فهرست‌های خورشیدگرفتگی‌ها
نمودار یک خورشیدگرفتگی (اندازه‌ها غیرطبیعی‌اند)
شکل هندسی خورشیدگرفتگی
(اندازه‌ها غیرطبیعی‌اند)
سده‌ها

پس از میلاد

خورشیدگرفتگی‌های قابل مشاهده در
چین • بریتانیا • فیلیپین • ایالات متحدهٔ آمریکا • ایران
جستارهای وابسته: فهرست ماه‌گرفتگی‌ها

این فهرست شامل خورشیدگرفتگی‌های قرن دوازدهم پیش از میلاد است که در طی دورهٔ سال ۱۲۰۰ پیش از میلاد تا ۱۱۰۱ پیش از میلاد روی داده‌اند. در این دوره، ۲۵۲ خورشیدگرفتگی رخ داد که ۹۳ مورد آن خورشیدگرفتگی جزئی، ۸۹ مورد خورشیدگرفتگی حلقه‌ای، ۶۳ خورشیدگرفتگی کامل و ۷ مورد نیز از نوع خورشیدگرفتگی مرکب بود.

تاریخ زمان
بزرگترین گرفت
چرخهٔ ساروس نوع قدر مدت زمان مکان مسیر گرفتگی ناحیهٔ جغرافیایی منبع
-۸۷۹۹-۰۶-۱۷ ۱۷ ژوئن ۱۲۰۰ ۰۲:۴۷:۱۵ ۳۷ حلقه‌ای ۰.۹۴۸۲ ۰۵m ۵۱s ۱۹۶ کیلومتر (۱۲۲ مایل)
-۸۷۹۹-۱۲-۱۱ ۱۱ دسامبر ۱۲۰۰ ۱۱:۴۳:۱۲ ۴۲ کامل ۱.۰۳۹۳ ۰۲m ۳۲s ۱۸۶ کیلومتر (۱۱۶ مایل)
-۸۸۰۰-۰۶-۰۶ ۶ ژوئن ۱۱۹۹ ۰۳:۵۰:۵۹ ۴۷ حلقه‌ای ۰.۹۵۲۴ ۰۲m ۵۰s
-۸۸۰۰-۱۱-۰۱ ۱ نوامبر ۱۱۹۹ ۱۲:۰۸:۳۱ ۱۴ جزئی ۰.۲۵۷۹
-۸۸۰۰-۱۲-۰۱ ۱ دسامبر ۱۱۹۹ ۰۱:۴۸:۴۹ ۵۲ جزئی ۰.۲۳۸۸
-۸۸۰۱-۰۴-۲۷ ۲۷ آوریل ۱۱۹۸ ۰۱:۳۶:۰۱ ۱۹ کامل ۱.۰۳۲۳ ۰۲m ۲۱s ۲۷۸ کیلومتر (۱۷۳ مایل)
-۸۸۰۱-۱۰-۲۱ ۲۱ اکتبر ۱۱۹۸ ۱۶:۲۹:۴۸ ۲۴ حلقه‌ای ۰.۹۲۵۱ ۰۷m ۳۵s ۴۲۷ کیلومتر (۲۶۵ مایل)
-۸۸۰۲-۰۴-۱۵ ۱۵ آوریل ۱۱۹۷ ۱۷:۲۸:۴۸ ۲۹ کامل ۱.۰۷۷۲ ۰۶m ۱۶s ۲۵۲ کیلومتر (۱۵۷ مایل)
-۸۸۰۲-۱۰-۰۹ ۹ اکتبر ۱۱۹۷ ۱۵:۴۶:۴۳ ۳۴ حلقه‌ای ۰.۹۲۲۳ ۰۹m ۰۳s ۲۹۵ کیلومتر (۱۸۳ مایل)
-۸۸۰۳-۰۴-۰۵ ۵ آوریل ۱۱۹۶ ۱۰:۲۸:۴۶ ۳۹ کامل ۱.۰۵۹۵ ۰۴m ۳۰s ۲۳۷ کیلومتر (۱۴۷ مایل)
-۸۸۰۳-۰۹-۲۸ ۲۸ سپتامبر ۱۱۹۶ ۱۷:۲۵:۳۴ ۴۴ حلقه‌ای ۰.۹۵۵۵ ۰۴m ۱۸s ۲۰۰ کیلومتر (۱۲۰ مایل)
-۸۸۰۴-۰۲-۲۴ ۲۴ فوریه ۱۱۹۵ ۱۱:۴۵:۳۱ ۱۱ جزئی ۰.۳۲۹۷
-۸۸۰۴-۰۳-۲۵ ۲۵ مارس ۱۱۹۵ ۲۳:۵۶:۳۷ ۴۹ جزئی ۰.۳۰۰۶
-۸۸۰۴-۰۸-۱۹ ۱۹ اوت ۱۱۹۵ ۱۶:۰۹:۲۲ ۱۶ جزئی ۰.۲۷۶۴
-۸۸۰۴-۰۹-۱۸ ۱۸ سپتامبر ۱۱۹۵ ۰۲:۲۲:۰۳ ۵۴ جزئی ۰.۴۹۷۸
-۸۸۰۵-۰۲-۱۳ ۱۳ فوریه ۱۱۹۴ ۱۴:۱۸:۴۱ ۲۱ حلقه‌ای ۰.۹۳۰۰ ۰۶m ۱۴s ۳۵۴ کیلومتر (۲۲۰ مایل)
-۸۸۰۵-۰۸-۰۹ ۹ اوت ۱۱۹۴ ۰۸:۳۷:۵۰ ۲۶ کامل ۱.۰۶۲۳ ۰۴m ۰۲s ۲۷۶ کیلومتر (۱۷۱ مایل)
-۸۸۰۶-۰۲-۰۲ ۲ فوریه ۱۱۹۳ ۱۴:۰۲:۰۱ ۳۱ حلقه‌ای ۰.۹۳۸۱ ۰۷m ۳۳s ۲۳۰ کیلومتر (۱۴۰ مایل)
-۸۸۰۶-۰۷-۲۹ ۲۹ ژوئیه ۱۱۹۳ ۰۰:۱۰:۲۸ ۳۶ کامل ۱.۰۳۶۰ ۰۳m ۲۶s ۱۲۱ کیلومتر (۷۵ مایل)
-۸۸۰۷-۰۱-۲۱ ۲۱ ژانویه ۱۱۹۲ ۱۸:۲۲:۲۸ ۴۱ حلقه‌ای ۰.۹۷۵۸ ۰۲m ۳۶s ۱۲۸ کیلومتر (۸۰ مایل)
-۸۸۰۷-۰۷-۱۸ ۱۸ ژوئیه ۱۱۹۲ ۱۰:۲۳:۲۸ ۴۶ حلقه‌ای ۰.۹۷۵۸ ۰۲m ۳۵s ۱۵۵ کیلومتر (۹۶ مایل)
-۸۸۰۷-۱۲-۱۲ ۱۲ دسامبر ۱۱۹۲ ۱۹:۰۳:۲۴ ۱۳ جزئی ۰.۴۵۰۵
-۸۸۰۸-۰۱-۱۱ ۱۱ ژانویه ۱۱۹۱ ۰۵:۴۸:۱۹ ۵۱ جزئی ۰.۲۷۴۹
