فهرست‌های خورشیدگرفتگی‌ها
نمودار یک خورشیدگرفتگی (اندازه‌ها غیرطبیعی‌اند)
شکل هندسی خورشیدگرفتگی
(اندازه‌ها غیرطبیعی‌اند)
سده‌ها

پس از میلاد

خورشیدگرفتگی‌های قابل مشاهده در
چین • بریتانیا • فیلیپین • ایالات متحدهٔ آمریکا • ایران
جستارهای وابسته: فهرست ماه‌گرفتگی‌ها

این فهرست شامل خورشیدگرفتگی‌های سدهٔ ۱۴ میلادی است که در طی سال‌های ۱۳۰۱ تا ۱۴۰۰ میلادی روی داده‌اند. در این دوره، ۲۲۹ خورشیدگرفتگی رخ داد که ۷۶ مورد آن خورشیدگرفتگی جزئی، ۷۵ مورد خورشیدگرفتگی حلقه‌ای، ۵۴ خورشیدگرفتگی کامل و ۲۴ مورد نیز از نوع خورشیدگرفتگی مرکب بود.

تاریخ زمان بزرگ‌ترین گرفت چرخهٔ ساروس نوع قدر مدت زمان مکان مسیر گرفتگی ناحیهٔ جغرافیایی منبع(ها)
۹ فوریه ۱۳۰۱ ۱۷:۰۶:۵۰ ۱۱۹ حلقه‌ای ۰٫۹۵۳۳ ۰۴ دقیقه ۵۳ ثانیه ۲۲۶ کیلومتر (۱۴۰ مایل)
۵ اوت ۱۳۰۱ ۰۰:۴۲:۴۲ ۱۲۴ کامل ۱٫۰۵۹۷ ۰۵ دقیقه ۰۷ ثانیه ۲۴۲ کیلومتر (۱۵۰ مایل)
۲۹ ژانویه ۱۳۰۲ ۱۸:۲۹:۴۸ ۱۲۹ جزئی ۰٫۲۸۰۵
۲۶ ژوئیه ۱۳۰۲ ۱۰:۳۵:۴۹ ۹۶ جزئی ۰٫۶۲۴۰
۲۵ ژوئیه ۱۳۰۲ ۱۷:۴۲:۳۰ ۱۳۴ جزئی ۰٫۴۱۷۸
۲۰ دسامبر ۱۳۰۲ ۰۰:۵۳:۵۱ ۱۰۱ حلقه‌ای ۰٫۹۴۳۸ ۰۳ دقیقه ۳۷ ثانیه ۵۷۸ کیلومتر (۳۵۹ مایل)
۱۵ ژوئیه ۱۳۰۳ ۲۳:۵۳:۴۱ ۱۰۶ Hybrid ۱٫۰۱۰۳ ۰۰ دقیقه ۵۲ ثانیه ۴۱ کیلومتر (۲۵ مایل)
۹ دسامبر ۱۳۰۳ ۰۹:۳۲:۵۳ ۱۱۱ Hybrid ۱٫۰۰۸۹ ۰۰ دقیقه ۵۰ ثانیه ۳۱ کیلومتر (۱۹ مایل)
۴ ژوئیه ۱۳۰۴ ۰۶:۰۹:۳۶ ۱۱۶ حلقه‌ای ۰٫۹۶۲۲ ۰۵ دقیقه ۰۴ ثانیه ۱۴۴ کیلومتر (۸۹ مایل)
۲۷ نوامبر ۱۳۰۴ ۲۳:۵۳:۲۵ ۱۲۱ کامل ۱٫۰۴۳۸ ۰۴ دقیقه ۱۷ ثانیه ۱۶۷ کیلومتر (۱۰۴ مایل)
۲۴ مه ۱۳۰۵ ۰۷:۰۲:۱۷ ۱۲۶ جزئی ۰٫۸۴۹۶
۱۷ نوامبر ۱۳۰۵ ۱۵:۳۰:۵۶ ۱۳۱ جزئی ۰٫۷۱۶۳
۱۳ آوریل ۱۳۰۶ ۲۱:۳۴:۰۹ ۹۸ حلقه‌ای ۰٫۹۸۷۲ ۰۰ دقیقه ۴۷ ثانیه ۲۱۴ کیلومتر (۱۳۳ مایل)
۸ اکتبر ۱۳۰۶ ۱۳:۲۹:۲۷ ۱۰۳ حلقه‌ای ۰٫۹۵۴۷ ۰۳ دقیقه ۱۸ ثانیه ۴۲۸ کیلومتر (۲۶۶ مایل)
۳ آوریل ۱۳۰۷ ۰۹:۵۹:۴۲ ۱۰۸ کامل ۱٫۰۵۰۱ ۰۴ دقیقه ۳۳ ثانیه ۱۶۹ کیلومتر (۱۰۵ مایل)
۲۷ سپتامبر ۱۳۰۷ ۱۵:۳۹:۰۴ ۱۱۳ حلقه‌ای ۰٫۹۳۱۷ ۰۸ دقیقه ۳۹ ثانیه ۲۶۱ کیلومتر (۱۶۲ مایل)
۲۳ مارس ۱۳۰۸ ۰۲:۲۱:۰۰ ۱۱۸ کامل ۱٫۰۶۳۸ ۰۵ دقیقه ۲۱ ثانیه ۲۴۳ کیلومتر (۱۵۱ مایل)
۱۵ سپتامبر ۱۳۰۸ ۱۵:۳۰:۰۲ ۱۲۳ حلقه‌ای ۰٫۹۴۱۷ ۰۶ دقیقه ۴۳ ثانیه ۲۴۷ کیلومتر (۱۵۳ مایل)
۱۱ فوریه ۱۳۰۹ ۰۶:۳۹:۲۴ ۹۰ جزئی ۰٫۱۴۶۵
۱۲ مارس ۱۳۰۹ ۱۸:۰۰:۲۵ ۱۲۸ جزئی ۰٫۵۳۲۳
