فهرست‌های خورشیدگرفتگی‌ها
نمودار یک خورشیدگرفتگی (اندازه‌ها غیرطبیعی‌اند)
شکل هندسی خورشیدگرفتگی
(اندازه‌ها غیرطبیعی‌اند)
سده‌ها

پس از میلاد

خورشیدگرفتگی‌های قابل مشاهده در
چین • بریتانیا • فیلیپین • ایالات متحدهٔ آمریکا • ایران
جستارهای وابسته: فهرست ماه‌گرفتگی‌ها

این فهرست شامل خورشیدگرفتگی‌های سدهٔ ۱۰ میلادی است که در طی سال‌های ۹۰۱ تا ۱۰۰۰ میلادی روی داده‌اند. در این دوره، ۲۲۷ خورشیدگرفتگی رخ داد که ۷۶ مورد آن خورشیدگرفتگی جزئی، ۸۴ مورد خورشیدگرفتگی حلقه‌ای، ۶۶ خورشیدگرفتگی کامل و ۱ مورد نیز از نوع خورشیدگرفتگی مرکب بود.

تاریخ زمان بزرگ‌ترین گرفت ساروس نوع قدر مدت زمان مکان مسیر گرفتگی ناحیهٔ جغرافیایی منبع(ها)
۲۳ ژانویه ۹۰۱ ۰۷:۳۳:۱۶ ۸۴ کامل ۱٫۰۰۴۲ ۰۰ دقیقه ۱۹ ثانیه ۶۷ کیلومتر (۴۲ مایل)
۱۸ ژوئیه ۹۰۱ ۱۲:۳۳:۲۶ ۸۹ حلقه‌ای ۰٫۹۹۳۴ ۰۰ دقیقه ۳۲ ثانیه ۱۱۹ کیلومتر (۷۴ مایل)
۱۲ ژانویه ۹۰۲ ۱۷:۰۰:۲۲ ۹۴ حلقه‌ای ۰٫۹۵۹۷ ۰۵ دقیقه ۰۶ ثانیه ۱۵۳ کیلومتر (۹۵ مایل)
۸ ژوئیه ۹۰۲ ۰۱:۲۸:۵۰ ۹۹ کامل ۱٫۰۶۰۹ ۰۵ دقیقه ۵۶ ثانیه ۲۰۳ کیلومتر (۱۲۶ مایل)
۱ ژانویه ۹۰۳ ۱۹:۰۴:۵۸ ۱۰۴ حلقه‌ای ۰٫۹۲۰۲ ۰۸ دقیقه ۴۵ ثانیه ۳۳۱ کیلومتر (۲۰۶ مایل)
۲۷ ژوئن ۹۰۳ ۱۸:۲۶:۰۲ ۱۰۹ کامل ۱٫۰۷۷۳ ۰۵ دقیقه ۱۸ ثانیه ۳۰۲ کیلومتر (۱۸۸ مایل)
۲۱ دسامبر ۹۰۳ ۱۸:۰۸:۱۱ ۱۱۴ جزئی ۰٫۸۲۹۳
۱۸ مه ۹۰۴ ۰۲:۰۰:۲۱ ۸۱ جزئی ۰٫۵۰۳۱
۱۶ ژوئن ۹۰۴ ۱۰:۴۵:۰۳ ۱۱۹ جزئی ۰٫۳۹۶۴
۱۰ نوامبر ۹۰۴ ۰۷:۵۳:۳۶ ۸۶ جزئی ۰٫۷۲۲۷
۷ مه ۹۰۵ ۰۹:۳۳:۲۲ ۹۱ حلقه‌ای ۰٫۹۶۴۹ ۰۴ دقیقه ۰۷ ثانیه ۱۴۹ کیلومتر (۹۳ مایل)
۳۰ اکتبر ۹۰۵ ۲۱:۴۴:۳۰ ۹۶ کامل ۱٫۰۴۴۹ ۰۳ دقیقه ۵۹ ثانیه ۱۶۴ کیلومتر (۱۰۲ مایل)
۲۶ آوریل ۹۰۶ ۱۰:۵۰:۳۲ ۱۰۱ حلقه‌ای ۰٫۹۴۴۰ ۰۶ دقیقه ۱۵ ثانیه ۲۱۱ کیلومتر (۱۳۱ مایل)
۲۰ اکتبر ۹۰۶ ۱۳:۴۱:۱۶ ۱۰۶ کامل ۱٫۰۴۴۴ ۰۳ دقیقه ۳۷ ثانیه ۱۵۳ کیلومتر (۹۵ مایل)
۱۵ آوریل ۹۰۷ ۱۲:۱۷:۳۵ ۱۱۱ حلقه‌ای ۰٫۹۵۵۰ ۰۳ دقیقه ۰۴ ثانیه ۵۵۷ کیلومتر (۳۴۶ مایل)
۱۰ اکتبر ۹۰۷ ۰۳:۰۰:۳۷ ۱۱۶ حلقه‌ای ۰٫۹۸۶۹ ۰۰ دقیقه ۴۷ ثانیه ۲۹۱ کیلومتر (۱۸۱ مایل)
۵ مارس ۹۰۸ ۰۹:۵۶:۱۴ ۸۳ جزئی ۰٫۹۴۶۵
۲۹ اوت ۹۰۸ ۱۷:۴۵:۲۴ ۸۸ جزئی ۰٫۷۲۱۴
۲۳ فوریه ۹۰۹ ۰۱:۳۵:۰۴ ۹۳ کامل ۱٫۰۵۸۷ ۰۴ دقیقه ۳۶ ثانیه ۲۰۳ کیلومتر (۱۲۶ مایل)
