فهرست‌های خورشیدگرفتگی‌ها
نمودار یک خورشیدگرفتگی (اندازه‌ها غیرطبیعی‌اند)
شکل هندسی خورشیدگرفتگی
(اندازه‌ها غیرطبیعی‌اند)
سده‌ها

پس از میلاد

خورشیدگرفتگی‌های قابل مشاهده در
چین • بریتانیا • فیلیپین • ایالات متحدهٔ آمریکا • ایران
جستارهای وابسته: فهرست ماه‌گرفتگی‌ها

این فهرست شامل خورشیدگرفتگی‌های سدهٔ ۱۱ میلادی است که در طی سال‌های ۱۰۰۱ تا ۱۱۰۰ میلادی روی داده‌اند. در این دوره، ۲۴۱ خورشیدگرفتگی رخ داد که ۸۴ مورد آن خورشیدگرفتگی جزئی، ۹۰ خورشیدگرفتگی حلقه‌ای، ۶۱ خورشیدگرفتگی کامل و ۶ مورد نیز از نوع خورشیدگرفتگی مرکب بود.

تاریخ زمان بزرگ‌ترین گرفت چرخهٔ ساروس نوع قدر مدت زمان مکان مسیر گرفتگی ناحیهٔ جغرافیایی منبع(ها)
۲۷ مارس ۱۰۰۱ ۱۹:۲۰:۵۶ ۱۱۳ حلقه‌ای ۰٫۹۶۳۷ ۰۲ دقیقه ۲۶ ثانیه ۶۴۲ کیلومتر (۳۹۹ مایل)
۲۰ سپتامبر ۱۰۰۱ ۰۰:۱۹:۰۸ ۱۱۸ کامل ۱٫۰۳۸۸ ۰۲ دقیقه ۴۳ ثانیه ۲۱۸ کیلومتر (۱۳۵ مایل)
۱۵ فوریه ۱۰۰۲ ۰۴:۳۰:۴۶ ۸۵ جزئی ۰٫۵۷۵۲
۱۱ اوت ۱۰۰۲ ۰۸:۲۸:۵۲ ۹۰ جزئی ۰٫۸۶۷۵
۹ سپتامبر ۱۰۰۲ ۱۶:۳۸:۲۸ ۱۲۸ جزئی ۰٫۰۹۱۱
۴ فوریه ۱۰۰۳ ۰۵:۴۰:۰۶ ۹۵ حلقه‌ای ۰٫۹۵۱۷ ۰۴ دقیقه ۳۱ ثانیه ۲۰۲ کیلومتر (۱۲۶ مایل)
۳۱ ژوئیه ۱۰۰۳ ۲۱:۵۹:۰۸ ۱۰۰ Hybrid ۱٫۰۱۱۰ ۰۰ دقیقه ۵۸ ثانیه ۴۱ کیلومتر (۲۵ مایل)
۲۴ ژانویه ۱۰۰۴ ۱۳:۳۷:۰۷ ۱۰۵ Hybrid ۱٫۰۰۶۰ ۰۰ دقیقه ۳۶ ثانیه ۲۱ کیلومتر (۱۳ مایل)
۲۰ ژوئیه ۱۰۰۴ ۰۴:۴۱:۰۰ ۱۱۰ حلقه‌ای ۰٫۹۶۱۸ ۰۴ دقیقه ۴۲ ثانیه ۱۵۱ کیلومتر (۹۴ مایل)
۱۳ ژانویه ۱۰۰۵ ۰۳:۳۴:۴۹ ۱۱۵ کامل ۱٫۰۳۵۲ ۰۲ دقیقه ۴۸ ثانیه ۲۶۷ کیلومتر (۱۶۶ مایل)
۹ ژوئیه ۱۰۰۵ ۰۵:۴۲:۱۸ ۱۲۰ جزئی ۰٫۶۴۸۱
۴ دسامبر ۱۰۰۵ ۰۷:۵۲:۲۶ ۸۷ جزئی ۰٫۷۰۳۷
۲۹ مه ۱۰۰۶ ۲۰:۰۷:۴۳ ۹۲ حلقه‌ای ۰٫۹۹۵۵ ۰۰ دقیقه ۱۸ ثانیه ۲۹ کیلومتر (۱۸ مایل)
۲۳ نوامبر ۱۰۰۶ ۱۷:۳۴:۳۸ ۹۷ حلقه‌ای ۰٫۹۵۹۶ ۰۳ دقیقه ۴۳ ثانیه ۱۷۱ کیلومتر (۱۰۶ مایل)
۱۹ مه ۱۰۰۷ ۰۸:۲۴:۵۹ ۱۰۲ کامل ۱٫۰۵۶۶ ۰۵ دقیقه ۱۷ ثانیه ۱۸۷ کیلومتر (۱۱۶ مایل)
۱۲ نوامبر ۱۰۰۷ ۲۰:۰۰:۲۳ ۱۰۷ حلقه‌ای ۰٫۹۲۳۳ ۱۰ دقیقه ۴۹ ثانیه ۲۹۴ کیلومتر (۱۸۳ مایل)
۸ مه ۱۰۰۸ ۰۱:۰۴:۵۰ ۱۱۲ کامل ۱٫۰۷۳۴ ۰۶ دقیقه ۲۲ ثانیه ۳۳۰ کیلومتر (۲۱۰ مایل)
۳۱ اکتبر ۱۰۰۸ ۱۹:۰۸:۴۸ ۱۱۷ حلقه‌ای ۰٫۹۲۰۷ ۰۸ دقیقه ۴۳ ثانیه ۶۰۱ کیلومتر (۳۷۳ مایل)
۲۹ مارس ۱۰۰۹ ۰۸:۱۱:۰۰ ۸۴ جزئی ۰٫۶۷۱۹
۲۷ آوریل ۱۰۰۹ ۱۷:۳۳:۰۵ ۱۲۲ جزئی ۰٫۱۷۰۰
۲۱ سپتامبر ۱۰۰۹ ۰۹:۴۲:۲۳ ۸۹ جزئی ۰٫۴۸۶۰
۲۰ اکتبر ۱۰۰۹ ۲۲:۳۶:۱۰ ۱۲۷ جزئی ۰٫۰۷۵۳
