فهرست‌های خورشیدگرفتگی‌ها
نمودار یک خورشیدگرفتگی (اندازه‌ها غیرطبیعی‌اند)
شکل هندسی خورشیدگرفتگی
(اندازه‌ها غیرطبیعی‌اند)
سده‌ها

پس از میلاد

خورشیدگرفتگی‌های قابل مشاهده در
چین • بریتانیا • فیلیپین • ایالات متحدهٔ آمریکا • ایران
جستارهای وابسته: فهرست ماه‌گرفتگی‌ها

این فهرست شامل خورشیدگرفتگی‌های قرن سیزدهم پیش از میلاد است که در طی دورهٔ سال ۱۳۰۰ پیش از میلاد تا ۱۲۰۱ پیش از میلاد روی داده‌اند. در این دوره، ۲۵۰ خورشیدگرفتگی رخ داد که ۹۳ مورد آن خورشیدگرفتگی جزئی، ۸۶ مورد خورشیدگرفتگی حلقه‌ای، ۶۴ خورشیدگرفتگی کامل و ۷ مورد نیز از نوع خورشیدگرفتگی مرکب بود.

تاریخ زمان
بزرگترین گرفت
چرخهٔ ساروس نوع قدر مدت زمان مکان مسیر گرفتگی ناحیهٔ جغرافیایی منبع
-۸۶۹۹-۰۴-۱۵ ۱۵ آوریل ۱۳۰۰ ۰۵:۴۳:۵۶ ۸ جزئی ۰.۱۸۹۳
-۸۶۹۹-۰۵-۱۴ ۱۴ مه ۱۳۰۰ ۱۶:۵۸:۵۰ ۴۶ جزئی ۰.۵۱۶۴
-۸۶۹۹-۱۰-۰۸ ۸ اکتبر ۱۳۰۰ ۱۴:۰۸:۱۴ ۱۳ جزئی ۰.۴۴۶۶
-۸۶۹۹-۱۱-۰۷ ۷ نوامبر ۱۳۰۰ ۰۱:۴۳:۰۳ ۵۱ جزئی ۰.۲۰۸۴
-۸۷۰۰-۰۴-۰۴ ۴ آوریل ۱۲۹۹ ۰۸:۲۳:۳۷ ۱۸ حلقه‌ای ۰.۹۴۱۵ ۰۵m ۵۶s ۳۱۲ کیلومتر (۱۹۴ مایل)
-۸۷۰۰-۰۹-۲۸ ۲۸ سپتامبر ۱۲۹۹ ۰۵:۵۸:۲۴ ۲۳ کامل ۱.۰۴۷۱ ۰۳m ۵۰s ۱۹۹ کیلومتر (۱۲۴ مایل)
-۸۷۰۱-۰۳-۲۴ ۲۴ مارس ۱۲۹۸ ۰۸:۵۶:۲۰ ۲۸ حلقه‌ای ۰.۹۵۵۰ ۰۵m ۳۵s ۱۶۴ کیلومتر (۱۰۲ مایل)
-۸۷۰۱-۰۹-۱۷ ۱۷ سپتامبر ۱۲۹۸ ۲۰:۳۳:۳۶ ۳۳ Hybrid ۱.۰۱۶۸ ۰۱m ۴۰s ۵۸ کیلومتر (۳۶ مایل)
-۸۷۰۲-۰۳-۱۲ ۱۲ مارس ۱۲۹۷ ۱۴:۳۲:۰۲ ۳۸ حلقه‌ای ۰.۹۹۴۳ ۰۰m ۲۷s ۳۱ کیلومتر (۱۹ مایل)
-۸۷۰۲-۰۹-۰۶ ۶ سپتامبر ۱۲۹۷ ۰۵:۳۱:۲۲ ۴۳ حلقه‌ای ۰.۹۵۷۵ ۰۳m ۲۳s ۲۷۱ کیلومتر (۱۶۸ مایل)
-۸۷۰۳-۰۱-۳۱ ۳۱ ژانویه ۱۲۹۶ ۱۸:۰۷:۱۰ ۱۰ جزئی ۰.۷۰۵۷
-۸۷۰۳-۰۳-۰۲ ۲ مارس ۱۲۹۶ ۰۳:۰۷:۱۷ ۴۸ جزئی ۰.۱۶۵۵
-۸۷۰۳-۰۷-۲۷ ۲۷ ژوئیه ۱۲۹۶ ۱۴:۴۸:۵۲ ۱۵ جزئی ۰.۳۳۳۰
-۸۷۰۴-۰۱-۲۱ ۲۱ ژانویه ۱۲۹۵ ۱۰:۱۴:۵۸ ۲۰ کامل ۱.۰۴۲۲ ۰۴m ۱۱s ۱۶۱ کیلومتر (۱۰۰ مایل)
-۸۷۰۴-۰۷-۱۶ ۱۶ ژوئیه ۱۲۹۵ ۱۷:۰۵:۲۰ ۲۵ حلقه‌ای ۰.۹۷۲۷ ۰۳m ۲۴s ۱۲۲ کیلومتر (۷۶ مایل)
-۸۷۰۵-۰۱-۱۰ ۱۰ ژانویه ۱۲۹۴ ۲۳:۰۸:۳۶ ۳۰ حلقه‌ای ۰.۹۹۲۴ ۰۰m ۴۵s ۲۷ کیلومتر (۱۷ مایل)
-۸۷۰۵-۰۷-۰۶ ۶ ژوئیه ۱۲۹۴ ۰۲:۲۶:۳۷ ۳۵ کامل ۱.۰۳۳۵ ۰۳m ۰۴s ۱۱۵ کیلومتر (۷۱ مایل)
-۸۷۰۵-۱۲-۳۱ ۳۱ دسامبر ۱۲۹۴ ۰۵:۰۳:۱۸ ۴۰ حلقه‌ای ۰.۹۲۷۹ ۰۴m ۳۵s ۰۳۶ کیلومتر (۲۲ مایل)
-۸۷۰۶-۰۶-۲۴ ۲۴ ژوئن ۱۲۹۳ ۱۷:۵۱:۴۶ ۴۵ کامل ۱.۰۶۴۲ ۰۳m ۲۲s ۵۴۴ کیلومتر (۳۳۸ مایل)
-۸۷۰۶-۱۱-۱۹ ۱۹ نوامبر ۱۲۹۳ ۰۹:۳۷:۲۸ ۱۲ جزئی ۰.۲۷۸۸
-۸۷۰۷-۰۵-۱۶ ۱۶ مه ۱۲۹۲ ۰۳:۴۱:۱۲ ۱۷ کامل ۱.۰۴۲۲ ۰۳m ۲۱s ۲۸۳ کیلومتر (۱۷۶ مایل)
-۸۷۰۷-۱۱-۰۸ ۸ نوامبر ۱۲۹۲ ۱۳:۱۱:۱۲ ۲۲ حلقه‌ای ۰.۹۶۶۵ ۰۳m ۲۳s ۱۵۹ کیلومتر (۹۹ مایل)
-۸۷۰۸-۰۵-۰۵ ۵ مه ۱۲۹۱ ۱۵:۰۲:۰۶ ۲۷ حلقه‌ای ۰.۹۹۵۱ ۰۰m ۳۰s ۱۷ کیلومتر (۱۱ مایل)
