی ۰.۷۹۸۲
-۸۵۲۳-۰۴-۱۰ ۱۰ آوریل ۱۴۷۶ ۲۲:۴۳:۳۴ ۱۵ حلقه‌ای ۰.۹۴۷۸ ۰۵m ۳۰s ۲۲۳ کیلومتر (۱۳۹ مایل)
-۸۵۲۳-۱۰-۰۴ ۴ اکتبر ۱۴۷۶ ۱۸:۳۵:۵۷ ۲۰ کامل ۱.۰۴۹۲ ۰۳m ۵۳s ۱۷۹ کیلومتر (۱۱۱ مایل)
-۸۵۲۴-۰۳-۳۰ ۳۰ مارس ۱۴۷۵ ۲۳:۱۰:۰۴ ۲۵ حلقه‌ای ۰.۹۵۱۹ ۰۵m ۱۷s ۱۸۰ کیلومتر (۱۱۰ مایل)
-۸۵۲۴-۰۹-۲۴ ۲۴ سپتامبر ۱۴۷۵ ۰۹:۳۶:۲۸ ۳۰ کامل ۱.۰۲۲۲ ۰۱m ۵۸s ۷۸ کیلومتر (۴۸ مایل)
-۸۵۲۵-۰۳-۲۰ ۲۰ مارس ۱۴۷۴ ۰۳:۴۵:۳۹ ۳۵ حلقه‌ای ۰.۹۸۲۳ ۰۱m ۱۹s ۲۰۷ کیلومتر (۱۲۹ مایل)
-۸۵۲۵-۰۹-۱۳ ۱۳ سپتامبر ۱۴۷۴ ۱۹:۳۶:۰۵ ۴۰ جزئی ۰.۹۳۹۵
-۸۵۲۶-۰۲-۰۸ ۸ فوریه ۱۴۷۳ ۰۶:۳۲:۰۳ ۷ کامل ۱.۰۴۰۱ ۰۲m ۰۱s ۷۷۱ کیلومتر (۴۷۹ مایل)
-۸۵۲۶-۰۸-۰۳ ۳ اوت ۱۴۷۳ ۰۵:۲۷:۴۲ ۱۲ جزئی ۰.۶۶۷۳
-۸۵۲۷-۰۱-۲۷ ۲۷ ژانویه ۱۴۷۲ ۲۲:۵۰:۴۹ ۱۷ کامل ۱.۰۵۰۸ ۰۴m ۰۴s ۱۷۶ کیلومتر (۱۰۹ مایل)
-۸۵۲۷-۰۷-۲۳ ۲۳ ژوئیه ۱۴۷۲ ۰۶:۵۲:۲۳ ۲۲ حلقه‌ای ۰.۹۶۵۰ ۰۳m ۲۳s ۱۳۹ کیلومتر (۸۶ مایل)
-۸۵۲۸-۰۱-۱۷ ۱۷ ژانویه ۱۴۷۱ ۱۲:۳۸:۴۰ ۲۷ مرکب ۱.۰۰۲۵ ۰۰m ۱۶s ۹ کیلومتر (۵٫۶ مایل)
-۸۵۲۸-۰۷-۱۲ ۱۲ ژوئیه ۱۴۷۱ ۱۴:۵۹:۲۷ ۳۲ کامل ۱.۰۲۲۱ ۰۲m ۲۴s ۸۱ کیلومتر (۵۰ مایل)
-۸۵۲۹-۰۱-۰۶ ۶ ژانویه ۱۴۷۰ ۱۹:۵۲:۳۶ ۳۷ جزئی ۰.۶۴۸۹
-۸۵۲۹-۰۶-۰۲ ۲ ژوئن ۱۴۷۰ ۲۲:۵۲:۵۹ ۴ جزئی ۰.۲۰۱۰
-۸۵۲۹-۰۷-۰۲ ۲ ژوئیه ۱۴۷۰ ۰۵:۳۹:۰۷ ۴۲ جزئی ۰.۸۷۲۲
-۸۵۲۹-۱۱-۲۷ ۲۷ نوامبر ۱۴۷۰ ۰۱:۰۳:۰۸ ۹ جزئی ۰.۶۷۰۸
-۸۵۳۰-۰۵-۲۲ ۲۲ مه ۱۴۶۹ ۱۵:۴۱:۳۶ ۱۴ کامل ۱.۰۵۳۳ ۰۳m ۳۸s ۲۵۳ کیلومتر (۱۵۷ مایل)
-۸۵۳۰-۱۱-۱۵ ۱۵ نوامبر ۱۴۶۹ ۰۳:۲۹:۱۴ ۱۹ حلقه‌ای ۰.۹۵۹۶ ۰۳m ۵۹s ۱۶۴ کیلومتر (۱۰۲ مایل)
-۸۵۳۱-۰۵-۱۲ ۱۲ مه ۱۴۶۸ ۰۴:۰۴:۱۸ ۲۴ مرکب ۱.۰۰۴۳ ۰۰m ۲۹s ۱۵ کیلومتر (۹٫۳ مایل)
-۸۵۳۱-۱۱-۰۴ ۴ نوامبر ۱۴۶۸ ۱۳:۱۶:۰۲ ۲۹ مرکب ۱.۰۱۶۴ ۰۱m ۳۹s ۵۸ کیلومتر (۳۶ مایل)
-۸۵۳۲-۰۵-۰۱ ۱ مه ۱۴۶۷ ۰۹:۱۴:۰۵ ۳۴ حلقه‌ای ۰.۹۵۱۱ ۰۴m ۵۴s ۳۳۶ کیلومتر (۲۰۹ مایل)
