فهرست‌های خورشیدگرفتگی‌ها
نمودار یک خورشیدگرفتگی (اندازه‌ها غیرطبیعی‌اند)
شکل هندسی خورشیدگرفتگی
(اندازه‌ها غیرطبیعی‌اند)
سده‌ها

پس از میلاد

خورشیدگرفتگی‌های قابل مشاهده در
چین • بریتانیا • فیلیپین • ایالات متحدهٔ آمریکا • ایران
جستارهای وابسته: فهرست ماه‌گرفتگی‌ها

این فهرست شامل خورشیدگرفتگی‌های قرن چهاردهم پیش از میلاد است که در طی دورهٔ سال ۱۴۰۰ پیش از میلاد تا ۱۳۰۱ پیش از میلاد روی داده‌اند. در این دوره، ۲۳۴ خورشیدگرفتگی رخ داد که ۷۶ مورد آن خورشیدگرفتگی جزئی، ۸۴ مورد خورشیدگرفتگی حلقه‌ای، ۶۸ خورشیدگرفتگی کامل و ۶ مورد نیز از نوع خورشیدگرفتگی مرکب بود.

تاریخ زمان
بزرگترین گرفت
چرخهٔ ساروس نوع قدر مدت زمان مکان مسیر گرفتگی ناحیهٔ جغرافیایی منبع
-۸۵۹۹-۰۳-۱۲ ۱۲ مارس ۱۴۰۰ ۰۷:۰۵:۱۱ ۱۷ کامل ۱.۰۵۵۱ ۰۴m ۱۴s ۲۰۳ کیلومتر (۱۲۶ مایل)
-۸۵۹۹-۰۹-۰۴ ۴ سپتامبر ۱۴۰۰ ۱۲:۱۷:۵۰ ۲۲ حلقه‌ای ۰.۹۶۲۴ ۰۳m ۱۸s ۱۶۸ کیلومتر (۱۰۴ مایل)
-۸۶۰۰-۰۳-۰۱ ۱ مارس ۱۳۹۹ ۲۰:۱۶:۴۹ ۲۷ مرکب ۱.۰۰۲۷ ۰۰m ۱۶s ۱۰ کیلومتر (۶٫۲ مایل)
-۸۶۰۰-۰۸-۲۴ ۲۴ اوت ۱۳۹۹ ۲۱:۳۷:۱۶ ۳۲ کامل ۱.۰۲۴۳ ۰۲m ۱۸s ۸۳ کیلومتر (۵۲ مایل)
-۸۶۰۱-۰۲-۱۹ ۱۹ فوریه ۱۳۹۸ ۰۲:۲۲:۰۰ ۳۷ جزئی ۰.۸۴۱۲
-۸۶۰۱-۰۸-۱۴ ۱۴ اوت ۱۳۹۸ ۱۲:۴۵:۳۴ ۴۲ کامل ۱.۰۵۵۴ ۰۴m ۲۳s ۳۴۶ کیلومتر (۲۱۵ مایل)
-۸۶۰۲-۰۱-۰۹ ۹ ژانویه ۱۳۹۷ ۰۸:۵۱:۴۳ ۹ جزئی ۰.۶۲۳۲
-۸۶۰۲-۰۷-۰۴ ۴ ژوئیه ۱۳۹۷ ۲۰:۴۹:۲۴ ۱۴ جزئی ۰.۹۸۲۲
-۸۶۰۲-۱۲-۲۸ ۲۸ دسامبر ۱۳۹۷ ۱۳:۰۱:۰۶ ۱۹ حلقه‌ای ۰.۹۷۵۳ ۰۲m ۱۳s ۹۹ کیلومتر (۶۲ مایل)
-۸۶۰۳-۰۶-۲۴ ۲۴ ژوئن ۱۳۹۶ ۰۷:۱۶:۳۶ ۲۴ حلقه‌ای ۰.۹۸۶۷ ۰۱m ۲۱s ۴۹ کیلومتر (۳۰ مایل)
-۸۶۰۳-۱۲-۱۸ ۱۸ دسامبر ۱۳۹۶ ۰۰:۱۸:۵۲ ۲۹ کامل ۱.۰۲۷۸ ۰۲m ۵۰s ۹۷ کیلومتر (۶۰ مایل)
-۸۶۰۴-۰۶-۱۳ ۱۳ ژوئن ۱۳۹۵ ۱۰:۳۹:۰۵ ۳۴ حلقه‌ای ۰.۹۴۹۷ ۰۶m ۵۸s ۲۱۴ کیلومتر (۱۳۳ مایل)
-۸۶۰۴-۱۲-۰۷ ۷ دسامبر ۱۳۹۵ ۱۵:۴۰:۱۹ ۳۹ کامل ۱.۰۳۵۹ ۰۲m ۵۱s ۲۹۹ کیلومتر (۱۸۶ مایل)
-۸۶۰۵-۰۵-۰۳ ۳ مه ۱۳۹۴ ۲۱:۵۸:۱۵ ۶ جزئی ۰.۰۴۰۴
-۸۶۰۵-۰۶-۰۲ ۲ ژوئن ۱۳۹۴ ۱۱:۱۸:۱۵ ۴۴ جزئی ۰.۵۲۵۷
-۸۶۰۵-۱۰-۲۸ ۲۸ اکتبر ۱۳۹۴ ۱۷:۳۱:۴۶ ۱۱ جزئی ۰.۶۶۳۳
-۸۶۰۶-۰۴-۲۲ ۲۲ آوریل ۱۳۹۳ ۰۶:۴۴:۱۴ ۱۶ کامل ۱.۰۲۶۱ ۰۲m ۰۳s ۱۲۴ کیلومتر (۷۷ مایل)
-۸۶۰۶-۱۰-۱۶ ۱۶ اکتبر ۱۳۹۳ ۲۳:۲۹:۱۲ ۲۱ حلقه‌ای ۰.۹۳۶۳ ۰۶m ۵۵s ۲۷۶ کیلومتر (۱۷۱ مایل)
-۸۶۰۷-۰۴-۱۱ ۱۱ آوریل ۱۳۹۲ ۲۱:۴۳:۲۸ ۲۶ کامل ۱.۰۷۲۹ ۰۶m ۳۱s ۲۳۷ کیلومتر (۱۴۷ مایل)
-۸۶۰۷-۱۰-۰۵ ۵ اکتبر ۱۳۹۲ ۲۳:۲۱:۳۳ ۳۱ حلقه‌ای ۰.۹۲۰۷ ۱۰m ۲۷s ۳۰۴ کیلومتر (۱۸۹ مایل)
-۸۶۰۸-۰۴-۰۱ ۱ آوریل ۱۳۹۱ ۱۴:۵۰:۱۴ ۳۶ کامل ۱.۰۶۱۹ ۰۴m ۲۲s ۳۳۷ کیلومتر (۲۰۹ مایل)