-۸۷۰۸-۱۰-۲۹ ۲۹ اکتبر ۱۲۹۱ ۰۰:۰۳:۵۰ ۳۲ کامل ۱.۰۲۵۴ ۰۲m ۱۴s ۸۶ کیلومتر (۵۳ مایل)
-۸۷۰۹-۰۴-۲۴ ۲۴ آوریل ۱۲۹۰ ۱۹:۰۷:۲۹ ۳۷ حلقه‌ای ۰.۹۴۹۴ ۰۴m ۳۸s ۲۴۶ کیلومتر (۱۵۳ مایل)
-۸۷۰۹-۱۰-۱۸ ۱۸ اکتبر ۱۲۹۰ ۱۵:۲۲:۱۴ ۴۲ کامل ۱.۰۴۳۶ ۰۳m ۰۳s ۲۰۴ کیلومتر (۱۲۷ مایل)
-۸۷۱۰-۰۳-۱۴ ۱۴ مارس ۱۲۸۹ ۰۵:۰۹:۵۱ ۹ جزئی ۰.۲۴۲۱
-۸۷۱۰-۰۴-۱۲ ۱۲ آوریل ۱۲۸۹ ۱۹:۳۷:۵۴ ۴۷ جزئی ۰.۲۴۲۵
-۸۷۱۰-۰۹-۰۷ ۷ سپتامبر ۱۲۸۹ ۱۸:۴۶:۲۴ ۱۴ جزئی ۰.۴۰۷۹
-۸۷۱۰-۱۰-۰۷ ۷ اکتبر ۱۲۸۹ ۰۶:۲۷:۵۰ ۵۲ جزئی ۰.۲۴۴۴
-۸۷۱۱-۰۳-۰۳ ۳ مارس ۱۲۸۸ ۱۲:۴۴:۱۳ ۱۹ Hybrid ۱.۰۱۰۵ ۰۰m ۴۹s ۴۵ کیلومتر (۲۸ مایل)
-۸۷۱۱-۰۸-۲۸ ۲۸ اوت ۱۲۸۸ ۰۱:۴۵:۳۷ ۲۴ حلقه‌ای ۰.۹۴۹۹ ۰۴m ۲۳s ۲۳۸ کیلومتر (۱۴۸ مایل)
-۸۷۱۲-۰۲-۲۱ ۲۱ فوریه ۱۲۸۷ ۰۲:۴۱:۵۸ ۲۹ کامل ۱.۰۵۶۹ ۰۴m ۵۶s ۱۸۹ کیلومتر (۱۱۷ مایل)
-۸۷۱۲-۰۸-۱۷ ۱۷ اوت ۱۲۸۷ ۰۲:۳۲:۳۷ ۳۴ حلقه‌ای ۰.۹۳۴۳ ۰۸m ۰۸s ۲۴۶ کیلومتر (۱۵۳ مایل)
-۸۷۱۳-۰۲-۱۰ ۱۰ فوریه ۱۲۸۶ ۱۹:۰۹:۴۴ ۳۹ کامل ۱.۰۴۸۸ ۰۳m ۵۶s ۲۸۵ کیلومتر (۱۷۷ مایل)
-۸۷۱۳-۰۸-۰۶ ۶ اوت ۱۲۸۶ ۰۳:۳۱:۱۱ ۴۴ حلقه‌ای ۰.۹۵۴۰ ۰۵m ۰۶s ۲۷۶ کیلومتر (۱۷۱ مایل)
-۸۷۱۴-۰۱-۰۱ ۱ ژانویه ۱۲۸۵ ۲۰:۲۲:۴۲ ۱۱ جزئی ۰.۶۰۳۰
-۸۷۱۴-۰۶-۲۶ ۲۶ ژوئن ۱۲۸۵ ۰۱:۴۹:۳۹ ۱۶ جزئی ۰.۷۶۳۳
-۸۷۱۴-۰۷-۲۵ ۲۵ ژوئیه ۱۲۸۵ ۱۱:۰۲:۳۱ ۵۴ جزئی ۰.۰۹۹۳
-۸۷۱۴-۱۲-۲۱ ۲۱ دسامبر ۱۲۸۵ ۰۰:۰۵:۴۴ ۲۱ حلقه‌ای ۰.۹۲۴۹ ۰۷m ۱۶s ۳۴۰ کیلومتر (۲۱۰ مایل)
-۸۷۱۵-۰۶-۱۵ ۱۵ ژوئن ۱۲۸۴ ۱۸:۱۴:۰۹ ۲۶ کامل ۱.۰۷۹۳ ۰۶m ۰۳s ۲۷۶ کیلومتر (۱۷۱ مایل)
-۸۷۱۵-۱۲-۰۹ ۹ دسامبر ۱۲۸۴ ۲۳:۱۰:۰۶ ۳۱ حلقه‌ای ۰.۹۲۰۵ ۱۱m ۱۱s ۳۰۳ کیلومتر (۱۸۸ مایل)
-۸۷۱۶-۰۶-۰۵ ۵ ژوئن ۱۲۸۳ ۱۱:۰۶:۳۶ ۳۶ کامل ۱.۰۵۹۸ ۰۵m ۵۴s ۲۱۲ کیلومتر (۱۳۲ مایل)
-۸۷۱۶-۱۱-۲۹ ۲۹ نوامبر ۱۲۸۳ ۰۱:۱۰:۱۹ ۴۱ حلقه‌ای ۰.۹۵۱۲ ۰۵m ۲۲s ۲۹۹ کیلومتر (۱۸۶ مایل)
-۸۷۱۷-۰۴-۲۶ ۲۶ آوریل ۱۲۸۲ ۱۲:۲۷:۵۳ ۸ جزئی ۰.۰۴۷۱
-۸۷۱۷-۰۵-۲۵ ۲۵ مه ۱۲۸۲ ۲۳:۵۱:۰۴ ۴۶ جزئی ۰.۶۵۱۷
-۸۷۱۷-۱۰-۱۹ ۱۹ اکتبر ۱۲۸۲ ۲۲:۵۰:۱۸ ۱۳ جزئی ۰.۴۳۹۵
-۸۷۱۷-۱۱-۱۸ ۱۸ نوامبر ۱۲۸۲ ۱۰:۲۷:۱۰ ۵۱ جزئی ۰.۲۱۲۵
-۸۷۱۸-۰۴-۱۴ ۱۴ آوریل ۱۲۸۱ ۱۴:۵۲:۴۳ ۱۸ حلقه‌ای ۰.۹۴۱۳ ۰۵m ۲۲s ۳۶۵ کیلومتر (۲۲۷ مایل)
-۸۷۱۸-۱۰-۰۸ ۸ اکتبر ۱۲۸۱ ۱۴:۳۶:۴۰ ۲۳ کامل ۱.۰۴۳۵ ۰۳m ۲۶s ۱۸۷ کیلومتر (۱۱۶ مایل)
-۸۷۱۹-۰۴-۰۳ ۳ آوریل ۱۲۸۰ ۱۵:۴۱:۳۱ ۲۸ حلقه‌ای ۰.۹۵۹۶ ۰۴m ۵۸s ۱۴۷ کیلومتر (۹۱ مایل)
-۸۷۱۹-۰۹-۲۸ ۲۸ سپتامبر ۱۲۸۰ ۰۴:۵۰:۳۸ ۳۳ Hybrid ۱.۰۱۱۰ ۰۱m ۰۷s ۳۸ کیلومتر (۲۴ مایل)
-۸۷۲۰-۰۳-۲۳ ۲۳ مارس ۱۲۷۹ ۲۱:۵۱:۳۰ ۳۸ Hybrid ۱.۰۰۱۸ ۰۰m ۰۹s ۹ کیلومتر (۵٫۶ مایل)
-۸۷۲۰-۰۹-۱۷ ۱۷ سپتامبر ۱۲۷۹ ۱۳:۱۵:۵۷ ۴۳ حلقه‌ای ۰.۹۵۲۳ ۰۴m ۰۴s ۲۸۶ کیلومتر (۱۷۸ مایل)
-۸۷۲۱-۰۲-۱۲ ۱۲ فوریه ۱۲۷۸ ۰۲:۲۳:۰۵ ۱۰ جزئی ۰.۶۵۱۳