۱۸ مارس ۱۰۱۰ ۱۶:۰۰:۰۰ ۹۴ حلقه‌ای ۰٫۹۵۸۱ ۰۴ دقیقه ۳۶ ثانیه ۱۷۲ کیلومتر (۱۰۷ مایل)
۱۰ سپتامبر ۱۰۱۰ ۲۳:۵۱:۱۱ ۹۹ کامل ۱٫۰۵۵۷ ۰۴ دقیقه ۴۲ ثانیه ۲۱۵ کیلومتر (۱۳۴ مایل)
۷ مارس ۱۰۱۱ ۱۷:۰۴:۵۲ ۱۰۴ حلقه‌ای ۰٫۹۳۱۱ ۰۸ دقیقه ۴۴ ثانیه ۲۶۶ کیلومتر (۱۶۵ مایل)
۳۱ اوت ۱۰۱۱ ۱۶:۲۷:۵۱ ۱۰۹ کامل ۱٫۰۶۱۲ ۰۵ دقیقه ۲۵ ثانیه ۲۰۴ کیلومتر (۱۲۷ مایل)
۲۴ فوریه ۱۰۱۲ ۱۷:۳۱:۵۸ ۱۱۴ حلقه‌ای ۰٫۹۳۷۶ ۰۴ دقیقه ۳۲ ثانیه ۸۴۵ کیلومتر (۵۲۵ مایل)
۲۰ اوت ۱۰۱۲ ۰۶:۵۰:۵۱ ۱۱۹ کامل ۱٫۰۰۸۶ ۰۰ دقیقه ۳۲ ثانیه ۹۱ کیلومتر (۵۷ مایل)
۱۴ ژانویه ۱۰۱۳ ۱۱:۵۲:۲۱ ۸۶ جزئی ۰٫۷۱۴۸
۱۱ ژوئیه ۱۰۱۳ ۰۰:۵۳:۵۸ ۹۱ جزئی ۰٫۸۶۹۸
۴ ژانویه ۱۰۱۴ ۰۲:۴۵:۴۱ ۹۶ کامل ۱٫۰۴۶۲ ۰۴ دقیقه ۲۹ ثانیه ۱۷۳ کیلومتر (۱۰۷ مایل)
۳۰ ژوئیه ۱۰۱۴ ۰۱:۲۷:۲۳ ۱۰۱ حلقه‌ای ۰٫۹۵۱۵ ۰۶ دقیقه ۴۵ ثانیه ۱۸۶ کیلومتر (۱۱۶ مایل)
۲۴ دسامبر ۱۰۱۴ ۱۸:۰۸:۴۵ ۱۰۶ کامل ۱٫۰۲۷۲ ۰۲ دقیقه ۲۵ ثانیه ۹۵ کیلومتر (۵۹ مایل)
۱۹ ژوئیه ۱۰۱۵ ۰۵:۰۸:۲۷ ۱۱۱ حلقه‌ای ۰٫۹۸۹۴ ۰۰ دقیقه ۵۷ ثانیه ۴۳ کیلومتر (۲۷ مایل)
۱۴ دسامبر ۱۰۱۵ ۰۵:۲۲:۲۰ ۱۱۶ حلقه‌ای ۰٫۹۶۳۳ ۰۲ دقیقه ۱۴ ثانیه ۴۰۷ کیلومتر (۲۵۳ مایل)
۹ مه ۱۰۱۶ ۰۸:۲۰:۵۳ ۸۳ جزئی ۰٫۳۶۷۰
۷ ژوئیه ۱۰۱۶ ۱۶:۰۰:۵۸ ۱۲۱ جزئی ۰٫۶۲۴۶
۲ نوامبر ۱۰۱۶ ۱۴:۳۰:۴۰ ۸۸ جزئی ۰٫۳۵۸۲
۲۹ آوریل ۱۰۱۷ ۰۱:۲۲:۴۷ ۹۳ کامل ۱٫۰۷۰۶ ۰۵ دقیقه ۵۶ ثانیه ۲۸۶ کیلومتر (۱۷۸ مایل)
۲۲ اکتبر ۱۰۱۷ ۱۴:۱۳:۲۲ ۹۸ حلقه‌ای ۰٫۹۳۵۶ ۰۷ دقیقه ۱۴ ثانیه ۳۱۱ کیلومتر (۱۹۳ مایل)
۱۸ آوریل ۱۰۱۸ ۱۶:۵۴:۵۲ ۱۰۳ کامل ۱٫۰۳۴۴ ۰۳ دقیقه ۰۳ ثانیه ۱۱۷ کیلومتر (۷۳ مایل)
۱۱ اکتبر ۱۰۱۸ ۱۹:۵۰:۵۴ ۱۰۸ حلقه‌ای ۰٫۹۹۲۳ ۰۰ دقیقه ۴۵ ثانیه ۲۷ کیلومتر (۱۷ مایل)
۸ آوریل ۱۰۱۹ ۰۲:۳۶:۰۰ ۱۱۳ حلقه‌ای ۰٫۹۶۶۳ ۰۲ دقیقه ۲۳ ثانیه ۳۱۱ کیلومتر (۱۹۳ مایل)
۱ اکتبر ۱۰۱۹ ۰۸:۳۴:۲۰ ۱۱۸ کامل ۱٫۰۳۸۶ ۰۲ دقیقه ۴۰ ثانیه ۲۰۲ کیلومتر (۱۲۶ مایل)
۲۶ فوریه ۱۰۲۰ ۱۱:۵۸:۴۲ ۸۵ جزئی ۰٫۵۱۹۰
۲۱ اوت ۱۰۲۰ ۱۶:۱۲:۳۸ ۹۰ جزئی ۰٫۷۵۶۳
۲۰ سپتامبر ۱۰۲۰ ۰۰:۴۷:۴۹ ۱۲۸ جزئی ۰٫۱۶۲۵
۱۴ فوریه ۱۰۲۱ ۱۳:۳۳:۲۸ ۹۵ حلقه‌ای ۰٫۹۵۶۸ ۰۴ دقیقه ۰۱ ثانیه ۱۸۲ کیلومتر (۱۱۳ مایل)
۱۱ اوت ۱۰۲۱ ۰۵:۱۵:۵۴ ۱۰۰ Hybrid ۱٫۰۰۴۶ ۰۰ دقیقه ۲۴ ثانیه ۱۷ کیلومتر (۱۱ مایل)
۳ فوریه ۱۰۲۲ ۲۲:۰۰:۴۷ ۱۰۵ Hybrid ۱٫۰۱۱۳ ۰۱ دقیقه ۰۶ ثانیه ۴۰ کیلومتر (۲۵ مایل)
۳۱ ژوئیه ۱۰۲۲ ۱۱:۲۵:۰۰ ۱۱۰ حلقه‌ای ۰٫۹۵۸۰ ۰۵ دقیقه ۰۳ ثانیه ۱۶۱ کیلومتر (۱۰۰ مایل)
۲۴ ژانویه ۱۰۲۳ ۱۲:۱۸:۰۰ ۱۱۵ کامل ۱٫۰۳۸۵ ۰۳ دقیقه ۰۰ ثانیه ۲۷۶ کیلومتر (۱۷۱ مایل)
۲۰ ژوئیه ۱۰۲۳ ۱۲:۱۱:۲۹ ۱۲۰ جزئی ۰٫۷۸۸۳