-۸۵۳۲-۱۰-۲۵ ۲۵ اکتبر ۱۴۶۷ ۰۴:۰۷:۰۲ ۳۹ کامل ۱.۰۳۶۵ ۰۲m ۳۳s ۳۰۲ کیلومتر (۱۸۸ مایل)
-۸۵۳۳-۰۳-۲۱ ۲۱ مارس ۱۴۶۶ ۱۹:۱۳:۰۲ ۶ جزئی ۰.۵۳۸۵
-۸۵۳۳-۰۹-۱۵ ۱۵ سپتامبر ۱۴۶۶ ۰۸:۰۰:۳۴ ۱۱ جزئی ۰.۷۶۵۳
-۸۵۳۴-۰۳-۱۰ ۱۰ مارس ۱۴۶۵ ۰۱:۴۲:۳۲ ۱۶ مرکب ۱.۰۰۵۸ ۰۰m ۳۶s ۲۲ کیلومتر (۱۴ مایل)
-۸۵۳۴-۰۹-۰۳ ۳ سپتامبر ۱۴۶۵ ۱۶:۰۴:۰۱ ۲۱ حلقه‌ای ۰.۹۵۶۶ ۰۵m ۱۷s ۱۷۵ کیلومتر (۱۰۹ مایل)
-۸۵۳۵-۰۲-۲۷ ۲۷ فوریه ۱۴۶۴ ۱۴:۵۹:۰۱ ۲۶ کامل ۱.۰۵۳۷ ۰۴m ۳۵s ۱۸۶ کیلومتر (۱۱۶ مایل)
-۸۵۳۵-۰۸-۲۳ ۲۳ اوت ۱۴۶۴ ۱۷:۲۵:۲۹ ۳۱ حلقه‌ای ۰.۹۳۱۸ ۰۸m ۱۰s ۲۶۶ کیلومتر (۱۶۵ مایل)
-۸۵۳۶-۰۲-۱۷ ۱۷ فوریه ۱۴۶۳ ۰۷:۲۷:۵۱ ۳۶ کامل ۱.۰۲۰۰
-۸۵۳۶-۰۸-۱۲ ۱۲ اوت ۱۴۶۳ ۱۷:۴۴:۳۷ ۴۱ حلقه‌ای ۰.۹۳۷۵ ۰۳m ۴۵s
-۸۵۳۷-۰۱-۰۸ ۸ ژانویه ۱۴۶۲ ۱۰:۱۷:۲۹ ۸ حلقه‌ای ۰.۹۸۰۵
-۸۵۳۷-۰۷-۰۳ ۳ ژوئیه ۱۴۶۲ ۱۴:۰۱:۳۸ ۱۳ کامل ۱.۰۲۵۲ ۰۱m ۵۲s
-۸۵۳۷-۱۲-۲۸ ۲۸ دسامبر ۱۴۶۲ ۱۵:۱۵:۲۹ ۱۸ حلقه‌ای ۰.۹۳۳۱ ۰۹m ۱۲s ۲۶۳ کیلومتر (۱۶۳ مایل)
-۸۵۳۸-۰۶-۲۲ ۲۲ ژوئن ۱۴۶۱ ۰۵:۵۴:۴۴ ۲۳ کامل ۱.۰۷۷۶ ۰۷m ۰۴s ۲۵۷ کیلومتر (۱۶۰ مایل)
-۸۵۳۸-۱۲-۱۶ ۱۶ دسامبر ۱۴۶۱ ۱۴:۳۹:۱۲ ۲۸ حلقه‌ای ۰.۹۱۸۳ ۰۸m ۵۶s ۳۳۳ کیلومتر (۲۰۷ مایل)
-۸۵۳۹-۰۶-۱۱ ۱۱ ژوئن ۱۴۶۰ ۲۲:۵۹:۳۴ ۳۳ کامل ۱.۰۶۳۸ ۰۴m ۳۴s ۲۴۴ کیلومتر (۱۵۲ مایل)
-۸۵۳۹-۱۲-۰۵ ۵ دسامبر ۱۴۶۰ ۱۵:۴۵:۴۷ ۳۸ جزئی ۰.۹۱۰۶
-۸۵۴۰-۰۵-۰۳ ۳ مه ۱۴۵۹ ۰۱:۵۱:۲۰ ۵ جزئی ۰.۳۴۶۳
-۸۵۴۰-۰۶-۰۱ ۱ ژوئن ۱۴۵۹ ۱۲:۳۶:۵۹ ۴۳ جزئی ۰.۴۰۰۳
-۸۵۴۰-۱۰-۲۶ ۲۶ اکتبر ۱۴۵۹ ۱۱:۴۷:۵۱ ۱۰ جزئی ۰.۷۹۴۹
-۸۵۴۱-۰۴-۲۲ ۲۲ آوریل ۱۴۵۸ ۰۵:۱۰:۱۳ ۱۵ حلقه‌ای ۰.۹۴۷۵ ۰۵m ۳۶s ۲۴۱ کیلومتر (۱۵۰ مایل)
-۸۵۴۱-۱۰-۱۶ ۱۶ اکتبر ۱۴۵۸ ۰۳:۱۹:۳۱ ۲۰ کامل ۱.۰۴۶۵ ۰۳m ۴۶s ۱۷۰ کیلومتر (۱۱۰ مایل)
-۸۵۴۲-۰۴-۱۰ ۱۰ آوریل ۱۴۵۷ ۰۵:۴۵:۲۰ ۲۵ حلقه‌ای ۰.۹۵۶۰ ۰۴m ۴۷s ۱۶۲ کیلومتر (۱۰۱ مایل)
