فهرست‌های خورشیدگرفتگی‌ها
نمودار یک خورشیدگرفتگی (اندازه‌ها غیرطبیعی‌اند)
شکل هندسی خورشیدگرفتگی
(اندازه‌ها غیرطبیعی‌اند)
سده‌ها

پس از میلاد

خورشیدگرفتگی‌های قابل مشاهده در
چین • بریتانیا • فیلیپین • ایالات متحدهٔ آمریکا • ایران
جستارهای وابسته: فهرست ماه‌گرفتگی‌ها

این فهرست شامل خورشیدگرفتگی‌های سدهٔ ۱۵ میلادی است که در طی سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۵۰۰ میلادی روی داده‌اند. در این دوره، ۲۲۲ خورشیدگرفتگی رخ داد که ۷۷ مورد آن خورشیدگرفتگی جزئی، ۶۵ مورد خورشیدگرفتگی حلقه‌ای، ۶۱ خورشیدگرفتگی کامل و ۱۹ مورد نیز از نوع خورشیدگرفتگی مرکب بود.

تاریخ زمان بزرگ‌ترین گرفت چرخهٔ ساروس نوع قدر مدت زمان مکان مسیر گرفتگی ناحیهٔ جغرافیایی منبع(ها)
۱۵ مارس ۱۴۰۱ ۰۲:۴۲:۴۳ ۱۱۰ حلقه‌ای ۰٫۹۳۴۷ ۰۸ دقیقه ۱۲ ثانیه ۲۵۳ کیلومتر (۱۵۷ مایل)
۸ سپتامبر ۱۴۰۱ ۰۸:۲۰:۲۱ ۱۱۵ کامل ۱٫۰۴۵۹ ۰۴ دقیقه ۱۵ ثانیه ۱۵۹ کیلومتر (۹۹ مایل)
۴ مارس ۱۴۰۲ ۰۵:۰۶:۳۹ ۱۲۰ حلقه‌ای ۰٫۹۶۶۵ ۰۳ دقیقه ۳۴ ثانیه ۱۳۴ کیلومتر (۸۳ مایل)
۲۸ اوت ۱۴۰۲ ۲۰:۳۱:۳۹ ۱۲۵ حلقه‌ای ۰٫۹۹۴۳ ۰۰ دقیقه ۳۳ ثانیه ۲۳ کیلومتر (۱۴ مایل)
۲۱ فوریه ۱۴۰۳ ۱۴:۳۱:۴۲ ۱۳۰ جزئی ۰٫۷۶۶۰
۱۸ اوت ۱۴۰۳ ۰۱:۴۱:۴۲ ۱۳۵ جزئی ۰٫۵۰۰۶
۱۲ ژانویه ۱۴۰۴ ۱۹:۲۰:۴۶ ۱۰۲ کامل ۱٫۰۳۶۹ ۰۲ دقیقه ۵۸ ثانیه ۲۷۹ کیلومتر (۱۷۳ مایل)
۷ ژوئیه ۱۴۰۴ ۱۱:۲۲:۵۹ ۱۰۷ حلقه‌ای ۰٫۹۵۵۸ ۰۵ دقیقه ۰۰ ثانیه ۲۹۹ کیلومتر (۱۸۶ مایل)
۱ ژانویه ۱۴۰۵ ۰۹:۴۱:۳۷ ۱۱۲ Hybrid ۱٫۰۰۸۹ ۰۰ دقیقه ۵۷ ثانیه ۳۲ کیلومتر (۲۰ مایل)
۲۶ ژوئن ۱۴۰۵ ۱۷:۴۷:۰۴ ۱۱۷ Hybrid ۱٫۰۱۳۴ ۰۱ دقیقه ۲۶ ثانیه ۴۶ کیلومتر (۲۹ مایل)
۲۱ دسامبر ۱۴۰۵ ۱۸:۱۷:۵۸ ۱۲۲ حلقه‌ای ۰٫۹۵۱۴ ۰۴ دقیقه ۳۵ ثانیه ۲۰۴ کیلومتر (۱۲۷ مایل)
۱۶ ژوئن ۱۴۰۶ ۰۷:۱۲:۰۱ ۱۲۷ کامل ۱٫۰۵۹۶ ۰۳ دقیقه ۴۸ ثانیه ۲۸۳ کیلومتر (۱۷۶ مایل)
۱۰ دسامبر ۱۴۰۶ ۱۹:۴۳:۵۴ ۱۳۲ جزئی ۰٫۶۲۸۵
۷ مه ۱۴۰۷ ۱۷:۱۷:۲۲ ۹۹ جزئی ۰٫۸۶۶۰
۶ ژوئن ۱۴۰۷ ۰۰:۱۶:۳۵ ۱۳۷ جزئی ۰٫۱۹۰۲
۳۱ اکتبر ۱۴۰۷ ۰۱:۴۶:۲۲ ۱۰۴ جزئی ۰٫۷۲۵۰
۲۶ آوریل ۱۴۰۸ ۰۷:۰۲:۱۰ ۱۰۹ Hybrid ۱٫۰۱۱۹ ۰۱ دقیقه ۱۳ ثانیه ۴۴ کیلومتر (۲۷ مایل)
۱۹ اکتبر ۱۴۰۸ ۱۰:۱۶:۵۹ ۱۱۴ Hybrid ۱٫۰۱۲۱ ۰۱ دقیقه ۱۰ ثانیه ۴۵ کیلومتر (۲۸ مایل)