۱۸ اوت ۹۰۹ ۱۷:۴۸:۲۸ ۹۸ حلقه‌ای ۰٫۹۴۴۲ ۰۵ دقیقه ۴۴ ثانیه ۲۲۴ کیلومتر (۱۳۹ مایل)
۱۲ فوریه ۹۱۰ ۱۷:۱۹:۴۲ ۱۰۳ کامل ۱٫۰۳۲۵ ۰۲ دقیقه ۵۶ ثانیه ۱۱۸ کیلومتر (۷۳ مایل)
۷ اوت ۹۱۰ ۲۱:۴۸:۴۹ ۱۰۸ حلقه‌ای ۰٫۹۸۹۱ ۰۱ دقیقه ۱۰ ثانیه ۴۱ کیلومتر (۲۵ مایل)
۲ فوریه ۹۱۱ ۰۴:۳۲:۵۴ ۱۱۳ جزئی ۰٫۷۲۷۹
۲۹ ژوئن ۹۱۱ ۰۱:۳۴:۵۴ ۸۰ جزئی ۰٫۱۳۴۰
۲۸ ژوئیه ۹۱۱ ۰۹:۱۲:۲۳ ۱۱۸ جزئی ۰٫۸۶۴۰
۲۳ دسامبر ۹۱۱ ۱۳:۲۶:۳۷ ۸۵ جزئی ۰٫۷۱۴۶
۱۷ ژوئن ۹۱۲ ۱۸:۵۰:۲۵ ۹۰ کامل ۱٫۰۷۰۸ ۰۴ دقیقه ۲۱ ثانیه ۳۴۰ کیلومتر (۲۱۰ مایل)
۱۱ دسامبر ۹۱۲ ۱۳:۰۶:۲۳ ۹۵ حلقه‌ای ۰٫۹۳۴۱ ۰۶ دقیقه ۳۸ ثانیه ۲۷۶ کیلومتر (۱۷۱ مایل)
۷ ژوئن ۹۱۳ ۱۰:۰۹:۵۷ ۱۰۰ کامل ۱٫۰۳۵۴ ۰۳ دقیقه ۳۳ ثانیه ۱۱۹ کیلومتر (۷۴ مایل)
۳۰ نوامبر ۹۱۳ ۱۸:۵۰:۰۱ ۱۰۵ حلقه‌ای ۰٫۹۸۷۰ ۰۱ دقیقه ۳۰ ثانیه ۴۸ کیلومتر (۳۰ مایل)
۲۷ مه ۹۱۴ ۱۹:۲۴:۰۲ ۱۱۰ حلقه‌ای ۰٫۹۷۲۸ ۰۳ دقیقه ۰۰ ثانیه ۱۷۱ کیلومتر (۱۰۶ مایل)
۲۰ نوامبر ۹۱۴ ۰۷:۲۶:۳۹ ۱۱۵ کامل ۱٫۰۲۵۸ ۰۲ دقیقه ۰۴ ثانیه ۲۲۹ کیلومتر (۱۴۲ مایل)
۱۷ آوریل ۹۱۵ ۰۶:۲۱:۰۱ ۸۲ جزئی ۰٫۵۰۲۹
۱۱ اکتبر ۹۱۵ ۱۲:۴۸:۲۵ ۸۷ جزئی ۰٫۸۱۷۴
۵ آوریل ۹۱۶ ۰۹:۰۶:۴۱ ۹۲ حلقه‌ای ۰٫۹۷۵۳ ۰۲ دقیقه ۲۸ ثانیه ۱۰۱ کیلومتر (۶۳ مایل)
۳۰ سپتامبر ۹۱۶ ۰۰:۴۰:۱۰ ۹۷ حلقه‌ای ۰٫۹۸۵۵ ۰۱ دقیقه ۲۷ ثانیه ۵۶ کیلومتر (۳۵ مایل)
۲۵ مارس ۹۱۷ ۱۸:۴۹:۵۲ ۱۰۲ کامل ۱٫۰۲۹۶ ۰۲ دقیقه ۵۳ ثانیه ۱۰۴ کیلومتر (۶۵ مایل)
۱۹ سپتامبر ۹۱۷ ۰۵:۳۰:۳۲ ۱۰۷ حلقه‌ای ۰٫۹۴۱۹ ۰۷ دقیقه ۰۶ ثانیه ۲۲۵ کیلومتر (۱۴۰ مایل)
۱۵ مارس ۹۱۸ ۱۰:۰۳:۲۷ ۱۱۲ کامل ۱٫۰۴۸۹ ۰۲ دقیقه ۵۳ ثانیه ۷۳۷ کیلومتر (۴۵۸ مایل)
۸ سپتامبر ۹۱۸ ۰۵:۲۷:۳۳ ۱۱۷ جزئی ۰٫۹۰۱۲
۳ فوریه ۹۱۹ ۱۶:۰۰:۵۳ ۸۴ کامل ۱٫۰۰۲۰ ۰۰ دقیقه ۰۹ ثانیه ۶۲ کیلومتر (۳۹ مایل)
۲۹ ژوئیه ۹۱۹ ۱۹:۴۴:۰۵ ۸۹ جزئی ۰٫۹۱۱۲
۲۴ ژانویه ۹۲۰ ۰۱:۱۱:۱۴ ۹۴ حلقه‌ای ۰٫۹۵۸۷ ۰۵ دقیقه ۱۲ ثانیه ۱۵۸ کیلومتر (۹۸ مایل)
۱۸ ژوئیه ۹۲۰ ۰۸:۵۶:۴۳ ۹۹ کامل ۱٫۰۶۱۵ ۰۵ دقیقه ۵۹ ثانیه ۲۰۹ کیلومتر (۱۳۰ مایل)
۱۲ ژانویه ۹۲۱ ۰۳:۰۲:۲۶ ۱۰۴ حلقه‌ای ۰٫۹۲۰۷ ۰۸ دقیقه ۵۱ ثانیه ۳۲۷ کیلومتر (۲۰۳ مایل)
۸ ژوئیه ۹۲۱ ۰۱:۵۵:۰۳ ۱۰۹ کامل ۱٫۰۷۶۵ ۰۵ دقیقه ۳۲ ثانیه ۲۸۴ کیلومتر (۱۷۶ مایل)
۱ ژانویه ۹۲۲ ۰۲:۱۲:۵۶ ۱۱۴ جزئی ۰٫۸۴۴۷
۲۹ مه ۹۲۲ ۰۹:۰۵:۲۳ ۸۱ جزئی ۰٫۳۵۷۰
۲۷ ژوئن ۹۲۲ ۱۸:۰۰:۲۷ ۱۱۹ جزئی ۰٫۵۲۷۷
۲۱ نوامبر ۹۲۲ ۱۶:۲۹:۲۴ ۸۶ جزئی ۰٫۷۱۸۵