۶ اوت ۱۳۰۹ ۰۹:۳۸:۱۴ ۹۵ جزئی ۰٫۰۹۹۰
۴ سپتامبر ۱۳۰۹ ۲۰:۲۵:۲۶ ۱۳۳ جزئی ۰٫۶۳۰۰
۳۱ ژانویه ۱۳۱۰ ۱۲:۵۷:۵۷ ۱۰۰ حلقه‌ای ۰٫۹۳۵۸ ۰۷ دقیقه ۰۱ ثانیه ۴۱۵ کیلومتر (۲۵۸ مایل)
۲۷ ژوئیه ۱۳۱۰ ۰۰:۴۷:۴۶ ۱۰۵ کامل ۱٫۰۶۷۶ ۰۵ دقیقه ۵۲ ثانیه ۳۱۳ کیلومتر (۱۹۴ مایل)
۲۰ ژانویه ۱۳۱۱ ۱۲:۵۷:۳۷ ۱۱۰ حلقه‌ای ۰٫۹۲۰۰ ۱۱ دقیقه ۱۸ ثانیه ۳۰۶ کیلومتر (۱۹۰ مایل)
۱۶ ژوئیه ۱۳۱۱ ۱۷:۵۵:۰۴ ۱۱۵ کامل ۱٫۰۷۰۰ ۰۶ دقیقه ۲۰ ثانیه ۲۲۸ کیلومتر (۱۴۲ مایل)
۹ ژانویه ۱۳۱۲ ۱۳:۲۰:۰۳ ۱۲۰ حلقه‌ای ۰٫۹۴۱۳ ۰۵ دقیقه ۳۳ ثانیه ۲۶۱ کیلومتر (۱۶۲ مایل)
۵ ژوئیه ۱۳۱۲ ۰۸:۱۹:۲۳ ۱۲۵ کامل ۱٫۰۱۷۱ ۰۱ دقیقه ۰۸ ثانیه ۹۹ کیلومتر (۶۲ مایل)
۲۸ دسامبر ۱۳۱۲ ۲۰:۱۷:۵۸ ۱۳۰ جزئی ۰٫۶۱۹۲
۲۶ مه ۱۳۱۳ ۰۲:۱۹:۲۸ ۹۷ جزئی ۰٫۶۶۷۲
۱۸ نوامبر ۱۳۱۳ ۲۳:۰۴:۳۱ ۱۰۲ کامل ۱٫۰۳۹۵ ۰۳ دقیقه ۱۳ ثانیه ۲۶۸ کیلومتر (۱۶۷ مایل)
۱۵ مه ۱۳۱۴ ۰۲:۵۰:۰۸ ۱۰۷ حلقه‌ای ۰٫۹۵۱۰ ۰۶ دقیقه ۱۹ ثانیه ۱۹۶ کیلومتر (۱۲۲ مایل)
۸ نوامبر ۱۳۱۴ ۱۴:۱۵:۰۵ ۱۱۲ کامل ۱٫۰۲۴۴ ۰۲ دقیقه ۲۰ ثانیه ۸۵ کیلومتر (۵۳ مایل)
۴ مه ۱۳۱۵ ۰۶:۵۴:۵۲ ۱۱۷ حلقه‌ای ۰٫۹۹۰۹ ۰۰ دقیقه ۵۱ ثانیه ۳۴ کیلومتر (۲۱ مایل)
۲۹ اکتبر ۱۳۱۵ ۰۰:۴۹:۵۹ ۱۲۲ حلقه‌ای ۰٫۹۶۹۸ ۰۲ دقیقه ۴۰ ثانیه ۱۲۶ کیلومتر (۷۸ مایل)
۲۴ مارس ۱۳۱۶ ۰۹:۳۶:۴۷ ۸۹ جزئی ۰٫۰۶۸۶
۲۲ آوریل ۱۳۱۶ ۱۸:۰۸:۴۲ ۱۲۷ جزئی ۰٫۸۵۶۰
۱۷ اکتبر ۱۳۱۶ ۰۴:۱۲:۳۳ ۱۳۲ جزئی ۰٫۵۱۹۳
۱۴ مارس ۱۳۱۷ ۰۲:۱۰:۱۴ ۹۹ کامل ۱٫۰۵۲۲ ۰۳ دقیقه ۳۷ ثانیه ۲۸۳ کیلومتر (۱۷۶ مایل)
۶ سپتامبر ۱۳۱۷ ۱۱:۲۱:۰۵ ۱۰۴ حلقه‌ای ۰٫۹۴۳۹ ۰۳ دقیقه ۵۵ ثانیه
۳ مارس ۱۳۱۸ ۱۶:۴۲:۱۱ ۱۰۹ Hybrid ۱٫۰۱۵۳ ۰۱ دقیقه ۲۴ ثانیه ۵۳ کیلومتر (۳۳ مایل)
۲۶ اوت ۱۳۱۸ ۱۸:۲۷:۱۹ ۱۱۴ Hybrid ۱٫۰۱۲۰ ۰۱ دقیقه ۰۶ ثانیه ۴۲ کیلومتر (۲۶ مایل)
۲۱ فوریه ۱۳۱۹ ۰۰:۵۹:۴۴ ۱۱۹ حلقه‌ای ۰٫۹۵۳۷ ۰۴ دقیقه ۴۲ ثانیه ۲۱۸ کیلومتر (۱۳۵ مایل)
۱۶ اوت ۱۳۱۹ ۰۸:۲۳:۲۲ ۱۲۴ کامل ۱٫۰۶۰۰ ۰۵ دقیقه ۰۱ ثانیه ۲۳۱ کیلومتر (۱۴۴ مایل)
۱۰ فوریه ۱۳۲۰ ۰۲:۱۳:۱۶ ۱۲۹ جزئی ۰٫۳۱۵۴
۶ ژوئیه ۱۳۲۰ ۱۷:۵۸:۲۴ ۹۶ جزئی ۰٫۴۸۰۷
۵ اوت ۱۳۲۰ ۰۱:۲۰:۲۱ ۱۳۴ جزئی ۰٫۵۳۷۵
۳۰ دسامبر ۱۳۲۰ ۰۹:۱۳:۳۰ ۱۰۱ حلقه‌ای ۰٫۹۴۶۸ ۰۳ دقیقه ۲۵ ثانیه ۵۵۳ کیلومتر (۳۴۴ مایل)
۲۶ ژوئیه ۱۳۲۱ ۰۶:۵۲:۵۵ ۱۰۶ Hybrid ۱٫۰۰۵۶ ۰۰ دقیقه ۲۷ ثانیه ۲۳ کیلومتر (۱۴ مایل)
۱۹ دسامبر ۱۳۲۱ ۱۸:۱۵:۰۲ ۱۱۱ Hybrid ۱٫۰۱۱۵ ۰۱ دقیقه ۰۴ ثانیه ۴۰ کیلومتر (۲۵ مایل)