۱۵ آوریل ۱۴۰۹ ۱۳:۴۹:۱۹ ۱۱۹ حلقه‌ای ۰٫۹۵۷۷ ۰۴ دقیقه ۱۱ ثانیه ۱۶۸ کیلومتر (۱۰۴ مایل)
۹ اکتبر ۱۴۰۹ ۰۰:۴۸:۰۹ ۱۲۴ کامل ۱٫۰۵۳۹ ۰۴ دقیقه ۱۵ ثانیه ۱۸۸ کیلومتر (۱۱۷ مایل)
۴ آوریل ۱۴۱۰ ۱۴:۳۵:۱۹ ۱۲۹ جزئی ۰٫۶۷۹۹
۲۸ سپتامبر ۱۴۱۰ ۱۷:۰۰:۴۸ ۱۳۴ جزئی ۰٫۹۷۱۸
۲۳ فوریه ۱۴۱۱ ۰۲:۰۱:۳۶ ۱۰۱ حلقه‌ای ۰٫۹۶۵۴ ۰۲ دقیقه ۰۵ ثانیه
۱۹ اوت ۱۴۱۱ ۱۸:۰۵:۲۰ ۱۰۶ حلقه‌ای ۰٫۹۷۲۴ ۰۱ دقیقه ۵۲ ثانیه ۲۸۴ کیلومتر (۱۷۶ مایل)
۱۲ فوریه ۱۴۱۲ ۱۳:۱۵:۰۲ ۱۱۱ کامل ۱٫۰۳۱۹ ۰۲ دقیقه ۴۲ ثانیه ۱۱۱ کیلومتر (۶۹ مایل)
۷ اوت ۱۴۱۲ ۲۱:۲۷:۴۶ ۱۱۶ حلقه‌ای ۰٫۹۴۶۵ ۰۵ دقیقه ۵۵ ثانیه ۲۰۱ کیلومتر (۱۲۵ مایل)
۱ فوریه ۱۴۱۳ ۰۴:۴۷:۰۵ ۱۲۱ کامل ۱٫۰۵۰۹ ۰۴ دقیقه ۲۵ ثانیه ۱۸۷ کیلومتر (۱۱۶ مایل)
۲۷ ژوئیه ۱۴۱۳ ۲۱:۵۰:۲۴ ۱۲۶ حلقه‌ای ۰٫۹۵۰۶ ۰۵ دقیقه ۵۸ ثانیه ۲۱۴ کیلومتر (۱۳۳ مایل)
۲۱ ژانویه ۱۴۱۴ ۲۰:۰۰:۴۶ ۱۳۱ جزئی ۰٫۷۳۸۴
۱۷ ژوئن ۱۴۱۴ ۱۶:۳۰:۴۳ ۹۸ جزئی ۰٫۳۰۶۱
۱۷ ژوئیه ۱۴۱۴ ۰۲:۳۵:۰۳ ۱۳۶ جزئی ۰٫۴۸۸۱
۱۲ دسامبر ۱۴۱۴ ۱۴:۰۱:۵۰ ۱۰۳ حلقه‌ای ۰٫۹۳۳۰
۷ ژوئن ۱۴۱۵ ۰۷:۲۲:۴۱ ۱۰۸ کامل ۱٫۰۷۰۸ ۰۴ دقیقه ۵۱ ثانیه ۲۸۴ کیلومتر (۱۷۶ مایل)
۱ دسامبر ۱۴۱۵ ۱۴:۰۲:۳۲ ۱۱۳ حلقه‌ای ۰٫۹۱۶۶ ۰۹ دقیقه ۳۱ ثانیه ۳۳۹ کیلومتر (۲۱۱ مایل)
۲۷ مه ۱۴۱۶ ۰۰:۳۸:۴۸ ۱۱۸ کامل ۱٫۰۷۴۲ ۰۶ دقیقه ۵۶ ثانیه ۲۴۴ کیلومتر (۱۵۲ مایل)
۱۹ نوامبر ۱۴۱۶ ۱۴:۰۵:۵۵ ۱۲۳ حلقه‌ای ۰٫۹۴۰۴ ۰۸ دقیقه ۰۵ ثانیه ۲۳۴ کیلومتر (۱۴۵ مایل)
۱۶ مه ۱۴۱۷ ۱۵:۳۶:۳۱ ۱۲۸ کامل ۱٫۰۱۷۹ ۰۱ دقیقه ۳۰ ثانیه ۱۸۰ کیلومتر (۱۱۰ مایل)
۸ نوامبر ۱۴۱۷ ۲۰:۴۱:۰۲ ۱۳۳ جزئی ۰٫۹۶۷۰
۶ آوریل ۱۴۱۸ ۰۹:۴۸:۱۰ ۱۰۰ جزئی ۰٫۸۵۱۳
۳۰ سپتامبر ۱۴۱۸ ۰۰:۲۴:۱۱ ۱۰۵ کامل ۱٫۰۱۱۲
۲۶ مارس ۱۴۱۹ ۰۹:۵۰:۵۷ ۱۱۰ حلقه‌ای ۰٫۹۳۸۳ ۰۷ دقیقه ۲۵ ثانیه ۲۴۳ کیلومتر (۱۵۱ مایل)
۱۹ سپتامبر ۱۴۱۹ ۱۶:۲۰:۲۱ ۱۱۵ کامل ۱٫۰۴۰۱ ۰۳ دقیقه ۴۰ ثانیه ۱۴۱ کیلومتر (۸۸ مایل)
۱۴ مارس ۱۴۲۰ ۱۲:۴۲:۵۷ ۱۲۰ حلقه‌ای ۰٫۹۷۲۷ ۰۲ دقیقه ۵۹ ثانیه ۱۰۶ کیلومتر (۶۶ مایل)
۸ سپتامبر ۱۴۲۰ ۰۴:۰۲:۰۹ ۱۲۵ حلقه‌ای ۰٫۹۸۸۵ ۰۱ دقیقه ۱۰ ثانیه ۴۵ کیلومتر (۲۸ مایل)
۳ مارس ۱۴۲۱ ۲۲:۴۰:۳۴ ۱۳۰ جزئی ۰٫۸۲۶۵
۲۸ اوت ۱۴۲۱ ۰۸:۳۸:۵۴ ۱۳۵ جزئی ۰٫۶۰۲۵
۲۳ ژانویه ۱۴۲۲ ۰۴:۰۵:۴۱ ۱۰۲ کامل ۱٫۰۳۷۴ ۰۲ دقیقه ۵۴ ثانیه ۲۹۶ کیلومتر (۱۸۴ مایل)