-۸۶۰۸-۰۹-۲۴ ۲۴ سپتامبر ۱۳۹۱ ۲۳:۵۵:۵۹ ۴۱ حلقه‌ای ۰.۹۴۱۷ ۰۴m ۵۸s ۴۰۵ کیلومتر (۲۵۲ مایل)
-۸۶۰۹-۰۲-۲۰ ۲۰ فوریه ۱۳۹۰ ۱۷:۵۶:۵۱ ۸ جزئی ۰.۷۵۴۴
-۸۶۰۹-۰۸-۱۵ ۱۵ اوت ۱۳۹۰ ۲۰:۳۵:۵۴ ۱۳ جزئی ۰.۶۴۲۳
-۸۶۰۹-۰۹-۱۴ ۱۴ سپتامبر ۱۳۹۰ ۰۷:۱۸:۳۱ ۵۱ جزئی ۰.۰۹۰۵
-۸۶۱۰-۰۲-۰۹ ۹ فوریه ۱۳۸۹ ۲۱:۵۱:۵۵ ۱۸ حلقه‌ای ۰.۹۳۶۵ ۰۸m ۴۴s ۲۶۱ کیلومتر (۱۶۲ مایل)
-۸۶۱۰-۰۸-۰۴ ۴ اوت ۱۳۸۹ ۱۲:۴۲:۳۲ ۲۳ کامل ۱.۰۶۷۲ ۰۶m ۱۹s ۲۴۷ کیلومتر (۱۵۳ مایل)
-۸۶۱۱-۰۱-۲۸ ۲۸ ژانویه ۱۳۸۸ ۲۱:۲۸:۲۸ ۲۸ حلقه‌ای ۰.۹۳۱۵ ۰۷m ۵۹s ۲۶۸ کیلومتر (۱۶۷ مایل)
-۸۶۱۱-۰۷-۲۵ ۲۵ ژوئیه ۱۳۸۸ ۰۴:۵۴:۱۱ ۳۳ کامل ۱.۰۴۶۷ ۰۴m ۰۲s ۱۶۱ کیلومتر (۱۰۰ مایل)
-۸۶۱۲-۰۱-۱۸ ۱۸ ژانویه ۱۳۸۷ ۰۰:۱۹:۲۳ ۳۸ حلقه‌ای ۰.۹۵۶۰ ۰۲m ۳۵s ۸۱۷ کیلومتر (۵۰۸ مایل)
-۸۶۱۲-۰۷-۱۴ ۱۴ ژوئیه ۱۳۸۷ ۱۶:۳۷:۲۱ ۴۳ جزئی ۰.۸۹۲۲
-۸۶۱۲-۱۲-۰۸ ۸ دسامبر ۱۳۸۷ ۲۳:۰۶:۴۳ ۱۰ جزئی ۰.۸۰۸۱
-۸۶۱۳-۰۶-۰۴ ۴ ژوئن ۱۳۸۶ ۰۶:۲۳:۳۶ ۱۵ حلقه‌ای ۰.۹۳۷۳ ۰۵m ۵۱s
-۸۶۱۳-۱۱-۲۸ ۲۸ نوامبر ۱۳۸۶ ۱۴:۴۵:۳۲ ۲۰ کامل ۱.۰۴۰۴ ۰۳m ۴۳s ۱۵۰ کیلومتر (۹۳ مایل)
-۸۶۱۴-۰۵-۲۳ ۲۳ مه ۱۳۸۵ ۰۷:۴۰:۴۹ ۲۵ حلقه‌ای ۰.۹۶۸۴ ۰۳m ۴۱s ۱۱۶ کیلومتر (۷۲ مایل)
-۸۶۱۴-۱۱-۱۷ ۱۷ نوامبر ۱۳۸۵ ۰۴:۳۰:۴۳ ۳۰ مرکب ۱.۰۰۰۶ ۰۰m ۰۳s ۲ کیلومتر (۱٫۲ مایل)
-۸۶۱۵-۰۵-۱۲ ۱۲ مه ۱۳۸۴ ۱۴:۵۵:۳۸ ۳۵ کامل ۱.۰۱۷۳ ۰۱m ۲۲s ۷۲ کیلومتر (۴۵ مایل)
-۸۶۱۵-۱۱-۰۶ ۶ نوامبر ۱۳۸۴ ۱۲:۰۸:۳۳ ۴۰ حلقه‌ای ۰.۹۳۴۸ ۰۴m ۲۰s ۰۷۶ کیلومتر (۴۷ مایل)
-۸۶۱۶-۰۴-۰۲ ۲ آوریل ۱۳۸۳ ۲۱:۵۸:۱۵ ۷ جزئی ۰.۵۹۶۲
-۸۶۱۶-۰۵-۰۲ ۲ مه ۱۳۸۳ ۰۴:۵۷:۲۴ ۴۵ جزئی ۰.۴۵۸۵
-۸۶۱۶-۰۹-۲۶ ۲۶ سپتامبر ۱۳۸۳ ۱۷:۵۳:۲۱ ۱۲ جزئی ۰.۳۴۲۲
-۸۶۱۷-۰۳-۲۳ ۲۳ مارس ۱۳۸۲ ۱۴:۴۶:۲۷ ۱۷ کامل ۱.۰۵۵۱ ۰۴m ۱۴s ۲۰۹ کیلومتر (۱۳۰ مایل)
-۸۶۱۷-۰۹-۱۵ ۱۵ سپتامبر ۱۳۸۲ ۲۰:۰۵:۲۹ ۲۲ حلقه‌ای ۰.۹۶۲۰ ۰۳m ۲۱s ۱۷۴ کیلومتر (۱۰۸ مایل)
-۸۶۱۸-۰۳-۱۲ ۱۲ مارس ۱۳۸۱ ۰۳:۴۴:۵۸ ۲۷ مرکب ۱.۰۰۲۵ ۰۰m ۱۴s ۹ کیلومتر (۵٫۶ مایل)
-۸۶۱۸-۰۹-۰۴ ۴ سپتامبر ۱۳۸۱ ۰۵:۴۱:۰۷ ۳۲ کامل ۱.۰۲۴۲ ۰۲m ۱۴s ۸۳ کیلومتر (۵۲ مایل)
-۸۶۱۹-۰۳-۰۱ ۱ مارس ۱۳۸۰ ۰۹:۳۱:۵۹ ۳۷ جزئی ۰.۹۲۵۲
-۸۶۱۹-۰۸-۲۴ ۲۴ اوت ۱۳۸۰ ۲۰:۵۲:۲۸ ۴۲ کامل ۱.۰۵۴۰ ۰۴m ۱۴s ۳۰۲ کیلومتر (۱۸۸ مایل)
-۸۶۲۰-۰۱-۱۹ ۱۹ ژانویه ۱۳۷۹ ۱۶:۳۴:۳۵ ۹ جزئی ۰.۵۹۰۳
-۸۶۲۰-۰۷-۱۶ ۱۶ ژوئیه ۱۳۷۹ ۰۴:۱۲:۵۳ ۱۴ جزئی ۰.۸۵۵۴
-۸۶۲۰-۰۸-۱۴ ۱۴ اوت ۱۳۷۹ ۱۳:۱۲:۴۱ ۵۲ جزئی ۰.۰۲۷۸
-۸۶۲۱-۰۱-۰۸ ۸ ژانویه ۱۳۷۸ ۲۱:۱۵:۲۴ ۱۹ حلقه‌ای ۰.۹۸۰۶ ۰۱m ۴۲s ۷۸ کیلومتر (۴۸ مایل)
-۸۶۲۱-۰۷-۰۵ ۵ ژوئیه ۱۳۷۸ ۱۴:۰۷:۱۰ ۲۴ حلقه‌ای ۰.۹۸۱۰ ۰۱m ۵۱s ۷۲ کیلومتر (۴۵ مایل)
