فهرست‌های خورشیدگرفتگی‌ها
نمودار یک خورشیدگرفتگی (اندازه‌ها غیرطبیعی‌اند)
شکل هندسی خورشیدگرفتگی
(اندازه‌ها غیرطبیعی‌اند)
سده‌ها

پس از میلاد

خورشیدگرفتگی‌های قابل مشاهده در
چین • بریتانیا • فیلیپین • ایالات متحدهٔ آمریکا • ایران
جستارهای وابسته: فهرست ماه‌گرفتگی‌ها

این فهرست شامل خورشیدگرفتگی‌های سدهٔ ۱۳ میلادی است که در طی سال‌های ۱۲۰۱ تا ۱۳۰۰ میلادی روی داده‌اند. در این دوره، ۲۴۶ خورشیدگرفتگی رخ داد که ۸۷ مورد آن خورشیدگرفتگی جزئی، ۸۱ مورد خورشیدگرفتگی حلقه‌ای، ۶۰ خورشیدگرفتگی کامل و ۱۸ مورد نیز از نوع خورشیدگرفتگی مرکب بود.

تاریخ زمان بزرگ‌ترین گرفت چرخهٔ ساروس نوع قدر مدت زمان مکان مسیر گرفتگی ناحیهٔ جغرافیایی منبع(ها)
۶ ژانویه ۱۲۰۱ ۱۵:۲۴:۳۰ ۱۲۸ جزئی ۰٫۳۵۳۲
۲ ژوئیه ۱۲۰۱ ۱۴:۳۵:۵۰ ۹۵ جزئی ۰٫۸۴۷۴
۲۷ نوامبر ۱۲۰۱ ۱۱:۴۸:۱۴ ۱۰۰ حلقه‌ای ۰٫۹۴۶۱ ۰۶ دقیقه ۱۶ ثانیه ۳۰۲ کیلومتر (۱۸۸ مایل)
۲۳ مه ۱۲۰۲ ۰۴:۰۶:۰۰ ۱۰۵ کامل ۱٫۰۶۴۳ ۰۶ دقیقه ۰۲ ثانیه ۲۱۹ کیلومتر (۱۳۶ مایل)
۱۶ نوامبر ۱۲۰۲ ۱۳:۰۲:۲۶ ۱۱۰ حلقه‌ای ۰٫۹۲۰۱ ۱۰ دقیقه ۲۳ ثانیه ۳۰۳ کیلومتر (۱۸۸ مایل)
۱۲ مه ۱۲۰۳ ۲۱:۰۷:۳۰ ۱۱۵ کامل ۱٫۰۷۵۵ ۰۵ دقیقه ۲۶ ثانیه ۲۷۵ کیلومتر (۱۷۱ مایل)
۵ نوامبر ۱۲۰۳ ۱۲:۲۵:۵۴ ۱۲۰ حلقه‌ای ۰٫۹۳۰۷ ۰۶ دقیقه ۲۳ ثانیه ۳۲۳ کیلومتر (۲۰۱ مایل)
۲ آوریل ۱۲۰۴ ۰۳:۰۶:۲۶ ۸۷ جزئی ۰٫۲۱۹۶
۱ مه ۱۲۰۴ ۱۳:۰۱:۳۸ ۱۲۵ جزئی ۰٫۵۸۵۲
۲۵ سپتامبر ۱۲۰۴ ۰۵:۰۱:۳۳ ۹۲ جزئی ۰٫۱۰۲۱
۲۴ اکتبر ۱۲۰۴ ۱۷:۱۶:۴۰ ۱۳۰ جزئی ۰٫۵۰۹۷
۲۲ مارس ۱۲۰۵ ۰۹:۲۷:۳۲ ۹۷ حلقه‌ای ۰٫۹۴۷۳ ۰۵ دقیقه ۰۴ ثانیه ۲۷۸ کیلومتر (۱۷۳ مایل)
۱۴ سپتامبر ۱۲۰۵ ۱۹:۵۸:۰۸ ۱۰۲ کامل ۱٫۰۵۵۶ ۰۳ دقیقه ۵۵ ثانیه ۲۷۰ کیلومتر (۱۷۰ مایل)
۱۱ مارس ۱۲۰۶ ۰۹:۵۰:۲۷ ۱۰۷ حلقه‌ای ۰٫۹۳۲۶ ۰۷ دقیقه ۴۷ ثانیه ۲۵۲ کیلومتر (۱۵۷ مایل)
۴ سپتامبر ۱۲۰۶ ۱۲:۲۷:۲۶ ۱۱۲ کامل ۱٫۰۵۴۹ ۰۴ دقیقه ۳۶ ثانیه ۱۸۱ کیلومتر (۱۱۲ مایل)
۲۸ فوریه ۱۲۰۷ ۱۱:۰۹:۱۲ ۱۱۷ حلقه‌ای ۰٫۹۵۳۴ ۰۴ دقیقه ۳۲ ثانیه ۲۳۲ کیلومتر (۱۴۴ مایل)
۲۵ اوت ۱۲۰۷ ۰۱:۴۸:۵۱ ۱۲۲ Hybrid ۱٫۰۰۳۱ ۰۰ دقیقه ۱۶ ثانیه ۱۵ کیلومتر (۹٫۳ مایل)
۱۹ ژانویه ۱۲۰۸ ۰۷:۳۹:۴۹ ۸۹ جزئی ۰٫۳۴۳۱
۱۷ فوریه ۱۲۰۸ ۱۹:۰۶:۵۸ ۱۲۷ جزئی ۰٫۳۲۵۷
۱۴ ژوئیه ۱۲۰۸ ۱۷:۴۴:۱۹ ۹۴ جزئی ۰٫۴۰۷۸
۱۳ اوت ۱۲۰۸ ۰۸:۲۶:۵۲ ۱۳۲ جزئی ۰٫۰۶۳۹
۷ ژانویه ۱۲۰۹ ۲۳:۰۳:۳۰ ۹۹ کامل ۱٫۰۴۳۹ ۰۲ دقیقه ۵۴ ثانیه ۱۹۷ کیلومتر (۱۲۲ مایل)
۳ ژوئیه ۱۲۰۹ ۱۸:۱۷:۴۲ ۱۰۴ حلقه‌ای ۰٫۹۵۴۰ ۰۴ دقیقه ۱۱ ثانیه ۲۰۴ کیلومتر (۱۲۷ مایل)