-۸۵۴۲-۱۰-۰۴ ۴ اکتبر ۱۴۵۷ ۱۸:۰۲:۵۲ ۳۰ مرکب ۱.۰۱۶۹ ۰۱m ۳۰s ۶۰ کیلومتر (۳۷ مایل)
-۸۵۴۳-۰۳-۳۰ ۳۰ مارس ۱۴۵۶ ۱۰:۵۴:۵۸ ۳۵ حلقه‌ای ۰.۹۹۰۹ ۰۰m ۴۲s ۶۷ کیلومتر (۴۲ مایل)
-۸۵۴۳-۰۹-۲۴ ۲۴ سپتامبر ۱۴۵۶ ۰۳:۳۱:۱۳ ۴۰ حلقه‌ای ۰.۹۷۱۹
-۸۵۴۴-۰۲-۱۸ ۱۸ فوریه ۱۴۵۵ ۱۴:۴۰:۴۶ ۷ جزئی ۰.۹۸۴۵
-۸۵۴۴-۰۸-۱۴ ۱۴ اوت ۱۴۵۵ ۱۲:۲۵:۲۰ ۱۲ جزئی ۰.۵۷۵۲
-۸۵۴۵-۰۲-۰۸ ۸ فوریه ۱۴۵۴ ۰۷:۰۷:۴۳ ۱۷ کامل ۱.۰۵۲۳ ۰۴m ۰۷s ۱۸۳ کیلومتر (۱۱۴ مایل)
-۸۵۴۵-۰۸-۰۳ ۳ اوت ۱۴۵۴ ۱۳:۵۷:۴۸ ۲۲ حلقه‌ای ۰.۹۶۴۴ ۰۳m ۱۸s ۱۴۵ کیلومتر (۹۰ مایل)
-۸۵۴۶-۰۱-۲۸ ۲۸ ژانویه ۱۴۵۳ ۲۰:۴۷:۴۲ ۲۷ مرکب ۱.۰۰۲۵ ۰۰m ۱۶s ۹ کیلومتر (۵٫۶ مایل)
-۸۵۴۶-۰۷-۲۲ ۲۲ ژوئیه ۱۴۵۳ ۲۲:۲۵:۵۵ ۳۲ کامل ۱.۰۲۳۳ ۰۲m ۲۷s ۸۳ کیلومتر (۵۲ مایل)
-۸۵۴۷-۰۱-۱۷ ۱۷ ژانویه ۱۴۵۲ ۰۳:۴۳:۵۷ ۳۷ جزئی ۰.۶۷۸۹
-۸۵۴۷-۰۶-۱۳ ۱۳ ژوئن ۱۴۵۲ ۰۶:۱۹:۵۴ ۴ جزئی ۰.۰۶۶۷
-۸۵۴۷-۰۷-۱۲ ۱۲ ژوئیه ۱۴۵۲ ۱۳:۱۵:۵۷ ۴۲ جزئی ۰.۹۹۴۴
-۸۵۴۷-۱۲-۰۷ ۷ دسامبر ۱۴۵۲ ۰۹:۰۶:۰۱ ۹ جزئی ۰.۶۶۷۱
-۸۵۴۸-۰۶-۰۲ ۲ ژوئن ۱۴۵۱ ۲۲:۵۶:۳۷ ۱۴ کامل ۱.۰۴۸۲ ۰۳m ۰۳s ۲۶۵ کیلومتر (۱۶۵ مایل)
-۸۵۴۸-۱۱-۲۶ ۲۶ نوامبر ۱۴۵۱ ۱۱:۵۴:۳۵ ۱۹ حلقه‌ای ۰.۹۶۲۶ ۰۳m ۳۶s ۱۵۱ کیلومتر (۹۴ مایل)
-۸۵۴۹-۰۵-۲۳ ۲۳ مه ۱۴۵۰ ۱۰:۵۲:۵۴ ۲۴ مرکب ۱.۰۰۰۸ ۰۰m ۰۵s ۳ کیلومتر (۱٫۹ مایل)
-۸۵۴۹-۱۱-۱۵ ۱۵ نوامبر ۱۴۵۰ ۲۲:۰۲:۲۹ ۲۹ کامل ۱.۰۱۸۵ ۰۱m ۵۳s ۶۵ کیلومتر (۴۰ مایل)
-۸۵۵۰-۰۵-۱۱ ۱۱ مه ۱۴۴۹ ۱۵:۳۶:۱۵ ۳۴ حلقه‌ای ۰.۹۵۱۸ ۰۵m ۲۶s ۲۷۱ کیلومتر (۱۶۸ مایل)
-۸۵۵۰-۱۱-۰۴ ۴ نوامبر ۱۴۴۹ ۱۲:۵۹:۳۴ ۳۹ کامل ۱.۰۳۵۷ ۰۲m ۳۶s ۲۹۴ کیلومتر (۱۸۳ مایل)
-۸۵۵۱-۰۴-۰۱ ۱ آوریل ۱۴۴۸ ۰۲:۰۰:۲۶ ۶ جزئی ۰.۴۲۴۹
-۸۵۵۱-۰۴-۳۰ ۳۰ آوریل ۱۴۴۸ ۱۶:۱۴:۱۳ ۴۴ جزئی ۰.۰۷۵۷
-۸۵۵۱-۰۹-۲۵ ۲۵ سپتامبر ۱۴۴۸ ۱۶:۱۴:۵۳ ۱۱ جزئی ۰.۷۲۴۷