-۸۷۲۱-۰۳-۱۳ ۱۳ مارس ۱۲۷۸ ۱۰:۵۵:۱۷ ۴۸ جزئی ۰.۲۵۹۷
-۸۷۲۱-۰۸-۰۷ ۷ اوت ۱۲۷۸ ۲۱:۴۰:۰۶ ۱۵ جزئی ۰.۲۳۴۰
-۸۷۲۱-۰۹-۰۶ ۶ سپتامبر ۱۲۷۸ ۱۴:۴۹:۰۱ ۵۳ جزئی ۰.۰۶۰۴
-۸۷۲۲-۰۲-۰۱ ۱ فوریه ۱۲۷۷ ۱۸:۳۶:۴۲ ۲۰ کامل ۱.۰۴۳۰ ۰۴m ۱۳s ۱۶۷ کیلومتر (۱۰۴ مایل)
-۸۷۲۲-۰۷-۲۷ ۲۷ ژوئیه ۱۲۷۷ ۰۰:۰۹:۲۹ ۲۵ حلقه‌ای ۰.۹۷۲۴ ۰۳m ۲۰s ۱۳۱ کیلومتر (۸۱ مایل)
-۸۷۲۳-۰۱-۲۱ ۲۱ ژانویه ۱۲۷۶ ۰۷:۲۰:۰۲ ۳۰ حلقه‌ای ۰.۹۹۲۰ ۰۰m ۴۸s ۲۹ کیلومتر (۱۸ مایل)
-۸۷۲۳-۰۷-۱۶ ۱۶ ژوئیه ۱۲۷۶ ۰۹:۵۱:۱۱ ۳۵ کامل ۱.۰۳۴۷ ۰۳m ۱۶s ۱۱۸ کیلومتر (۷۳ مایل)
-۸۷۲۴-۰۱-۱۰ ۱۰ ژانویه ۱۲۷۵ ۱۲:۵۸:۰۰ ۴۰ حلقه‌ای ۰.۹۲۸۸ ۰۴m ۳۹s ۸۷۳ کیلومتر (۵۴۲ مایل)
-۸۷۲۴-۰۷-۰۶ ۶ ژوئیه ۱۲۷۵ ۰۱:۲۴:۰۵ ۴۵ کامل ۱.۰۶۵۸ ۰۳m ۴۱s ۴۱۵ کیلومتر (۲۵۸ مایل)
-۸۷۲۴-۱۱-۳۰ ۳۰ نوامبر ۱۲۷۵ ۱۷:۴۳:۴۷ ۱۲ جزئی ۰.۲۷۶۴
-۸۷۲۵-۰۵-۲۷ ۲۷ مه ۱۲۷۴ ۱۰:۵۲:۴۱ ۱۷ کامل ۱.۰۳۵۶ ۰۲m ۴۳s ۳۸۹ کیلومتر (۲۴۲ مایل)
-۸۷۲۵-۱۱-۱۹ ۱۹ نوامبر ۱۲۷۴ ۲۱:۳۹:۴۲ ۲۲ حلقه‌ای ۰.۹۶۹۱ ۰۳m ۱۳s ۱۴۷ کیلومتر (۹۱ مایل)
-۸۷۲۶-۰۵-۱۵ ۱۵ مه ۱۲۷۳ ۲۱:۴۷:۱۸ ۲۷ حلقه‌ای ۰.۹۹۱۹ ۰۰m ۵۲s ۲۹ کیلومتر (۱۸ مایل)
-۸۷۲۶-۱۱-۰۸ ۸ نوامبر ۱۲۷۳ ۰۸:۵۰:۳۷ ۳۲ کامل ۱.۰۲۶۷ ۰۲m ۲۱s ۹۱ کیلومتر (۵۷ مایل)
-۸۷۲۷-۰۵-۰۵ ۵ مه ۱۲۷۲ ۰۱:۳۰:۲۸ ۳۷ حلقه‌ای ۰.۹۵۰۲ ۰۴m ۴۱s ۲۲۳ کیلومتر (۱۳۹ مایل)
-۸۷۲۷-۱۰-۲۹ ۲۹ اکتبر ۱۲۷۲ ۰۰:۱۱:۰۱ ۴۲ کامل ۱.۰۴۱۸ ۰۲m ۵۱s ۱۹۶ کیلومتر (۱۲۲ مایل)
-۸۷۲۸-۰۳-۲۵ ۲۵ مارس ۱۲۷۱ ۱۲:۰۶:۵۴ ۹ جزئی ۰.۱۳۶۷
-۸۷۲۸-۰۴-۲۴ ۲۴ آوریل ۱۲۷۱ ۰۲:۰۶:۰۷ ۴۷ جزئی ۰.۳۸۴۰
-۸۷۲۸-۰۹-۱۹ ۱۹ سپتامبر ۱۲۷۱ ۰۲:۵۰:۵۰ ۱۴ جزئی ۰.۳۵۷۵
-۸۷۲۸-۱۰-۱۸ ۱۸ اکتبر ۱۲۷۱ ۱۵:۰۲:۵۶ ۵۲ جزئی ۰.۲۵۳۵
-۸۷۲۹-۰۳-۱۴ ۱۴ مارس ۱۲۷۰ ۲۰:۱۶:۰۳ ۱۹ کامل ۱.۰۱۶۲ ۰۱m ۱۵s ۷۴ کیلومتر (۴۶ مایل)
-۸۷۲۹-۰۹-۰۸ ۸ سپتامبر ۱۲۷۰ ۰۹:۱۵:۴۱ ۲۴ حلقه‌ای ۰.۹۴۳۹ ۰۴m ۵۸s ۲۷۹ کیلومتر (۱۷۳ مایل)
-۸۷۳۰-۰۳-۰۳ ۳ مارس ۱۲۶۹ ۱۰:۴۰:۳۷ ۲۹ کامل ۱.۰۶۱۹ ۰۵m ۱۳s ۲۰۴ کیلومتر (۱۲۷ مایل)
-۸۷۳۰-۰۸-۲۷ ۲۷ اوت ۱۲۶۹ ۰۹:۴۰:۱۳ ۳۴ حلقه‌ای ۰.۹۳۱۳ ۰۸m ۱۵s ۲۵۷ کیلومتر (۱۶۰ مایل)
-۸۷۳۱-۰۲-۲۱ ۲۱ فوریه ۱۲۶۸ ۰۳:۱۸:۳۲ ۳۹ کامل ۱.۰۵۱۵ ۰۴m ۰۵s ۲۷۵ کیلومتر (۱۷۱ مایل)
-۸۷۳۱-۰۸-۱۶ ۱۶ اوت ۱۲۶۸ ۱۰:۴۴:۲۵ ۴۴ حلقه‌ای ۰.۹۵۴۶ ۰۴m ۵۹s ۲۴۴ کیلومتر (۱۵۲ مایل)
-۸۷۳۲-۰۱-۱۲ ۱۲ ژانویه ۱۲۶۷ ۰۴:۳۵:۰۶ ۱۱ جزئی ۰.۵۷۴۳
-۸۷۳۲-۰۷-۰۷ ۷ ژوئیه ۱۲۶۷ ۰۹:۱۳:۳۰ ۱۶ جزئی ۰.۶۴۴۴
-۸۷۳۲-۰۸-۰۵ ۵ اوت ۱۲۶۷ ۱۸:۳۳:۵۲ ۵۴ جزئی ۰.۲۰۵۶
-۸۷۳۳-۰۱-۰۱ ۱ ژانویه ۱۲۶۶ ۰۸:۰۱:۳۷ ۲۱ حلقه‌ای ۰.۹۲۵۲ ۰۷m ۰۷s ۳۴۲ کیلومتر (۲۱۳ مایل)
-۸۷۳۳-۰۶-۲۷ ۲۷ ژوئن ۱۲۶۶ ۰۱:۴۴:۱۵ ۲۶ کامل ۱.۰۷۷۳ ۰۵m ۳۹s ۲۷۹ کیلومتر (۱۷۳ مایل)
-۸۷۳۳-۱۲-۲۱ ۲۱ دسامبر ۱۲۶۶ ۰۷:۰۷:۴۰ ۳۱ حلقه‌ای ۰.۹۲۲۹ ۱۰m ۴۴s ۲۹۳ کیلومتر (۱۸۲ مایل)