۱۵ ژوئیه ۱۳۲۲ ۱۲:۴۱:۴۷ ۱۱۶ حلقه‌ای ۰٫۹۶۰۷ ۰۵ دقیقه ۱۱ ثانیه ۱۴۶ کیلومتر (۹۱ مایل)
۹ دسامبر ۱۳۲۲ ۰۸:۴۴:۲۶ ۱۲۱ کامل ۱٫۰۴۳۹ ۰۴ دقیقه ۱۷ ثانیه ۱۶۷ کیلومتر (۱۰۴ مایل)
۴ ژوئیه ۱۳۲۳ ۱۳:۲۷:۵۵ ۱۲۶ حلقه‌ای ۰٫۹۳۸۳ ۰۵ دقیقه ۵۹ ثانیه
۲۹ نوامبر ۱۳۲۳ ۰۰:۱۶:۱۱ ۱۳۱ جزئی ۰٫۷۲۱۵
۲۴ آوریل ۱۳۲۴ ۰۴:۴۹:۵۴ ۹۸ جزئی ۰٫۹۲۷۲
۱۸ اکتبر ۱۳۲۴ ۲۱:۲۲:۴۰ ۱۰۳ حلقه‌ای ۰٫۹۴۸۳ ۰۳ دقیقه ۳۳ ثانیه ۶۱۳ کیلومتر (۳۸۱ مایل)
۱۳ آوریل ۱۳۲۵ ۱۷:۴۴:۲۹ ۱۰۸ کامل ۱٫۰۵۵۱ ۰۴ دقیقه ۵۰ ثانیه ۱۸۸ کیلومتر (۱۱۷ مایل)
۷ اکتبر ۱۳۲۵ ۲۳:۰۵:۳۲ ۱۱۳ حلقه‌ای ۰٫۹۲۸۱ ۰۸ دقیقه ۵۷ ثانیه ۲۷۹ کیلومتر (۱۷۳ مایل)
۳ آوریل ۱۳۲۶ ۱۰:۱۹:۳۸ ۱۱۸ کامل ۱٫۰۶۶۸ ۰۵ دقیقه ۴۹ ثانیه ۲۴۶ کیلومتر (۱۵۳ مایل)
۲۶ سپتامبر ۱۳۲۶ ۲۲:۵۳:۵۳ ۱۲۳ حلقه‌ای ۰٫۹۴۰۹ ۰۷ دقیقه ۰۷ ثانیه ۲۴۴ کیلومتر (۱۵۲ مایل)
۲۲ فوریه ۱۳۲۷ ۱۴:۴۷:۵۳ ۹۰ جزئی ۰٫۰۹۵۳
۲۴ مارس ۱۳۲۷ ۰۱:۵۶:۵۲ ۱۲۸ جزئی ۰٫۶۰۲۰
۱۶ سپتامبر ۱۳۲۷ ۰۴:۰۴:۲۹ ۱۳۳ جزئی ۰٫۷۱۶۸
۱۱ فوریه ۱۳۲۸ ۲۰:۵۰:۱۰ ۱۰۰ حلقه‌ای ۰٫۹۳۵۶ ۰۶ دقیقه ۳۸ ثانیه ۴۴۲ کیلومتر (۲۷۵ مایل)
۶ اوت ۱۳۲۸ ۰۸:۲۶:۳۵ ۱۰۵ کامل ۱٫۰۶۵۲ ۰۵ دقیقه ۱۹ ثانیه ۳۳۵ کیلومتر (۲۰۸ مایل)
۳۰ ژانویه ۱۳۲۹ ۲۰:۴۵:۴۷ ۱۱۰ حلقه‌ای ۰٫۹۲۲۲ ۱۰ دقیقه ۵۱ ثانیه ۲۹۷ کیلومتر (۱۸۵ مایل)
۲۷ ژوئیه ۱۳۲۹ ۰۱:۲۶:۱۶ ۱۱۵ کامل ۱٫۰۶۶۲ ۰۶ دقیقه ۰۸ ثانیه ۲۱۷ کیلومتر (۱۳۵ مایل)
۱۹ ژانویه ۱۳۳۰ ۲۱:۲۸:۴۸ ۱۲۰ حلقه‌ای ۰٫۹۴۵۲ ۰۵ دقیقه ۱۶ ثانیه ۲۴۰ کیلومتر (۱۵۰ مایل)
۱۶ ژوئیه ۱۳۳۰ ۱۵:۲۶:۵۸ ۱۲۵ کامل ۱٫۰۱۳۹ ۰۱ دقیقه ۰۰ ثانیه ۷۰ کیلومتر (۴۳ مایل)
۹ ژانویه ۱۳۳۱ ۰۴:۵۳:۲۲ ۱۳۰ جزئی ۰٫۶۳۳۳
۶ ژوئیه ۱۳۳۱ ۰۸:۴۶:۵۰ ۹۷ جزئی ۰٫۵۱۸۳
۵ ژوئیه ۱۳۳۱ ۲۲:۴۶:۳۸ ۱۳۵ جزئی ۰٫۰۰۶۳
۳۰ نوامبر ۱۳۳۱ ۰۷:۵۴:۵۱ ۱۰۲ کامل ۱٫۰۳۸۰ ۰۳ دقیقه ۰۹ ثانیه ۲۶۵ کیلومتر (۱۶۵ مایل)
۲۵ مه ۱۳۳۲ ۰۹:۲۰:۳۳ ۱۰۷ حلقه‌ای ۰٫۹۵۳۱ ۰۶ دقیقه ۱۰ ثانیه ۱۹۷ کیلومتر (۱۲۲ مایل)
۱۸ نوامبر ۱۳۳۲ ۲۲:۵۳:۱۰ ۱۱۲ کامل ۱٫۰۲۰۲ ۰۲ دقیقه ۰۱ ثانیه ۷۱ کیلومتر (۴۴ مایل)
۱۴ مه ۱۳۳۳ ۱۳:۵۵:۲۳ ۱۱۷ حلقه‌ای ۰٫۹۹۶۴ ۰۰ دقیقه ۲۰ ثانیه ۱۳ کیلومتر (۸٫۱ مایل)
۸ نوامبر ۱۳۳۳ ۰۹:۰۱:۱۱ ۱۲۲ حلقه‌ای ۰٫۹۶۵۱ ۰۳ دقیقه ۰۶ ثانیه ۱۴۵ کیلومتر (۹۰ مایل)
۴ مه ۱۳۳۴ ۰۱:۳۹:۱۴ ۱۲۷ جزئی ۰٫۹۸۳۰
۲۸ اکتبر ۱۳۳۴ ۱۱:۵۶:۱۸ ۱۳۲ جزئی ۰٫۵۵۶۰
۲۵ مارس ۱۳۳۵ ۱۰:۱۴:۵۴ ۹۹ کامل ۱٫۰۵۲۸ ۰۳ دقیقه ۴۲ ثانیه ۳۱۹ کیلومتر (۱۹۸ مایل)