۱۸ ژوئیه ۱۴۲۲ ۱۸:۰۰:۵۹ ۱۰۷ حلقه‌ای ۰٫۹۵۴۵ ۰۴ دقیقه ۳۵ ثانیه ۴۲۷ کیلومتر (۲۶۵ مایل)
۱۲ ژانویه ۱۴۲۳ ۱۸:۲۰:۱۹ ۱۱۲ Hybrid ۱٫۰۰۷۳ ۰۰ دقیقه ۴۸ ثانیه ۲۶ کیلومتر (۱۶ مایل)
۸ ژوئیه ۱۴۲۳ ۰۰:۴۸:۴۰ ۱۱۷ Hybrid ۱٫۰۱۶۱ ۰۱ دقیقه ۴۵ ثانیه ۵۵ کیلومتر (۳۴ مایل)
۲ ژانویه ۱۴۲۴ ۰۲:۳۷:۱۶ ۱۲۲ حلقه‌ای ۰٫۹۴۹۵ ۰۴ دقیقه ۵۲ ثانیه ۲۱۱ کیلومتر (۱۳۱ مایل)
۲۶ ژوئن ۱۴۲۴ ۱۴:۳۴:۲۵ ۱۲۷ کامل ۱٫۰۶۲۹ ۰۴ دقیقه ۱۴ ثانیه ۲۷۰ کیلومتر (۱۷۰ مایل)
۲۱ دسامبر ۱۴۲۴ ۰۳:۴۶:۲۹ ۱۳۲ جزئی ۰٫۶۳۸۴
۱۸ مه ۱۴۲۵ ۰۰:۴۷:۳۶ ۹۹ جزئی ۰٫۷۳۰۹
۱۶ ژوئن ۱۴۲۵ ۰۷:۴۴:۰۶ ۱۳۷ جزئی ۰٫۳۲۷۱
۱۰ نوامبر ۱۴۲۵ ۰۹:۵۴:۲۸ ۱۰۴ جزئی ۰٫۷۰۶۴
۷ مه ۱۴۲۶ ۱۴:۱۷:۳۲ ۱۰۹ Hybrid ۱٫۰۱۰۰ ۰۱ دقیقه ۰۳ ثانیه ۳۸ کیلومتر (۲۴ مایل)
۳۰ اکتبر ۱۴۲۶ ۱۸:۴۰:۳۸ ۱۱۴ Hybrid ۱٫۰۱۲۳ ۰۱ دقیقه ۱۳ ثانیه ۴۶ کیلومتر (۲۹ مایل)
۲۶ آوریل ۱۴۲۷ ۲۰:۴۳:۴۰ ۱۱۹ حلقه‌ای ۰٫۹۵۸۳ ۰۴ دقیقه ۱۵ ثانیه ۱۶۱ کیلومتر (۱۰۰ مایل)
۲۰ اکتبر ۱۴۲۷ ۰۹:۱۶:۳۶ ۱۲۴ کامل ۱٫۰۵۲۱ ۰۴ دقیقه ۰۷ ثانیه ۱۸۰ کیلومتر (۱۱۰ مایل)
۱۴ آوریل ۱۴۲۸ ۲۱:۲۵:۴۷ ۱۲۹ جزئی ۰٫۷۹۱۶
۹ اکتبر ۱۴۲۸ ۰۱:۱۸:۱۰ ۱۳۴ کامل ۱٫۰۲۸۱ ۰۱ دقیقه ۳۰ ثانیه
۵ مارس ۱۴۲۹ ۰۹:۵۴:۰۸ ۱۰۱ جزئی ۰٫۹۳۳۶
۳۰ اوت ۱۴۲۹ ۰۱:۲۰:۳۰ ۱۰۶ حلقه‌ای ۰٫۹۷۸۲
۲۲ فوریه ۱۴۳۰ ۲۱:۳۵:۵۰ ۱۱۱ کامل ۱٫۰۳۶۹ ۰۳ دقیقه ۰۵ ثانیه ۱۲۸ کیلومتر (۸۰ مایل)
۱۹ اوت ۱۴۳۰ ۰۴:۱۳:۵۲ ۱۱۶ حلقه‌ای ۰٫۹۴۲۸ ۰۶ دقیقه ۱۳ ثانیه ۲۱۹ کیلومتر (۱۳۶ مایل)
۱۲ فوریه ۱۴۳۱ ۱۳:۲۱:۵۰ ۱۲۱ کامل ۱٫۰۵۳۴ ۰۴ دقیقه ۳۰ ثانیه ۱۹۳ کیلومتر (۱۲۰ مایل)
۸ اوت ۱۴۳۱ ۰۴:۳۳:۰۰ ۱۲۶ حلقه‌ای ۰٫۹۵۰۹ ۰۵ دقیقه ۴۵ ثانیه ۲۰۱ کیلومتر (۱۲۵ مایل)
۲ فوریه ۱۴۳۲ ۰۴:۳۳:۴۲ ۱۳۱ جزئی ۰٫۷۵۷۱
۲۷ ژوئن ۱۴۳۲ ۲۳:۳۹:۴۳ ۹۸ جزئی ۰٫۱۷۶۰
۲۷ ژوئیه ۱۴۳۲ ۰۹:۳۹:۰۲ ۱۳۶ جزئی ۰٫۶۲۵۰
۲۲ دسامبر ۱۴۳۲ ۲۲:۱۴:۱۳ ۱۰۳ جزئی ۰٫۹۱۸۸
۱۷ ژوئن ۱۴۳۳ ۱۴:۴۸:۴۲ ۱۰۸ کامل ۱٫۰۷۱۴ ۰۴ دقیقه ۳۸ ثانیه ۳۰۹ کیلومتر (۱۹۲ مایل)
۱۱ دسامبر ۱۴۳۳ ۲۲:۰۳:۴۴ ۱۱۳ حلقه‌ای ۰٫۹۱۶۲ ۰۹ دقیقه ۲۵ ثانیه ۳۴۲ کیلومتر (۲۱۳ مایل)
۷ ژوئن ۱۴۳۴ ۰۸:۰۵:۲۰ ۱۱۸ کامل ۱٫۰۷۳۵ ۰۶ دقیقه ۴۵ ثانیه ۲۳۹ کیلومتر (۱۴۹ مایل)
۳۰ نوامبر ۱۴۳۴ ۲۲:۱۷:۳۴ ۱۲۳ حلقه‌ای ۰٫۹۴۱۶ ۰۷ دقیقه ۵۴ ثانیه ۲۲۹ کیلومتر (۱۴۲ مایل)
۲۷ مه ۱۴۳۵ ۲۲:۴۷:۵۴ ۱۲۸ کامل ۱٫۰۱۸۴ ۰۱ دقیقه ۴۳ ثانیه ۱۲۷ کیلومتر (۷۹ مایل)