۱۸ مه ۹۲۳ ۱۶:۱۳:۳۱ ۹۱ حلقه‌ای ۰٫۹۶۲۹ ۰۴ دقیقه ۲۸ ثانیه ۱۷۰ کیلومتر (۱۱۰ مایل)
۱۱ نوامبر ۹۲۳ ۰۶:۲۹:۰۲ ۹۶ کامل ۱٫۰۴۴۰ ۰۴ دقیقه ۰۱ ثانیه ۱۶۲ کیلومتر (۱۰۱ مایل)
۶ مه ۹۲۴ ۱۷:۲۲:۴۱ ۱۰۱ حلقه‌ای ۰٫۹۴۶۲ ۰۶ دقیقه ۱۲ ثانیه ۲۰۰ کیلومتر (۱۲۰ مایل)
۳۰ اکتبر ۹۲۴ ۲۲:۱۷:۳۲ ۱۰۶ کامل ۱٫۰۴۰۵ ۰۳ دقیقه ۲۰ ثانیه ۱۳۹ کیلومتر (۸۶ مایل)
۲۵ آوریل ۹۲۵ ۱۹:۱۱:۲۴ ۱۱۱ حلقه‌ای ۰٫۹۶۲۸ ۰۲ دقیقه ۴۰ ثانیه ۲۸۵ کیلومتر (۱۷۷ مایل)
۲۰ اکتبر ۹۲۵ ۱۱:۱۴:۰۰ ۱۱۶ حلقه‌ای ۰٫۹۸۲۷ ۰۱ دقیقه ۰۳ ثانیه ۲۵۰ کیلومتر (۱۶۰ مایل)
۱۶ مارس ۹۲۶ ۱۷:۵۵:۳۳ ۸۳ جزئی ۰٫۸۷۸۵
۱۰ سپتامبر ۹۲۶ ۰۰:۵۲:۰۸ ۸۸ جزئی ۰٫۶۲۹۳
۶ مارس ۹۲۷ ۰۹:۵۲:۲۷ ۹۳ کامل ۱٫۰۶۱۷ ۰۴ دقیقه ۵۰ ثانیه ۲۱۴ کیلومتر (۱۳۳ مایل)
۳۰ اوت ۹۲۷ ۰۰:۴۷:۳۳ ۹۸ حلقه‌ای ۰٫۹۴۲۵ ۰۵ دقیقه ۵۱ ثانیه ۲۳۸ کیلومتر (۱۴۸ مایل)
۲۴ فوریه ۹۲۸ ۰۱:۳۸:۲۶ ۱۰۳ کامل ۱٫۰۳۳۱ ۰۲ دقیقه ۵۵ ثانیه ۱۱۹ کیلومتر (۷۴ مایل)
۱۸ اوت ۹۲۸ ۰۵:۰۴:۳۲ ۱۰۸ حلقه‌ای ۰٫۹۹۰۲ ۰۱ دقیقه ۰۱ ثانیه ۳۶ کیلومتر (۲۲ مایل)
۱۲ فوریه ۹۲۹ ۱۲:۳۸:۴۰ ۱۱۳ جزئی ۰٫۷۵۹۰
۹ ژوئیه ۹۲۹ ۰۹:۰۲:۰۳ ۸۰ جزئی ۰٫۰۰۴۹
۷ اوت ۹۲۹ ۱۶:۴۵:۰۸ ۱۱۸ جزئی ۰٫۹۸۸۰
۲ ژانویه ۹۳۰ ۲۱:۲۶:۰۳ ۸۵ جزئی ۰٫۷۰۱۰
۲۹ ژوئن ۹۳۰ ۰۲:۱۷:۱۹ ۹۰ کامل ۱٫۰۶۷۱ ۰۳ دقیقه ۵۵ ثانیه ۳۷۲ کیلومتر (۲۳۱ مایل)
۲۲ دسامبر ۹۳۰ ۲۱:۱۷:۳۶ ۹۵ حلقه‌ای ۰٫۹۳۶۴ ۰۶ دقیقه ۱۷ ثانیه ۲۶۶ کیلومتر (۱۶۵ مایل)
۱۸ ژوئن ۹۳۱ ۱۷:۱۹:۴۸ ۱۰۰ کامل ۱٫۰۳۱۸ ۰۳ دقیقه ۰۶ ثانیه ۱۰۸ کیلومتر (۶۷ مایل)
۱۲ دسامبر ۹۳۱ ۰۳:۲۴:۵۳ ۱۰۵ حلقه‌ای ۰٫۹۸۹۶ ۰۱ دقیقه ۱۱ ثانیه ۳۸ کیلومتر (۲۴ مایل)
۷ ژوئن ۹۳۲ ۰۲:۰۵:۴۶ ۱۱۰ حلقه‌ای ۰٫۹۷۱۹ ۰۳ دقیقه ۱۹ ثانیه ۱۵۰ کیلومتر (۹۳ مایل)
۳۰ نوامبر ۹۳۲ ۱۶:۱۵:۳۴ ۱۱۵ کامل ۱٫۰۲۶۷ ۰۲ دقیقه ۱۲ ثانیه ۲۳۰ کیلومتر (۱۴۰ مایل)
۲۷ آوریل ۹۳۳ ۱۳:۰۰:۲۵ ۸۲ جزئی ۰٫۳۸۰۳
۲۷ مه ۹۳۳ ۰۴:۱۰:۴۱ ۱۲۰ جزئی ۰٫۰۶۳۰
۲۱ اکتبر ۹۳۳ ۲۱:۱۶:۰۵ ۸۷ جزئی ۰٫۷۷۹۳
۱۶ آوریل ۹۳۴ ۱۶:۱۳:۲۰ ۹۲ حلقه‌ای ۰٫۹۸۰۴ ۰۱ دقیقه ۵۰ ثانیه ۸۳ کیلومتر (۵۲ مایل)
۱۱ اکتبر ۹۳۴ ۰۸:۴۰:۲۵ ۹۷ حلقه‌ای ۰٫۹۷۹۴ ۰۲ دقیقه ۰۱ ثانیه ۸۲ کیلومتر (۵۱ مایل)
۶ آوریل ۹۳۵ ۰۲:۳۰:۳۰ ۱۰۲ کامل ۱٫۰۳۵۸ ۰۳ دقیقه ۳۲ ثانیه ۱۲۳ کیلومتر (۷۶ مایل)
۳۰ سپتامبر ۹۳۵ ۱۲:۵۸:۰۲ ۱۰۷ حلقه‌ای ۰٫۹۳۷۵ ۰۷ دقیقه ۵۷ ثانیه ۲۴۱ کیلومتر (۱۵۰ مایل)