-۸۸۰۸-۰۶-۰۷ ۷ ژوئن ۱۱۹۱ ۲۲:۲۸:۱۴ ۱۸ جزئی ۰.۵۵۳۹
-۸۸۰۸-۱۲-۰۲ ۲ دسامبر ۱۱۹۱ ۱۰:۴۳:۲۷ ۲۳ کامل ۱.۰۳۲۶ ۰۲m ۱۷s ۱۴۵ کیلومتر (۹۰ مایل)
-۸۸۰۹-۰۵-۲۸ ۲۸ مه ۱۱۹۰ ۰۰:۳۷:۰۵ ۲۸ حلقه‌ای ۰.۹۷۶۳ ۰۲m ۱۸s ۹۵ کیلومتر (۵۹ مایل)
-۸۸۰۹-۱۱-۲۱ ۲۱ نوامبر ۱۱۹۰ ۲۳:۲۹:۴۷ ۳۳ حلقه‌ای ۰.۹۸۹۱ ۰۱m ۱۱s ۳۸ کیلومتر (۲۴ مایل)
-۸۸۱۰-۰۵-۱۶ ۱۶ مه ۱۱۸۹ ۰۹:۲۹:۰۵ ۳۸ کامل ۱.۰۳۱۹ ۰۳m ۲۰s ۱۱۴ کیلومتر (۷۱ مایل)
-۸۸۱۰-۱۱-۱۰ ۱۰ نوامبر ۱۱۸۹ ۰۵:۳۱:۰۵ ۴۳ حلقه‌ای ۰.۹۳۲۰ ۰۷m ۴۷s ۳۸۲ کیلومتر (۲۳۷ مایل)
-۸۸۱۱-۰۴-۰۶ ۶ آوریل ۱۱۸۸ ۱۷:۴۸:۰۳ ۱۰ جزئی ۰.۱۸۴۰
-۸۸۱۱-۰۵-۰۶ ۶ مه ۱۱۸۸ ۰۰:۳۵:۱۹ ۴۸ جزئی ۰.۸۸۸۸
-۸۸۱۱-۱۰-۳۰ ۳۰ اکتبر ۱۱۸۸ ۰۵:۱۹:۲۶ ۵۳ جزئی ۰.۲۱۶۱
-۸۸۱۲-۰۳-۲۷ ۲۷ مارس ۱۱۸۷ ۱۰:۱۳:۰۶ ۲۰ کامل ۱.۰۴۲۹ ۰۳m ۲۳s ۲۱۱ کیلومتر (۱۳۱ مایل)
-۸۸۱۲-۰۹-۱۹ ۱۹ سپتامبر ۱۱۸۷ ۱۴:۰۲:۲۸ ۲۵ حلقه‌ای ۰.۹۶۸۹ ۰۲m ۴۴s ۲۱۰ کیلومتر (۱۳۰ مایل)
-۸۸۱۳-۰۳-۱۶ ۱۶ مارس ۱۱۸۶ ۲۱:۵۲:۳۹ ۳۰ حلقه‌ای ۰.۹۹۱۲ ۰۰m ۵۹s ۳۱ کیلومتر (۱۹ مایل)
-۸۸۱۳-۰۹-۰۹ ۹ سپتامبر ۱۱۸۶ ۰۱:۰۴:۱۷ ۳۵ کامل ۱.۰۳۴۱ ۰۳m ۱۹s ۱۱۵ کیلومتر (۷۱ مایل)
-۸۸۱۴-۰۳-۰۵ ۵ مارس ۱۱۸۵ ۰۲:۰۸:۳۲ ۴۰ حلقه‌ای ۰.۹۳۹۱ ۰۵m ۲۶s ۳۵۵ کیلومتر (۲۲۱ مایل)
-۸۸۱۴-۰۸-۲۸ ۲۸ اوت ۱۱۸۵ ۱۶:۵۰:۰۵ ۴۵ کامل ۱.۰۵۸۷ ۰۴m ۱۶s ۲۴۱ کیلومتر (۱۵۰ مایل)
-۸۸۱۵-۰۱-۲۳ ۲۳ ژانویه ۱۱۸۴ ۰۹:۳۰:۰۹ ۱۲ جزئی ۰.۱۹۲۱
-۸۸۱۵-۰۲-۲۲ ۲۲ فوریه ۱۱۸۴ ۰۲:۰۶:۰۱ ۵۰ جزئی ۰.۱۲۶۷
-۸۸۱۵-۰۷-۱۹ ۱۹ ژوئیه ۱۱۸۴ ۲۳:۰۶:۲۷ ۱۷ جزئی ۰.۴۱۰۳
-۸۸۱۵-۰۸-۱۸ ۱۸ اوت ۱۱۸۴ ۰۸:۴۴:۲۰ ۵۵ جزئی ۰.۴۰۷۷
-۸۸۱۶-۰۱-۱۲ ۱۲ ژانویه ۱۱۸۳ ۱۵:۴۸:۱۵ ۲۲ حلقه‌ای ۰.۹۹۰۸ ۰۱m ۰۰s ۴۵ کیلومتر (۲۸ مایل)
-۸۸۱۶-۰۷-۰۹ ۹ ژوئیه ۱۱۸۳ ۰۷:۲۳:۵۸ ۲۷ حلقه‌ای ۰.۹۶۷۸ ۰۴m ۰۴s ۱۴۶ کیلومتر (۹۱ مایل)
-۸۸۱۷-۰۱-۰۲ ۲ ژانویه ۱۱۸۲ ۰۴:۴۴:۲۶ ۳۲ کامل ۱.۰۴۰۸ ۰۳m ۴۵s ۱۳۷ کیلومتر (۸۵ مایل)
-۸۸۱۷-۰۶-۲۸ ۲۸ ژوئن ۱۱۸۲ ۰۹:۱۱:۱۵ ۳۷ حلقه‌ای ۰.۹۴۶۶ ۰۶m ۲۳s ۱۹۹ کیلومتر (۱۲۴ مایل)
-۸۸۱۷-۱۲-۲۲ ۲۲ دسامبر ۱۱۸۲ ۲۰:۳۱:۳۴ ۴۲ کامل ۱.۰۳۹۹ ۰۲m ۳۴s ۱۸۹ کیلومتر (۱۱۷ مایل)
-۸۸۱۸-۰۶-۱۶ ۱۶ ژوئن ۱۱۸۱ ۱۰:۲۳:۴۲ ۴۷ حلقه‌ای ۰.۹۵۸۲ ۰۲m ۴۸s ۳۵۹ کیلومتر (۲۲۳ مایل)
-۸۸۱۸-۱۱-۱۱ ۱۱ نوامبر ۱۱۸۱ ۲۰:۳۵:۵۵ ۱۴ جزئی ۰.۲۴۷۵
-۸۸۱۸-۱۲-۱۱ ۱۱ دسامبر ۱۱۸۱ ۱۰:۲۷:۴۴ ۵۲ جزئی ۰.۲۳۵۰
-۸۸۱۹-۰۵-۰۷ ۷ مه ۱۱۸۰ ۰۸:۴۹:۲۰ ۱۹ کامل ۱.۰۳۱۴ ۰۲m ۰۳s
-۸۸۱۹-۱۱-۰۱ ۱ نوامبر ۱۱۸۰ ۰۰:۳۱:۵۱ ۲۴ حلقه‌ای ۰.۹۲۲۰ ۰۸m ۱۷s ۴۵۴ کیلومتر (۲۸۲ مایل)
-۸۸۲۰-۰۴-۲۷ ۲۷ آوریل ۱۱۷۹ ۰۰:۵۷:۲۱ ۲۹ کامل ۱.۰۷۹۳ ۰۶m ۳۱s ۲۶۲ کیلومتر (۱۶۳ مایل)
-۸۸۲۰-۱۰-۲۰ ۲۰ اکتبر ۱۱۷۹ ۲۳:۳۸:۵۵ ۳۴ حلقه‌ای ۰.۹۲۱۲ ۰۹m ۱۸s ۲۹۹ کیلومتر (۱۸۶ مایل)
-۸۸۲۱-۰۴-۱۶ ۱۶ آوریل ۱۱۷۸ ۱۷:۵۷:۲۸ ۳۹ کامل ۱.۰۵۹۹ ۰۴m ۳۳s ۲۲۸ کیلومتر (۱۴۲ مایل)