۲۰ نوامبر ۱۴۳۵ ۰۵:۱۲:۰۲ ۱۳۳ حلقه‌ای ۰٫۹۸۶۸
۱۶ آوریل ۱۴۳۶ ۱۶:۴۲:۱۱ ۱۰۰ جزئی ۰٫۷۳۸۵
۱۰ اکتبر ۱۴۳۶ ۰۸:۴۷:۲۸ ۱۰۵ جزئی ۰٫۹۵۹۴
۵ آوریل ۱۴۳۷ ۱۶:۵۲:۰۶ ۱۱۰ حلقه‌ای ۰٫۹۴۱۹ ۰۶ دقیقه ۳۹ ثانیه ۲۳۳ کیلومتر (۱۴۵ مایل)
۳۰ سپتامبر ۱۴۳۷ ۰۰:۲۶:۴۵ ۱۱۵ کامل ۱٫۰۳۴۳ ۰۳ دقیقه ۰۵ ثانیه ۱۲۳ کیلومتر (۷۶ مایل)
۲۵ مارس ۱۴۳۸ ۲۰:۱۴:۲۳ ۱۲۰ حلقه‌ای ۰٫۹۷۹۰ ۰۲ دقیقه ۲۱ ثانیه ۸۰ کیلومتر (۵۰ مایل)
۱۹ سپتامبر ۱۴۳۸ ۱۱:۳۸:۰۸ ۱۲۵ حلقه‌ای ۰٫۹۸۲۶ ۰۱ دقیقه ۵۱ ثانیه ۶۶ کیلومتر (۴۱ مایل)
۱۵ مارس ۱۴۳۹ ۰۶:۴۳:۳۴ ۱۳۰ جزئی ۰٫۸۹۸۰
۸ سپتامبر ۱۴۳۹ ۱۵:۴۲:۲۰ ۱۳۵ جزئی ۰٫۶۹۴۷
۳ فوریه ۱۴۴۰ ۱۲:۴۵:۴۸ ۱۰۲ کامل ۱٫۰۳۸۰ ۰۲ دقیقه ۴۹ ثانیه ۳۲۴ کیلومتر (۲۰۱ مایل)
۲۹ ژوئیه ۱۴۴۰ ۰۰:۴۵:۴۱ ۱۰۷ حلقه‌ای ۰٫۹۵۰۵ ۰۴ دقیقه ۰۲ ثانیه
۲۳ ژانویه ۱۴۴۱ ۰۲:۵۲:۵۰ ۱۱۲ Hybrid ۱٫۰۰۶۲ ۰۰ دقیقه ۴۰ ثانیه ۲۲ کیلومتر (۱۴ مایل)
۱۸ ژوئیه ۱۴۴۱ ۰۷:۵۷:۱۶ ۱۱۷ کامل ۱٫۰۱۸۱ ۰۱ دقیقه ۵۹ ثانیه ۶۳ کیلومتر (۳۹ مایل)
۱۲ ژانویه ۱۴۴۲ ۱۰:۵۱:۵۳ ۱۲۲ حلقه‌ای ۰٫۹۴۸۱ ۰۵ دقیقه ۰۶ ثانیه ۲۱۶ کیلومتر (۱۳۴ مایل)
۷ ژوئیه ۱۴۴۲ ۲۱:۵۹:۴۰ ۱۲۷ کامل ۱٫۰۶۵۴ ۰۴ دقیقه ۳۹ ثانیه ۲۶۱ کیلومتر (۱۶۲ مایل)
۱ ژانویه ۱۴۴۳ ۱۱:۴۷:۲۱ ۱۳۲ جزئی ۰٫۶۵۰۶
۲۹ مه ۱۴۴۳ ۰۸:۱۳:۰۹ ۹۹ جزئی ۰٫۵۸۹۷
۲۷ ژوئن ۱۴۴۳ ۱۵:۱۱:۱۰ ۱۳۷ جزئی ۰٫۴۶۴۰
۲۱ نوامبر ۱۴۴۳ ۱۸:۰۸:۴۷ ۱۰۴ جزئی ۰٫۶۹۴۶
۱۷ مه ۱۴۴۴ ۲۱:۲۴:۴۱ ۱۰۹ Hybrid ۱٫۰۰۷۴ ۰۰ دقیقه ۴۸ ثانیه ۲۹ کیلومتر (۱۸ مایل)
۱۰ نوامبر ۱۴۴۴ ۰۳:۱۲:۲۰ ۱۱۴ Hybrid ۱٫۰۱۳۰ ۰۱ دقیقه ۱۸ ثانیه ۴۹ کیلومتر (۳۰ مایل)
۷ مه ۱۴۴۵ ۰۳:۲۹:۳۸ ۱۱۹ حلقه‌ای ۰٫۹۵۸۵ ۰۴ دقیقه ۲۴ ثانیه ۱۵۷ کیلومتر (۹۸ مایل)
۳۰ اکتبر ۱۴۴۵ ۱۷:۵۲:۱۲ ۱۲۴ کامل ۱٫۰۵۰۵ ۰۴ دقیقه ۰۱ ثانیه ۱۷۴ کیلومتر (۱۰۸ مایل)
۲۶ آوریل ۱۴۴۶ ۰۴:۰۹:۰۴ ۱۲۹ جزئی ۰٫۹۱۴۷
۲۰ اکتبر ۱۴۴۶ ۰۹:۴۲:۴۵ ۱۳۴ کامل ۱٫۰۲۵۸ ۰۱ دقیقه ۲۵ ثانیه ۳۸۶ کیلومتر (۲۴۰ مایل)
۱۶ مارس ۱۴۴۷ ۱۷:۳۹:۰۱ ۱۰۱ جزئی ۰٫۸۷۱۵
۱۰ سپتامبر ۱۴۴۷ ۰۸:۴۱:۴۰ ۱۰۶ جزئی ۰٫۸۷۸۵
۵ مارس ۱۴۴۸ ۰۵:۴۹:۵۷ ۱۱۱ کامل ۱٫۰۴۲۱ ۰۳ دقیقه ۳۰ ثانیه ۱۴۷ کیلومتر (۹۱ مایل)
۲۹ اوت ۱۴۴۸ ۱۱:۰۷:۰۵ ۱۱۶ حلقه‌ای ۰٫۹۳۸۹ ۰۶ دقیقه ۳۷ ثانیه ۲۳۹ کیلومتر (۱۴۹ مایل)
۲۲ فوریه ۱۴۴۹ ۲۱:۵۰:۰۹ ۱۲۱ کامل ۱٫۰۵۶۱ ۰۴ دقیقه ۳۶ ثانیه ۲۰۰ کیلومتر (۱۲۰ مایل)