۱۵ دسامبر ۱۰۲۳ ۱۶:۳۶:۱۳ ۸۷ جزئی ۰٫۶۹۴۰
۹ ژوئیه ۱۰۲۴ ۰۳:۰۴:۰۳ ۹۲ حلقه‌ای ۰٫۹۹۷۱ ۰۰ دقیقه ۱۰ ثانیه ۲۵ کیلومتر (۱۶ مایل)
۴ دسامبر ۱۰۲۴ ۰۱:۵۶:۱۵ ۹۷ حلقه‌ای ۰٫۹۵۶۱ ۰۴ دقیقه ۰۰ ثانیه ۱۸۷ کیلومتر (۱۱۶ مایل)
۲۹ مه ۱۰۲۵ ۱۵:۴۶:۱۰ ۱۰۲ کامل ۱٫۰۶۰۲ ۰۵ دقیقه ۲۵ ثانیه ۱۹۹ کیلومتر (۱۲۴ مایل)
۲۳ نوامبر ۱۰۲۵ ۰۳:۵۹:۱۶ ۱۰۷ حلقه‌ای ۰٫۹۲۱۱ ۱۱ دقیقه ۱۴ ثانیه ۳۰۳ کیلومتر (۱۸۸ مایل)
۱۹ مه ۱۰۲۶ ۰۸:۳۷:۴۹ ۱۱۲ کامل ۱٫۰۷۵۸ ۰۶ دقیقه ۵۲ ثانیه ۳۱۴ کیلومتر (۱۹۵ مایل)
۱۲ نوامبر ۱۰۲۶ ۰۳:۰۵:۰۷ ۱۱۷ حلقه‌ای ۰٫۹۲۰۸ ۰۹ دقیقه ۰۸ ثانیه ۵۷۳ کیلومتر (۳۵۶ مایل)
۹ آوریل ۱۰۲۷ ۱۵:۴۵:۰۷ ۸۴ جزئی ۰٫۵۶۶۴
۹ مه ۱۰۲۷ ۰۱:۰۰:۴۸ ۱۲۲ جزئی ۰٫۲۸۴۸
۲ اکتبر ۱۰۲۷ ۱۷:۴۶:۴۳ ۸۹ جزئی ۰٫۴۳۸۹
۱ نوامبر ۱۰۲۷ ۰۶:۴۸:۵۸ ۱۲۷ جزئی ۰٫۱۰۸۸
۲۸ مارس ۱۰۲۸ ۲۳:۱۵:۲۵ ۹۴ حلقه‌ای ۰٫۹۵۷۹ ۰۴ دقیقه ۲۴ ثانیه ۱۷۹ کیلومتر (۱۱۱ مایل)
۲۱ سپتامبر ۱۰۲۸ ۰۸:۰۱:۱۹ ۹۹ کامل ۱٫۰۵۳۵ ۰۴ دقیقه ۱۹ ثانیه ۲۱۲ کیلومتر (۱۳۲ مایل)
۱۸ مارس ۱۰۲۹ ۰۰:۱۴:۰۶ ۱۰۴ حلقه‌ای ۰٫۹۳۴۲ ۰۸ دقیقه ۳۲ ثانیه ۲۵۰ کیلومتر (۱۶۰ مایل)
۱۱ سپتامبر ۱۰۲۹ ۰۰:۲۹:۲۸ ۱۰۹ کامل ۱٫۰۵۶۷ ۰۵ دقیقه ۰۷ ثانیه ۱۸۹ کیلومتر (۱۱۷ مایل)
۷ مارس ۱۰۳۰ ۰۱:۰۱:۵۴ ۱۱۴ حلقه‌ای ۰٫۹۴۴۵ ۰۴ دقیقه ۲۵ ثانیه ۵۱۹ کیلومتر (۳۲۲ مایل)
۳۱ اوت ۱۰۳۰ ۱۴:۲۷:۳۱ ۱۱۹ Hybrid ۱٫۰۰۴۴ ۰۰ دقیقه ۱۸ ثانیه ۳۴ کیلومتر (۲۱ مایل)
۲۵ ژانویه ۱۰۳۱ ۲۰:۲۶:۱۶ ۸۶ جزئی ۰٫۷۰۱۸
۲۲ ژوئیه ۱۰۳۱ ۰۷:۲۷:۴۸ ۹۱ جزئی ۰٫۷۲۸۷
۱۵ ژانویه ۱۰۳۲ ۱۱:۳۳:۳۸ ۹۶ کامل ۱٫۰۴۷۹ ۰۴ دقیقه ۳۶ ثانیه ۱۷۹ کیلومتر (۱۱۱ مایل)
۱۰ ژوئیه ۱۰۳۲ ۰۷:۵۵:۰۸ ۱۰۱ حلقه‌ای ۰٫۹۵۱۳ ۰۶ دقیقه ۴۶ ثانیه ۱۹۳ کیلومتر (۱۲۰ مایل)
۴ ژانویه ۱۰۳۳ ۰۲:۵۴:۵۰ ۱۰۶ کامل ۱٫۰۲۶۰ ۰۲ دقیقه ۲۱ ثانیه ۹۱ کیلومتر (۵۷ مایل)
۲۹ ژوئیه ۱۰۳۳ ۱۱:۵۷:۱۰ ۱۱۱ حلقه‌ای ۰٫۹۹۲۸ ۰۰ دقیقه ۴۰ ثانیه ۲۷ کیلومتر (۱۷ مایل)
۲۴ دسامبر ۱۰۳۳ ۱۳:۵۱:۱۴ ۱۱۶ حلقه‌ای ۰٫۹۶۰۹ ۰۲ دقیقه ۲۴ ثانیه ۴۳۴ کیلومتر (۲۷۰ مایل)
۲۰ مه ۱۰۳۴ ۱۵:۴۸:۳۷ ۸۳ جزئی ۰٫۲۳۹۱
۱۸ ژوئیه ۱۰۳۴ ۲۳:۱۶:۲۳ ۱۲۱ جزئی ۰٫۷۷۲۴
۱۳ نوامبر ۱۰۳۴ ۲۲:۲۳:۱۸ ۸۸ جزئی ۰٫۳۳۴۵
۱۰ مه ۱۰۳۵ ۰۸:۵۸:۳۱ ۹۳ کامل ۱٫۰۷۰۳ ۰۶ دقیقه ۰۰ ثانیه ۳۰۷ کیلومتر (۱۹۱ مایل)
۲ نوامبر ۱۰۳۵ ۲۲:۰۹:۳۳ ۹۸ حلقه‌ای ۰٫۹۳۵۲ ۰۷ دقیقه ۳۲ ثانیه ۳۲۰ کیلومتر (۲۰۰ مایل)
۲۹ آوریل ۱۰۳۶ ۰۰:۲۱:۴۵ ۱۰۳ کامل ۱٫۰۳۳۵ ۰۳ دقیقه ۰۴ ثانیه ۱۱۳ کیلومتر (۷۰ مایل)
۲۲ اکتبر ۱۰۳۶ ۰۴:۰۳:۲۶ ۱۰۸ حلقه‌ای ۰٫۹۹۲۸ ۰۰ دقیقه ۴۲ ثانیه ۲۵ کیلومتر (۱۶ مایل)