-۸۵۵۲-۰۳-۲۱ ۲۱ مارس ۱۴۴۷ ۰۹:۰۵:۳۹ ۱۶ مرکب ۱.۰۱۱۷ ۰۱m ۰۹s ۴۶ کیلومتر (۲۹ مایل)
-۸۵۵۲-۰۹-۱۴ ۱۴ سپتامبر ۱۴۴۷ ۲۳:۴۵:۰۰ ۲۱ حلقه‌ای ۰.۹۵۰۸ ۰۵m ۵۰s ۲۰۳ کیلومتر (۱۲۶ مایل)
-۸۵۵۳-۰۳-۱۰ ۱۰ مارس ۱۴۴۶ ۲۲:۴۹:۴۵ ۲۶ کامل ۱.۰۵۹۳ ۰۵m ۱۰s ۲۰۱ کیلومتر (۱۲۵ مایل)
-۸۵۵۳-۰۹-۰۴ ۴ سپتامبر ۱۴۴۶ ۰۰:۴۰:۲۳ ۳۱ حلقه‌ای ۰.۹۲۸۶ ۰۸m ۵۱s ۲۷۶ کیلومتر (۱۷۱ مایل)
-۸۵۵۴-۰۲-۲۸ ۲۸ فوریه ۱۴۴۵ ۱۵:۳۰:۴۴ ۳۶ کامل ۱.۰۵۱۳ ۰۲m ۴۸s ۶۱۴ کیلومتر (۳۸۲ مایل)
-۸۵۵۴-۰۸-۲۳ ۲۳ اوت ۱۴۴۵ ۰۱:۰۱:۳۴ ۴۱ حلقه‌ای ۰.۹۴۰۳ ۰۴m ۰۶s ۷۰۱ کیلومتر (۴۳۶ مایل)
-۸۵۵۵-۰۱-۱۸ ۱۸ ژانویه ۱۴۴۴ ۱۸:۲۷:۰۷ ۸ جزئی ۰.۹۴۲۵
-۸۵۵۵-۰۷-۱۳ ۱۳ ژوئیه ۱۴۴۴ ۲۱:۲۸:۲۱ ۱۳ جزئی ۰.۹۱۱۰
-۸۵۵۶-۰۱-۰۷ ۷ ژانویه ۱۴۴۳ ۲۳:۰۸:۵۷ ۱۸ حلقه‌ای ۰.۹۳۳۴ ۰۹m ۲۰s ۲۶۴ کیلومتر (۱۶۴ مایل)
-۸۵۵۶-۰۷-۰۳ ۳ ژوئیه ۱۴۴۳ ۱۳:۲۷:۳۲ ۲۳ کامل ۱.۰۷۶۰ ۰۷m ۰۵s ۲۵۷ کیلومتر (۱۶۰ مایل)
-۸۵۵۶-۱۲-۲۷ ۲۷ دسامبر ۱۴۴۳ ۲۲:۳۱:۴۲ ۲۸ حلقه‌ای ۰.۹۲۰۷ ۰۸m ۴۶s ۳۲۱ کیلومتر (۱۹۹ مایل)
-۸۵۵۷-۰۶-۲۳ ۲۳ ژوئن ۱۴۴۲ ۰۶:۲۲:۳۲ ۳۳ کامل ۱.۰۶۰۶ ۰۴m ۳۲s ۲۲۳ کیلومتر (۱۳۹ مایل)
-۸۵۵۷-۱۲-۱۷ ۱۷ دسامبر ۱۴۴۲ ۰۰:۰۰:۱۳ ۳۸ جزئی ۰.۹۲۴۷
-۸۵۵۸-۰۵-۱۳ ۱۳ مه ۱۴۴۱ ۰۸:۳۲:۴۰ ۵ جزئی ۰.۱۹۵۲
-۸۵۵۸-۰۶-۱۱ ۱۱ ژوئن ۱۴۴۱ ۱۹:۳۴:۱۴ ۴۳ جزئی ۰.۵۳۱۶
-۸۵۵۸-۱۱-۰۵ ۵ نوامبر ۱۴۴۱ ۲۰:۳۵:۳۹ ۱۰ جزئی ۰.۷۹۶۴
-۸۵۵۹-۰۵-۰۲ ۲ مه ۱۴۴۰ ۱۱:۳۲:۱۵ ۱۵ حلقه‌ای ۰.۹۴۶۵ ۰۵m ۴۶s ۲۷۳ کیلومتر (۱۷۰ مایل)
-۸۵۵۹-۱۰-۲۶ ۲۶ اکتبر ۱۴۴۰ ۱۲:۰۷:۱۱ ۲۰ کامل ۱.۰۴۴۳ ۰۳m ۴۱s ۱۶۳ کیلومتر (۱۰۱ مایل)
-۸۵۶۰-۰۴-۲۱ ۲۱ آوریل ۱۴۳۹ ۱۲:۱۶:۵۵ ۲۵ حلقه‌ای ۰.۹۵۹۸ ۰۴m ۲۴s ۱۴۶ کیلومتر (۹۱ مایل)
-۸۵۶۰-۱۰-۱۶ ۱۶ اکتبر ۱۴۳۹ ۰۲:۳۵:۲۷ ۳۰ مرکب ۱.۰۱۲۱ ۰۱m ۰۴s ۴۳ کیلومتر (۲۷ مایل)
-۸۵۶۱-۰۴-۱۰ ۱۰ آوریل ۱۴۳۸ ۱۷:۵۷:۴۶ ۳۵ حلقه‌ای ۰.۹۹۸۷ ۰۰m ۰۶s ۸ کیلومتر (۵٫۰ مایل)
