فهرست‌های خورشیدگرفتگی‌ها
نمودار یک خورشیدگرفتگی (اندازه‌ها غیرطبیعی‌اند)
شکل هندسی خورشیدگرفتگی
(اندازه‌ها غیرطبیعی‌اند)
سده‌ها

پس از میلاد

خورشیدگرفتگی‌های قابل مشاهده در
چین • بریتانیا • فیلیپین • ایالات متحدهٔ آمریکا • ایران
جستارهای وابسته: فهرست ماه‌گرفتگی‌ها

این فهرست شامل خورشیدگرفتگی‌های قرن یازدهم پیش از میلاد است که در طی دورهٔ سال ۱۱۰۰ پیش از میلاد تا ۱۱۰۱ پیش از میلاد روی داده‌اند. در این دوره، ۲۳۸ خورشیدگرفتگی رخ داد.

تاریخ زمان
بزرگترین گرفت
چرخهٔ ساروس نوع قدر مدت زمان مکان مسیر گرفتگی ناحیهٔ جغرافیایی منبع
-۸۸۹۹-۰۱-۲۵ ۲۵ ژانویه ۱۱۰۰ ۰۵:۵۹:۲۵ ۲۳ خورشیدگرفتگی ۱.۰۳۱۸ ۰۲m ۰۸s ۱۵۰ کیلومتر (۹۳ مایل)
-۸۸۹۹-۰۷-۲۰ ۲۰ ژوئیه ۱۱۰۰ ۱۰:۴۰:۲۱ ۲۸ خورشیدگرفتگی ۰.۹۷۹۵ ۰۱m ۲۵s ۱۲۹ کیلومتر (۸۰ مایل)
-۸۹۰۰-۰۱-۱۴ ۱۴ ژانویه ۱۰۹۹ ۱۷:۴۱:۰۰ ۳۳ خورشیدگرفتگی ۰.۹۸۱۱ ۰۲m ۰۳s ۶۷ کیلومتر (۴۲ مایل)
-۸۹۰۰-۰۷-۰۹ ۹ ژوئیه ۱۰۹۹ ۲۱:۳۳:۰۱ ۳۸ خورشیدگرفتگی ۱.۰۴۴۷ ۰۴m ۱۲s ۱۴۹ کیلومتر (۹۳ مایل)
-۸۹۰۱-۰۱-۰۳ ۳ ژانویه ۱۰۹۸ ۲۲:۰۱:۲۸ ۴۳ خورشیدگرفتگی ۰.۹۲۷۱ ۰۹m ۲۹s ۴۰۱ کیلومتر (۲۴۹ مایل)
-۸۹۰۱-۰۶-۲۹ ۲۹ ژوئن ۱۰۹۸ ۱۳:۴۲:۳۲ ۴۸ خورشیدگرفتگی ۱.۰۷۲۹ ۰۶m ۳۳s ۳۳۳ کیلومتر (۲۰۷ مایل)
-۸۹۰۱-۱۲-۲۳ ۲۳ دسامبر ۱۰۹۸ ۲۱:۱۷:۰۲ ۵۳ خورشیدگرفتگی ۰.۲۶۱۱
-۸۹۰۲-۰۵-۱۹ ۱۹ مه ۱۰۹۷ ۲۲:۴۵:۳۴ ۲۰ خورشیدگرفتگی ۰.۸۱۰۴
-۸۹۰۲-۰۶-۱۸ ۱۸ ژوئن ۱۰۹۷ ۰۶:۳۷:۵۵ ۵۸ خورشیدگرفتگی ۰.۱۶۳۶
-۸۹۰۲-۱۱-۱۲ ۱۲ نوامبر ۱۰۹۷ ۰۷:۴۱:۱۹ ۲۵ خورشیدگرفتگی ۰.۹۷۴۰ ۰۱m ۴۷s ۱۹۶ کیلومتر (۱۲۲ مایل)
-۸۹۰۳-۰۵-۰۹ ۹ مه ۱۰۹۶ ۰۸:۳۴:۱۳ ۳۰ خورشیدگرفتگی ۰.۹۸۲۸ ۰۱m ۴۶s ۶۶ کیلومتر (۴۱ مایل)
-۸۹۰۳-۱۱-۰۱ ۱ نوامبر ۱۰۹۶ ۱۹:۵۰:۰۷ ۳۵ خورشیدگرفتگی ۱.۰۳۳۵ ۰۳m ۰۴s ۱۱۴ کیلومتر (۷۱ مایل)
-۸۹۰۴-۰۴-۲۸ ۲۸ آوریل ۱۰۹۵ ۱۱:۲۱:۱۸ ۴۰ خورشیدگرفتگی ۰.۹۴۸۴ ۰۶m ۳۷s ۲۰۷ کیلومتر (۱۲۹ مایل)
-۸۹۰۴-۱۰-۲۲ ۲۲ اکتبر ۱۰۹۵ ۱۱:۲۷:۴۰ ۴۵ خورشیدگرفتگی ۱.۰۴۴۴ ۰۳m ۵۴s ۱۷۱ کیلومتر (۱۰۶ مایل)
-۸۹۰۵-۰۴-۱۷ ۱۷ آوریل ۱۰۹۴ ۱۲:۰۶:۲۱ ۵۰ خورشیدگرفتگی ۰.۶۹۲۳
-۸۹۰۵-۱۰-۱۲ ۱۲ اکتبر ۱۰۹۴ ۰۱:۵۱:۳۷ ۵۵ خورشیدگرفتگی ۰.۵۹۷۳
-۸۹۰۶-۰۳-۰۷ ۷ مارس ۱۰۹۳ ۰۷:۳۵:۱۵ ۲۲ خورشیدگرفتگی ۱.۰۱۸۹ ۰۱m ۳۳s ۱۱۷ کیلومتر (۷۳ مایل)
-۸۹۰۶-۰۸-۳۱ ۳۱ اوت ۱۰۹۳ ۱۸:۴۵:۲۶ ۲۷ خورشیدگرفتگی ۰.۹۳۶۱ ۰۶m ۱۷s ۵۴۴ کیلومتر (۳۳۸ مایل)
-۸۹۰۷-۰۲-۲۴ ۲۴ فوریه ۱۰۹۲ ۲۲:۳۲:۱۵ ۳۲ خورشیدگرفتگی ۱.۰۶۲۷ ۰۵m ۴۵s ۲۰۶ کیلومتر (۱۲۸ مایل)
-۸۹۰۷-۰۸-۲۰ ۲۰ اوت ۱۰۹۲ ۱۸:۵۰:۰۳ ۳۷ خورشیدگرفتگی ۰.۹۳۴۵ ۰۹m ۰۰s ۲۴۸ کیلومتر (۱۵۴ مایل)
-۸۹۰۸-۰۲-۱۴ ۱۴ فوریه ۱۰۹۱ ۱۴:۵۹:۲۲ ۴۲ خورشیدگرفتگی ۱.۰۴۷۷ ۰۳m ۲۷s ۲۰۱ کیلومتر (۱۲۵ مایل)
-۸۹۰۸-۰۸-۰۹ ۹ اوت ۱۰۹۱ ۲۰:۴۶:۵۷ ۴۷ خورشیدگرفتگی ۰.۹۶۶۹ ۰۳m ۰۲s ۱۴۲ کیلومتر (۸۸ مایل)
-۸۹۰۹-۰۱-۰۵ ۵ ژانویه ۱۰۹۰ ۱۴:۲۸:۰۰ ۱۴ خورشیدگرفتگی ۰.۱۸۱۵