-۸۷۳۴-۰۶-۱۵ ۱۵ ژوئن ۱۲۶۵ ۱۸:۲۵:۳۸ ۳۶ کامل ۱.۰۵۶۴ ۰۵m ۳۸s ۱۹۵ کیلومتر (۱۲۱ مایل)
-۸۷۳۴-۱۲-۰۹ ۹ دسامبر ۱۲۶۵ ۰۹:۳۱:۳۱ ۴۱ حلقه‌ای ۰.۹۵۴۸ ۰۵m ۰۳s ۲۷۴ کیلومتر (۱۷۰ مایل)
-۸۷۳۵-۰۶-۰۵ ۵ ژوئن ۱۲۶۴ ۰۶:۴۳:۲۳ ۴۶ جزئی ۰.۷۸۴۷
-۸۷۳۵-۱۰-۳۰ ۳۰ اکتبر ۱۲۶۴ ۰۷:۳۶:۳۶ ۱۳ جزئی ۰.۴۳۷۶
-۸۷۳۵-۱۱-۲۸ ۲۸ نوامبر ۱۲۶۴ ۱۹:۱۱:۳۳ ۵۱ جزئی ۰.۲۱۷۲
-۸۷۳۶-۰۴-۲۵ ۲۵ آوریل ۱۲۶۳ ۲۱:۱۶:۴۲ ۱۸ حلقه‌ای ۰.۹۴۰۳ ۰۴m ۴۹s ۴۸۷ کیلومتر (۳۰۳ مایل)
-۸۷۳۶-۱۰-۱۹ ۱۹ اکتبر ۱۲۶۳ ۲۳:۲۰:۲۲ ۲۳ کامل ۱.۰۴۰۴ ۰۳m ۰۵s ۱۷۵ کیلومتر (۱۰۹ مایل)
-۸۷۳۷-۰۴-۱۴ ۱۴ آوریل ۱۲۶۲ ۲۲:۱۹:۲۲ ۲۸ حلقه‌ای ۰.۹۶۳۸ ۰۴m ۲۱s ۱۳۲ کیلومتر (۸۲ مایل)
-۸۷۳۷-۱۰-۰۹ ۹ اکتبر ۱۲۶۲ ۱۳:۱۵:۰۳ ۳۳ Hybrid ۱.۰۰۵۶ ۰۰m ۳۵s ۱۹ کیلومتر (۱۲ مایل)
-۸۷۳۸-۰۴-۰۳ ۳ آوریل ۱۲۶۱ ۰۵:۰۴:۱۷ ۳۸ Hybrid ۱.۰۰۸۸ ۰۰m ۴۸s ۴۰ کیلومتر (۲۵ مایل)
-۸۷۳۸-۰۹-۲۷ ۲۷ سپتامبر ۱۲۶۱ ۲۱:۰۸:۲۴ ۴۳ حلقه‌ای ۰.۹۴۷۴ ۰۴m ۴۸s ۳۰۴ کیلومتر (۱۸۹ مایل)
-۸۷۳۹-۰۲-۲۲ ۲۲ فوریه ۱۲۶۰ ۱۰:۳۰:۲۶ ۱۰ جزئی ۰.۵۸۲۳
-۸۷۳۹-۰۳-۲۳ ۲۳ مارس ۱۲۶۰ ۱۸:۳۶:۲۷ ۴۸ جزئی ۰.۳۶۶۹
-۸۷۳۹-۰۸-۱۸ ۱۸ اوت ۱۲۶۰ ۰۴:۴۱:۲۵ ۱۵ جزئی ۰.۱۴۹۲
-۸۷۳۹-۰۹-۱۶ ۱۶ سپتامبر ۱۲۶۰ ۲۲:۱۵:۳۹ ۵۳ جزئی ۰.۱۱۲۲
-۸۷۴۰-۰۲-۱۲ ۱۲ فوریه ۱۲۵۹ ۰۲:۴۹:۵۰ ۲۰ کامل ۱.۰۴۳۸ ۰۴m ۱۱s ۱۷۴ کیلومتر (۱۰۸ مایل)
-۸۷۴۰-۰۸-۰۷ ۷ اوت ۱۲۵۹ ۰۷:۲۲:۱۱ ۲۵ حلقه‌ای ۰.۹۷۱۷ ۰۳m ۱۵s ۱۴۴ کیلومتر (۸۹ مایل)
-۸۷۴۱-۰۲-۰۱ ۱ فوریه ۱۲۵۸ ۱۵:۲۳:۰۵ ۳۰ حلقه‌ای ۰.۹۹۱۹ ۰۰m ۵۰s ۲۹ کیلومتر (۱۸ مایل)
-۸۷۴۱-۰۷-۲۷ ۲۷ ژوئیه ۱۲۵۸ ۱۷:۲۳:۱۳ ۳۵ کامل ۱.۰۳۵۲ ۰۳m ۲۴s ۱۱۹ کیلومتر (۷۴ مایل)
-۸۷۴۲-۰۱-۲۱ ۲۱ ژانویه ۱۲۵۷ ۲۰:۴۴:۱۱ ۴۰ حلقه‌ای ۰.۹۳۰۲ ۰۴m ۴۵s ۷۲۲ کیلومتر (۴۴۹ مایل)
-۸۷۴۲-۰۷-۱۶ ۱۶ ژوئیه ۱۲۵۷ ۰۹:۰۲:۳۸ ۴۵ کامل ۱.۰۶۶۰ ۰۳m ۵۵s ۳۵۳ کیلومتر (۲۱۹ مایل)
-۸۷۴۲-۱۲-۱۱ ۱۱ دسامبر ۱۲۵۷ ۰۱:۵۰:۰۴ ۱۲ جزئی ۰.۲۷۳۹
-۸۷۴۳-۰۶-۰۶ ۶ ژوئن ۱۲۵۶ ۱۸:۰۳:۴۳ ۱۷ جزئی ۰.۹۵۱۸
-۸۷۴۳-۰۷-۰۶ ۶ ژوئیه ۱۲۵۶ ۰۱:۵۶:۱۱ ۵۵ جزئی ۰.۰۲۹۶
-۸۷۴۳-۱۱-۳۰ ۳۰ نوامبر ۱۲۵۶ ۰۶:۱۰:۰۱ ۲۲ حلقه‌ای ۰.۹۷۲۳ ۰۲m ۵۹s ۱۳۲ کیلومتر (۸۲ مایل)
-۸۷۴۴-۰۵-۲۷ ۲۷ مه ۱۲۵۵ ۰۴:۳۰:۰۶ ۲۷ حلقه‌ای ۰.۹۸۸۲ ۰۱m ۱۹s ۴۳ کیلومتر (۲۷ مایل)
-۸۷۴۴-۱۱-۱۹ ۱۹ نوامبر ۱۲۵۵ ۱۷:۳۹:۲۹ ۳۲ کامل ۱.۰۲۸۵ ۰۲m ۳۲s ۹۷ کیلومتر (۶۰ مایل)
-۸۷۴۵-۰۵-۱۶ ۱۶ مه ۱۲۵۴ ۰۷:۴۹:۵۹ ۳۷ حلقه‌ای ۰.۹۵۰۵ ۰۴m ۴۹s ۲۰۸ کیلومتر (۱۲۹ مایل)
-۸۷۴۵-۱۱-۰۹ ۹ نوامبر ۱۲۵۴ ۰۹:۰۲:۴۵ ۴۲ کامل ۱.۰۴۰۵ ۰۲m ۴۳s ۱۹۰ کیلومتر (۱۲۰ مایل)
-۸۷۴۶-۰۴-۰۴ ۴ آوریل ۱۲۵۳ ۱۸:۵۹:۲۳ ۹ جزئی ۰.۰۲۲۶
-۸۷۴۶-۰۵-۰۴ ۴ مه ۱۲۵۳ ۰۸:۳۳:۱۰ ۴۷ جزئی ۰.۵۳۰۶
-۸۷۴۶-۰۹-۲۹ ۲۹ سپتامبر ۱۲۵۳ ۱۱:۰۱:۲۸ ۱۴ جزئی ۰.۳۱۷۶
-۸۷۴۶-۱۰-۲۸ ۲۸ اکتبر ۱۲۵۳ ۲۳:۴۰:۵۴ ۵۲ جزئی ۰.۲۵۷۳
