فهرست‌های خورشیدگرفتگی‌ها
نمودار یک خورشیدگرفتگی (اندازه‌ها غیرطبیعی‌اند)
شکل هندسی خورشیدگرفتگی
(اندازه‌ها غیرطبیعی‌اند)
سده‌ها

پس از میلاد

خورشیدگرفتگی‌های قابل مشاهده در
چین • بریتانیا • فیلیپین • ایالات متحدهٔ آمریکا • ایران
جستارهای وابسته: فهرست ماه‌گرفتگی‌ها

این فهرست شامل خورشیدگرفتگی‌های قرن دهم پیش از میلاد است که در طی دورهٔ سال ۱۰۰۰ پیش از میلاد تا ۹۰۱ پیش از میلاد روی داده‌اند. در این دوره، ۲۲۶ خورشیدگرفتگی رخ داد که ۸۴ مورد آن خورشیدگرفتگی جزئی، ۷۵ مورد خورشیدگرفتگی حلقه‌ای، ۶۱ خورشیدگرفتگی کامل و ۶ مورد نیز از نوع خورشیدگرفتگی مرکب بود.

تاریخ زمان
بزرگترین گرفت
چرخهٔ ساروس نوع قدر مدت زمان مکان مسیر گرفتگی ناحیهٔ جغرافیایی منبع
-۸۹۹۹-۰۳-۲۹ ۲۹ مارس ۱۰۰۰ ۱۸:۰۸:۵۰ ۵۲ خورشیدگرفتگی ۰.۶۸۹۵
-۸۹۹۹-۰۹-۲۱ ۲۱ سپتامبر ۱۰۰۰ ۲۱:۴۳:۰۴ ۵۷ خورشیدگرفتگی ۰.۹۱۲۳
-۹۰۰۰-۰۲-۱۷ ۱۷ فوریه ۹۹۹ ۰۶:۳۷:۵۳ ۲۴ خورشیدگرفتگی ۰.۹۲۲۴ ۰۷m ۴۱s ۸۸۹ کیلومتر (۵۵۲ مایل)
-۹۰۰۰-۰۸-۱۳ ۱۳ اوت ۹۹۹ ۰۴:۳۰:۲۶ ۲۹ خورشیدگرفتگی ۱.۰۵۲۴ ۰۴m ۰۴s ۳۹۴ کیلومتر (۲۴۵ مایل)
-۹۰۰۱-۰۲-۰۶ ۶ فوریه ۹۹۸ ۰۶:۵۱:۱۵ ۳۴ خورشیدگرفتگی ۰.۹۴۵۸ ۰۷m ۱۲s ۲۰۵ کیلومتر (۱۲۷ مایل)
-۹۰۰۱-۰۸-۰۲ ۲ اوت ۹۹۸ ۱۹:۱۱:۲۰ ۳۹ خورشیدگرفتگی ۱.۰۲۳۴ ۰۲m ۲۹s ۸۱ کیلومتر (۵۰ مایل)
-۹۰۰۲-۰۱-۲۶ ۲۶ ژانویه ۹۹۷ ۱۲:۴۷:۴۱ ۴۴ خورشیدگرفتگی ۰.۹۹۱۷ ۰۰m ۴۳s ۳۴ کیلومتر (۲۱ مایل)
-۹۰۰۲-۰۷-۲۲ ۲۲ ژوئیه ۹۹۷ ۰۳:۴۸:۴۵ ۴۹ خورشیدگرفتگی ۰.۹۶۸۵ ۰۲m ۴۵s ۱۴۱ کیلومتر (۸۸ مایل)
-۹۰۰۲-۱۲-۱۶ ۱۶ دسامبر ۹۹۷ ۱۵:۰۵:۳۲ ۱۶ خورشیدگرفتگی ۰.۰۷۳۴
-۹۰۰۳-۰۱-۱۵ ۱۵ ژانویه ۹۹۶ ۰۱:۳۰:۱۵ ۵۴ خورشیدگرفتگی ۰.۶۸۸۱
-۹۰۰۳-۰۶-۱۱ ۱۱ ژوئن ۹۹۶ ۱۴:۳۷:۳۰ ۲۱ خورشیدگرفتگی ۰.۱۰۶۸
-۹۰۰۳-۰۷-۱۱ ۱۱ ژوئیه ۹۹۶ ۰۵:۴۷:۲۹ ۵۹ خورشیدگرفتگی ۰.۳۳۹۷
-۹۰۰۳-۱۲-۰۶ ۶ دسامبر ۹۹۶ ۰۶:۳۳:۵۸ ۲۶ خورشیدگرفتگی ۱.۰۲۰۷ ۰۱m ۴۷s ۱۳۹ کیلومتر (۸۶ مایل)
-۹۰۰۴-۰۵-۳۱ ۳۱ مه ۹۹۵ ۱۷:۵۵:۴۳ ۳۱ خورشیدگرفتگی ۰.۹۸۴۱ ۰۱m ۴۴s ۷۷ کیلومتر (۴۸ مایل)
-۹۰۰۴-۱۱-۲۵ ۲۵ نوامبر ۹۹۵ ۱۸:۱۰:۲۰ ۳۶ خورشیدگرفتگی ۰.۹۷۶۷ ۰۲m ۳۲s ۸۴ کیلومتر (۵۲ مایل)
-۹۰۰۵-۰۵-۲۱ ۲۱ مه ۹۹۴ ۰۴:۲۲:۳۶ ۴۱ خورشیدگرفتگی ۱.۰۴۴۷ ۰۳m ۵۸s ۱۵۰ کیلومتر (۹۳ مایل)
-۹۰۰۵-۱۱-۱۴ ۱۴ نوامبر ۹۹۴ ۲۲:۳۶:۰۰ ۴۶ خورشیدگرفتگی ۰.۹۲۷۰ ۰۷m ۰۹s ۳۱۷ کیلومتر (۱۹۷ مایل)
-۹۰۰۶-۰۵-۰۹ ۹ مه ۹۹۳ ۲۰:۲۰:۵۶ ۵۱ خورشیدگرفتگی ۱.۰۷۱۲ ۰۴m ۱۲s ۴۲۹ کیلومتر (۲۶۷ مایل)
-۹۰۰۶-۱۱-۰۲ ۲ نوامبر ۹۹۳ ۲۱:۴۷:۵۲ ۵۶ خورشیدگرفتگی ۰.۶۲۹۱
-۹۰۰۷-۰۳-۳۱ ۳۱ مارس ۹۹۲ ۰۵:۲۷:۰۷ ۲۳ خورشیدگرفتگی ۱.۰۲۵۰ ۰۱m ۳۴s ۳۵۷ کیلومتر (۲۲۲ مایل)