-۸۸۲۱-۱۰-۱۰ ۱۰ اکتبر ۱۱۷۸ ۰۱:۳۰:۳۳ ۴۴ حلقه‌ای ۰.۹۵۶۲ ۰۴m ۰۷s ۱۹۴ کیلومتر (۱۲۱ مایل)
-۸۸۲۲-۰۳-۰۶ ۶ مارس ۱۱۷۷ ۱۹:۰۵:۵۷ ۱۱ جزئی ۰.۲۳۴۱
-۸۸۲۲-۰۴-۰۵ ۵ آوریل ۱۱۷۷ ۰۷:۰۹:۴۶ ۴۹ جزئی ۰.۴۰۹۶
-۸۸۲۲-۰۸-۳۰ ۳۰ اوت ۱۱۷۷ ۰۰:۱۵:۴۳ ۱۶ جزئی ۰.۲۱۵۹
-۸۸۲۲-۰۹-۲۸ ۲۸ سپتامبر ۱۱۷۷ ۱۰:۴۳:۱۸ ۵۴ جزئی ۰.۵۳۷۶
-۸۸۲۳-۰۲-۲۳ ۲۳ فوریه ۱۱۷۶ ۲۱:۲۸:۳۹ ۲۱ حلقه‌ای ۰.۹۳۱۵ ۰۶m ۰۱s ۳۶۷ کیلومتر (۲۲۸ مایل)
-۸۸۲۳-۰۸-۱۹ ۱۹ اوت ۱۱۷۶ ۱۶:۳۷:۵۸ ۲۶ کامل ۱.۰۵۷۴ ۰۳m ۴۱s ۲۷۱ کیلومتر (۱۶۸ مایل)
-۸۸۲۴-۰۲-۱۲ ۱۲ فوریه ۱۱۷۵ ۲۱:۲۶:۵۷ ۳۱ حلقه‌ای ۰.۹۴۳۰ ۰۶m ۴۰s ۲۱۱ کیلومتر (۱۳۱ مایل)
-۸۸۲۴-۰۸-۰۹ ۹ اوت ۱۱۷۵ ۰۷:۴۹:۳۰ ۳۶ کامل ۱.۰۲۹۷ ۰۲m ۴۷s ۱۰۱ کیلومتر (۶۳ مایل)
-۸۸۲۵-۰۲-۰۲ ۲ فوریه ۱۱۷۴ ۰۲:۲۰:۱۲ ۴۱ حلقه‌ای ۰.۹۸۲۵ ۰۱m ۵۰s ۸۸ کیلومتر (۵۵ مایل)
-۸۸۲۵-۰۷-۲۹ ۲۹ ژوئیه ۱۱۷۴ ۱۷:۲۸:۲۵ ۴۶ حلقه‌ای ۰.۹۷۱۲ ۰۳m ۱۰s ۱۶۰ کیلومتر (۹۹ مایل)
-۸۸۲۵-۱۲-۲۴ ۲۴ دسامبر ۱۱۷۴ ۰۳:۵۱:۴۸ ۱۳ جزئی ۰.۴۴۵۸
-۸۸۲۶-۰۱-۲۲ ۲۲ ژانویه ۱۱۷۳ ۱۴:۱۵:۱۸ ۵۱ جزئی ۰.۳۱۰۲
-۸۸۲۶-۰۶-۱۸ ۱۸ ژوئن ۱۱۷۳ ۰۴:۴۹:۰۱ ۱۸ جزئی ۰.۴۱۰۸
-۸۸۲۶-۰۷-۱۷ ۱۷ ژوئیه ۱۱۷۳ ۲۰:۱۰:۳۸ ۵۶ جزئی ۰.۰۲۲۴
-۸۸۲۶-۱۲-۱۲ ۱۲ دسامبر ۱۱۷۳ ۱۹:۳۳:۰۶ ۲۳ کامل ۱.۰۳۱۷ ۰۲m ۱۲s ۱۴۲ کیلومتر (۸۸ مایل)
-۸۸۲۷-۰۶-۰۷ ۷ ژوئن ۱۱۷۲ ۰۷:۱۴:۵۸ ۲۸ حلقه‌ای ۰.۹۷۸۲ ۰۱m ۵۸s ۹۲ کیلومتر (۵۷ مایل)
-۸۸۲۷-۱۲-۰۲ ۲ دسامبر ۱۱۷۲ ۰۸:۰۵:۲۱ ۳۳ حلقه‌ای ۰.۹۸۶۴ ۰۱m ۲۹s ۴۸ کیلومتر (۳۰ مایل)
-۸۸۲۸-۰۵-۲۷ ۲۷ مه ۱۱۷۱ ۱۶:۳۴:۱۶ ۳۸ کامل ۱.۰۳۶۰ ۰۳m ۴۶s ۱۲۵ کیلومتر (۷۸ مایل)
-۸۸۲۸-۱۱-۲۱ ۲۱ نوامبر ۱۱۷۱ ۱۳:۴۲:۳۸ ۴۳ حلقه‌ای ۰.۹۲۹۶ ۰۸m ۲۶s ۳۹۷ کیلومتر (۲۴۷ مایل)
-۸۸۲۹-۰۴-۱۸ ۱۸ آوریل ۱۱۷۰ ۰۱:۲۲:۱۴ ۱۰ جزئی ۰.۰۵۹۰
-۸۸۲۹-۰۵-۱۷ ۱۷ مه ۱۱۷۰ ۰۷:۵۹:۰۸ ۴۸ کامل ۱.۰۶۰۱ ۰۳m ۴۶s
-۸۸۲۹-۱۱-۱۰ ۱۰ نوامبر ۱۱۷۰ ۱۳:۱۸:۰۳ ۵۳ جزئی ۰.۲۲۵۶
-۸۸۳۰-۰۴-۰۶ ۶ آوریل ۱۱۶۹ ۱۷:۴۳:۲۹ ۲۰ کامل ۱.۰۴۰۹ ۰۲m ۵۹s ۲۲۹ کیلومتر (۱۴۲ مایل)
-۸۸۳۰-۰۹-۲۹ ۲۹ سپتامبر ۱۱۶۹ ۲۲:۰۸:۰۲ ۲۵ حلقه‌ای ۰.۹۶۸۹ ۰۲m ۳۴s ۲۲۲ کیلومتر (۱۳۸ مایل)
-۸۸۳۱-۰۳-۲۷ ۲۷ مارس ۱۱۶۸ ۰۵:۰۴:۵۹ ۳۰ حلقه‌ای ۰.۹۹۰۴ ۰۱m ۰۴s ۳۴ کیلومتر (۲۱ مایل)
-۸۸۳۱-۰۹-۱۹ ۱۹ سپتامبر ۱۱۶۸ ۰۹:۲۲:۲۶ ۳۵ کامل ۱.۰۳۳۶ ۰۳m ۱۴s ۱۱۴ کیلومتر (۷۱ مایل)
-۸۸۳۲-۰۳-۱۶ ۱۶ مارس ۱۱۶۷ ۰۹:۰۳:۲۶ ۴۰ حلقه‌ای ۰.۹۴۱۵ ۰۵m ۴۰s ۳۰۷ کیلومتر (۱۹۱ مایل)
-۸۸۳۲-۰۹-۰۹ ۹ سپتامبر ۱۱۶۷ ۰۱:۰۷:۳۰ ۴۵ کامل ۱.۰۵۵۸ ۰۴m ۱۳s ۲۲۳ کیلومتر (۱۳۹ مایل)
-۸۸۳۳-۰۲-۰۳ ۳ فوریه ۱۱۶۶ ۱۷:۰۷:۲۲ ۱۲ جزئی ۰.۱۴۵۱
-۸۸۳۳-۰۳-۰۵ ۵ مارس ۱۱۶۶ ۰۹:۰۷:۳۲ ۵۰ جزئی ۰.۲۱۶۵
-۸۸۳۳-۰۷-۳۱ ۳۱ ژوئیه ۱۱۶۶ ۰۶:۳۲:۵۳ ۱۷ جزئی ۰.۳۰۰۳
-۸۸۳۳-۰۸-۲۹ ۲۹ اوت ۱۱۶۶ ۱۶:۴۳:۵۹ ۵۵ جزئی ۰.۴۷۰۰
-۸۸۳۴-۰۱-۲۳ ۲۳ ژانویه ۱۱۶۵ ۲۳:۵۹:۴۷ ۲۲ حلقه‌ای ۰.۹۹۶۴ ۰۰m ۲۳s ۱۸ کیلومتر (۱۱ مایل)
