فهرست‌های خورشیدگرفتگی‌ها
نمودار یک خورشیدگرفتگی (اندازه‌ها غیرطبیعی‌اند)
شکل هندسی خورشیدگرفتگی
(اندازه‌ها غیرطبیعی‌اند)
سده‌ها

پس از میلاد

خورشیدگرفتگی‌های قابل مشاهده در
چین • بریتانیا • فیلیپین • ایالات متحدهٔ آمریکا • ایران
جستارهای وابسته: فهرست ماه‌گرفتگی‌ها

این فهرست شامل فهرست خورشیدگرفتگی‌های قرن ۱۲ میلادی است که در طی سال‌های ۱۱۰۱ تا ۱۲۰۰ میلادی روی داده‌اند. در این دوره، ۲۵۰ خورشیدگرفتگی رخ داد که ۹۲ مورد آن خورشیدگرفتگی جزئی، ۸۲ مورد خورشیدگرفتگی حلقه‌ای، ۶۱ خورشیدگرفتگی کامل و ۱۵ مورد نیز از نوع خورشیدگرفتگی مرکب بود.

تاریخ زمان بزرگ‌ترین گرفت چرخهٔ ساروس نوع Magnitude مدت زمان مکان مسیر گرفتگی ناحیهٔ جغرافیایی منبع(ها)
۳۰ آوریل ۱۱۰۱ ۰۳:۲۹:۱۴ ۱۰۴ حلقه‌ای ۰٫۹۴۵۹ ۰۶ دقیقه ۵۷ ثانیه ۲۰۰ کیلومتر (۱۲۰ مایل)
۲۴ اکتبر ۱۱۰۱ ۰۹:۴۵:۱۶ ۱۰۹ کامل ۱٫۰۳۷۸ ۰۳ دقیقه ۳۷ ثانیه ۱۲۷ کیلومتر (۷۹ مایل)
۱۹ آوریل ۱۱۰۲ ۰۵:۵۴:۳۳ ۱۱۴ حلقه‌ای ۰٫۹۷۱۴ ۰۳ دقیقه ۰۷ ثانیه ۱۴۱ کیلومتر (۸۸ مایل)
۱۳ اکتبر ۱۱۰۲ ۲۱:۵۹:۲۵ ۱۱۹ حلقه‌ای ۰٫۹۸۳۳ ۰۱ دقیقه ۳۵ ثانیه ۹۱ کیلومتر (۵۷ مایل)
۱۰ مارس ۱۱۰۳ ۰۵:۴۰:۵۲ ۸۶ جزئی ۰٫۵۴۴۰
۸ آوریل ۱۱۰۳ ۱۵:۱۲:۱۰ ۱۲۴ جزئی ۰٫۲۷۹۷
۳ سپتامبر ۱۱۰۳ ۱۰:۳۸:۲۰ ۹۱ جزئی ۰٫۲۶۴۶
۳ اکتبر ۱۱۰۳ ۰۳:۱۷:۵۰ ۱۲۹ جزئی ۰٫۰۵۵۶
۲۷ فوریه ۱۱۰۴ ۲۱:۴۶:۵۷ ۹۶ کامل ۱٫۰۵۶۸ ۰۴ دقیقه ۴۹ ثانیه ۲۲۱ کیلومتر (۱۳۷ مایل)
۲۲ اوت ۱۱۰۴ ۱۰:۵۰:۴۱ ۱۰۱ حلقه‌ای ۰٫۹۴۶۶ ۰۶ دقیقه ۰۴ ثانیه ۲۶۴ کیلومتر (۱۶۴ مایل)
۱۶ فوریه ۱۱۰۵ ۱۳:۰۲:۴۴ ۱۰۶ کامل ۱٫۰۲۴۹ ۰۲ دقیقه ۲۳ ثانیه ۸۶ کیلومتر (۵۳ مایل)
۱۱ اوت ۱۱۰۵ ۱۶:۱۲:۳۵ ۱۱۱ Hybrid ۱٫۰۰۰۸ ۰۰ دقیقه ۰۵ ثانیه ۳ کیلومتر (۱٫۹ مایل)
۵ فوریه ۱۱۰۶ ۲۲:۵۸:۱۸ ۱۱۶ حلقه‌ای ۰٫۹۵۷۵ ۰۲ دقیقه ۵۹ ثانیه ۳۷۸ کیلومتر (۲۳۵ مایل)
۱ اوت ۱۱۰۶ ۰۴:۵۱:۳۳ ۱۲۱ کامل ۱٫۰۴۸۱ ۰۳ دقیقه ۰۰ ثانیه ۲۹۲ کیلومتر (۱۸۱ مایل)
۲۷ دسامبر ۱۱۰۶ ۰۶:۲۲:۵۷ ۸۸ جزئی ۰٫۲۸۲۳
۲۲ ژوئیه ۱۱۰۷ ۱۴:۴۵:۵۲ ۹۳ کامل ۱٫۰۵۷۰ ۰۴ دقیقه ۱۰ ثانیه ۸۳۴ کیلومتر (۵۱۸ مایل)
۱۶ دسامبر ۱۱۰۷ ۰۶:۴۹:۵۸ ۹۸ حلقه‌ای ۰٫۹۳۹۸ ۰۷ دقیقه ۳۵ ثانیه ۳۱۲ کیلومتر (۱۹۴ مایل)
۱۱ ژوئیه ۱۱۰۸ ۰۵:۰۹:۱۷ ۱۰۳ کامل ۱٫۰۲۳۵ ۰۲ دقیقه ۳۲ ثانیه ۸۲ کیلومتر (۵۱ مایل)
۴ دسامبر ۱۱۰۸ ۱۴:۰۲:۱۶ ۱۰۸ حلقه‌ای ۰٫۹۹۸۶ ۰۰ دقیقه ۰۸ ثانیه ۵ کیلومتر (۳٫۱ مایل)
۳۱ مه ۱۱۰۹ ۱۲:۵۳:۴۷ ۱۱۳ حلقه‌ای ۰٫۹۶۷۸ ۰۲ دقیقه ۵۱ ثانیه ۱۴۰ کیلومتر (۸۷ مایل)
۲۴ نوامبر ۱۱۰۹ ۰۳:۳۶:۱۲ ۱۱۸ کامل ۱٫۰۳۷۲ ۰۲ دقیقه ۲۶ ثانیه ۱۷۵ کیلومتر (۱۰۹ مایل)