۱۸ آوریل ۱۰۳۷ ۰۹:۴۲:۴۰ ۱۱۳ حلقه‌ای ۰٫۹۶۷۹ ۰۲ دقیقه ۲۱ ثانیه ۲۲۵ کیلومتر (۱۴۰ مایل)
۱۱ اکتبر ۱۰۳۷ ۱۶:۵۷:۲۳ ۱۱۸ کامل ۱٫۰۳۸۲ ۰۲ دقیقه ۳۶ ثانیه ۱۹۱ کیلومتر (۱۱۹ مایل)
۸ مارس ۱۰۳۸ ۱۹:۱۶:۳۶ ۸۵ جزئی ۰٫۴۴۸۷
۲ سپتامبر ۱۰۳۸ ۰۰:۰۴:۰۲ ۹۰ جزئی ۰٫۶۵۸۷
۱ اکتبر ۱۰۳۸ ۰۹:۰۵:۳۲ ۱۲۸ جزئی ۰٫۲۲۰۲
۲۵ فوریه ۱۰۳۹ ۲۱:۱۸:۵۵ ۹۵ حلقه‌ای ۰٫۹۶۲۰ ۰۳ دقیقه ۳۱ ثانیه ۱۶۳ کیلومتر (۱۰۱ مایل)
۲۲ اوت ۱۰۳۹ ۱۲:۳۸:۲۴ ۱۰۰ حلقه‌ای ۰٫۹۹۸۰ ۰۰ دقیقه ۱۰ ثانیه ۸ کیلومتر (۵٫۰ مایل)
۱۵ فوریه ۱۰۴۰ ۰۶:۱۷:۴۸ ۱۰۵ Hybrid ۱٫۰۱۶۹ ۰۱ دقیقه ۳۵ ثانیه ۵۹ کیلومتر (۳۷ مایل)
۱۰ اوت ۱۰۴۰ ۱۸:۱۴:۰۸ ۱۱۰ حلقه‌ای ۰٫۹۵۳۹ ۰۵ دقیقه ۲۴ ثانیه ۱۷۴ کیلومتر (۱۰۸ مایل)
۳ فوریه ۱۰۴۱ ۲۰:۵۴:۱۳ ۱۱۵ کامل ۱٫۰۴۲۴ ۰۳ دقیقه ۱۳ ثانیه ۲۸۳ کیلومتر (۱۷۶ مایل)
۳۰ ژوئیه ۱۰۴۱ ۱۸:۴۵:۴۴ ۱۲۰ جزئی ۰٫۹۲۲۳
۲۶ دسامبر ۱۰۴۱ ۰۱:۱۹:۰۶ ۸۷ جزئی ۰٫۶۸۳۵
۲۰ ژوئیه ۱۰۴۲ ۱۰:۰۱:۱۴ ۹۲ حلقه‌ای ۰٫۹۹۵۸ ۰۰ دقیقه ۱۳ ثانیه ۱۲۶ کیلومتر (۷۸ مایل)
۱۵ دسامبر ۱۰۴۲ ۱۰:۱۷:۵۵ ۹۷ حلقه‌ای ۰٫۹۵۳۳ ۰۴ دقیقه ۱۴ ثانیه ۲۰۰ کیلومتر (۱۲۰ مایل)
۹ ژوئیه ۱۰۴۳ ۲۳:۰۶:۴۷ ۱۰۲ کامل ۱٫۰۶۳۰ ۰۵ دقیقه ۲۵ ثانیه ۲۱۱ کیلومتر (۱۳۱ مایل)
۴ دسامبر ۱۰۴۳ ۱۲:۰۱:۴۸ ۱۰۷ حلقه‌ای ۰٫۹۱۹۶ ۱۱ دقیقه ۲۸ ثانیه ۳۰۹ کیلومتر (۱۹۲ مایل)
۲۹ مه ۱۰۴۴ ۱۶:۰۶:۲۲ ۱۱۲ کامل ۱٫۰۷۷۵ ۰۷ دقیقه ۱۲ ثانیه ۳۰۰ کیلومتر (۱۹۰ مایل)
۲۲ نوامبر ۱۰۴۴ ۱۱:۰۷:۵۰ ۱۱۷ حلقه‌ای ۰٫۹۲۱۳ ۰۹ دقیقه ۲۴ ثانیه ۵۵۵ کیلومتر (۳۴۵ مایل)
۱۹ آوریل ۱۰۴۵ ۲۳:۱۰:۱۳ ۸۴ جزئی ۰٫۴۴۹۱
۱۹ مه ۱۰۴۵ ۰۸:۲۱:۵۲ ۱۲۲ جزئی ۰٫۴۰۸۹
۱۳ اکتبر ۱۰۴۵ ۰۱:۵۹:۵۷ ۸۹ جزئی ۰٫۴۰۳۸
۱۱ نوامبر ۱۰۴۵ ۱۵:۰۹:۰۴ ۱۲۷ جزئی ۰٫۱۳۲۸
۹ آوریل ۱۰۴۶ ۰۶:۲۰:۵۹ ۹۴ حلقه‌ای ۰٫۹۵۷۶ ۰۴ دقیقه ۱۱ ثانیه ۱۹۰ کیلومتر (۱۲۰ مایل)
۲ اکتبر ۱۰۴۶ ۱۶:۱۹:۵۵ ۹۹ کامل ۱٫۰۵۱۲ ۰۳ دقیقه ۵۸ ثانیه ۲۰۹ کیلومتر (۱۳۰ مایل)
۲۹ مارس ۱۰۴۷ ۰۷:۱۶:۰۲ ۱۰۴ حلقه‌ای ۰٫۹۳۷۳ ۰۸ دقیقه ۱۵ ثانیه ۲۳۶ کیلومتر (۱۴۷ مایل)
۲۲ سپتامبر ۱۰۴۷ ۰۸:۳۶:۵۳ ۱۰۹ کامل ۱٫۰۵۱۹ ۰۴ دقیقه ۴۷ ثانیه ۱۷۳ کیلومتر (۱۰۷ مایل)
۱۷ مارس ۱۰۴۸ ۰۸:۲۶:۳۵ ۱۱۴ حلقه‌ای ۰٫۹۵۱۴ ۰۴ دقیقه ۱۳ ثانیه ۳۶۳ کیلومتر (۲۲۶ مایل)
۱۰ سپتامبر ۱۰۴۸ ۲۲:۰۹:۴۰ ۱۱۹ حلقه‌ای ۰٫۹۹۹۵ ۰۰ دقیقه ۰۲ ثانیه ۴ کیلومتر (۲٫۵ مایل)
۵ فوریه ۱۰۴۹ ۰۴:۵۴:۵۱ ۸۶ جزئی ۰٫۶۷۹۲
۶ مارس ۱۰۴۹ ۱۶:۰۰:۵۷ ۱۲۴ جزئی ۰٫۰۱۳۸
۱ اوت ۱۰۴۹ ۱۴:۰۵:۴۳ ۹۱ جزئی ۰٫۵۹۵۷
۲۵ ژانویه ۱۰۵۰ ۲۰:۱۶:۰۸ ۹۶ کامل ۱٫۰۴۹۹ ۰۴ دقیقه ۴۱ ثانیه ۱۸۸ کیلومتر (۱۱۷ مایل)