۱۷ سپتامبر ۱۳۳۵ ۱۸:۴۱:۵۴ ۱۰۴ جزئی ۰٫۹۱۳۴
۱۴ مارس ۱۳۳۶ ۰۰:۴۰:۱۵ ۱۰۹ Hybrid ۱٫۰۱۵۲ ۰۱ دقیقه ۲۳ ثانیه ۵۲ کیلومتر (۳۲ مایل)
۶ سپتامبر ۱۳۳۶ ۰۲:۰۶:۵۸ ۱۱۴ Hybrid ۱٫۰۱۲۲ ۰۱ دقیقه ۰۷ ثانیه ۴۳ کیلومتر (۲۷ مایل)
۳ مارس ۱۳۳۷ ۰۸:۴۰:۴۱ ۱۱۹ حلقه‌ای ۰٫۹۵۴۳ ۰۴ دقیقه ۳۲ ثانیه ۲۰۷ کیلومتر (۱۲۹ مایل)
۲۶ اوت ۱۳۳۷ ۱۶:۱۲:۵۸ ۱۲۴ کامل ۱٫۰۵۹۶ ۰۴ دقیقه ۵۳ ثانیه ۲۲۱ کیلومتر (۱۳۷ مایل)
۲۰ فوریه ۱۳۳۸ ۰۹:۴۷:۳۰ ۱۲۹ جزئی ۰٫۳۶۳۲
۱۸ ژوئیه ۱۳۳۸ ۰۱:۲۲:۲۶ ۹۶ جزئی ۰٫۳۴۱۹
۱۶ اوت ۱۳۳۸ ۰۹:۰۳:۱۱ ۱۳۴ جزئی ۰٫۶۴۸۲
۱۰ ژانویه ۱۳۳۹ ۱۷:۳۱:۴۱ ۱۰۱ حلقه‌ای ۰٫۹۵۰۴ ۰۳ دقیقه ۱۱ ثانیه ۵۳۱ کیلومتر (۳۳۰ مایل)
۷ ژوئیه ۱۳۳۹ ۱۳:۵۰:۳۳ ۱۰۶ Hybrid ۱٫۰۰۰۲ ۰۰ دقیقه ۰۱ ثانیه ۱ کیلومتر (۰٫۶۲ مایل)
۳۱ دسامبر ۱۳۳۹ ۰۲:۵۷:۳۶ ۱۱۱ Hybrid ۱٫۰۱۴۷ ۰۱ دقیقه ۲۰ ثانیه ۵۲ کیلومتر (۳۲ مایل)
۲۵ ژوئیه ۱۳۴۰ ۱۹:۱۰:۳۸ ۱۱۶ حلقه‌ای ۰٫۹۵۸۶ ۰۵ دقیقه ۱۷ ثانیه ۱۵۱ کیلومتر (۹۴ مایل)
۱۹ دسامبر ۱۳۴۰ ۱۷:۳۷:۵۰ ۱۲۱ کامل ۱٫۰۴۴۴ ۰۴ دقیقه ۱۷ ثانیه ۱۶۸ کیلومتر (۱۰۴ مایل)
۱۴ ژوئیه ۱۳۴۱ ۱۹:۵۲:۱۰ ۱۲۶ حلقه‌ای ۰٫۹۴۳۳ ۰۶ دقیقه ۲۵ ثانیه ۴۶۵ کیلومتر (۲۸۹ مایل)
۹ دسامبر ۱۳۴۱ ۰۹:۰۳:۲۹ ۱۳۱ جزئی ۰٫۷۲۲۹
۵ مه ۱۳۴۲ ۱۲:۰۲:۳۹ ۹۸ جزئی ۰٫۸۱۵۰
۳۰ اکتبر ۱۳۴۲ ۰۵:۲۲:۱۴ ۱۰۳ حلقه‌ای ۰٫۹۴۲۲ ۰۳ دقیقه ۴۴ ثانیه ۹۲۰ کیلومتر (۵۷۰ مایل)
۲۵ آوریل ۱۳۴۳ ۰۱:۲۴:۱۶ ۱۰۸ کامل ۱٫۰۵۹۷ ۰۵ دقیقه ۰۲ ثانیه ۲۰۶ کیلومتر (۱۲۸ مایل)
۱۹ اکتبر ۱۳۴۳ ۰۶:۳۹:۲۵ ۱۱۳ حلقه‌ای ۰٫۹۲۴۷ ۰۹ دقیقه ۱۲ ثانیه ۲۹۶ کیلومتر (۱۸۴ مایل)
۱۳ آوریل ۱۳۴۴ ۱۸:۱۱:۳۶ ۱۱۸ کامل ۱٫۰۶۹۵ ۰۶ دقیقه ۱۵ ثانیه ۲۴۹ کیلومتر (۱۵۵ مایل)
۷ اکتبر ۱۳۴۴ ۰۶:۲۶:۵۷ ۱۲۳ حلقه‌ای ۰٫۹۴۰۲ ۰۷ دقیقه ۲۹ ثانیه ۲۴۲ کیلومتر (۱۵۰ مایل)
۴ مارس ۱۳۴۵ ۲۲:۴۷:۱۴ ۹۰ جزئی ۰٫۰۳۲۵
۳ آوریل ۱۳۴۵ ۰۹:۴۴:۵۸ ۱۲۸ جزئی ۰٫۶۸۳۰
۲۶ سپتامبر ۱۳۴۵ ۱۱:۵۳:۵۳ ۱۳۳ جزئی ۰٫۷۹۰۲
۲۲ فوریه ۱۳۴۶ ۰۴:۳۳:۴۷ ۱۰۰ حلقه‌ای ۰٫۹۳۵۴ ۰۶ دقیقه ۱۱ ثانیه ۴۸۸ کیلومتر (۳۰۳ مایل)
۱۷ اوت ۱۳۴۶ ۱۶:۱۱:۲۶ ۱۰۵ کامل ۱٫۰۶۲۲ ۰۴ دقیقه ۴۳ ثانیه ۳۶۵ کیلومتر (۲۲۷ مایل)
۱۱ فوریه ۱۳۴۷ ۰۴:۲۷:۰۳ ۱۱۰ حلقه‌ای ۰٫۹۲۴۸ ۱۰ دقیقه ۱۷ ثانیه ۲۸۷ کیلومتر (۱۷۸ مایل)
۷ اوت ۱۳۴۷ ۰۹:۰۱:۳۸ ۱۱۵ کامل ۱٫۰۶۱۸ ۰۵ دقیقه ۴۸ ثانیه ۲۰۴ کیلومتر (۱۲۷ مایل)
۳۱ ژانویه ۱۳۴۸ ۰۵:۳۱:۳۴ ۱۲۰ حلقه‌ای ۰٫۹۴۹۹ ۰۴ دقیقه ۵۵ ثانیه ۲۱۶ کیلومتر (۱۳۴ مایل)