۲۰ آوریل ۱۱۱۰ ۲۳:۰۸:۱۰ ۸۵ جزئی ۰٫۰۵۴۴
۲۰ مه ۱۱۱۰ ۱۴:۲۲:۲۷ ۱۲۳ جزئی ۰٫۳۸۷۶
۱۵ اکتبر ۱۱۱۰ ۰۸:۳۷:۴۴ ۹۰ جزئی ۰٫۳۹۰۵
۱۳ نوامبر ۱۱۱۰ ۱۹:۲۲:۲۰ ۱۲۸ جزئی ۰٫۳۳۸۰
۱۰ آوریل ۱۱۱۱ ۰۳:۰۹:۳۷ ۹۵ حلقه‌ای ۰٫۹۸۳۲ ۰۱ دقیقه ۳۴ ثانیه ۸۶ کیلومتر (۵۳ مایل)
۴ اکتبر ۱۱۱۱ ۱۹:۱۲:۳۱ ۱۰۰ حلقه‌ای ۰٫۹۷۱۲ ۰۲ دقیقه ۴۴ ثانیه ۱۳۶ کیلومتر (۸۵ مایل)
۲۹ مارس ۱۱۱۲ ۱۴:۱۷:۳۱ ۱۰۵ کامل ۱٫۰۴۱۰ ۰۳ دقیقه ۳۴ ثانیه ۱۳۷ کیلومتر (۸۵ مایل)
۲۲ سپتامبر ۱۱۱۲ ۲۲:۳۸:۲۶ ۱۱۰ حلقه‌ای ۰٫۹۳۶۵ ۰۷ دقیقه ۱۳ ثانیه ۲۳۷ کیلومتر (۱۴۷ مایل)
۱۹ مارس ۱۱۱۳ ۰۶:۱۰:۳۸ ۱۱۵ کامل ۱٫۰۵۹۸ ۰۴ دقیقه ۰۸ ثانیه ۲۹۰ کیلومتر (۱۸۰ مایل)
۱۱ سپتامبر ۱۱۱۳ ۲۲:۲۲:۴۱ ۱۲۰ حلقه‌ای ۰٫۹۳۳۶ ۰۶ دقیقه ۲۴ ثانیه ۳۷۳ کیلومتر (۲۳۲ مایل)
۷ فوریه ۱۱۱۴ ۱۱:۲۶:۴۵ ۸۷ جزئی ۰٫۵۸۵۴
۸ مارس ۱۱۱۴ ۲۲:۱۷:۲۷ ۱۲۵ جزئی ۰٫۱۳۶۷
۲ اوت ۱۱۱۴ ۱۴:۳۱:۴۶ ۹۲ جزئی ۰٫۵۱۰۴
۱ سپتامبر ۱۱۱۴ ۰۱:۵۷:۴۹ ۱۳۰ جزئی ۰٫۱۷۷۳
۲۷ ژانویه ۱۱۱۵ ۱۹:۱۲:۳۲ ۹۷ حلقه‌ای ۰٫۹۴۷۷ ۰۴ دقیقه ۴۶ ثانیه ۲۳۰ کیلومتر (۱۴۰ مایل)
۲۳ ژوئیه ۱۱۱۵ ۰۴:۴۷:۵۳ ۱۰۲ کامل ۱٫۰۶۶۳ ۰۴ دقیقه ۵۰ ثانیه ۲۴۶ کیلومتر (۱۵۳ مایل)
۱۶ ژانویه ۱۱۱۶ ۲۰:۰۰:۵۷ ۱۰۷ حلقه‌ای ۰٫۹۲۰۰ ۱۰ دقیقه ۲۷ ثانیه ۳۰۶ کیلومتر (۱۹۰ مایل)
۱۱ ژوئیه ۱۱۱۶ ۲۱:۵۶:۲۱ ۱۱۲ کامل ۱٫۰۷۴۸ ۰۶ دقیقه ۴۶ ثانیه ۲۵۱ کیلومتر (۱۵۶ مایل)
۴ ژانویه ۱۱۱۷ ۱۹:۳۸:۵۱ ۱۱۷ حلقه‌ای ۰٫۹۲۹۲ ۰۸ دقیقه ۱۹ ثانیه ۴۵۰ کیلومتر (۲۸۰ مایل)
۱ ژوئیه ۱۱۱۷ ۱۳:۱۶:۲۷ ۱۲۲ جزئی ۰٫۹۳۳۷
۲۵ نوامبر ۱۱۱۷ ۱۲:۰۴:۱۲ ۸۹ جزئی ۰٫۳۵۳۱
۲۵ دسامبر ۱۱۱۷ ۰۱:۰۷:۳۷ ۱۲۷ جزئی ۰٫۱۸۶۷
۲۲ مه ۱۱۱۸ ۰۹:۲۲:۲۲ ۹۴ حلقه‌ای ۰٫۹۵۰۸ ۰۳ دقیقه ۲۷ ثانیه ۴۰۶ کیلومتر (۲۵۲ مایل)
۱۵ نوامبر ۱۱۱۸ ۰۲:۴۵:۱۳ ۹۹ کامل ۱٫۰۴۳۹ ۰۳ دقیقه ۰۱ ثانیه ۱۹۴ کیلومتر (۱۲۱ مایل)
۱۱ مه ۱۱۱۹ ۱۰:۰۳:۰۰ ۱۰۴ حلقه‌ای ۰٫۹۴۸۴ ۰۶ دقیقه ۲۴ ثانیه ۱۹۲ کیلومتر (۱۱۹ مایل)
۴ نوامبر ۱۱۱۹ ۱۸:۱۹:۳۸ ۱۰۹ کامل ۱٫۰۳۳۶ ۰۳ دقیقه ۱۴ ثانیه ۱۱۳ کیلومتر (۷۰ مایل)
۲۹ آوریل ۱۱۲۰ ۱۲:۵۳:۵۴ ۱۱۴ حلقه‌ای ۰٫۹۷۷۷ ۰۲ دقیقه ۳۴ ثانیه ۱۰۱ کیلومتر (۶۳ مایل)
۲۴ اکتبر ۱۱۲۰ ۰۶:۰۹:۱۳ ۱۱۹ حلقه‌ای ۰٫۹۷۸۱ ۰۲ دقیقه ۱۲ ثانیه ۱۱۷ کیلومتر (۷۳ مایل)
۲۰ مارس ۱۱۲۱ ۱۳:۴۱:۲۹ ۸۶ جزئی ۰٫۴۷۳۶
۱۸ آوریل ۱۱۲۱ ۲۲:۴۳:۱۶ ۱۲۴ جزئی ۰٫۳۹۲۹
۱۳ سپتامبر ۱۱۲۱ ۱۷:۴۵:۱۹ ۹۱ جزئی ۰٫۱۸۰۲
۱۳ اکتبر ۱۱۲۱ ۱۰:۵۶:۲۷ ۱۲۹ جزئی ۰٫۱۰۱۲
۱۰ مارس ۱۱۲۲ ۰۶:۰۱:۲۹ ۹۶ کامل ۱٫۰۵۸۸ ۰۴ دقیقه ۴۷ ثانیه ۲۳۵ کیلومتر (۱۴۶ مایل)
۲ سپتامبر ۱۱۲۲ ۱۷:۵۶:۱۱ ۱۰۱ حلقه‌ای ۰٫۹۴۴۹ ۰۵ دقیقه ۴۸ ثانیه ۲۹۵ کیلومتر (۱۸۳ مایل)