-۸۹۰۹-۰۲-۰۴ ۴ فوریه ۱۰۹۰ ۰۴:۱۵:۲۰ ۵۲ خورشیدگرفتگی ۰.۳۱۴۰
-۸۹۰۹-۰۶-۳۰ ۳۰ ژوئن ۱۰۹۰ ۲۱:۱۲:۲۸ ۱۹ خورشیدگرفتگی ۰.۳۶۳۳
-۸۹۰۹-۰۷-۳۰ ۳۰ ژوئیه ۱۰۹۰ ۰۵:۵۳:۰۴ ۵۷ خورشیدگرفتگی ۰.۵۳۸۶
-۸۹۰۹-۱۲-۲۵ ۲۵ دسامبر ۱۰۹۰ ۱۶:۴۶:۱۰ ۲۴ خورشیدگرفتگی ۰.۹۱۶۸ ۱۰m ۳۴s ۵۳۶ کیلومتر (۳۳۳ مایل)
-۸۹۱۰-۰۶-۱۹ ۱۹ ژوئن ۱۰۸۹ ۱۴:۰۵:۳۰ ۲۹ خورشیدگرفتگی ۱.۰۷۶۳ ۰۶m ۵۶s ۳۰۷ کیلومتر (۱۹۱ مایل)
-۸۹۱۰-۱۲-۱۳ ۱۳ دسامبر ۱۰۸۹ ۱۵:۵۰:۱۰ ۳۴ خورشیدگرفتگی ۰.۹۲۵۶ ۰۹m ۴۹s ۲۸۲ کیلومتر (۱۷۵ مایل)
-۸۹۱۱-۰۶-۰۹ ۹ ژوئن ۱۰۸۸ ۰۶:۲۵:۴۲ ۳۹ خورشیدگرفتگی ۱.۰۵۰۶ ۰۴m ۲۶s ۱۷۰ کیلومتر (۱۱۰ مایل)
-۸۹۱۱-۱۲-۰۲ ۲ دسامبر ۱۰۸۸ ۱۹:۱۵:۵۲ ۴۴ خورشیدگرفتگی ۰.۹۶۶۴ ۰۲m ۵۰s ۱۴۶ کیلومتر (۹۱ مایل)
-۸۹۱۲-۰۵-۲۹ ۲۹ مه ۱۰۸۷ ۱۷:۴۴:۳۹ ۴۹ خورشیدگرفتگی ۰.۹۸۴۰ ۰۰m ۵۸s ۲۰۴ کیلومتر (۱۲۷ مایل)
-۸۹۱۲-۱۰-۲۳ ۲۳ اکتبر ۱۰۸۷ ۱۸:۴۶:۵۶ ۱۶ خورشیدگرفتگی ۰.۰۷۷۶
-۸۹۱۲-۱۱-۲۲ ۲۲ نوامبر ۱۰۸۷ ۰۵:۵۹:۱۸ ۵۴ خورشیدگرفتگی ۰.۶۱۶۵
-۸۹۱۳-۰۴-۱۹ ۱۹ آوریل ۱۰۸۶ ۰۷:۰۰:۲۷ ۲۱ خورشیدگرفتگی ۰.۸۳۸۰
-۸۹۱۳-۱۰-۱۳ ۱۳ اکتبر ۱۰۸۶ ۱۰:۳۵:۳۳ ۲۶ خورشیدگرفتگی ۱.۰۳۳۸ ۰۲m ۲۴s ۲۰۸ کیلومتر (۱۲۹ مایل)
-۸۹۱۴-۰۴-۰۷ ۷ آوریل ۱۰۸۵ ۰۸:۳۲:۲۴ ۳۱ خورشیدگرفتگی ۰.۹۶۷۸ ۰۳m ۲۲s ۱۲۰ کیلومتر (۷۵ مایل)
-۸۹۱۴-۱۰-۰۱ ۱ اکتبر ۱۰۸۵ ۲۳:۵۱:۵۶ ۳۶ خورشیدگرفتگی ۰.۹۹۸۴ ۰۰m ۰۹s ۶ کیلومتر (۳٫۷ مایل)
-۸۹۱۵-۰۳-۲۷ ۲۷ مارس ۱۰۸۴ ۱۶:۲۰:۰۳ ۴۱ خورشیدگرفتگی ۱.۰۱۷۷ ۰۱m ۳۳s ۶۸ کیلومتر (۴۲ مایل)
-۸۹۱۵-۰۹-۲۱ ۲۱ سپتامبر ۱۰۸۴ ۰۶:۴۰:۱۱ ۴۶ خورشیدگرفتگی ۰.۹۴۵۴ ۰۵m ۴۰s ۲۳۹ کیلومتر (۱۴۹ مایل)
-۸۹۱۶-۰۲-۱۵ ۱۵ فوریه ۱۰۸۳ ۲۲:۱۹:۳۲ ۱۳ خورشیدگرفتگی ۰.۲۶۵۴
-۸۹۱۶-۰۳-۱۷ ۱۷ مارس ۱۰۸۳ ۰۶:۳۴:۲۴ ۵۱ خورشیدگرفتگی ۰.۶۸۱۸
-۸۹۱۶-۰۹-۱۰ ۱۰ سپتامبر ۱۰۸۳ ۰۷:۱۰:۵۸ ۵۶ خورشیدگرفتگی ۰.۴۶۹۳
-۸۹۱۷-۰۲-۰۵ ۵ فوریه ۱۰۸۲ ۱۴:۱۶:۰۶ ۲۳ خورشیدگرفتگی ۱.۰۳۲۰ ۰۲m ۰۸s ۱۵۷ کیلومتر (۹۸ مایل)
-۸۹۱۷-۰۷-۳۱ ۳۱ ژوئیه ۱۰۸۲ ۱۷:۵۲:۰۴ ۲۸ خورشیدگرفتگی ۰.۹۷۸۵ ۰۱m ۲۵s ۱۶۳ کیلومتر (۱۰۱ مایل)
-۸۹۱۸-۰۱-۲۶ ۲۶ ژانویه ۱۰۸۱ ۰۱:۴۵:۴۰ ۳۳ خورشیدگرفتگی ۰.۹۸۰۸ ۰۲m ۰۳s ۶۸ کیلومتر (۴۲ مایل)
-۸۹۱۸-۰۷-۲۰ ۲۰ ژوئیه ۱۰۸۱ ۰۵:۰۲:۵۱ ۳۸ خورشیدگرفتگی ۱.۰۴۵۲ ۰۴m ۰۵s ۱۵۱ کیلومتر (۹۴ مایل)
-۸۹۱۹-۰۱-۱۴ ۱۴ ژانویه ۱۰۸۰ ۰۵:۵۱:۳۵ ۴۳ خورشیدگرفتگی ۰.۹۲۸۰ ۰۹m ۱۷s ۳۸۴ کیلومتر (۲۳۹ مایل)
-۸۹۱۹-۰۷-۰۹ ۹ ژوئیه ۱۰۸۰ ۲۱:۱۵:۵۶ ۴۸ خورشیدگرفتگی ۱.۰۷۲۳ ۰۶m ۳۶s ۳۰۴ کیلومتر (۱۸۹ مایل)
-۸۹۲۰-۰۱-۰۳ ۳ ژانویه ۱۰۷۹ ۰۵:۰۹:۲۷ ۵۳ خورشیدگرفتگی ۰.۲۸۰۹
-۸۹۲۰-۰۵-۳۱ ۳۱ مه ۱۰۷۹ ۰۵:۵۱:۵۶ ۲۰ خورشیدگرفتگی ۰.۶۶۰۰
-۸۹۲۰-۰۶-۲۹ ۲۹ ژوئن ۱۰۷۹ ۱۳:۵۹:۵۵ ۵۸ خورشیدگرفتگی ۰.۲۸۹۴
-۸۹۲۰-۱۱-۲۳ ۲۳ نوامبر ۱۰۷۹ ۱۶:۱۵:۱۷ ۲۵ خورشیدگرفتگی ۰.۹۷۶۹ ۰۱m ۳۳s ۱۷۲ کیلومتر (۱۰۷ مایل)
-۸۹۲۱-۰۵-۲۰ ۲۰ مه ۱۰۷۸ ۱۵:۱۳:۰۹ ۳۰ خورشیدگرفتگی ۰.۹۷۹۴ ۰۲m ۰۰s ۸۲ کیلومتر (۵۱ مایل)