۱۸ اوت ۱۴۴۹ ۱۱:۲۴:۰۵ ۱۲۶ حلقه‌ای ۰٫۹۵۰۹ ۰۵ دقیقه ۳۵ ثانیه ۱۹۴ کیلومتر (۱۲۱ مایل)
۱۲ فوریه ۱۴۵۰ ۱۳:۰۱:۲۳ ۱۳۱ جزئی ۰٫۷۸۲۹
۹ ژوئیه ۱۴۵۰ ۰۶:۵۱:۳۲ ۹۸ جزئی ۰٫۰۴۸۴
۷ اوت ۱۴۵۰ ۱۶:۴۸:۴۹ ۱۳۶ جزئی ۰٫۷۵۶۰
۳ ژانویه ۱۴۵۱ ۰۶:۲۵:۴۰ ۱۰۳ جزئی ۰٫۹۰۴۵
۲۸ ژوئن ۱۴۵۱ ۲۲:۱۵:۲۸ ۱۰۸ کامل ۱٫۰۷۱۱ ۰۴ دقیقه ۲۳ ثانیه ۳۳۹ کیلومتر (۲۱۱ مایل)
۲۳ دسامبر ۱۴۵۱ ۰۶:۰۵:۲۰ ۱۱۳ حلقه‌ای ۰٫۹۱۶۴ ۰۹ دقیقه ۱۶ ثانیه ۳۴۲ کیلومتر (۲۱۳ مایل)
۱۷ ژوئن ۱۴۵۲ ۱۵:۳۰:۴۲ ۱۱۸ کامل ۱٫۰۷۱۹ ۰۶ دقیقه ۲۶ ثانیه ۲۳۴ کیلومتر (۱۴۵ مایل)
۱۱ دسامبر ۱۴۵۲ ۰۶:۳۱:۵۳ ۱۲۳ حلقه‌ای ۰٫۹۴۳۴ ۰۷ دقیقه ۳۲ ثانیه ۲۲۱ کیلومتر (۱۳۷ مایل)
۷ ژوئن ۱۴۵۳ ۰۵:۵۶:۴۴ ۱۲۸ کامل ۱٫۰۱۷۵ ۰۱ دقیقه ۴۵ ثانیه ۹۹ کیلومتر (۶۲ مایل)
۳۰ نوامبر ۱۴۵۳ ۱۳:۴۶:۱۷ ۱۳۳ حلقه‌ای ۰٫۹۸۴۲ ۰۱ دقیقه ۱۴ ثانیه ۴۶۹ کیلومتر (۲۹۱ مایل)
۲۷ آوریل ۱۴۵۴ ۲۳:۲۹:۰۹ ۱۰۰ جزئی ۰٫۶۱۶۹
۲۱ اکتبر ۱۴۵۴ ۱۷:۱۷:۳۱ ۱۰۵ جزئی ۰٫۹۱۷۷
۱۶ آوریل ۱۴۵۵ ۲۳:۴۴:۰۱ ۱۱۰ حلقه‌ای ۰٫۹۴۵۴ ۰۵ دقیقه ۵۳ ثانیه ۲۲۷ کیلومتر (۱۴۱ مایل)
۱۱ اکتبر ۱۴۵۵ ۰۸:۴۰:۴۴ ۱۱۵ کامل ۱٫۰۲۸۶ ۰۲ دقیقه ۳۱ ثانیه ۱۰۴ کیلومتر (۶۵ مایل)
۵ آوریل ۱۴۵۶ ۰۳:۳۷:۱۴ ۱۲۰ حلقه‌ای ۰٫۹۸۵۳ ۰۱ دقیقه ۴۰ ثانیه ۵۴ کیلومتر (۳۴ مایل)
۲۹ سپتامبر ۱۴۵۶ ۱۹:۲۲:۲۶ ۱۲۵ حلقه‌ای ۰٫۹۷۶۸ ۰۲ دقیقه ۳۶ ثانیه ۸۸ کیلومتر (۵۵ مایل)
۲۵ مارس ۱۴۵۷ ۱۴:۳۸:۱۶ ۱۳۰ جزئی ۰٫۹۸۴۵
۱۸ سپتامبر ۱۴۵۷ ۲۲:۵۴:۵۹ ۱۳۵ جزئی ۰٫۷۷۳۷
۱۳ فوریه ۱۴۵۸ ۲۱:۱۹:۳۹ ۱۰۲ کامل ۱٫۰۳۸۵ ۰۲ دقیقه ۴۱ ثانیه ۳۷۵ کیلومتر (۲۳۳ مایل)
۹ اوت ۱۴۵۸ ۰۷:۳۶:۱۰ ۱۰۷ جزئی ۰٫۸۵۹۰
۳ فوریه ۱۴۵۹ ۱۱:۲۰:۴۱ ۱۱۲ Hybrid ۱٫۰۰۵۴ ۰۰ دقیقه ۳۴ ثانیه ۱۹ کیلومتر (۱۲ مایل)
۲۹ ژوئیه ۱۴۵۹ ۱۵:۱۰:۱۱ ۱۱۷ کامل ۱٫۰۱۹۶ ۰۲ دقیقه ۰۷ ثانیه ۶۹ کیلومتر (۴۳ مایل)
۲۳ ژانویه ۱۴۶۰ ۱۹:۰۱:۵۲ ۱۲۲ حلقه‌ای ۰٫۹۴۷۴ ۰۵ دقیقه ۱۹ ثانیه ۲۱۸ کیلومتر (۱۳۵ مایل)
۱۸ ژوئیه ۱۴۶۰ ۰۵:۲۷:۵۳ ۱۲۷ کامل ۱٫۰۶۶۹ ۰۵ دقیقه ۰۰ ثانیه ۲۵۲ کیلومتر (۱۵۷ مایل)
۱۱ ژانویه ۱۴۶۱ ۱۹:۴۶:۲۱ ۱۳۲ جزئی ۰٫۶۶۵۱
۸ ژوئن ۱۴۶۱ ۱۵:۳۶:۱۹ ۹۹ جزئی ۰٫۴۴۵۹
۷ ژوئیه ۱۴۶۱ ۲۲:۳۹:۲۹ ۱۳۷ جزئی ۰٫۵۹۸۹
۲ دسامبر ۱۴۶۱ ۰۲:۲۷:۴۵ ۱۰۴ جزئی ۰٫۶۸۸۲
۲۹ مه ۱۴۶۲ ۰۴:۲۸:۰۲ ۱۰۹ Hybrid ۱٫۰۰۴۲ ۰۰ دقیقه ۲۸ ثانیه ۱۸ کیلومتر (۱۱ مایل)