-۹۰۰۷-۰۹-۲۳ ۲۳ سپتامبر ۹۹۲ ۰۸:۲۲:۲۶ ۲۸ خورشیدگرفتگی ۰.۸۷۳۹
-۹۰۰۸-۰۳-۲۰ ۲۰ مارس ۹۹۱ ۱۵:۳۹:۱۰ ۳۳ خورشیدگرفتگی ۰.۹۷۹۵ ۰۲m ۰۲s ۷۵ کیلومتر (۴۷ مایل)
-۹۰۰۸-۰۹-۱۲ ۱۲ سپتامبر ۹۹۱ ۲۰:۴۲:۰۰ ۳۸ خورشیدگرفتگی ۱.۰۴۱۷ ۰۳m ۲۴s ۱۴۶ کیلومتر (۹۱ مایل)
-۹۰۰۹-۰۳-۰۹ ۹ مارس ۹۹۰ ۱۸:۳۲:۵۳ ۴۳ خورشیدگرفتگی ۰.۹۳۸۳ ۰۶m ۵۷s ۲۶۳ کیلومتر (۱۶۳ مایل)
-۹۰۰۹-۰۹-۰۲ ۲ سپتامبر ۹۹۰ ۱۲:۴۹:۳۷ ۴۸ خورشیدگرفتگی ۱.۰۵۹۲ ۰۵m ۰۰s ۲۱۰ کیلومتر (۱۳۰ مایل)
-۹۰۱۰-۰۲-۲۶ ۲۶ فوریه ۹۸۹ ۱۸:۳۶:۱۲ ۵۳ خورشیدگرفتگی ۰.۵۵۶۷
-۹۰۱۰-۰۸-۲۲ ۲۲ اوت ۹۸۹ ۰۴:۰۵:۱۱ ۵۸ خورشیدگرفتگی ۰.۷۷۴۴
-۹۰۱۱-۰۱-۱۶ ۱۶ ژانویه ۹۸۸ ۱۰:۴۱:۰۵ ۲۵ خورشیدگرفتگی ۰.۹۹۸۶ ۰۰m ۰۵s ۱۱ کیلومتر (۶٫۸ مایل)
-۹۰۱۱-۰۷-۱۳ ۱۳ ژوئیه ۹۸۸ ۰۰:۲۲:۳۵ ۳۰ خورشیدگرفتگی ۰.۹۵۳۹ ۰۳m ۱۵s ۳۳۲ کیلومتر (۲۰۶ مایل)
-۹۰۱۲-۰۱-۰۶ ۶ ژانویه ۹۸۷ ۰۰:۳۹:۴۱ ۳۵ خورشیدگرفتگی ۱.۰۴۶۷ ۰۳m ۵۹s ۱۵۸ کیلومتر (۹۸ مایل)
-۹۰۱۲-۰۷-۰۲ ۲ ژوئیه ۹۸۷ ۰۱:۱۹:۵۱ ۴۰ خورشیدگرفتگی ۰.۹۴۶۴ ۰۶m ۳۵s ۱۹۹ کیلومتر (۱۲۴ مایل)
-۹۰۱۲-۱۲-۲۶ ۲۶ دسامبر ۹۸۷ ۱۶:۲۹:۳۷ ۴۵ خورشیدگرفتگی ۱.۰۳۸۰ ۰۳m ۴۶s ۱۴۷ کیلومتر (۹۱ مایل)
-۹۰۱۳-۰۶-۲۱ ۲۱ ژوئن ۹۸۶ ۰۳:۲۳:۲۳ ۵۰ خورشیدگرفتگی ۰.۹۷۲۴ ۰۳m ۲۵s ۱۳۰ کیلومتر (۸۱ مایل)
-۹۰۱۳-۱۲-۱۶ ۱۶ دسامبر ۹۸۶ ۰۵:۲۸:۵۲ ۵۵ خورشیدگرفتگی ۰.۵۷۶۱
-۹۰۱۴-۰۵-۱۱ ۱۱ مه ۹۸۵ ۰۴:۰۲:۴۳ ۲۲ خورشیدگرفتگی ۰.۶۲۷۸
-۹۰۱۴-۰۶-۰۹ ۹ ژوئن ۹۸۵ ۱۲:۱۳:۰۱ ۶۰ خورشیدگرفتگی ۰.۳۱۶۵
-۹۰۱۴-۱۱-۰۴ ۴ نوامبر ۹۸۵ ۱۷:۱۷:۱۹ ۲۷ خورشیدگرفتگی ۰.۹۰۹۹
-۹۰۱۵-۰۴-۳۰ ۳۰ آوریل ۹۸۴ ۲۰:۴۷:۱۰ ۳۲ خورشیدگرفتگی ۱.۰۷۹۰ ۰۶m ۰۸s ۲۸۵ کیلومتر (۱۷۷ مایل)
-۹۰۱۵-۱۰-۲۴ ۲۴ اکتبر ۹۸۴ ۱۶:۱۷:۱۲ ۳۷ خورشیدگرفتگی ۰.۹۲۴۵ ۰۹m ۰۱s ۳۰۳ کیلومتر (۱۸۸ مایل)
-۹۰۱۶-۰۴-۲۰ ۲۰ آوریل ۹۸۳ ۱۳:۲۳:۰۰ ۴۲ خورشیدگرفتگی ۱.۰۵۲۹ ۰۴m ۵۹s ۱۸۳ کیلومتر (۱۱۴ مایل)
-۹۰۱۶-۱۰-۱۳ ۱۳ اکتبر ۹۸۳ ۱۹:۲۹:۵۰ ۴۷ خورشیدگرفتگی ۰.۹۶۹۲ ۰۳m ۲۶s ۱۱۸ کیلومتر (۷۳ مایل)
-۹۰۱۷-۰۴-۱۰ ۱۰ آوریل ۹۸۲ ۰۱:۱۶:۰۳ ۵۲ خورشیدگرفتگی ۰.۸۰۰۲
-۹۰۱۷-۱۰-۰۳ ۳ اکتبر ۹۸۲ ۰۶:۰۸:۴۵ ۵۷ خورشیدگرفتگی ۰.۹۴۸۶
-۹۰۱۸-۰۲-۲۸ ۲۸ فوریه ۹۸۱ ۱۳:۴۵:۵۰ ۲۴ خورشیدگرفتگی ۰.۹۲۲۱ ۰۶m ۳۳s
-۹۰۱۸-۰۸-۲۳ ۲۳ اوت ۹۸۱ ۱۲:۳۰:۵۹ ۲۹ خورشیدگرفتگی ۱.۰۴۵۸ ۰۳m ۱۸s ۴۵۵ کیلومتر (۲۸۳ مایل)
-۹۰۱۹-۰۲-۱۶ ۱۶ فوریه ۹۸۰ ۱۴:۱۸:۵۴ ۳۴ خورشیدگرفتگی ۰.۹۵۰۹ ۰۶m ۲۲s ۱۸۶ کیلومتر (۱۱۶ مایل)
-۹۰۱۹-۰۸-۱۳ ۱۳ اوت ۹۸۰ ۰۲:۴۷:۵۳ ۳۹ مرکب ۱.۰۱۶۸ ۰۱m ۴۸s ۵۹ کیلومتر (۳۷ مایل)
-۹۰۲۰-۰۲-۰۵ ۵ فوریه ۹۷۹ ۲۰:۴۸:۱۷ ۴۴ خورشیدگرفتگی ۰.۹۹۸۲ ۰۰m ۰۹s ۷ کیلومتر (۴٫۳ مایل)
-۹۰۲۰-۰۸-۰۲ ۲ اوت ۹۷۹ ۱۰:۵۰:۲۸ ۴۹ خورشیدگرفتگی ۰.۹۶۳۶ ۰۳m ۲۴s ۱۵۶ کیلومتر (۹۷ مایل)