۲۷ فوریه ۱۱۲۳ ۲۱:۱۵:۱۱ ۱۰۶ کامل ۱٫۰۲۵۱ ۰۲ دقیقه ۲۷ ثانیه ۸۶ کیلومتر (۵۳ مایل)
۲۲ اوت ۱۱۲۳ ۲۳:۳۶:۱۳ ۱۱۱ Hybrid ۱٫۰۰۱۶ ۰۰ دقیقه ۱۰ ثانیه ۶ کیلومتر (۳٫۷ مایل)
۱۷ فوریه ۱۱۲۴ ۰۶:۵۶:۰۷ ۱۱۶ حلقه‌ای ۰٫۹۵۸۱ ۰۳ دقیقه ۰۸ ثانیه ۳۳۵ کیلومتر (۲۰۸ مایل)
۱۱ اوت ۱۱۲۴ ۱۲:۲۸:۴۹ ۱۲۱ کامل ۱٫۰۴۹۷ ۰۳ دقیقه ۱۹ ثانیه ۲۵۹ کیلومتر (۱۶۱ مایل)
۶ ژانویه ۱۱۲۵ ۱۴:۲۱:۲۹ ۸۸ جزئی ۰٫۲۶۷۶
۲ ژوئیه ۱۱۲۵ ۲۲:۱۰:۰۵ ۹۳ جزئی ۰٫۹۲۹۴
۱ اوت ۱۱۲۵ ۰۵:۱۵:۰۹ ۱۳۱ جزئی ۰٫۱۱۹۸
۲۶ دسامبر ۱۱۲۵ ۱۵:۰۵:۳۲ ۹۸ حلقه‌ای ۰٫۹۴۲۶ ۰۷ دقیقه ۱۰ ثانیه ۲۹۸ کیلومتر (۱۸۵ مایل)
۲۲ ژوئیه ۱۱۲۶ ۱۲:۱۲:۴۰ ۱۰۳ کامل ۱٫۰۱۹۳ ۰۲ دقیقه ۰۹ ثانیه ۶۹ کیلومتر (۴۳ مایل)
۱۵ دسامبر ۱۱۲۶ ۲۲:۴۱:۴۸ ۱۰۸ Hybrid ۱٫۰۰۱۳ ۰۰ دقیقه ۰۸ ثانیه ۵ کیلومتر (۳٫۱ مایل)
۱۱ ژوئیه ۱۱۲۷ ۱۹:۲۸:۵۸ ۱۱۳ حلقه‌ای ۰٫۹۶۶۴ ۰۳ دقیقه ۱۰ ثانیه ۱۳۸ کیلومتر (۸۶ مایل)
۵ دسامبر ۱۱۲۷ ۱۲:۲۷:۰۸ ۱۱۸ کامل ۱٫۰۳۷۷ ۰۲ دقیقه ۲۸ ثانیه ۱۷۶ کیلومتر (۱۰۹ مایل)
۳۰ مه ۱۱۲۸ ۲۰:۴۵:۵۷ ۱۲۳ جزئی ۰٫۵۳۳۶
۲۵ اکتبر ۱۱۲۸ ۱۷:۰۳:۲۲ ۹۰ جزئی ۰٫۳۵۲۸
۲۴ نوامبر ۱۱۲۸ ۰۴:۰۹:۲۷ ۱۲۸ جزئی ۰٫۳۴۵۳
۲۰ آوریل ۱۱۲۹ ۱۰:۲۱:۱۱ ۹۵ حلقه‌ای ۰٫۹۸۷۹ ۰۱ دقیقه ۰۸ ثانیه ۶۹ کیلومتر (۴۳ مایل)
۱۵ اکتبر ۱۱۲۹ ۰۳:۰۸:۳۳ ۱۰۰ حلقه‌ای ۰٫۹۶۵۱ ۰۳ دقیقه ۲۷ ثانیه ۱۷۲ کیلومتر (۱۰۷ مایل)
۹ آوریل ۱۱۳۰ ۲۲:۰۱:۱۸ ۱۰۵ کامل ۱٫۰۴۶۶ ۰۴ دقیقه ۰۴ ثانیه ۱۵۵ کیلومتر (۹۶ مایل)
۴ اکتبر ۱۱۳۰ ۰۶:۰۳:۴۲ ۱۱۰ حلقه‌ای ۰٫۹۳۲۴ ۰۷ دقیقه ۴۸ ثانیه ۲۵۳ کیلومتر (۱۵۷ مایل)
۳۰ مارس ۱۱۳۱ ۱۴:۱۱:۴۹ ۱۱۵ کامل ۱٫۰۶۳۹ ۰۴ دقیقه ۲۲ ثانیه ۲۸۹ کیلومتر (۱۸۰ مایل)
۲۳ سپتامبر ۱۱۳۱ ۰۵:۳۹:۵۴ ۱۲۰ حلقه‌ای ۰٫۹۳۲۸ ۰۶ دقیقه ۲۴ ثانیه ۳۵۱ کیلومتر (۲۱۸ مایل)
۱۸ فوریه ۱۱۳۲ ۱۹:۴۱:۳۵ ۸۷ جزئی ۰٫۵۳۸۰
۱۹ مارس ۱۱۳۲ ۰۶:۱۹:۲۷ ۱۲۵ جزئی ۰٫۲۰۲۴
۱۲ اوت ۱۱۳۲ ۲۱:۵۵:۲۳ ۹۲ جزئی ۰٫۴۰۴۸
۱۱ سپتامبر ۱۱۳۲ ۰۹:۲۹:۱۳ ۱۳۰ جزئی ۰٫۲۶۹۵
۷ فوریه ۱۱۳۳ ۰۳:۱۰:۰۸ ۹۷ حلقه‌ای ۰٫۹۴۷۳ ۰۴ دقیقه ۴۹ ثانیه ۲۳۵ کیلومتر (۱۴۶ مایل)
۲ اوت ۱۱۳۳ ۱۲:۲۴:۲۶ ۱۰۲ کامل ۱٫۰۶۵۲ ۰۴ دقیقه ۳۸ ثانیه ۲۵۲ کیلومتر (۱۵۷ مایل)
۲۷ ژانویه ۱۱۳۴ ۰۳:۴۹:۲۱ ۱۰۷ حلقه‌ای ۰٫۹۲۱۷ ۰۹ دقیقه ۵۴ ثانیه ۲۹۸ کیلومتر (۱۸۵ مایل)
۲۳ ژوئیه ۱۱۳۴ ۰۵:۲۹:۱۹ ۱۱۲ کامل ۱٫۰۷۲۰ ۰۶ دقیقه ۲۲ ثانیه ۲۳۸ کیلومتر (۱۴۸ مایل)
۱۶ ژانویه ۱۱۳۵ ۰۳:۴۳:۱۷ ۱۱۷ حلقه‌ای ۰٫۹۳۲۹ ۰۷ دقیقه ۳۹ ثانیه ۴۱۰ کیلومتر (۲۵۰ مایل)
۱۲ ژوئیه ۱۱۳۵ ۲۰:۲۸:۴۸ ۱۲۲ کامل ۱٫۰۱۷۹ ۰۱ دقیقه ۲۵ ثانیه ۲۴۸ کیلومتر (۱۵۴ مایل)
۶ دسامبر ۱۱۳۵ ۲۰:۴۶:۵۶ ۸۹ جزئی ۰٫۳۵۳۶