۲۱ ژوئیه ۱۰۵۰ ۱۴:۲۹:۱۶ ۱۰۱ حلقه‌ای ۰٫۹۵۰۶ ۰۶ دقیقه ۴۲ ثانیه ۲۰۴ کیلومتر (۱۲۷ مایل)
۱۵ ژانویه ۱۰۵۱ ۱۱:۳۵:۱۱ ۱۰۶ کامل ۱٫۰۲۵۲ ۰۲ دقیقه ۱۹ ثانیه ۸۸ کیلومتر (۵۵ مایل)
۱۰ ژوئیه ۱۰۵۱ ۱۸:۵۲:۲۳ ۱۱۱ حلقه‌ای ۰٫۹۹۵۷ ۰۰ دقیقه ۲۶ ثانیه ۱۶ کیلومتر (۹٫۹ مایل)
۴ ژانویه ۱۰۵۲ ۲۲:۱۶:۱۷ ۱۱۶ حلقه‌ای ۰٫۹۵۹۱ ۰۲ دقیقه ۳۳ ثانیه ۴۴۶ کیلومتر (۲۷۷ مایل)
۳۰ مه ۱۰۵۲ ۲۳:۱۳:۵۷ ۸۳ جزئی ۰٫۱۰۶۲
۲۹ ژوئیه ۱۰۵۲ ۰۶:۳۳:۳۲ ۱۲۱ جزئی ۰٫۹۱۹۶
۲۴ نوامبر ۱۰۵۲ ۰۶:۲۰:۲۷ ۸۸ جزئی ۰٫۳۱۷۳
۲۰ مه ۱۰۵۳ ۱۶:۲۸:۳۱ ۹۳ کامل ۱٫۰۶۹۰ ۰۵ دقیقه ۵۵ ثانیه ۳۳۶ کیلومتر (۲۰۹ مایل)
۱۳ نوامبر ۱۰۵۳ ۰۶:۱۳:۱۹ ۹۸ حلقه‌ای ۰٫۹۳۵۵ ۰۷ دقیقه ۴۴ ثانیه ۳۲۴ کیلومتر (۲۰۱ مایل)
۱۰ مه ۱۰۵۴ ۰۷:۴۰:۲۵ ۱۰۳ کامل ۱٫۰۳۱۹ ۰۳ دقیقه ۰۲ ثانیه ۱۰۸ کیلومتر (۶۷ مایل)
۲ نوامبر ۱۰۵۴ ۱۲:۲۵:۱۸ ۱۰۸ حلقه‌ای ۰٫۹۹۳۷ ۰۰ دقیقه ۳۸ ثانیه ۲۲ کیلومتر (۱۴ مایل)
۲۹ آوریل ۱۰۵۵ ۱۶:۴۰:۳۲ ۱۱۳ حلقه‌ای ۰٫۹۶۸۷ ۰۲ دقیقه ۲۲ ثانیه ۱۸۳ کیلومتر (۱۱۴ مایل)
۲۳ اکتبر ۱۰۵۵ ۰۱:۲۷:۴۷ ۱۱۸ کامل ۱٫۰۳۷۷ ۰۲ دقیقه ۳۲ ثانیه ۱۸۳ کیلومتر (۱۱۴ مایل)
۱۹ مارس ۱۰۵۶ ۰۲:۲۷:۰۰ ۸۵ جزئی ۰٫۳۶۷۸
۱۲ سپتامبر ۱۰۵۶ ۰۸:۰۱:۳۷ ۹۰ جزئی ۰٫۵۷۲۵
۱۱ اکتبر ۱۰۵۶ ۱۷:۳۰:۲۶ ۱۲۸ جزئی ۰٫۲۶۵۶
۸ مارس ۱۰۵۷ ۰۴:۵۷:۱۸ ۹۵ حلقه‌ای ۰٫۹۶۷۵ ۰۳ دقیقه ۰۱ ثانیه ۱۴۲ کیلومتر (۸۸ مایل)
۱ سپتامبر ۱۰۵۷ ۲۰:۰۶:۲۵ ۱۰۰ حلقه‌ای ۰٫۹۹۱۲ ۰۰ دقیقه ۴۶ ثانیه ۳۷ کیلومتر (۲۳ مایل)
۲۵ فوریه ۱۰۵۸ ۱۴:۲۸:۴۳ ۱۰۵ کامل ۱٫۰۲۲۹ ۰۲ دقیقه ۰۵ ثانیه ۷۹ کیلومتر (۴۹ مایل)
۲۲ اوت ۱۰۵۸ ۰۱:۰۹:۱۴ ۱۱۰ حلقه‌ای ۰٫۹۴۹۶ ۰۵ دقیقه ۴۷ ثانیه ۱۸۸ کیلومتر (۱۱۷ مایل)
۱۵ فوریه ۱۰۵۹ ۰۵:۲۴:۵۰ ۱۱۵ کامل ۱٫۰۴۶۵ ۰۳ دقیقه ۲۶ ثانیه ۲۸۷ کیلومتر (۱۷۸ مایل)
۱۱ اوت ۱۰۵۹ ۰۱:۲۷:۳۰ ۱۲۰ حلقه‌ای ۰٫۹۳۳۷ ۰۶ دقیقه ۱۰ ثانیه ۷۷۵ کیلومتر (۴۸۲ مایل)
۶ ژانویه ۱۰۶۰ ۰۹:۵۹:۳۳ ۸۷ جزئی ۰٫۶۷۰۴
۴ فوریه ۱۰۶۰ ۲۱:۲۱:۵۶ ۱۲۵ جزئی ۰٫۰۰۸۰
۳۰ ژوئیه ۱۰۶۰ ۱۷:۰۱:۰۲ ۹۲ جزئی ۰٫۸۷۶۳
۲۵ دسامبر ۱۰۶۰ ۱۸:۳۸:۰۲ ۹۷ حلقه‌ای ۰٫۹۵۱۱ ۰۴ دقیقه ۲۶ ثانیه ۲۱۱ کیلومتر (۱۳۱ مایل)
۲۰ ژوئیه ۱۰۶۱ ۰۶:۲۸:۱۷ ۱۰۲ کامل ۱٫۰۶۵۱ ۰۵ دقیقه ۲۰ ثانیه ۲۲۱ کیلومتر (۱۳۷ مایل)
۱۴ دسامبر ۱۰۶۱ ۲۰:۰۳:۵۱ ۱۰۷ حلقه‌ای ۰٫۹۱۸۷ ۱۱ دقیقه ۲۹ ثانیه ۳۱۲ کیلومتر (۱۹۴ مایل)
۹ ژوئیه ۱۰۶۲ ۲۳:۳۴:۰۵ ۱۱۲ کامل ۱٫۰۷۸۱ ۰۷ دقیقه ۲۰ ثانیه ۲۸۷ کیلومتر (۱۷۸ مایل)
۳ دسامبر ۱۰۶۲ ۱۹:۱۳:۴۱ ۱۱۷ حلقه‌ای ۰٫۹۲۲۳ ۰۹ دقیقه ۲۶ ثانیه ۵۳۴ کیلومتر (۳۳۲ مایل)