-۹۰۲۰-۱۲-۲۷ ۲۷ دسامبر ۹۷۹ ۲۳:۵۲:۴۲ ۱۶ خورشیدگرفتگی ۰.۰۶۲۹
-۹۰۲۱-۰۱-۲۶ ۲۶ ژانویه ۹۷۸ ۰۹:۵۷:۰۰ ۵۴ خورشیدگرفتگی ۰.۷۲۷۵
-۹۰۲۱-۰۷-۲۲ ۲۲ ژوئیه ۹۷۸ ۱۲:۲۴:۳۸ ۵۹ خورشیدگرفتگی ۰.۴۶۰۶
-۹۰۲۱-۱۲-۱۷ ۱۷ دسامبر ۹۷۸ ۱۵:۱۹:۵۴ ۲۶ خورشیدگرفتگی ۱.۰۱۹۵ ۰۱m ۴۳s ۱۳۴ کیلومتر (۸۳ مایل)
-۹۰۲۲-۰۶-۱۱ ۱۱ ژوئن ۹۷۷ ۰۰:۴۰:۳۴ ۳۱ خورشیدگرفتگی ۰.۹۸۵۴ ۰۱m ۳۴s ۸۱ کیلومتر (۵۰ مایل)
-۹۰۲۲-۱۲-۰۶ ۶ دسامبر ۹۷۷ ۰۲:۴۰:۴۰ ۳۶ خورشیدگرفتگی ۰.۹۷۴۲ ۰۲m ۵۴s ۹۴ کیلومتر (۵۸ مایل)
-۹۰۲۳-۰۵-۳۱ ۳۱ مه ۹۷۶ ۱۱:۳۲:۲۲ ۴۱ خورشیدگرفتگی ۱.۰۴۸۰ ۰۴m ۲۲s ۱۶۰ کیلومتر (۹۹ مایل)
-۹۰۲۳-۱۱-۲۵ ۲۵ نوامبر ۹۷۶ ۰۶:۴۴:۲۲ ۴۶ خورشیدگرفتگی ۰.۹۲۵۲ ۰۷m ۱۹s ۳۲۶ کیلومتر (۲۰۳ مایل)
-۹۰۲۴-۰۵-۲۱ ۲۱ مه ۹۷۵ ۰۳:۴۴:۴۶ ۵۱ خورشیدگرفتگی ۱.۰۷۴۴ ۰۴m ۳۲s ۳۷۵ کیلومتر (۲۳۳ مایل)
-۹۰۲۴-۱۱-۱۴ ۱۴ نوامبر ۹۷۵ ۰۵:۴۹:۰۸ ۵۶ خورشیدگرفتگی ۰.۶۳۸۷
-۹۰۲۵-۰۴-۱۱ ۱۱ آوریل ۹۷۴ ۱۲:۵۱:۱۲ ۲۳ خورشیدگرفتگی ۰.۹۳۲۴
-۹۰۲۵-۰۵-۱۰ ۱۰ مه ۹۷۴ ۲۰:۵۰:۲۶ ۶۱ خورشیدگرفتگی ۰.۰۳۷۹
-۹۰۲۵-۱۰-۰۴ ۴ اکتبر ۹۷۴ ۱۶:۳۵:۰۰ ۲۸ خورشیدگرفتگی ۰.۸۴۹۶
-۹۰۲۶-۰۳-۳۰ ۳۰ مارس ۹۷۳ ۲۲:۴۴:۱۳ ۳۳ خورشیدگرفتگی ۰.۹۷۸۷ ۰۲m ۰۸s ۷۹ کیلومتر (۴۹ مایل)
-۹۰۲۶-۰۹-۲۳ ۲۳ سپتامبر ۹۷۳ ۰۵:۰۴:۱۶ ۳۸ خورشیدگرفتگی ۱.۰۴۰۶ ۰۳m ۱۹s ۱۴۳ کیلومتر (۸۹ مایل)
-۹۰۲۷-۰۳-۲۰ ۲۰ مارس ۹۷۲ ۰۱:۲۴:۲۳ ۴۳ خورشیدگرفتگی ۰.۹۴۰۸ ۰۶m ۳۲s ۲۴۳ کیلومتر (۱۵۱ مایل)
-۹۰۲۷-۰۹-۱۲ ۱۲ سپتامبر ۹۷۲ ۲۱:۰۷:۲۳ ۴۸ خورشیدگرفتگی ۱.۰۵۵۴ ۰۴m ۳۶s ۱۹۵ کیلومتر (۱۲۱ مایل)
-۹۰۲۸-۰۳-۰۹ ۹ مارس ۹۷۱ ۰۱:۴۰:۵۱ ۵۳ خورشیدگرفتگی ۰.۶۵۱۸
-۹۰۲۸-۰۹-۰۲ ۲ سپتامبر ۹۷۱ ۱۲:۰۱:۵۶ ۵۸ خورشیدگرفتگی ۰.۸۳۵۶
-۹۰۲۹-۰۱-۲۷ ۲۷ ژانویه ۹۷۰ ۱۸:۵۶:۲۶ ۲۵ مرکب ۱.۰۰۳۷ ۰۰m ۱۳s ۳۱ کیلومتر (۱۹ مایل)
-۹۰۲۹-۰۷-۲۴ ۲۴ ژوئیه ۹۷۰ ۰۷:۱۰:۲۰ ۳۰ خورشیدگرفتگی ۰.۹۴۷۰ ۰۳m ۳۰s ۵۴۳ کیلومتر (۳۳۷ مایل)
-۹۰۳۰-۰۱-۱۷ ۱۷ ژانویه ۹۶۹ ۰۹:۱۵:۵۵ ۳۵ خورشیدگرفتگی ۱.۰۵۰۳ ۰۴m ۱۲s ۱۷۰ کیلومتر (۱۱۰ مایل)
-۹۰۳۰-۰۷-۱۲ ۱۲ ژوئیه ۹۶۹ ۰۷:۵۱:۰۰ ۴۰ خورشیدگرفتگی ۰.۹۴۴۷ ۰۶m ۲۸s ۲۰۸ کیلومتر (۱۲۹ مایل)
-۹۰۳۱-۰۱-۰۶ ۶ ژانویه ۹۶۸ ۰۱:۱۰:۵۳ ۴۵ خورشیدگرفتگی ۱.۰۳۸۵ ۰۳m ۴۷s ۱۴۸ کیلومتر (۹۲ مایل)
-۹۰۳۱-۰۷-۰۱ ۱ ژوئیه ۹۶۸ ۱۰:۰۷:۱۸ ۵۰ خورشیدگرفتگی ۰.۹۷۴۸ ۰۳m ۰۹s ۱۱۰ کیلومتر (۶۸ مایل)
-۹۰۳۱-۱۲-۲۶ ۲۶ دسامبر ۹۶۸ ۱۳:۵۸:۵۲ ۵۵ خورشیدگرفتگی ۰.۵۷۷۷
-۹۰۳۲-۰۵-۲۲ ۲۲ مه ۹۶۷ ۱۱:۱۹:۳۴ ۲۲ خورشیدگرفتگی ۰.۴۹۴۷
-۹۰۳۲-۰۶-۲۰ ۲۰ ژوئن ۹۶۷ ۱۹:۲۲:۴۷ ۶۰ خورشیدگرفتگی ۰.۴۵۹۸
-۹۰۳۲-۱۱-۱۶ ۱۶ نوامبر ۹۶۷ ۰۱:۱۹:۱۸ ۲۷ خورشیدگرفتگی ۰.۹۰۰۲
-۹۰۳۳-۰۵-۱۲ ۱۲ مه ۹۶۶ ۰۴:۱۴:۰۷ ۳۲ خورشیدگرفتگی ۱.۰۷۸۹ ۰۵m ۴۹s ۲۹۸ کیلومتر (۱۸۵ مایل)