-۸۹۲۱-۱۱-۱۳ ۱۳ نوامبر ۱۰۷۸ ۰۴:۳۹:۳۱ ۳۵ خورشیدگرفتگی ۱.۰۳۴۵ ۰۳m ۰۸s ۱۱۸ کیلومتر (۷۳ مایل)
-۸۹۲۲-۰۵-۰۸ ۸ مه ۱۰۷۷ ۱۷:۴۲:۳۷ ۴۰ خورشیدگرفتگی ۰.۹۴۹۳ ۰۶m ۴۶s ۱۹۶ کیلومتر (۱۲۲ مایل)
-۸۹۲۲-۱۱-۰۱ ۱ نوامبر ۱۰۷۷ ۲۰:۱۵:۳۳ ۴۵ خورشیدگرفتگی ۱.۰۴۲۱ ۰۳m ۵۰s ۱۶۲ کیلومتر (۱۰۱ مایل)
-۸۹۲۳-۰۴-۲۷ ۲۷ آوریل ۱۰۷۶ ۱۸:۳۹:۴۱ ۵۰ خورشیدگرفتگی ۰.۸۳۴۱
-۸۹۲۳-۱۰-۲۲ ۲۲ اکتبر ۱۰۷۶ ۱۰:۲۳:۱۳ ۵۵ خورشیدگرفتگی ۰.۶۰۳۲
-۸۹۲۴-۰۳-۱۸ ۱۸ مارس ۱۰۷۵ ۱۵:۱۱:۱۷ ۲۲ خورشیدگرفتگی ۱.۰۲۳۶ ۰۱m ۴۶s ۱۷۳ کیلومتر (۱۰۷ مایل)
-۸۹۲۴-۰۹-۱۲ ۱۲ سپتامبر ۱۰۷۵ ۰۲:۱۲:۴۷ ۲۷ خورشیدگرفتگی ۰.۹۲۹۹ ۰۶m ۱۹s ۷۵۴ کیلومتر (۴۶۹ مایل)
-۸۹۲۵-۰۳-۰۸ ۸ مارس ۱۰۷۴ ۰۶:۳۰:۳۳ ۳۲ خورشیدگرفتگی ۱.۰۶۶۸ ۰۶m ۰۳s ۲۲۰ کیلومتر (۱۴۰ مایل)
-۸۹۲۵-۰۹-۰۱ ۱ سپتامبر ۱۰۷۴ ۰۲:۰۱:۱۹ ۳۷ خورشیدگرفتگی ۰.۹۳۲۱ ۰۹m ۱۳s ۲۶۱ کیلومتر (۱۶۲ مایل)
-۸۹۲۶-۰۲-۲۵ ۲۵ فوریه ۱۰۷۳ ۲۳:۰۳:۳۵ ۴۲ خورشیدگرفتگی ۱.۰۴۹۵ ۰۳m ۴۵s ۲۰۱ کیلومتر (۱۲۵ مایل)
-۸۹۲۶-۰۸-۲۰ ۲۰ اوت ۱۰۷۳ ۰۴:۰۸:۴۷ ۴۷ خورشیدگرفتگی ۰.۹۶۷۳ ۰۳m ۰۸s ۱۳۵ کیلومتر (۸۴ مایل)
-۸۹۲۷-۰۱-۱۵ ۱۵ ژانویه ۱۰۷۲ ۲۲:۳۲:۲۱ ۱۴ خورشیدگرفتگی ۰.۱۴۷۳
-۸۹۲۷-۰۲-۱۴ ۱۴ فوریه ۱۰۷۲ ۱۲:۱۰:۰۴ ۵۲ خورشیدگرفتگی ۰.۳۶۳۲
-۸۹۲۷-۰۷-۱۱ ۱۱ ژوئیه ۱۰۷۲ ۰۴:۴۱:۲۱ ۱۹ خورشیدگرفتگی ۰.۲۴۷۰
-۸۹۲۷-۰۸-۰۹ ۹ اوت ۱۰۷۲ ۱۳:۳۱:۴۴ ۵۷ خورشیدگرفتگی ۰.۶۴۰۴
-۸۹۲۸-۰۱-۰۵ ۵ ژانویه ۱۰۷۱ ۰۰:۳۷:۰۹ ۲۴ خورشیدگرفتگی ۰.۹۱۷۵ ۱۰m ۲۶s ۵۵۲ کیلومتر (۳۴۳ مایل)
-۸۹۲۸-۰۶-۳۰ ۳۰ ژوئن ۱۰۷۱ ۲۱:۳۵:۳۸ ۲۹ خورشیدگرفتگی ۱.۰۷۲۹ ۰۶m ۳۷s ۳۱۷ کیلومتر (۱۹۷ مایل)
-۸۹۲۸-۱۲-۲۴ ۲۴ دسامبر ۱۰۷۱ ۲۳:۴۹:۳۷ ۳۴ خورشیدگرفتگی ۰.۹۲۸۶ ۰۹m ۳۵s ۲۷۰ کیلومتر (۱۷۰ مایل)
-۸۹۲۹-۰۶-۲۰ ۲۰ ژوئن ۱۰۷۰ ۱۳:۴۰:۰۷ ۳۹ خورشیدگرفتگی ۱.۰۴۶۳ ۰۴m ۱۶s ۱۵۵ کیلومتر (۹۶ مایل)
-۸۹۲۹-۱۲-۱۴ ۱۴ دسامبر ۱۰۷۰ ۰۳:۴۲:۱۶ ۴۴ خورشیدگرفتگی ۰.۹۷۰۳ ۰۲m ۲۹s ۱۲۹ کیلومتر (۸۰ مایل)
-۸۹۳۰-۰۶-۰۹ ۹ ژوئن ۱۰۶۹ ۰۰:۲۹:۴۴ ۴۹ خورشیدگرفتگی ۰.۹۸۳۱ ۰۱m ۰۷s ۱۲۷ کیلومتر (۷۹ مایل)
-۸۹۳۰-۱۱-۰۳ ۳ نوامبر ۱۰۶۹ ۰۳:۳۵:۴۴ ۱۶ خورشیدگرفتگی ۰.۰۷۴۷
-۸۹۳۰-۱۲-۰۲ ۲ دسامبر ۱۰۶۹ ۱۴:۴۷:۰۸ ۵۴ خورشیدگرفتگی ۰.۶۲۱۰
-۸۹۳۱-۰۴-۲۹ ۲۹ آوریل ۱۰۶۸ ۱۳:۲۲:۵۰ ۲۱ خورشیدگرفتگی ۰.۶۹۵۳
-۸۹۳۱-۱۰-۲۳ ۲۳ اکتبر ۱۰۶۸ ۱۹:۱۸:۳۶ ۲۶ خورشیدگرفتگی ۱.۰۳۰۱ ۰۲m ۱۳s ۱۹۰ کیلومتر (۱۲۰ مایل)
-۸۹۳۲-۰۴-۱۸ ۱۸ آوریل ۱۰۶۷ ۱۵:۱۵:۱۳ ۳۱ خورشیدگرفتگی ۰.۹۷۲۲ ۰۲m ۵۶s ۱۰۶ کیلومتر (۶۶ مایل)
-۸۹۳۲-۱۰-۱۳ ۱۳ اکتبر ۱۰۶۷ ۰۸:۱۲:۳۹ ۳۶ خورشیدگرفتگی ۰.۹۹۲۹ ۰۰m ۴۱s ۲۵ کیلومتر (۱۶ مایل)
-۸۹۳۳-۰۴-۰۷ ۷ آوریل ۱۰۶۶ ۲۳:۳۸:۱۳ ۴۱ خورشیدگرفتگی ۱.۰۲۴۲ ۰۲m ۰۶s ۸۹ کیلومتر (۵۵ مایل)
-۸۹۳۳-۱۰-۰۲ ۲ اکتبر ۱۰۶۶ ۱۴:۲۸:۲۱ ۴۶ خورشیدگرفتگی ۰.۹۴۰۷ ۰۶m ۰۳s ۲۵۷ کیلومتر (۱۶۰ مایل)
-۸۹۳۴-۰۲-۲۷ ۲۷ فوریه ۱۰۶۵ ۰۶:۲۶:۴۸ ۱۳ خورشیدگرفتگی ۰.۱۹۲۱