۵ ژانویه ۱۱۳۶ ۰۹:۳۸:۵۵ ۱۲۷ جزئی ۰٫۲۰۱۰
۱ ژوئیه ۱۱۳۶ ۱۵:۵۲:۵۸ ۹۴ حلقه‌ای ۰٫۹۴۵۹ ۰۳ دقیقه ۱۸ ثانیه ۰۶۳ کیلومتر (۳۹ مایل)
۲۵ نوامبر ۱۱۳۶ ۱۱:۳۵:۰۶ ۹۹ کامل ۱٫۰۴۳۰ ۰۲ دقیقه ۵۴ ثانیه ۱۹۱ کیلومتر (۱۱۹ مایل)
۲۱ مه ۱۱۳۷ ۱۶:۳۰:۲۳ ۱۰۴ حلقه‌ای ۰٫۹۵۰۴ ۰۵ دقیقه ۵۱ ثانیه ۱۸۷ کیلومتر (۱۱۶ مایل)
۱۵ نوامبر ۱۱۳۷ ۰۳:۰۰:۲۱ ۱۰۹ کامل ۱٫۰۲۹۷ ۰۲ دقیقه ۵۳ ثانیه ۱۰۱ کیلومتر (۶۳ مایل)
۱۰ مه ۱۱۳۸ ۱۹:۴۸:۳۳ ۱۱۴ حلقه‌ای ۰٫۹۸۳۵ ۰۱ دقیقه ۵۸ ثانیه ۷۰ کیلومتر (۴۳ مایل)
۴ نوامبر ۱۱۳۸ ۱۴:۲۴:۴۱ ۱۱۹ حلقه‌ای ۰٫۹۷۳۲ ۰۲ دقیقه ۵۱ ثانیه ۱۴۱ کیلومتر (۸۸ مایل)
۳۱ مارس ۱۱۳۹ ۲۱:۳۵:۴۲ ۸۶ جزئی ۰٫۳۹۱۳
۳۰ آوریل ۱۱۳۹ ۰۶:۱۰:۰۲ ۱۲۴ جزئی ۰٫۵۱۵۹
۲۵ سپتامبر ۱۱۳۹ ۰۱:۰۰:۳۸ ۹۱ جزئی ۰٫۱۰۸۱
۲۴ اکتبر ۱۱۳۹ ۱۸:۴۲:۰۷ ۱۲۹ جزئی ۰٫۱۳۶۹
۲۰ مارس ۱۱۴۰ ۱۴:۰۸:۵۱ ۹۶ کامل ۱٫۰۶۰۷ ۰۴ دقیقه ۴۲ ثانیه ۲۵۱ کیلومتر (۱۵۶ مایل)
۱۳ سپتامبر ۱۱۴۰ ۰۱:۱۰:۲۴ ۱۰۱ حلقه‌ای ۰٫۹۴۳۱ ۰۵ دقیقه ۳۱ ثانیه ۳۳۴ کیلومتر (۲۰۸ مایل)
۱۰ مارس ۱۱۴۱ ۰۵:۱۹:۴۳ ۱۰۶ کامل ۱٫۰۲۵۴ ۰۲ دقیقه ۳۰ ثانیه ۸۷ کیلومتر (۵۴ مایل)
۲ سپتامبر ۱۱۴۱ ۰۷:۰۸:۳۵ ۱۱۱ Hybrid ۱٫۰۰۲۱ ۰۰ دقیقه ۱۳ ثانیه ۷ کیلومتر (۴٫۳ مایل)
۲۷ فوریه ۱۱۴۲ ۱۴:۴۵:۰۰ ۱۱۶ حلقه‌ای ۰٫۹۵۸۹ ۰۳ دقیقه ۱۷ ثانیه ۲۹۳ کیلومتر (۱۸۲ مایل)
۲۲ اوت ۱۱۴۲ ۲۰:۱۴:۱۳ ۱۲۱ کامل ۱٫۰۵۰۴ ۰۳ دقیقه ۳۶ ثانیه ۲۳۸ کیلومتر (۱۴۸ مایل)
۱۷ ژانویه ۱۱۴۳ ۲۲:۱۶:۵۰ ۸۸ جزئی ۰٫۲۴۹۱
۱۴ ژوئیه ۱۱۴۳ ۰۵:۳۶:۱۹ ۹۳ جزئی ۰٫۷۸۸۹
۱۲ اوت ۱۱۴۳ ۱۲:۵۷:۳۶ ۱۳۱ جزئی ۰٫۲۳۲۴
۶ ژانویه ۱۱۴۴ ۲۳:۱۹:۵۷ ۹۸ حلقه‌ای ۰٫۹۴۵۹ ۰۶ دقیقه ۳۶ ثانیه ۲۸۲ کیلومتر (۱۷۵ مایل)
۲ ژوئیه ۱۱۴۴ ۱۹:۱۵:۵۰ ۱۰۳ Hybrid ۱٫۰۱۴۵ ۰۱ دقیقه ۳۹ ثانیه ۵۴ کیلومتر (۳۴ مایل)
۲۶ دسامبر ۱۱۴۴ ۰۷:۲۰:۳۲ ۱۰۸ Hybrid ۱٫۰۰۴۶ ۰۰ دقیقه ۲۸ ثانیه ۱۶ کیلومتر (۹٫۹ مایل)
۲۲ ژوئیه ۱۱۴۵ ۰۲:۰۲:۴۴ ۱۱۳ حلقه‌ای ۰٫۹۶۴۵ ۰۳ دقیقه ۳۵ ثانیه ۱۴۰ کیلومتر (۸۷ مایل)
۱۵ دسامبر ۱۱۴۵ ۲۱:۱۸:۴۶ ۱۱۸ کامل ۱٫۰۳۸۷ ۰۲ دقیقه ۳۲ ثانیه ۱۸۰ کیلومتر (۱۱۰ مایل)
۱۱ ژوئیه ۱۱۴۶ ۰۳:۰۹:۱۵ ۱۲۳ جزئی ۰٫۶۸۱۷
۶ نوامبر ۱۱۴۶ ۰۱:۳۳:۴۸ ۹۰ جزئی ۰٫۳۲۳۳
۵ دسامبر ۱۱۴۶ ۱۲:۵۷:۳۴ ۱۲۸ جزئی ۰٫۳۵۰۰
۱ مه ۱۱۴۷ ۱۷:۲۸:۵۱ ۹۵ حلقه‌ای ۰٫۹۹۱۸ ۰۰ دقیقه ۴۵ ثانیه ۵۷ کیلومتر (۳۵ مایل)
۲۶ اکتبر ۱۱۴۷ ۱۱:۱۱:۰۷ ۱۰۰ حلقه‌ای ۰٫۹۵۹۵ ۰۴ دقیقه ۱۱ ثانیه ۲۰۷ کیلومتر (۱۲۹ مایل)
۲۰ آوریل ۱۱۴۸ ۰۵:۳۷:۵۳ ۱۰۵ کامل ۱٫۰۵۲۰ ۰۴ دقیقه ۳۵ ثانیه ۱۷۲ کیلومتر (۱۰۷ مایل)
۱۴ اکتبر ۱۱۴۸ ۱۳:۳۸:۰۶ ۱۱۰ حلقه‌ای ۰٫۹۲۸۶ ۰۸ دقیقه ۲۶ ثانیه ۲۶۸ کیلومتر (۱۶۷ مایل)