۲۶ ژوئیه ۱۳۴۸ ۲۲:۳۷:۰۹ ۱۲۵ Hybrid ۱٫۰۰۹۸ ۰۰ دقیقه ۴۶ ثانیه ۴۵ کیلومتر (۲۸ مایل)
۱۹ ژانویه ۱۳۴۹ ۱۳:۲۴:۴۲ ۱۳۰ جزئی ۰٫۶۵۴۶
۱۶ ژوئیه ۱۳۴۹ ۱۵:۱۲:۲۴ ۹۷ جزئی ۰٫۳۶۸۷
۱۶ ژوئیه ۱۳۴۹ ۰۵:۲۵:۴۵ ۱۳۵ جزئی ۰٫۱۳۸۴
۱۰ دسامبر ۱۳۴۹ ۱۶:۴۶:۲۷ ۱۰۲ کامل ۱٫۰۳۷۱ ۰۳ دقیقه ۰۶ ثانیه ۲۶۴ کیلومتر (۱۶۴ مایل)
۵ ژوئیه ۱۳۵۰ ۱۵:۴۹:۵۷ ۱۰۷ حلقه‌ای ۰٫۹۵۴۷ ۰۵ دقیقه ۵۹ ثانیه ۲۰۴ کیلومتر (۱۲۷ مایل)
۳۰ نوامبر ۱۳۵۰ ۰۷:۳۴:۵۱ ۱۱۲ Hybrid ۱٫۰۱۶۶ ۰۱ دقیقه ۴۲ ثانیه ۵۸ کیلومتر (۳۶ مایل)
۲۵ مه ۱۳۵۱ ۲۰:۵۲:۰۳ ۱۱۷ Hybrid ۱٫۰۰۱۶ ۰۰ دقیقه ۰۹ ثانیه ۶ کیلومتر (۳٫۷ مایل)
۱۹ نوامبر ۱۳۵۱ ۱۷:۱۸:۰۴ ۱۲۲ حلقه‌ای ۰٫۹۶۰۸ ۰۳ دقیقه ۳۲ ثانیه ۱۶۳ کیلومتر (۱۰۱ مایل)
۱۴ مه ۱۳۵۲ ۰۹:۰۴:۲۴ ۱۲۷ کامل ۱٫۰۴۲۷ ۰۲ دقیقه ۱۸ ثانیه ۴۴۱ کیلومتر (۲۷۴ مایل)
۷ نوامبر ۱۳۵۲ ۱۹:۴۷:۱۵ ۱۳۲ جزئی ۰٫۵۸۲۶
۴ آوریل ۱۳۵۳ ۱۸:۱۱:۰۶ ۹۹ کامل ۱٫۰۵۲۷ ۰۳ دقیقه ۴۱ ثانیه ۳۸۳ کیلومتر (۲۳۸ مایل)
۲۸ سپتامبر ۱۳۵۳ ۰۲:۱۳:۵۲ ۱۰۴ جزئی ۰٫۸۴۸۱
۲۵ مارس ۱۳۵۴ ۰۸:۳۰:۲۰ ۱۰۹ Hybrid ۱٫۰۱۴۹ ۰۱ دقیقه ۲۳ ثانیه ۵۲ کیلومتر (۳۲ مایل)
۱۷ سپتامبر ۱۳۵۴ ۰۹:۵۴:۴۰ ۱۱۴ Hybrid ۱٫۰۱۲۲ ۰۱ دقیقه ۰۷ ثانیه ۴۴ کیلومتر (۲۷ مایل)
۱۴ مارس ۱۳۵۵ ۱۶:۱۳:۵۵ ۱۱۹ حلقه‌ای ۰٫۹۵۵۲ ۰۴ دقیقه ۲۲ ثانیه ۱۹۶ کیلومتر (۱۲۲ مایل)
۷ سپتامبر ۱۳۵۵ ۰۰:۰۹:۰۷ ۱۲۴ کامل ۱٫۰۵۸۶ ۰۴ دقیقه ۴۳ ثانیه ۲۱۲ کیلومتر (۱۳۲ مایل)
۲ مارس ۱۳۵۶ ۱۷:۱۳:۱۸ ۱۲۹ جزئی ۰٫۴۲۲۵
۲۸ ژوئیه ۱۳۵۶ ۰۸:۴۹:۱۲ ۹۶ جزئی ۰٫۲۱۰۱
۲۶ اوت ۱۳۵۶ ۱۶:۵۲:۱۰ ۱۳۴ جزئی ۰٫۷۴۷۷
۲۱ ژانویه ۱۳۵۷ ۰۱:۴۶:۴۵ ۱۰۱ حلقه‌ای ۰٫۹۵۴۳ ۰۲ دقیقه ۵۶ ثانیه ۵۱۷ کیلومتر (۳۲۱ مایل)
۱۷ ژوئیه ۱۳۵۷ ۲۰:۵۰:۳۴ ۱۰۶ حلقه‌ای ۰٫۹۹۴۲ ۰۰ دقیقه ۲۶ ثانیه ۲۹ کیلومتر (۱۸ مایل)
۱۰ ژانویه ۱۳۵۸ ۱۱:۳۷:۱۷ ۱۱۱ کامل ۱٫۰۱۸۳ ۰۱ دقیقه ۳۸ ثانیه ۶۴ کیلومتر (۴۰ مایل)
۷ ژوئیه ۱۳۵۸ ۰۱:۴۱:۴۵ ۱۱۶ حلقه‌ای ۰٫۹۵۶۲ ۰۵ دقیقه ۲۲ ثانیه ۱۶۰ کیلومتر (۹۹ مایل)
۳۱ دسامبر ۱۳۵۸ ۰۲:۲۹:۳۵ ۱۲۱ کامل ۱٫۰۴۵۴ ۰۴ دقیقه ۱۸ ثانیه ۱۷۱ کیلومتر (۱۰۶ مایل)
۲۶ ژوئیه ۱۳۵۹ ۰۲:۱۶:۳۱ ۱۲۶ حلقه‌ای ۰٫۹۴۶۳ ۰۶ دقیقه ۳۰ ثانیه ۳۳۰ کیلومتر (۲۱۰ مایل)
۲۰ دسامبر ۱۳۵۹ ۱۷:۵۰:۵۸ ۱۳۱ جزئی ۰٫۷۲۳۱
۱۵ مه ۱۳۶۰ ۱۹:۱۱:۰۲ ۹۸ جزئی ۰٫۶۹۳۲
۱۴ ژوئیه ۱۳۶۰ ۰۵:۵۶:۰۴ ۱۳۶ جزئی ۰٫۰۴۹۵
۹ نوامبر ۱۳۶۰ ۱۳:۲۷:۰۹ ۱۰۳ حلقه‌ای ۰٫۹۳۶۶ ۰۳ دقیقه ۵۳ ثانیه