-۸۷۴۷-۰۳-۲۵ ۲۵ مارس ۱۲۵۲ ۰۳:۴۳:۱۷ ۱۹ کامل ۱.۰۲۱۴ ۰۱m ۳۸s ۱۰۴ کیلومتر (۶۵ مایل)
-۸۷۴۷-۰۹-۱۸ ۱۸ سپتامبر ۱۲۵۲ ۱۶:۵۳:۲۶ ۲۴ حلقه‌ای ۰.۹۳۸۴ ۰۵m ۳۴s ۳۱۹ کیلومتر (۱۹۸ مایل)
-۸۷۴۸-۰۳-۱۴ ۱۴ مارس ۱۲۵۱ ۱۸:۳۱:۴۱ ۲۹ کامل ۱.۰۶۶۵ ۰۵m ۲۹s ۲۱۷ کیلومتر (۱۳۵ مایل)
-۸۷۴۸-۰۹-۰۷ ۷ سپتامبر ۱۲۵۱ ۱۶:۵۷:۴۱ ۳۴ حلقه‌ای ۰.۹۲۸۵ ۰۸m ۲۴s ۲۶۸ کیلومتر (۱۶۷ مایل)
-۸۷۴۹-۰۳-۰۴ ۴ مارس ۱۲۵۰ ۱۱:۱۷:۳۲ ۳۹ کامل ۱.۰۵۴۲ ۰۴m ۱۴s ۲۶۵ کیلومتر (۱۶۵ مایل)
-۸۷۴۹-۰۸-۲۷ ۲۷ اوت ۱۲۵۰ ۱۸:۰۹:۳۵ ۴۴ حلقه‌ای ۰.۹۵۴۹ ۰۴m ۵۰s ۲۲۵ کیلومتر (۱۴۰ مایل)
-۸۷۵۰-۰۱-۲۳ ۲۳ ژانویه ۱۲۴۹ ۱۲:۳۶:۴۲ ۱۱ جزئی ۰.۵۳۱۰
-۸۷۵۰-۰۲-۲۲ ۲۲ فوریه ۱۲۴۹ ۰۱:۱۹:۲۰ ۴۹ جزئی ۰.۰۴۹۳
-۸۷۵۰-۰۷-۱۷ ۱۷ ژوئیه ۱۲۴۹ ۱۶:۴۵:۵۸ ۱۶ جزئی ۰.۵۳۶۶
-۸۷۵۰-۰۸-۱۶ ۱۶ اوت ۱۲۴۹ ۰۲:۱۶:۵۷ ۵۴ جزئی ۰.۲۹۷۰
-۸۷۵۱-۰۱-۱۱ ۱۱ ژانویه ۱۲۴۸ ۱۵:۴۹:۴۷ ۲۱ حلقه‌ای ۰.۹۲۶۰ ۰۶m ۵۶s ۳۴۳ کیلومتر (۲۱۳ مایل)
-۸۷۵۱-۰۷-۰۷ ۷ ژوئیه ۱۲۴۸ ۰۹:۱۸:۲۳ ۲۶ کامل ۱.۰۷۴۴ ۰۵m ۱۴s ۲۸۱ کیلومتر (۱۷۵ مایل)
-۸۷۵۱-۱۲-۳۱ ۳۱ دسامبر ۱۲۴۸ ۱۵:۰۱:۴۷ ۳۱ حلقه‌ای ۰.۹۲۵۹ ۱۰m ۰۶s ۲۸۰ کیلومتر (۱۷۰ مایل)
-۸۷۵۲-۰۶-۲۷ ۲۷ ژوئن ۱۲۴۷ ۰۱:۴۵:۲۱ ۳۶ کامل ۱.۰۵۲۲ ۰۵m ۱۳s ۱۷۸ کیلومتر (۱۱۱ مایل)
-۸۷۵۲-۱۲-۲۰ ۲۰ دسامبر ۱۲۴۷ ۱۷:۵۱:۳۹ ۴۱ حلقه‌ای ۰.۹۵۹۱ ۰۴m ۳۶s ۲۴۴ کیلومتر (۱۵۲ مایل)
-۸۷۵۳-۰۶-۱۶ ۱۶ ژوئن ۱۲۴۶ ۱۳:۳۴:۰۶ ۴۶ جزئی ۰.۹۱۷۷
-۸۷۵۳-۱۱-۱۰ ۱۰ نوامبر ۱۲۴۶ ۱۶:۲۷:۳۸ ۱۳ جزئی ۰.۴۴۱۵
-۸۷۵۳-۱۲-۱۰ ۱۰ دسامبر ۱۲۴۶ ۰۳:۵۶:۱۷ ۵۱ جزئی ۰.۲۲۲۲
-۸۷۵۴-۰۵-۰۶ ۶ مه ۱۲۴۵ ۰۳:۳۶:۵۲ ۱۸ حلقه‌ای ۰.۹۳۷۴ ۰۴m ۱۶s ۱۴۵ کیلومتر (۹۰ مایل)
-۸۷۵۴-۱۰-۳۰ ۳۰ اکتبر ۱۲۴۵ ۰۸:۰۸:۰۴ ۲۳ کامل ۱.۰۳۷۷ ۰۲m ۴۸s ۱۶۵ کیلومتر (۱۰۳ مایل)
-۸۷۵۵-۰۴-۲۵ ۲۵ آوریل ۱۲۴۴ ۰۴:۵۶:۰۵ ۲۸ حلقه‌ای ۰.۹۶۷۷ ۰۳m ۴۵s ۱۱۹ کیلومتر (۷۴ مایل)
-۸۷۵۵-۱۰-۱۹ ۱۹ اکتبر ۱۲۴۴ ۲۱:۴۴:۱۳ ۳۳ Hybrid ۱.۰۰۰۶ ۰۰m ۰۴s ۲ کیلومتر (۱٫۲ مایل)
-۸۷۵۶-۰۴-۱۴ ۱۴ آوریل ۱۲۴۳ ۱۲:۱۳:۳۹ ۳۸ کامل ۱.۰۱۵۵ ۰۱m ۲۹s ۶۴ کیلومتر (۴۰ مایل)
-۸۷۵۶-۱۰-۰۹ ۹ اکتبر ۱۲۴۳ ۰۵:۰۶:۴۱ ۴۳ حلقه‌ای ۰.۹۴۲۸ ۰۵m ۳۳s ۳۲۴ کیلومتر (۲۰۱ مایل)
-۸۷۵۷-۰۳-۰۵ ۵ مارس ۱۲۴۲ ۱۸:۳۰:۴۵ ۱۰ جزئی ۰.۵۰۱۰
-۸۷۵۷-۰۴-۰۴ ۴ آوریل ۱۲۴۲ ۰۲:۱۲:۳۱ ۴۸ جزئی ۰.۴۸۴۵
-۸۷۵۷-۰۸-۲۹ ۲۹ اوت ۱۲۴۲ ۱۱:۵۳:۰۱ ۱۵ جزئی ۰.۰۷۸۵
-۸۷۵۷-۰۹-۲۸ ۲۸ سپتامبر ۱۲۴۲ ۰۵:۵۰:۳۶ ۵۳ جزئی ۰.۱۵۲۷
-۸۷۵۸-۰۲-۲۳ ۲۳ فوریه ۱۲۴۱ ۱۰:۵۳:۳۸ ۲۰ کامل ۱.۰۴۴۲ ۰۴m ۰۶s ۱۸۱ کیلومتر (۱۱۲ مایل)
-۸۷۵۸-۰۸-۱۷ ۱۷ اوت ۱۲۴۱ ۱۴:۴۶:۵۱ ۲۵ حلقه‌ای ۰.۹۷۰۹ ۰۳m ۰۸s ۱۵۹ کیلومتر (۹۹ مایل)
-۸۷۵۹-۰۲-۱۱ ۱۱ فوریه ۱۲۴۰ ۲۳:۱۶:۱۰ ۳۰ حلقه‌ای ۰.۹۹۱۸ ۰۰m ۵۲s ۲۹ کیلومتر (۱۸ مایل)
-۸۷۵۹-۰۸-۰۷ ۷ اوت ۱۲۴۰ ۰۱:۰۴:۰۷ ۳۵ کامل ۱.۰۳۵۴ ۰۳m ۲۸s ۱۱۹ کیلومتر (۷۴ مایل)