۲۱ نوامبر ۱۴۶۲ ۱۱:۴۹:۲۴ ۱۱۴ Hybrid ۱٫۰۱۳۹ ۰۱ دقیقه ۲۶ ثانیه ۵۲ کیلومتر (۳۲ مایل)
۱۸ مه ۱۴۶۳ ۱۰:۰۸:۵۲ ۱۱۹ حلقه‌ای ۰٫۹۵۸۴ ۰۴ دقیقه ۳۸ ثانیه ۱۵۴ کیلومتر (۹۶ مایل)
۱۱ نوامبر ۱۴۶۳ ۰۲:۳۳:۴۶ ۱۲۴ کامل ۱٫۰۴۹۰ ۰۳ دقیقه ۵۶ ثانیه ۱۶۹ کیلومتر (۱۰۵ مایل)
۶ مه ۱۴۶۴ ۱۰:۴۶:۵۸ ۱۲۹ حلقه‌ای ۰٫۹۳۶۷ ۰۴ دقیقه ۱۷ ثانیه ۷۷۱ کیلومتر (۴۷۹ مایل)
۳۰ اکتبر ۱۴۶۴ ۱۸:۱۳:۱۳ ۱۳۴ کامل ۱٫۰۲۲۵ ۰۱ دقیقه ۱۴ ثانیه ۲۶۷ کیلومتر (۱۶۶ مایل)
۲۷ مارس ۱۴۶۵ ۰۱:۱۷:۲۷ ۱۰۱ جزئی ۰٫۷۹۷۶
۲۰ سپتامبر ۱۴۶۵ ۱۶:۱۰:۴۳ ۱۰۶ جزئی ۰٫۷۹۳۱
۱۶ مارس ۱۴۶۶ ۱۳:۵۷:۱۳ ۱۱۱ کامل ۱٫۰۴۷۱ ۰۳ دقیقه ۵۶ ثانیه ۱۶۵ کیلومتر (۱۰۳ مایل)
۹ سپتامبر ۱۴۶۶ ۱۸:۰۷:۵۴ ۱۱۶ حلقه‌ای ۰٫۹۳۵۱ ۰۷ دقیقه ۰۵ ثانیه ۲۶۰ کیلومتر (۱۶۰ مایل)
۶ مارس ۱۴۶۷ ۰۶:۱۰:۴۲ ۱۲۱ کامل ۱٫۰۵۸۸ ۰۴ دقیقه ۴۴ ثانیه ۲۰۷ کیلومتر (۱۲۹ مایل)
۲۹ اوت ۱۴۶۷ ۱۸:۲۴:۲۹ ۱۲۶ حلقه‌ای ۰٫۹۵۰۵ ۰۵ دقیقه ۲۹ ثانیه ۱۹۱ کیلومتر (۱۱۹ مایل)
۲۳ فوریه ۱۴۶۸ ۲۱:۱۸:۵۵ ۱۳۱ جزئی ۰٫۸۲۲۸
۱۸ اوت ۱۴۶۸ ۰۰:۰۸:۰۸ ۱۳۶ جزئی ۰٫۸۷۵۳
۱۳ ژانویه ۱۴۶۹ ۱۴:۳۲:۴۴ ۱۰۳ جزئی ۰٫۸۸۵۱
۹ ژوئیه ۱۴۶۹ ۰۵:۴۴:۲۲ ۱۰۸ کامل ۱٫۰۶۹۷ ۰۴ دقیقه ۰۶ ثانیه ۳۸۰ کیلومتر (۲۴۰ مایل)
۲ ژانویه ۱۴۷۰ ۱۴:۰۵:۵۶ ۱۱۳ حلقه‌ای ۰٫۹۱۷۳ ۰۹ دقیقه ۰۲ ثانیه ۳۳۹ کیلومتر (۲۱۱ مایل)
۲۸ ژوئن ۱۴۷۰ ۲۲:۵۴:۵۶ ۱۱۸ کامل ۱٫۰۶۹۵ ۰۶ دقیقه ۰۲ ثانیه ۲۲۷ کیلومتر (۱۴۱ مایل)
۲۲ دسامبر ۱۴۷۰ ۱۴:۴۹:۰۵ ۱۲۳ حلقه‌ای ۰٫۹۴۵۸ ۰۷ دقیقه ۰۲ ثانیه ۲۱۰ کیلومتر (۱۳۰ مایل)
۱۸ ژوئن ۱۴۷۱ ۱۳:۰۰:۱۲ ۱۲۸ کامل ۱٫۰۱۵۷ ۰۱ دقیقه ۳۸ ثانیه ۷۷ کیلومتر (۴۸ مایل)
۱۱ دسامبر ۱۴۷۱ ۲۲:۲۵:۲۰ ۱۳۳ حلقه‌ای ۰٫۹۸۷۱ ۰۱ دقیقه ۰۲ ثانیه ۲۸۷ کیلومتر (۱۷۸ مایل)
۸ مه ۱۴۷۲ ۰۶:۰۷:۵۸ ۱۰۰ جزئی ۰٫۴۸۴۸
۶ ژوئن ۱۴۷۲ ۲۰:۲۰:۳۱ ۱۳۸ جزئی ۰٫۰۲۰۹
۱ نوامبر ۱۴۷۲ ۰۱:۵۴:۲۷ ۱۰۵ جزئی ۰٫۸۸۶۸
۲۷ آوریل ۱۴۷۳ ۰۶:۳۰:۵۷ ۱۱۰ حلقه‌ای ۰٫۹۴۸۶ ۰۵ دقیقه ۱۰ ثانیه ۲۲۳ کیلومتر (۱۳۹ مایل)
۲۱ اکتبر ۱۴۷۳ ۱۷:۰۱:۲۸ ۱۱۵ کامل ۱٫۰۲۳۰ ۰۲ دقیقه ۰۰ ثانیه ۸۶ کیلومتر (۵۳ مایل)
۱۶ آوریل ۱۴۷۴ ۱۰:۵۵:۴۸ ۱۲۰ حلقه‌ای ۰٫۹۹۱۶ ۰۰ دقیقه ۵۸ ثانیه ۳۰ کیلومتر (۱۹ مایل)
۱۱ اکتبر ۱۴۷۴ ۰۳:۱۲:۱۷ ۱۲۵ حلقه‌ای ۰٫۹۷۱۱ ۰۳ دقیقه ۲۲ ثانیه ۱۰۹ کیلومتر (۶۸ مایل)