۵ مه ۱۳۶۱ ۰۸:۵۸:۰۳ ۱۰۸ کامل ۱٫۰۶۳۵ ۰۵ دقیقه ۰۷ ثانیه ۲۲۴ کیلومتر (۱۳۹ مایل)
۲۹ اکتبر ۱۳۶۱ ۱۴:۲۱:۵۲ ۱۱۳ حلقه‌ای ۰٫۹۲۱۹ ۰۹ دقیقه ۲۲ ثانیه ۳۱۰ کیلومتر (۱۹۰ مایل)
۲۵ آوریل ۱۳۶۲ ۰۱:۵۶:۱۶ ۱۱۸ کامل ۱٫۰۷۱۷ ۰۶ دقیقه ۳۷ ثانیه ۲۴۹ کیلومتر (۱۵۵ مایل)
۱۸ اکتبر ۱۳۶۲ ۱۴:۰۹:۲۷ ۱۲۳ حلقه‌ای ۰٫۹۳۹۷ ۰۷ دقیقه ۴۸ ثانیه ۲۴۱ کیلومتر (۱۵۰ مایل)
۱۴ آوریل ۱۳۶۳ ۱۷:۲۳:۴۷ ۱۲۸ جزئی ۰٫۷۷۶۸
۷ اکتبر ۱۳۶۳ ۱۹:۵۲:۵۵ ۱۳۳ جزئی ۰٫۸۵۰۷
۴ مارس ۱۳۶۴ ۱۲:۰۶:۴۰ ۱۰۰ حلقه‌ای ۰٫۹۳۵۲ ۰۵ دقیقه ۴۱ ثانیه ۵۸۰ کیلومتر (۳۶۰ مایل)
۲۸ اوت ۱۳۶۴ ۰۰:۰۳:۰۱ ۱۰۵ کامل ۱٫۰۵۸۴ ۰۴ دقیقه ۰۶ ثانیه ۴۰۹ کیلومتر (۲۵۴ مایل)
۲۱ فوریه ۱۳۶۵ ۱۲:۰۰:۵۸ ۱۱۰ حلقه‌ای ۰٫۹۲۷۹ ۰۹ دقیقه ۳۸ ثانیه ۲۷۶ کیلومتر (۱۷۱ مایل)
۱۷ اوت ۱۳۶۵ ۱۶:۴۱:۴۶ ۱۱۵ کامل ۱٫۰۵۶۹ ۰۵ دقیقه ۲۲ ثانیه ۱۹۰ کیلومتر (۱۲۰ مایل)
۱۰ فوریه ۱۳۶۶ ۱۳:۲۹:۵۵ ۱۲۰ حلقه‌ای ۰٫۹۵۴۹ ۰۴ دقیقه ۳۲ ثانیه ۱۹۰ کیلومتر (۱۲۰ مایل)
۷ اوت ۱۳۶۶ ۰۵:۵۰:۲۳ ۱۲۵ Hybrid ۱٫۰۰۵۱ ۰۰ دقیقه ۲۶ ثانیه ۲۲ کیلومتر (۱۴ مایل)
۳۰ ژانویه ۱۳۶۷ ۲۱:۵۳:۱۳ ۱۳۰ جزئی ۰٫۶۸۱۲
۲۷ ژوئیه ۱۳۶۷ ۲۱:۳۶:۱۰ ۹۷ جزئی ۰٫۲۱۸۸
۲۷ ژوئیه ۱۳۶۷ ۱۲:۰۵:۴۷ ۱۳۵ جزئی ۰٫۲۶۷۹
۲۲ دسامبر ۱۳۶۷ ۰۱:۳۹:۳۴ ۱۰۲ کامل ۱٫۰۳۶۶ ۰۳ دقیقه ۰۳ ثانیه ۲۶۵ کیلومتر (۱۶۵ مایل)
۱۵ ژوئیه ۱۳۶۸ ۲۲:۱۹:۰۸ ۱۰۷ حلقه‌ای ۰٫۹۵۵۷ ۰۵ دقیقه ۴۳ ثانیه ۲۱۸ کیلومتر (۱۳۵ مایل)
۱۰ دسامبر ۱۳۶۸ ۱۶:۱۷:۱۷ ۱۱۲ Hybrid ۱٫۰۱۳۵ ۰۱ دقیقه ۲۵ ثانیه ۴۸ کیلومتر (۳۰ مایل)
۵ ژوئیه ۱۳۶۹ ۰۳:۴۹:۳۱ ۱۱۷ Hybrid ۱٫۰۰۶۱ ۰۰ دقیقه ۳۷ ثانیه ۲۱ کیلومتر (۱۳ مایل)
۳۰ نوامبر ۱۳۶۹ ۰۱:۳۶:۵۸ ۱۲۲ حلقه‌ای ۰٫۹۵۷۰ ۰۳ دقیقه ۵۵ ثانیه ۱۷۹ کیلومتر (۱۱۱ مایل)
۲۵ مه ۱۳۷۰ ۱۶:۲۸:۳۰ ۱۲۷ کامل ۱٫۰۴۹۷ ۰۲ دقیقه ۵۱ ثانیه ۳۳۸ کیلومتر (۲۱۰ مایل)
۱۹ نوامبر ۱۳۷۰ ۰۳:۴۲:۰۸ ۱۳۲ جزئی ۰٫۶۰۳۴
۱۶ آوریل ۱۳۷۱ ۰۲:۰۰:۱۳ ۹۹ کامل ۱٫۰۵۱۲ ۰۳ دقیقه ۳۰ ثانیه ۵۴۵ کیلومتر (۳۳۹ مایل)
۹ اکتبر ۱۳۷۱ ۰۹:۵۵:۲۵ ۱۰۴ جزئی ۰٫۷۹۵۲
۴ آوریل ۱۳۷۲ ۱۶:۰۹:۰۲ ۱۰۹ Hybrid ۱٫۰۱۴۳ ۰۱ دقیقه ۲۲ ثانیه ۵۰ کیلومتر (۳۱ مایل)
۲۷ سپتامبر ۱۳۷۲ ۱۷:۵۳:۱۵ ۱۱۴ Hybrid ۱٫۰۱۲۱ ۰۱ دقیقه ۰۷ ثانیه ۴۴ کیلومتر (۲۷ مایل)
۲۴ مارس ۱۳۷۳ ۲۳:۳۵:۲۳ ۱۱۹ حلقه‌ای ۰٫۹۵۶۱ ۰۴ دقیقه ۱۵ ثانیه ۱۸۶ کیلومتر (۱۱۶ مایل)
۱۷ سپتامبر ۱۳۷۳ ۰۸:۱۴:۱۶ ۱۲۴ کامل ۱٫۰۵۷۳ ۰۴ دقیقه ۳۳ ثانیه ۲۰۴ کیلومتر (۱۲۷ مایل)
۱۴ مارس ۱۳۷۴ ۰۰:۲۹:۰۸ ۱۲۹ جزئی ۰٫۴۹۵۷