۲۸ دسامبر ۱۲۰۹ ۱۴:۰۰:۵۴ ۱۰۹ کامل ۱٫۰۱۹۰ ۰۱ دقیقه ۵۰ ثانیه ۶۵ کیلومتر (۴۰ مایل)
۲۲ ژوئیه ۱۲۱۰ ۲۳:۱۷:۱۷ ۱۱۴ Hybrid ۱٫۰۰۱۸ ۰۰ دقیقه ۱۲ ثانیه ۶ کیلومتر (۳٫۷ مایل)
۱۷ دسامبر ۱۲۱۰ ۲۳:۵۸:۴۷ ۱۱۹ حلقه‌ای ۰٫۹۵۸۵ ۰۴ دقیقه ۵۱ ثانیه ۲۱۷ کیلومتر (۱۳۵ مایل)
۱۲ ژوئیه ۱۲۱۱ ۱۱:۳۰:۱۰ ۱۲۴ کامل ۱٫۰۴۳۴ ۰۳ دقیقه ۲۰ ثانیه ۵۶۹ کیلومتر (۳۵۴ مایل)
۷ دسامبر ۱۲۱۱ ۰۲:۳۶:۴۵ ۱۲۹ جزئی ۰٫۲۰۳۹
۲ مه ۱۲۱۲ ۲۱:۲۲:۴۳ ۹۶ کامل ۱٫۰۶۲۰ ۰۳ دقیقه ۴۳ ثانیه ۳۷۷ کیلومتر (۲۳۴ مایل)
۲۶ اکتبر ۱۲۱۲ ۰۷:۵۰:۲۶ ۱۰۱ حلقه‌ای ۰٫۹۳۸۲ ۰۴ دقیقه ۳۳ ثانیه ۵۳۳ کیلومتر (۳۳۱ مایل)
۲۲ آوریل ۱۲۱۳ ۱۲:۰۶:۱۴ ۱۰۶ کامل ۱٫۰۲۳۹ ۰۲ دقیقه ۲۳ ثانیه ۸۲ کیلومتر (۵۱ مایل)
۱۵ اکتبر ۱۲۱۳ ۱۴:۵۴:۵۳ ۱۱۱ Hybrid ۱٫۰۰۲۹ ۰۰ دقیقه ۱۸ ثانیه ۱۰ کیلومتر (۶٫۲ مایل)
۱۱ آوریل ۱۲۱۴ ۲۰:۲۰:۴۹ ۱۱۶ حلقه‌ای ۰٫۹۶۲۹ ۰۴ دقیقه ۰۵ ثانیه ۱۸۰ کیلومتر (۱۱۰ مایل)
۵ اکتبر ۱۲۱۴ ۰۴:۳۷:۱۹ ۱۲۱ کامل ۱٫۰۴۸۰ ۰۴ دقیقه ۱۱ ثانیه ۱۹۰ کیلومتر (۱۲۰ مایل)
۲ مارس ۱۲۱۵ ۰۴:۵۲:۱۵ ۸۸ جزئی ۰٫۰۸۲۸
۳۱ مارس ۱۲۱۵ ۲۱:۵۰:۴۱ ۱۲۶ جزئی ۰٫۲۲۲۲
۲۶ اوت ۱۲۱۵ ۱۱:۵۹:۱۴ ۹۳ جزئی ۰٫۳۰۷۵
۲۴ سپتامبر ۱۲۱۵ ۲۰:۵۵:۵۷ ۱۳۱ جزئی ۰٫۵۶۶۴
۱۹ فوریه ۱۲۱۶ ۰۷:۳۷:۲۶ ۹۸ حلقه‌ای ۰٫۹۶۴۱ ۰۳ دقیقه ۳۳ ثانیه ۲۰۰ کیلومتر (۱۲۰ مایل)
۱۴ اوت ۱۲۱۶ ۲۳:۴۸:۳۵ ۱۰۳ حلقه‌ای ۰٫۹۸۹۹ ۰۱ دقیقه ۰۲ ثانیه ۴۸ کیلومتر (۳۰ مایل)
۷ فوریه ۱۲۱۷ ۱۷:۳۰:۲۵ ۱۰۸ کامل ۱٫۰۲۲۶ ۰۲ دقیقه ۱۵ ثانیه ۷۷ کیلومتر (۴۸ مایل)
۴ اوت ۱۲۱۷ ۰۴:۳۰:۵۰ ۱۱۳ حلقه‌ای ۰٫۹۵۲۰ ۰۶ دقیقه ۰۱ ثانیه ۱۷۶ کیلومتر (۱۰۹ مایل)
۲۸ ژانویه ۱۲۱۸ ۰۸:۳۰:۱۷ ۱۱۸ کامل ۱٫۰۴۷۰ ۰۳ دقیقه ۱۷ ثانیه ۲۰۹ کیلومتر (۱۳۰ مایل)
۲۴ ژوئیه ۱۲۱۸ ۰۴:۵۵:۳۵ ۱۲۳ حلقه‌ای ۰٫۹۴۲۵ ۰۴ دقیقه ۳۴ ثانیه ۳۷۶ کیلومتر (۲۳۴ مایل)
۱۹ دسامبر ۱۲۱۸ ۱۲:۱۰:۱۱ ۹۰ جزئی ۰٫۲۶۵۳
۱۸ ژانویه ۱۲۱۹ ۰۰:۰۶:۴۷ ۱۲۸ جزئی ۰٫۳۶۱۹
۱۳ ژوئیه ۱۲۱۹ ۲۱:۳۷:۱۸ ۹۵ جزئی ۰٫۷۱۳۸
۱۳ ژوئیه ۱۲۱۹ ۰۸:۲۳:۴۱ ۱۳۳ جزئی ۰٫۰۳۰۸
۸ دسامبر ۱۲۱۹ ۲۰:۰۶:۰۸ ۱۰۰ حلقه‌ای ۰٫۹۴۳۰ ۰۶ دقیقه ۴۸ ثانیه ۳۲۷ کیلومتر (۲۰۳ مایل)
۲ ژوئیه ۱۲۲۰ ۱۱:۲۸:۵۲ ۱۰۵ کامل ۱٫۰۶۷۰ ۰۶ دقیقه ۲۴ ثانیه ۲۳۴ کیلومتر (۱۴۵ مایل)
۲۶ نوامبر ۱۲۲۰ ۲۱:۰۱:۳۱ ۱۱۰ حلقه‌ای ۰٫۹۱۸۵ ۱۰ دقیقه ۵۷ ثانیه ۳۱۱ کیلومتر (۱۹۳ مایل)
۲۳ مه ۱۲۲۱ ۰۴:۳۸:۱۹ ۱۱۵ کامل ۱٫۰۷۶۷ ۰۵ دقیقه ۴۳ ثانیه ۲۶۹ کیلومتر (۱۶۷ مایل)
۱۵ نوامبر ۱۲۲۱ ۲۰:۲۷:۲۸ ۱۲۰ حلقه‌ای ۰٫۹۳۱۰ ۰۶ دقیقه ۲۰ ثانیه ۳۱۹ کیلومتر (۱۹۸ مایل)
۱۳ آوریل ۱۲۲۲ ۱۰:۳۳:۵۸ ۸۷ جزئی ۰٫۱۰۹۲
۱۲ مه ۱۲۲۲ ۲۰:۲۴:۰۳ ۱۲۵ جزئی ۰٫۷۰۵۴