-۸۸۳۴-۰۷-۱۹ ۱۹ ژوئیه ۱۱۶۵ ۱۴:۱۵:۰۹ ۲۷ حلقه‌ای ۰.۹۶۱۷ ۰۴m ۴۶s ۱۸۹ کیلومتر (۱۱۷ مایل)
-۸۸۳۵-۰۱-۱۲ ۱۲ ژانویه ۱۱۶۴ ۱۳:۲۰:۲۳ ۳۲ کامل ۱.۰۴۴۹ ۰۴m ۰۸s ۱۵۰ کیلومتر (۹۳ مایل)
-۸۸۳۵-۰۷-۰۸ ۸ ژوئیه ۱۱۶۴ ۱۵:۳۹:۳۵ ۳۷ حلقه‌ای ۰.۹۴۴۶ ۰۷m ۰۰s ۲۰۵ کیلومتر (۱۲۷ مایل)
-۸۸۳۶-۰۱-۰۲ ۲ ژانویه ۱۱۶۳ ۰۵:۱۶:۰۳ ۴۲ کامل ۱.۰۴۰۹ ۰۲m ۴۰s ۱۹۲ کیلومتر (۱۱۹ مایل)
-۸۸۳۶-۰۶-۲۷ ۲۷ ژوئن ۱۱۶۳ ۱۶:۵۹:۲۹ ۴۷ حلقه‌ای ۰.۹۶۱۵ ۰۲m ۴۷s ۲۴۶ کیلومتر (۱۵۳ مایل)
-۸۸۳۶-۱۱-۲۳ ۲۳ نوامبر ۱۱۶۳ ۰۵:۰۵:۱۳ ۱۴ جزئی ۰.۲۴۱۱
-۸۸۳۶-۱۲-۲۲ ۲۲ دسامبر ۱۱۶۳ ۱۹:۰۳:۵۵ ۵۲ جزئی ۰.۲۳۳۵
-۸۸۳۷-۰۵-۱۸ ۱۸ مه ۱۱۶۲ ۱۶:۰۱:۲۳ ۱۹ جزئی ۰.۸۸۶۵
-۸۸۳۷-۰۶-۱۷ ۱۷ ژوئن ۱۱۶۲ ۰۰:۳۹:۳۸ ۵۷ جزئی ۰.۰۲۷۸
-۸۸۳۷-۱۱-۱۲ ۱۲ نوامبر ۱۱۶۲ ۰۸:۳۶:۴۲ ۲۴ حلقه‌ای ۰.۹۱۹۶ ۰۸m ۵۸s ۴۷۶ کیلومتر (۲۹۶ مایل)
-۸۸۳۸-۰۵-۰۷ ۷ مه ۱۱۶۱ ۰۸:۲۴:۲۰ ۲۹ کامل ۱.۰۸۰۶ ۰۶m ۴۵s ۲۷۱ کیلومتر (۱۶۸ مایل)
-۸۸۳۸-۱۰-۳۱ ۳۱ اکتبر ۱۱۶۱ ۰۷:۳۶:۴۸ ۳۴ حلقه‌ای ۰.۹۲۰۷ ۰۹m ۳۲s ۳۰۲ کیلومتر (۱۸۸ مایل)
-۸۸۳۹-۰۴-۲۷ ۲۷ آوریل ۱۱۶۰ ۰۱:۲۲:۰۰ ۳۹ کامل ۱.۰۵۹۸ ۰۴m ۳۵s ۲۱۸ کیلومتر (۱۳۵ مایل)
-۸۸۳۹-۱۰-۲۰ ۲۰ اکتبر ۱۱۶۰ ۰۹:۴۲:۰۴ ۴۴ حلقه‌ای ۰.۹۵۷۱ ۰۳m ۵۵s ۱۸۸ کیلومتر (۱۱۷ مایل)
-۸۸۴۰-۰۳-۱۸ ۱۸ مارس ۱۱۵۹ ۰۲:۱۷:۴۴ ۱۱ جزئی ۰.۱۲۸۲
-۸۸۴۰-۰۴-۱۶ ۱۶ آوریل ۱۱۵۹ ۱۴:۱۶:۱۲ ۴۹ جزئی ۰.۵۲۶۸
-۸۸۴۰-۰۹-۱۰ ۱۰ سپتامبر ۱۱۵۹ ۰۸:۳۰:۱۲ ۱۶ جزئی ۰.۱۶۶۶
-۸۸۴۰-۱۰-۰۹ ۹ اکتبر ۱۱۵۹ ۱۹:۱۱:۳۷ ۵۴ جزئی ۰.۵۶۸۳
-۸۸۴۱-۰۳-۰۷ ۷ مارس ۱۱۵۸ ۰۴:۲۷:۵۹ ۲۱ حلقه‌ای ۰.۹۳۲۸ ۰۵m ۴۹s ۳۹۵ کیلومتر (۲۴۵ مایل)
-۸۸۴۱-۰۸-۳۱ ۳۱ اوت ۱۱۵۸ ۰۰:۴۶:۴۳ ۲۶ کامل ۱.۰۵۲۴ ۰۳m ۲۳s ۲۶۳ کیلومتر (۱۶۳ مایل)
-۸۸۴۲-۰۲-۲۴ ۲۴ فوریه ۱۱۵۷ ۰۴:۴۳:۰۷ ۳۱ حلقه‌ای ۰.۹۴۸۰ ۰۵m ۵۲s ۱۹۱ کیلومتر (۱۱۹ مایل)
-۸۸۴۲-۰۸-۱۹ ۱۹ اوت ۱۱۵۷ ۱۵:۳۵:۴۱ ۳۶ کامل ۱.۰۲۳۳ ۰۲m ۰۹s ۸۰ کیلومتر (۵۰ مایل)
-۸۸۴۳-۰۲-۱۲ ۱۲ فوریه ۱۱۵۶ ۱۰:۱۰:۲۱ ۴۱ حلقه‌ای ۰.۹۸۹۳ ۰۱m ۰۴s ۵۰ کیلومتر (۳۱ مایل)
-۸۸۴۳-۰۸-۰۹ ۹ اوت ۱۱۵۶ ۰۰:۴۰:۱۱ ۴۶ حلقه‌ای ۰.۹۶۶۳ ۰۳m ۴۴s ۱۷۲ کیلومتر (۱۰۷ مایل)
-۸۸۴۴-۰۱-۰۳ ۳ ژانویه ۱۱۵۵ ۱۲:۳۴:۳۷ ۱۳ جزئی ۰.۴۳۲۰
-۸۸۴۴-۰۲-۰۱ ۱ فوریه ۱۱۵۵ ۲۲:۳۳:۵۶ ۵۱ جزئی ۰.۳۵۹۰
-۸۸۴۴-۰۶-۲۹ ۲۹ ژوئن ۱۱۵۵ ۱۱:۱۳:۲۸ ۱۸ جزئی ۰.۲۷۳۵
-۸۸۴۴-۰۷-۲۹ ۲۹ ژوئیه ۱۱۵۵ ۰۲:۵۳:۳۰ ۵۶ جزئی ۰.۱۳۵۲
-۸۸۴۴-۱۲-۲۴ ۲۴ دسامبر ۱۱۵۵ ۰۴:۱۸:۳۹ ۲۳ کامل ۱.۰۳۱۴ ۰۲m ۰۹s ۱۴۱ کیلومتر (۸۸ مایل)
-۸۸۴۵-۰۶-۱۸ ۱۸ ژوئن ۱۱۵۴ ۱۳:۵۶:۵۶ ۲۸ حلقه‌ای ۰.۹۷۹۳ ۰۱m ۴۴s ۹۴ کیلومتر (۵۸ مایل)
-۸۸۴۵-۱۲-۱۳ ۱۳ دسامبر ۱۱۵۴ ۱۶:۳۷:۲۱ ۳۳ حلقه‌ای ۰.۹۸۴۴ ۰۱m ۴۳s ۵۵ کیلومتر (۳۴ مایل)
-۸۸۴۶-۰۶-۰۶ ۶ ژوئن ۱۱۵۳ ۲۳:۴۲:۳۲ ۳۸ کامل ۱.۰۳۹۲ ۰۴m ۰۴s ۱۳۴ کیلومتر (۸۳ مایل)