۸ اوت ۱۳۷۴ ۱۶:۲۰:۰۸ ۹۶ جزئی ۰٫۰۸۷۵
۷ سپتامبر ۱۳۷۴ ۰۰:۴۸:۰۷ ۱۳۴ جزئی ۰٫۸۳۴۵
۱ فوریه ۱۳۷۵ ۰۹:۵۷:۳۸ ۱۰۱ حلقه‌ای ۰٫۹۵۸۶ ۰۲ دقیقه ۳۹ ثانیه ۵۲۵ کیلومتر (۳۲۶ مایل)
۲۹ ژوئیه ۱۳۷۵ ۰۳:۵۰:۵۳ ۱۰۶ حلقه‌ای ۰٫۹۸۷۶ ۰۰ دقیقه ۵۴ ثانیه ۷۲ کیلومتر (۴۵ مایل)
۲۱ ژانویه ۱۳۷۶ ۲۰:۱۵:۰۱ ۱۱۱ کامل ۱٫۰۲۲۵ ۰۱ دقیقه ۵۸ ثانیه ۷۸ کیلومتر (۴۸ مایل)
۱۷ ژوئیه ۱۳۷۶ ۰۸:۱۳:۱۴ ۱۱۶ حلقه‌ای ۰٫۹۵۳۳ ۰۵ دقیقه ۳۰ ثانیه ۱۷۱ کیلومتر (۱۰۶ مایل)
۱۰ ژانویه ۱۳۷۷ ۱۱:۱۹:۳۱ ۱۲۱ کامل ۱٫۰۴۶۹ ۰۴ دقیقه ۱۹ ثانیه ۱۷۵ کیلومتر (۱۰۹ مایل)
۶ ژوئیه ۱۳۷۷ ۰۸:۴۳:۲۸ ۱۲۶ حلقه‌ای ۰٫۹۴۸۴ ۰۶ دقیقه ۲۴ ثانیه ۲۶۹ کیلومتر (۱۶۷ مایل)
۳۱ دسامبر ۱۳۷۷ ۰۲:۳۸:۱۰ ۱۳۱ جزئی ۰٫۷۲۳۴
۲۷ مه ۱۳۷۸ ۰۲:۱۸:۰۹ ۹۸ جزئی ۰٫۵۶۷۴
۲۵ ژوئیه ۱۳۷۸ ۱۲:۴۵:۱۶ ۱۳۶ جزئی ۰٫۱۹۷۶
۲۰ نوامبر ۱۳۷۸ ۲۱:۳۶:۰۴ ۱۰۳ حلقه‌ای ۰٫۹۶۳۵
۱۶ مه ۱۳۷۹ ۱۶:۲۸:۵۹ ۱۰۸ کامل ۱٫۰۶۶۸ ۰۵ دقیقه ۰۷ ثانیه ۲۴۳ کیلومتر (۱۵۱ مایل)
۹ نوامبر ۱۳۷۹ ۲۲:۱۰:۲۹ ۱۱۳ حلقه‌ای ۰٫۹۱۹۵ ۰۹ دقیقه ۲۹ ثانیه ۳۲۳ کیلومتر (۲۰۱ مایل)
۵ مه ۱۳۸۰ ۰۹:۳۴:۵۸ ۱۱۸ کامل ۱٫۰۷۳۲ ۰۶ دقیقه ۵۲ ثانیه ۲۴۹ کیلومتر (۱۵۵ مایل)
۲۸ اکتبر ۱۳۸۰ ۲۲:۰۰:۴۷ ۱۲۳ حلقه‌ای ۰٫۹۳۹۵ ۰۸ دقیقه ۰۱ ثانیه ۲۴۰ کیلومتر (۱۵۰ مایل)
۲۵ آوریل ۱۳۸۱ ۰۰:۵۵:۴۶ ۱۲۸ جزئی ۰٫۸۷۹۴
۱۸ اکتبر ۱۳۸۱ ۰۴:۰۰:۲۰ ۱۳۳ جزئی ۰٫۹۰۰۴
۱۵ مارس ۱۳۸۲ ۱۹:۳۰:۲۵ ۱۰۰ حلقه‌ای ۰٫۹۳۴۴ ۰۵ دقیقه ۱۰ ثانیه ۸۲۷ کیلومتر (۵۱۴ مایل)
۸ سپتامبر ۱۳۸۲ ۰۸:۰۲:۲۴ ۱۰۵ کامل ۱٫۰۵۴۱ ۰۳ دقیقه ۲۹ ثانیه ۴۸۷ کیلومتر (۳۰۳ مایل)
۴ مارس ۱۳۸۳ ۱۹:۲۵:۵۹ ۱۱۰ حلقه‌ای ۰٫۹۳۱۲ ۰۸ دقیقه ۵۶ ثانیه ۲۶۵ کیلومتر (۱۶۵ مایل)
۲۹ اوت ۱۳۸۳ ۰۰:۲۷:۳۸ ۱۱۵ کامل ۱٫۰۵۱۶ ۰۴ دقیقه ۵۰ ثانیه ۱۷۵ کیلومتر (۱۰۹ مایل)
۲۱ فوریه ۱۳۸۴ ۲۱:۲۰:۴۵ ۱۲۰ حلقه‌ای ۰٫۹۶۰۵ ۰۴ دقیقه ۰۵ ثانیه ۱۶۲ کیلومتر (۱۰۱ مایل)
۱۷ اوت ۱۳۸۴ ۱۳:۰۹:۰۶ ۱۲۵ حلقه‌ای ۰٫۹۹۹۹ ۰۰ دقیقه ۰۱ ثانیه ۱ کیلومتر (۰٫۶۲ مایل)
۱۰ فوریه ۱۳۸۵ ۰۶:۱۴:۲۶ ۱۳۰ جزئی ۰٫۷۱۹۸
۸ ژوئیه ۱۳۸۵ ۰۴:۰۲:۱۰ ۹۷ جزئی ۰٫۰۷۴۵
۶ اوت ۱۳۸۵ ۱۸:۵۱:۴۰ ۱۳۵ جزئی ۰٫۳۸۷۸
۱ ژانویه ۱۳۸۶ ۱۰:۳۱:۲۷ ۱۰۲ کامل ۱٫۰۳۶۶ ۰۳ دقیقه ۰۱ ثانیه ۲۶۹ کیلومتر (۱۶۷ مایل)
۲۷ ژوئیه ۱۳۸۶ ۰۴:۴۹:۱۷ ۱۰۷ حلقه‌ای ۰٫۹۵۶۱ ۰۵ دقیقه ۲۳ ثانیه ۲۴۶ کیلومتر (۱۵۳ مایل)
۲۲ دسامبر ۱۳۸۶ ۰۱:۰۰:۲۷ ۱۱۲ Hybrid ۱٫۰۱۰۹ ۰۱ دقیقه ۱۰ ثانیه ۳۹ کیلومتر (۲۴ مایل)