-۸۶۲۱-۱۲-۲۹ ۲۹ دسامبر ۱۳۷۸ ۰۸:۵۸:۴۲ ۲۹ کامل ۱.۰۳۲۰ ۰۳m ۱۳s ۱۱۲ کیلومتر (۷۰ مایل)
-۸۶۲۲-۰۶-۲۳ ۲۳ ژوئن ۱۳۷۷ ۱۷:۰۲:۲۴ ۳۴ حلقه‌ای ۰.۹۴۷۸ ۰۷m ۲۲s ۲۱۱ کیلومتر (۱۳۱ مایل)
-۸۶۲۲-۱۲-۱۸ ۱۸ دسامبر ۱۳۷۷ ۰۰:۳۰:۵۶ ۳۹ کامل ۱.۰۳۶۹ ۰۲m ۵۹s ۳۰۴ کیلومتر (۱۸۹ مایل)
-۸۶۲۳-۰۶-۱۲ ۱۲ ژوئن ۱۳۷۶ ۱۷:۴۳:۴۹ ۴۴ جزئی ۰.۶۷۴۸
-۸۶۲۳-۱۱-۰۸ ۸ نوامبر ۱۳۷۶ ۰۲:۰۳:۵۹ ۱۱ جزئی ۰.۶۵۵۴
-۸۶۲۴-۰۵-۰۳ ۳ مه ۱۳۷۵ ۱۳:۵۲:۱۹ ۱۶ کامل ۱.۰۲۹۵ ۰۲m ۰۷s ۱۵۸ کیلومتر (۹۸ مایل)
-۸۶۲۴-۱۰-۲۸ ۲۸ اکتبر ۱۳۷۵ ۰۷:۳۴:۳۱ ۲۱ حلقه‌ای ۰.۹۳۲۶ ۰۷m ۰۸s ۲۹۵ کیلومتر (۱۸۳ مایل)
-۸۶۲۵-۰۴-۲۳ ۲۳ آوریل ۱۳۷۴ ۰۵:۱۱:۲۸ ۲۶ کامل ۱.۰۷۶۲ ۰۶m ۴۷s ۲۴۷ کیلومتر (۱۵۳ مایل)
-۸۶۲۵-۱۰-۱۷ ۱۷ اکتبر ۱۳۷۴ ۰۷:۱۰:۳۵ ۳۱ حلقه‌ای ۰.۹۱۹۰ ۱۰m ۵۱s ۳۱۰ کیلومتر (۱۹۰ مایل)
-۸۶۲۶-۰۴-۱۱ ۱۱ آوریل ۱۳۷۳ ۲۲:۲۳:۰۲ ۳۶ کامل ۱.۰۶۳۷ ۰۴m ۵۲s ۳۰۶ کیلومتر (۱۹۰ مایل)
-۸۶۲۶-۱۰-۰۵ ۵ اکتبر ۱۳۷۳ ۰۷:۵۲:۵۳ ۴۱ حلقه‌ای ۰.۹۴۲۳ ۰۵m ۱۲s ۳۸۰ کیلومتر (۲۴۰ مایل)
-۸۶۲۷-۰۳-۰۳ ۳ مارس ۱۳۷۲ ۰۱:۲۵:۵۳ ۸ جزئی ۰.۶۶۵۱
-۸۶۲۷-۰۴-۰۱ ۱ آوریل ۱۳۷۲ ۱۲:۴۴:۴۳ ۴۶ جزئی ۰.۰۲۵۸
-۸۶۲۷-۰۸-۲۶ ۲۶ اوت ۱۳۷۲ ۰۴:۳۶:۵۵ ۱۳ جزئی ۰.۵۷۸۶
-۸۶۲۷-۰۹-۲۴ ۲۴ سپتامبر ۱۳۷۲ ۱۵:۳۲:۴۹ ۵۱ جزئی ۰.۱۳۳۷
-۸۶۲۸-۰۲-۲۰ ۲۰ فوریه ۱۳۷۱ ۰۵:۰۶:۲۰ ۱۸ حلقه‌ای ۰.۹۳۷۸ ۰۸m ۱۷s ۲۶۱ کیلومتر (۱۶۲ مایل)
-۸۶۲۸-۰۸-۱۵ ۱۵ اوت ۱۳۷۱ ۲۰:۴۱:۲۲ ۲۳ کامل ۱.۰۶۳۳ ۰۵m ۵۱s ۲۴۱ کیلومتر (۱۵۰ مایل)
-۸۶۲۹-۰۲-۰۹ ۹ فوریه ۱۳۷۰ ۰۴:۵۰:۴۰ ۲۸ حلقه‌ای ۰.۹۳۵۹ ۰۷m ۳۸s ۲۴۶ کیلومتر (۱۵۳ مایل)
-۸۶۲۹-۰۸-۰۵ ۵ اوت ۱۳۷۰ ۱۲:۳۵:۵۹ ۳۳ کامل ۱.۰۴۱۰ ۰۳m ۴۱s ۱۴۰ کیلومتر (۸۷ مایل)
-۸۶۳۰-۰۱-۲۹ ۲۹ ژانویه ۱۳۶۹ ۰۸:۱۱:۴۰ ۳۸ حلقه‌ای ۰.۹۶۳۶ ۰۲m ۱۵s ۴۳۲ کیلومتر (۲۶۸ مایل)
-۸۶۳۰-۰۷-۲۴ ۲۴ ژوئیه ۱۳۶۹ ۲۳:۴۷:۱۵ ۴۳ حلقه‌ای ۰.۹۷۴۴ ۰۱m ۲۴s
-۸۶۳۰-۱۲-۱۹ ۱۹ دسامبر ۱۳۶۹ ۰۷:۵۳:۱۴ ۱۰ جزئی ۰.۸۰۵۵
-۸۶۳۱-۰۶-۱۴ ۱۴ ژوئن ۱۳۶۸ ۱۲:۴۲:۳۵ ۱۵ جزئی ۰.۸۴۶۳
-۸۶۳۱-۱۲-۰۸ ۸ دسامبر ۱۳۶۸ ۲۳:۳۶:۳۵ ۲۰ کامل ۱.۰۴۰۱ ۰۳m ۴۸s ۱۴۹ کیلومتر (۹۳ مایل)
-۸۶۳۲-۰۶-۰۳ ۳ ژوئن ۱۳۶۷ ۱۴:۱۰:۴۸ ۲۵ حلقه‌ای ۰.۹۷۰۳ ۰۳m ۳۵s ۱۱۱ کیلومتر (۶۹ مایل)
-۸۶۳۲-۱۱-۲۸ ۲۸ نوامبر ۱۳۶۷ ۱۳:۱۰:۴۸ ۳۰ حلقه‌ای ۰.۹۹۷۹ ۰۰m ۱۱s ۷ کیلومتر (۴٫۳ مایل)
-۸۶۳۳-۰۵-۲۳ ۲۳ مه ۱۳۶۶ ۲۱:۵۳:۱۳ ۳۵ کامل ۱.۰۲۲۰ ۰۱m ۴۷s ۸۶ کیلومتر (۵۳ مایل)
-۸۶۳۳-۱۱-۱۷ ۱۷ نوامبر ۱۳۶۶ ۲۰:۲۵:۰۶ ۴۰ حلقه‌ای ۰.۹۳۲۰ ۰۴m ۲۵s ۱۵۹ کیلومتر (۹۹ مایل)
-۸۶۳۴-۰۴-۱۳ ۱۳ آوریل ۱۳۶۵ ۰۵:۳۱:۴۰ ۷ جزئی ۰.۴۷۰۹
-۸۶۳۴-۰۵-۱۲ ۱۲ مه ۱۳۶۵ ۱۲:۱۷:۳۵ ۴۵ جزئی ۰.۶۰۴۶
-۸۶۳۴-۱۰-۰۷ ۷ اکتبر ۱۳۶۵ ۰۱:۳۸:۲۰ ۱۲ جزئی ۰.۳۱۴۹
-۸۶۳۵-۰۴-۰۲ ۲ آوریل ۱۳۶۴ ۲۲:۲۰:۵۸ ۱۷ کامل ۱.۰۵۴۳ ۰۴m ۱۳s ۲۱۶ کیلومتر (۱۳۴ مایل)