۱ مه ۱۰۶۳ ۰۶:۲۷:۵۶ ۸۴ جزئی ۰٫۳۲۳۴
۳۰ مه ۱۰۶۳ ۱۵:۳۹:۳۴ ۱۲۲ جزئی ۰٫۵۳۶۵
۲۴ اکتبر ۱۰۶۳ ۱۰:۲۰:۳۶ ۸۹ جزئی ۰٫۳۷۸۲
۲۲ نوامبر ۱۰۶۳ ۲۳:۳۳:۳۹ ۱۲۷ جزئی ۰٫۱۵۱۷
۱۹ آوریل ۱۰۶۴ ۱۳:۱۷:۲۷ ۹۴ حلقه‌ای ۰٫۹۵۶۸ ۰۳ دقیقه ۵۸ ثانیه ۲۰۸ کیلومتر (۱۲۹ مایل)
۱۳ اکتبر ۱۰۶۴ ۰۰:۴۶:۲۵ ۹۹ کامل ۱٫۰۴۹۰ ۰۳ دقیقه ۴۰ ثانیه ۲۰۵ کیلومتر (۱۲۷ مایل)
۸ آوریل ۱۰۶۵ ۱۴:۰۶:۴۸ ۱۰۴ حلقه‌ای ۰٫۹۴۰۳ ۰۷ دقیقه ۵۴ ثانیه ۲۲۲ کیلومتر (۱۳۸ مایل)
۲ اکتبر ۱۰۶۵ ۱۶:۵۲:۵۵ ۱۰۹ کامل ۱٫۰۴۷۱ ۰۴ دقیقه ۲۴ ثانیه ۱۵۷ کیلومتر (۹۸ مایل)
۲۸ مارس ۱۰۶۶ ۱۵:۴۱:۵۷ ۱۱۴ حلقه‌ای ۰٫۹۵۸۲ ۰۳ دقیقه ۵۷ ثانیه ۲۶۲ کیلومتر (۱۶۳ مایل)
۲۲ سپتامبر ۱۰۶۶ ۰۵:۵۹:۳۱ ۱۱۹ حلقه‌ای ۰٫۹۹۴۱ ۰۰ دقیقه ۲۹ ثانیه ۳۵ کیلومتر (۲۲ مایل)
۱۶ فوریه ۱۰۶۷ ۱۳:۱۶:۳۹ ۸۶ جزئی ۰٫۶۴۵۳
۱۷ مارس ۱۰۶۷ ۲۳:۵۰:۵۸ ۱۲۴ جزئی ۰٫۰۹۰۴
۱۲ اوت ۱۰۶۷ ۲۰:۴۹:۴۰ ۹۱ جزئی ۰٫۴۷۳۴
۶ فوریه ۱۰۶۸ ۰۴:۵۳:۵۲ ۹۶ کامل ۱٫۰۵۲۱ ۰۴ دقیقه ۴۶ ثانیه ۱۹۷ کیلومتر (۱۲۲ مایل)
۳۱ ژوئیه ۱۰۶۸ ۲۱:۰۷:۳۵ ۱۰۱ حلقه‌ای ۰٫۹۴۹۵ ۰۶ دقیقه ۳۳ ثانیه ۲۲۰ کیلومتر (۱۴۰ مایل)
۲۵ ژانویه ۱۰۶۹ ۲۰:۱۱:۵۵ ۱۰۶ کامل ۱٫۰۲۴۹ ۰۲ دقیقه ۱۹ ثانیه ۸۶ کیلومتر (۵۳ مایل)
۲۱ ژوئیه ۱۰۶۹ ۰۱:۵۱:۴۳ ۱۱۱ حلقه‌ای ۰٫۹۹۷۹ ۰۰ دقیقه ۱۳ ثانیه ۸ کیلومتر (۵٫۰ مایل)
۱۵ ژانویه ۱۰۷۰ ۰۶:۳۷:۰۳ ۱۱۶ حلقه‌ای ۰٫۹۵۸۰ ۰۲ دقیقه ۴۲ ثانیه ۴۴۰ کیلومتر (۲۷۰ مایل)
۱۰ ژوئیه ۱۰۷۰ ۱۳:۵۴:۳۰ ۱۲۱ کامل ۱٫۰۴۰۴ ۰۲ دقیقه ۰۵ ثانیه ۶۳۶ کیلومتر (۳۹۵ مایل)
۵ دسامبر ۱۰۷۰ ۱۴:۲۰:۵۷ ۸۸ جزئی ۰٫۳۰۵۴
۳۱ مه ۱۰۷۱ ۲۳:۵۶:۳۸ ۹۳ کامل ۱٫۰۶۶۷ ۰۵ دقیقه ۳۸ ثانیه ۳۸۱ کیلومتر (۲۳۷ مایل)
۲۴ نوامبر ۱۰۷۱ ۱۴:۲۱:۳۶ ۹۸ حلقه‌ای ۰٫۹۳۶۲ ۰۷ دقیقه ۵۱ ثانیه ۳۲۵ کیلومتر (۲۰۲ مایل)
۲۰ مه ۱۰۷۲ ۱۴:۵۴:۵۲ ۱۰۳ کامل ۱٫۰۲۹۹ ۰۲ دقیقه ۵۸ ثانیه ۱۰۱ کیلومتر (۶۳ مایل)
۱۲ نوامبر ۱۰۷۲ ۲۰:۵۲:۴۳ ۱۰۸ حلقه‌ای ۰٫۹۹۴۸ ۰۰ دقیقه ۳۱ ثانیه ۱۸ کیلومتر (۱۱ مایل)
۹ مه ۱۰۷۳ ۲۳:۳۰:۳۵ ۱۱۳ حلقه‌ای ۰٫۹۶۹۰ ۰۲ دقیقه ۲۷ ثانیه ۱۶۰ کیلومتر (۹۹ مایل)
۲ نوامبر ۱۰۷۳ ۱۰:۰۵:۱۳ ۱۱۸ کامل ۱٫۰۳۷۳ ۰۲ دقیقه ۲۹ ثانیه ۱۷۸ کیلومتر (۱۱۱ مایل)
۳۰ مارس ۱۰۷۴ ۰۹:۲۸:۲۱ ۸۵ جزئی ۰٫۲۷۴۵
۲۹ آوریل ۱۰۷۴ ۰۱:۲۳:۴۶ ۱۲۳ جزئی ۰٫۱۱۵۱
۲۳ سپتامبر ۱۰۷۴ ۱۶:۰۶:۴۴ ۹۰ جزئی ۰٫۴۹۹۸
۲۳ اکتبر ۱۰۷۴ ۰۲:۰۱:۴۸ ۱۲۸ جزئی ۰٫۲۹۹۹
۱۹ مارس ۱۰۷۵ ۱۲:۲۷:۴۵ ۹۵ حلقه‌ای ۰٫۹۷۲۸ ۰۲ دقیقه ۳۲ ثانیه ۱۲۳ کیلومتر (۷۶ مایل)
۱۳ سپتامبر ۱۰۷۵ ۰۳:۴۱:۴۶ ۱۰۰ حلقه‌ای ۰٫۹۸۴۴ ۰۱ دقیقه ۲۳ ثانیه ۶۷ کیلومتر (۴۲ مایل)