۲۵ مارس ۹۳۶ ۱۸:۰۴:۴۹ ۱۱۲ کامل ۱٫۰۵۵۵ ۰۳ دقیقه ۳۷ ثانیه ۴۹۶ کیلومتر (۳۰۸ مایل)
۱۸ سپتامبر ۹۳۶ ۱۲:۴۰:۵۹ ۱۱۷ حلقه‌ای ۰٫۹۲۱۵ ۰۵ دقیقه ۵۹ ثانیه
۱۴ فوریه ۹۳۷ ۰۰:۲۱:۱۸ ۸۴ جزئی ۰٫۹۶۸۶
۹ اوت ۹۳۷ ۰۳:۰۰:۵۷ ۸۹ جزئی ۰٫۸۰۱۳
۳ فوریه ۹۳۸ ۰۹:۱۶:۰۴ ۹۴ حلقه‌ای ۰٫۹۵۸۳ ۰۵ دقیقه ۱۱ ثانیه ۱۶۰ کیلومتر (۹۹ مایل)
۲۹ ژوئیه ۹۳۸ ۱۶:۲۹:۲۹ ۹۹ کامل ۱٫۰۶۱۴ ۰۵ دقیقه ۵۵ ثانیه ۲۱۲ کیلومتر (۱۳۲ مایل)
۲۳ ژانویه ۹۳۹ ۱۰:۵۴:۴۳ ۱۰۴ حلقه‌ای ۰٫۹۲۱۹ ۰۸ دقیقه ۵۶ ثانیه ۳۱۹ کیلومتر (۱۹۸ مایل)
۱۹ ژوئیه ۹۳۹ ۰۹:۲۷:۵۶ ۱۰۹ کامل ۱٫۰۷۴۸ ۰۵ دقیقه ۴۲ ثانیه ۲۶۷ کیلومتر (۱۶۶ مایل)
۱۲ ژانویه ۹۴۰ ۱۰:۱۶:۱۱ ۱۱۴ جزئی ۰٫۸۶۳۱
۸ ژوئن ۹۴۰ ۱۶:۰۷:۴۱ ۸۱ جزئی ۰٫۲۰۹۶
۸ ژوئیه ۹۴۰ ۰۱:۱۶:۲۳ ۱۱۹ جزئی ۰٫۶۵۶۴
۲ دسامبر ۹۴۰ ۰۱:۰۹:۰۴ ۸۶ جزئی ۰٫۷۱۸۵
۲۸ مه ۹۴۱ ۲۲:۴۹:۳۳ ۹۱ حلقه‌ای ۰٫۹۶۰۳ ۰۴ دقیقه ۴۹ ثانیه ۲۰۳ کیلومتر (۱۲۶ مایل)
۲۱ نوامبر ۹۴۱ ۱۵:۱۷:۲۶ ۹۶ کامل ۱٫۰۴۳۶ ۰۴ دقیقه ۰۵ ثانیه ۱۶۲ کیلومتر (۱۰۱ مایل)
۱۷ مه ۹۴۲ ۲۳:۵۰:۳۱ ۱۰۱ حلقه‌ای ۰٫۹۴۸۱ ۰۶ دقیقه ۱۵ ثانیه ۱۹۱ کیلومتر (۱۱۹ مایل)
۱۱ نوامبر ۹۴۲ ۰۶:۵۸:۴۷ ۱۰۶ کامل ۱٫۰۳۷۰ ۰۳ دقیقه ۰۵ ثانیه ۱۲۷ کیلومتر (۷۹ مایل)
۷ مه ۹۴۳ ۰۲:۰۲:۳۸ ۱۱۱ حلقه‌ای ۰٫۹۶۹۳ ۰۲ دقیقه ۱۷ ثانیه ۱۸۵ کیلومتر (۱۱۵ مایل)
۳۱ اکتبر ۹۴۳ ۱۹:۳۲:۰۸ ۱۱۶ حلقه‌ای ۰٫۹۷۸۳ ۰۱ دقیقه ۱۹ ثانیه ۲۶۵ کیلومتر (۱۶۵ مایل)
۲۷ مارس ۹۴۴ ۰۱:۴۸:۳۹ ۸۳ جزئی ۰٫۷۹۸۶
۲۵ آوریل ۹۴۴ ۱۰:۵۶:۱۳ ۱۲۱ جزئی ۰٫۰۶۶۶
۲۰ سپتامبر ۹۴۴ ۰۸:۰۷:۱۸ ۸۸ جزئی ۰٫۵۵۰۵
۱۶ مارس ۹۴۵ ۱۸:۰۰:۵۸ ۹۳ کامل ۱٫۰۶۴۴ ۰۵ دقیقه ۰۵ ثانیه ۲۲۷ کیلومتر (۱۴۱ مایل)
۹ سپتامبر ۹۴۵ ۰۷:۵۶:۵۷ ۹۸ حلقه‌ای ۰٫۹۴۰۷ ۰۶ دقیقه ۰۳ ثانیه ۲۵۳ کیلومتر (۱۵۷ مایل)
۶ مارس ۹۴۶ ۰۹:۴۶:۵۸ ۱۰۳ کامل ۱٫۰۳۳۸ ۰۲ دقیقه ۵۶ ثانیه ۱۲۰ کیلومتر (۷۵ مایل)
۲۹ اوت ۹۴۶ ۱۲:۳۱:۰۰ ۱۰۸ حلقه‌ای ۰٫۹۹۰۹ ۰۰ دقیقه ۵۵ ثانیه ۳۳ کیلومتر (۲۱ مایل)
۲۳ فوریه ۹۴۷ ۲۰:۳۳:۱۲ ۱۱۳ جزئی ۰٫۸۰۴۹
۱۹ اوت ۹۴۷ ۰۰:۲۶:۵۳ ۱۱۸ کامل ۱٫۰۳۵۷ ۰۲ دقیقه ۲۹ ثانیه ۳۹۳ کیلومتر (۲۴۴ مایل)
۱۴ ژانویه ۹۴۸ ۰۵:۲۲:۰۲ ۸۵ جزئی ۰٫۶۸۲۴
۹ ژوئیه ۹۴۸ ۰۹:۴۴:۳۷ ۹۰ کامل ۱٫۰۶۲۱ ۰۳ دقیقه ۲۷ ثانیه ۴۳۱ کیلومتر (۲۶۸ مایل)
۲ ژانویه ۹۴۹ ۰۵:۲۹:۲۶ ۹۵ حلقه‌ای ۰٫۹۳۹۴ ۰۵ دقیقه ۵۴ ثانیه ۲۵۳ کیلومتر (۱۵۷ مایل)