-۸۹۳۴-۰۳-۲۷ ۲۷ مارس ۱۰۶۵ ۱۴:۱۷:۵۰ ۵۱ خورشیدگرفتگی ۰.۷۹۲۵
-۸۹۳۴-۰۹-۲۰ ۲۰ سپتامبر ۱۰۶۵ ۱۴:۳۸:۰۶ ۵۶ خورشیدگرفتگی ۰.۵۲۱۹
-۸۹۳۵-۰۲-۱۵ ۱۵ فوریه ۱۰۶۴ ۲۲:۲۵:۱۵ ۲۳ خورشیدگرفتگی ۱.۰۳۲۰ ۰۲m ۰۷s ۱۶۵ کیلومتر (۱۰۳ مایل)
-۸۹۳۵-۰۸-۱۱ ۱۱ اوت ۱۰۶۴ ۰۱:۱۲:۴۳ ۲۸ خورشیدگرفتگی ۰.۹۷۷۰ ۰۱m ۲۷s ۲۳۰ کیلومتر (۱۴۰ مایل)
-۸۹۳۶-۰۲-۰۵ ۵ فوریه ۱۰۶۳ ۰۹:۴۱:۱۲ ۳۳ خورشیدگرفتگی ۰.۹۸۰۶ ۰۲m ۰۲s ۶۹ کیلومتر (۴۳ مایل)
-۸۹۳۶-۰۷-۳۱ ۳۱ ژوئیه ۱۰۶۳ ۱۲:۴۱:۰۳ ۳۸ خورشیدگرفتگی ۱.۰۴۵۲ ۰۳m ۵۶s ۱۵۲ کیلومتر (۹۴ مایل)
-۸۹۳۷-۰۱-۲۵ ۲۵ ژانویه ۱۰۶۲ ۱۳:۳۰:۵۳ ۴۳ خورشیدگرفتگی ۰.۹۲۹۵ ۰۸m ۵۶s ۳۶۱ کیلومتر (۲۲۴ مایل)
-۸۹۳۷-۰۷-۲۱ ۲۱ ژوئیه ۱۰۶۲ ۰۴:۵۶:۵۶ ۴۸ خورشیدگرفتگی ۱.۰۷۰۹ ۰۶m ۲۸s ۲۸۱ کیلومتر (۱۷۵ مایل)
-۸۹۳۸-۰۱-۱۴ ۱۴ ژانویه ۱۰۶۱ ۱۲:۵۴:۱۶ ۵۳ خورشیدگرفتگی ۰.۳۱۲۴
-۸۹۳۸-۰۶-۱۰ ۱۰ ژوئن ۱۰۶۱ ۱۲:۵۸:۴۵ ۲۰ خورشیدگرفتگی ۰.۵۱۳۴
-۸۹۳۸-۰۷-۰۹ ۹ ژوئیه ۱۰۶۱ ۲۱:۲۶:۲۴ ۵۸ خورشیدگرفتگی ۰.۴۰۶۷
-۸۹۳۸-۱۲-۰۴ ۴ دسامبر ۱۰۶۱ ۰۰:۴۹:۱۲ ۲۵ خورشیدگرفتگی ۰.۹۸۰۳ ۰۱m ۱۷s ۱۴۵ کیلومتر (۹۰ مایل)
-۸۹۳۹-۰۵-۳۰ ۳۰ مه ۱۰۶۰ ۲۱:۴۹:۳۵ ۳۰ خورشیدگرفتگی ۰.۹۷۵۵ ۰۲m ۱۵s ۱۰۴ کیلومتر (۶۵ مایل)
-۸۹۳۹-۱۱-۲۳ ۲۳ نوامبر ۱۰۶۰ ۱۳:۳۰:۳۲ ۳۵ خورشیدگرفتگی ۱.۰۳۶۰ ۰۳m ۱۵s ۱۲۳ کیلومتر (۷۶ مایل)
-۸۹۴۰-۰۵-۱۹ ۱۹ مه ۱۰۵۹ ۲۳:۵۹:۱۷ ۴۰ خورشیدگرفتگی ۰.۹۴۹۶ ۰۶m ۵۲s ۱۹۰ کیلومتر (۱۲۰ مایل)
-۸۹۴۰-۱۱-۱۳ ۱۳ نوامبر ۱۰۵۹ ۰۵:۰۷:۳۵ ۴۵ خورشیدگرفتگی ۱.۰۴۰۴ ۰۳m ۴۷s ۱۵۶ کیلومتر (۹۷ مایل)
-۸۹۴۱-۰۵-۰۹ ۹ مه ۱۰۵۸ ۰۱:۰۹:۵۰ ۵۰ خورشیدگرفتگی ۰.۹۵۲۷ ۰۳m ۴۷s
-۸۹۴۱-۱۱-۰۲ ۲ نوامبر ۱۰۵۸ ۱۸:۵۹:۰۵ ۵۵ خورشیدگرفتگی ۰.۶۰۱۶
-۸۹۴۲-۰۳-۲۸ ۲۸ مارس ۱۰۵۷ ۲۲:۴۱:۱۷ ۲۲ خورشیدگرفتگی ۱.۰۲۷۲ ۰۱m ۴۹s ۲۷۸ کیلومتر (۱۷۳ مایل)
-۸۹۴۲-۰۹-۲۲ ۲۲ سپتامبر ۱۰۵۷ ۰۹:۴۸:۳۰ ۲۷ خورشیدگرفتگی ۰.۹۲۴۰ ۰۶m ۱۶s ۱۴۰ کیلومتر (۸۷ مایل)
-۸۹۴۳-۰۳-۱۸ ۱۸ مارس ۱۰۵۶ ۱۴:۲۱:۴۷ ۳۲ خورشیدگرفتگی ۱.۰۷۰۶ ۰۶m ۱۷s ۲۳۴ کیلومتر (۱۴۵ مایل)
-۸۹۴۳-۰۹-۱۱ ۱۱ سپتامبر ۱۰۵۶ ۰۹:۲۱:۴۹ ۳۷ خورشیدگرفتگی ۰.۹۲۹۷ ۰۹m ۲۰s ۲۷۳ کیلومتر (۱۷۰ مایل)
-۸۹۴۴-۰۳-۰۸ ۸ مارس ۱۰۵۵ ۰۶:۵۹:۲۸ ۴۲ خورشیدگرفتگی ۱.۰۵۱۱ ۰۴m ۰۴s ۲۰۰ کیلومتر (۱۲۰ مایل)
-۸۹۴۴-۰۸-۳۱ ۳۱ اوت ۱۰۵۵ ۱۱:۴۰:۳۸ ۴۷ خورشیدگرفتگی ۰.۹۶۷۵ ۰۳m ۱۵s ۱۳۱ کیلومتر (۸۱ مایل)
-۸۹۴۵-۰۱-۲۷ ۲۷ ژانویه ۱۰۵۴ ۰۶:۲۷:۴۲ ۱۴ خورشیدگرفتگی ۰.۱۰۲۰
-۸۹۴۵-۰۲-۲۵ ۲۵ فوریه ۱۰۵۴ ۱۹:۵۴:۴۳ ۵۲ خورشیدگرفتگی ۰.۴۲۵۴
-۸۹۴۵-۰۷-۲۲ ۲۲ ژوئیه ۱۰۵۴ ۱۲:۱۷:۳۳ ۱۹ خورشیدگرفتگی ۰.۱۴۱۲
-۸۹۴۵-۰۸-۲۰ ۲۰ اوت ۱۰۵۴ ۲۱:۲۰:۱۱ ۵۷ خورشیدگرفتگی ۰.۷۲۸۶
-۸۹۴۶-۰۱-۱۶ ۱۶ ژانویه ۱۰۵۳ ۰۸:۲۱:۳۹ ۲۴ خورشیدگرفتگی ۰.۹۱۸۶ ۱۰m ۰۳s ۵۷۳ کیلومتر (۳۵۶ مایل)
-۸۹۴۶-۰۷-۱۱ ۱۱ ژوئیه ۱۰۵۳ ۰۵:۱۰:۰۶ ۲۹ خورشیدگرفتگی ۱.۰۶۸۹ ۰۶m ۰۹s ۳۳۰ کیلومتر (۲۱۰ مایل)
-۸۹۴۷-۰۱-۰۴ ۴ ژانویه ۱۰۵۲ ۰۷:۴۵:۱۰ ۳۴ خورشیدگرفتگی ۰.۹۳۲۱ ۰۹m ۱۳s ۲۵۶ کیلومتر (۱۵۹ مایل)