۶ اکتبر ۱۲۲۲ ۱۳:۱۱:۲۹ ۹۲ جزئی ۰٫۰۵۷۶
۵ نوامبر ۱۲۲۲ ۰۱:۳۵:۴۵ ۱۳۰ جزئی ۰٫۵۴۰۸
۲ آوریل ۱۲۲۳ ۱۶:۳۷:۴۷ ۹۷ حلقه‌ای ۰٫۹۴۷۱ ۰۵ دقیقه ۰۹ ثانیه ۳۱۰ کیلومتر (۱۹۰ مایل)
۲۶ سپتامبر ۱۲۲۳ ۰۴:۱۰:۲۹ ۱۰۲ کامل ۱٫۰۵۲۵ ۰۳ دقیقه ۴۶ ثانیه ۲۷۲ کیلومتر (۱۶۹ مایل)
۲۱ مارس ۱۲۲۴ ۱۶:۵۹:۵۵ ۱۰۷ حلقه‌ای ۰٫۹۳۵۹ ۰۷ دقیقه ۲۳ ثانیه ۲۳۹ کیلومتر (۱۴۹ مایل)
۱۴ سپتامبر ۱۲۲۴ ۲۰:۲۷:۴۹ ۱۱۲ کامل ۱٫۰۴۹۶ ۰۴ دقیقه ۱۱ ثانیه ۱۶۵ کیلومتر (۱۰۳ مایل)
۱۰ مارس ۱۲۲۵ ۱۸:۴۳:۳۸ ۱۱۷ حلقه‌ای ۰٫۹۵۹۶ ۰۳ دقیقه ۴۹ ثانیه ۱۹۰ کیلومتر (۱۲۰ مایل)
۴ سپتامبر ۱۲۲۵ ۰۹:۲۱:۵۸ ۱۲۲ حلقه‌ای ۰٫۹۹۷۷ ۰۰ دقیقه ۱۲ ثانیه ۱۱ کیلومتر (۶٫۸ مایل)
۲۹ ژانویه ۱۲۲۶ ۱۶:۱۵:۵۴ ۸۹ جزئی ۰٫۳۲۵۹
۲۸ فوریه ۱۲۲۶ ۰۳:۱۵:۰۵ ۱۲۷ جزئی ۰٫۳۸۱۸
۲۶ ژوئیه ۱۲۲۶ ۰۰:۱۷:۲۶ ۹۴ جزئی ۰٫۲۷۱۳
۲۴ اوت ۱۲۲۶ ۱۵:۲۵:۴۵ ۱۳۲ جزئی ۰٫۱۶۸۴
۱۹ ژانویه ۱۲۲۷ ۰۷:۵۰:۱۳ ۹۹ کامل ۱٫۰۴۵۰ ۰۲ دقیقه ۵۹ ثانیه ۲۰۴ کیلومتر (۱۲۷ مایل)
۱۵ ژوئیه ۱۲۲۷ ۰۰:۵۱:۰۵ ۱۰۴ حلقه‌ای ۰٫۹۵۳۷ ۰۳ دقیقه ۵۹ ثانیه ۲۲۲ کیلومتر (۱۳۸ مایل)
۸ ژانویه ۱۲۲۸ ۲۲:۴۲:۵۴ ۱۰۹ Hybrid ۱٫۰۱۷۶ ۰۱ دقیقه ۴۰ ثانیه ۶۰ کیلومتر (۳۷ مایل)
۳ ژوئیه ۱۲۲۸ ۰۶:۱۳:۴۶ ۱۱۴ Hybrid ۱٫۰۰۴۹ ۰۰ دقیقه ۳۲ ثانیه ۱۷ کیلومتر (۱۱ مایل)
۲۸ دسامبر ۱۲۲۸ ۰۸:۲۲:۰۱ ۱۱۹ حلقه‌ای ۰٫۹۵۶۳ ۰۵ دقیقه ۰۴ ثانیه ۲۲۷ کیلومتر (۱۴۱ مایل)
۲۲ ژوئیه ۱۲۲۹ ۱۸:۵۰:۳۲ ۱۲۴ کامل ۱٫۰۴۹۶ ۰۴ دقیقه ۱۰ ثانیه ۳۶۰ کیلومتر (۲۲۰ مایل)
۱۷ دسامبر ۱۲۲۹ ۱۰:۴۰:۲۱ ۱۲۹ جزئی ۰٫۲۱۳۲
۱۴ مه ۱۲۳۰ ۰۴:۵۶:۱۰ ۹۶ کامل ۱٫۰۵۹۷ ۰۳ دقیقه ۱۷ ثانیه ۴۷۶ کیلومتر (۲۹۶ مایل)
۶ نوامبر ۱۲۳۰ ۱۵:۵۲:۵۸ ۱۰۱ حلقه‌ای ۰٫۹۳۸۰ ۰۴ دقیقه ۲۱ ثانیه ۵۷۴ کیلومتر (۳۵۷ مایل)
۳ مه ۱۲۳۱ ۱۹:۲۷:۰۵ ۱۰۶ کامل ۱٫۰۲۲۴ ۰۲ دقیقه ۱۱ ثانیه ۷۸ کیلومتر (۴۸ مایل)
۲۶ اکتبر ۱۲۳۱ ۲۳:۱۴:۲۷ ۱۱۱ Hybrid ۱٫۰۰۳۳ ۰۰ دقیقه ۲۰ ثانیه ۱۲ کیلومتر (۷٫۵ مایل)
۲۲ آوریل ۱۲۳۲ ۰۳:۲۰:۱۶ ۱۱۶ حلقه‌ای ۰٫۹۶۳۶ ۰۴ دقیقه ۱۸ ثانیه ۱۶۵ کیلومتر (۱۰۳ مایل)
۱۵ اکتبر ۱۲۳۲ ۱۳:۰۴:۳۸ ۱۲۱ کامل ۱٫۰۴۶۹ ۰۴ دقیقه ۱۴ ثانیه ۱۸۳ کیلومتر (۱۱۴ مایل)
۱۲ مارس ۱۲۳۳ ۱۲:۱۰:۱۹ ۸۸ جزئی ۰٫۰۱۲۱
۱۱ آوریل ۱۲۳۳ ۰۴:۴۱:۲۴ ۱۲۶ جزئی ۰٫۳۲۷۸
۵ سپتامبر ۱۲۳۳ ۱۹:۴۹:۳۰ ۹۳ جزئی ۰٫۲۱۵۶
۵ اکتبر ۱۲۳۳ ۰۵:۱۴:۳۴ ۱۳۱ جزئی ۰٫۶۱۷۴
۱ مارس ۱۲۳۴ ۱۵:۲۷:۰۱ ۹۸ حلقه‌ای ۰٫۹۶۹۳ ۰۲ دقیقه ۴۹ ثانیه ۱۸۰ کیلومتر (۱۱۰ مایل)
۲۶ اوت ۱۲۳۴ ۰۷:۰۷:۱۹ ۱۰۳ حلقه‌ای ۰٫۹۸۲۹ ۰۱ دقیقه ۳۹ ثانیه ۹۰ کیلومتر (۵۶ مایل)
۱۹ فوریه ۱۲۳۵ ۰۱:۵۰:۴۹ ۱۰۸ کامل ۱٫۰۲۸۰ ۰۲ دقیقه ۴۵ ثانیه ۹۵ کیلومتر (۵۹ مایل)
