استان قزوین از استان های تاریخی و باستانی ایران است و با دارا بودن سابقه سکونت گزینی و تمدن ۹ هزار ساله ، بیش از ۱۱ درصد از آثار ملی ایران را در خود جای داده است .

ردیف شماره ثبت نام اثر استان شهرستان مختصات تاریخ ثبت شهر
1 ۳۸۹ کاخ چهل‌ستون قزوین قزوین شهرستان قزوین ۱۳۳۴ قزوین
2 ۲۵۸۸ عمارت شهرداری قزوین قزوین شهرستان قزوین ۲۷ /۱۱/ ۱۳۷۸ قزوین
3 ۲۲۲۷ عمارت باغ سپهدار قزوین شهرستان قزوین ۳ /۱۲/ ۱۳۷۷ قزوین
4 ۱۲۶۰۱ حمام قجر قزوین شهرستان قزوین ۱۱ /۵/ ۱۳۸۴ قزوین
5 ۳۹۶۸ حمام بلور قزوین شهرستان قزوین ۱۰ /۷/ ۱۳۸۰ قزوین
6 ۱۰۲۱ بازار قزوین قزوین شهرستان قزوین ۵ /۱۰/ ۱۳۵۶ قزوین
7 ۲۰۸۹ کاروان‌سرای سعدالسلطنه قزوین شهرستان قزوین ۱۱ /۵/ ۱۳۵۷ قزوین

جستار های وابسته