-۸۵۶۱-۱۰-۰۵ ۵ اکتبر ۱۴۳۸ ۱۱:۳۴:۰۹ ۴۰ حلقه‌ای ۰.۹۴۶۰ ۰۳m ۴۹s
-۸۵۶۲-۰۲-۲۹ ۲۹ فوریه ۱۴۳۷ ۲۲:۴۰:۱۹ ۷ جزئی ۰.۹۰۵۹
-۸۵۶۲-۰۳-۳۰ ۳۰ مارس ۱۴۳۷ ۰۶:۴۱:۳۶ ۴۵ جزئی ۰.۰۵۶۹
-۸۵۶۲-۰۸-۲۴ ۲۴ اوت ۱۴۳۷ ۱۹:۳۳:۱۴ ۱۲ جزئی ۰.۴۹۷۶
-۸۵۶۳-۰۲-۱۸ ۱۸ فوریه ۱۴۳۶ ۱۵:۱۵:۲۵ ۱۷ کامل ۱.۰۵۳۶ ۰۴m ۱۰s ۱۸۹ کیلومتر (۱۱۷ مایل)
-۸۵۶۳-۰۸-۱۳ ۱۳ اوت ۱۴۳۶ ۲۱:۱۴:۱۴ ۲۲ حلقه‌ای ۰.۹۶۳۷ ۰۳m ۱۶s ۱۵۳ کیلومتر (۹۵ مایل)
-۸۵۶۴-۰۲-۰۸ ۸ فوریه ۱۴۳۵ ۰۴:۴۸:۲۴ ۲۷ مرکب ۱.۰۰۲۶ ۰۰m ۱۶s ۱۰ کیلومتر (۶٫۲ مایل)
-۸۵۶۴-۰۸-۰۳ ۳ اوت ۱۴۳۵ ۰۵:۵۹:۳۵ ۳۲ کامل ۱.۰۲۴۰ ۰۲m ۲۶s ۸۴ کیلومتر (۵۲ مایل)
-۸۵۶۵-۰۱-۲۸ ۲۸ ژانویه ۱۴۳۴ ۱۱:۲۷:۵۵ ۳۷ جزئی ۰.۷۱۸۱
-۸۵۶۵-۰۷-۲۳ ۲۳ ژوئیه ۱۴۳۴ ۲۰:۵۸:۰۰ ۴۲ کامل ۱.۰۵۵۳ ۰۴m ۰۸s ۶۱۵ کیلومتر (۳۸۲ مایل)
-۸۵۶۵-۱۲-۱۸ ۱۸ دسامبر ۱۴۳۴ ۱۷:۰۶:۳۴ ۹ جزئی ۰.۶۶۰۳
-۸۵۶۶-۰۶-۱۳ ۱۳ ژوئن ۱۴۳۳ ۰۶:۱۱:۵۰ ۱۴ کامل ۱.۰۴۲۰ ۰۲m ۲۸s ۲۸۸ کیلومتر (۱۷۹ مایل)
-۸۵۶۶-۱۲-۰۶ ۶ دسامبر ۱۴۳۳ ۲۰:۱۹:۳۵ ۱۹ حلقه‌ای ۰.۹۶۶۲ ۰۳m ۱۰s ۱۳۶ کیلومتر (۸۵ مایل)
-۸۵۶۷-۰۶-۰۲ ۲ ژوئن ۱۴۳۲ ۱۷:۴۱:۱۴ ۲۴ حلقه‌ای ۰.۹۹۶۷ ۰۰m ۲۲s ۱۲ کیلومتر (۷٫۵ مایل)
-۸۵۶۷-۱۱-۲۶ ۲۶ نوامبر ۱۴۳۲ ۰۶:۴۸:۳۵ ۲۹ کامل ۱.۰۲۱۰ ۰۲m ۰۹s ۷۴ کیلومتر (۴۶ مایل)
-۸۵۶۸-۰۵-۲۲ ۲۲ مه ۱۴۳۱ ۲۱:۵۸:۰۸ ۳۴ حلقه‌ای ۰.۹۵۱۷ ۰۵m ۵۸s ۲۳۹ کیلومتر (۱۴۹ مایل)
-۸۵۶۸-۱۱-۱۵ ۱۵ نوامبر ۱۴۳۱ ۲۱:۵۳:۱۴ ۳۹ کامل ۱.۰۳۵۳ ۰۲m ۳۹s ۲۹۲ کیلومتر (۱۸۱ مایل)
-۸۵۶۹-۰۴-۱۲ ۱۲ آوریل ۱۴۳۰ ۰۸:۴۲:۳۷ ۶ جزئی ۰.۳۰۲۵
-۸۵۶۹-۰۵-۱۱ ۱۱ مه ۱۴۳۰ ۲۲:۳۴:۵۶ ۴۴ جزئی ۰.۲۲۳۷
-۸۵۶۹-۱۰-۰۷ ۷ اکتبر ۱۴۳۰ ۰۰:۳۵:۲۵ ۱۱ جزئی ۰.۶۹۵۳
-۸۵۷۰-۰۳-۳۱ ۳۱ مارس ۱۴۲۹ ۱۶:۲۲:۱۸ ۱۶ کامل ۱.۰۱۷۱ ۰۱m ۳۴s ۷۰ کیلومتر (۴۳ مایل)
-۸۵۷۰-۰۹-۲۵ ۲۵ سپتامبر ۱۴۲۹ ۰۷:۳۳:۳۸ ۲۱ حلقه‌ای ۰.۹۴۵۴ ۰۶m ۱۷s ۲۳۰ کیلومتر (۱۴۰ مایل)