۹ آوریل ۱۱۴۹ ۲۲:۰۴:۰۲ ۱۱۵ کامل ۱٫۰۶۷۶ ۰۴ دقیقه ۳۸ ثانیه ۲۸۶ کیلومتر (۱۷۸ مایل)
۳ اکتبر ۱۱۴۹ ۱۳:۰۸:۱۱ ۱۲۰ حلقه‌ای ۰٫۹۳۲۰ ۰۶ دقیقه ۲۴ ثانیه ۳۳۹ کیلومتر (۲۱۱ مایل)
۱ مارس ۱۱۵۰ ۰۳:۴۶:۲۳ ۸۷ جزئی ۰٫۴۷۶۵
۳۰ مارس ۱۱۵۰ ۱۴:۱۱:۳۴ ۱۲۵ جزئی ۰٫۲۸۱۹
۲۴ اوت ۱۱۵۰ ۰۵:۲۸:۳۴ ۹۲ جزئی ۰٫۳۱۱۸
۲۲ سپتامبر ۱۱۵۰ ۱۷:۱۲:۰۱ ۱۳۰ جزئی ۰٫۳۴۷۱
۱۸ فوریه ۱۱۵۱ ۱۱:۰۰:۰۲ ۹۷ حلقه‌ای ۰٫۹۴۷۳ ۰۴ دقیقه ۵۲ ثانیه ۲۴۰ کیلومتر (۱۵۰ مایل)
۱۳ اوت ۱۱۵۱ ۲۰:۰۶:۱۰ ۱۰۲ کامل ۱٫۰۶۳۵ ۰۴ دقیقه ۲۶ ثانیه ۲۵۸ کیلومتر (۱۶۰ مایل)
۷ فوریه ۱۱۵۲ ۱۱:۳۲:۵۵ ۱۰۷ حلقه‌ای ۰٫۹۲۳۸ ۰۹ دقیقه ۱۹ ثانیه ۲۸۸ کیلومتر (۱۷۹ مایل)
۲ اوت ۱۱۵۲ ۱۳:۰۴:۵۹ ۱۱۲ کامل ۱٫۰۶۸۵ ۰۵ دقیقه ۵۵ ثانیه ۲۲۵ کیلومتر (۱۴۰ مایل)
۲۶ ژانویه ۱۱۵۳ ۱۱:۴۴:۱۴ ۱۱۷ حلقه‌ای ۰٫۹۳۷۲ ۰۶ دقیقه ۵۳ ثانیه ۳۶۷ کیلومتر (۲۲۸ مایل)
۲۳ ژوئیه ۱۱۵۳ ۰۳:۴۲:۳۸ ۱۲۲ کامل ۱٫۰۱۶۱ ۰۱ دقیقه ۲۲ ثانیه ۱۲۵ کیلومتر (۷۸ مایل)
۱۷ دسامبر ۱۱۵۳ ۰۵:۳۲:۰۱ ۸۹ جزئی ۰٫۳۵۶۰
۱۵ ژانویه ۱۱۵۴ ۱۸:۰۸:۱۷ ۱۲۷ جزئی ۰٫۲۱۹۲
۱۲ ژوئیه ۱۱۵۴ ۲۲:۲۱:۵۳ ۹۴ جزئی ۰٫۸۵۳۰
۶ دسامبر ۱۱۵۴ ۲۰:۲۶:۳۶ ۹۹ کامل ۱٫۰۴۲۵ ۰۲ دقیقه ۵۰ ثانیه ۱۹۰ کیلومتر (۱۲۰ مایل)
۱ ژوئیه ۱۱۵۵ ۲۲:۵۷:۴۴ ۱۰۴ حلقه‌ای ۰٫۹۵۲۰ ۰۵ دقیقه ۱۹ ثانیه ۱۸۵ کیلومتر (۱۱۵ مایل)
۲۶ نوامبر ۱۱۵۵ ۱۱:۴۳:۳۸ ۱۰۹ کامل ۱٫۰۲۶۲ ۰۲ دقیقه ۳۴ ثانیه ۸۹ کیلومتر (۵۵ مایل)
۲۱ مه ۱۱۵۶ ۰۲:۴۰:۴۵ ۱۱۴ حلقه‌ای ۰٫۹۸۸۹ ۰۱ دقیقه ۲۱ ثانیه ۴۴ کیلومتر (۲۷ مایل)
۱۴ نوامبر ۱۱۵۶ ۲۲:۴۴:۲۹ ۱۱۹ حلقه‌ای ۰٫۹۶۸۷ ۰۳ دقیقه ۲۸ ثانیه ۱۶۴ کیلومتر (۱۰۲ مایل)
۱۱ آوریل ۱۱۵۷ ۰۵:۲۳:۰۰ ۸۶ جزئی ۰٫۲۹۶۴
۱۰ مه ۱۱۵۷ ۱۳:۳۲:۵۴ ۱۲۴ جزئی ۰٫۶۴۸۶
۵ اکتبر ۱۱۵۷ ۰۸:۲۵:۱۴ ۹۱ جزئی ۰٫۰۴۹۴
۴ نوامبر ۱۱۵۷ ۰۲:۳۳:۵۸ ۱۲۹ جزئی ۰٫۱۶۳۴
۳۱ مارس ۱۱۵۸ ۲۲:۰۷:۲۵ ۹۶ کامل ۱٫۰۶۲۱ ۰۴ دقیقه ۳۳ ثانیه ۲۷۱ کیلومتر (۱۶۸ مایل)
۲۴ سپتامبر ۱۱۵۸ ۰۸:۳۶:۰۹ ۱۰۱ حلقه‌ای ۰٫۹۴۱۵ ۰۵ دقیقه ۱۵ ثانیه ۳۷۸ کیلومتر (۲۳۵ مایل)
۲۱ مارس ۱۱۵۹ ۱۳:۱۴:۳۹ ۱۰۶ کامل ۱٫۰۲۵۴ ۰۲ دقیقه ۳۲ ثانیه ۸۷ کیلومتر (۵۴ مایل)
۱۳ سپتامبر ۱۱۵۹ ۱۴:۵۰:۲۸ ۱۱۱ Hybrid ۱٫۰۰۲۳ ۰۰ دقیقه ۱۵ ثانیه ۸ کیلومتر (۵٫۰ مایل)
۹ مارس ۱۱۶۰ ۲۲:۲۳:۳۸ ۱۱۶ حلقه‌ای ۰٫۹۵۹۹ ۰۳ دقیقه ۲۸ ثانیه ۲۵۶ کیلومتر (۱۵۹ مایل)
۲ سپتامبر ۱۱۶۰ ۰۴:۰۷:۳۰ ۱۲۱ کامل ۱٫۰۵۰۴ ۰۳ دقیقه ۴۹ ثانیه ۲۲۲ کیلومتر (۱۳۸ مایل)
۲۸ ژانویه ۱۱۶۱ ۰۶:۰۵:۴۲ ۸۸ جزئی ۰٫۲۲۱۴
۲۴ ژوئیه ۱۱۶۱ ۱۳:۰۴:۵۳ ۹۳ جزئی ۰٫۶۵۴۰
۲۲ اوت ۱۱۶۱ ۲۰:۴۶:۳۷ ۱۳۱ جزئی ۰٫۳۳۴۰