-۸۹۴۷-۰۶-۳۰ ۳۰ ژوئن ۱۰۵۲ ۲۰:۵۶:۳۹ ۳۹ خورشیدگرفتگی ۱.۰۴۱۴ ۰۳m ۵۹s ۱۳۹ کیلومتر (۸۶ مایل)
-۸۹۴۷-۱۲-۲۴ ۲۴ دسامبر ۱۰۵۲ ۱۲:۰۵:۱۸ ۴۴ خورشیدگرفتگی ۰.۹۷۴۸ ۰۲m ۰۶s ۱۰۸ کیلومتر (۶۷ مایل)
-۸۹۴۸-۰۶-۲۰ ۲۰ ژوئن ۱۰۵۱ ۰۷:۱۵:۰۶ ۴۹ خورشیدگرفتگی ۰.۹۸۰۶ ۰۱m ۲۲s ۱۱۶ کیلومتر (۷۲ مایل)
-۸۹۴۸-۱۱-۱۴ ۱۴ نوامبر ۱۰۵۱ ۱۲:۲۷:۱۰ ۱۶ خورشیدگرفتگی ۰.۰۷۴۴
-۸۹۴۸-۱۲-۱۳ ۱۳ دسامبر ۱۰۵۱ ۲۳:۳۲:۴۶ ۵۴ خورشیدگرفتگی ۰.۶۲۹۵
-۸۹۴۹-۰۵-۱۰ ۱۰ مه ۱۰۵۰ ۱۹:۴۲:۴۱ ۲۱ خورشیدگرفتگی ۰.۵۴۹۰
-۸۹۴۹-۱۱-۰۴ ۴ نوامبر ۱۰۵۰ ۰۴:۰۴:۲۷ ۲۶ خورشیدگرفتگی ۱.۰۲۶۹ ۰۲m ۰۴s ۱۷۴ کیلومتر (۱۰۸ مایل)
-۸۹۵۰-۰۴-۲۸ ۲۸ آوریل ۱۰۴۹ ۲۱:۵۶:۱۴ ۳۱ خورشیدگرفتگی ۰.۹۷۶۰ ۰۲m ۳۳s ۹۵ کیلومتر (۵۹ مایل)
-۸۹۵۰-۱۰-۲۳ ۲۳ اکتبر ۱۰۴۹ ۱۶:۳۸:۰۳ ۳۶ خورشیدگرفتگی ۰.۹۸۸۰ ۰۱m ۱۱s ۴۳ کیلومتر (۲۷ مایل)
-۸۹۵۱-۰۴-۱۸ ۱۸ آوریل ۱۰۴۸ ۰۶:۵۱:۱۸ ۴۱ خورشیدگرفتگی ۱.۰۳۰۳ ۰۲m ۳۶s ۱۰۸ کیلومتر (۶۷ مایل)
-۸۹۵۱-۱۰-۱۲ ۱۲ اکتبر ۱۰۴۸ ۲۲:۲۳:۳۶ ۴۶ خورشیدگرفتگی ۰.۹۳۶۴ ۰۶m ۲۳s ۲۷۴ کیلومتر (۱۷۰ مایل)
-۸۹۵۲-۰۳-۰۹ ۹ مارس ۱۰۴۷ ۱۴:۲۴:۳۹ ۱۳ خورشیدگرفتگی ۰.۱۰۳۶
-۸۹۵۲-۰۴-۰۷ ۷ آوریل ۱۰۴۷ ۲۱:۵۳:۴۳ ۵۱ خورشیدگرفتگی ۰.۹۱۶۵
-۸۹۵۲-۱۰-۰۱ ۱ اکتبر ۱۰۴۷ ۲۲:۱۵:۱۲ ۵۶ خورشیدگرفتگی ۰.۵۶۱۸
-۸۹۵۳-۰۲-۲۷ ۲۷ فوریه ۱۰۴۶ ۰۶:۲۳:۲۲ ۲۳ خورشیدگرفتگی ۱.۰۳۱۵ ۰۲m ۰۵s ۱۷۷ کیلومتر (۱۱۰ مایل)
-۸۹۵۳-۰۸-۲۲ ۲۲ اوت ۱۰۴۶ ۰۸:۴۴:۵۶ ۲۸ خورشیدگرفتگی ۰.۹۷۴۸ ۰۱m ۳۱s ۴۲۷ کیلومتر (۲۶۵ مایل)
-۸۹۵۴-۰۲-۱۶ ۱۶ فوریه ۱۰۴۵ ۱۷:۲۶:۵۳ ۳۳ خورشیدگرفتگی ۰.۹۸۰۵ ۰۲m ۰۰s ۷۰ کیلومتر (۴۳ مایل)
-۸۹۵۴-۰۸-۱۰ ۱۰ اوت ۱۰۴۵ ۲۰:۲۶:۵۶ ۳۸ خورشیدگرفتگی ۱.۰۴۴۷ ۰۳m ۴۷s ۱۵۲ کیلومتر (۹۴ مایل)
-۸۹۵۵-۰۲-۰۴ ۴ فوریه ۱۰۴۴ ۲۱:۰۲:۲۹ ۴۳ خورشیدگرفتگی ۰.۹۳۱۳ ۰۸m ۲۸s ۳۳۶ کیلومتر (۲۰۹ مایل)
-۸۹۵۵-۰۷-۳۱ ۳۱ ژوئیه ۱۰۴۴ ۱۲:۴۳:۱۴ ۴۸ خورشیدگرفتگی ۱.۰۶۸۷ ۰۶m ۱۱s ۲۶۰ کیلومتر (۱۶۰ مایل)
-۸۹۵۶-۰۱-۲۴ ۲۴ ژانویه ۱۰۴۳ ۲۰:۳۲:۳۰ ۵۳ خورشیدگرفتگی ۰.۳۵۳۵
-۸۹۵۶-۰۶-۲۱ ۲۱ ژوئن ۱۰۴۳ ۲۰:۰۵:۰۰ ۲۰ خورشیدگرفتگی ۰.۳۶۹۵
-۸۹۵۶-۰۷-۲۱ ۲۱ ژوئیه ۱۰۴۳ ۰۴:۵۶:۳۰ ۵۸ خورشیدگرفتگی ۰.۵۱۶۳
-۸۹۵۶-۱۲-۱۵ ۱۵ دسامبر ۱۰۴۳ ۰۹:۲۲:۵۰ ۲۵ خورشیدگرفتگی ۰.۹۸۴۲ ۰۱m ۰۰s ۱۱۵ کیلومتر (۷۱ مایل)
-۸۹۵۷-۰۶-۱۱ ۱۱ ژوئن ۱۰۴۲ ۰۴:۲۵:۵۲ ۳۰ خورشیدگرفتگی ۰.۹۷۱۰ ۰۲m ۳۰s ۱۳۳ کیلومتر (۸۳ مایل)
-۸۹۵۷-۱۲-۰۴ ۴ دسامبر ۱۰۴۲ ۲۲:۲۱:۱۸ ۳۵ خورشیدگرفتگی ۱.۰۳۸۰ ۰۳m ۲۳s ۱۲۹ کیلومتر (۸۰ مایل)
-۸۹۵۸-۰۵-۳۰ ۳۰ مه ۱۰۴۱ ۰۶:۱۷:۲۰ ۴۰ خورشیدگرفتگی ۰.۹۴۹۵ ۰۶m ۵۳s ۱۸۷ کیلومتر (۱۱۶ مایل)
-۸۹۵۸-۱۱-۲۳ ۲۳ نوامبر ۱۰۴۱ ۱۴:۰۰:۱۸ ۴۵ خورشیدگرفتگی ۱.۰۳۹۰ ۰۳m ۴۵s ۱۵۱ کیلومتر (۹۴ مایل)
-۸۹۵۹-۰۵-۱۹ ۱۹ مه ۱۰۴۰ ۰۷:۳۹:۴۲ ۵۰ خورشیدگرفتگی ۰.۹۶۰۶ ۰۳m ۵۴s ۳۳۸ کیلومتر (۲۱۰ مایل)
-۸۹۵۹-۱۱-۱۳ ۱۳ نوامبر ۱۰۴۰ ۰۳:۳۶:۴۹ ۵۵ خورشیدگرفتگی ۰.۵۹۶۲