-۸۵۷۱-۰۳-۲۱ ۲۱ مارس ۱۴۲۸ ۰۶:۳۲:۵۰ ۲۶ کامل ۱.۰۶۴۳ ۰۵m ۴۱s ۲۱۴ کیلومتر (۱۳۳ مایل)
-۸۵۷۱-۰۹-۱۴ ۱۴ سپتامبر ۱۴۲۸ ۰۸:۰۵:۵۸ ۳۱ حلقه‌ای ۰.۹۲۵۶ ۰۹m ۲۷s ۲۸۶ کیلومتر (۱۷۸ مایل)
-۸۵۷۲-۰۳-۱۰ ۱۰ مارس ۱۴۲۷ ۲۳:۲۴:۵۶ ۳۶ کامل ۱.۰۵۵۷ ۰۳m ۲۰s ۴۵۱ کیلومتر (۲۸۰ مایل)
-۸۵۷۲-۰۹-۰۳ ۳ سپتامبر ۱۴۲۷ ۰۸:۲۹:۰۴ ۴۱ حلقه‌ای ۰.۹۴۱۰ ۰۴m ۲۴s ۵۱۹ کیلومتر (۳۲۲ مایل)
-۸۵۷۳-۰۱-۳۰ ۳۰ ژانویه ۱۴۲۶ ۰۲:۲۷:۲۶ ۸ جزئی ۰.۸۹۲۹
-۸۵۷۳-۰۷-۲۵ ۲۵ ژوئیه ۱۴۲۶ ۰۵:۰۲:۰۳ ۱۳ جزئی ۰.۸۰۹۲
-۸۵۷۴-۰۱-۱۹ ۱۹ ژانویه ۱۴۲۵ ۰۶:۵۲:۵۷ ۱۸ حلقه‌ای ۰.۹۳۴۲ ۰۹m ۱۷s ۲۶۳ کیلومتر (۱۶۳ مایل)
-۸۵۷۴-۰۷-۱۳ ۱۳ ژوئیه ۱۴۲۵ ۲۱:۰۵:۳۲ ۲۳ کامل ۱.۰۷۳۶ ۰۶m ۵۸s ۲۵۶ کیلومتر (۱۵۹ مایل)
-۸۵۷۵-۰۱-۰۷ ۷ ژانویه ۱۴۲۴ ۰۶:۱۸:۴۳ ۲۸ حلقه‌ای ۰.۹۲۳۸ ۰۸m ۳۳s ۳۰۶ کیلومتر (۱۹۰ مایل)
-۸۵۷۵-۰۷-۰۳ ۳ ژوئیه ۱۴۲۴ ۱۳:۴۸:۳۲ ۳۳ کامل ۱.۰۵۶۶ ۰۴m ۲۷s ۲۰۲ کیلومتر (۱۲۶ مایل)
-۸۵۷۵-۱۲-۲۷ ۲۷ دسامبر ۱۴۲۴ ۰۸:۱۲:۱۱ ۳۸ حلقه‌ای ۰.۹۴۳۸
-۸۵۷۶-۰۵-۲۴ ۲۴ مه ۱۴۲۳ ۱۵:۱۱:۳۸ ۵ جزئی ۰.۰۴۴۶
-۸۵۷۶-۰۶-۲۳ ۲۳ ژوئن ۱۴۲۳ ۰۲:۳۲:۲۷ ۴۳ جزئی ۰.۶۵۸۸
-۸۵۷۶-۱۱-۱۷ ۱۷ نوامبر ۱۴۲۳ ۰۵:۲۶:۱۸ ۱۰ جزئی ۰.۸۰۱۴
-۸۵۷۷-۰۵-۱۳ ۱۳ مه ۱۴۲۲ ۱۷:۵۰:۰۵ ۱۵ حلقه‌ای ۰.۹۴۴۸ ۰۵m ۵۶s ۳۳۱ کیلومتر (۲۰۶ مایل)
-۸۵۷۷-۱۱-۰۶ ۶ نوامبر ۱۴۲۲ ۲۰:۵۸:۵۶ ۲۰ کامل ۱.۰۴۲۵ ۰۳m ۳۹s ۱۵۷ کیلومتر (۹۸ مایل)
-۸۵۷۸-۰۵-۰۱ ۱ مه ۱۴۲۱ ۱۸:۴۵:۵۴ ۲۵ حلقه‌ای ۰.۹۶۳۱ ۰۴m ۰۵s ۱۳۴ کیلومتر (۸۳ مایل)
-۸۵۷۸-۱۰-۲۶ ۲۶ اکتبر ۱۴۲۱ ۱۱:۱۱:۲۴ ۳۰ مرکب ۱.۰۰۷۷ ۰۰m ۴۱s ۲۷ کیلومتر (۱۷ مایل)
-۸۵۷۹-۰۴-۲۱ ۲۱ آوریل ۱۴۲۰ ۰۰:۵۸:۵۶ ۳۵ مرکب ۱.۰۰۵۵ ۰۰m ۲۶s ۲۸ کیلومتر (۱۷ مایل)
-۸۵۷۹-۱۰-۱۵ ۱۵ اکتبر ۱۴۲۰ ۱۹:۴۱:۵۱ ۴۰ حلقه‌ای ۰.۹۴۲۰ ۰۴m ۰۲s ۰۵۸ کیلومتر (۳۶ مایل)
-۸۵۸۰-۰۳-۱۲ ۱۲ مارس ۱۴۱۹ ۰۶:۳۳:۴۴ ۷ جزئی ۰.۸۱۵۹