-۸۷۶۰-۰۲-۰۱ ۱ فوریه ۱۲۳۹ ۰۴:۲۰:۳۸ ۴۰ حلقه‌ای ۰.۹۳۲۱ ۰۴m ۵۲s ۵۹۶ کیلومتر (۳۷۰ مایل)
-۸۷۶۰-۰۷-۲۷ ۲۷ ژوئیه ۱۲۳۹ ۱۶:۴۸:۰۲ ۴۵ کامل ۱.۰۶۵۱ ۰۴m ۰۴s ۳۱۴ کیلومتر (۱۹۵ مایل)
-۸۷۶۰-۱۲-۲۲ ۲۲ دسامبر ۱۲۳۹ ۰۹:۵۲:۱۶ ۱۲ جزئی ۰.۲۶۴۵
-۸۷۶۱-۰۶-۱۸ ۱۸ ژوئن ۱۲۳۸ ۰۱:۱۴:۵۹ ۱۷ جزئی ۰.۸۰۴۷
-۸۷۶۱-۰۷-۱۷ ۱۷ ژوئیه ۱۲۳۸ ۰۹:۲۹:۱۳ ۵۵ جزئی ۰.۱۴۰۸
-۸۷۶۱-۱۲-۱۱ ۱۱ دسامبر ۱۲۳۸ ۱۴:۳۹:۰۸ ۲۲ حلقه‌ای ۰.۹۷۶۲ ۰۲m ۳۷s ۱۱۳ کیلومتر (۷۰ مایل)
-۸۷۶۲-۰۶-۰۶ ۶ ژوئن ۱۲۳۷ ۱۱:۱۱:۵۴ ۲۷ حلقه‌ای ۰.۹۸۳۸ ۰۱m ۵۴s ۶۱ کیلومتر (۳۸ مایل)
-۸۷۶۲-۱۱-۳۰ ۳۰ نوامبر ۱۲۳۷ ۰۲:۲۸:۳۵ ۳۲ کامل ۱.۰۳۰۸ ۰۲m ۴۶s ۱۰۴ کیلومتر (۶۵ مایل)
-۸۷۶۳-۰۵-۲۶ ۲۶ مه ۱۲۳۶ ۱۴:۰۸:۲۶ ۳۷ حلقه‌ای ۰.۹۵۰۲ ۰۵m ۰۳s ۱۹۹ کیلومتر (۱۲۴ مایل)
-۸۷۶۳-۱۱-۱۹ ۱۹ نوامبر ۱۲۳۶ ۱۷:۵۷:۱۱ ۴۲ کامل ۱.۰۳۹۶ ۰۲m ۳۶s ۱۸۷ کیلومتر (۱۱۶ مایل)
-۸۷۶۴-۰۵-۱۵ ۱۵ مه ۱۲۳۵ ۱۴:۵۷:۰۳ ۴۷ جزئی ۰.۶۸۴۴
-۸۷۶۴-۱۰-۱۰ ۱۰ اکتبر ۱۲۳۵ ۱۹:۱۹:۰۲ ۱۴ جزئی ۰.۲۸۹۴
-۸۷۶۴-۱۱-۰۹ ۹ نوامبر ۱۲۳۵ ۰۸:۲۳:۰۸ ۵۲ جزئی ۰.۲۵۳۴
-۸۷۶۵-۰۴-۰۵ ۵ آوریل ۱۲۳۴ ۱۱:۰۴:۲۴ ۱۹ کامل ۱.۰۲۶۱ ۰۱m ۵۹s ۱۴۰ کیلومتر (۸۷ مایل)
-۸۷۶۵-۰۹-۳۰ ۳۰ سپتامبر ۱۲۳۴ ۰۰:۳۹:۲۸ ۲۴ حلقه‌ای ۰.۹۳۳۴ ۰۶m ۱۲s ۳۵۹ کیلومتر (۲۲۳ مایل)
-۸۷۶۶-۰۳-۲۵ ۲۵ مارس ۱۲۳۳ ۰۲:۱۶:۱۷ ۲۹ کامل ۱.۰۷۰۷ ۰۵m ۴۵s ۲۳۰ کیلومتر (۱۴۰ مایل)
-۸۷۶۶-۰۹-۱۸ ۱۸ سپتامبر ۱۲۳۳ ۰۰:۲۵:۲۷ ۳۴ حلقه‌ای ۰.۹۲۶۱ ۰۸m ۳۶s ۲۷۸ کیلومتر (۱۷۳ مایل)
-۸۷۶۷-۰۳-۱۴ ۱۴ مارس ۱۲۳۲ ۱۹:۰۹:۴۸ ۳۹ کامل ۱.۰۵۶۴ ۰۴m ۲۰s ۲۵۶ کیلومتر (۱۵۹ مایل)
-۸۷۶۷-۰۹-۰۷ ۷ سپتامبر ۱۲۳۲ ۰۱:۴۳:۵۸ ۴۴ حلقه‌ای ۰.۹۵۵۰ ۰۴m ۴۰s ۲۱۳ کیلومتر (۱۳۲ مایل)
-۸۷۶۸-۰۲-۰۲ ۲ فوریه ۱۲۳۱ ۲۰:۳۰:۴۹ ۱۱ جزئی ۰.۴۷۸۵
-۸۷۶۸-۰۳-۰۴ ۴ مارس ۱۲۳۱ ۰۹:۰۲:۱۴ ۴۹ جزئی ۰.۱۱۸۹
-۸۷۶۸-۰۷-۲۹ ۲۹ ژوئیه ۱۲۳۱ ۰۰:۲۵:۱۰ ۱۶ جزئی ۰.۴۳۷۷
-۸۷۶۸-۰۸-۲۷ ۲۷ اوت ۱۲۳۱ ۱۰:۰۸:۴۷ ۵۴ جزئی ۰.۳۷۷۲
-۸۷۶۹-۰۱-۲۲ ۲۲ ژانویه ۱۲۳۰ ۲۳:۲۹:۰۵ ۲۱ حلقه‌ای ۰.۹۲۷۱ ۰۶m ۴۲s ۳۴۴ کیلومتر (۲۱۴ مایل)
-۸۷۶۹-۰۷-۱۸ ۱۸ ژوئیه ۱۲۳۰ ۱۶:۵۸:۱۰ ۲۶ کامل ۱.۰۷۰۹ ۰۴m ۴۹s ۲۸۱ کیلومتر (۱۷۵ مایل)
-۸۷۷۰-۰۱-۱۱ ۱۱ ژانویه ۱۲۲۹ ۲۲:۴۹:۰۴ ۳۱ حلقه‌ای ۰.۹۲۹۵ ۰۹m ۱۹s ۲۶۵ کیلومتر (۱۶۵ مایل)
-۸۷۷۰-۰۷-۰۷ ۷ ژوئیه ۱۲۲۹ ۰۹:۰۹:۳۴ ۳۶ کامل ۱.۰۴۷۴ ۰۴m ۴۱s ۱۶۰ کیلومتر (۹۹ مایل)
-۸۷۷۰-۱۲-۳۱ ۳۱ دسامبر ۱۲۲۹ ۰۲:۰۶:۳۳ ۴۱ حلقه‌ای ۰.۹۶۴۱ ۰۴m ۰۲s ۲۰۸ کیلومتر (۱۲۹ مایل)
-۸۷۷۱-۰۶-۲۶ ۲۶ ژوئن ۱۲۲۸ ۲۰:۲۷:۵۰ ۴۶ حلقه‌ای ۰.۹۸۲۰ ۰۱m ۳۷s ۲۵۸ کیلومتر (۱۶۰ مایل)
-۸۷۷۱-۱۱-۲۱ ۲۱ نوامبر ۱۲۲۸ ۰۱:۱۹:۴۹ ۱۳ جزئی ۰.۴۴۶۰
-۸۷۷۱-۱۲-۲۰ ۲۰ دسامبر ۱۲۲۸ ۱۲:۳۷:۴۹ ۵۱ جزئی ۰.۲۳۲۵
-۸۷۷۲-۰۵-۱۷ ۱۷ مه ۱۲۲۷ ۰۹:۵۳:۳۵ ۱۸ جزئی ۰.۸۵۲۱
-۸۷۷۲-۱۱-۱۰ ۱۰ نوامبر ۱۲۲۷ ۱۶:۵۹:۰۰ ۲۳ کامل ۱.۰۳۵۵ ۰۲m ۳۴s ۱۵۶ کیلومتر (۹۷ مایل)