۱۷ ژانویه ۱۱۶۲ ۰۷:۳۱:۴۸ ۹۸ حلقه‌ای ۰٫۹۴۹۹ ۰۵ دقیقه ۵۴ ثانیه ۲۶۲ کیلومتر (۱۶۳ مایل)
۱۴ ژوئیه ۱۱۶۲ ۰۲:۱۹:۳۸ ۱۰۳ Hybrid ۱٫۰۰۹۱ ۰۱ دقیقه ۰۲ ثانیه ۳۵ کیلومتر (۲۲ مایل)
۶ ژانویه ۱۱۶۳ ۱۵:۵۸:۴۰ ۱۰۸ Hybrid ۱٫۰۰۸۴ ۰۰ دقیقه ۵۱ ثانیه ۲۹ کیلومتر (۱۸ مایل)
۳ ژوئیه ۱۱۶۳ ۰۸:۳۶:۰۴ ۱۱۳ حلقه‌ای ۰٫۹۶۲۰ ۰۴ دقیقه ۰۶ ثانیه ۱۴۵ کیلومتر (۹۰ مایل)
۲۷ دسامبر ۱۱۶۳ ۰۶:۱۱:۲۷ ۱۱۸ کامل ۱٫۰۴۰۰ ۰۲ دقیقه ۳۸ ثانیه ۱۸۵ کیلومتر (۱۱۵ مایل)
۲۱ ژوئیه ۱۱۶۴ ۰۹:۳۰:۳۶ ۱۲۳ جزئی ۰٫۸۳۳۶
۱۶ نوامبر ۱۱۶۴ ۱۰:۰۹:۴۳ ۹۰ جزئی ۰٫۳۰۲۷
۱۵ دسامبر ۱۱۶۴ ۲۱:۴۸:۰۴ ۱۲۸ جزئی ۰٫۳۵۰۲
۱۲ مه ۱۱۶۵ ۰۰:۳۳:۰۵ ۹۵ حلقه‌ای ۰٫۹۹۴۶ ۰۰ دقیقه ۲۸ ثانیه ۵۳ کیلومتر (۳۳ مایل)
۵ نوامبر ۱۱۶۵ ۱۹:۱۹:۱۷ ۱۰۰ حلقه‌ای ۰٫۹۵۴۴ ۰۴ دقیقه ۵۵ ثانیه ۲۴۲ کیلومتر (۱۵۰ مایل)
۱ مه ۱۱۶۶ ۱۳:۱۱:۰۳ ۱۰۵ کامل ۱٫۰۵۶۷ ۰۵ دقیقه ۰۶ ثانیه ۱۸۹ کیلومتر (۱۱۷ مایل)
۲۵ اکتبر ۱۱۶۶ ۲۱:۱۹:۴۰ ۱۱۰ حلقه‌ای ۰٫۹۲۵۳ ۰۹ دقیقه ۰۵ ثانیه ۲۸۲ کیلومتر (۱۷۵ مایل)
۲۱ آوریل ۱۱۶۷ ۰۵:۵۱:۴۰ ۱۱۵ کامل ۱٫۰۷۰۹ ۰۴ دقیقه ۵۳ ثانیه ۲۸۴ کیلومتر (۱۷۶ مایل)
۱۴ اکتبر ۱۱۶۷ ۲۰:۴۴:۴۱ ۱۲۰ حلقه‌ای ۰٫۹۳۱۳ ۰۶ دقیقه ۲۴ ثانیه ۳۳۲ کیلومتر (۲۰۶ مایل)
۱۱ مارس ۱۱۶۸ ۱۱:۴۳:۰۹ ۸۷ جزئی ۰٫۴۰۴۵
۹ آوریل ۱۱۶۸ ۲۱:۵۶:۳۵ ۱۲۵ جزئی ۰٫۳۷۱۳
۳ سپتامبر ۱۱۶۸ ۱۳:۱۰:۲۷ ۹۲ جزئی ۰٫۲۲۹۸
۳ اکتبر ۱۱۶۸ ۰۱:۰۴:۲۴ ۱۳۰ جزئی ۰٫۴۱۲۹
۲۸ فوریه ۱۱۶۹ ۱۸:۳۸:۳۸ ۹۷ حلقه‌ای ۰٫۹۴۷۳ ۰۴ دقیقه ۵۵ ثانیه ۲۴۸ کیلومتر (۱۵۴ مایل)
۲۴ اوت ۱۱۶۹ ۰۳:۵۶:۰۰ ۱۰۲ کامل ۱٫۰۶۱۲ ۰۴ دقیقه ۱۵ ثانیه ۲۶۳ کیلومتر (۱۶۳ مایل)
۱۷ فوریه ۱۱۷۰ ۱۹:۰۷:۰۷ ۱۰۷ حلقه‌ای ۰٫۹۲۶۴ ۰۸ دقیقه ۴۶ ثانیه ۲۷۷ کیلومتر (۱۷۲ مایل)
۱۳ اوت ۱۱۷۰ ۲۰:۴۶:۵۰ ۱۱۲ کامل ۱٫۰۶۴۵ ۰۵ دقیقه ۲۸ ثانیه ۲۱۱ کیلومتر (۱۳۱ مایل)
۶ فوریه ۱۱۷۱ ۱۹:۳۸:۳۰ ۱۱۷ حلقه‌ای ۰٫۹۴۲۱ ۰۶ دقیقه ۰۵ ثانیه ۳۲۱ کیلومتر (۱۹۹ مایل)
۳ اوت ۱۱۷۱ ۱۱:۰۰:۱۸ ۱۲۲ کامل ۱٫۰۱۲۶ ۰۱ دقیقه ۰۶ ثانیه ۷۷ کیلومتر (۴۸ مایل)
۲۸ دسامبر ۱۱۷۱ ۱۴:۱۶:۴۰ ۸۹ جزئی ۰٫۳۵۶۴
۲۷ ژانویه ۱۱۷۲ ۰۲:۳۳:۰۵ ۱۲۷ جزئی ۰٫۲۴۵۳
۲۳ ژوئیه ۱۱۷۲ ۰۴:۴۷:۳۸ ۹۴ جزئی ۰٫۷۰۰۴
۱۷ دسامبر ۱۱۷۲ ۰۵:۲۰:۰۶ ۹۹ کامل ۱٫۰۴۲۶ ۰۲ دقیقه ۴۹ ثانیه ۱۹۰ کیلومتر (۱۲۰ مایل)
۱۲ ژوئیه ۱۱۷۳ ۰۵:۲۲:۴۴ ۱۰۴ حلقه‌ای ۰٫۹۵۳۱ ۰۴ دقیقه ۵۱ ثانیه ۱۸۷ کیلومتر (۱۱۶ مایل)
۶ دسامبر ۱۱۷۳ ۲۰:۲۹:۳۰ ۱۰۹ کامل ۱٫۰۲۳۴ ۰۲ دقیقه ۱۷ ثانیه ۸۰ کیلومتر (۵۰ مایل)
۱ ژوئیه ۱۱۷۴ ۰۹:۳۱:۵۰ ۱۱۴ حلقه‌ای ۰٫۹۹۳۸ ۰۰ دقیقه ۴۵ ثانیه ۲۴ کیلومتر (۱۵ مایل)
۲۶ نوامبر ۱۱۷۴ ۰۷:۰۸:۳۱ ۱۱۹ حلقه‌ای ۰٫۹۶۴۸ ۰۴ دقیقه ۰۲ ثانیه ۱۸۵ کیلومتر (۱۱۵ مایل)
