فسفوسیدریت
اطلاعات کلی
دلیل‌نام‌گذاری دارای شکستگی ناصاف از نظر ترکیب شیمیائی به این نام خوانده می‌شود.
نام دیگر Phosphosiderite
فرمول شیمیایی Fe 3+ [PO4].2H2O
ترکیب شیمیایی Fe2O۳:۴۲٫۷۳٪ P2O۵:۳۷٫۹۹٪ U2O:۱۹٫۲۸٪ با Al,Mn
رده بندی فسفات
اطلاعات کانی شناسی
شکل بلوری ورقه‌ای - پهن و کوتاه - منشور کوتاه
شکل ظاهری بلور- اگرگات توپی تقریباْ کمیاب است و بیشتر در آلمان غربی، ایتالیا، فرانسه و آمریکا
رنگ قرمز بنفش
رنگ خاکه سفید
سختی موس ۳٫۵-۴
وزن مخصوص ۲٫۷۶
رخ خوب - مطابق با سطح
جلا شیشه ای
شفافیت شفاف - نیمه شفاف
پاراژنز - فارماکوزیدریت- لیمونیت
اطلاعات معدنی
منشأ تشکیل ثانوی
محل پیدایش آلمان غربی

فسفوسیدریت (به انگلیسی: Phosphosiderite) با فرمول شیمیایی Fe 3+ [PO4].2H2O از مجموعه کانی هاست و دارای شکستگی ناصاف از نظر ترکیب شیمیائی به این نام خوانده می‌شود. Fe2O۳:۴۲٫۷۳٪ P2O۵:۳۷٫۹۹٪ U2O:۱۹٫۲۸٪ با Al,Mn برای اولین بار در آلمان غربی کشف شد و از نظر شکل بلور: ورقه‌ای - پهن و کوتاه - منشور کوتاه، رنگ: قرمز بنفش، شفافیت: شفاف - نیمه شفاف، جلا: شیشه ای، رخ: خوب - مطابق با سطح، سیستم تبلور: مونوکلینیک و در رده‌بندی فسفات است و منشأ تشکیل آن ثانوی است.

همایند کانی‌شناسی (پارانژ) آن - فارماکوزیدریت- لیمونیت است ، از نظر ژیزمان بلور- اگرگات توپی تقریباْ کمیاب است و بیشتر در آلمان غربی، ایتالیا، فرانسه و آمریکا یافت می‌شود.

جستارهای وابسته

منبع