-۸۹۶۰-۰۴-۰۹ ۹ آوریل ۱۰۳۹ ۰۶:۰۶:۲۶ ۲۲ خورشیدگرفتگی ۱.۰۰۳۴
-۸۹۶۰-۱۰-۰۳ ۳ اکتبر ۱۰۳۹ ۱۷:۳۱:۴۱ ۲۷ خورشیدگرفتگی ۰.۹۱۸۲ ۰۶m ۰۷s
-۸۹۶۱-۰۳-۲۹ ۲۹ مارس ۱۰۳۸ ۲۲:۰۵:۴۵ ۳۲ خورشیدگرفتگی ۱.۰۷۳۷ ۰۶m ۲۵s ۲۴۶ کیلومتر (۱۵۳ مایل)
-۸۹۶۱-۰۹-۲۲ ۲۲ سپتامبر ۱۰۳۸ ۱۶:۵۲:۵۸ ۳۷ خورشیدگرفتگی ۰.۹۲۷۸ ۰۹m ۲۱s ۲۸۳ کیلومتر (۱۷۶ مایل)
-۸۹۶۲-۰۳-۱۸ ۱۸ مارس ۱۰۳۷ ۱۴:۴۶:۵۰ ۴۲ خورشیدگرفتگی ۱.۰۵۲۳ ۰۴m ۲۲s ۱۹۷ کیلومتر (۱۲۲ مایل)
-۸۹۶۲-۰۹-۱۰ ۱۰ سپتامبر ۱۰۳۷ ۱۹:۲۲:۵۴ ۴۷ خورشیدگرفتگی ۰.۹۶۷۷ ۰۳m ۲۰s ۱۲۸ کیلومتر (۸۰ مایل)
-۸۹۶۳-۰۲-۰۶ ۶ فوریه ۱۰۳۶ ۱۴:۱۳:۰۱ ۱۴ خورشیدگرفتگی ۰.۰۴۴۴
-۸۹۶۳-۰۳-۰۸ ۸ مارس ۱۰۳۶ ۰۳:۲۹:۰۸ ۵۲ خورشیدگرفتگی ۰.۵۰۰۸
-۸۹۶۳-۰۸-۰۱ ۱ اوت ۱۰۳۶ ۲۰:۰۱:۲۱ ۱۹ خورشیدگرفتگی ۰.۰۴۶۹
-۸۹۶۳-۰۸-۳۱ ۳۱ اوت ۱۰۳۶ ۰۵:۱۸:۳۵ ۵۷ خورشیدگرفتگی ۰.۸۰۲۷
-۸۹۶۴-۰۱-۲۶ ۲۶ ژانویه ۱۰۳۵ ۱۵:۵۵:۵۸ ۲۴ خورشیدگرفتگی ۰.۹۱۹۹ ۰۹m ۲۵s ۶۱۳ کیلومتر (۳۸۱ مایل)
-۸۹۶۴-۰۷-۲۲ ۲۲ ژوئیه ۱۰۳۵ ۱۲:۴۹:۵۹ ۲۹ خورشیدگرفتگی ۱.۰۶۳۹ ۰۵m ۳۲s ۳۴۴ کیلومتر (۲۱۴ مایل)
-۸۹۶۵-۰۱-۱۵ ۱۵ ژانویه ۱۰۳۴ ۱۵:۳۴:۰۹ ۳۴ خورشیدگرفتگی ۰.۹۳۶۳ ۰۸m ۴۰s ۲۴۰ کیلومتر (۱۵۰ مایل)
-۸۹۶۵-۰۷-۱۲ ۱۲ ژوئیه ۱۰۳۴ ۰۴:۱۶:۵۴ ۳۹ خورشیدگرفتگی ۱.۰۳۵۸ ۰۳m ۳۶s ۱۲۱ کیلومتر (۷۵ مایل)
-۸۹۶۶-۰۱-۰۴ ۴ ژانویه ۱۰۳۳ ۲۰:۲۴:۴۲ ۴۴ خورشیدگرفتگی ۰.۹۷۹۹ ۰۱m ۴۱s ۸۵ کیلومتر (۵۳ مایل)
-۸۹۶۶-۰۶-۳۰ ۳۰ ژوئن ۱۰۳۳ ۱۴:۰۲:۳۸ ۴۹ خورشیدگرفتگی ۰.۹۷۷۲ ۰۱m ۴۴s ۱۱۹ کیلومتر (۷۴ مایل)
-۸۹۶۶-۱۱-۲۴ ۲۴ نوامبر ۱۰۳۳ ۲۱:۲۱:۱۱ ۱۶ خورشیدگرفتگی ۰.۰۷۶۷
-۸۹۶۶-۱۲-۲۴ ۲۴ دسامبر ۱۰۳۳ ۰۸:۱۷:۰۸ ۵۴ خورشیدگرفتگی ۰.۶۴۰۷
-۸۹۶۷-۰۵-۲۱ ۲۱ مه ۱۰۳۲ ۰۱:۵۹:۲۸ ۲۱ خورشیدگرفتگی ۰.۳۹۸۸
-۸۹۶۷-۰۶-۱۹ ۱۹ ژوئن ۱۰۳۲ ۱۶:۵۲:۱۱ ۵۹ خورشیدگرفتگی ۰.۰۷۲۵
-۸۹۶۷-۱۱-۱۴ ۱۴ نوامبر ۱۰۳۲ ۱۲:۵۴:۰۸ ۲۶ خورشیدگرفتگی ۱.۰۲۴۳ ۰۱m ۵۷s ۱۵۹ کیلومتر (۹۹ مایل)
-۸۹۶۸-۰۵-۱۰ ۱۰ مه ۱۰۳۱ ۰۴:۳۵:۱۶ ۳۱ خورشیدگرفتگی ۰.۹۷۹۴ ۰۲m ۱۴s ۸۵ کیلومتر (۵۳ مایل)
-۸۹۶۸-۱۱-۰۴ ۴ نوامبر ۱۰۳۱ ۰۱:۰۷:۲۴ ۳۶ خورشیدگرفتگی ۰.۹۸۳۶ ۰۱m ۴۰s ۵۹ کیلومتر (۳۷ مایل)
-۸۹۶۹-۰۴-۲۹ ۲۹ آوریل ۱۰۳۰ ۱۴:۰۲:۴۱ ۴۱ خورشیدگرفتگی ۱.۰۳۵۷ ۰۳m ۰۴s ۱۲۴ کیلومتر (۷۷ مایل)
-۸۹۶۹-۱۰-۲۴ ۲۴ اکتبر ۱۰۳۰ ۰۶:۲۴:۰۹ ۴۶ خورشیدگرفتگی ۰.۹۳۲۷ ۰۶m ۴۱s ۲۹۱ کیلومتر (۱۸۱ مایل)
-۸۹۷۰-۰۳-۱۹ ۱۹ مارس ۱۰۲۹ ۲۲:۱۶:۵۸ ۱۳ خورشیدگرفتگی ۰.۰۰۵۴
-۸۹۷۰-۰۴-۱۸ ۱۸ آوریل ۱۰۲۹ ۰۵:۲۶:۵۷ ۵۱ خورشیدگرفتگی ۱.۰۵۹۱ ۰۳m ۰۸s
-۸۹۷۰-۱۰-۱۲ ۱۲ اکتبر ۱۰۲۹ ۰۵:۵۸:۵۱ ۵۶ خورشیدگرفتگی ۰.۵۹۳۲
-۸۹۷۱-۰۳-۰۹ ۹ مارس ۱۰۲۸ ۱۴:۱۴:۰۸ ۲۳ خورشیدگرفتگی ۱.۰۳۰۵ ۰۲m ۰۰s ۱۹۴ کیلومتر (۱۲۱ مایل)
-۸۹۷۱-۰۹-۰۱ ۱ سپتامبر ۱۰۲۸ ۱۶:۲۷:۱۱ ۲۸ خورشیدگرفتگی ۰.۹۶۱۴
-۸۹۷۲-۰۲-۲۷ ۲۷ فوریه ۱۰۲۷ ۰۱:۰۰:۵۶ ۳۳ خورشیدگرفتگی ۰.۹۸۰۳ ۰۱m ۵۹s ۷۰ کیلومتر (۴۳ مایل)
-۸۹۷۲-۰۸-۲۲ ۲۲ اوت ۱۰۲۷ ۰۴:۲۲:۵۱ ۳۸ خورشیدگرفتگی ۱.۰۴۳۹ ۰۳m ۳۸s ۱۵۱ کیلومتر (۹۴ مایل)
