فهرست‌های خورشیدگرفتگی‌ها
نمودار یک خورشیدگرفتگی (اندازه‌ها غیرطبیعی‌اند)
شکل هندسی خورشیدگرفتگی
(اندازه‌ها غیرطبیعی‌اند)
سده‌ها

پس از میلاد

خورشیدگرفتگی‌های قابل مشاهده در
چین • بریتانیا • فیلیپین • ایالات متحدهٔ آمریکا • ایران
جستارهای وابسته: فهرست ماه‌گرفتگی‌ها

این فهرست، حاوی برخی از مهم‌ترین خورشیدگرفتگی‌های دوران باستان است.

تاریخ
خورشیدگرفتگی
زمان (ساعت هماهنگ جهانی) نوع مدت مسیر گرفتگی یادداشت‌ها
آغاز میانه پایان
۲۴ ژوئن ۱۳۱۲ پ. م - ۱۰:۴۴ - کامل ۴ دقیقه و ۳۳ ثانیه آناتولی خورشیدگرفتگی مورسیلی
۱۵ ژوئن ۷۶۳ پ. م - ۰۸:۲۳ - کامل ۴ دقیقه و ۵۹ ثانیه
۱۸ مه ۶۰۳ پ. م - - - کامل شمال آفریقا، آسیای مرکزی و خاورمیانه
۲۸ مه ۵۸۵ پ. م - ۱۴:۲۸ - کامل ۶ دقیقه و ۵ ثانیه در خلال نبرد هالیس اتفاق افتاد و تالس نیز آن را پیش‌بینی کرد.
۱۷ فوریه ۴۷۸ پ. م - - - کامل یونان گرفتگی در اول ماه مارس، پیش از حملهٔ خشایارشا به یونان رخ داد.
۳ اوت ۴۳۰ پ. م - - - کامل یونان، دریای مدیترانه
۱ مارس ۳۵۷ پ. م - - - کامل گرفتگی کامل در اورشلیم.
۴ ژوئیه ۳۳۶ پ. م - - - کامل گرفتگی کامل در اورشلیم.
۲ آوریل ۳۰۳ پ. م - - - کامل گرفتگی کامل در اورشلیم.
۱۴ مارس ۱۹۰ پ. م - - - کامل گرفتگی کامل در کی‌یف، اوکراین.
۱۷ ژوئیه ۱۸۸ پ. م - - - کامل گرفتگی کامل در کی‌یف، اوکراین.
۱۹ اکتبر ۱۸۳ پ. م - - - کامل گرفتگی کامل در کی‌یف، اوکراین.
۱۹ ژوئیه ۴۱۸ - - - کامل گرفتگی کامل در پرتغال که توسط هیداتیوس گزارش شده بود.
۲۳ دسامبر ۴۴۷ - - - کامل گرفتگی کامل در پرتغال که توسط هیداتیوس گزارش شده بود.

طولانی‌ترین گرفتگی‌های کامل

تاریخ
خورشیدگرفتگی
مدت یادداشت‌ها
۷ آوریل ۳۷۳۶ پ. م ۱۲ دقیقه و ۰۷ ثانیه بین ۴۰۰۰ پیش از میلاد تا ۳۰۰۱ پیش از میلاد
۱۷ مه ۲۲۳۱ پ. م ۰۷ دقیقه و ۲۱ ثانیه بین ۳۰۰۰ پیش از میلاد تا ۲۰۰۱ پیش از میلاد
۳ ژوئیه ۱۴۴۳ پ. م ۰۷ دقیقه و ۰۵ ثانیه بین ۲۰۰۰ پیش از میلاد تا ۱۰۰۱ پیش از میلاد
۱۵ ژوئن ۷۴۴ پ. م ۰۷ دقیقه و ۲۸ ثانیه بین ۱۰۰۰ پیش از میلاد تا ۱ پیش از میلاد
۲۷ ژوئن ۳۶۳ پ. م ۰۷ دقیقه و ۲۴ ثانیه بین سال ۱ میلادی تا ۱۰۰۰ میلادی
۹ ژوئن ۱۰۶۲ پ. م ۰۷ دقیقه و ۲۰ ثانیه بین ۱۰۰۱ میلادی تا ۲۰۰۰ میلادی

طولانی‌ترین گرفتگی‌های حلقوی

تاریخ
خورشیدگرفتگی
مدت یادداشت‌ها
۲۴ نوامبر ۳۱۲۵ پ. م ۱۱ دقیقه و ۳۶ ثانیه بین ۴۰۰۰ پیش از میلاد تا ۳۰۰۱ پیش از میلاد
۱۶ دسامبر ۲۰۰۱ پ. م ۱۱ دقیقه و ۳۶ ثانیه بین ۳۰۰۰ پیش از میلاد تا ۲۰۰۱ پیش از میلاد
۱۲ دسامبر ۱۶۵۶ پ. م ۱۲ دقیقه و ۰۷ ثانیه بین ۲۰۰۰ پیش از میلاد تا ۱۰۰۱ پیش از میلاد
۲۲ دسامبر ۱۷۸ پ. م ۱۲ دقیقه و ۰۸ ثانیه بین ۱۰۰۰ پیش از میلاد تا ۱ پیش از میلاد
۷ دسامبر ۱۵۰ میلادی ۱۲ دقیقه و ۲۳ ثانیه بین ۴۰۰۰ پیش از میلاد تا ۷۰۰۰ میلادی