۷ مارس ۱۰۷۶ ۲۲:۳۱:۵۳ ۱۰۵ کامل ۱٫۰۲۹۰ ۰۲ دقیقه ۳۴ ثانیه ۹۹ کیلومتر (۶۲ مایل)
۱ سپتامبر ۱۰۷۶ ۰۸:۱۰:۵۱ ۱۱۰ حلقه‌ای ۰٫۹۴۵۲ ۰۶ دقیقه ۱۳ ثانیه ۲۰۴ کیلومتر (۱۲۷ مایل)
۲۵ فوریه ۱۰۷۷ ۱۳:۴۷:۲۵ ۱۱۵ کامل ۱٫۰۵۱۰ ۰۳ دقیقه ۴۰ ثانیه ۲۹۰ کیلومتر (۱۸۰ مایل)
۲۱ اوت ۱۰۷۷ ۰۸:۱۷:۱۱ ۱۲۰ حلقه‌ای ۰٫۹۳۴۴ ۰۶ دقیقه ۲۱ ثانیه ۵۰۲ کیلومتر (۳۱۲ مایل)
۱۶ ژانویه ۱۰۷۸ ۱۸:۳۴:۳۰ ۸۷ جزئی ۰٫۶۴۹۹
۱۵ فوریه ۱۰۷۸ ۰۵:۴۷:۵۷ ۱۲۵ جزئی ۰٫۰۴۰۷
۱۲ ژوئیه ۱۰۷۸ ۰۰:۰۵:۱۸ ۹۲ جزئی ۰٫۷۴۷۴
۶ ژانویه ۱۰۷۹ ۰۲:۵۵:۲۷ ۹۷ حلقه‌ای ۰٫۹۴۹۴ ۰۴ دقیقه ۳۵ ثانیه ۲۱۹ کیلومتر (۱۳۶ مایل)
۱ ژوئیه ۱۰۷۹ ۱۳:۵۱:۰۸ ۱۰۲ کامل ۱٫۰۶۶۳ ۰۵ دقیقه ۱۲ ثانیه ۲۳۰ کیلومتر (۱۴۰ مایل)
۲۶ دسامبر ۱۰۷۹ ۰۴:۰۶:۱۰ ۱۰۷ حلقه‌ای ۰٫۹۱۸۵ ۱۱ دقیقه ۱۸ ثانیه ۳۱۳ کیلومتر (۱۹۴ مایل)
۲۰ ژوئیه ۱۰۸۰ ۰۷:۰۰:۱۳ ۱۱۲ کامل ۱٫۰۷۷۹ ۰۷ دقیقه ۱۸ ثانیه ۲۷۵ کیلومتر (۱۷۱ مایل)
۱۴ دسامبر ۱۰۸۰ ۰۳:۲۲:۴۲ ۱۱۷ حلقه‌ای ۰٫۹۲۳۹ ۰۹ دقیقه ۱۶ ثانیه ۵۱۲ کیلومتر (۳۱۸ مایل)
۱۱ مه ۱۰۸۱ ۱۳:۳۷:۲۵ ۸۴ جزئی ۰٫۱۸۸۰
۹ ژوئیه ۱۰۸۱ ۲۲:۵۲:۳۶ ۱۲۲ جزئی ۰٫۶۶۹۵
۳ نوامبر ۱۰۸۱ ۱۸:۴۹:۳۳ ۸۹ جزئی ۰٫۳۶۳۴
۳ دسامبر ۱۰۸۱ ۰۸:۰۳:۲۷ ۱۲۷ جزئی ۰٫۱۶۴۲
۳۰ آوریل ۱۰۸۲ ۲۰:۰۶:۱۵ ۹۴ حلقه‌ای ۰٫۹۵۵۶ ۰۳ دقیقه ۴۶ ثانیه ۲۳۸ کیلومتر (۱۴۸ مایل)
۲۴ اکتبر ۱۰۸۲ ۰۹:۱۹:۳۴ ۹۹ کامل ۱٫۰۴۷۰ ۰۳ دقیقه ۲۴ ثانیه ۲۰۱ کیلومتر (۱۲۵ مایل)
۱۹ آوریل ۱۰۸۳ ۲۰:۵۲:۱۷ ۱۰۴ حلقه‌ای ۰٫۹۴۳۲ ۰۷ دقیقه ۲۸ ثانیه ۲۱۰ کیلومتر (۱۳۰ مایل)
۱۴ اکتبر ۱۰۸۳ ۰۱:۱۵:۱۶ ۱۰۹ کامل ۱٫۰۴۲۴ ۰۴ دقیقه ۰۰ ثانیه ۱۴۲ کیلومتر (۸۸ مایل)
۷ آوریل ۱۰۸۴ ۲۲:۵۲:۰۴ ۱۱۴ حلقه‌ای ۰٫۹۶۴۹ ۰۳ دقیقه ۳۵ ثانیه ۱۹۲ کیلومتر (۱۱۹ مایل)
۲ اکتبر ۱۰۸۴ ۱۳:۵۵:۲۵ ۱۱۹ حلقه‌ای ۰٫۹۸۸۷ ۰۱ دقیقه ۰۰ ثانیه ۶۴ کیلومتر (۴۰ مایل)
۲۶ فوریه ۱۰۸۵ ۲۱:۳۲:۱۳ ۸۶ جزئی ۰٫۶۰۰۷
۲۸ مارس ۱۰۸۵ ۰۷:۳۴:۴۲ ۱۲۴ جزئی ۰٫۱۷۹۰
۲۳ اوت ۱۰۸۵ ۰۳:۴۰:۳۷ ۹۱ جزئی ۰٫۳۶۳۵
۱۶ فوریه ۱۰۸۶ ۱۳:۲۳:۱۸ ۹۶ کامل ۱٫۰۵۴۴ ۰۴ دقیقه ۴۸ ثانیه ۲۰۸ کیلومتر (۱۲۹ مایل)
۱۲ اوت ۱۰۸۶ ۰۳:۵۵:۳۳ ۱۰۱ حلقه‌ای ۰٫۹۴۸۲ ۰۶ دقیقه ۲۰ ثانیه ۲۳۹ کیلومتر (۱۴۹ مایل)
۶ فوریه ۱۰۸۷ ۰۴:۴۰:۵۷ ۱۰۶ کامل ۱٫۰۲۴۸ ۰۲ دقیقه ۲۰ ثانیه ۸۶ کیلومتر (۵۳ مایل)
۱ اوت ۱۰۸۷ ۰۸:۵۸:۳۹ ۱۱۱ حلقه‌ای ۰٫۹۹۹۶ ۰۰ دقیقه ۰۲ ثانیه ۱ کیلومتر (۰٫۶۲ مایل)
۲۶ ژانویه ۱۰۸۸ ۱۴:۵۰:۵۶ ۱۱۶ حلقه‌ای ۰٫۹۵۷۵ ۰۲ دقیقه ۵۰ ثانیه ۴۱۵ کیلومتر (۲۵۸ مایل)
۲۰ ژوئیه ۱۰۸۸ ۲۱:۲۰:۰۶ ۱۲۱ کامل ۱٫۰۴۵۳ ۰۲ دقیقه ۳۶ ثانیه ۳۵۶ کیلومتر (۲۲۱ مایل)