۲۲ آوریل ۱۱۷۵ ۱۳:۰۴:۵۸ ۸۶ جزئی ۰٫۱۹۱۶
۲۱ مه ۱۱۷۵ ۲۰:۵۳:۰۱ ۱۲۴ جزئی ۰٫۷۸۸۲
۱۶ اکتبر ۱۱۷۵ ۱۵:۵۷:۴۶ ۹۱ جزئی ۰٫۰۰۱۹
۱۵ نوامبر ۱۱۷۵ ۱۰:۳۱:۲۰ ۱۲۹ جزئی ۰٫۱۸۲۱
۱۱ آوریل ۱۱۷۶ ۰۵:۵۹:۳۱ ۹۶ کامل ۱٫۰۶۲۹ ۰۴ دقیقه ۲۰ ثانیه ۲۹۵ کیلومتر (۱۸۳ مایل)
۴ اکتبر ۱۱۷۶ ۱۶:۱۱:۳۰ ۱۰۱ حلقه‌ای ۰٫۹۴۰۰ ۰۵ دقیقه ۰۰ ثانیه ۴۲۸ کیلومتر (۲۶۶ مایل)
۳۱ مارس ۱۱۷۷ ۲۱:۰۰:۱۸ ۱۰۶ کامل ۱٫۰۲۵۳ ۰۲ دقیقه ۳۳ ثانیه ۸۶ کیلومتر (۵۳ مایل)
۲۳ سپتامبر ۱۱۷۷ ۲۲:۴۲:۲۲ ۱۱۱ Hybrid ۱٫۰۰۲۵ ۰۰ دقیقه ۱۶ ثانیه ۹ کیلومتر (۵٫۶ مایل)
۲۱ مارس ۱۱۷۸ ۰۵:۵۳:۱۵ ۱۱۶ حلقه‌ای ۰٫۹۶۱۰ ۰۳ دقیقه ۳۹ ثانیه ۲۲۵ کیلومتر (۱۴۰ مایل)
۱۳ سپتامبر ۱۱۷۸ ۱۲:۰۸:۳۷ ۱۲۱ کامل ۱٫۰۵۰۰ ۰۳ دقیقه ۵۹ ثانیه ۲۱۰ کیلومتر (۱۳۰ مایل)
۸ فوریه ۱۱۷۹ ۱۳:۴۸:۴۹ ۸۸ جزئی ۰٫۱۸۶۰
۱۰ مارس ۱۱۷۹ ۰۷:۳۹:۵۱ ۱۲۶ جزئی ۰٫۰۵۳۶
۴ اوت ۱۱۷۹ ۲۰:۳۷:۵۵ ۹۳ جزئی ۰٫۵۲۸۳
۳ سپتامبر ۱۱۷۹ ۰۴:۴۲:۱۴ ۱۳۱ جزئی ۰٫۴۲۴۱
۲۸ ژانویه ۱۱۸۰ ۱۵:۳۹:۲۱ ۹۸ حلقه‌ای ۰٫۹۵۴۲ ۰۵ دقیقه ۰۸ ثانیه ۲۴۲ کیلومتر (۱۵۰ مایل)
۲۴ ژوئیه ۱۱۸۰ ۰۹:۲۵:۰۸ ۱۰۳ Hybrid ۱٫۰۰۳۱ ۰۰ دقیقه ۲۱ ثانیه ۱۳ کیلومتر (۸٫۱ مایل)
۱۷ ژانویه ۱۱۸۱ ۰۰:۳۳:۲۵ ۱۰۸ Hybrid ۱٫۰۱۲۷ ۰۱ دقیقه ۱۷ ثانیه ۴۴ کیلومتر (۲۷ مایل)
۱۳ ژوئیه ۱۱۸۱ ۱۵:۱۱:۳۸ ۱۱۳ حلقه‌ای ۰٫۹۵۹۰ ۰۴ دقیقه ۴۲ ثانیه ۱۵۳ کیلومتر (۹۵ مایل)
۶ ژانویه ۱۱۸۲ ۱۵:۰۰:۳۲ ۱۱۸ کامل ۱٫۰۴۱۹ ۰۲ دقیقه ۴۸ ثانیه ۱۹۲ کیلومتر (۱۱۹ مایل)
۲ ژوئیه ۱۱۸۲ ۱۵:۵۵:۴۸ ۱۲۳ حلقه‌ای ۰٫۹۳۶۸ ۰۳ دقیقه ۵۰ ثانیه
۲۷ نوامبر ۱۱۸۲ ۱۸:۴۸:۴۳ ۹۰ جزئی ۰٫۲۸۸۳
۲۷ دسامبر ۱۱۸۲ ۰۶:۳۷:۰۹ ۱۲۸ جزئی ۰٫۳۵۰۶
۲۳ مه ۱۱۸۳ ۰۷:۳۴:۵۹ ۹۵ جزئی ۰٫۹۷۹۷
۱۷ نوامبر ۱۱۸۳ ۰۳:۳۲:۰۲ ۱۰۰ حلقه‌ای ۰٫۹۵۰۰ ۰۵ دقیقه ۳۸ ثانیه ۲۷۴ کیلومتر (۱۷۰ مایل)
۱۱ مه ۱۱۸۴ ۲۰:۳۹:۰۴ ۱۰۵ کامل ۱٫۰۶۰۹ ۰۵ دقیقه ۳۵ ثانیه ۲۰۴ کیلومتر (۱۲۷ مایل)
۵ نوامبر ۱۱۸۴ ۰۵:۰۹:۱۲ ۱۱۰ حلقه‌ای ۰٫۹۲۲۴ ۰۹ دقیقه ۴۵ ثانیه ۲۹۴ کیلومتر (۱۸۳ مایل)
۱ مه ۱۱۸۵ ۱۳:۳۰:۵۷ ۱۱۵ کامل ۱٫۰۷۳۶ ۰۵ دقیقه ۱۰ ثانیه ۲۸۰ کیلومتر (۱۷۰ مایل)
۲۵ اکتبر ۱۱۸۵ ۰۴:۳۱:۵۶ ۱۲۰ حلقه‌ای ۰٫۹۳۰۸ ۰۶ دقیقه ۲۴ ثانیه ۳۲۸ کیلومتر (۲۰۴ مایل)
۲۲ مارس ۱۱۸۶ ۱۹:۲۹:۳۴ ۸۷ جزئی ۰٫۳۱۸۳
۲۱ آوریل ۱۱۸۶ ۰۵:۳۲:۴۶ ۱۲۵ جزئی ۰٫۴۷۳۲
۱۴ سپتامبر ۱۱۸۶ ۲۱:۰۱:۱۷ ۹۲ جزئی ۰٫۱۵۹۸
۱۴ اکتبر ۱۱۸۶ ۰۹:۰۶:۰۱ ۱۳۰ جزئی ۰٫۴۶۷۰
۱۲ مارس ۱۱۸۷ ۰۲:۰۸:۴۱ ۹۷ حلقه‌ای ۰٫۹۴۷۴ ۰۴ دقیقه ۵۹ ثانیه ۲۵۹ کیلومتر (۱۶۱ مایل)
۴ سپتامبر ۱۱۸۷ ۱۱:۵۲:۳۶ ۱۰۲ کامل ۱٫۰۵۸۵ ۰۴ دقیقه ۰۵ ثانیه ۲۶۷ کیلومتر (۱۶۶ مایل)