-۸۸۴۶-۱۲-۰۱ ۱ دسامبر ۱۱۵۳ ۲۱:۵۴:۲۰ ۴۳ حلقه‌ای ۰.۹۲۸۰ ۰۸m ۵۷s ۴۰۹ کیلومتر (۲۵۴ مایل)
-۸۸۴۷-۰۵-۲۷ ۲۷ مه ۱۱۵۲ ۱۵:۲۱:۳۸ ۴۸ کامل ۱.۰۶۷۶ ۰۵m ۰۴s ۵۶۷ کیلومتر (۳۵۲ مایل)
-۸۸۴۷-۱۱-۲۰ ۲۰ نوامبر ۱۱۵۲ ۲۱:۲۰:۰۹ ۵۳ جزئی ۰.۲۳۰۷
-۸۸۴۸-۰۴-۱۸ ۱۸ آوریل ۱۱۵۱ ۰۱:۰۶:۱۶ ۲۰ کامل ۱.۰۳۷۸ ۰۲m ۳۱s ۲۶۳ کیلومتر (۱۶۳ مایل)
-۸۸۴۸-۱۰-۱۱ ۱۱ اکتبر ۱۱۵۱ ۰۶:۲۲:۲۳ ۲۵ حلقه‌ای ۰.۹۶۹۳ ۰۲m ۲۴s ۲۲۷ کیلومتر (۱۴۱ مایل)
-۸۸۴۹-۰۴-۰۷ ۷ آوریل ۱۱۵۰ ۱۲:۰۷:۴۶ ۳۰ حلقه‌ای ۰.۹۸۹۳ ۰۱m ۱۱s ۳۸ کیلومتر (۲۴ مایل)
-۸۸۴۹-۰۹-۳۰ ۳۰ سپتامبر ۱۱۵۰ ۱۷:۴۹:۳۶ ۳۵ کامل ۱.۰۳۳۱ ۰۳m ۰۹s ۱۱۳ کیلومتر (۷۰ مایل)
-۸۸۵۰-۰۳-۲۶ ۲۶ مارس ۱۱۴۹ ۱۵:۵۰:۱۹ ۴۰ حلقه‌ای ۰.۹۴۳۶ ۰۵m ۵۵s ۲۷۱ کیلومتر (۱۶۸ مایل)
-۸۸۵۰-۰۹-۱۹ ۱۹ سپتامبر ۱۱۴۹ ۰۹:۳۱:۳۵ ۴۵ کامل ۱.۰۵۲۸ ۰۴m ۱۰s ۲۰۷ کیلومتر (۱۲۹ مایل)
-۸۸۵۱-۰۲-۱۴ ۱۴ فوریه ۱۱۴۸ ۰۰:۳۸:۴۵ ۱۲ جزئی ۰.۰۸۹۰
-۸۸۵۱-۰۳-۱۵ ۱۵ مارس ۱۱۴۸ ۱۶:۰۳:۲۴ ۵۰ جزئی ۰.۳۱۶۱
-۸۸۵۱-۰۸-۱۰ ۱۰ اوت ۱۱۴۸ ۱۴:۰۴:۵۰ ۱۷ جزئی ۰.۲۰۱۸
-۸۸۵۱-۰۹-۰۹ ۹ سپتامبر ۱۱۴۸ ۰۰:۵۰:۰۱ ۵۵ جزئی ۰.۵۲۰۶
-۸۸۵۲-۰۲-۰۳ ۳ فوریه ۱۱۴۷ ۰۸:۰۴:۵۶ ۲۲ مرکب ۱.۰۰۲۲ ۰۰m ۱۳s ۱۱ کیلومتر (۶٫۸ مایل)
-۸۸۵۲-۰۷-۳۰ ۳۰ ژوئیه ۱۱۴۷ ۲۱:۱۱:۳۳ ۲۷ حلقه‌ای ۰.۹۵۵۴ ۰۵m ۲۲s ۲۴۴ کیلومتر (۱۵۲ مایل)
-۸۸۵۳-۰۱-۲۳ ۲۳ ژانویه ۱۱۴۶ ۲۱:۴۹:۲۲ ۳۲ کامل ۱.۰۴۹۳ ۰۴m ۳۳s ۱۶۴ کیلومتر (۱۰۲ مایل)
-۸۸۵۳-۰۷-۱۹ ۱۹ ژوئیه ۱۱۴۶ ۲۲:۱۵:۲۷ ۳۷ حلقه‌ای ۰.۹۴۲۳ ۰۷m ۳۶s ۲۱۳ کیلومتر (۱۳۲ مایل)
-۸۸۵۴-۰۱-۱۳ ۱۳ ژانویه ۱۱۴۵ ۱۳:۵۲:۴۳ ۴۲ کامل ۱.۰۴۲۳ ۰۲m ۴۸s ۱۹۵ کیلومتر (۱۲۱ مایل)
-۸۸۵۴-۰۷-۰۷ ۷ ژوئیه ۱۱۴۵ ۲۳:۴۴:۲۰ ۴۷ حلقه‌ای ۰.۹۶۳۸ ۰۲m ۴۸s ۱۹۷ کیلومتر (۱۲۲ مایل)
-۸۸۵۴-۱۲-۰۳ ۳ دسامبر ۱۱۴۵ ۱۳:۳۲:۱۹ ۱۴ جزئی ۰.۲۳۳۲
-۸۸۵۵-۰۱-۰۲ ۲ ژانویه ۱۱۴۴ ۰۳:۳۳:۳۴ ۵۲ جزئی ۰.۲۳۹۴
-۸۸۵۵-۰۵-۲۸ ۲۸ مه ۱۱۴۴ ۲۳:۱۴:۲۸ ۱۹ جزئی ۰.۷۵۰۶
-۸۸۵۵-۰۶-۲۷ ۲۷ ژوئن ۱۱۴۴ ۰۷:۴۷:۱۳ ۵۷ جزئی ۰.۱۶۸۳
-۸۸۵۵-۱۱-۲۲ ۲۲ نوامبر ۱۱۴۴ ۱۶:۴۲:۱۰ ۲۴ حلقه‌ای ۰.۹۱۷۹ ۰۹m ۳۶s ۴۹۴ کیلومتر (۳۰۷ مایل)
-۸۸۵۶-۰۵-۱۸ ۱۸ مه ۱۱۴۳ ۱۵:۴۸:۳۶ ۲۹ کامل ۱.۰۸۰۹ ۰۶m ۵۶s ۲۸۰ کیلومتر (۱۷۰ مایل)
-۸۸۵۶-۱۱-۱۱ ۱۱ نوامبر ۱۱۴۳ ۱۵:۳۸:۴۳ ۳۴ حلقه‌ای ۰.۹۲۰۹ ۰۹m ۴۳s ۳۰۱ کیلومتر (۱۸۷ مایل)
-۸۸۵۷-۰۵-۰۸ ۸ مه ۱۱۴۲ ۰۸:۴۰:۴۱ ۳۹ کامل ۱.۰۵۸۷ ۰۴m ۳۶s ۲۰۷ کیلومتر (۱۲۹ مایل)
-۸۸۵۷-۱۰-۳۱ ۳۱ اکتبر ۱۱۴۲ ۱۸:۰۱:۰۲ ۴۴ حلقه‌ای ۰.۹۵۸۶ ۰۳m ۴۱s ۱۸۱ کیلومتر (۱۱۲ مایل)
-۸۸۵۸-۰۳-۲۸ ۲۸ مارس ۱۱۴۱ ۰۹:۱۸:۵۰ ۱۱ جزئی ۰.۰۰۹۳
-۸۸۵۸-۰۴-۲۶ ۲۶ آوریل ۱۱۴۱ ۲۱:۱۵:۱۹ ۴۹ جزئی ۰.۶۵۳۲
-۸۸۵۸-۰۹-۲۰ ۲۰ سپتامبر ۱۱۴۱ ۱۶:۵۳:۱۱ ۱۶ جزئی ۰.۱۲۹۰
-۸۸۵۸-۱۰-۲۰ ۲۰ اکتبر ۱۱۴۱ ۰۳:۴۶:۵۳ ۵۴ جزئی ۰.۵۸۹۴
-۸۸۵۹-۰۳-۱۷ ۱۷ مارس ۱۱۴۰ ۱۱:۱۸:۲۵ ۲۱ حلقه‌ای ۰.۹۳۳۸ ۰۵m ۳۸s ۴۵۲ کیلومتر (۲۸۱ مایل)