-۸۶۳۵-۰۹-۲۶ ۲۶ سپتامبر ۱۳۶۴ ۰۴:۰۳:۱۵ ۲۲ حلقه‌ای ۰.۹۶۱۹ ۰۳m ۲۵s ۱۷۷ کیلومتر (۱۱۰ مایل)
-۸۶۳۶-۰۳-۲۳ ۲۳ مارس ۱۳۶۳ ۱۱:۰۵:۰۰ ۲۷ مرکب ۱.۰۰۲۰ ۰۰m ۱۲s ۷ کیلومتر (۴٫۳ مایل)
-۸۶۳۶-۰۹-۱۵ ۱۵ سپتامبر ۱۳۶۳ ۱۳:۵۳:۰۷ ۳۲ کامل ۱.۰۲۴۰ ۰۲m ۱۰s ۸۲ کیلومتر (۵۱ مایل)
-۸۶۳۷-۰۳-۱۲ ۱۲ مارس ۱۳۶۲ ۱۶:۳۳:۱۲ ۳۷ حلقه‌ای ۰.۹۴۰۳ ۰۴m ۵۷s ۸۶۴ کیلومتر (۵۳۷ مایل)
-۸۶۳۷-۰۹-۰۵ ۵ سپتامبر ۱۳۶۲ ۰۵:۰۶:۵۸ ۴۲ کامل ۱.۰۵۲۱ ۰۴m ۰۱s ۲۷۰ کیلومتر (۱۷۰ مایل)
-۸۶۳۸-۰۱-۳۱ ۳۱ ژانویه ۱۳۶۱ ۰۰:۰۹:۴۳ ۹ جزئی ۰.۵۴۵۷
-۸۶۳۸-۰۷-۲۶ ۲۶ ژوئیه ۱۳۶۱ ۱۱:۴۲:۲۹ ۱۴ جزئی ۰.۷۴۰۹
-۸۶۳۸-۰۸-۲۴ ۲۴ اوت ۱۳۶۱ ۲۱:۱۳:۰۵ ۵۲ جزئی ۰.۰۹۶۲
-۸۶۳۹-۰۱-۱۹ ۱۹ ژانویه ۱۳۶۰ ۰۵:۲۳:۳۶ ۱۹ حلقه‌ای ۰.۹۸۶۲ ۰۱m ۱۰s ۵۶ کیلومتر (۳۵ مایل)
-۸۶۳۹-۰۷-۱۵ ۱۵ ژوئیه ۱۳۶۰ ۲۱:۰۲:۴۷ ۲۴ حلقه‌ای ۰.۹۷۵۱ ۰۲m ۲۰s ۹۸ کیلومتر (۶۱ مایل)
-۸۶۴۰-۰۱-۰۸ ۸ ژانویه ۱۳۵۹ ۱۷:۳۳:۰۰ ۲۹ کامل ۱.۰۳۶۵ ۰۳m ۳۶s ۱۲۶ کیلومتر (۷۸ مایل)
-۸۶۴۰-۰۷-۰۴ ۴ ژوئیه ۱۳۵۹ ۲۳:۳۰:۵۵ ۳۴ حلقه‌ای ۰.۹۴۵۶ ۰۷m ۳۸s ۲۱۳ کیلومتر (۱۳۲ مایل)
-۸۶۴۰-۱۲-۲۹ ۲۹ دسامبر ۱۳۵۹ ۰۹:۱۵:۵۵ ۳۹ کامل ۱.۰۳۸۶ ۰۳m ۰۹s ۳۰۷ کیلومتر (۱۹۱ مایل)
-۸۶۴۱-۰۶-۲۴ ۲۴ ژوئن ۱۳۵۸ ۰۰:۱۳:۵۹ ۴۴ جزئی ۰.۸۱۹۸
-۸۶۴۱-۱۱-۱۹ ۱۹ نوامبر ۱۳۵۸ ۱۰:۳۷:۰۰ ۱۱ جزئی ۰.۶۵۰۲
-۸۶۴۲-۰۵-۱۳ ۱۳ مه ۱۳۵۷ ۲۰:۵۹:۲۸ ۱۶ کامل ۱.۰۳۱۷ ۰۲m ۰۳s ۲۰۳ کیلومتر (۱۲۶ مایل)
-۸۶۴۲-۱۱-۰۷ ۷ نوامبر ۱۳۵۷ ۱۵:۴۱:۵۱ ۲۱ حلقه‌ای ۰.۹۲۹۸ ۰۷m ۱۷s ۳۱۱ کیلومتر (۱۹۳ مایل)
-۸۶۴۳-۰۵-۰۳ ۳ مه ۱۳۵۶ ۱۲:۳۶:۴۸ ۲۶ کامل ۱.۰۷۸۵ ۰۶m ۵۳s ۲۵۴ کیلومتر (۱۵۸ مایل)
-۸۶۴۳-۱۰-۲۷ ۲۷ اکتبر ۱۳۵۶ ۱۵:۰۵:۵۶ ۳۱ حلقه‌ای ۰.۹۱۸۰ ۱۱m ۱۰s ۳۱۴ کیلومتر (۱۹۵ مایل)
-۸۶۴۴-۰۴-۲۳ ۲۳ آوریل ۱۳۵۵ ۰۵:۴۹:۳۰ ۳۶ کامل ۱.۰۶۴۸ ۰۵m ۱۹s ۲۸۳ کیلومتر (۱۷۶ مایل)
-۸۶۴۴-۱۰-۱۶ ۱۶ اکتبر ۱۳۵۵ ۱۵:۵۸:۴۰ ۴۱ حلقه‌ای ۰.۹۴۳۰ ۰۵m ۲۴s ۳۶۲ کیلومتر (۲۲۵ مایل)
-۸۶۴۵-۰۳-۱۴ ۱۴ مارس ۱۳۵۴ ۰۸:۴۳:۴۲ ۸ جزئی ۰.۵۶۱۶
-۸۶۴۵-۰۴-۱۲ ۱۲ آوریل ۱۳۵۴ ۱۹:۵۶:۲۳ ۴۶ جزئی ۰.۱۳۹۰
-۸۶۴۵-۰۹-۰۶ ۶ سپتامبر ۱۳۵۴ ۱۲:۴۷:۱۴ ۱۳ جزئی ۰.۵۲۸۳
-۸۶۴۵-۱۰-۰۵ ۵ اکتبر ۱۳۵۴ ۲۳:۵۶:۱۷ ۵۱ جزئی ۰.۱۶۴۳
-۸۶۴۶-۰۳-۰۲ ۲ مارس ۱۳۵۳ ۱۲:۰۹:۰۴ ۱۸ حلقه‌ای ۰.۹۳۹۱ ۰۷m ۴۴s ۲۶۴ کیلومتر (۱۶۴ مایل)
-۸۶۴۶-۰۸-۲۶ ۲۶ اوت ۱۳۵۳ ۰۴:۴۸:۵۹ ۲۳ کامل ۱.۰۵۹۲ ۰۵m ۲۰s ۲۳۲ کیلومتر (۱۴۴ مایل)
-۸۶۴۷-۰۲-۱۹ ۱۹ فوریه ۱۳۵۲ ۱۲:۰۵:۰۴ ۲۸ حلقه‌ای ۰.۹۴۰۶ ۰۷m ۱۲s ۲۲۵ کیلومتر (۱۴۰ مایل)
-۸۶۴۷-۰۸-۱۵ ۱۵ اوت ۱۳۵۲ ۲۰:۲۳:۴۱ ۳۳ کامل ۱.۰۳۵۰ ۰۳m ۱۶s ۱۱۹ کیلومتر (۷۴ مایل)
-۸۶۴۸-۰۲-۰۸ ۸ فوریه ۱۳۵۱ ۱۵:۵۸:۴۳ ۳۸ حلقه‌ای ۰.۹۷۱۲ ۰۱m ۵۳s ۲۶۲ کیلومتر (۱۶۳ مایل)