۱۵ اوت ۱۲۳۵ ۱۱:۱۷:۲۳ ۱۱۳ حلقه‌ای ۰٫۹۴۸۱ ۰۶ دقیقه ۴۰ ثانیه ۱۹۱ کیلومتر (۱۱۹ مایل)
۸ فوریه ۱۲۳۶ ۱۷:۰۷:۲۸ ۱۱۸ کامل ۱٫۰۵۰۱ ۰۳ دقیقه ۳۶ ثانیه ۲۱۷ کیلومتر (۱۳۵ مایل)
۳ اوت ۱۲۳۶ ۱۱:۳۳:۰۳ ۱۲۳ حلقه‌ای ۰٫۹۴۳۲ ۰۴ دقیقه ۵۷ ثانیه ۳۱۴ کیلومتر (۱۹۵ مایل)
۲۹ دسامبر ۱۲۳۶ ۲۰:۴۹:۵۸ ۹۰ جزئی ۰٫۲۵۳۷
۲۸ ژانویه ۱۲۳۷ ۰۸:۴۴:۵۰ ۱۲۸ جزئی ۰٫۳۷۵۹
۲۴ ژوئیه ۱۲۳۷ ۰۴:۴۱:۰۹ ۹۵ جزئی ۰٫۵۸۱۴
۲۳ ژوئیه ۱۲۳۷ ۱۵:۲۰:۴۳ ۱۳۳ جزئی ۰٫۱۶۸۱
۱۹ دسامبر ۱۲۳۷ ۰۴:۲۳:۱۱ ۱۰۰ حلقه‌ای ۰٫۹۴۰۴ ۰۷ دقیقه ۱۱ ثانیه ۳۴۸ کیلومتر (۲۱۶ مایل)
۱۳ ژوئیه ۱۲۳۸ ۱۸:۵۳:۳۳ ۱۰۵ کامل ۱٫۰۶۸۹ ۰۶ دقیقه ۳۸ ثانیه ۲۴۸ کیلومتر (۱۵۴ مایل)
۸ دسامبر ۱۲۳۸ ۰۵:۰۲:۱۶ ۱۱۰ حلقه‌ای ۰٫۹۱۷۵ ۱۱ دقیقه ۲۳ ثانیه ۳۱۵ کیلومتر (۱۹۶ مایل)
۳ ژوئیه ۱۲۳۹ ۱۲:۰۷:۱۷ ۱۱۵ کامل ۱٫۰۷۷۱ ۰۵ دقیقه ۵۸ ثانیه ۲۶۳ کیلومتر (۱۶۳ مایل)
۲۷ نوامبر ۱۲۳۹ ۰۴:۳۳:۳۵ ۱۲۰ حلقه‌ای ۰٫۹۳۱۸ ۰۶ دقیقه ۱۶ ثانیه ۳۱۳ کیلومتر (۱۹۴ مایل)
۲۳ مه ۱۲۴۰ ۰۳:۴۱:۱۹ ۱۲۵ جزئی ۰٫۸۳۱۶
۱۶ اکتبر ۱۲۴۰ ۲۱:۳۰:۰۵ ۹۲ جزئی ۰٫۰۲۳۷
۱۵ نوامبر ۱۲۴۰ ۱۰:۰۱:۰۴ ۱۳۰ جزئی ۰٫۵۶۴۹
۱۲ آوریل ۱۲۴۱ ۲۳:۳۶:۴۸ ۹۷ حلقه‌ای ۰٫۹۴۶۲ ۰۵ دقیقه ۱۴ ثانیه ۳۷۶ کیلومتر (۲۳۴ مایل)
۶ اکتبر ۱۲۴۱ ۱۲:۳۲:۰۱ ۱۰۲ کامل ۱٫۰۴۹۴ ۰۳ دقیقه ۳۸ ثانیه ۲۷۴ کیلومتر (۱۷۰ مایل)
۱ آوریل ۱۲۴۲ ۲۳:۵۹:۵۲ ۱۰۷ حلقه‌ای ۰٫۹۳۹۳ ۰۷ دقیقه ۰۴ ثانیه ۲۲۷ کیلومتر (۱۴۱ مایل)
۲۶ سپتامبر ۱۲۴۲ ۰۴:۳۵:۳۹ ۱۱۲ کامل ۱٫۰۴۴۳ ۰۳ دقیقه ۴۸ ثانیه ۱۴۹ کیلومتر (۹۳ مایل)
۲۲ مارس ۱۲۴۳ ۰۲:۱۰:۲۶ ۱۱۷ حلقه‌ای ۰٫۹۶۵۹ ۰۳ دقیقه ۰۸ ثانیه ۱۵۲ کیلومتر (۹۴ مایل)
۱۵ سپتامبر ۱۲۴۳ ۱۷:۰۱:۴۵ ۱۲۲ حلقه‌ای ۰٫۹۹۲۰ ۰۰ دقیقه ۴۲ ثانیه ۳۵ کیلومتر (۲۲ مایل)
۱۰ فوریه ۱۲۴۴ ۰۰:۴۵:۳۷ ۸۹ جزئی ۰٫۲۹۷۹
۱۰ مارس ۱۲۴۴ ۱۱:۱۴:۴۳ ۱۲۷ جزئی ۰٫۴۵۲۵
۵ اوت ۱۲۴۴ ۰۶:۵۴:۲۰ ۹۴ جزئی ۰٫۱۴۲۱
۳ سپتامبر ۱۲۴۴ ۲۲:۳۱:۲۲ ۱۳۲ جزئی ۰٫۲۶۲۳
۲۹ ژانویه ۱۲۴۵ ۱۶:۳۲:۰۶ ۹۹ کامل ۱٫۰۴۶۵ ۰۳ دقیقه ۰۵ ثانیه ۲۱۳ کیلومتر (۱۳۲ مایل)
۲۵ ژوئیه ۱۲۴۵ ۰۷:۲۹:۴۲ ۱۰۴ حلقه‌ای ۰٫۹۵۲۸ ۰۳ دقیقه ۵۲ ثانیه ۲۵۱ کیلومتر (۱۵۶ مایل)
۱۹ ژانویه ۱۲۴۶ ۰۷:۲۰:۳۳ ۱۰۹ Hybrid ۱٫۰۱۶۶ ۰۱ دقیقه ۳۴ ثانیه ۵۷ کیلومتر (۳۵ مایل)
۱۴ ژوئیه ۱۲۴۶ ۱۳:۱۵:۱۹ ۱۱۴ Hybrid ۱٫۰۰۷۴ ۰۰ دقیقه ۴۶ ثانیه ۲۶ کیلومتر (۱۶ مایل)
۸ ژانویه ۱۲۴۷ ۱۶:۴۳:۱۵ ۱۱۹ حلقه‌ای ۰٫۹۵۴۷ ۰۵ دقیقه ۰۹ ثانیه ۲۳۴ کیلومتر (۱۴۵ مایل)
۴ ژوئیه ۱۲۴۷ ۰۲:۱۱:۴۷ ۱۲۴ کامل ۱٫۰۵۳۹ ۰۴ دقیقه ۴۲ ثانیه ۳۰۴ کیلومتر (۱۸۹ مایل)
۲۸ دسامبر ۱۲۴۷ ۱۸:۴۴:۲۷ ۱۲۹ جزئی ۰٫۲۲۱۳