-۹۰۳۳-۱۱-۰۵ ۵ نوامبر ۹۶۶ ۰۰:۱۸:۳۷ ۳۷ خورشیدگرفتگی ۰.۹۲۴۶ ۰۸m ۴۸s ۳۰۳ کیلومتر (۱۸۸ مایل)
-۹۰۳۴-۰۴-۳۰ ۳۰ آوریل ۹۶۵ ۲۰:۴۳:۰۱ ۴۲ خورشیدگرفتگی ۱.۰۵۱۷ ۰۵m ۰۰s ۱۷۶ کیلومتر (۱۰۹ مایل)
-۹۰۳۴-۱۰-۲۴ ۲۴ اکتبر ۹۶۵ ۰۳:۴۸:۳۵ ۴۷ خورشیدگرفتگی ۰.۹۷۰۴ ۰۳m ۲۲s ۱۱۳ کیلومتر (۷۰ مایل)
-۹۰۳۵-۰۴-۲۰ ۲۰ آوریل ۹۶۴ ۰۸:۱۴:۳۴ ۵۲ خورشیدگرفتگی ۰.۹۲۲۴
-۹۰۳۵-۱۰-۱۳ ۱۳ اکتبر ۹۶۴ ۱۴:۴۲:۵۵ ۵۷ خورشیدگرفتگی ۰.۹۷۲۶
-۹۰۳۶-۰۳-۱۰ ۱۰ مارس ۹۶۳ ۲۰:۴۱:۳۴ ۲۴ خورشیدگرفتگی ۰.۸۷۶۴
-۹۰۳۶-۰۹-۰۳ ۳ سپتامبر ۹۶۳ ۲۰:۴۰:۱۹ ۲۹ خورشیدگرفتگی ۱.۰۳۸۷ ۰۲m ۳۳s ۶۲۷ کیلومتر (۳۹۰ مایل)
-۹۰۳۷-۰۲-۲۷ ۲۷ فوریه ۹۶۲ ۲۱:۳۷:۵۹ ۳۴ خورشیدگرفتگی ۰.۹۵۶۲ ۰۵m ۲۹s ۱۶۷ کیلومتر (۱۰۴ مایل)
-۹۰۳۷-۰۸-۲۴ ۲۴ اوت ۹۶۲ ۱۰:۳۱:۰۹ ۳۹ مرکب ۱.۰۱۰۰ ۰۱m ۰۵s ۳۶ کیلومتر (۲۲ مایل)
-۹۰۳۸-۰۲-۱۷ ۱۷ فوریه ۹۶۱ ۰۴:۴۲:۵۴ ۴۴ مرکب ۱.۰۰۵۰ ۰۰m ۲۷s ۱۹ کیلومتر (۱۲ مایل)
-۹۰۳۸-۰۸-۱۲ ۱۲ اوت ۹۶۱ ۱۷:۵۸:۰۰ ۴۹ خورشیدگرفتگی ۰.۹۵۸۴ ۰۴m ۰۷s ۱۷۲ کیلومتر (۱۰۷ مایل)
-۹۰۳۹-۰۱-۰۷ ۷ ژانویه ۹۶۰ ۰۸:۳۶:۲۸ ۱۶ خورشیدگرفتگی ۰.۰۴۶۱
-۹۰۳۹-۰۲-۰۵ ۵ فوریه ۹۶۰ ۱۸:۱۷:۵۸ ۵۴ خورشیدگرفتگی ۰.۷۷۷۳
-۹۰۳۹-۰۸-۰۱ ۱ اوت ۹۶۰ ۱۹:۰۷:۲۳ ۵۹ خورشیدگرفتگی ۰.۵۷۳۹
-۹۰۳۹-۱۲-۲۸ ۲۸ دسامبر ۹۶۰ ۰۰:۰۳:۰۸ ۲۶ خورشیدگرفتگی ۱.۰۱۸۷ ۰۱m ۳۹s ۱۳۲ کیلومتر (۸۲ مایل)
-۹۰۴۰-۰۶-۲۲ ۲۲ ژوئن ۹۵۹ ۰۷:۲۹:۴۵ ۳۱ خورشیدگرفتگی ۰.۹۸۵۹ ۰۱m ۲۷s ۹۵ کیلومتر (۵۹ مایل)
-۹۰۴۰-۱۲-۱۷ ۱۷ دسامبر ۹۵۹ ۱۱:۰۷:۳۲ ۳۶ خورشیدگرفتگی ۰.۹۷۲۳ ۰۳m ۱۴s ۱۰۱ کیلومتر (۶۳ مایل)
-۹۰۴۱-۰۶-۱۱ ۱۱ ژوئن ۹۵۸ ۱۸:۴۶:۳۵ ۴۱ خورشیدگرفتگی ۱.۰۵۰۶ ۰۴m ۴۴s ۱۶۸ کیلومتر (۱۰۴ مایل)
-۹۰۴۱-۱۲-۰۶ ۶ دسامبر ۹۵۸ ۱۴:۵۱:۱۳ ۴۶ خورشیدگرفتگی ۰.۹۲۴۰ ۰۷m ۲۷s ۳۳۲ کیلومتر (۲۰۶ مایل)
-۹۰۴۲-۰۵-۳۱ ۳۱ مه ۹۵۷ ۱۱:۰۹:۴۰ ۵۱ خورشیدگرفتگی ۱.۰۷۶۵ ۰۴m ۴۹s ۳۴۳ کیلومتر (۲۱۳ مایل)
-۹۰۴۲-۱۱-۲۴ ۲۴ نوامبر ۹۵۷ ۱۳:۵۱:۳۶ ۵۶ خورشیدگرفتگی ۰.۶۴۷۶
-۹۰۴۳-۰۴-۲۱ ۲۱ آوریل ۹۵۶ ۲۰:۰۹:۲۸ ۲۳ خورشیدگرفتگی ۰.۷۹۶۶
-۹۰۴۳-۰۵-۲۱ ۲۱ مه ۹۵۶ ۰۴:۰۹:۲۳ ۶۱ خورشیدگرفتگی ۰.۱۷۰۱
-۹۰۴۳-۱۰-۱۵ ۱۵ اکتبر ۹۵۶ ۰۰:۵۵:۲۰ ۲۸ خورشیدگرفتگی ۰.۸۳۴۵
-۹۰۴۴-۰۴-۱۱ ۱۱ آوریل ۹۵۵ ۰۵:۳۹:۳۲ ۳۳ خورشیدگرفتگی ۰.۹۷۷۴ ۰۲m ۱۸s ۸۶ کیلومتر (۵۳ مایل)
-۹۰۴۴-۱۰-۰۴ ۴ اکتبر ۹۵۵ ۱۳:۳۵:۲۴ ۳۸ خورشیدگرفتگی ۱.۰۳۹۸ ۰۳m ۱۷s ۱۴۱ کیلومتر (۸۸ مایل)
-۹۰۴۵-۰۳-۳۱ ۳۱ مارس ۹۵۴ ۰۸:۰۶:۳۸ ۴۳ خورشیدگرفتگی ۰.۹۴۳۰ ۰۶m ۱۲s ۲۲۶ کیلومتر (۱۴۰ مایل)
-۹۰۴۵-۰۹-۲۴ ۲۴ سپتامبر ۹۵۴ ۰۵:۳۲:۵۷ ۴۸ خورشیدگرفتگی ۱.۰۵۱۸ ۰۴m ۱۴s ۱۸۱ کیلومتر (۱۱۲ مایل)
-۹۰۴۶-۰۳-۱۹ ۱۹ مارس ۹۵۳ ۰۸:۳۸:۰۴ ۵۳ خورشیدگرفتگی ۰.۷۶۰۲