-۸۵۸۰-۰۴-۱۰ ۱۰ آوریل ۱۴۱۹ ۱۴:۱۱:۰۱ ۴۵ جزئی ۰.۱۸۱۷
-۸۵۸۰-۰۹-۰۵ ۵ سپتامبر ۱۴۱۹ ۰۲:۴۹:۵۰ ۱۲ جزئی ۰.۴۳۲۳
-۸۵۸۱-۰۳-۰۱ ۱ مارس ۱۴۱۸ ۲۳:۱۴:۳۰ ۱۷ کامل ۱.۰۵۴۶ ۰۴m ۱۲s ۱۹۶ کیلومتر (۱۲۲ مایل)
-۸۵۸۱-۰۸-۲۵ ۲۵ اوت ۱۴۱۸ ۰۴:۴۱:۰۰ ۲۲ حلقه‌ای ۰.۹۶۳۰ ۰۳m ۱۶s ۱۶۱ کیلومتر (۱۰۰ مایل)
-۸۵۸۲-۰۲-۱۹ ۱۹ فوریه ۱۴۱۷ ۱۲:۳۶:۴۶ ۲۷ مرکب ۱.۰۰۲۷ ۰۰m ۱۶s ۱۰ کیلومتر (۶٫۲ مایل)
-۸۵۸۲-۰۸-۱۳ ۱۳ اوت ۱۴۱۷ ۱۳:۴۴:۰۷ ۳۲ کامل ۱.۰۲۴۳ ۰۲m ۲۳s ۸۴ کیلومتر (۵۲ مایل)
-۸۵۸۳-۰۲-۰۷ ۷ فوریه ۱۴۱۶ ۱۸:۵۹:۴۹ ۳۷ جزئی ۰.۷۷۳۴
-۸۵۸۳-۰۸-۰۳ ۳ اوت ۱۴۱۶ ۰۴:۴۸:۲۲ ۴۲ کامل ۱.۰۵۶۰ ۰۴m ۲۲s ۴۲۳ کیلومتر (۲۶۳ مایل)
-۸۵۸۳-۱۲-۲۹ ۲۹ دسامبر ۱۴۱۶ ۰۱:۰۱:۳۱ ۹ جزئی ۰.۶۴۵۲
-۸۵۸۴-۰۶-۲۴ ۲۴ ژوئن ۱۴۱۵ ۱۳:۲۸:۵۹ ۱۴ کامل ۱.۰۳۴۴ ۰۱m ۵۲s ۳۵۸ کیلومتر (۲۲۲ مایل)
-۸۵۸۴-۱۲-۱۸ ۱۸ دسامبر ۱۴۱۵ ۰۴:۴۲:۲۹ ۱۹ حلقه‌ای ۰.۹۷۰۵ ۰۲m ۴۲s ۱۱۹ کیلومتر (۷۴ مایل)
-۸۵۸۵-۰۶-۱۴ ۱۴ ژوئن ۱۴۱۴ ۰۰:۲۷:۱۷ ۲۴ حلقه‌ای ۰.۹۹۱۹ ۰۰m ۵۱s ۲۹ کیلومتر (۱۸ مایل)
-۸۵۸۵-۱۲-۰۷ ۷ دسامبر ۱۴۱۴ ۱۵:۳۵:۱۰ ۲۹ کامل ۱.۰۲۴۲ ۰۲m ۲۹s ۸۵ کیلومتر (۵۳ مایل)
-۸۵۸۶-۰۶-۰۲ ۲ ژوئن ۱۴۱۳ ۰۴:۱۷:۵۰ ۳۴ حلقه‌ای ۰.۹۵۰۹ ۰۶m ۳۰s ۲۲۲ کیلومتر (۱۳۸ مایل)
-۸۵۸۶-۱۱-۲۶ ۲۶ نوامبر ۱۴۱۳ ۰۶:۴۷:۳۷ ۳۹ کامل ۱.۰۳۵۳ ۰۲m ۴۴s ۲۹۴ کیلومتر (۱۸۳ مایل)
-۸۵۸۷-۰۴-۲۲ ۲۲ آوریل ۱۴۱۲ ۱۵:۲۱:۱۸ ۶ جزئی ۰.۱۷۳۶
-۸۵۸۷-۰۵-۲۲ ۲۲ مه ۱۴۱۲ ۰۴:۵۵:۴۳ ۴۴ جزئی ۰.۳۷۴۴
-۸۵۸۷-۱۰-۱۷ ۱۷ اکتبر ۱۴۱۲ ۰۹:۰۱:۵۱ ۱۱ جزئی ۰.۶۷۵۸
-۸۵۸۸-۰۴-۱۱ ۱۱ آوریل ۱۴۱۱ ۲۳:۳۵:۲۰ ۱۶ کامل ۱.۰۲۲۰ ۰۱m ۵۲s ۹۶ کیلومتر (۶۰ مایل)
-۸۵۸۸-۱۰-۰۶ ۶ اکتبر ۱۴۱۱ ۱۵:۲۸:۲۲ ۲۱ حلقه‌ای ۰.۹۴۰۵ ۰۶m ۳۹s ۲۵۵ کیلومتر (۱۵۸ مایل)
-۸۵۸۹-۰۴-۰۱ ۱ آوریل ۱۴۱۰ ۱۴:۱۰:۴۵ ۲۶ کامل ۱.۰۶۹۰ ۰۶m ۰۹s ۲۲۷ کیلومتر (۱۴۱ مایل)