۲۴ مه ۱۲۴۸ ۱۲:۲۴:۴۷ ۹۶ کامل ۱٫۰۵۴۹ ۰۲ دقیقه ۴۲ ثانیه ۹۹۷ کیلومتر (۶۲۰ مایل)
۲۲ ژوئیه ۱۲۴۸ ۱۹:۰۹:۳۶ ۱۳۴ جزئی ۰٫۰۲۲۳
۱۷ نوامبر ۱۲۴۸ ۰۰:۰۲:۱۶ ۱۰۱ حلقه‌ای ۰٫۹۳۸۵ ۰۴ دقیقه ۱۰ ثانیه ۵۹۹ کیلومتر (۳۷۲ مایل)
۱۴ مه ۱۲۴۹ ۰۲:۴۱:۱۴ ۱۰۶ کامل ۱٫۰۲۰۴ ۰۱ دقیقه ۵۶ ثانیه ۷۲ کیلومتر (۴۵ مایل)
۶ نوامبر ۱۲۴۹ ۰۷:۴۱:۱۱ ۱۱۱ Hybrid ۱٫۰۰۴۱ ۰۰ دقیقه ۲۴ ثانیه ۱۴ کیلومتر (۸٫۷ مایل)
۳ مه ۱۲۵۰ ۱۰:۱۳:۱۱ ۱۱۶ حلقه‌ای ۰٫۹۶۳۹ ۰۴ دقیقه ۳۲ ثانیه ۱۵۵ کیلومتر (۹۶ مایل)
۲۶ اکتبر ۱۲۵۰ ۲۱:۳۷:۲۶ ۱۲۱ کامل ۱٫۰۴۵۸ ۰۴ دقیقه ۱۶ ثانیه ۱۷۷ کیلومتر (۱۱۰ مایل)
۲۲ آوریل ۱۲۵۱ ۱۱:۲۶:۳۲ ۱۲۶ جزئی ۰٫۴۴۲۳
۱۷ سپتامبر ۱۲۵۱ ۰۳:۴۵:۵۲ ۹۳ جزئی ۰٫۱۳۵۱
۱۶ اکتبر ۱۲۵۱ ۱۳:۳۹:۲۰ ۱۳۱ جزئی ۰٫۶۵۷۸
۱۱ مارس ۱۲۵۲ ۲۳:۰۸:۳۶ ۹۸ حلقه‌ای ۰٫۹۷۴۵ ۰۲ دقیقه ۰۹ ثانیه ۱۶۳ کیلومتر (۱۰۱ مایل)
۵ سپتامبر ۱۲۵۲ ۱۴:۳۲:۱۸ ۱۰۳ حلقه‌ای ۰٫۹۷۵۷ ۰۲ دقیقه ۱۱ ثانیه ۱۴۳ کیلومتر (۸۹ مایل)
۱ مارس ۱۲۵۳ ۱۰:۰۲:۵۶ ۱۰۸ کامل ۱٫۰۳۳۶ ۰۳ دقیقه ۱۵ ثانیه ۱۱۳ کیلومتر (۷۰ مایل)
۲۵ اوت ۱۲۵۳ ۱۸:۱۱:۵۳ ۱۱۳ حلقه‌ای ۰٫۹۴۴۰ ۰۷ دقیقه ۱۶ ثانیه ۲۰۷ کیلومتر (۱۲۹ مایل)
۱۹ فوریه ۱۲۵۴ ۰۱:۳۶:۱۸ ۱۱۸ کامل ۱٫۰۵۳۴ ۰۳ دقیقه ۵۹ ثانیه ۲۲۵ کیلومتر (۱۴۰ مایل)
۱۴ اوت ۱۲۵۴ ۱۸:۱۹:۴۳ ۱۲۳ حلقه‌ای ۰٫۹۴۳۳ ۰۵ دقیقه ۲۳ ثانیه ۲۸۲ کیلومتر (۱۷۵ مایل)
۱۰ ژانویه ۱۲۵۵ ۰۵:۲۵:۵۶ ۹۰ جزئی ۰٫۲۳۷۶
۸ فوریه ۱۲۵۵ ۱۷:۱۵:۴۳ ۱۲۸ جزئی ۰٫۳۹۹۱
۵ ژوئیه ۱۲۵۵ ۱۱:۴۷:۰۲ ۹۵ جزئی ۰٫۴۵۰۳
۳ اوت ۱۲۵۵ ۲۲:۲۳:۳۹ ۱۳۳ جزئی ۰٫۲۹۹۶
۳۰ دسامبر ۱۲۵۵ ۱۲:۳۹:۰۹ ۱۰۰ حلقه‌ای ۰٫۹۳۸۵ ۰۷ دقیقه ۲۳ ثانیه ۳۶۵ کیلومتر (۲۲۷ مایل)
۲۴ ژوئیه ۱۲۵۶ ۰۲:۱۷:۲۲ ۱۰۵ کامل ۱٫۰۶۹۸ ۰۶ دقیقه ۴۲ ثانیه ۲۶۳ کیلومتر (۱۶۳ مایل)
۱۸ دسامبر ۱۲۵۶ ۱۳:۰۴:۳۸ ۱۱۰ حلقه‌ای ۰٫۹۱۷۲ ۱۱ دقیقه ۳۹ ثانیه ۳۱۷ کیلومتر (۱۹۷ مایل)
۱۳ ژوئیه ۱۲۵۷ ۱۹:۳۳:۲۱ ۱۱۵ کامل ۱٫۰۷۶۵ ۰۶ دقیقه ۱۱ ثانیه ۲۵۵ کیلومتر (۱۵۸ مایل)
۷ دسامبر ۱۲۵۷ ۱۲:۴۴:۳۶ ۱۲۰ حلقه‌ای ۰٫۹۳۳۲ ۰۶ دقیقه ۰۹ ثانیه ۳۰۵ کیلومتر (۱۹۰ مایل)
۳ ژوئیه ۱۲۵۸ ۱۰:۵۴:۱۹ ۱۲۵ جزئی ۰٫۹۶۲۸
۲۶ نوامبر ۱۲۵۸ ۱۸:۳۱:۲۶ ۱۳۰ جزئی ۰٫۵۸۲۶
۲۴ آوریل ۱۲۵۹ ۰۶:۲۸:۴۸ ۹۷ حلقه‌ای ۰٫۹۴۴۵ ۰۵ دقیقه ۱۵ ثانیه ۵۴۸ کیلومتر (۳۴۱ مایل)
۱۷ اکتبر ۱۲۵۹ ۲۱:۰۰:۳۰ ۱۰۲ کامل ۱٫۰۴۶۴ ۰۳ دقیقه ۳۰ ثانیه ۲۷۴ کیلومتر (۱۷۰ مایل)
۱۲ آوریل ۱۲۶۰ ۰۶:۵۱:۵۹ ۱۰۷ حلقه‌ای ۰٫۹۴۲۶ ۰۶ دقیقه ۴۸ ثانیه ۲۱۶ کیلومتر (۱۳۴ مایل)
۶ اکتبر ۱۲۶۰ ۱۲:۵۰:۲۵ ۱۱۲ کامل ۱٫۰۳۹۰ ۰۳ دقیقه ۲۵ ثانیه ۱۳۲ کیلومتر (۸۲ مایل)