-۹۰۴۶-۰۹-۱۲ ۱۲ سپتامبر ۹۵۳ ۲۰:۰۶:۳۴ ۵۸ خورشیدگرفتگی ۰.۸۸۳۲
-۹۰۴۷-۰۲-۰۷ ۷ فوریه ۹۵۲ ۰۳:۰۴:۰۱ ۲۵ خورشیدگرفتگی ۱.۰۰۸۸ ۰۰m ۳۱s ۸۵ کیلومتر (۵۳ مایل)
-۹۰۴۷-۰۸-۰۳ ۳ اوت ۹۵۲ ۱۴:۰۳:۴۴ ۳۰ خورشیدگرفتگی ۰.۹۳۷۴ ۰۳m ۴۱s
-۹۰۴۸-۰۱-۲۷ ۲۷ ژانویه ۹۵۱ ۱۷:۴۵:۰۹ ۳۵ خورشیدگرفتگی ۱.۰۵۴۱ ۰۴m ۲۵s ۱۸۳ کیلومتر (۱۱۴ مایل)
-۹۰۴۸-۰۷-۲۳ ۲۳ ژوئیه ۹۵۱ ۱۴:۲۹:۱۸ ۴۰ خورشیدگرفتگی ۰.۹۴۲۷ ۰۶m ۲۴s ۲۲۰ کیلومتر (۱۴۰ مایل)
-۹۰۴۹-۰۱-۱۷ ۱۷ ژانویه ۹۵۰ ۰۹:۴۵:۲۶ ۴۵ خورشیدگرفتگی ۱.۰۳۹۳ ۰۳m ۴۹s ۱۵۰ کیلومتر (۹۳ مایل)
-۹۰۴۹-۰۷-۱۲ ۱۲ ژوئیه ۹۵۰ ۱۶:۵۹:۲۴ ۵۰ خورشیدگرفتگی ۰.۹۷۶۵ ۰۲m ۵۴s ۹۶ کیلومتر (۶۰ مایل)
-۹۰۵۰-۰۱-۰۶ ۶ ژانویه ۹۴۹ ۲۲:۲۴:۱۱ ۵۵ خورشیدگرفتگی ۰.۵۸۵۰
-۹۰۵۰-۰۶-۰۱ ۱ ژوئن ۹۴۹ ۱۸:۳۷:۰۲ ۲۲ خورشیدگرفتگی ۰.۳۶۰۸
-۹۰۵۰-۰۷-۰۱ ۱ ژوئیه ۹۴۹ ۰۲:۳۶:۵۲ ۶۰ خورشیدگرفتگی ۰.۵۹۹۴
-۹۰۵۰-۱۱-۲۶ ۲۶ نوامبر ۹۴۹ ۰۹:۲۳:۱۶ ۲۷ خورشیدگرفتگی ۰.۸۹۴۰
-۹۰۵۱-۰۵-۲۲ ۲۲ مه ۹۴۸ ۱۱:۳۹:۰۳ ۳۲ خورشیدگرفتگی ۱.۰۷۸۰ ۰۵m ۲۵s ۳۱۴ کیلومتر (۱۹۵ مایل)
-۹۰۵۱-۱۱-۱۵ ۱۵ نوامبر ۹۴۸ ۰۸:۲۴:۴۰ ۳۷ خورشیدگرفتگی ۰.۹۲۵۳ ۰۸m ۳۲s ۳۰۱ کیلومتر (۱۸۷ مایل)
-۹۰۵۲-۰۵-۱۲ ۱۲ مه ۹۴۷ ۰۳:۵۸:۳۰ ۴۲ خورشیدگرفتگی ۱.۰۴۹۷ ۰۴m ۵۴s ۱۶۷ کیلومتر (۱۰۴ مایل)
-۹۰۵۲-۱۱-۰۴ ۴ نوامبر ۹۴۷ ۱۲:۱۳:۲۳ ۴۷ خورشیدگرفتگی ۰.۹۷۲۰ ۰۳m ۱۴s ۱۰۷ کیلومتر (۶۶ مایل)
-۹۰۵۳-۰۵-۰۱ ۱ مه ۹۴۶ ۱۵:۰۸:۰۰ ۵۲ خورشیدگرفتگی ۰.۹۸۱۲ ۰۱m ۳۰s ۲۵۲ کیلومتر (۱۵۷ مایل)
-۹۰۵۳-۱۰-۲۴ ۲۴ اکتبر ۹۴۶ ۲۳:۲۱:۵۲ ۵۷ خورشیدگرفتگی ۰.۹۹۰۳
-۹۰۵۴-۰۳-۲۱ ۲۱ مارس ۹۴۵ ۰۳:۳۰:۵۲ ۲۴ خورشیدگرفتگی ۰.۷۷۲۶
-۹۰۵۴-۰۹-۱۴ ۱۴ سپتامبر ۹۴۵ ۰۴:۵۶:۴۰ ۲۹ خورشیدگرفتگی ۰.۹۹۸۷
-۹۰۵۵-۰۳-۱۰ ۱۰ مارس ۹۴۴ ۰۴:۴۹:۱۶ ۳۴ خورشیدگرفتگی ۰.۹۶۱۶ ۰۴m ۳۷s ۱۴۸ کیلومتر (۹۲ مایل)
-۹۰۵۵-۰۹-۰۳ ۳ سپتامبر ۹۴۴ ۱۸:۲۱:۳۰ ۳۹ مرکب ۱.۰۰۳۳ ۰۰m ۲۱s ۱۲ کیلومتر (۷٫۵ مایل)
-۹۰۵۶-۰۲-۲۷ ۲۷ فوریه ۹۴۳ ۱۲:۲۹:۰۲ ۴۴ مرکب ۱.۰۱۱۸ ۰۱m ۰۵s ۴۴ کیلومتر (۲۷ مایل)
-۹۰۵۶-۰۸-۲۴ ۲۴ اوت ۹۴۳ ۰۱:۱۴:۰۲ ۴۹ خورشیدگرفتگی ۰.۹۵۳۳ ۰۴m ۵۴s ۱۸۹ کیلومتر (۱۱۷ مایل)
-۹۰۵۷-۰۱-۱۸ ۱۸ ژانویه ۹۴۲ ۱۷:۱۲:۰۷ ۱۶ خورشیدگرفتگی ۰.۰۱۶۵
-۹۰۵۷-۰۲-۱۷ ۱۷ فوریه ۹۴۲ ۰۲:۲۹:۳۸ ۵۴ خورشیدگرفتگی ۰.۸۴۲۳
-۹۰۵۷-۰۸-۱۳ ۱۳ اوت ۹۴۲ ۰۲:۰۰:۵۱ ۵۹ خورشیدگرفتگی ۰.۶۷۲۷
-۹۰۵۸-۰۱-۰۸ ۸ ژانویه ۹۴۱ ۰۸:۳۹:۵۴ ۲۶ خورشیدگرفتگی ۱.۰۱۸۱ ۰۱m ۳۶s ۱۳۴ کیلومتر (۸۳ مایل)
-۹۰۵۸-۰۷-۰۲ ۲ ژوئیه ۹۴۱ ۱۴:۲۴:۳۴ ۳۱ خورشیدگرفتگی ۰.۹۸۵۳ ۰۱m ۲۴s ۱۳۹ کیلومتر (۸۶ مایل)
-۹۰۵۸-۱۲-۲۷ ۲۷ دسامبر ۹۴۱ ۱۹:۲۹:۳۹ ۳۶ خورشیدگرفتگی ۰.۹۷۰۹ ۰۳m ۲۹s ۱۰۷ کیلومتر (۶۶ مایل)