۲۹ ژوئن ۹۴۹ ۰۰:۲۶:۵۲ ۱۰۰ کامل ۱٫۰۲۷۴ ۰۲ دقیقه ۳۶ ثانیه ۹۴ کیلومتر (۵۸ مایل)
۲۲ دسامبر ۹۴۹ ۱۲:۰۱:۳۰ ۱۰۵ حلقه‌ای ۰٫۹۹۲۹ ۰۰ دقیقه ۴۸ ثانیه ۲۶ کیلومتر (۱۶ مایل)
۱۸ ژوئن ۹۵۰ ۰۸:۴۳:۴۱ ۱۱۰ حلقه‌ای ۰٫۹۷۰۳ ۰۳ دقیقه ۴۰ ثانیه ۱۴۲ کیلومتر (۸۸ مایل)
۱۲ دسامبر ۹۵۰ ۰۱:۰۷:۱۴ ۱۱۵ کامل ۱٫۰۲۸۱ ۰۲ دقیقه ۱۹ ثانیه ۲۳۷ کیلومتر (۱۴۷ مایل)
۸ مه ۹۵۱ ۱۹:۳۵:۳۰ ۸۲ جزئی ۰٫۲۵۱۴
۷ ژوئن ۹۵۱ ۱۰:۳۳:۳۶ ۱۲۰ جزئی ۰٫۲۰۷۳
۲ نوامبر ۹۵۱ ۰۵:۴۸:۴۵ ۸۷ جزئی ۰٫۷۴۹۶
۲۶ آوریل ۹۵۲ ۲۳:۱۷:۲۲ ۹۲ حلقه‌ای ۰٫۹۸۵۱ ۰۱ دقیقه ۱۷ ثانیه ۶۷ کیلومتر (۴۲ مایل)
۲۱ اکتبر ۹۵۲ ۱۶:۴۶:۰۴ ۹۷ حلقه‌ای ۰٫۹۷۳۶ ۰۲ دقیقه ۳۲ ثانیه ۱۰۷ کیلومتر (۶۶ مایل)
۱۶ آوریل ۹۵۳ ۱۰:۰۵:۴۸ ۱۰۲ کامل ۱٫۰۴۱۸ ۰۴ دقیقه ۰۷ ثانیه ۱۴۲ کیلومتر (۸۸ مایل)
۱۰ اکتبر ۹۵۳ ۲۰:۳۲:۴۷ ۱۰۷ حلقه‌ای ۰٫۹۳۳۳ ۰۸ دقیقه ۴۶ ثانیه ۲۵۶ کیلومتر (۱۵۹ مایل)
۶ آوریل ۹۵۴ ۰۱:۵۹:۱۵ ۱۱۲ کامل ۱٫۰۶۱۱ ۰۴ دقیقه ۲۰ ثانیه ۴۱۷ کیلومتر (۲۵۹ مایل)
۲۹ سپتامبر ۹۵۴ ۲۰:۰۴:۲۱ ۱۱۷ حلقه‌ای ۰٫۹۲۲۰ ۰۶ دقیقه ۴۷ ثانیه ۹۱۲ کیلومتر (۵۶۷ مایل)
۲۵ فوریه ۹۵۵ ۰۸:۳۲:۱۳ ۸۴ جزئی ۰٫۹۱۲۷
۲۰ اوت ۹۵۵ ۱۰:۲۷:۵۶ ۸۹ جزئی ۰٫۷۰۴۷
۱۴ فوریه ۹۵۶ ۱۷:۱۱:۴۵ ۹۴ حلقه‌ای ۰٫۹۵۸۰ ۰۵ دقیقه ۰۶ ثانیه ۱۶۳ کیلومتر (۱۰۱ مایل)
۹ اوت ۹۵۶ ۰۰:۰۸:۲۶ ۹۹ کامل ۱٫۰۶۰۷ ۰۵ دقیقه ۴۳ ثانیه ۲۱۵ کیلومتر (۱۳۴ مایل)
۲ فوریه ۹۵۷ ۱۸:۳۹:۴۵ ۱۰۴ حلقه‌ای ۰٫۹۲۳۶ ۰۸ دقیقه ۵۷ ثانیه ۳۰۸ کیلومتر (۱۹۱ مایل)
۲۹ ژوئیه ۹۵۷ ۱۷:۰۴:۳۵ ۱۰۹ کامل ۱٫۰۷۲۳ ۰۵ دقیقه ۴۶ ثانیه ۲۵۱ کیلومتر (۱۵۶ مایل)
۲۲ ژانویه ۹۵۸ ۱۸:۱۳:۳۲ ۱۱۴ جزئی ۰٫۸۹۱۱
۱۹ ژوئن ۹۵۸ ۲۳:۰۶:۵۴ ۸۱ جزئی ۰٫۰۶۱۲
۱۹ ژوئیه ۹۵۸ ۰۸:۳۴:۱۸ ۱۱۹ جزئی ۰٫۷۷۹۷
۱۳ دسامبر ۹۵۸ ۰۹:۵۰:۵۲ ۸۶ جزئی ۰٫۷۲۰۶
۹ ژوئن ۹۵۹ ۰۵:۲۲:۰۳ ۹۱ حلقه‌ای ۰٫۹۵۶۹ ۰۵ دقیقه ۰۶ ثانیه ۲۵۹ کیلومتر (۱۶۱ مایل)
۳ دسامبر ۹۵۹ ۰۰:۰۸:۴۵ ۹۶ کامل ۱٫۰۴۳۵ ۰۴ دقیقه ۱۰ ثانیه ۱۶۲ کیلومتر (۱۰۱ مایل)
۲۸ مه ۹۶۰ ۰۶:۱۵:۲۱ ۱۰۱ حلقه‌ای ۰٫۹۴۹۷ ۰۶ دقیقه ۲۱ ثانیه ۱۸۵ کیلومتر (۱۱۵ مایل)
۲۱ نوامبر ۹۶۰ ۱۵:۴۴:۴۲ ۱۰۶ کامل ۱٫۰۳۳۸ ۰۲ دقیقه ۵۲ ثانیه ۱۱۷ کیلومتر (۷۳ مایل)
۱۷ مه ۹۶۱ ۰۸:۴۸:۵۳ ۱۱۱ حلقه‌ای ۰٫۹۷۵۳ ۰۱ دقیقه ۵۴ ثانیه ۱۲۸ کیلومتر (۸۰ مایل)
۱۱ نوامبر ۹۶۱ ۰۳:۵۶:۱۶ ۱۱۶ حلقه‌ای ۰٫۹۷۳۹ ۰۱ دقیقه ۳۵ ثانیه ۲۹۸ کیلومتر (۱۸۵ مایل)