-۸۹۷۳-۰۲-۱۶ ۱۶ فوریه ۱۰۲۶ ۰۴:۲۲:۳۱ ۴۳ خورشیدگرفتگی ۰.۹۳۳۵ ۰۷m ۵۷s ۳۱۰ کیلومتر (۱۹۰ مایل)
-۸۹۷۳-۰۸-۱۱ ۱۱ اوت ۱۰۲۶ ۲۰:۳۸:۰۰ ۴۸ خورشیدگرفتگی ۱.۰۶۶۰ ۰۵m ۴۹s ۲۴۲ کیلومتر (۱۵۰ مایل)
-۸۹۷۴-۰۲-۰۵ ۵ فوریه ۱۰۲۵ ۰۴:۰۱:۲۴ ۵۳ خورشیدگرفتگی ۰.۴۰۸۸
-۸۹۷۴-۰۷-۰۲ ۲ ژوئیه ۱۰۲۵ ۰۳:۱۴:۳۳ ۲۰ خورشیدگرفتگی ۰.۲۳۳۹
-۸۹۷۴-۰۷-۳۱ ۳۱ ژوئیه ۱۰۲۵ ۱۲:۳۳:۱۶ ۵۸ خورشیدگرفتگی ۰.۶۱۳۶
-۸۹۷۴-۱۲-۲۵ ۲۵ دسامبر ۱۰۲۵ ۱۷:۵۳:۲۴ ۲۵ خورشیدگرفتگی ۰.۹۸۸۷ ۰۰m ۴۳s ۸۳ کیلومتر (۵۲ مایل)
-۸۹۷۵-۰۶-۲۱ ۲۱ ژوئن ۱۰۲۴ ۱۱:۰۱:۲۱ ۳۰ خورشیدگرفتگی ۰.۹۶۵۸ ۰۲m ۴۵s ۱۷۴ کیلومتر (۱۰۸ مایل)
-۸۹۷۵-۱۲-۱۵ ۱۵ دسامبر ۱۰۲۴ ۰۷:۱۱:۰۱ ۳۵ خورشیدگرفتگی ۱.۰۴۰۵ ۰۳m ۳۴s ۱۳۷ کیلومتر (۸۵ مایل)
-۸۹۷۶-۰۶-۱۰ ۱۰ ژوئن ۱۰۲۳ ۱۲:۳۴:۴۰ ۴۰ خورشیدگرفتگی ۰.۹۴۸۹ ۰۶m ۵۰s ۱۸۸ کیلومتر (۱۱۷ مایل)
-۸۹۷۶-۱۲-۰۴ ۴ دسامبر ۱۰۲۳ ۲۲:۵۲:۴۳ ۴۵ خورشیدگرفتگی ۱.۰۳۸۲ ۰۳m ۴۴s ۱۴۹ کیلومتر (۹۳ مایل)
-۸۹۷۷-۰۵-۳۰ ۳۰ مه ۱۰۲۲ ۱۴:۱۰:۳۱ ۵۰ خورشیدگرفتگی ۰.۹۶۵۵ ۰۳m ۴۹s ۲۱۷ کیلومتر (۱۳۵ مایل)
-۸۹۷۷-۱۱-۲۴ ۲۴ نوامبر ۱۰۲۲ ۱۲:۱۶:۲۳ ۵۵ خورشیدگرفتگی ۰.۵۸۷۶
-۸۹۷۸-۰۴-۱۹ ۱۹ آوریل ۱۰۲۱ ۱۳:۲۷:۴۰ ۲۲ خورشیدگرفتگی ۰.۸۸۴۵
-۸۹۷۸-۰۵-۱۸ ۱۸ مه ۱۰۲۱ ۲۲:۰۵:۵۱ ۶۰ خورشیدگرفتگی ۰.۰۲۱۹
-۸۹۷۸-۱۰-۱۴ ۱۴ اکتبر ۱۰۲۱ ۰۱:۲۱:۲۳ ۲۷ خورشیدگرفتگی ۰.۹۴۲۹
-۸۹۷۹-۰۴-۰۹ ۹ آوریل ۱۰۲۰ ۰۵:۴۴:۲۲ ۳۲ خورشیدگرفتگی ۱.۰۷۶۳ ۰۶m ۲۶s ۲۵۹ کیلومتر (۱۶۱ مایل)
-۸۹۷۹-۱۰-۰۳ ۳ اکتبر ۱۰۲۰ ۰۰:۳۳:۱۴ ۳۷ خورشیدگرفتگی ۰.۹۲۶۱ ۰۹m ۱۸s ۲۹۳ کیلومتر (۱۸۲ مایل)
-۸۹۸۰-۰۳-۲۹ ۲۹ مارس ۱۰۱۹ ۲۲:۲۵:۳۴ ۴۲ خورشیدگرفتگی ۱.۰۵۳۱ ۰۴m ۳۸s ۱۹۴ کیلومتر (۱۲۱ مایل)
-۸۹۸۰-۰۹-۲۲ ۲۲ سپتامبر ۱۰۱۹ ۰۳:۱۵:۴۷ ۴۷ خورشیدگرفتگی ۰.۹۶۷۹ ۰۳m ۲۴s ۱۲۵ کیلومتر (۷۸ مایل)
-۸۹۸۱-۰۳-۱۹ ۱۹ مارس ۱۰۱۸ ۱۰:۵۴:۲۳ ۵۲ خورشیدگرفتگی ۰.۵۸۷۹
-۸۹۸۱-۰۹-۱۱ ۱۱ سپتامبر ۱۰۱۸ ۱۳:۲۵:۴۹ ۵۷ خورشیدگرفتگی ۰.۸۶۴۵
-۸۹۸۲-۰۲-۰۶ ۶ فوریه ۱۰۱۷ ۲۳:۲۲:۲۰ ۲۴ خورشیدگرفتگی ۰.۹۲۱۳ ۰۸m ۳۷s ۶۸۹ کیلومتر (۴۲۸ مایل)
-۸۹۸۲-۰۸-۰۱ ۱ اوت ۱۰۱۷ ۲۰:۳۶:۲۸ ۲۹ خورشیدگرفتگی ۱.۰۵۸۴ ۰۴m ۵۰s ۳۶۴ کیلومتر (۲۲۶ مایل)
-۸۹۸۳-۰۱-۲۵ ۲۵ ژانویه ۱۰۱۶ ۲۳:۱۷:۰۶ ۳۴ خورشیدگرفتگی ۰.۹۴۰۸ ۰۸m ۰۰s ۲۲۳ کیلومتر (۱۳۹ مایل)
-۸۹۸۳-۰۷-۲۲ ۲۲ ژوئیه ۱۰۱۶ ۱۱:۴۰:۵۲ ۳۹ خورشیدگرفتگی ۱.۰۲۹۸ ۰۳m ۰۶s ۱۰۲ کیلومتر (۶۳ مایل)
-۸۹۸۴-۰۱-۱۵ ۱۵ ژانویه ۱۰۱۵ ۰۴:۳۸:۴۴ ۴۴ خورشیدگرفتگی ۰.۹۸۵۶ ۰۱m ۱۳s ۶۰ کیلومتر (۳۷ مایل)
-۸۹۸۴-۰۷-۱۱ ۱۱ ژوئیه ۱۰۱۵ ۲۰:۵۳:۵۴ ۴۹ خورشیدگرفتگی ۰.۹۷۳۱ ۰۲m ۱۱s ۱۲۹ کیلومتر (۸۰ مایل)
-۸۹۸۴-۱۲-۰۶ ۶ دسامبر ۱۰۱۵ ۰۶:۱۳:۲۷ ۱۶ خورشیدگرفتگی ۰.۰۷۵۸
-۸۹۸۵-۰۱-۰۴ ۴ ژانویه ۱۰۱۴ ۱۶:۵۵:۲۱ ۵۴ خورشیدگرفتگی ۰.۶۶۱۳
-۸۹۸۵-۰۶-۰۱ ۱ ژوئن ۱۰۱۴ ۰۸:۱۸:۰۶ ۲۱ خورشیدگرفتگی ۰.۲۵۲۰
-۸۹۸۵-۰۶-۳۰ ۳۰ ژوئن ۱۰۱۴ ۲۳:۱۸:۰۹ ۵۹ خورشیدگرفتگی ۰.۲۰۸۴