-۸۸۵۹-۰۹-۱۰ ۱۰ سپتامبر ۱۱۴۰ ۰۹:۰۳:۰۲ ۲۶ کامل ۱.۰۴۷۴ ۰۳m ۰۵s ۲۵۳ کیلومتر (۱۵۷ مایل)
-۸۸۶۰-۰۳-۰۶ ۶ مارس ۱۱۳۹ ۱۱:۵۰:۴۷ ۳۱ حلقه‌ای ۰.۹۵۳۲ ۰۵m ۰۷s ۱۷۲ کیلومتر (۱۰۷ مایل)
-۸۸۶۰-۰۸-۳۰ ۳۰ اوت ۱۱۳۹ ۲۳:۲۸:۴۳ ۳۶ مرکب ۱.۰۱۶۸ ۰۱m ۳۲s ۵۸ کیلومتر (۳۶ مایل)
-۸۸۶۱-۰۲-۲۳ ۲۳ فوریه ۱۱۳۸ ۱۷:۵۳:۲۴ ۴۱ حلقه‌ای ۰.۹۹۶۵ ۰۰m ۲۰s ۱۶ کیلومتر (۹٫۹ مایل)
-۸۸۶۱-۰۸-۲۰ ۲۰ اوت ۱۱۳۸ ۰۷:۵۸:۵۲ ۴۶ حلقه‌ای ۰.۹۶۱۰ ۰۴m ۱۷s ۱۸۶ کیلومتر (۱۱۶ مایل)
-۸۸۶۲-۰۱-۱۴ ۱۴ ژانویه ۱۱۳۷ ۲۱:۱۲:۰۳ ۱۳ جزئی ۰.۴۰۹۱
-۸۸۶۲-۰۲-۱۳ ۱۳ فوریه ۱۱۳۷ ۰۶:۴۵:۵۴ ۵۱ جزئی ۰.۴۱۹۱
-۸۸۶۲-۰۷-۰۹ ۹ ژوئیه ۱۱۳۷ ۱۷:۴۴:۴۵ ۱۸ جزئی ۰.۱۴۶۳
-۸۸۶۲-۰۸-۰۸ ۸ اوت ۱۱۳۷ ۰۹:۴۴:۳۲ ۵۶ جزئی ۰.۲۳۶۸
-۸۸۶۳-۰۱-۰۳ ۳ ژانویه ۱۱۳۶ ۱۲:۵۹:۵۰ ۲۳ کامل ۱.۰۳۱۴ ۰۲m ۰۸s ۱۴۲ کیلومتر (۸۸ مایل)
-۸۸۶۳-۰۶-۲۸ ۲۸ ژوئن ۱۱۳۶ ۲۰:۴۳:۵۱ ۲۸ حلقه‌ای ۰.۹۷۹۹ ۰۱m ۳۴s ۹۹ کیلومتر (۶۲ مایل)
-۸۸۶۳-۱۲-۲۴ ۲۴ دسامبر ۱۱۳۶ ۰۱:۰۵:۲۸ ۳۳ حلقه‌ای ۰.۹۸۲۸ ۰۱m ۵۴s ۶۱ کیلومتر (۳۸ مایل)
-۸۸۶۴-۰۶-۱۸ ۱۸ ژوئن ۱۱۳۵ ۰۶:۵۴:۱۵ ۳۸ کامل ۱.۰۴۱۸ ۰۴m ۱۳s ۱۴۱ کیلومتر (۸۸ مایل)
-۸۸۶۴-۱۲-۱۳ ۱۳ دسامبر ۱۱۳۵ ۰۶:۰۱:۴۰ ۴۳ حلقه‌ای ۰.۹۲۷۰ ۰۹m ۱۹s ۴۱۴ کیلومتر (۲۵۷ مایل)
-۸۸۶۵-۰۶-۰۷ ۷ ژوئن ۱۱۳۴ ۲۲:۴۵:۵۸ ۴۸ کامل ۱.۰۷۰۸ ۰۵m ۴۸s ۴۳۳ کیلومتر (۲۶۹ مایل)
-۸۸۶۵-۱۲-۰۲ ۲ دسامبر ۱۱۳۴ ۰۵:۲۱:۱۰ ۵۳ جزئی ۰.۲۳۷۹
-۸۸۶۶-۰۴-۲۸ ۲۸ آوریل ۱۱۳۳ ۰۸:۲۴:۱۷ ۲۰ کامل ۱.۰۳۳۱ ۰۱m ۵۸s ۳۶۰ کیلومتر (۲۲۰ مایل)
-۸۸۶۶-۱۰-۲۱ ۲۱ اکتبر ۱۱۳۳ ۱۴:۴۲:۴۶ ۲۵ حلقه‌ای ۰.۹۷۰۳ ۰۲m ۱۲s ۲۲۵ کیلومتر (۱۴۰ مایل)
-۸۸۶۷-۰۴-۱۷ ۱۷ آوریل ۱۱۳۲ ۱۹:۰۳:۱۳ ۳۰ حلقه‌ای ۰.۹۸۷۷ ۰۱m ۲۱s ۴۴ کیلومتر (۲۷ مایل)
-۸۸۶۷-۱۰-۱۱ ۱۱ اکتبر ۱۱۳۲ ۰۲:۲۳:۵۶ ۳۵ کامل ۱.۰۳۲۹ ۰۳m ۰۵s ۱۱۲ کیلومتر (۷۰ مایل)
-۸۸۶۸-۰۴-۰۶ ۶ آوریل ۱۱۳۱ ۲۲:۲۶:۳۴ ۴۰ حلقه‌ای ۰.۹۴۵۶ ۰۶m ۱۰s ۲۴۲ کیلومتر (۱۵۰ مایل)
-۸۸۶۸-۰۹-۳۰ ۳۰ سپتامبر ۱۱۳۱ ۱۸:۰۴:۰۶ ۴۵ کامل ۱.۰۴۹۸ ۰۴m ۰۵s ۱۹۳ کیلومتر (۱۲۰ مایل)
-۸۸۶۹-۰۲-۲۵ ۲۵ فوریه ۱۱۳۰ ۰۸:۰۰:۱۹ ۱۲ جزئی ۰.۰۱۷۷
-۸۸۶۹-۰۳-۲۶ ۲۶ مارس ۱۱۳۰ ۲۲:۴۹:۴۸ ۵۰ جزئی ۰.۴۳۱۴
-۸۸۶۹-۰۸-۲۱ ۲۱ اوت ۱۱۳۰ ۲۱:۴۴:۲۵ ۱۷ جزئی ۰.۱۱۷۸
-۸۸۶۹-۰۹-۲۰ ۲۰ سپتامبر ۱۱۳۰ ۰۹:۰۴:۱۶ ۵۵ جزئی ۰.۵۵۷۲
-۸۸۷۰-۰۲-۱۴ ۱۴ فوریه ۱۱۲۹ ۱۶:۰۱:۴۳ ۲۲ مرکب ۱.۰۰۸۰ ۰۰m ۴۶s ۴۲ کیلومتر (۲۶ مایل)
-۸۸۷۰-۰۸-۱۰ ۱۰ اوت ۱۱۲۹ ۰۴:۱۵:۳۱ ۲۷ حلقه‌ای ۰.۹۴۹۰ ۰۵m ۴۹s ۳۱۴ کیلومتر (۱۹۵ مایل)
-۸۸۷۱-۰۲-۰۳ ۳ فوریه ۱۱۲۸ ۰۶:۱۱:۵۰ ۳۲ کامل ۱.۰۵۳۸ ۰۴m ۵۹s ۱۷۸ کیلومتر (۱۱۱ مایل)
-۸۸۷۱-۰۷-۳۰ ۳۰ ژوئیه ۱۱۲۸ ۰۴:۵۷:۲۱ ۳۷ حلقه‌ای ۰.۹۳۹۸ ۰۸m ۱۱s ۲۲۴ کیلومتر (۱۳۹ مایل)
-۸۸۷۲-۰۱-۲۳ ۲۳ ژانویه ۱۱۲۷ ۲۲:۲۳:۴۵ ۴۲ کامل ۱.۰۴۴۰ ۰۲m ۵۸s ۱۹۸ کیلومتر (۱۲۳ مایل)