۷ آوریل ۹۶۲ ۰۹:۳۴:۴۹ ۸۳ جزئی ۰٫۷۰۶۵
۶ مه ۹۶۲ ۱۸:۱۵:۲۳ ۱۲۱ جزئی ۰٫۱۹۶۵
۱ اکتبر ۹۶۲ ۱۵:۳۱:۳۰ ۸۸ جزئی ۰٫۴۸۵۳
۲۸ مارس ۹۶۳ ۰۲:۰۲:۳۲ ۹۳ کامل ۱٫۰۶۶۸ ۰۵ دقیقه ۲۰ ثانیه ۲۴۰ کیلومتر (۱۵۰ مایل)
۲۰ سپتامبر ۹۶۳ ۱۵:۱۶:۲۹ ۹۸ حلقه‌ای ۰٫۹۳۹۱ ۰۶ دقیقه ۱۸ ثانیه ۲۶۹ کیلومتر (۱۶۷ مایل)
۱۶ مارس ۹۶۴ ۱۷:۴۸:۱۹ ۱۰۳ کامل ۱٫۰۳۴۴ ۰۲ دقیقه ۵۷ ثانیه ۱۲۰ کیلومتر (۷۵ مایل)
۸ سپتامبر ۹۶۴ ۲۰:۰۵:۲۲ ۱۰۸ حلقه‌ای ۰٫۹۹۱۴ ۰۰ دقیقه ۵۱ ثانیه ۳۱ کیلومتر (۱۹ مایل)
۶ مارس ۹۶۵ ۰۴:۱۹:۵۹ ۱۱۳ جزئی ۰٫۸۶۰۷
۲۹ اوت ۹۶۵ ۰۸:۱۵:۵۱ ۱۱۸ کامل ۱٫۰۳۷۷ ۰۲ دقیقه ۴۱ ثانیه ۲۸۳ کیلومتر (۱۷۶ مایل)
۲۴ ژانویه ۹۶۶ ۱۳:۱۱:۵۰ ۸۵ جزئی ۰٫۶۵۵۹
۲۰ ژوئیه ۹۶۶ ۱۷:۱۵:۲۲ ۹۰ کامل ۱٫۰۵۵۶ ۰۲ دقیقه ۵۵ ثانیه ۵۹۷ کیلومتر (۳۷۱ مایل)
۱۳ ژانویه ۹۶۷ ۱۳:۳۷:۱۹ ۹۵ حلقه‌ای ۰٫۹۴۳۰ ۰۵ دقیقه ۲۸ ثانیه ۲۳۸ کیلومتر (۱۴۸ مایل)
۱۰ ژوئیه ۹۶۷ ۰۷:۳۶:۰۸ ۱۰۰ کامل ۱٫۰۲۲۵ ۰۲ دقیقه ۰۴ ثانیه ۷۹ کیلومتر (۴۹ مایل)
۲ ژانویه ۹۶۸ ۲۰:۳۵:۳۷ ۱۰۵ حلقه‌ای ۰٫۹۹۶۷ ۰۰ دقیقه ۲۱ ثانیه ۱۲ کیلومتر (۷٫۵ مایل)
۲۸ ژوئن ۹۶۸ ۱۵:۲۲:۱۱ ۱۱۰ حلقه‌ای ۰٫۹۶۸۰ ۰۴ دقیقه ۰۱ ثانیه ۱۴۰ کیلومتر (۸۷ مایل)
۲۲ دسامبر ۹۶۸ ۰۹:۵۸:۱۷ ۱۱۵ کامل ۱٫۰۳۰۰ ۰۲ دقیقه ۲۸ ثانیه ۲۴۶ کیلومتر (۱۵۳ مایل)
۱۹ مه ۹۶۹ ۰۲:۰۵:۰۷ ۸۲ جزئی ۰٫۱۱۴۵
۱۷ ژوئن ۹۶۹ ۱۶:۵۴:۲۶ ۱۲۰ جزئی ۰٫۳۵۵۸
۱۲ نوامبر ۹۶۹ ۱۴:۲۶:۵۴ ۸۷ جزئی ۰٫۷۲۹۱
۸ مه ۹۷۰ ۰۶:۱۵:۵۶ ۹۲ حلقه‌ای ۰٫۹۸۹۲ ۰۰ دقیقه ۵۱ ثانیه ۵۲ کیلومتر (۳۲ مایل)
۲ نوامبر ۹۷۰ ۰۰:۵۸:۱۷ ۹۷ حلقه‌ای ۰٫۹۶۸۴ ۰۲ دقیقه ۵۹ ثانیه ۱۳۰ کیلومتر (۸۱ مایل)
۲۷ آوریل ۹۷۱ ۱۷:۳۵:۲۵ ۱۰۲ کامل ۱٫۰۴۷۳ ۰۴ دقیقه ۳۸ ثانیه ۱۵۸ کیلومتر (۹۸ مایل)
۲۲ اکتبر ۹۷۱ ۰۴:۱۶:۱۵ ۱۰۷ حلقه‌ای ۰٫۹۲۹۵ ۰۹ دقیقه ۳۲ ثانیه ۲۷۰ کیلومتر (۱۷۰ مایل)
۱۶ آوریل ۹۷۲ ۰۹:۴۶:۴۶ ۱۱۲ کامل ۱٫۰۶۶۰ ۰۵ دقیقه ۰۴ ثانیه ۳۷۶ کیلومتر (۲۳۴ مایل)
۱۰ اکتبر ۹۷۲ ۰۳:۳۶:۵۰ ۱۱۷ حلقه‌ای ۰٫۹۲۱۶ ۰۷ دقیقه ۳۱ ثانیه ۷۲۴ کیلومتر (۴۵۰ مایل)
۷ مارس ۹۷۳ ۱۶:۳۴:۵۵ ۸۴ جزئی ۰٫۸۴۵۷
۳۰ اوت ۹۷۳ ۱۸:۰۳:۱۳ ۸۹ جزئی ۰٫۶۱۹۱
۲۵ فوریه ۹۷۴ ۰۰:۵۷:۵۱ ۹۴ حلقه‌ای ۰٫۹۵۸۰ ۰۴ دقیقه ۵۸ ثانیه ۱۶۵ کیلومتر (۱۰۳ مایل)
۲۰ اوت ۹۷۴ ۰۷:۵۴:۳۸ ۹۹ کامل ۱٫۰۵۹۴ ۰۵ دقیقه ۲۵ ثانیه ۲۱۶ کیلومتر (۱۳۴ مایل)