۱ آوریل ۱۲۶۱ ۰۹:۳۰:۵۶ ۱۱۷ حلقه‌ای ۰٫۹۷۲۴ ۰۲ دقیقه ۳۱ ثانیه ۱۱۷ کیلومتر (۷۳ مایل)
۲۶ سپتامبر ۱۲۶۱ ۰۰:۴۸:۳۱ ۱۲۲ حلقه‌ای ۰٫۹۸۶۳ ۰۱ دقیقه ۱۲ ثانیه ۵۹ کیلومتر (۳۷ مایل)
۲۰ فوریه ۱۲۶۲ ۰۹:۰۹:۲۰ ۸۹ جزئی ۰٫۲۵۹۵
۲۱ مارس ۱۲۶۲ ۱۹:۰۸:۳۳ ۱۲۷ جزئی ۰٫۵۳۳۹
۱۶ اوت ۱۲۶۲ ۱۳:۳۹:۰۰ ۹۴ جزئی ۰٫۰۲۵۴
۱۵ سپتامبر ۱۲۶۲ ۰۵:۴۵:۰۷ ۱۳۲ جزئی ۰٫۳۴۳۶
۱۰ فوریه ۱۲۶۳ ۰۱:۰۸:۰۹ ۹۹ کامل ۱٫۰۴۸۰ ۰۳ دقیقه ۱۳ ثانیه ۲۲۴ کیلومتر (۱۳۹ مایل)
۵ اوت ۱۲۶۳ ۱۴:۱۴:۴۳ ۱۰۴ حلقه‌ای ۰٫۹۵۱۵ ۰۳ دقیقه ۴۹ ثانیه ۲۹۵ کیلومتر (۱۸۳ مایل)
۳۰ ژانویه ۱۲۶۴ ۱۵:۵۲:۲۶ ۱۰۹ Hybrid ۱٫۰۱۵۹ ۰۱ دقیقه ۲۹ ثانیه ۵۵ کیلومتر (۳۴ مایل)
۲۴ ژوئیه ۱۲۶۴ ۲۰:۲۲:۴۴ ۱۱۴ Hybrid ۱٫۰۰۹۳ ۰۰ دقیقه ۵۶ ثانیه ۳۲ کیلومتر (۲۰ مایل)
۱۹ ژانویه ۱۲۶۵ ۰۰:۵۷:۳۵ ۱۱۹ حلقه‌ای ۰٫۹۵۳۸ ۰۵ دقیقه ۰۸ ثانیه ۲۳۴ کیلومتر (۱۴۵ مایل)
۱۴ ژوئیه ۱۲۶۵ ۰۹:۳۷:۳۱ ۱۲۴ کامل ۱٫۰۵۶۸ ۰۴ دقیقه ۵۹ ثانیه ۲۷۵ کیلومتر (۱۷۱ مایل)
۸ ژانویه ۱۲۶۶ ۰۲:۴۴:۲۹ ۱۲۹ جزئی ۰٫۲۳۵۰
۴ ژوئیه ۱۲۶۶ ۱۹:۵۰:۳۲ ۹۶ جزئی ۰٫۹۱۵۶
۴ ژوئیه ۱۲۶۶ ۰۲:۳۸:۳۰ ۱۳۴ جزئی ۰٫۱۵۷۸
۲۸ نوامبر ۱۲۶۶ ۰۸:۱۶:۰۱ ۱۰۱ حلقه‌ای ۰٫۹۳۹۶ ۰۴ دقیقه ۰۰ ثانیه ۶۰۸ کیلومتر (۳۷۸ مایل)
۲۵ مه ۱۲۶۷ ۰۹:۴۹:۲۸ ۱۰۶ کامل ۱٫۰۱۷۷ ۰۱ دقیقه ۳۷ ثانیه ۶۴ کیلومتر (۴۰ مایل)
۱۷ نوامبر ۱۲۶۷ ۱۶:۱۴:۳۴ ۱۱۱ Hybrid ۱٫۰۰۵۲ ۰۰ دقیقه ۳۰ ثانیه ۱۸ کیلومتر (۱۱ مایل)
۱۳ مه ۱۲۶۸ ۱۶:۵۶:۲۳ ۱۱۶ حلقه‌ای ۰٫۹۶۳۸ ۰۴ دقیقه ۴۴ ثانیه ۱۴۸ کیلومتر (۹۲ مایل)
۶ نوامبر ۱۲۶۸ ۰۶:۱۸:۱۶ ۱۲۱ کامل ۱٫۰۴۴۸ ۰۴ دقیقه ۱۶ ثانیه ۱۷۲ کیلومتر (۱۰۷ مایل)
۲ مه ۱۲۶۹ ۱۸:۰۳:۱۵ ۱۲۶ جزئی ۰٫۵۶۹۹
۲۷ سپتامبر ۱۲۶۹ ۱۱:۴۹:۵۳ ۹۳ جزئی ۰٫۰۶۸۰
۲۶ اکتبر ۱۲۶۹ ۲۲:۱۱:۱۵ ۱۳۱ جزئی ۰٫۶۸۶۲
۲۳ مارس ۱۲۷۰ ۰۶:۴۳:۳۳ ۹۸ حلقه‌ای ۰٫۹۷۹۵ ۰۱ دقیقه ۳۵ ثانیه ۱۴۹ کیلومتر (۹۳ مایل)
۱۶ سپتامبر ۱۲۷۰ ۲۲:۰۴:۲۶ ۱۰۳ حلقه‌ای ۰٫۹۶۸۶ ۰۲ دقیقه ۳۸ ثانیه ۲۱۱ کیلومتر (۱۳۱ مایل)
۱۲ مارس ۱۲۷۱ ۱۸:۰۹:۳۴ ۱۰۸ کامل ۱٫۰۳۹۲ ۰۳ دقیقه ۴۴ ثانیه ۱۳۲ کیلومتر (۸۲ مایل)
۶ سپتامبر ۱۲۷۱ ۰۱:۱۲:۰۰ ۱۱۳ حلقه‌ای ۰٫۹۳۹۸ ۰۷ دقیقه ۴۸ ثانیه ۲۲۵ کیلومتر (۱۴۰ مایل)
۱ مارس ۱۲۷۲ ۰۹:۵۹:۳۲ ۱۱۸ کامل ۱٫۰۵۶۹ ۰۴ دقیقه ۲۴ ثانیه ۲۳۲ کیلومتر (۱۴۴ مایل)
۲۵ اوت ۱۲۷۲ ۰۱:۱۳:۴۵ ۱۲۳ حلقه‌ای ۰٫۹۴۳۰ ۰۵ دقیقه ۵۰ ثانیه ۲۶۴ کیلومتر (۱۶۴ مایل)
۲۰ ژانویه ۱۲۷۳ ۱۳:۵۷:۱۰ ۹۰ جزئی ۰٫۲۱۵۹
۱۹ فوریه ۱۲۷۳ ۰۱:۳۹:۰۴ ۱۲۸ جزئی ۰٫۴۳۲۱
۱۵ ژوئیه ۱۲۷۳ ۱۸:۵۸:۱۵ ۹۵ جزئی ۰٫۳۲۵۷
۱۴ اوت ۱۲۷۳ ۰۵:۳۵:۲۶ ۱۳۳ جزئی ۰٫۴۲۰۵
۹ ژانویه ۱۲۷۴ ۲۰:۵۱:۲۳ ۱۰۰ حلقه‌ای ۰٫۹۳۷۲ ۰۷ دقیقه ۲۶ ثانیه ۳۸۰ کیلومتر (۲۴۰ مایل)