۵ آوریل ۱۴۷۵ ۲۲:۲۷:۴۲ ۱۳۰ کامل ۱٫۰۳۱۰ ۰۲ دقیقه ۰۸ ثانیه ۳۸۶ کیلومتر (۲۴۰ مایل)
۳۰ سپتامبر ۱۴۷۵ ۰۶:۱۵:۱۴ ۱۳۵ جزئی ۰٫۸۴۱۱
۲۵ فوریه ۱۴۷۶ ۰۵:۴۵:۳۹ ۱۰۲ کامل ۱٫۰۳۸۶ ۰۲ دقیقه ۲۹ ثانیه ۴۹۱ کیلومتر (۳۰۵ مایل)
۱۹ اوت ۱۴۷۶ ۱۴:۳۶:۱۴ ۱۰۷ جزئی ۰٫۷۵۰۶
۱۳ فوریه ۱۴۷۷ ۱۹:۴۰:۲۳ ۱۱۲ Hybrid ۱٫۰۰۴۸ ۰۰ دقیقه ۳۰ ثانیه ۱۷ کیلومتر (۱۱ مایل)
۸ اوت ۱۴۷۷ ۲۲:۳۰:۵۷ ۱۱۷ کامل ۱٫۰۲۰۶ ۰۲ دقیقه ۱۰ ثانیه ۷۴ کیلومتر (۴۶ مایل)
۳ فوریه ۱۴۷۸ ۰۳:۰۴:۱۰ ۱۲۲ حلقه‌ای ۰٫۹۴۷۲ ۰۵ دقیقه ۳۱ ثانیه ۲۱۷ کیلومتر (۱۳۵ مایل)
۲۹ ژوئیه ۱۴۷۸ ۱۳:۰۱:۱۷ ۱۲۷ کامل ۱٫۰۶۷۶ ۰۵ دقیقه ۱۸ ثانیه ۲۴۴ کیلومتر (۱۵۲ مایل)
۲۳ ژانویه ۱۴۷۹ ۰۳:۳۹:۴۵ ۱۳۲ جزئی ۰٫۶۸۷۵
۱۹ ژوئن ۱۴۷۹ ۲۲:۵۶:۰۷ ۹۹ جزئی ۰٫۲۹۹۱
۱۹ ژوئیه ۱۴۷۹ ۰۶:۰۹:۱۶ ۱۳۷ جزئی ۰٫۷۳۰۲
۱۳ دسامبر ۱۴۷۹ ۱۰:۵۰:۱۴ ۱۰۴ جزئی ۰٫۶۸۵۸
۸ ژوئن ۱۴۸۰ ۱۱:۲۶:۰۸ ۱۰۹ Hybrid ۱٫۰۰۰۲ ۰۰ دقیقه ۰۲ ثانیه ۱ کیلومتر (۰٫۶۲ مایل)
۱ دسامبر ۱۴۸۰ ۲۰:۳۰:۳۸ ۱۱۴ Hybrid ۱٫۰۱۵۵ ۰۱ دقیقه ۳۷ ثانیه ۵۸ کیلومتر (۳۶ مایل)
۲۸ مه ۱۴۸۱ ۱۶:۴۲:۵۹ ۱۱۹ حلقه‌ای ۰٫۹۵۷۷ ۰۴ دقیقه ۵۷ ثانیه ۱۵۵ کیلومتر (۹۶ مایل)
۲۱ نوامبر ۱۴۸۱ ۱۱:۲۱:۱۳ ۱۲۴ کامل ۱٫۰۴۷۹ ۰۳ دقیقه ۵۳ ثانیه ۱۶۵ کیلومتر (۱۰۳ مایل)
۱۷ مه ۱۴۸۲ ۱۷:۱۹:۰۰ ۱۲۹ حلقه‌ای ۰٫۹۴۲۰ ۰۴ دقیقه ۱۴ ثانیه ۴۳۴ کیلومتر (۲۷۰ مایل)
۱۱ نوامبر ۱۴۸۲ ۰۲:۴۹:۴۹ ۱۳۴ کامل ۱٫۰۱۸۹ ۰۱ دقیقه ۰۳ ثانیه ۲۰۳ کیلومتر (۱۲۶ مایل)
۷ آوریل ۱۴۸۳ ۰۸:۴۹:۰۸ ۱۰۱ جزئی ۰٫۷۱۱۷
۱ اکتبر ۱۴۸۳ ۲۳:۴۷:۱۵ ۱۰۶ جزئی ۰٫۷۲۰۲
۲۶ مارس ۱۴۸۴ ۲۱:۵۶:۴۷ ۱۱۱ کامل ۱٫۰۵۲۱ ۰۴ دقیقه ۲۲ ثانیه ۱۸۵ کیلومتر (۱۱۵ مایل)
۲۰ سپتامبر ۱۴۸۴ ۰۱:۱۷:۵۵ ۱۱۶ حلقه‌ای ۰٫۹۳۱۳ ۰۷ دقیقه ۳۹ ثانیه ۲۸۳ کیلومتر (۱۷۶ مایل)
۱۶ مارس ۱۴۸۵ ۱۴:۲۴:۲۲ ۱۲۱ کامل ۱٫۰۶۱۵ ۰۴ دقیقه ۵۳ ثانیه ۲۱۳ کیلومتر (۱۳۲ مایل)
۹ سپتامبر ۱۴۸۵ ۰۱:۳۳:۰۶ ۱۲۶ حلقه‌ای ۰٫۹۵۰۰ ۰۵ دقیقه ۲۶ ثانیه ۱۹۰ کیلومتر (۱۲۰ مایل)
۶ مارس ۱۴۸۶ ۰۵:۳۰:۰۰ ۱۳۱ جزئی ۰٫۸۷۱۴
۲۹ اوت ۱۴۸۶ ۰۷:۳۴:۵۶ ۱۳۶ جزئی ۰٫۹۸۵۶
۲۴ ژانویه ۱۴۸۷ ۲۲:۳۵:۰۳ ۱۰۳ جزئی ۰٫۸۶۰۴
۲۰ ژوئیه ۱۴۸۷ ۱۳:۱۵:۳۶ ۱۰۸ کامل ۱٫۰۶۷۳ ۰۳ دقیقه ۴۷ ثانیه ۴۴۶ کیلومتر (۲۷۷ مایل)
۱۳ ژانویه ۱۴۸۸ ۲۲:۰۳:۴۵ ۱۱۳ حلقه‌ای ۰٫۹۱۸۸ ۰۸ دقیقه ۴۵ ثانیه ۳۳۳ کیلومتر (۲۰۷ مایل)
۹ ژوئیه ۱۴۸۸ ۰۶:۲۰:۵۱ ۱۱۸ کامل ۱٫۰۶۶۳ ۰۵ دقیقه ۳۶ ثانیه ۲۱۹ کیلومتر (۱۳۶ مایل)