۱۴ فوریه ۹۷۵ ۰۲:۱۷:۴۲ ۱۰۴ حلقه‌ای ۰٫۹۲۵۸ ۰۸ دقیقه ۵۶ ثانیه ۲۹۶ کیلومتر (۱۸۴ مایل)
۱۰ اوت ۹۷۵ ۰۰:۴۶:۰۷ ۱۰۹ کامل ۱٫۰۶۹۲ ۰۵ دقیقه ۴۵ ثانیه ۲۳۶ کیلومتر (۱۴۷ مایل)
۳ فوریه ۹۷۶ ۰۲:۰۶:۴۴ ۱۱۴ حلقه‌ای ۰٫۹۲۶۲
۲۹ ژوئیه ۹۷۶ ۱۵:۵۵:۲۰ ۱۱۹ جزئی ۰٫۸۹۵۷
۲۳ دسامبر ۹۷۶ ۱۸:۳۳:۱۷ ۸۶ جزئی ۰٫۷۲۲۴
۱۹ ژوئن ۹۷۷ ۱۱:۵۲:۱۲ ۹۱ حلقه‌ای ۰٫۹۵۲۶ ۰۵ دقیقه ۱۶ ثانیه ۳۷۳ کیلومتر (۲۳۲ مایل)
۱۳ دسامبر ۹۷۷ ۰۹:۰۱:۴۱ ۹۶ کامل ۱٫۰۴۳۹ ۰۴ دقیقه ۱۶ ثانیه ۱۶۴ کیلومتر (۱۰۲ مایل)
۸ ژوئن ۹۷۸ ۱۲:۳۹:۲۴ ۱۰۱ حلقه‌ای ۰٫۹۵۰۷ ۰۶ دقیقه ۳۰ ثانیه ۱۸۲ کیلومتر (۱۱۳ مایل)
۳ دسامبر ۹۷۸ ۰۰:۳۱:۵۱ ۱۰۶ کامل ۱٫۰۳۱۱ ۰۲ دقیقه ۴۱ ثانیه ۱۰۸ کیلومتر (۶۷ مایل)
۲۸ مه ۹۷۹ ۱۵:۳۵:۳۵ ۱۱۱ حلقه‌ای ۰٫۹۸۰۶ ۰۱ دقیقه ۳۴ ثانیه ۹۰ کیلومتر (۵۶ مایل)
۲۲ نوامبر ۹۷۹ ۱۲:۲۳:۳۱ ۱۱۶ حلقه‌ای ۰٫۹۶۹۹ ۰۱ دقیقه ۴۹ ثانیه ۳۳۵ کیلومتر (۲۰۸ مایل)
۱۷ آوریل ۹۸۰ ۱۷:۱۵:۱۷ ۸۳ جزئی ۰٫۶۰۳۳
۱۷ مه ۹۸۰ ۰۱:۳۲:۰۳ ۱۲۱ جزئی ۰٫۳۳۳۸
۱۱ اکتبر ۹۸۰ ۲۳:۰۳:۲۲ ۸۸ جزئی ۰٫۴۳۱۷
۷ آوریل ۹۸۱ ۰۹:۵۵:۴۶ ۹۳ کامل ۱٫۰۶۸۷ ۰۵ دقیقه ۳۴ ثانیه ۲۵۳ کیلومتر (۱۵۷ مایل)
۳۰ سپتامبر ۹۸۱ ۲۲:۴۶:۳۰ ۹۸ حلقه‌ای ۰٫۹۳۷۶ ۰۶ دقیقه ۳۵ ثانیه ۲۸۴ کیلومتر (۱۷۶ مایل)
۲۸ مارس ۹۸۲ ۰۱:۳۸:۱۲ ۱۰۳ کامل ۱٫۰۳۴۷ ۰۲ دقیقه ۵۹ ثانیه ۱۲۰ کیلومتر (۷۵ مایل)
۲۰ سپتامبر ۹۸۲ ۰۳:۵۱:۲۵ ۱۰۸ حلقه‌ای ۰٫۹۹۱۶ ۰۰ دقیقه ۴۹ ثانیه ۳۰ کیلومتر (۱۹ مایل)
۱۷ مارس ۹۸۳ ۱۱:۵۵:۱۸ ۱۱۳ جزئی ۰٫۹۳۱۷
۹ سپتامبر ۹۸۳ ۱۶:۱۳:۱۷ ۱۱۸ کامل ۱٫۰۳۸۶ ۰۲ دقیقه ۴۴ ثانیه ۲۴۲ کیلومتر (۱۵۰ مایل)
۴ فوریه ۹۸۴ ۲۰:۵۵:۱۹ ۸۵ جزئی ۰٫۶۲۱۰
۳۱ ژوئیه ۹۸۴ ۰۰:۴۹:۱۲ ۹۰ جزئی ۰٫۹۸۷۱
۲۹ اوت ۹۸۴ ۰۸:۳۵:۴۰ ۱۲۸ جزئی ۰٫۰۰۸۵
۲۳ ژانویه ۹۸۵ ۲۱:۴۲:۱۶ ۹۵ حلقه‌ای ۰٫۹۴۷۲ ۰۵ دقیقه ۰۰ ثانیه ۲۲۱ کیلومتر (۱۳۷ مایل)
۲۰ ژوئیه ۹۸۵ ۱۴:۴۵:۰۳ ۱۰۰ کامل ۱٫۰۱۷۰ ۰۱ دقیقه ۳۱ ثانیه ۶۱ کیلومتر (۳۸ مایل)
۱۳ ژانویه ۹۸۶ ۰۵:۰۸:۴۷ ۱۰۵ Hybrid ۱٫۰۰۱۱ ۰۰ دقیقه ۰۷ ثانیه ۴ کیلومتر (۲٫۵ مایل)
۹ ژوئیه ۹۸۶ ۲۲:۰۰:۳۵ ۱۱۰ حلقه‌ای ۰٫۹۶۵۱ ۰۴ دقیقه ۲۲ ثانیه ۱۴۴ کیلومتر (۸۹ مایل)
۲ ژانویه ۹۸۷ ۱۸:۴۸:۰۹ ۱۱۵ کامل ۱٫۰۳۲۳ ۰۲ دقیقه ۳۷ ثانیه ۲۵۷ کیلومتر (۱۶۰ مایل)
۲۸ ژوئن ۹۸۷ ۲۳:۱۷:۳۱ ۱۲۰ جزئی ۰٫۵۰۲۴
۲۳ نوامبر ۹۸۷ ۲۳:۰۸:۴۲ ۸۷ جزئی ۰٫۷۱۴۵
۱۸ مه ۹۸۸ ۱۳:۱۳:۰۸ ۹۲ حلقه‌ای ۰٫۹۹۲۹ ۰۰ دقیقه ۳۱ ثانیه ۳۹ کیلومتر (۲۴ مایل)