۵ ژوئیه ۱۲۷۴ ۰۹:۴۴:۲۶ ۱۰۵ کامل ۱٫۰۷۰۰ ۰۶ دقیقه ۳۵ ثانیه ۲۷۸ کیلومتر (۱۷۳ مایل)
۲۹ دسامبر ۱۲۷۴ ۲۱:۰۴:۵۴ ۱۱۰ حلقه‌ای ۰٫۹۱۷۵ ۱۱ دقیقه ۴۴ ثانیه ۳۱۶ کیلومتر (۱۹۶ مایل)
۲۵ ژوئیه ۱۲۷۵ ۰۲:۵۹:۵۶ ۱۱۵ کامل ۱٫۰۷۵۲ ۰۶ دقیقه ۲۱ ثانیه ۲۴۷ کیلومتر (۱۵۳ مایل)
۱۸ دسامبر ۱۲۷۵ ۲۰:۵۶:۳۴ ۱۲۰ حلقه‌ای ۰٫۹۳۵۲ ۰۶ دقیقه ۰۰ ثانیه ۲۹۴ کیلومتر (۱۸۳ مایل)
۱۳ ژوئیه ۱۲۷۶ ۱۸:۰۳:۴۰ ۱۲۵ کامل ۱٫۰۲۰۲ ۰۱ دقیقه ۰۷ ثانیه ۲۲۶ کیلومتر (۱۴۰ مایل)
۷ دسامبر ۱۲۷۶ ۰۳:۰۵:۲۸ ۱۳۰ جزئی ۰٫۵۹۶۰
۴ مه ۱۲۷۷ ۱۳:۱۱:۵۷ ۹۷ حلقه‌ای ۰٫۹۵۲۸
۲۸ اکتبر ۱۲۷۷ ۰۵:۳۶:۰۴ ۱۰۲ کامل ۱٫۰۴۳۸ ۰۳ دقیقه ۲۳ ثانیه ۲۷۳ کیلومتر (۱۷۰ مایل)
۲۳ آوریل ۱۲۷۸ ۱۳:۳۶:۴۳ ۱۰۷ حلقه‌ای ۰٫۹۴۵۷ ۰۶ دقیقه ۳۷ ثانیه ۲۰۷ کیلومتر (۱۲۹ مایل)
۱۷ اکتبر ۱۲۷۸ ۲۱:۱۳:۰۱ ۱۱۲ کامل ۱٫۰۳۳۸ ۰۳ دقیقه ۰۳ ثانیه ۱۱۶ کیلومتر (۷۲ مایل)
۱۲ آوریل ۱۲۷۹ ۱۶:۴۴:۰۴ ۱۱۷ حلقه‌ای ۰٫۹۷۸۸ ۰۱ دقیقه ۵۵ ثانیه ۸۶ کیلومتر (۵۳ مایل)
۷ اکتبر ۱۲۷۹ ۰۸:۴۲:۲۱ ۱۲۲ حلقه‌ای ۰٫۹۸۰۵ ۰۱ دقیقه ۴۲ ثانیه ۸۲ کیلومتر (۵۱ مایل)
۲ مارس ۱۲۸۰ ۱۷:۲۵:۳۹ ۸۹ جزئی ۰٫۲۰۸۴
۱ آوریل ۱۲۸۰ ۰۲:۵۴:۲۱ ۱۲۷ جزئی ۰٫۶۲۹۸
۲۵ سپتامبر ۱۲۸۰ ۱۳:۰۶:۵۳ ۱۳۲ جزئی ۰٫۴۱۳۱
۲۰ فوریه ۱۲۸۱ ۰۹:۳۶:۲۰ ۹۹ کامل ۱٫۰۴۹۶ ۰۳ دقیقه ۲۲ ثانیه ۲۳۹ کیلومتر (۱۴۹ مایل)
۱۵ اوت ۱۲۸۱ ۲۱:۰۷:۵۶ ۱۰۴ حلقه‌ای ۰٫۹۴۹۷ ۰۳ دقیقه ۵۰ ثانیه ۳۷۰ کیلومتر (۲۳۰ مایل)
۱۰ فوریه ۱۲۸۲ ۰۰:۱۷:۵۹ ۱۰۹ Hybrid ۱٫۰۱۵۶ ۰۱ دقیقه ۲۶ ثانیه ۵۴ کیلومتر (۳۴ مایل)
۵ اوت ۱۲۸۲ ۰۳:۳۵:۵۶ ۱۱۴ Hybrid ۱٫۰۱۰۷ ۰۱ دقیقه ۰۱ ثانیه ۳۷ کیلومتر (۲۳ مایل)
۳۰ ژانویه ۱۲۸۳ ۰۹:۰۶:۵۵ ۱۱۹ حلقه‌ای ۰٫۹۵۳۳ ۰۵ دقیقه ۰۲ ثانیه ۲۳۲ کیلومتر (۱۴۴ مایل)
۲۵ ژوئیه ۱۲۸۳ ۱۷:۰۶:۴۰ ۱۲۴ کامل ۱٫۰۵۸۷ ۰۵ دقیقه ۰۷ ثانیه ۲۵۶ کیلومتر (۱۵۹ مایل)
۱۹ ژانویه ۱۲۸۴ ۱۰:۴۱:۰۲ ۱۲۹ جزئی ۰٫۲۵۲۵
۱۵ ژوئیه ۱۲۸۴ ۰۳:۱۳:۰۷ ۹۶ جزئی ۰٫۷۶۹۰
۱۴ ژوئیه ۱۲۸۴ ۱۰:۰۸:۱۸ ۱۳۴ جزئی ۰٫۲۹۱۵
۸ دسامبر ۱۲۸۴ ۱۶:۳۴:۰۱ ۱۰۱ حلقه‌ای ۰٫۹۴۱۴ ۰۳ دقیقه ۴۹ ثانیه ۵۹۸ کیلومتر (۳۷۲ مایل)
۴ ژوئیه ۱۲۸۵ ۱۶:۵۳:۵۸ ۱۰۶ Hybrid ۱٫۰۱۴۳ ۰۱ دقیقه ۱۵ ثانیه ۵۴ کیلومتر (۳۴ مایل)
۲۸ نوامبر ۱۲۸۵ ۰۰:۵۱:۲۸ ۱۱۱ Hybrid ۱٫۰۰۶۸ ۰۰ دقیقه ۳۹ ثانیه ۲۴ کیلومتر (۱۵ مایل)
۲۴ مه ۱۲۸۶ ۲۳:۳۶:۱۵ ۱۱۶ حلقه‌ای ۰٫۹۶۳۲ ۰۴ دقیقه ۵۵ ثانیه ۱۴۴ کیلومتر (۸۹ مایل)
۱۷ نوامبر ۱۲۸۶ ۱۵:۰۳:۲۲ ۱۲۱ کامل ۱٫۰۴۴۱ ۰۴ دقیقه ۱۷ ثانیه ۱۶۸ کیلومتر (۱۰۴ مایل)
۱۴ مه ۱۲۸۷ ۰۰:۳۵:۲۵ ۱۲۶ جزئی ۰٫۷۰۵۲