۲۹ فوریه ۱۱۸۸ ۰۲:۳۴:۰۱ ۱۰۷ حلقه‌ای ۰٫۹۲۹۴ ۰۸ دقیقه ۱۴ ثانیه ۲۶۵ کیلومتر (۱۶۵ مایل)
۲۴ اوت ۱۱۸۸ ۰۴:۳۲:۵۸ ۱۱۲ کامل ۱٫۰۵۹۸ ۰۵ دقیقه ۰۱ ثانیه ۱۹۷ کیلومتر (۱۲۲ مایل)
۱۷ فوریه ۱۱۸۹ ۰۳:۲۷:۳۷ ۱۱۷ حلقه‌ای ۰٫۹۴۷۵ ۰۵ دقیقه ۱۸ ثانیه ۲۷۶ کیلومتر (۱۷۱ مایل)
۱۳ اوت ۱۱۸۹ ۱۸:۲۲:۰۸ ۱۲۲ Hybrid ۱٫۰۰۸۲ ۰۰ دقیقه ۴۳ ثانیه ۴۳ کیلومتر (۲۷ مایل)
۷ ژانویه ۱۱۹۰ ۲۲:۵۹:۴۳ ۸۹ جزئی ۰٫۳۵۲۸
۶ فوریه ۱۱۹۰ ۱۰:۵۳:۰۴ ۱۲۷ جزئی ۰٫۲۸۰۱
۴ ژوئیه ۱۱۹۰ ۱۱:۱۵:۳۸ ۹۴ جزئی ۰٫۵۵۲۸
۲۸ دسامبر ۱۱۹۰ ۱۴:۱۲:۵۸ ۹۹ کامل ۱٫۰۴۳۰ ۰۲ دقیقه ۵۰ ثانیه ۱۹۳ کیلومتر (۱۲۰ مایل)
۲۳ ژوئیه ۱۱۹۱ ۱۱:۴۹:۲۵ ۱۰۴ حلقه‌ای ۰٫۹۵۳۹ ۰۴ دقیقه ۲۸ ثانیه ۱۹۳ کیلومتر (۱۲۰ مایل)
۱۸ دسامبر ۱۱۹۱ ۰۵:۱۵:۲۲ ۱۰۹ کامل ۱٫۰۲۰۹ ۰۲ دقیقه ۰۲ ثانیه ۷۱ کیلومتر (۴۴ مایل)
۱۱ ژوئیه ۱۱۹۲ ۱۶:۲۳:۴۴ ۱۱۴ حلقه‌ای ۰٫۹۹۸۱ ۰۰ دقیقه ۱۴ ثانیه ۷ کیلومتر (۴٫۳ مایل)
۶ دسامبر ۱۱۹۲ ۱۵:۳۳:۲۸ ۱۱۹ حلقه‌ای ۰٫۹۶۱۴ ۰۴ دقیقه ۳۰ ثانیه ۲۰۳ کیلومتر (۱۲۶ مایل)
۲ مه ۱۱۹۳ ۲۰:۴۱:۰۶ ۸۶ جزئی ۰٫۰۷۶۵
۱ ژوئیه ۱۱۹۳ ۰۴:۱۱:۳۷ ۱۲۴ جزئی ۰٫۹۳۳۱
۲۵ نوامبر ۱۱۹۳ ۱۸:۳۲:۲۸ ۱۲۹ جزئی ۰٫۱۹۵۴
۲۲ آوریل ۱۱۹۴ ۱۳:۴۴:۳۰ ۹۶ کامل ۱٫۰۶۲۹ ۰۴ دقیقه ۰۳ ثانیه ۳۲۷ کیلومتر (۲۰۳ مایل)
۱۵ اکتبر ۱۱۹۴ ۲۳:۵۶:۱۲ ۱۰۱ حلقه‌ای ۰٫۹۳۸۹ ۰۴ دقیقه ۴۵ ثانیه ۴۸۱ کیلومتر (۲۹۹ مایل)
۱۲ آوریل ۱۱۹۵ ۰۴:۳۷:۲۰ ۱۰۶ کامل ۱٫۰۲۴۸ ۰۲ دقیقه ۲۹ ثانیه ۸۴ کیلومتر (۵۲ مایل)
۵ اکتبر ۱۱۹۵ ۰۶:۴۴:۱۳ ۱۱۱ Hybrid ۱٫۰۰۲۶ ۰۰ دقیقه ۱۶ ثانیه ۹ کیلومتر (۵٫۶ مایل)
۳۱ مارس ۱۱۹۶ ۱۳:۱۱:۰۹ ۱۱۶ حلقه‌ای ۰٫۹۶۲۱ ۰۳ دقیقه ۵۲ ثانیه ۲۰۰ کیلومتر (۱۲۰ مایل)
۲۳ سپتامبر ۱۱۹۶ ۲۰:۱۸:۴۶ ۱۲۱ کامل ۱٫۰۴۹۱ ۰۴ دقیقه ۰۶ ثانیه ۱۹۹ کیلومتر (۱۲۴ مایل)
۱۸ فوریه ۱۱۹۷ ۲۱:۲۳:۵۱ ۸۸ جزئی ۰٫۱۳۹۰
۲۰ مارس ۱۱۹۷ ۱۴:۴۸:۵۶ ۱۲۶ جزئی ۰٫۱۳۲۷
۱۵ اوت ۱۱۹۷ ۰۴:۱۶:۰۷ ۹۳ جزئی ۰٫۴۱۲۹
۱۳ سپتامبر ۱۱۹۷ ۱۲:۴۵:۵۴ ۱۳۱ جزئی ۰٫۵۰۰۹
۷ فوریه ۱۱۹۸ ۲۳:۴۱:۱۹ ۹۸ حلقه‌ای ۰٫۹۵۹۰ ۰۴ دقیقه ۲۰ ثانیه ۲۲۱ کیلومتر (۱۳۷ مایل)
۴ اوت ۱۱۹۸ ۱۶:۳۴:۴۶ ۱۰۳ حلقه‌ای ۰٫۹۹۶۷ ۰۰ دقیقه ۲۱ ثانیه ۱۵ کیلومتر (۹٫۳ مایل)
۲۸ ژانویه ۱۱۹۹ ۰۹:۰۵:۲۷ ۱۰۸ Hybrid ۱٫۰۱۷۴ ۰۱ دقیقه ۴۵ ثانیه ۶۰ کیلومتر (۳۷ مایل)
۲۴ ژوئیه ۱۱۹۹ ۲۱:۴۸:۳۱ ۱۱۳ حلقه‌ای ۰٫۹۵۵۷ ۰۵ دقیقه ۲۱ ثانیه ۱۶۳ کیلومتر (۱۰۱ مایل)
۱۷ ژانویه ۱۲۰۰ ۲۳:۴۸:۲۹ ۱۱۸ کامل ۱٫۰۴۴۳ ۰۳ دقیقه ۰۱ ثانیه ۲۰۰ کیلومتر (۱۲۰ مایل)
۱۲ ژوئیه ۱۲۰۰ ۲۲:۲۲:۵۰ ۱۲۳ حلقه‌ای ۰٫۹۴۰۹ ۰۴ دقیقه ۱۲ ثانیه ۵۲۱ کیلومتر (۳۲۴ مایل)
۸ دسامبر ۱۲۰۰ ۰۳:۳۰:۰۳ ۹۰ جزئی ۰٫۲۷۷۱