-۹۰۵۹-۰۶-۲۲ ۲۲ ژوئن ۹۴۰ ۰۲:۰۳:۲۰ ۴۱ خورشیدگرفتگی ۱.۰۵۲۳ ۰۵m ۰۲s ۱۷۵ کیلومتر (۱۰۹ مایل)
-۹۰۵۹-۱۲-۱۶ ۱۶ دسامبر ۹۴۰ ۲۲:۵۵:۱۰ ۴۶ خورشیدگرفتگی ۰.۹۲۳۷ ۰۷m ۳۳s ۳۳۳ کیلومتر (۲۰۷ مایل)
-۹۰۶۰-۰۶-۱۱ ۱۱ ژوئن ۹۳۹ ۱۸:۳۴:۳۱ ۵۱ خورشیدگرفتگی ۱.۰۷۷۳ ۰۵m ۰۴s ۳۱۸ کیلومتر (۱۹۸ مایل)
-۹۰۶۰-۱۲-۰۵ ۵ دسامبر ۹۳۹ ۲۱:۵۵:۱۸ ۵۶ خورشیدگرفتگی ۰.۶۵۵۵
-۹۰۶۱-۰۵-۰۳ ۳ مه ۹۳۸ ۰۳:۲۱:۳۴ ۲۳ خورشیدگرفتگی ۰.۶۵۳۲
-۹۰۶۱-۰۶-۰۱ ۱ ژوئن ۹۳۸ ۱۱:۲۶:۲۸ ۶۱ خورشیدگرفتگی ۰.۳۰۴۳
-۹۰۶۱-۱۰-۲۶ ۲۶ اکتبر ۹۳۸ ۰۹:۲۲:۲۳ ۲۸ خورشیدگرفتگی ۰.۸۲۷۶
-۹۰۶۲-۰۴-۲۱ ۲۱ آوریل ۹۳۷ ۱۲:۲۸:۱۴ ۳۳ خورشیدگرفتگی ۰.۹۷۵۷ ۰۲m ۳۲s ۹۶ کیلومتر (۶۰ مایل)
-۹۰۶۲-۱۰-۱۴ ۱۴ اکتبر ۹۳۷ ۲۲:۱۳:۳۱ ۳۸ خورشیدگرفتگی ۱.۰۳۹۱ ۰۳m ۱۷s ۱۳۹ کیلومتر (۸۶ مایل)
-۹۰۶۳-۰۴-۱۰ ۱۰ آوریل ۹۳۶ ۱۴:۴۰:۴۶ ۴۳ خورشیدگرفتگی ۰.۹۴۵۱ ۰۵m ۵۸s ۲۱۱ کیلومتر (۱۳۱ مایل)
-۹۰۶۳-۱۰-۰۴ ۴ اکتبر ۹۳۶ ۱۴:۰۵:۳۶ ۴۸ خورشیدگرفتگی ۱.۰۴۸۱ ۰۳m ۵۴s ۱۶۸ کیلومتر (۱۰۴ مایل)
-۹۰۶۴-۰۳-۳۰ ۳۰ مارس ۹۳۵ ۱۵:۲۸:۴۹ ۵۳ خورشیدگرفتگی ۰.۸۸۰۰
-۹۰۶۴-۰۹-۲۴ ۲۴ سپتامبر ۹۳۵ ۰۴:۱۸:۰۲ ۵۸ خورشیدگرفتگی ۰.۹۱۸۸
-۹۰۶۵-۰۲-۱۸ ۱۸ فوریه ۹۳۴ ۱۱:۰۴:۴۷ ۲۵ خورشیدگرفتگی ۱.۰۱۳۲ ۰۰m ۴۵s ۱۷۴ کیلومتر (۱۰۸ مایل)
-۹۰۶۵-۰۸-۱۴ ۱۴ اوت ۹۳۴ ۲۱:۰۵:۲۰ ۳۰ خورشیدگرفتگی ۰.۸۶۷۸
-۹۰۶۶-۰۲-۰۸ ۸ فوریه ۹۳۳ ۰۲:۰۷:۴۹ ۳۵ خورشیدگرفتگی ۱.۰۵۷۹ ۰۴m ۳۸s ۱۹۶ کیلومتر (۱۲۲ مایل)
-۹۰۶۶-۰۸-۰۲ ۲ اوت ۹۳۳ ۲۱:۱۵:۲۰ ۴۰ خورشیدگرفتگی ۰.۹۴۰۵ ۰۶m ۲۲s ۲۳۳ کیلومتر (۱۴۵ مایل)
-۹۰۶۷-۰۱-۲۷ ۲۷ ژانویه ۹۳۲ ۱۸:۱۲:۴۷ ۴۵ خورشیدگرفتگی ۱.۰۴۰۴ ۰۳m ۵۰s ۱۵۲ کیلومتر (۹۴ مایل)
-۹۰۶۷-۰۷-۲۲ ۲۲ ژوئیه ۹۳۲ ۲۳:۵۹:۳۳ ۵۰ خورشیدگرفتگی ۰.۹۷۷۸ ۰۲m ۴۱s ۸۷ کیلومتر (۵۴ مایل)
-۹۰۶۸-۰۱-۱۷ ۱۷ ژانویه ۹۳۱ ۰۶:۳۹:۵۷ ۵۵ خورشیدگرفتگی ۰.۶۰۴۹
-۹۰۶۸-۰۶-۱۳ ۱۳ ژوئن ۹۳۱ ۰۱:۵۷:۰۰ ۲۲ خورشیدگرفتگی ۰.۲۲۹۳
-۹۰۶۸-۰۷-۱۲ ۱۲ ژوئیه ۹۳۱ ۰۹:۵۸:۱۸ ۶۰ خورشیدگرفتگی ۰.۷۳۰۲
-۹۰۶۸-۱۲-۰۷ ۷ دسامبر ۹۳۱ ۱۷:۲۵:۱۳ ۲۷ خورشیدگرفتگی ۰.۸۸۵۵
-۹۰۶۹-۰۶-۰۲ ۲ ژوئن ۹۳۰ ۱۹:۰۴:۰۷ ۳۲ خورشیدگرفتگی ۱.۰۷۶۰ ۰۴m ۵۸s ۳۳۲ کیلومتر (۲۰۶ مایل)
-۹۰۶۹-۱۱-۲۶ ۲۶ نوامبر ۹۳۰ ۱۶:۳۱:۳۰ ۳۷ خورشیدگرفتگی ۰.۹۲۶۸ ۰۸m ۱۲s ۲۹۵ کیلومتر (۱۸۳ مایل)
-۹۰۷۰-۰۵-۲۲ ۲۲ مه ۹۲۹ ۱۱:۱۰:۵۷ ۴۲ خورشیدگرفتگی ۱.۰۴۷۰ ۰۴m ۳۹s ۱۵۷ کیلومتر (۹۸ مایل)
-۹۰۷۰-۱۱-۱۴ ۱۴ نوامبر ۹۲۹ ۲۰:۴۲:۲۶ ۴۷ خورشیدگرفتگی ۰.۹۷۴۲ ۰۳m ۰۱s ۹۸ کیلومتر (۶۱ مایل)
-۹۰۷۱-۰۵-۱۱ ۱۱ مه ۹۲۸ ۲۱:۵۳:۴۷ ۵۲ خورشیدگرفتگی ۰.۹۸۲۰ ۰۱m ۴۱s ۱۳۷ کیلومتر (۸۵ مایل)
-۹۰۷۱-۱۱-۰۴ ۴ نوامبر ۹۲۸ ۰۸:۰۷:۱۹ ۵۷ خورشیدگرفتگی ۰.۹۹۹۰
-۹۰۷۲-۰۴-۰۱ ۱ آوریل ۹۲۷ ۱۰:۱۰:۰۷ ۲۴ خورشیدگرفتگی ۰.۶۵۴۷