۸ اکتبر ۱۲۸۷ ۲۰:۰۰:۰۶ ۹۳ جزئی ۰٫۰۱۲۰
۷ نوامبر ۱۲۸۷ ۰۶:۴۸:۱۵ ۱۳۱ جزئی ۰٫۷۰۵۹
۲ آوریل ۱۲۸۸ ۱۴:۱۱:۲۸ ۹۸ حلقه‌ای ۰٫۹۸۴۰ ۰۱ دقیقه ۰۷ ثانیه ۱۴۷ کیلومتر (۹۱ مایل)
۲۷ سپتامبر ۱۲۸۸ ۰۵:۴۳:۵۳ ۱۰۳ حلقه‌ای ۰٫۹۶۱۶ ۰۳ دقیقه ۰۰ ثانیه ۳۰۱ کیلومتر (۱۸۷ مایل)
۲۳ مارس ۱۲۸۹ ۰۲:۰۷:۰۵ ۱۰۸ کامل ۱٫۰۴۴۸ ۰۴ دقیقه ۱۰ ثانیه ۱۵۱ کیلومتر (۹۴ مایل)
۱۶ سپتامبر ۱۲۸۹ ۰۸:۲۲:۰۲ ۱۱۳ حلقه‌ای ۰٫۹۳۵۷ ۰۸ دقیقه ۱۵ ثانیه ۲۴۳ کیلومتر (۱۵۱ مایل)
۱۲ مارس ۱۲۹۰ ۱۸:۱۳:۵۹ ۱۱۸ کامل ۱٫۰۶۰۴ ۰۴ دقیقه ۵۲ ثانیه ۲۳۸ کیلومتر (۱۴۸ مایل)
۵ سپتامبر ۱۲۹۰ ۰۸:۱۷:۱۰ ۱۲۳ حلقه‌ای ۰٫۹۴۲۴ ۰۶ دقیقه ۱۷ ثانیه ۲۵۳ کیلومتر (۱۵۷ مایل)
۳۱ ژانویه ۱۲۹۱ ۲۲:۲۱:۴۳ ۹۰ جزئی ۰٫۱۸۵۶
۲ مارس ۱۲۹۱ ۰۹:۵۳:۴۹ ۱۲۸ جزئی ۰٫۴۷۶۶
۲۷ ژوئیه ۱۲۹۱ ۰۲:۱۴:۲۷ ۹۵ جزئی ۰٫۲۰۷۵
۲۵ اوت ۱۲۹۱ ۱۲:۵۵:۳۱ ۱۳۳ جزئی ۰٫۵۳۱۴
۲۱ ژانویه ۱۲۹۲ ۰۴:۵۸:۱۷ ۱۰۰ حلقه‌ای ۰٫۹۳۶۳ ۰۷ دقیقه ۱۷ ثانیه ۳۹۵ کیلومتر (۲۴۵ مایل)
۱۵ ژوئیه ۱۲۹۲ ۱۷:۱۳:۰۸ ۱۰۵ کامل ۱٫۰۶۹۲ ۰۶ دقیقه ۱۷ ثانیه ۲۹۵ کیلومتر (۱۸۳ مایل)
۹ ژانویه ۱۲۹۳ ۰۵:۰۳:۳۲ ۱۱۰ حلقه‌ای ۰٫۹۱۸۵ ۱۱ دقیقه ۳۶ ثانیه ۳۱۲ کیلومتر (۱۹۴ مایل)
۵ ژوئیه ۱۲۹۳ ۱۰:۲۶:۴۵ ۱۱۵ کامل ۱٫۰۷۳۰ ۰۶ دقیقه ۲۴ ثانیه ۲۳۸ کیلومتر (۱۴۸ مایل)
۲۹ دسامبر ۱۲۹۳ ۰۵:۰۹:۱۲ ۱۲۰ حلقه‌ای ۰٫۹۳۷۹ ۰۵ دقیقه ۴۸ ثانیه ۲۷۹ کیلومتر (۱۷۳ مایل)
۲۵ ژوئیه ۱۲۹۴ ۰۱:۱۱:۵۳ ۱۲۵ کامل ۱٫۰۱۹۵ ۰۱ دقیقه ۱۱ ثانیه ۱۴۰ کیلومتر (۸۷ مایل)
۱۸ دسامبر ۱۲۹۴ ۱۱:۴۲:۱۴ ۱۳۰ جزئی ۰٫۶۰۶۴
۱۵ مه ۱۲۹۵ ۱۹:۴۸:۳۴ ۹۷ جزئی ۰٫۸۱۳۱
۸ نوامبر ۱۲۹۵ ۱۴:۱۷:۴۵ ۱۰۲ کامل ۱٫۰۴۱۴ ۰۳ دقیقه ۱۷ ثانیه ۲۷۱ کیلومتر (۱۶۸ مایل)
۳ مه ۱۲۹۶ ۲۰:۱۵:۵۲ ۱۰۷ حلقه‌ای ۰٫۹۴۸۵ ۰۶ دقیقه ۲۷ ثانیه ۲۰۰ کیلومتر (۱۲۰ مایل)
۲۸ اکتبر ۱۲۹۶ ۰۵:۴۱:۲۹ ۱۱۲ کامل ۱٫۰۲۸۹ ۰۲ دقیقه ۴۱ ثانیه ۱۰۰ کیلومتر (۶۲ مایل)
۲۲ آوریل ۱۲۹۷ ۲۳:۵۱:۵۷ ۱۱۷ حلقه‌ای ۰٫۹۸۵۰ ۰۱ دقیقه ۲۲ ثانیه ۵۸ کیلومتر (۳۶ مایل)
۱۷ اکتبر ۱۲۹۷ ۱۶:۴۲:۵۰ ۱۲۲ حلقه‌ای ۰٫۹۷۵۱ ۰۲ دقیقه ۱۱ ثانیه ۱۰۴ کیلومتر (۶۵ مایل)
۱۴ مارس ۱۲۹۸ ۰۱:۳۵:۴۱ ۸۹ جزئی ۰٫۱۴۵۹
۱۲ آوریل ۱۲۹۸ ۱۰:۳۵:۲۸ ۱۲۷ جزئی ۰٫۷۳۵۷
۶ اکتبر ۱۲۹۸ ۲۰:۳۵:۱۶ ۱۳۲ جزئی ۰٫۴۷۲۸
۳ مارس ۱۲۹۹ ۱۷:۵۷:۳۱ ۹۹ کامل ۱٫۰۵۱۰ ۰۳ دقیقه ۳۰ ثانیه ۲۵۷ کیلومتر (۱۶۰ مایل)
۲۷ اوت ۱۲۹۹ ۰۴:۰۹:۳۷ ۱۰۴ حلقه‌ای ۰٫۹۴۷۴ ۰۳ دقیقه ۵۳ ثانیه ۵۲۶ کیلومتر (۳۲۷ مایل)
۲۱ فوریه ۱۳۰۰ ۰۸:۳۴:۰۰ ۱۰۹ Hybrid ۱٫۰۱۵۴ ۰۱ دقیقه ۲۴ ثانیه ۵۳ کیلومتر (۳۳ مایل)
۱۵ اوت ۱۳۰۰ ۱۰:۵۷:۲۵ ۱۱۴ Hybrid ۱٫۰۱۱۵ ۰۱ دقیقه ۰۵ ثانیه ۴۰ کیلومتر (۲۵ مایل)