۱ ژانویه ۱۴۸۹ ۲۳:۰۴:۲۷ ۱۲۳ حلقه‌ای ۰٫۹۴۸۹ ۰۶ دقیقه ۲۴ ثانیه ۱۹۷ کیلومتر (۱۲۲ مایل)
۲۸ ژوئن ۱۴۸۹ ۲۰:۰۴:۲۴ ۱۲۸ Hybrid ۱٫۰۱۳۰ ۰۱ دقیقه ۲۳ ثانیه ۵۸ کیلومتر (۳۶ مایل)
۲۲ دسامبر ۱۴۸۹ ۰۷:۰۴:۵۷ ۱۳۳ حلقه‌ای ۰٫۹۹۰۴ ۰۰ دقیقه ۴۷ ثانیه ۱۷۵ کیلومتر (۱۰۹ مایل)
۱۹ مه ۱۴۹۰ ۱۲:۴۱:۰۵ ۱۰۰ جزئی ۰٫۳۴۶۲
۱۸ ژوئن ۱۴۹۰ ۰۲:۵۵:۳۰ ۱۳۸ جزئی ۰٫۱۵۹۲
۱۲ نوامبر ۱۴۹۰ ۱۰:۳۶:۴۵ ۱۰۵ جزئی ۰٫۸۶۳۹
۸ مه ۱۴۹۱ ۱۳:۱۱:۳۳ ۱۱۰ حلقه‌ای ۰٫۹۵۱۴ ۰۴ دقیقه ۳۰ ثانیه ۲۲۵ کیلومتر (۱۴۰ مایل)
۲ نوامبر ۱۴۹۱ ۰۱:۲۸:۴۷ ۱۱۵ کامل ۱٫۰۱۷۹ ۰۱ دقیقه ۳۲ ثانیه ۶۸ کیلومتر (۴۲ مایل)
۲۶ آوریل ۱۴۹۲ ۱۸:۰۷:۱۰ ۱۲۰ حلقه‌ای ۰٫۹۹۷۶ ۰۰ دقیقه ۱۶ ثانیه ۸ کیلومتر (۵٫۰ مایل)
۲۱ اکتبر ۱۴۹۲ ۱۱:۱۰:۳۶ ۱۲۵ حلقه‌ای ۰٫۹۶۵۷ ۰۴ دقیقه ۰۸ ثانیه ۱۲۹ کیلومتر (۸۰ مایل)
۱۶ آوریل ۱۴۹۳ ۰۶:۱۰:۲۰ ۱۳۰ کامل ۱٫۰۳۹۱ ۰۳ دقیقه ۰۰ ثانیه ۳۰۸ کیلومتر (۱۹۱ مایل)
۱۰ اکتبر ۱۴۹۳ ۱۳:۴۳:۳۵ ۱۳۵ جزئی ۰٫۸۹۶۹
۷ مارس ۱۴۹۴ ۱۴:۰۴:۲۰ ۱۰۲ کامل ۱٫۰۳۶۸ ۰۲ دقیقه ۰۶ ثانیه
۳۰ اوت ۱۴۹۴ ۲۱:۴۴:۳۵ ۱۰۷ جزئی ۰٫۶۵۲۹
۲۵ فوریه ۱۴۹۵ ۰۳:۵۲:۰۳ ۱۱۲ Hybrid ۱٫۰۰۴۴ ۰۰ دقیقه ۲۷ ثانیه ۱۶ کیلومتر (۹٫۹ مایل)
۲۰ اوت ۱۴۹۵ ۰۵:۵۸:۲۸ ۱۱۷ کامل ۱٫۰۲۱۰ ۰۲ دقیقه ۰۸ ثانیه ۷۷ کیلومتر (۴۸ مایل)
۱۴ فوریه ۱۴۹۶ ۱۰:۵۹:۳۱ ۱۲۲ حلقه‌ای ۰٫۹۴۷۴ ۰۵ دقیقه ۴۱ ثانیه ۲۱۳ کیلومتر (۱۳۲ مایل)
۸ اوت ۱۴۹۶ ۲۰:۴۰:۱۴ ۱۲۷ کامل ۱٫۰۶۷۵ ۰۵ دقیقه ۳۰ ثانیه ۲۳۶ کیلومتر (۱۴۷ مایل)
۲ فوریه ۱۴۹۷ ۱۱:۲۷:۵۰ ۱۳۲ جزئی ۰٫۷۱۷۶
۳۰ ژوئن ۱۴۹۷ ۰۶:۱۶:۳۷ ۹۹ جزئی ۰٫۱۵۵۶
۲۹ ژوئیه ۱۴۹۷ ۱۳:۴۳:۱۳ ۱۳۷ جزئی ۰٫۸۵۳۹
۲۳ دسامبر ۱۴۹۷ ۱۹:۱۴:۵۸ ۱۰۴ جزئی ۰٫۶۸۵۶
۱۹ ژوئن ۱۴۹۸ ۱۸:۲۱:۳۸ ۱۰۹ حلقه‌ای ۰٫۹۹۵۶ ۰۰ دقیقه ۲۹ ثانیه ۲۳ کیلومتر (۱۴ مایل)
۱۳ دسامبر ۱۴۹۸ ۰۵:۱۵:۰۸ ۱۱۴ کامل ۱٫۰۱۷۴ ۰۱ دقیقه ۵۰ ثانیه ۶۶ کیلومتر (۴۱ مایل)
۸ ژوئن ۱۴۹۹ ۲۳:۱۳:۳۹ ۱۱۹ حلقه‌ای ۰٫۹۵۶۷ ۰۵ دقیقه ۲۲ ثانیه ۱۵۸ کیلومتر (۹۸ مایل)
۲ دسامبر ۱۴۹۹ ۲۰:۱۱:۳۲ ۱۲۴ کامل ۱٫۰۴۷۱ ۰۳ دقیقه ۵۱ ثانیه ۱۶۲ کیلومتر (۱۰۱ مایل)
۲۷ مه ۱۵۰۰ ۲۳:۴۸:۳۱ ۱۲۹ حلقه‌ای ۰٫۹۴۶۱ ۰۴ دقیقه ۱۳ ثانیه ۳۲۰ کیلومتر (۲۰۰ مایل)
۲۱ نوامبر ۱۵۰۰ ۱۱:۳۰:۳۱ ۱۳۴ کامل ۱٫۰۱۵۶ ۰۰ دقیقه ۵۲ ثانیه ۱۵۹ کیلومتر (۹۹ مایل)