-۸۷۷۳-۰۵-۰۶ ۶ مه ۱۲۲۶ ۱۱:۲۹:۱۷ ۲۸ حلقه‌ای ۰.۹۷۱۱ ۰۳m ۱۲s ۱۰۸ کیلومتر (۶۷ مایل)
-۸۷۷۳-۱۰-۳۱ ۳۱ اکتبر ۱۲۲۶ ۰۶:۱۷:۳۷ ۳۳ حلقه‌ای ۰.۹۹۶۳ ۰۰m ۲۴s ۱۳ کیلومتر (۸٫۱ مایل)
-۸۷۷۴-۰۴-۲۴ ۲۴ آوریل ۱۲۲۵ ۱۹:۱۹:۲۵ ۳۸ کامل ۱.۰۲۱۶ ۰۲m ۰۹s ۸۴ کیلومتر (۵۲ مایل)
-۸۷۷۴-۱۰-۱۹ ۱۹ اکتبر ۱۲۲۵ ۱۳:۱۱:۴۴ ۴۳ حلقه‌ای ۰.۹۳۸۶ ۰۶m ۱۹s ۳۴۴ کیلومتر (۲۱۴ مایل)
-۸۷۷۵-۰۳-۱۶ ۱۶ مارس ۱۲۲۴ ۰۲:۲۳:۲۰ ۱۰ جزئی ۰.۴۰۶۷
-۸۷۷۵-۰۴-۱۴ ۱۴ آوریل ۱۲۲۴ ۰۹:۴۳:۲۶ ۴۸ جزئی ۰.۶۱۲۲
-۸۷۷۵-۰۹-۰۸ ۸ سپتامبر ۱۲۲۴ ۱۹:۱۴:۲۰ ۱۵ جزئی ۰.۰۲۰۹
-۸۷۷۵-۱۰-۰۸ ۸ اکتبر ۱۲۲۴ ۱۳:۳۳:۳۹ ۵۳ جزئی ۰.۱۸۲۵
-۸۷۷۶-۰۳-۰۵ ۵ مارس ۱۲۲۳ ۱۸:۴۸:۵۸ ۲۰ کامل ۱.۰۴۴۴ ۰۳m ۵۶s ۱۸۹ کیلومتر (۱۱۷ مایل)
-۸۷۷۶-۰۸-۲۸ ۲۸ اوت ۱۲۲۳ ۲۲:۲۱:۳۲ ۲۵ حلقه‌ای ۰.۹۷۰۱ ۰۳m ۰۱s ۱۷۶ کیلومتر (۱۰۹ مایل)
-۸۷۷۷-۰۲-۲۳ ۲۳ فوریه ۱۲۲۲ ۰۶:۵۸:۲۳ ۳۰ حلقه‌ای ۰.۹۹۱۸ ۰۰m ۵۳s ۲۹ کیلومتر (۱۸ مایل)
-۸۷۷۷-۰۸-۱۸ ۱۸ اوت ۱۲۲۲ ۰۸:۵۴:۲۶ ۳۵ کامل ۱.۰۳۵۱ ۰۳m ۲۷s ۱۱۸ کیلومتر (۷۳ مایل)
-۸۷۷۸-۰۲-۱۲ ۱۲ فوریه ۱۲۲۱ ۱۱:۴۷:۳۸ ۴۰ حلقه‌ای ۰.۹۳۴۳ ۰۵m ۰۱s ۴۹۷ کیلومتر (۳۰۹ مایل)
-۸۷۷۸-۰۸-۰۷ ۷ اوت ۱۲۲۱ ۰۰:۴۰:۲۹ ۴۵ کامل ۱.۰۶۳۶ ۰۴m ۱۱s ۲۸۵ کیلومتر (۱۷۷ مایل)
-۸۷۷۹-۰۱-۰۱ ۱ ژانویه ۱۲۲۰ ۱۷:۵۰:۵۷ ۱۲ جزئی ۰.۲۴۹۶
-۸۷۷۹-۰۶-۲۸ ۲۸ ژوئن ۱۲۲۰ ۰۸:۲۸:۴۵ ۱۷ جزئی ۰.۶۶۴۶
-۸۷۷۹-۰۷-۲۷ ۲۷ ژوئیه ۱۲۲۰ ۱۷:۰۷:۳۱ ۵۵ جزئی ۰.۲۴۲۰
-۸۷۷۹-۱۲-۲۱ ۲۱ دسامبر ۱۲۲۰ ۲۳:۰۶:۵۵ ۲۲ حلقه‌ای ۰.۹۸۰۶ ۰۲m ۱۰s ۹۳ کیلومتر (۵۸ مایل)
-۸۷۸۰-۰۶-۱۷ ۱۷ ژوئن ۱۲۱۹ ۱۷:۵۳:۱۵ ۲۷ حلقه‌ای ۰.۹۷۹۰ ۰۲m ۳۴s ۸۳ کیلومتر (۵۲ مایل)
-۸۷۸۰-۱۲-۱۱ ۱۱ دسامبر ۱۲۱۹ ۱۱:۱۷:۰۹ ۳۲ کامل ۱.۰۳۳۶ ۰۳m ۰۳s ۱۱۴ کیلومتر (۷۱ مایل)
-۸۷۸۱-۰۶-۰۶ ۶ ژوئن ۱۲۱۸ ۲۰:۲۷:۳۰ ۳۷ حلقه‌ای ۰.۹۴۹۵ ۰۵m ۲۴s ۱۹۶ کیلومتر (۱۲۲ مایل)
-۸۷۸۱-۱۲-۰۱ ۱ دسامبر ۱۲۱۸ ۰۲:۵۰:۱۷ ۴۲ کامل ۱.۰۳۹۲ ۰۲m ۳۳s ۱۸۶ کیلومتر (۱۱۶ مایل)
-۸۷۸۲-۰۵-۲۵ ۲۵ مه ۱۲۱۷ ۲۱:۲۳:۵۱ ۴۷ جزئی ۰.۸۳۶۷
-۸۷۸۲-۱۰-۲۱ ۲۱ اکتبر ۱۲۱۷ ۰۳:۴۱:۳۴ ۱۴ جزئی ۰.۲۷۰۲
-۸۷۸۲-۱۱-۱۹ ۱۹ نوامبر ۱۲۱۷ ۱۷:۰۵:۵۲ ۵۲ جزئی ۰.۲۴۶۶
-۸۷۸۳-۰۴-۱۵ ۱۵ آوریل ۱۲۱۶ ۱۸:۲۲:۳۱ ۱۹ کامل ۱.۰۲۹۹ ۰۲m ۱۴s ۱۸۹ کیلومتر (۱۱۷ مایل)
-۸۷۸۳-۱۰-۱۰ ۱۰ اکتبر ۱۲۱۶ ۰۸:۳۱:۲۰ ۲۴ حلقه‌ای ۰.۹۲۸۹ ۰۶m ۵۳s ۳۹۵ کیلومتر (۲۴۵ مایل)
-۸۷۸۴-۰۴-۰۵ ۵ آوریل ۱۲۱۵ ۰۹:۵۴:۴۲ ۲۹ کامل ۱.۰۷۴۳ ۰۶m ۰۰s ۲۴۲ کیلومتر (۱۵۰ مایل)
-۸۷۸۴-۰۹-۲۹ ۲۹ سپتامبر ۱۲۱۵ ۰۸:۰۲:۲۵ ۳۴ حلقه‌ای ۰.۹۲۳۹ ۰۸m ۴۹s ۲۸۷ کیلومتر (۱۷۸ مایل)
-۸۷۸۵-۰۳-۲۶ ۲۶ مارس ۱۲۱۴ ۰۲:۵۱:۵۳ ۳۹ کامل ۱.۰۵۸۲ ۰۴m ۲۶s ۲۴۶ کیلومتر (۱۵۳ مایل)
-۸۷۸۵-۰۹-۱۸ ۱۸ سپتامبر ۱۲۱۴ ۰۹:۳۰:۳۰ ۴۴ حلقه‌ای ۰.۹۵۵۲ ۰۴m ۲۹s ۲۰۶ کیلومتر (۱۲۸ مایل)
-۸۷۸۶-۰۲-۱۴ ۱۴ فوریه ۱۲۱۳ ۰۴:۱۲:۵۵ ۱۱ جزئی ۰.۴۱۰۱