-۸۶۴۸-۰۸-۰۵ ۵ اوت ۱۳۵۱ ۰۷:۰۱:۴۹ ۴۳ حلقه‌ای ۰.۹۷۲۲ ۰۱m ۴۴s ۳۰۰ کیلومتر (۱۹۰ مایل)
-۸۶۴۸-۱۲-۳۰ ۳۰ دسامبر ۱۳۵۱ ۱۶:۳۶:۲۲ ۱۰ جزئی ۰.۷۹۶۴
-۸۶۴۹-۰۶-۲۵ ۲۵ ژوئن ۱۳۵۰ ۱۹:۰۴:۰۷ ۱۵ جزئی ۰.۷۰۲۳
-۸۶۴۹-۱۲-۲۰ ۲۰ دسامبر ۱۳۵۰ ۰۸:۲۴:۴۲ ۲۰ کامل ۱.۰۴۰۲ ۰۳m ۵۴s ۱۵۰ کیلومتر (۹۳ مایل)
-۸۶۵۰-۰۶-۱۳ ۱۳ ژوئن ۱۳۴۹ ۲۰:۴۵:۳۱ ۲۵ حلقه‌ای ۰.۹۷۱۶ ۰۳m ۳۱s ۱۰۹ کیلومتر (۶۸ مایل)
-۸۶۵۰-۱۲-۰۸ ۸ دسامبر ۱۳۴۹ ۲۱:۴۷:۰۵ ۳۰ حلقه‌ای ۰.۹۹۵۸ ۰۰m ۲۴s ۱۵ کیلومتر (۹٫۳ مایل)
-۸۶۵۱-۰۶-۰۳ ۳ ژوئن ۱۳۴۸ ۰۴:۵۵:۳۰ ۳۵ کامل ۱.۰۲۶۰ ۰۲m ۰۹s ۹۷ کیلومتر (۶۰ مایل)
-۸۶۵۱-۱۱-۲۸ ۲۸ نوامبر ۱۳۴۸ ۰۴:۳۹:۵۶ ۴۰ حلقه‌ای ۰.۹۲۹۸ ۰۴m ۲۸s ۲۱۹ کیلومتر (۱۳۶ مایل)
-۸۶۵۲-۰۴-۲۴ ۲۴ آوریل ۱۳۴۷ ۱۳:۰۱:۲۷ ۷ جزئی ۰.۳۳۹۰
-۸۶۵۲-۰۵-۲۳ ۲۳ مه ۱۳۴۷ ۱۹:۳۸:۰۶ ۴۵ جزئی ۰.۷۵۱۹
-۸۶۵۲-۱۰-۱۸ ۱۸ اکتبر ۱۳۴۷ ۰۹:۳۰:۱۳ ۱۲ جزئی ۰.۲۹۶۳
-۸۶۵۳-۰۴-۱۴ ۱۴ آوریل ۱۳۴۶ ۰۵:۴۸:۰۹ ۱۷ کامل ۱.۰۵۲۸ ۰۴m ۰۸s ۲۲۴ کیلومتر (۱۳۹ مایل)
-۸۶۵۳-۱۰-۰۷ ۷ اکتبر ۱۳۴۶ ۱۲:۰۹:۵۹ ۲۲ حلقه‌ای ۰.۹۶۲۳ ۰۳m ۲۷s ۱۷۸ کیلومتر (۱۱۱ مایل)
-۸۶۵۴-۰۴-۰۲ ۲ آوریل ۱۳۴۵ ۱۸:۱۴:۲۶ ۲۷ مرکب ۱.۰۰۱۰ ۰۰m ۰۶s ۴ کیلومتر (۲٫۵ مایل)
-۸۶۵۴-۰۹-۲۵ ۲۵ سپتامبر ۱۳۴۵ ۲۲:۱۵:۲۳ ۳۲ کامل ۱.۰۲۴۰ ۰۲m ۰۸s ۸۲ کیلومتر (۵۱ مایل)
-۸۶۵۵-۰۳-۲۲ ۲۲ مارس ۱۳۴۴ ۲۳:۲۴:۰۲ ۳۷ حلقه‌ای ۰.۹۴۳۷ ۰۴m ۵۳s ۴۷۰ کیلومتر (۲۹۰ مایل)
-۸۶۵۵-۰۹-۱۵ ۱۵ سپتامبر ۱۳۴۴ ۱۳:۲۹:۴۸ ۴۲ کامل ۱.۰۵۰۰ ۰۳m ۴۶s ۲۴۷ کیلومتر (۱۵۳ مایل)
-۸۶۵۶-۰۲-۱۰ ۱۰ فوریه ۱۳۴۳ ۰۷:۳۶:۳۹ ۹ جزئی ۰.۴۸۸۵
-۸۶۵۶-۰۸-۰۶ ۶ اوت ۱۳۴۳ ۱۹:۱۷:۴۹ ۱۴ جزئی ۰.۶۳۷۷
-۸۶۵۶-۰۹-۰۵ ۵ سپتامبر ۱۳۴۳ ۰۵:۲۱:۰۶ ۵۲ جزئی ۰.۱۵۱۷
-۸۶۵۷-۰۱-۳۰ ۳۰ ژانویه ۱۳۴۲ ۱۳:۲۴:۲۶ ۱۹ حلقه‌ای ۰.۹۹۲۳ ۰۰m ۳۹s ۳۱ کیلومتر (۱۹ مایل)
-۸۶۵۷-۰۷-۲۷ ۲۷ ژوئیه ۱۳۴۲ ۰۴:۰۲:۴۵ ۲۴ حلقه‌ای ۰.۹۶۸۸ ۰۲m ۵۰s ۱۲۹ کیلومتر (۸۰ مایل)
-۸۶۵۸-۰۱-۲۰ ۲۰ ژانویه ۱۳۴۱ ۰۲:۰۱:۱۶ ۲۹ کامل ۱.۰۴۱۴ ۰۳m ۵۸s ۱۴۲ کیلومتر (۸۸ مایل)
-۸۶۵۸-۰۷-۱۵ ۱۵ ژوئیه ۱۳۴۱ ۰۶:۰۴:۴۸ ۳۴ حلقه‌ای ۰.۹۴۳۰ ۰۷m ۵۰s ۲۱۸ کیلومتر (۱۳۵ مایل)
-۸۶۵۹-۰۱-۰۸ ۸ ژانویه ۱۳۴۰ ۱۷:۵۵:۳۷ ۳۹ کامل ۱.۰۴۰۶ ۰۳m ۲۰s ۳۰۶ کیلومتر (۱۹۰ مایل)
-۸۶۵۹-۰۷-۰۴ ۴ ژوئیه ۱۳۴۰ ۰۶:۵۰:۴۶ ۴۴ حلقه‌ای ۰.۹۵۷۴
-۸۶۵۹-۱۱-۲۹ ۲۹ نوامبر ۱۳۴۰ ۱۹:۰۹:۵۷ ۱۱ جزئی ۰.۶۴۶۰
-۸۶۶۰-۰۵-۲۵ ۲۵ مه ۱۳۳۹ ۰۴:۰۶:۵۶ ۱۶ کامل ۱.۰۳۲۷ ۰۱m ۵۴s ۲۹۱ کیلومتر (۱۸۱ مایل)
-۸۶۶۰-۱۱-۱۸ ۱۸ نوامبر ۱۳۳۹ ۲۳:۵۱:۰۳ ۲۱ حلقه‌ای ۰.۹۲۷۵ ۰۷m ۲۲s ۳۲۳ کیلومتر (۲۰۱ مایل)
-۸۶۶۱-۰۵-۱۴ ۱۴ مه ۱۳۳۸ ۲۰:۰۰:۲۷ ۲۶ کامل ۱.۰۸۰۱ ۰۶m ۵۱s ۲۶۱ کیلومتر (۱۶۲ مایل)