۱۵ دسامبر ۱۰۸۸ ۲۲:۲۲:۲۳ ۸۸ جزئی ۰٫۲۹۴۴
۱۱ ژوئیه ۱۰۸۹ ۰۷:۲۰:۵۵ ۹۳ کامل ۱٫۰۶۲۹ ۰۵ دقیقه ۰۵ ثانیه ۴۶۹ کیلومتر (۲۹۱ مایل)
۴ دسامبر ۱۰۸۹ ۲۲:۳۴:۵۳ ۹۸ حلقه‌ای ۰٫۹۳۷۸ ۰۷ دقیقه ۴۸ ثانیه ۳۲۱ کیلومتر (۱۹۹ مایل)
۳۱ مه ۱۰۹۰ ۲۲:۰۳:۴۴ ۱۰۳ کامل ۱٫۰۲۷۰ ۰۲ دقیقه ۴۸ ثانیه ۹۳ کیلومتر (۵۸ مایل)
۲۴ نوامبر ۱۰۹۰ ۰۵:۲۵:۵۰ ۱۰۸ حلقه‌ای ۰٫۹۹۶۵ ۰۰ دقیقه ۲۱ ثانیه ۱۲ کیلومتر (۷٫۵ مایل)
۲۱ مه ۱۰۹۱ ۰۶:۱۴:۳۲ ۱۱۳ حلقه‌ای ۰٫۹۶۸۷ ۰۲ دقیقه ۳۷ ثانیه ۱۴۶ کیلومتر (۹۱ مایل)
۱۳ نوامبر ۱۰۹۱ ۱۸:۴۸:۵۷ ۱۱۸ کامل ۱٫۰۳۷۱ ۰۲ دقیقه ۲۶ ثانیه ۱۷۵ کیلومتر (۱۰۹ مایل)
۹ آوریل ۱۰۹۲ ۱۶:۲۱:۴۹ ۸۵ جزئی ۰٫۱۶۹۶
۹ مه ۱۰۹۲ ۰۷:۵۵:۰۴ ۱۲۳ جزئی ۰٫۲۴۸۱
۴ اکتبر ۱۰۹۲ ۰۰:۱۸:۲۸ ۹۰ جزئی ۰٫۴۳۸۷
۲ نوامبر ۱۰۹۲ ۱۰:۳۹:۳۷ ۱۲۸ جزئی ۰٫۳۲۳۴
۲۹ مارس ۱۰۹۳ ۱۹:۵۱:۵۰ ۹۵ حلقه‌ای ۰٫۹۷۸۲ ۰۲ دقیقه ۰۲ ثانیه ۱۰۳ کیلومتر (۶۴ مایل)
۲۳ سپتامبر ۱۰۹۳ ۱۱:۲۳:۵۱ ۱۰۰ حلقه‌ای ۰٫۹۷۷۷ ۰۲ دقیقه ۰۳ ثانیه ۱۰۱ کیلومتر (۶۳ مایل)
۱۹ مارس ۱۰۹۴ ۰۶:۲۸:۱۴ ۱۰۵ کامل ۱٫۰۳۵۰ ۰۳ دقیقه ۰۴ ثانیه ۱۱۸ کیلومتر (۷۳ مایل)
۱۲ سپتامبر ۱۰۹۴ ۱۵:۲۰:۲۹ ۱۱۰ حلقه‌ای ۰٫۹۴۰۸ ۰۶ دقیقه ۴۱ ثانیه ۲۲۰ کیلومتر (۱۴۰ مایل)
۸ مارس ۱۰۹۵ ۲۲:۰۳:۵۷ ۱۱۵ کامل ۱٫۰۵۵۳ ۰۳ دقیقه ۵۴ ثانیه ۲۹۱ کیلومتر (۱۸۱ مایل)
۱ سپتامبر ۱۰۹۵ ۱۵:۱۴:۳۹ ۱۲۰ حلقه‌ای ۰٫۹۳۴۳ ۰۶ دقیقه ۲۴ ثانیه ۴۱۴ کیلومتر (۲۵۷ مایل)
۲۸ ژانویه ۱۰۹۶ ۰۳:۰۴:۳۲ ۸۷ جزئی ۰٫۶۲۳۰
۲۶ فوریه ۱۰۹۶ ۱۴:۰۷:۳۵ ۱۲۵ جزئی ۰٫۰۸۲۰
۲۲ ژوئیه ۱۰۹۶ ۰۷:۱۵:۰۳ ۹۲ جزئی ۰٫۶۲۴۵
۲۰ اوت ۱۰۹۶ ۱۸:۳۵:۳۵ ۱۳۰ جزئی ۰٫۰۷۴۳
۱۶ ژانویه ۱۰۹۷ ۱۱:۰۷:۰۶ ۹۷ حلقه‌ای ۰٫۹۴۸۳ ۰۴ دقیقه ۴۱ ثانیه ۲۲۵ کیلومتر (۱۴۰ مایل)
۱۱ ژوئیه ۱۰۹۷ ۲۱:۱۷:۱۸ ۱۰۲ کامل ۱٫۰۶۶۷ ۰۵ دقیقه ۰۱ ثانیه ۲۳۹ کیلومتر (۱۴۹ مایل)
۵ ژانویه ۱۰۹۸ ۱۲:۰۴:۴۹ ۱۰۷ حلقه‌ای ۰٫۹۱۸۹ ۱۰ دقیقه ۵۶ ثانیه ۳۱۱ کیلومتر (۱۹۳ مایل)
۱ ژوئیه ۱۰۹۸ ۱۴:۲۸:۲۰ ۱۱۲ کامل ۱٫۰۷۶۸ ۰۷ دقیقه ۰۵ ثانیه ۲۶۳ کیلومتر (۱۶۳ مایل)
۲۵ دسامبر ۱۰۹۸ ۱۱:۳۰:۲۶ ۱۱۷ حلقه‌ای ۰٫۹۲۶۳ ۰۸ دقیقه ۵۳ ثانیه ۴۸۳ کیلومتر (۳۰۰ مایل)
۲۲ مه ۱۰۹۹ ۲۰:۴۲:۰۶ ۸۴ جزئی ۰٫۰۴۸۳
۲۱ ژوئیه ۱۰۹۹ ۰۶:۰۵:۱۵ ۱۲۲ جزئی ۰٫۸۰۱۵
۱۵ نوامبر ۱۰۹۹ ۰۳:۲۴:۱۹ ۸۹ جزئی ۰٫۳۵۵۱
۱۴ دسامبر ۱۰۹۹ ۱۶:۳۵:۰۴ ۱۲۷ جزئی ۰٫۱۷۵۷
۱۱ مه ۱۱۰۰ ۰۲:۴۶:۳۵ ۹۴ حلقه‌ای ۰٫۹۵۳۷ ۰۳ دقیقه ۳۶ ثانیه ۲۹۱ کیلومتر (۱۸۱ مایل)
۳ نوامبر ۱۱۰۰ ۱۷:۵۹:۴۱ ۹۹ کامل ۱٫۰۴۵۳ ۰۳ دقیقه ۱۱ ثانیه ۱۹۷ کیلومتر (۱۲۲ مایل)