۱۲ نوامبر ۹۸۸ ۰۹:۱۴:۱۶ ۹۷ حلقه‌ای ۰٫۹۶۳۶ ۰۳ دقیقه ۲۳ ثانیه ۱۵۲ کیلومتر (۹۴ مایل)
۸ مه ۹۸۹ ۰۱:۰۱:۵۲ ۱۰۲ کامل ۱٫۰۵۲۳ ۰۵ دقیقه ۰۱ ثانیه ۱۷۳ کیلومتر (۱۰۷ مایل)
۱ نوامبر ۹۸۹ ۱۲:۰۵:۲۸ ۱۰۷ حلقه‌ای ۰٫۹۲۶۱ ۱۰ دقیقه ۱۴ ثانیه ۲۸۳ کیلومتر (۱۷۶ مایل)
۲۷ آوریل ۹۹۰ ۱۷:۲۸:۲۱ ۱۱۲ کامل ۱٫۰۷۰۰ ۰۵ دقیقه ۴۵ ثانیه ۳۴۹ کیلومتر (۲۱۷ مایل)
۲۱ اکتبر ۹۹۰ ۱۱:۱۸:۴۲ ۱۱۷ حلقه‌ای ۰٫۹۲۱۱ ۰۸ دقیقه ۰۹ ثانیه ۶۴۴ کیلومتر (۴۰۰ مایل)
۱۹ مارس ۹۹۱ ۰۰:۲۸:۰۰ ۸۴ جزئی ۰٫۷۶۵۸
۱۷ آوریل ۹۹۱ ۱۰:۰۰:۰۶ ۱۲۲ جزئی ۰٫۰۶۲۴
۱۱ سپتامبر ۹۹۱ ۰۱:۴۷:۵۷ ۸۹ جزئی ۰٫۵۴۶۲
۱۰ اکتبر ۹۹۱ ۱۴:۳۱:۲۱ ۱۲۷ جزئی ۰٫۰۳۲۱
۷ مارس ۹۹۲ ۰۸:۳۳:۵۵ ۹۴ حلقه‌ای ۰٫۹۵۸۰ ۰۴ دقیقه ۴۸ ثانیه ۱۶۸ کیلومتر (۱۰۴ مایل)
۳۰ اوت ۹۹۲ ۱۵:۴۸:۵۲ ۹۹ کامل ۱٫۰۵۷۷ ۰۵ دقیقه ۰۴ ثانیه ۲۱۶ کیلومتر (۱۳۴ مایل)
۲۴ فوریه ۹۹۳ ۰۹:۴۵:۲۸ ۱۰۴ حلقه‌ای ۰٫۹۲۸۳ ۰۸ دقیقه ۵۱ ثانیه ۲۸۱ کیلومتر (۱۷۵ مایل)
۲۰ اوت ۹۹۳ ۰۸:۳۳:۴۰ ۱۰۹ کامل ۱٫۰۶۵۴ ۰۵ دقیقه ۳۷ ثانیه ۲۲۰ کیلومتر (۱۴۰ مایل)
۱۳ فوریه ۹۹۴ ۰۹:۵۱:۵۸ ۱۱۴ حلقه‌ای ۰٫۹۳۰۳ ۰۴ دقیقه ۳۳ ثانیه
۹ اوت ۹۹۴ ۲۳:۲۱:۱۶ ۱۱۹ کامل ۱٫۰۰۱۷
۴ ژانویه ۹۹۵ ۰۳:۱۳:۴۴ ۸۶ جزئی ۰٫۷۲۰۶
۳۰ ژوئن ۹۹۵ ۱۸:۲۲:۴۳ ۹۱ حلقه‌ای ۰٫۹۴۶۵ ۰۵ دقیقه ۱۱ ثانیه ۸۵۴ کیلومتر (۵۳۱ مایل)
۲۴ دسامبر ۹۹۵ ۱۷:۵۵:۰۸ ۹۶ کامل ۱٫۰۴۴۸ ۰۴ دقیقه ۲۳ ثانیه ۱۶۸ کیلومتر (۱۰۴ مایل)
۱۸ ژوئن ۹۹۶ ۱۹:۰۱:۵۷ ۱۰۱ حلقه‌ای ۰٫۹۵۱۴ ۰۶ دقیقه ۳۹ ثانیه ۱۸۲ کیلومتر (۱۱۳ مایل)
۱۳ دسامبر ۹۹۶ ۰۹:۲۱:۱۴ ۱۰۶ کامل ۱٫۰۲۸۹ ۰۲ دقیقه ۳۲ ثانیه ۱۰۰ کیلومتر (۶۲ مایل)
۷ ژوئن ۹۹۷ ۲۲:۲۰:۳۳ ۱۱۱ حلقه‌ای ۰٫۹۸۵۳ ۰۱ دقیقه ۱۵ ثانیه ۶۳ کیلومتر (۳۹ مایل)
۲ دسامبر ۹۹۷ ۲۰:۵۳:۲۹ ۱۱۶ حلقه‌ای ۰٫۹۶۶۳ ۰۲ دقیقه ۰۲ ثانیه ۳۷۴ کیلومتر (۲۳۲ مایل)
۲۹ آوریل ۹۹۸ ۰۰:۴۹:۴۹ ۸۳ جزئی ۰٫۴۸۸۷
۲۸ مه ۹۹۸ ۰۸:۴۶:۱۸ ۱۲۱ جزئی ۰٫۴۷۸۲
۲۳ اکتبر ۹۹۸ ۰۶:۴۳:۴۷ ۸۸ جزئی ۰٫۳۹۰۲
۱۸ آوریل ۹۹۹ ۱۷:۴۳:۲۴ ۹۳ کامل ۱٫۰۷۰۰ ۰۵ دقیقه ۴۷ ثانیه ۲۶۸ کیلومتر (۱۶۷ مایل)
۱۲ اکتبر ۹۹۹ ۰۶:۲۴:۴۶ ۹۸ حلقه‌ای ۰٫۹۳۶۴ ۰۶ دقیقه ۵۵ ثانیه ۲۹۹ کیلومتر (۱۸۶ مایل)
۷ آوریل ۱۰۰۰ ۰۹:۲۱:۳۸ ۱۰۳ کامل ۱٫۰۳۴۸ ۰۳ دقیقه ۰۱ ثانیه ۱۱۹ کیلومتر (۷۴ مایل)
۳۰ سپتامبر ۱۰۰۰ ۱۱:۴۵:۵۳ ۱۰۸ حلقه‌ای ۰٫۹۹۱۹ ۰۰ دقیقه ۴۷ ثانیه ۲۹ کیلومتر (۱۸ مایل)