-۸۸۷۲-۰۷-۱۹ ۱۹ ژوئیه ۱۱۲۷ ۰۶:۳۵:۴۰ ۴۷ حلقه‌ای ۰.۹۶۵۳ ۰۲m ۵۱s ۱۷۰ کیلومتر (۱۱۰ مایل)
-۸۸۷۲-۱۲-۱۴ ۱۴ دسامبر ۱۱۲۷ ۲۱:۵۶:۴۱ ۱۴ جزئی ۰.۲۲۲۶
-۸۸۷۳-۰۱-۱۳ ۱۳ ژانویه ۱۱۲۶ ۱۱:۵۶:۱۶ ۵۲ جزئی ۰.۲۵۳۴
-۸۸۷۳-۰۶-۰۹ ۹ ژوئن ۱۱۲۶ ۰۶:۲۹:۳۱ ۱۹ جزئی ۰.۶۱۶۱
-۸۸۷۳-۰۷-۰۸ ۸ ژوئیه ۱۱۲۶ ۱۵:۰۱:۰۸ ۵۷ جزئی ۰.۳۰۱۸
-۸۸۷۳-۱۲-۰۴ ۴ دسامبر ۱۱۲۶ ۰۰:۴۷:۱۹ ۲۴ حلقه‌ای ۰.۹۱۶۹ ۱۰m ۰۷s ۵۰۸ کیلومتر (۳۱۶ مایل)
-۸۸۷۴-۰۵-۲۸ ۲۸ مه ۱۱۲۵ ۲۳:۱۳:۳۰ ۲۹ کامل ۱.۰۸۰۴ ۰۷m ۰۳s ۲۸۸ کیلومتر (۱۷۹ مایل)
-۸۸۷۴-۱۱-۲۱ ۲۱ نوامبر ۱۱۲۵ ۲۳:۴۲:۱۹ ۳۴ حلقه‌ای ۰.۹۲۱۸ ۰۹m ۵۲s ۲۹۸ کیلومتر (۱۸۵ مایل)
-۸۸۷۵-۰۵-۱۸ ۱۸ مه ۱۱۲۴ ۱۵:۵۷:۴۱ ۳۹ کامل ۱.۰۵۶۹ ۰۴m ۳۵s ۱۹۶ کیلومتر (۱۲۲ مایل)
-۸۸۷۵-۱۱-۱۱ ۱۱ نوامبر ۱۱۲۴ ۰۲:۲۳:۳۶ ۴۴ حلقه‌ای ۰.۹۶۰۶ ۰۳m ۲۶s ۱۷۲ کیلومتر (۱۰۷ مایل)
-۸۸۷۶-۰۵-۰۸ ۸ مه ۱۱۲۳ ۰۴:۰۸:۴۱ ۴۹ جزئی ۰.۷۸۵۹
-۸۸۷۶-۱۰-۰۲ ۲ اکتبر ۱۱۲۳ ۰۱:۲۴:۰۸ ۱۶ جزئی ۰.۱۰۲۴
-۸۸۷۶-۱۰-۳۱ ۳۱ اکتبر ۱۱۲۳ ۱۲:۲۷:۲۶ ۵۴ جزئی ۰.۶۰۳۳
-۸۸۷۷-۰۳-۲۸ ۲۸ مارس ۱۱۲۲ ۱۷:۵۹:۵۶ ۲۱ حلقه‌ای ۰.۹۳۴۰ ۰۵m ۲۷s ۵۹۹ کیلومتر (۳۷۲ مایل)
-۸۸۷۷-۰۹-۲۱ ۲۱ سپتامبر ۱۱۲۲ ۱۷:۲۷:۰۶ ۲۶ کامل ۱.۰۴۲۶ ۰۲m ۵۰s ۲۴۰ کیلومتر (۱۵۰ مایل)
-۸۸۷۸-۰۳-۱۶ ۱۶ مارس ۱۱۲۱ ۱۸:۵۰:۴۳ ۳۱ حلقه‌ای ۰.۹۵۸۲ ۰۴m ۲۸s ۱۵۴ کیلومتر (۹۶ مایل)
-۸۸۷۸-۰۹-۱۰ ۱۰ سپتامبر ۱۱۲۱ ۰۷:۲۹:۵۰ ۳۶ مرکب ۱.۰۱۰۵ ۰۰m ۵۷s ۳۶ کیلومتر (۲۲ مایل)
-۸۸۷۹-۰۳-۰۶ ۶ مارس ۱۱۲۰ ۰۱:۲۸:۴۹ ۴۱ مرکب ۱.۰۰۳۷ ۰۰m ۲۱s ۱۶ کیلومتر (۹٫۹ مایل)
-۸۸۷۹-۰۸-۳۰ ۳۰ اوت ۱۱۲۰ ۱۵:۲۴:۴۷ ۴۶ حلقه‌ای ۰.۹۵۵۷ ۰۴m ۴۷s ۲۰۳ کیلومتر (۱۲۶ مایل)
-۸۸۸۰-۰۱-۲۵ ۲۵ ژانویه ۱۱۱۹ ۰۵:۴۲:۰۴ ۱۳ جزئی ۰.۳۷۴۰
-۸۸۸۰-۰۲-۲۳ ۲۳ فوریه ۱۱۱۹ ۱۴:۴۹:۱۱ ۵۱ جزئی ۰.۴۹۳۸
-۸۸۸۰-۰۷-۲۱ ۲۱ ژوئیه ۱۱۱۹ ۰۰:۲۲:۴۸ ۱۸ جزئی ۰.۰۲۸۸
-۸۸۸۰-۰۸-۱۹ ۱۹ اوت ۱۱۱۹ ۱۶:۴۴:۳۶ ۵۶ جزئی ۰.۳۲۶۱
-۸۸۸۱-۰۱-۱۴ ۱۴ ژانویه ۱۱۱۸ ۲۱:۳۲:۴۲ ۲۳ کامل ۱.۰۳۱۶ ۰۲m ۰۸s ۱۴۵ کیلومتر (۹۰ مایل)
-۸۸۸۱-۰۷-۱۰ ۱۰ ژوئیه ۱۱۱۸ ۰۳:۳۸:۰۹ ۲۸ حلقه‌ای ۰.۹۷۹۹ ۰۱m ۲۸s ۱۱۰ کیلومتر (۶۸ مایل)
-۸۸۸۲-۰۱-۰۴ ۴ ژانویه ۱۱۱۷ ۰۹:۲۷:۰۸ ۳۳ حلقه‌ای ۰.۹۸۱۸ ۰۲m ۰۰s ۶۵ کیلومتر (۴۰ مایل)
-۸۸۸۲-۰۶-۲۸ ۲۸ ژوئن ۱۱۱۷ ۱۴:۱۰:۳۶ ۳۸ کامل ۱.۰۴۳۶ ۰۴m ۱۶s ۱۴۶ کیلومتر (۹۱ مایل)
-۸۸۸۲-۱۲-۲۳ ۲۳ دسامبر ۱۱۱۷ ۱۴:۰۵:۱۲ ۴۳ حلقه‌ای ۰.۹۲۶۷ ۰۹m ۳۰s ۴۱۲ کیلومتر (۲۵۶ مایل)
-۸۸۸۳-۰۶-۱۸ ۱۸ ژوئن ۱۱۱۶ ۰۶:۱۱:۴۸ ۴۸ کامل ۱.۰۷۲۵ ۰۶m ۱۸s ۳۷۱ کیلومتر (۲۳۱ مایل)
-۸۸۸۳-۱۲-۱۲ ۱۲ دسامبر ۱۱۱۶ ۱۳:۲۱:۴۸ ۵۳ جزئی ۰.۲۴۵۵
-۸۸۸۴-۰۵-۰۹ ۹ مه ۱۱۱۵ ۱۵:۳۵:۴۴ ۲۰ جزئی ۰.۹۵۷۹
-۸۸۸۴-۰۶-۰۷ ۷ ژوئن ۱۱۱۵ ۲۳:۱۶:۳۶ ۵۸ جزئی ۰.۰۳۵۴
-۸۸۸۴-۱۱-۰۱ ۱ نوامبر ۱۱۱۵ ۲۳:۱۰:۱۳ ۲۵ حلقه‌ای ۰.۹۷۱۸ ۰۲m ۰۰s ۲۱۴ کیلومتر (۱۳۳ مایل)
-۸۸۸۵-۰۴-۲۹ ۲۹ آوریل ۱۱۱۴ ۰۱:۵۱:۴۲ ۳۰ حلقه‌ای ۰.۹۸۵۵ ۰۱m ۳۳s ۵۳ کیلومتر (۳۳ مایل)