-۹۰۷۲-۰۹-۲۵ ۲۵ سپتامبر ۹۲۷ ۱۳:۲۱:۰۷ ۲۹ خورشیدگرفتگی ۰.۹۵۳۹
-۹۰۷۳-۰۳-۲۱ ۲۱ مارس ۹۲۶ ۱۱:۵۳:۱۹ ۳۴ خورشیدگرفتگی ۰.۹۶۶۸ ۰۳m ۴۷s ۱۳۱ کیلومتر (۸۱ مایل)
-۹۰۷۳-۰۹-۱۵ ۱۵ سپتامبر ۹۲۶ ۰۲:۱۹:۴۸ ۳۹ خورشیدگرفتگی ۰.۹۹۶۸ ۰۰m ۲۱s ۱۲ کیلومتر (۷٫۵ مایل)
-۹۰۷۴-۰۳-۰۹ ۹ مارس ۹۲۵ ۲۰:۰۹:۳۵ ۴۴ خورشیدگرفتگی ۱.۰۱۸۷ ۰۱m ۴۵s ۶۸ کیلومتر (۴۲ مایل)
-۹۰۷۴-۰۹-۰۳ ۳ سپتامبر ۹۲۵ ۰۸:۳۶:۳۰ ۴۹ خورشیدگرفتگی ۰.۹۴۸۰ ۰۵m ۴۴s ۲۰۶ کیلومتر (۱۲۸ مایل)
-۹۰۷۵-۰۲-۲۷ ۲۷ فوریه ۹۲۴ ۱۰:۳۵:۲۵ ۵۴ خورشیدگرفتگی ۰.۹۱۷۶
-۹۰۷۵-۰۸-۲۳ ۲۳ اوت ۹۲۴ ۰۹:۰۲:۱۵ ۵۹ خورشیدگرفتگی ۰.۷۶۰۴
-۹۰۷۶-۰۱-۱۸ ۱۸ ژانویه ۹۲۳ ۱۷:۱۰:۰۲ ۲۶ خورشیدگرفتگی ۱.۰۱۷۶ ۰۱m ۳۱s ۱۴۱ کیلومتر (۸۸ مایل)
-۹۰۷۶-۰۷-۱۳ ۱۳ ژوئیه ۹۲۳ ۲۱:۲۶:۵۸ ۳۱ خورشیدگرفتگی ۰.۹۸۲۲ ۰۱m ۲۷s
-۹۰۷۷-۰۱-۰۸ ۸ ژانویه ۹۲۲ ۰۳:۴۵:۳۲ ۳۶ خورشیدگرفتگی ۰.۹۶۹۹ ۰۳m ۴۰s ۱۱۱ کیلومتر (۶۹ مایل)
-۹۰۷۷-۰۷-۰۳ ۳ ژوئیه ۹۲۲ ۰۹:۲۶:۱۴ ۴۱ خورشیدگرفتگی ۱.۰۵۳۴ ۰۵m ۱۵s ۱۸۰ کیلومتر (۱۱۰ مایل)
-۹۰۷۷-۱۲-۲۸ ۲۸ دسامبر ۹۲۲ ۰۶:۵۳:۴۴ ۴۶ خورشیدگرفتگی ۰.۹۲۳۸ ۰۷m ۳۸s ۳۳۱ کیلومتر (۲۰۶ مایل)
-۹۰۷۸-۰۶-۲۲ ۲۲ ژوئن ۹۲۱ ۰۲:۰۳:۰۱ ۵۱ خورشیدگرفتگی ۱.۰۷۷۲ ۰۵m ۱۷s ۲۹۹ کیلومتر (۱۸۶ مایل)
-۹۰۷۸-۱۲-۱۶ ۱۶ دسامبر ۹۲۱ ۰۵:۵۶:۲۵ ۵۶ خورشیدگرفتگی ۰.۶۶۷۸
-۹۰۷۹-۰۵-۱۳ ۱۳ مه ۹۲۰ ۱۰:۲۸:۴۶ ۲۳ خورشیدگرفتگی ۰.۵۰۵۱
-۹۰۷۹-۰۶-۱۱ ۱۱ ژوئن ۹۲۰ ۱۸:۴۳:۰۶ ۶۱ خورشیدگرفتگی ۰.۴۳۷۶
-۹۰۷۹-۱۱-۰۵ ۵ نوامبر ۹۲۰ ۱۷:۵۴:۵۹ ۲۸ خورشیدگرفتگی ۰.۸۲۷۵
-۹۰۸۰-۰۵-۰۲ ۲ مه ۹۱۹ ۱۹:۱۰:۰۵ ۳۳ خورشیدگرفتگی ۰.۹۷۳۳ ۰۲m ۵۲s ۱۱۱ کیلومتر (۶۹ مایل)
-۹۰۸۰-۱۰-۲۶ ۲۶ اکتبر ۹۱۹ ۰۶:۵۷:۱۴ ۳۸ خورشیدگرفتگی ۱.۰۳۸۹ ۰۳m ۲۱s ۱۳۹ کیلومتر (۸۶ مایل)
-۹۰۸۱-۰۴-۲۱ ۲۱ آوریل ۹۱۸ ۲۱:۰۸:۴۷ ۴۳ خورشیدگرفتگی ۰.۹۴۶۸ ۰۵m ۵۰s ۲۰۰ کیلومتر (۱۲۰ مایل)
-۹۰۸۱-۱۰-۱۵ ۱۵ اکتبر ۹۱۸ ۲۲:۴۵:۱۹ ۴۸ خورشیدگرفتگی ۱.۰۴۴۷ ۰۳m ۳۶s ۱۵۶ کیلومتر (۹۷ مایل)
-۹۰۸۲-۰۴-۰۹ ۹ آوریل ۹۱۷ ۲۲:۱۳:۳۱ ۵۳ خورشیدگرفتگی ۰.۹۵۱۲ ۰۳m ۲۶s ۸۴۱ کیلومتر (۵۲۳ مایل)
-۹۰۸۲-۱۰-۰۴ ۴ اکتبر ۹۱۷ ۱۲:۳۶:۳۴ ۵۸ خورشیدگرفتگی ۰.۹۴۲۲
-۹۰۸۳-۰۲-۲۸ ۲۸ فوریه ۹۱۶ ۱۸:۵۷:۴۰ ۲۵ خورشیدگرفتگی ۱.۰۰۰۴
-۹۰۸۳-۰۸-۲۵ ۲۵ اوت ۹۱۶ ۰۴:۱۴:۵۴ ۳۰ خورشیدگرفتگی ۰.۷۷۹۰
-۹۰۸۴-۰۲-۱۸ ۱۸ فوریه ۹۱۵ ۱۰:۲۱:۱۲ ۳۵ خورشیدگرفتگی ۱.۰۶۱۷ ۰۴m ۵۱s ۲۱۰ کیلومتر (۱۳۰ مایل)
-۹۰۸۴-۰۸-۱۴ ۱۴ اوت ۹۱۵ ۰۴:۱۱:۲۰ ۴۰ خورشیدگرفتگی ۰.۹۳۸۲ ۰۶m ۲۵s ۲۴۸ کیلومتر (۱۵۴ مایل)
-۹۰۸۵-۰۲-۰۸ ۸ فوریه ۹۱۴ ۰۲:۳۱:۵۴ ۴۵ خورشیدگرفتگی ۱.۰۴۱۶ ۰۳m ۵۱s ۱۵۴ کیلومتر (۹۶ مایل)
-۹۰۸۵-۰۸-۰۳ ۳ اوت ۹۱۴ ۰۷:۰۸:۲۴ ۵۰ خورشیدگرفتگی ۰.۹۷۸۶ ۰۲m ۲۹s ۸۱ کیلومتر (۵۰ مایل)