-۸۷۸۶-۰۳-۱۴ ۱۴ مارس ۱۲۱۳ ۱۶:۳۳:۴۷ ۴۹ جزئی ۰.۲۰۴۰
-۸۷۸۶-۰۸-۰۸ ۸ اوت ۱۲۱۳ ۰۸:۱۳:۲۰ ۱۶ جزئی ۰.۳۵۱۶
-۸۷۸۶-۰۹-۰۶ ۶ سپتامبر ۱۲۱۳ ۱۸:۱۱:۰۱ ۵۴ جزئی ۰.۴۴۳۴
-۸۷۸۷-۰۲-۰۲ ۲ فوریه ۱۲۱۲ ۰۶:۵۸:۴۰ ۲۱ حلقه‌ای ۰.۹۲۸۵ ۰۶m ۲۸s ۳۴۷ کیلومتر (۲۱۶ مایل)
-۸۷۸۷-۰۷-۲۹ ۲۹ ژوئیه ۱۲۱۲ ۰۰:۴۴:۱۶ ۲۶ کامل ۱.۰۶۶۸ ۰۴m ۲۵s ۲۸۰ کیلومتر (۱۷۰ مایل)
-۸۷۸۸-۰۱-۲۲ ۲۲ ژانویه ۱۲۱۱ ۰۶:۳۰:۰۳ ۳۱ حلقه‌ای ۰.۹۳۳۷ ۰۸m ۲۷s ۲۴۸ کیلومتر (۱۵۴ مایل)
-۸۷۸۸-۰۷-۱۸ ۱۸ ژوئیه ۱۲۱۱ ۱۶:۳۶:۲۸ ۳۶ کامل ۱.۰۴۱۹ ۰۴m ۰۴s ۱۴۱ کیلومتر (۸۸ مایل)
-۸۷۸۹-۰۱-۱۱ ۱۱ ژانویه ۱۲۱۰ ۱۰:۱۷:۵۱ ۴۱ حلقه‌ای ۰.۹۶۹۷ ۰۳m ۲۱s ۱۶۹ کیلومتر (۱۰۵ مایل)
-۸۷۸۹-۰۷-۰۸ ۸ ژوئیه ۱۲۱۰ ۰۳:۲۳:۳۱ ۴۶ حلقه‌ای ۰.۹۷۹۶ ۰۲m ۰۳s ۱۶۵ کیلومتر (۱۰۳ مایل)
-۸۷۸۹-۱۲-۰۲ ۲ دسامبر ۱۲۱۰ ۱۰:۱۲:۳۲ ۱۳ جزئی ۰.۴۵۰۳
-۸۷۸۹-۱۲-۳۱ ۳۱ دسامبر ۱۲۱۰ ۲۱:۱۵:۴۷ ۵۱ جزئی ۰.۲۴۹۱
-۸۷۹۰-۰۵-۲۷ ۲۷ مه ۱۲۰۹ ۱۶:۱۰:۳۷ ۱۸ جزئی ۰.۷۰۲۵
-۸۷۹۰-۱۱-۲۱ ۲۱ نوامبر ۱۲۰۹ ۰۱:۵۱:۴۷ ۲۳ کامل ۱.۰۳۳۷ ۰۲m ۲۴s ۱۴۹ کیلومتر (۹۳ مایل)
-۸۷۹۱-۰۵-۱۶ ۱۶ مه ۱۲۰۸ ۱۸:۰۳:۰۷ ۲۸ حلقه‌ای ۰.۹۷۴۰ ۰۲m ۴۲s ۱۰۰ کیلومتر (۶۲ مایل)
-۸۷۹۱-۱۱-۱۰ ۱۰ نوامبر ۱۲۰۸ ۱۴:۵۳:۰۸ ۳۳ حلقه‌ای ۰.۹۹۲۳ ۰۰m ۴۹s ۲۷ کیلومتر (۱۷ مایل)
-۸۷۹۲-۰۵-۰۶ ۶ مه ۱۲۰۷ ۰۲:۲۴:۲۷ ۳۸ کامل ۱.۰۲۷۱ ۰۲m ۴۷s ۱۰۱ کیلومتر (۶۳ مایل)
-۸۷۹۲-۱۰-۳۰ ۳۰ اکتبر ۱۲۰۷ ۲۱:۲۰:۰۳ ۴۳ حلقه‌ای ۰.۹۳۵۰ ۰۷m ۰۴s ۳۶۳ کیلومتر (۲۲۶ مایل)
-۸۷۹۳-۰۳-۲۷ ۲۷ مارس ۱۲۰۶ ۱۰:۰۸:۴۱ ۱۰ جزئی ۰.۳۰۰۵
-۸۷۹۳-۰۴-۲۵ ۲۵ آوریل ۱۲۰۶ ۱۷:۱۰:۳۵ ۴۸ جزئی ۰.۷۴۷۶
-۸۷۹۳-۱۰-۱۹ ۱۹ اکتبر ۱۲۰۶ ۲۱:۲۳:۲۶ ۵۳ جزئی ۰.۲۰۳۳
-۸۷۹۴-۰۳-۱۶ ۱۶ مارس ۱۲۰۵ ۰۲:۳۵:۳۶ ۲۰ کامل ۱.۰۴۳۹ ۰۳m ۴۱s ۱۹۸ کیلومتر (۱۲۳ مایل)
-۸۷۹۴-۰۹-۰۸ ۸ سپتامبر ۱۲۰۵ ۰۶:۰۶:۴۱ ۲۵ حلقه‌ای ۰.۹۶۹۴ ۰۲m ۵۳s ۱۹۴ کیلومتر (۱۲۱ مایل)
-۸۷۹۵-۰۳-۰۵ ۵ مارس ۱۲۰۴ ۱۴:۳۰:۳۷ ۳۰ حلقه‌ای ۰.۹۹۱۶ ۰۰m ۵۵s ۳۰ کیلومتر (۱۹ مایل)
-۸۷۹۵-۰۸-۲۸ ۲۸ اوت ۱۲۰۴ ۱۶:۵۴:۳۲ ۳۵ کامل ۱.۰۳۴۷ ۰۳m ۲۴s ۱۱۷ کیلومتر (۷۳ مایل)
-۸۷۹۶-۰۲-۲۲ ۲۲ فوریه ۱۲۰۳ ۱۹:۰۲:۵۲ ۴۰ حلقه‌ای ۰.۹۳۶۷ ۰۵m ۱۲s ۴۱۷ کیلومتر (۲۵۹ مایل)
-۸۷۹۶-۰۸-۱۸ ۱۸ اوت ۱۲۰۳ ۰۸:۴۱:۰۱ ۴۵ کامل ۱.۰۶۱۳ ۰۴m ۱۵s ۲۶۱ کیلومتر (۱۶۲ مایل)
-۸۷۹۷-۰۱-۱۳ ۱۳ ژانویه ۱۲۰۲ ۰۱:۴۲:۵۸ ۱۲ جزئی ۰.۲۲۴۷
-۸۷۹۷-۰۲-۱۱ ۱۱ فوریه ۱۲۰۲ ۱۸:۵۲:۵۴ ۵۰ جزئی ۰.۰۵۴۰
-۸۷۹۷-۰۷-۰۹ ۹ ژوئیه ۱۲۰۲ ۱۵:۴۵:۵۵ ۱۷ جزئی ۰.۵۳۳۲
-۸۷۹۷-۰۸-۰۸ ۸ اوت ۱۲۰۲ ۰۰:۵۳:۱۱ ۵۵ جزئی ۰.۳۳۰۱
-۸۷۹۸-۰۱-۰۲ ۲ ژانویه ۱۲۰۱ ۰۷:۲۹:۲۳ ۲۲ حلقه‌ای ۰.۹۸۵۵ ۰۱m ۳۷s ۷۰ کیلومتر (۴۳ مایل)
-۸۷۹۸-۰۶-۲۸ ۲۸ ژوئن ۱۲۰۱ ۰۰:۳۷:۲۰ ۲۷ حلقه‌ای ۰.۹۷۳۶ ۰۳m ۱۹s ۱۱۱ کیلومتر (۶۹ مایل)
-۸۷۹۸-۱۲-۲۱ ۲۱ دسامبر ۱۲۰۱ ۲۰:۰۳:۱۵ ۳۲ کامل ۱.۰۳۷۰ ۰۳m ۲۲s ۱۲۴ کیلومتر (۷۷ مایل)