-۸۸۸۵-۱۰-۲۲ ۲۲ اکتبر ۱۱۱۴ ۱۱:۰۴:۲۶ ۳۵ کامل ۱.۰۳۳۰ ۰۳m ۰۴s ۱۱۳ کیلومتر (۷۰ مایل)
-۸۸۸۶-۰۴-۱۷ ۱۷ آوریل ۱۱۱۳ ۰۴:۵۷:۳۵ ۴۰ حلقه‌ای ۰.۹۴۷۲ ۰۶m ۲۵s ۲۲۲ کیلومتر (۱۳۸ مایل)
-۸۸۸۶-۱۰-۱۱ ۱۱ اکتبر ۱۱۱۳ ۰۲:۴۲:۴۵ ۴۵ کامل ۱.۰۴۶۹ ۰۳m ۵۹s ۱۸۱ کیلومتر (۱۱۲ مایل)
-۸۸۸۷-۰۴-۰۶ ۶ آوریل ۱۱۱۲ ۰۵:۳۱:۲۹ ۵۰ جزئی ۰.۵۵۵۵
-۸۸۸۷-۰۹-۰۱ ۱ سپتامبر ۱۱۱۲ ۰۵:۲۹:۵۲ ۱۷ جزئی ۰.۰۴۵۳
-۸۸۸۷-۰۹-۳۰ ۳۰ سپتامبر ۱۱۱۲ ۱۷:۲۴:۱۲ ۵۵ جزئی ۰.۵۸۳۴
-۸۸۸۸-۰۲-۲۴ ۲۴ فوریه ۱۱۱۱ ۲۳:۵۲:۱۲ ۲۲ کامل ۱.۰۱۳۶ ۰۱m ۱۳s ۷۶ کیلومتر (۴۷ مایل)
-۸۸۸۸-۰۸-۲۱ ۲۱ اوت ۱۱۱۱ ۱۱:۲۶:۴۲ ۲۷ حلقه‌ای ۰.۹۴۲۵ ۰۶m ۰۷s ۴۰۹ کیلومتر (۲۵۴ مایل)
-۸۸۸۹-۰۲-۱۴ ۱۴ فوریه ۱۱۱۰ ۱۴:۲۵:۲۴ ۳۲ کامل ۱.۰۵۸۳ ۰۵m ۲۳s ۱۹۲ کیلومتر (۱۱۹ مایل)
-۸۸۸۹-۰۸-۱۰ ۱۰ اوت ۱۱۱۰ ۱۱:۴۹:۲۶ ۳۷ حلقه‌ای ۰.۹۳۷۲ ۰۸m ۳۹s ۲۳۶ کیلومتر (۱۴۷ مایل)
-۸۸۹۰-۰۲-۰۴ ۴ فوریه ۱۱۰۹ ۰۶:۴۵:۴۸ ۴۲ کامل ۱.۰۴۵۸ ۰۳m ۱۲s ۲۰۰ کیلومتر (۱۲۰ مایل)
-۸۸۹۰-۰۷-۲۹ ۲۹ ژوئیه ۱۱۰۹ ۱۳:۳۶:۴۲ ۴۷ حلقه‌ای ۰.۹۶۶۳ ۰۲m ۵۶s ۱۵۳ کیلومتر (۹۵ مایل)
-۸۸۹۰-۱۲-۲۵ ۲۵ دسامبر ۱۱۰۹ ۰۶:۱۵:۰۸ ۱۴ جزئی ۰.۲۰۵۵
-۸۸۹۱-۰۱-۲۳ ۲۳ ژانویه ۱۱۰۸ ۲۰:۱۰:۰۹ ۵۲ جزئی ۰.۲۷۸۱
-۸۸۹۱-۰۶-۱۹ ۱۹ ژوئن ۱۱۰۸ ۱۳:۴۸:۳۶ ۱۹ جزئی ۰.۴۸۶۹
-۸۸۹۱-۰۷-۱۸ ۱۸ ژوئیه ۱۱۰۸ ۲۲:۲۲:۵۷ ۵۷ جزئی ۰.۴۲۵۳
-۸۸۹۱-۱۲-۱۴ ۱۴ دسامبر ۱۱۰۸ ۰۸:۴۹:۰۴ ۲۴ حلقه‌ای ۰.۹۱۶۶ ۱۰m ۲۷s ۵۲۲ کیلومتر (۳۲۴ مایل)
-۸۸۹۲-۰۶-۰۹ ۹ ژوئن ۱۱۰۷ ۰۶:۳۷:۴۹ ۲۹ کامل ۱.۰۷۸۸ ۰۷m ۰۴s ۲۹۷ کیلومتر (۱۸۵ مایل)
-۸۸۹۲-۱۲-۰۳ ۳ دسامبر ۱۱۰۷ ۰۷:۴۶:۴۵ ۳۴ حلقه‌ای ۰.۹۲۳۴ ۰۹m ۵۴s ۲۹۱ کیلومتر (۱۸۱ مایل)
-۸۸۹۳-۰۵-۲۹ ۲۹ مه ۱۱۰۶ ۲۳:۱۲:۰۷ ۳۹ کامل ۱.۰۵۴۱ ۰۴m ۳۲s ۱۸۳ کیلومتر (۱۱۴ مایل)
-۸۸۹۳-۱۱-۲۲ ۲۲ نوامبر ۱۱۰۶ ۱۰:۴۹:۲۰ ۴۴ حلقه‌ای ۰.۹۶۳۲ ۰۳m ۰۹s ۱۶۱ کیلومتر (۱۰۰ مایل)
-۸۸۹۴-۰۵-۱۸ ۱۸ مه ۱۱۰۵ ۱۰:۵۸:۰۵ ۴۹ جزئی ۰.۹۲۲۱
-۸۸۹۴-۱۰-۱۲ ۱۲ اکتبر ۱۱۰۵ ۱۰:۰۳:۰۰ ۱۶ جزئی ۰.۰۸۷۰
-۸۸۹۴-۱۱-۱۰ ۱۰ نوامبر ۱۱۰۵ ۲۱:۱۲:۵۷ ۵۴ جزئی ۰.۶۱۰۱
-۸۸۹۵-۰۴-۰۸ ۸ آوریل ۱۱۰۴ ۰۰:۳۳:۲۲ ۲۱ حلقه‌ای ۰.۹۳۱۹ ۰۵m ۰۷s
-۸۸۹۵-۱۰-۰۲ ۲ اکتبر ۱۱۰۴ ۰۱:۵۸:۰۷ ۲۶ کامل ۱.۰۳۷۹ ۰۲m ۳۶s ۲۲۴ کیلومتر (۱۳۹ مایل)
-۸۸۹۶-۰۳-۲۸ ۲۸ مارس ۱۱۰۳ ۰۱:۴۴:۱۰ ۳۱ حلقه‌ای ۰.۹۶۳۲ ۰۳m ۵۲s ۱۳۶ کیلومتر (۸۵ مایل)
-۸۸۹۶-۰۹-۲۱ ۲۱ سپتامبر ۱۱۰۳ ۱۵:۳۷:۵۸ ۳۶ مرکب ۱.۰۰۴۲ ۰۰m ۲۳s ۱۵ کیلومتر (۹٫۳ مایل)
-۸۸۹۷-۰۳-۱۷ ۱۷ مارس ۱۱۰۲ ۰۸:۵۷:۲۶ ۴۱ مرکب ۱.۰۱۰۸ ۰۰m ۵۹s ۴۳ کیلومتر (۲۷ مایل)
-۸۸۹۷-۰۹-۱۰ ۱۰ سپتامبر ۱۱۰۲ ۲۲:۵۸:۳۸ ۴۶ حلقه‌ای ۰.۹۵۰۴ ۰۵m ۱۵s ۲۲۱ کیلومتر (۱۳۷ مایل)
-۸۸۹۸-۰۲-۰۵ ۵ فوریه ۱۱۰۱ ۱۴:۰۵:۴۷ ۱۳ جزئی ۰.۳۲۷۷
-۸۸۹۸-۰۳-۰۵ ۵ مارس ۱۱۰۱ ۲۲:۴۶:۳۵ ۵۱ جزئی ۰.۵۷۹۶
-۸۸۹۸-۰۸-۲۹ ۲۹ اوت ۱۱۰۱ ۲۳:۵۲:۲۶ ۵۶ جزئی ۰.۴۰۵۰