-۸۶۶۱-۱۱-۰۷ ۷ نوامبر ۱۳۳۸ ۲۳:۰۴:۵۳ ۳۱ حلقه‌ای ۰.۹۱۷۶ ۱۱m ۲۴s ۳۱۶ کیلومتر (۱۹۶ مایل)
-۸۶۶۲-۰۵-۰۳ ۳ مه ۱۳۳۷ ۱۳:۱۲:۲۶ ۳۶ کامل ۱.۰۶۴۹ ۰۵m ۴۱s ۲۶۳ کیلومتر (۱۶۳ مایل)
-۸۶۶۲-۱۰-۲۷ ۲۷ اکتبر ۱۳۳۷ ۰۰:۱۰:۲۴ ۴۱ حلقه‌ای ۰.۹۴۴۲ ۰۵m ۳۳s ۳۴۷ کیلومتر (۲۱۶ مایل)
-۸۶۶۳-۰۳-۲۴ ۲۴ مارس ۱۳۳۶ ۱۵:۵۳:۱۷ ۸ جزئی ۰.۴۴۸۷
-۸۶۶۳-۰۴-۲۳ ۲۳ آوریل ۱۳۳۶ ۰۳:۰۳:۱۴ ۴۶ جزئی ۰.۲۵۷۵
-۸۶۶۳-۰۹-۱۶ ۱۶ سپتامبر ۱۳۳۶ ۲۱:۰۵:۳۳ ۱۳ جزئی ۰.۴۸۹۲
-۸۶۶۳-۱۰-۱۶ ۱۶ اکتبر ۱۳۳۶ ۰۸:۲۵:۳۶ ۵۱ جزئی ۰.۱۸۷۲
-۸۶۶۴-۰۳-۱۳ ۱۳ مارس ۱۳۳۵ ۱۹:۰۳:۱۴ ۱۸ حلقه‌ای ۰.۹۴۰۲ ۰۷m ۰۹s ۲۷۱ کیلومتر (۱۶۸ مایل)
-۸۶۶۴-۰۹-۰۶ ۶ سپتامبر ۱۳۳۵ ۱۳:۰۴:۱۹ ۲۳ کامل ۱.۰۵۵۱ ۰۴m ۴۸s ۲۲۲ کیلومتر (۱۳۸ مایل)
-۸۶۶۵-۰۳-۰۲ ۲ مارس ۱۳۳۴ ۱۹:۰۹:۱۴ ۲۸ حلقه‌ای ۰.۹۴۵۴ ۰۶m ۴۳s ۲۰۳ کیلومتر (۱۲۶ مایل)
-۸۶۶۵-۰۸-۲۷ ۲۷ اوت ۱۳۳۴ ۰۴:۱۹:۲۶ ۳۳ کامل ۱.۰۲۸۹ ۰۲m ۴۶s ۹۹ کیلومتر (۶۲ مایل)
-۸۶۶۶-۰۲-۱۹ ۱۹ فوریه ۱۳۳۳ ۲۳:۳۶:۲۳ ۳۸ حلقه‌ای ۰.۹۷۸۹ ۰۱m ۲۸s ۱۵۵ کیلومتر (۹۶ مایل)
-۸۶۶۶-۰۸-۱۵ ۱۵ اوت ۱۳۳۳ ۱۴:۲۴:۳۹ ۴۳ حلقه‌ای ۰.۹۶۷۷ ۰۲m ۱۲s ۲۶۲ کیلومتر (۱۶۳ مایل)
-۸۶۶۷-۰۱-۱۰ ۱۰ ژانویه ۱۳۳۲ ۰۱:۱۲:۳۳ ۱۰ جزئی ۰.۷۷۶۱
-۸۶۶۷-۰۲-۰۸ ۸ فوریه ۱۳۳۲ ۱۱:۰۹:۱۷ ۴۸ جزئی ۰.۰۱۶۳
-۸۶۶۷-۰۷-۰۶ ۶ ژوئیه ۱۳۳۲ ۰۱:۳۲:۱۷ ۱۵ جزئی ۰.۵۶۸۶
-۸۶۶۷-۱۲-۳۰ ۳۰ دسامبر ۱۳۳۲ ۱۷:۰۸:۰۹ ۲۰ کامل ۱.۰۴۰۶ ۰۴m ۰۰s ۱۵۳ کیلومتر (۹۵ مایل)
-۸۶۶۸-۰۶-۲۵ ۲۵ ژوئن ۱۳۳۱ ۰۳:۲۴:۰۸ ۲۵ حلقه‌ای ۰.۹۷۲۴ ۰۳m ۲۹s ۱۱۰ کیلومتر (۶۸ مایل)
-۸۶۶۸-۱۲-۲۰ ۲۰ دسامبر ۱۳۳۱ ۰۶:۲۰:۴۶ ۳۰ حلقه‌ای ۰.۹۹۴۲ ۰۰m ۳۳s ۲۱ کیلومتر (۱۳ مایل)
-۸۶۶۹-۰۶-۱۴ ۱۴ ژوئن ۱۳۳۰ ۱۲:۰۰:۰۱ ۳۵ کامل ۱.۰۲۹۲ ۰۲m ۳۰s ۱۰۵ کیلومتر (۶۵ مایل)
-۸۶۶۹-۱۲-۰۹ ۹ دسامبر ۱۳۳۰ ۱۲:۵۲:۵۶ ۴۰ حلقه‌ای ۰.۹۲۸۴ ۰۴m ۳۰s ۲۴۳ کیلومتر (۱۵۱ مایل)
-۸۶۷۰-۰۵-۰۴ ۴ مه ۱۳۲۹ ۲۰:۲۷:۲۲ ۷ جزئی ۰.۲۰۰۷
-۸۶۷۰-۰۶-۰۳ ۳ ژوئن ۱۳۲۹ ۰۲:۵۹:۲۵ ۴۵ جزئی ۰.۸۹۹۰
-۸۶۷۰-۱۰-۲۸ ۲۸ اکتبر ۱۳۲۹ ۱۷:۲۹:۰۶ ۱۲ جزئی ۰.۲۸۶۷
-۸۶۷۱-۰۴-۲۴ ۲۴ آوریل ۱۳۲۸ ۱۳:۱۰:۳۷ ۱۷ کامل ۱.۰۵۰۴ ۰۴m ۰۰s ۲۳۵ کیلومتر (۱۴۶ مایل)
-۸۶۷۱-۱۰-۱۷ ۱۷ اکتبر ۱۳۲۸ ۲۰:۲۴:۰۷ ۲۲ حلقه‌ای ۰.۹۶۳۱ ۰۳m ۲۹s ۱۷۵ کیلومتر (۱۰۹ مایل)
-۸۶۷۲-۰۴-۱۴ ۱۴ آوریل ۱۳۲۷ ۰۱:۱۷:۳۱ ۲۷ حلقه‌ای ۰.۹۹۹۶ ۰۰m ۰۲s ۱ کیلومتر (۰٫۶۲ مایل)
-۸۶۷۲-۱۰-۰۷ ۷ اکتبر ۱۳۲۷ ۰۶:۴۵:۰۱ ۳۲ کامل ۱.۰۲۴۱ ۰۲m ۰۷s ۸۲ کیلومتر (۵۱ مایل)
-۸۶۷۳-۰۴-۰۳ ۳ آوریل ۱۳۲۶ ۰۶:۰۵:۳۷ ۳۷ حلقه‌ای ۰.۹۴۶۲ ۰۴m ۴۵s ۳۴۷ کیلومتر (۲۱۶ مایل)
-۸۶۷۳-۰۹-۲۶ ۲۶ سپتامبر ۱۳۲۶ ۲۲:۰۰:۱۷ ۴۲ کامل ۱.۰۴۷۸ ۰۳m ۳۰s ۲۲۹ کیلومتر (۱۴۲ مایل)