-۸۵۸۹-۰۹-۲۵ ۲۵ سپتامبر ۱۴۱۰ ۱۵:۳۹:۴۱ ۳۱ حلقه‌ای ۰.۹۲۲۹ ۱۰m ۰۰s ۲۹۶ کیلومتر (۱۸۴ مایل)
-۸۵۹۰-۰۳-۲۱ ۲۱ مارس ۱۴۰۹ ۰۷:۱۱:۰۸ ۳۶ کامل ۱.۰۵۹۲ ۰۳m ۵۱s ۳۷۹ کیلومتر (۲۳۵ مایل)
-۸۵۹۰-۰۹-۱۳ ۱۳ سپتامبر ۱۴۰۹ ۱۶:۰۷:۱۵ ۴۱ حلقه‌ای ۰.۹۴۱۴ ۰۴m ۴۱s ۴۴۵ کیلومتر (۲۷۷ مایل)
-۸۵۹۱-۰۲-۰۹ ۹ فوریه ۱۴۰۸ ۱۰:۱۸:۰۴ ۸ جزئی ۰.۸۳۱۵
-۸۵۹۱-۰۸-۰۴ ۴ اوت ۱۴۰۸ ۱۲:۴۴:۳۲ ۱۳ جزئی ۰.۷۱۹۶
-۸۵۹۱-۰۹-۰۲ ۲ سپتامبر ۱۴۰۸ ۲۳:۱۳:۰۸ ۵۱ جزئی ۰.۰۳۵۵
-۸۵۹۲-۰۱-۲۹ ۲۹ ژانویه ۱۴۰۷ ۱۴:۲۷:۴۴ ۱۸ حلقه‌ای ۰.۹۳۵۲ ۰۹m ۰۶s ۲۶۲ کیلومتر (۱۶۳ مایل)
-۸۵۹۲-۰۷-۲۵ ۲۵ ژوئیه ۱۴۰۷ ۰۴:۵۰:۲۶ ۲۳ کامل ۱.۰۷۰۷ ۰۶m ۴۲s ۲۵۲ کیلومتر (۱۵۷ مایل)
-۸۵۹۳-۰۱-۱۸ ۱۸ ژانویه ۱۴۰۶ ۱۳:۵۷:۳۴ ۲۸ حلقه‌ای ۰.۹۲۷۴ ۰۸m ۱۷s ۲۸۸ کیلومتر (۱۷۹ مایل)
-۸۵۹۳-۰۷-۱۴ ۱۴ ژوئیه ۱۴۰۶ ۲۱:۱۸:۳۵ ۳۳ کامل ۱.۰۵۱۹ ۰۴m ۱۷s ۱۸۲ کیلومتر (۱۱۳ مایل)
-۸۵۹۴-۰۱-۰۷ ۷ ژانویه ۱۴۰۵ ۱۶:۱۷:۵۳ ۳۸ حلقه‌ای ۰.۹۷۳۴
-۸۵۹۴-۰۷-۰۳ ۳ ژوئیه ۱۴۰۵ ۰۹:۳۳:۵۳ ۴۳ جزئی ۰.۷۷۸۴
-۸۵۹۴-۱۱-۲۷ ۲۷ نوامبر ۱۴۰۵ ۱۴:۱۶:۲۵ ۱۰ جزئی ۰.۸۰۵۱
-۸۵۹۵-۰۵-۲۴ ۲۴ مه ۱۴۰۴ ۰۰:۰۷:۰۶ ۱۵ حلقه‌ای ۰.۹۴۲۱ ۰۶m ۰۲s ۴۶۳ کیلومتر (۲۸۸ مایل)
-۸۵۹۵-۱۱-۱۷ ۱۷ نوامبر ۱۴۰۴ ۰۵:۵۲:۱۹ ۲۰ کامل ۱.۰۴۱۲ ۰۳m ۴۰s ۱۵۲ کیلومتر (۹۴ مایل)
-۸۵۹۶-۰۵-۱۳ ۱۳ مه ۱۴۰۳ ۰۱:۱۲:۴۸ ۲۵ حلقه‌ای ۰.۹۶۶۰ ۰۳m ۵۱s ۱۲۳ کیلومتر (۷۶ مایل)
-۸۵۹۶-۱۱-۰۶ ۶ نوامبر ۱۴۰۳ ۱۹:۵۰:۴۷ ۳۰ مرکب ۱.۰۰۳۹ ۰۰m ۲۱s ۱۴ کیلومتر (۸٫۷ مایل)
-۸۵۹۷-۰۵-۰۲ ۲ مه ۱۴۰۲ ۰۷:۵۶:۳۶ ۳۵ مرکب ۱.۰۱۱۸ ۰۰m ۵۵s ۵۳ کیلومتر (۳۳ مایل)
-۸۵۹۷-۱۰-۲۷ ۲۷ اکتبر ۱۴۰۲ ۰۳:۵۴:۴۵ ۴۰ حلقه‌ای ۰.۹۳۸۲ ۰۴m ۱۳s ۰۵۲ کیلومتر (۳۲ مایل)
-۸۵۹۸-۰۳-۲۲ ۲۲ مارس ۱۴۰۱ ۱۴:۱۸:۱۶ ۷ جزئی ۰.۷۱۰۳
-۸۵۹۸-۰۴-۲۰ ۲۰ آوریل ۱۴۰۱ ۲۱:۳۴:۳۷ ۴۵ جزئی ۰.۳۱۸۳
-۸۵۹۸-۰۹-۱۵ ۱۵ سپتامبر ۱۴۰۱ ۱۰:۱۷:۱۹ ۱۲ جزئی ۰.۳۸۱۶