۱۶ ژوئیه ۱۳۸۷ ۱۰:۴۶:۲۳ ۱۱۷ Hybrid ۱٫۰۱۰۰ ۰۱ دقیقه ۰۳ ثانیه ۳۵ کیلومتر (۲۲ مایل)
۱۱ دسامبر ۱۳۸۷ ۰۹:۵۸:۳۰ ۱۲۲ حلقه‌ای ۰٫۹۵۳۹ ۰۴ دقیقه ۱۶ ثانیه ۱۹۳ کیلومتر (۱۲۰ مایل)
۴ ژوئیه ۱۳۸۸ ۲۳:۴۹:۲۷ ۱۲۷ کامل ۱٫۰۵۵۲ ۰۳ دقیقه ۲۰ ثانیه ۳۰۲ کیلومتر (۱۸۸ مایل)
۲۹ نوامبر ۱۳۸۸ ۱۱:۴۲:۲۰ ۱۳۲ جزئی ۰٫۶۱۷۰
۲۶ آوریل ۱۳۸۹ ۰۹:۴۲:۲۲ ۹۹ جزئی ۰٫۹۹۴۴
۲۵ مه ۱۳۸۹ ۱۶:۴۸:۱۱ ۱۳۷ جزئی ۰٫۰۵۴۹
۱۹ اکتبر ۱۳۸۹ ۱۷:۴۶:۲۶ ۱۰۴ جزئی ۰٫۷۵۴۵
۱۵ آوریل ۱۳۹۰ ۲۳:۴۰:۳۶ ۱۰۹ Hybrid ۱٫۰۱۳۳ ۰۱ دقیقه ۱۹ ثانیه ۴۸ کیلومتر (۳۰ مایل)
۹ اکتبر ۱۳۹۰ ۰۲:۰۰:۲۶ ۱۱۴ Hybrid ۱٫۰۱۲۰ ۰۱ دقیقه ۰۷ ثانیه ۴۴ کیلومتر (۲۷ مایل)
۵ آوریل ۱۳۹۱ ۰۶:۴۷:۴۱ ۱۱۹ حلقه‌ای ۰٫۹۵۷۰ ۰۴ دقیقه ۱۱ ثانیه ۱۷۶ کیلومتر (۱۰۹ مایل)
۲۸ سپتامبر ۱۳۹۱ ۱۶:۲۶:۳۱ ۱۲۴ کامل ۱٫۰۵۵۷ ۰۴ دقیقه ۲۳ ثانیه ۱۹۵ کیلومتر (۱۲۱ مایل)
۲۴ مارس ۱۳۹۲ ۰۷:۳۶:۴۷ ۱۲۹ جزئی ۰٫۵۸۰۹
۱۷ سپتامبر ۱۳۹۲ ۰۸:۵۱:۰۳ ۱۳۴ جزئی ۰٫۹۰۹۲
۱۱ فوریه ۱۳۹۳ ۱۸:۰۲:۲۶ ۱۰۱ حلقه‌ای ۰٫۹۶۲۸ ۰۲ دقیقه ۲۲ ثانیه ۶۱۸ کیلومتر (۳۸۴ مایل)
۸ اوت ۱۳۹۳ ۱۰:۵۶:۱۸ ۱۰۶ حلقه‌ای ۰٫۹۸۰۴ ۰۱ دقیقه ۲۲ ثانیه ۱۴۰ کیلومتر (۸۷ مایل)
۱ فوریه ۱۳۹۴ ۰۴:۴۷:۴۹ ۱۱۱ کامل ۱٫۰۲۷۰ ۰۲ دقیقه ۱۹ ثانیه ۹۴ کیلومتر (۵۸ مایل)
۲۸ ژوئیه ۱۳۹۴ ۱۴:۴۸:۱۷ ۱۱۶ حلقه‌ای ۰٫۹۵۰۱ ۰۵ دقیقه ۴۰ ثانیه ۱۸۴ کیلومتر (۱۱۴ مایل)
۲۱ ژانویه ۱۳۹۵ ۲۰:۰۵:۲۴ ۱۲۱ کامل ۱٫۰۴۸۷ ۰۴ دقیقه ۲۱ ثانیه ۱۸۰ کیلومتر (۱۱۰ مایل)
۱۷ ژوئیه ۱۳۹۵ ۱۵:۱۴:۱۶ ۱۲۶ حلقه‌ای ۰٫۹۴۹۷ ۰۶ دقیقه ۱۲ ثانیه ۲۳۴ کیلومتر (۱۴۵ مایل)
۱۱ ژانویه ۱۳۹۶ ۱۱:۲۱:۱۴ ۱۳۱ جزئی ۰٫۷۲۸۷
۶ ژوئیه ۱۳۹۶ ۰۹:۲۳:۳۲ ۹۸ جزئی ۰٫۴۳۶۵
۵ ژوئیه ۱۳۹۶ ۱۹:۳۷:۴۰ ۱۳۶ جزئی ۰٫۳۴۴۹
۱ دسامبر ۱۳۹۶ ۰۵:۴۸:۰۳ ۱۰۳ حلقه‌ای ۰٫۹۴۶۳
۲۶ مه ۱۳۹۷ ۲۳:۵۶:۵۱ ۱۰۸ کامل ۱٫۰۶۹۲ ۰۵ دقیقه ۰۱ ثانیه ۲۶۳ کیلومتر (۱۶۳ مایل)
۲۰ نوامبر ۱۳۹۷ ۰۶:۰۴:۱۸ ۱۱۳ حلقه‌ای ۰٫۹۱۷۸ ۰۹ دقیقه ۳۲ ثانیه ۳۳۳ کیلومتر (۲۰۷ مایل)
۱۶ مه ۱۳۹۸ ۱۷:۰۸:۴۱ ۱۱۸ کامل ۱٫۰۷۴۱ ۰۶ دقیقه ۵۹ ثانیه ۲۴۷ کیلومتر (۱۵۳ مایل)
۹ نوامبر ۱۳۹۸ ۰۶:۰۰:۳۴ ۱۲۳ حلقه‌ای ۰٫۹۳۹۷ ۰۸ دقیقه ۰۷ ثانیه ۲۳۸ کیلومتر (۱۴۸ مایل)
۶ مه ۱۳۹۹ ۰۸:۱۸:۲۸ ۱۲۸ جزئی ۰٫۹۹۴۹
۲۹ اکتبر ۱۳۹۹ ۱۲:۱۷:۰۸ ۱۳۳ جزئی ۰٫۹۳۸۰
۲۶ مارس ۱۴۰۰ ۰۲:۴۳:۴۱ ۱۰۰ حلقه‌ای ۰٫۹۵۰۶
۱۸ سپتامبر ۱۴۰۰ ۱۶:۰۹:۴۳ ۱۰۵ کامل ۱٫۰۴۹۰ ۰۲ دقیقه ۵۳ ثانیه ۶۷۹ کیلومتر (۴۲۲ مایل)