-۸۹۸۵-۱۱-۲۵ ۲۵ نوامبر ۱۰۱۴ ۲۱:۴۴:۰۴ ۲۶ خورشیدگرفتگی ۱.۰۲۲۲ ۰۱m ۵۱s ۱۴۷ کیلومتر (۹۱ مایل)
-۸۹۸۶-۰۵-۲۰ ۲۰ مه ۱۰۱۳ ۱۱:۱۵:۰۲ ۳۱ خورشیدگرفتگی ۰.۹۸۲۱ ۰۱m ۵۷s ۷۹ کیلومتر (۴۹ مایل)
-۸۹۸۶-۱۱-۱۴ ۱۴ نوامبر ۱۰۱۳ ۰۹:۳۸:۱۵ ۳۶ خورشیدگرفتگی ۰.۹۷۹۹ ۰۲m ۰۷s ۷۳ کیلومتر (۴۵ مایل)
-۸۹۸۷-۰۵-۰۹ ۹ مه ۱۰۱۲ ۲۱:۱۲:۰۵ ۴۱ خورشیدگرفتگی ۱.۰۴۰۶ ۰۳m ۳۲s ۱۳۸ کیلومتر (۸۶ مایل)
-۸۹۸۷-۱۱-۰۳ ۳ نوامبر ۱۰۱۲ ۱۴:۲۹:۲۸ ۴۶ خورشیدگرفتگی ۰.۹۲۹۵ ۰۶m ۵۶s ۳۰۵ کیلومتر (۱۹۰ مایل)
-۸۹۸۸-۰۴-۲۹ ۲۹ آوریل ۱۰۱۱ ۱۲:۵۴:۰۸ ۵۱ خورشیدگرفتگی ۱.۰۶۶۶ ۰۳m ۴۷s ۵۴۱ کیلومتر (۳۳۶ مایل)
-۸۹۸۸-۱۰-۲۳ ۲۳ اکتبر ۱۰۱۱ ۱۳:۵۱:۱۲ ۵۶ خورشیدگرفتگی ۰.۶۱۳۶
-۸۹۸۹-۰۳-۲۰ ۲۰ مارس ۱۰۱۰ ۲۱:۵۴:۳۳ ۲۳ خورشیدگرفتگی ۱.۰۲۸۶ ۰۱m ۵۲s ۲۲۸ کیلومتر (۱۴۲ مایل)
-۸۹۸۹-۰۹-۱۳ ۱۳ سپتامبر ۱۰۱۰ ۰۰:۱۹:۵۹ ۲۸ خورشیدگرفتگی ۰.۹۱۱۷
-۸۹۹۰-۰۳-۰۹ ۹ مارس ۱۰۰۹ ۰۸:۲۵:۲۴ ۳۳ خورشیدگرفتگی ۰.۹۸۰۱ ۰۱m ۵۹s ۷۲ کیلومتر (۴۵ مایل)
-۸۹۹۰-۰۹-۰۱ ۱ سپتامبر ۱۰۰۹ ۱۲:۲۷:۳۹ ۳۸ خورشیدگرفتگی ۱.۰۴۲۸ ۰۳m ۳۰s ۱۴۹ کیلومتر (۹۳ مایل)
-۸۹۹۱-۰۲-۲۶ ۲۶ فوریه ۱۰۰۸ ۱۱:۳۳:۲۳ ۴۳ خورشیدگرفتگی ۰.۹۳۵۹ ۰۷m ۲۶s ۲۸۵ کیلومتر (۱۷۷ مایل)
-۸۹۹۱-۰۸-۲۲ ۲۲ اوت ۱۰۰۸ ۰۴:۳۹:۰۳ ۴۸ خورشیدگرفتگی ۱.۰۶۲۷ ۰۵m ۲۵s ۲۲۵ کیلومتر (۱۴۰ مایل)
-۸۹۹۲-۰۲-۱۵ ۱۵ فوریه ۱۰۰۷ ۱۱:۲۳:۱۱ ۵۳ خورشیدگرفتگی ۰.۴۷۵۴
-۸۹۹۲-۰۷-۱۳ ۱۳ ژوئیه ۱۰۰۷ ۱۰:۲۶:۳۹ ۲۰ خورشیدگرفتگی ۰.۱۰۵۶
-۸۹۹۲-۰۸-۱۱ ۱۱ اوت ۱۰۰۷ ۲۰:۱۵:۴۸ ۵۸ خورشیدگرفتگی ۰.۷۰۰۲
-۸۹۹۳-۰۱-۰۶ ۶ ژانویه ۱۰۰۶ ۰۲:۱۹:۵۳ ۲۵ خورشیدگرفتگی ۰.۹۹۳۵ ۰۰m ۲۴s ۴۸ کیلومتر (۳۰ مایل)
-۸۹۹۳-۰۷-۰۲ ۲ ژوئیه ۱۰۰۶ ۱۷:۴۰:۲۹ ۳۰ خورشیدگرفتگی ۰.۹۶۰۲ ۰۳m ۰۰s ۲۳۴ کیلومتر (۱۴۵ مایل)
-۸۹۹۳-۱۲-۲۶ ۲۶ دسامبر ۱۰۰۶ ۱۵:۵۷:۵۷ ۳۵ خورشیدگرفتگی ۱.۰۴۳۴ ۰۳m ۴۶s ۱۴۷ کیلومتر (۹۱ مایل)
-۸۹۹۴-۰۶-۲۰ ۲۰ ژوئن ۱۰۰۵ ۱۸:۵۵:۲۹ ۴۰ خورشیدگرفتگی ۰.۹۴۷۹ ۰۶m ۴۳s ۱۹۲ کیلومتر (۱۱۹ مایل)
-۸۹۹۴-۱۲-۱۵ ۱۵ دسامبر ۱۰۰۵ ۰۷:۴۲:۴۹ ۴۵ خورشیدگرفتگی ۱.۰۳۷۸ ۰۳m ۴۵s ۱۴۷ کیلومتر (۹۱ مایل)
-۸۹۹۵-۰۶-۰۹ ۹ ژوئن ۱۰۰۴ ۲۰:۴۴:۴۵ ۵۰ خورشیدگرفتگی ۰.۹۶۹۴ ۰۳m ۳۸s ۱۶۲ کیلومتر (۱۰۱ مایل)
-۸۹۹۵-۱۲-۰۴ ۴ دسامبر ۱۰۰۴ ۲۰:۵۳:۴۸ ۵۵ خورشیدگرفتگی ۰.۵۸۰۷
-۸۹۹۶-۰۴-۳۰ ۳۰ آوریل ۱۰۰۳ ۲۰:۴۵:۳۸ ۲۲ خورشیدگرفتگی ۰.۷۵۸۲
-۸۹۹۶-۰۵-۳۰ ۳۰ مه ۱۰۰۳ ۰۵:۰۷:۵۶ ۶۰ خورشیدگرفتگی ۰.۱۶۹۵
-۸۹۹۶-۱۰-۲۵ ۲۵ اکتبر ۱۰۰۳ ۰۹:۱۶:۵۶ ۲۷ خورشیدگرفتگی ۰.۹۲۲۷
-۸۹۹۷-۰۴-۲۰ ۲۰ آوریل ۱۰۰۲ ۱۳:۱۸:۰۷ ۳۲ خورشیدگرفتگی ۱.۰۷۸۰ ۰۶m ۲۰s ۲۷۲ کیلومتر (۱۶۹ مایل)
-۸۹۹۷-۱۰-۱۴ ۱۴ اکتبر ۱۰۰۲ ۰۸:۲۱:۱۲ ۳۷ خورشیدگرفتگی ۰.۹۲۵۰ ۰۹m ۱۰s ۲۹۹ کیلومتر (۱۸۶ مایل)
-۸۹۹۸-۰۴-۰۹ ۹ آوریل ۱۰۰۱ ۰۵:۵۷:۳۲ ۴۲ خورشیدگرفتگی ۱.۰۵۳۳ ۰۴m ۵۱s ۱۸۹ کیلومتر (۱۱۷ مایل)
-۸۹۹۸-۱۰-۰۲ ۲ اکتبر ۱۰۰۱ ۱۱:۱۸:۳۵ ۴۷ خورشیدگرفتگی ۰.۹۶۸۴ ۰۳m ۲۶s ۱۲۲ کیلومتر (۷۶ مایل)