-۹۰۸۶-۰۱-۲۸ ۲۸ ژانویه ۹۱۳ ۱۴:۴۸:۳۳ ۵۵ خورشیدگرفتگی ۰.۶۳۳۶
-۹۰۸۶-۰۶-۲۳ ۲۳ ژوئن ۹۱۳ ۰۹:۲۰:۰۲ ۲۲ خورشیدگرفتگی ۰.۱۰۱۷
-۹۰۸۶-۰۷-۲۲ ۲۲ ژوئیه ۹۱۳ ۱۷:۲۶:۱۱ ۶۰ خورشیدگرفتگی ۰.۸۵۳۰
-۹۰۸۶-۱۲-۱۸ ۱۸ دسامبر ۹۱۳ ۰۱:۲۵:۲۶ ۲۷ خورشیدگرفتگی ۰.۸۷۵۸
-۹۰۸۷-۰۶-۱۳ ۱۳ ژوئن ۹۱۲ ۰۲:۲۸:۳۲ ۳۲ خورشیدگرفتگی ۱.۰۷۳۰ ۰۴m ۲۹s ۳۵۶ کیلومتر (۲۲۱ مایل)
-۹۰۸۷-۱۲-۰۷ ۷ دسامبر ۹۱۲ ۰۰:۳۹:۴۷ ۳۷ خورشیدگرفتگی ۰.۹۲۸۹ ۰۷m ۴۸s ۲۸۶ کیلومتر (۱۷۸ مایل)
-۹۰۸۸-۰۶-۰۲ ۲ ژوئن ۹۱۱ ۱۸:۲۱:۵۲ ۴۲ خورشیدگرفتگی ۱.۰۴۳۵ ۰۴m ۱۶s ۱۴۵ کیلومتر (۹۰ مایل)
-۹۰۸۸-۱۱-۲۶ ۲۶ نوامبر ۹۱۱ ۰۵:۱۳:۰۶ ۴۷ خورشیدگرفتگی ۰.۹۷۷۰ ۰۲m ۴۳s ۸۷ کیلومتر (۵۴ مایل)
-۹۰۸۹-۰۵-۲۳ ۲۳ مه ۹۱۰ ۰۴:۳۷:۵۱ ۵۲ خورشیدگرفتگی ۰.۹۸۱۱ ۰۱m ۵۹s ۱۱۴ کیلومتر (۷۱ مایل)
-۹۰۸۹-۱۱-۱۵ ۱۵ نوامبر ۹۱۰ ۱۶:۵۵:۲۳ ۵۷ خورشیدگرفتگی ۱.۰۰۵۰
-۹۰۹۰-۰۴-۱۱ ۱۱ آوریل ۹۰۹ ۱۶:۴۴:۰۷ ۲۴ خورشیدگرفتگی ۰.۵۲۹۸
-۹۰۹۰-۱۰-۰۵ ۵ اکتبر ۹۰۹ ۲۱:۵۱:۲۸ ۲۹ خورشیدگرفتگی ۰.۹۱۹۴
-۹۰۹۱-۰۳-۳۱ ۳۱ مارس ۹۰۸ ۱۸:۵۱:۳۵ ۳۴ خورشیدگرفتگی ۰.۹۷۱۸ ۰۳m ۰۱s ۱۱۴ کیلومتر (۷۱ مایل)
-۹۰۹۱-۰۹-۲۵ ۲۵ سپتامبر ۹۰۸ ۱۰:۲۵:۰۴ ۳۹ خورشیدگرفتگی ۰.۹۹۰۵ ۰۰m ۵۹s ۳۶ کیلومتر (۲۲ مایل)
-۹۰۹۲-۰۳-۲۱ ۲۱ مارس ۹۰۷ ۰۳:۴۱:۴۴ ۴۴ خورشیدگرفتگی ۱.۰۲۵۴ ۰۲m ۲۶s ۹۰ کیلومتر (۵۶ مایل)
-۹۰۹۲-۰۹-۱۴ ۱۴ سپتامبر ۹۰۷ ۱۶:۰۸:۱۷ ۴۹ خورشیدگرفتگی ۰.۹۴۳۱ ۰۶m ۳۳s ۲۲۴ کیلومتر (۱۳۹ مایل)
-۹۰۹۳-۰۳-۱۰ ۱۰ مارس ۹۰۶ ۱۸:۳۲:۳۵ ۵۴ خورشیدگرفتگی ۱.۰۰۷۲
-۹۰۹۳-۰۹-۰۳ ۳ سپتامبر ۹۰۶ ۱۶:۱۳:۳۹ ۵۹ خورشیدگرفتگی ۰.۸۳۴۵
-۹۰۹۴-۰۱-۳۰ ۳۰ ژانویه ۹۰۵ ۰۱:۳۱:۲۹ ۲۶ خورشیدگرفتگی ۱.۰۱۶۹ ۰۱m ۲۳s ۱۵۴ کیلومتر (۹۶ مایل)
-۹۰۹۴-۰۷-۲۴ ۲۴ ژوئیه ۹۰۵ ۰۴:۳۷:۳۴ ۳۱ خورشیدگرفتگی ۰.۸۹۰۲
-۹۰۹۵-۰۱-۱۸ ۱۸ ژانویه ۹۰۴ ۱۱:۵۲:۴۹ ۳۶ خورشیدگرفتگی ۰.۹۶۹۴ ۰۳m ۴۶s ۱۱۳ کیلومتر (۷۰ مایل)
-۹۰۹۵-۰۷-۱۳ ۱۳ ژوئیه ۹۰۴ ۱۶:۵۳:۴۵ ۴۱ خورشیدگرفتگی ۱.۰۵۳۷ ۰۵m ۲۱s ۱۸۴ کیلومتر (۱۱۴ مایل)
-۹۰۹۶-۰۱-۰۷ ۷ ژانویه ۹۰۳ ۱۴:۴۶:۲۶ ۴۶ خورشیدگرفتگی ۰.۹۲۴۷ ۰۷m ۴۱s ۳۲۴ کیلومتر (۲۰۱ مایل)
-۹۰۹۶-۰۷-۰۳ ۳ ژوئیه ۹۰۳ ۰۹:۳۴:۳۲ ۵۱ خورشیدگرفتگی ۱.۰۷۶۱ ۰۵m ۲۶s ۲۸۱ کیلومتر (۱۷۵ مایل)
-۹۰۹۶-۱۲-۲۷ ۲۷ دسامبر ۹۰۳ ۱۳:۵۴:۳۰ ۵۶ خورشیدگرفتگی ۰.۶۸۵۰
-۹۰۹۷-۰۵-۲۴ ۲۴ مه ۹۰۲ ۱۷:۳۲:۵۸ ۲۳ خورشیدگرفتگی ۰.۳۵۵۶
-۹۰۹۷-۰۶-۲۳ ۲۳ ژوئن ۹۰۲ ۰۲:۰۱:۰۹ ۶۱ خورشیدگرفتگی ۰.۵۶۶۶
-۹۰۹۷-۱۱-۱۷ ۱۷ نوامبر ۹۰۲ ۰۲:۳۲:۰۵ ۲۸ خورشیدگرفتگی ۰.۸۳۳۲
-۹۰۹۸-۰۵-۱۳ ۱۳ مه ۹۰۱ ۰۱:۴۶:۴۴ ۳۳ خورشیدگرفتگی ۰.۹۷۰۳ ۰۳m ۱۶s ۱۳۳ کیلومتر (۸۳ مایل)
-۹۰۹۸-۱۱-۰۵ ۵ نوامبر ۹۰۱ ۱۵:۴۶:۰۵ ۳۸ خورشیدگرفتگی ۱.۰۳۸۹ ۰۳m ۲۶s ۱۴۰ کیلومتر (۸۷ مایل)