-۸۶۷۴-۰۲-۲۱ ۲۱ فوریه ۱۳۲۵ ۱۴:۵۵:۴۱ ۹ جزئی ۰.۴۱۹۲
-۸۶۷۴-۰۸-۱۷ ۱۷ اوت ۱۳۲۵ ۰۳:۰۰:۱۶ ۱۴ جزئی ۰.۵۴۸۲
-۸۶۷۴-۰۹-۱۵ ۱۵ سپتامبر ۱۳۲۵ ۱۳:۳۶:۱۸ ۵۲ جزئی ۰.۱۹۴۵
-۸۶۷۵-۰۲-۰۹ ۹ فوریه ۱۳۲۴ ۲۱:۱۷:۵۹ ۱۹ حلقه‌ای ۰.۹۹۸۳ ۰۰m ۰۸s ۷ کیلومتر (۴٫۳ مایل)
-۸۶۷۵-۰۸-۰۶ ۶ اوت ۱۳۲۴ ۱۱:۱۰:۰۳ ۲۴ حلقه‌ای ۰.۹۶۲۵ ۰۳m ۲۰s ۱۶۲ کیلومتر (۱۰۱ مایل)
-۸۶۷۶-۰۱-۳۰ ۳۰ ژانویه ۱۳۲۳ ۱۰:۲۲:۲۵ ۲۹ کامل ۱.۰۴۶۵ ۰۴m ۱۹s ۱۵۸ کیلومتر (۹۸ مایل)
-۸۶۷۶-۰۷-۲۶ ۲۶ ژوئیه ۱۳۲۳ ۱۲:۴۵:۱۵ ۳۴ حلقه‌ای ۰.۹۴۰۲ ۰۷m ۵۷s ۲۲۶ کیلومتر (۱۴۰ مایل)
-۸۶۷۷-۰۱-۲۰ ۲۰ ژانویه ۱۳۲۲ ۰۲:۲۷:۵۸ ۳۹ کامل ۱.۰۴۳۲ ۰۳m ۳۳s ۳۰۱ کیلومتر (۱۸۷ مایل)
-۸۶۷۷-۰۷-۱۵ ۱۵ ژوئیه ۱۳۲۲ ۱۳:۳۵:۲۸ ۴۴ حلقه‌ای ۰.۹۵۰۹ ۰۵m ۰۴s ۴۹۸ کیلومتر (۳۰۹ مایل)
-۸۶۷۷-۱۲-۱۱ ۱۱ دسامبر ۱۳۲۲ ۰۳:۳۸:۴۵ ۱۱ جزئی ۰.۶۳۷۱
-۸۶۷۸-۰۶-۰۴ ۴ ژوئن ۱۳۲۱ ۱۱:۱۷:۰۱ ۱۶ کامل ۱.۰۳۰۰ ۰۱m ۳۰s
-۸۶۷۸-۱۱-۲۹ ۲۹ نوامبر ۱۳۲۱ ۰۷:۵۹:۰۹ ۲۱ حلقه‌ای ۰.۹۲۶۰ ۰۷m ۲۳s ۳۳۱ کیلومتر (۲۰۶ مایل)
-۸۶۷۹-۰۵-۲۵ ۲۵ مه ۱۳۲۰ ۰۳:۲۳:۴۵ ۲۶ کامل ۱.۰۸۰۷ ۰۶m ۴۱s ۲۶۷ کیلومتر (۱۶۶ مایل)
-۸۶۷۹-۱۱-۱۸ ۱۸ نوامبر ۱۳۲۰ ۰۷:۰۶:۲۴ ۳۱ حلقه‌ای ۰.۹۱۷۸ ۱۱m ۲۹s ۳۱۵ کیلومتر (۱۹۶ مایل)
-۸۶۸۰-۰۵-۱۴ ۱۴ مه ۱۳۱۹ ۲۰:۳۱:۳۶ ۳۶ کامل ۱.۰۶۴۱ ۰۵m ۵۵s ۲۴۵ کیلومتر (۱۵۲ مایل)
-۸۶۸۰-۱۱-۰۷ ۷ نوامبر ۱۳۱۹ ۰۸:۲۸:۱۴ ۴۱ حلقه‌ای ۰.۹۴۵۹ ۰۵m ۳۶s ۳۳۴ کیلومتر (۲۰۸ مایل)
-۸۶۸۱-۰۴-۰۴ ۴ آوریل ۱۳۱۸ ۲۲:۵۱:۳۰ ۸ جزئی ۰.۳۲۱۸
-۸۶۸۱-۰۵-۰۴ ۴ مه ۱۳۱۸ ۱۰:۰۱:۵۴ ۴۶ جزئی ۰.۳۸۶۵
-۸۶۸۱-۰۹-۲۸ ۲۸ سپتامبر ۱۳۱۸ ۰۵:۳۳:۱۸ ۱۳ جزئی ۰.۴۶۳۲
-۸۶۸۱-۱۰-۲۷ ۲۷ اکتبر ۱۳۱۸ ۱۷:۰۲:۳۰ ۵۱ جزئی ۰.۱۹۹۹
-۸۶۸۲-۰۳-۲۴ ۲۴ مارس ۱۳۱۷ ۰۱:۴۷:۲۴ ۱۸ حلقه‌ای ۰.۹۴۱۰ ۰۶m ۳۲s ۲۸۵ کیلومتر (۱۷۷ مایل)
-۸۶۸۲-۰۹-۱۶ ۱۶ سپتامبر ۱۳۱۷ ۲۱:۲۷:۴۴ ۲۳ کامل ۱.۰۵۱۰ ۰۴m ۱۸s ۲۱۱ کیلومتر (۱۳۱ مایل)
-۸۶۸۳-۰۳-۱۳ ۱۳ مارس ۱۳۱۶ ۰۲:۰۶:۵۲ ۲۸ حلقه‌ای ۰.۹۵۰۲ ۰۶m ۱۱s ۱۸۳ کیلومتر (۱۱۴ مایل)
-۸۶۸۳-۰۹-۰۶ ۶ سپتامبر ۱۳۱۶ ۱۲:۲۲:۲۲ ۳۳ کامل ۱.۰۲۲۸ ۰۲m ۱۴s ۷۸ کیلومتر (۴۸ مایل)
-۸۶۸۴-۰۳-۰۲ ۲ مارس ۱۳۱۵ ۰۷:۰۸:۳۷ ۳۸ حلقه‌ای ۰.۹۸۶۷ ۰۰m ۵۹s ۸۴ کیلومتر (۵۲ مایل)
-۸۶۸۴-۰۸-۲۶ ۲۶ اوت ۱۳۱۵ ۲۱:۵۳:۰۹ ۴۳ حلقه‌ای ۰.۹۶۲۷ ۰۲m ۴۶s ۲۶۰ کیلومتر (۱۶۰ مایل)
-۸۶۸۵-۰۱-۲۱ ۲۱ ژانویه ۱۳۱۴ ۰۹:۴۳:۵۴ ۱۰ جزئی ۰.۷۴۷۵
-۸۶۸۵-۰۲-۱۹ ۱۹ فوریه ۱۳۱۴ ۱۹:۱۲:۲۰ ۴۸ جزئی ۰.۰۸۳۸
-۸۶۸۵-۰۷-۱۷ ۱۷ ژوئیه ۱۳۱۴ ۰۸:۰۶:۳۴ ۱۵ جزئی ۰.۴۴۴۹
-۸۶۸۶-۰۱-۱۱ ۱۱ ژانویه ۱۳۱۳ ۰۱:۴۴:۵۴ ۲۰ کامل ۱.۰۴۱۳ ۰۴m ۰۶s ۱۵۶ کیلومتر (۹۷ مایل)
-۸۶۸۶-۰۷-۰۵ ۵ ژوئیه ۱۳۱۳ ۱۰:۱۱:۱۲ ۲۵ حلقه‌ای ۰.۹۷۲۸ ۰۳m ۲۷s ۱۱۵ کیلومتر (۷۱ مایل)
