HK SYP Ming Sing 60402 16.jpg

فرپزی و شعله‌پزی (به انگلیسی: roasting)، روشی از روش‌های متنوع پخت است که ویژگی‌های آن در زیر فهرست شده‌است:

  1. استفاده از حرارت خشک
  2. استفاده از فر و یا شعله آزاد و باز
  3. برشته و قهوه‌ای رنگ شدن سطوح ماده غذایی
  4. ایجاد طعم و رایحه مطلوب به غذا
  5. استفاده از حرارت غیر مستقیم و غیر تابشی
  6. استفاده از حرارت پراکنده (فر)
  7. مناسب برای پختن و فر پزی کردن توده‌های بزرگ گوشت و تهیه گوشت برشته
  8. آرام‌پزی، مناسب برای کامل پختن و مغز پخت کردن گوشت (۲ تا ۳ ساعت)
  9. مناسب برای پخت سبزیجات با ریشه توده‌ای مثل پیاز و رازیانه
  10. مناسب برای پختن سبزیجات جالیزی مثل کدو و بادمجان