-۸۶۸۶-۱۲-۳۰ ۳۰ دسامبر ۱۳۱۳ ۱۴:۴۸:۰۹ ۳۰ حلقه‌ای ۰.۹۹۳۱ ۰۰m ۴۰s ۲۵ کیلومتر (۱۶ مایل)
-۸۶۸۷-۰۶-۲۴ ۲۴ ژوئن ۱۳۱۲ ۱۹:۱۰:۵۳ ۳۵ کامل ۱.۰۳۱۷ ۰۲m ۴۸s ۱۱۱ کیلومتر (۶۹ مایل) (may be خورشیدگرفتگی ۲۴ ژوئن ۱۳۱۲ پیش از میلاد)
-۸۶۸۷-۱۲-۱۹ ۱۹ دسامبر ۱۳۱۲ ۲۱:۰۰:۳۶ ۴۰ حلقه‌ای ۰.۹۲۷۷ ۰۴m ۳۳s ۱۶۹ کیلومتر (۱۰۵ مایل)
-۸۶۸۸-۰۵-۱۶ ۱۶ مه ۱۳۱۱ ۰۳:۵۲:۱۹ ۷ جزئی ۰.۰۶۱۳
-۸۶۸۸-۰۶-۱۴ ۱۴ ژوئن ۱۳۱۱ ۱۰:۲۳:۵۴ ۴۵ کامل ۱.۰۵۹۳ ۰۲m ۴۸s
-۸۶۸۸-۱۱-۰۹ ۹ نوامبر ۱۳۱۱ ۰۱:۳۱:۵۷ ۱۲ جزئی ۰.۲۸۱۵
-۸۶۸۹-۰۵-۰۵ ۵ مه ۱۳۱۰ ۲۰:۲۷:۰۰ ۱۷ کامل ۱.۰۴۶۹ ۰۳m ۴۵s ۲۵۱ کیلومتر (۱۵۶ مایل)
-۸۶۸۹-۱۰-۲۹ ۲۹ اکتبر ۱۳۱۰ ۰۴:۴۵:۰۷ ۲۲ حلقه‌ای ۰.۹۶۴۵ ۰۳m ۲۸s ۱۶۹ کیلومتر (۱۰۵ مایل)
-۸۶۹۰-۰۴-۲۴ ۲۴ آوریل ۱۳۰۹ ۰۸:۱۲:۳۳ ۲۷ حلقه‌ای ۰.۹۹۷۶ ۰۰m ۱۴s ۸ کیلومتر (۵٫۰ مایل)
-۸۶۹۰-۱۰-۱۷ ۱۷ اکتبر ۱۳۰۹ ۱۵:۲۱:۳۵ ۳۲ کامل ۱.۰۲۴۶ ۰۲m ۰۹s ۸۴ کیلومتر (۵۲ مایل)
-۸۶۹۱-۰۴-۱۳ ۱۳ آوریل ۱۳۰۸ ۱۲:۳۹:۳۷ ۳۷ حلقه‌ای ۰.۹۴۸۰ ۰۴m ۴۰s ۲۸۴ کیلومتر (۱۷۶ مایل) (may be خورشیدگرفتگی ۲۴ ژوئن ۱۳۱۲ پیش از میلاد)
-۸۶۹۱-۱۰-۰۷ ۷ اکتبر ۱۳۰۸ ۰۶:۳۸:۳۴ ۴۲ کامل ۱.۰۴۵۶ ۰۳m ۱۶s ۲۱۵ کیلومتر (۱۳۴ مایل)
-۸۶۹۲-۰۳-۰۳ ۳ مارس ۱۳۰۷ ۲۲:۰۶:۲۱ ۹ جزئی ۰.۳۳۶۷
-۸۶۹۲-۰۴-۰۲ ۲ آوریل ۱۳۰۷ ۱۳:۰۴:۵۹ ۴۷ جزئی ۰.۱۱۰۰
-۸۶۹۲-۰۸-۲۸ ۲۸ اوت ۱۳۰۷ ۱۰:۴۹:۱۶ ۱۴ جزئی ۰.۴۷۱۱
-۸۶۹۲-۰۹-۲۶ ۲۶ سپتامبر ۱۳۰۷ ۲۱:۵۸:۵۱ ۵۲ جزئی ۰.۲۲۴۹
-۸۶۹۳-۰۲-۲۱ ۲۱ فوریه ۱۳۰۶ ۰۵:۰۴:۱۵ ۱۹ مرکب ۱.۰۰۴۵ ۰۰m ۲۲s ۱۹ کیلومتر (۱۲ مایل)
-۸۶۹۳-۰۸-۱۷ ۱۷ اوت ۱۳۰۶ ۱۸:۲۴:۱۸ ۲۴ حلقه‌ای ۰.۹۵۶۱ ۰۳m ۵۱s ۱۹۸ کیلومتر (۱۲۳ مایل)
-۸۶۹۴-۰۲-۱۰ ۱۰ فوریه ۱۳۰۵ ۱۸:۳۵:۴۸ ۲۹ کامل ۱.۰۵۱۸ ۰۴m ۳۸s ۱۷۴ کیلومتر (۱۰۸ مایل)
-۸۶۹۴-۰۸-۰۵ ۵ اوت ۱۳۰۵ ۱۹:۳۴:۳۲ ۳۴ حلقه‌ای ۰.۹۳۷۳ ۰۸m ۰۳s ۲۳۵ کیلومتر (۱۴۶ مایل)
-۸۶۹۵-۰۱-۳۰ ۳۰ ژانویه ۱۳۰۴ ۱۰:۵۳:۵۳ ۳۹ کامل ۱.۰۴۵۹ ۰۳m ۴۴s ۲۹۴ کیلومتر (۱۸۳ مایل)
-۸۶۹۵-۰۷-۲۵ ۲۵ ژوئیه ۱۳۰۴ ۲۰:۲۸:۰۱ ۴۴ حلقه‌ای ۰.۹۵۳۰ ۰۵m ۰۹s ۳۳۷ کیلومتر (۲۰۹ مایل)
-۸۶۹۵-۱۲-۲۱ ۲۱ دسامبر ۱۳۰۴ ۱۲:۰۴:۲۲ ۱۱ جزئی ۰.۶۲۴۸
-۸۶۹۶-۰۶-۱۵ ۱۵ ژوئن ۱۳۰۳ ۱۸:۳۰:۳۴ ۱۶ جزئی ۰.۸۸۸۲
-۸۶۹۶-۱۲-۱۰ ۱۰ دسامبر ۱۳۰۳ ۱۶:۰۵:۱۲ ۲۱ حلقه‌ای ۰.۹۲۵۱ ۰۷m ۲۱s ۳۳۷ کیلومتر (۲۰۹ مایل)
-۸۶۹۷-۰۶-۰۵ ۵ ژوئن ۱۳۰۲ ۱۰:۴۷:۳۲ ۲۶ کامل ۱.۰۸۰۵ ۰۶m ۲۵s ۲۷۲ کیلومتر (۱۶۹ مایل)
-۸۶۹۷-۱۱-۲۹ ۲۹ نوامبر ۱۳۰۲ ۱۵:۰۸:۲۵ ۳۱ حلقه‌ای ۰.۹۱۸۸ ۱۱m ۲۶s ۳۱۱ کیلومتر (۱۹۳ مایل)
-۸۶۹۸-۰۵-۲۵ ۲۵ مه ۱۳۰۱ ۰۳:۵۰:۱۶ ۳۶ کامل ۱.۰۶۲۴ ۰۶m ۰۰s ۲۲۹ کیلومتر (۱۴۲ مایل)
-۸۶۹۸-۱۱-۱۷ ۱۷ نوامبر ۱۳۰۱ ۱۶:۴۷:۳۲ ۴۱ حلقه‌ای ۰.۹۴۸۲ ۰۵m ۳۳s ۳۱۷ کیلومتر (۱۹۷ مایل)