فرّی مولیبدیت
اطلاعات کلی
دلیل‌نام‌گذاری ازترکیب شیمیایی اش مشتق شده‌است.
نام دیگر Ferrimolybdite
فرمول شیمیایی Fe2 3+[MoO4]3.7H2O
ترکیب شیمیایی محلول در اسیدها و آمونیاک به راحتی ذوب می‌شود. Fe2O۳:۲۲٫۲۵٪ MoO۳:۶۰٫۱۷٪ H2O:۱۷٫۵۸٪
رده بندی مولیبدنیت
اطلاعات کانی شناسی
شکل بلوری سوزنی - فلسی
شکل ظاهری بلوری - آگرگاتهای رشته‌ای، فلسی و خاکی فراوان است و بیشتر در آلمان شرقی، ایتالیا، اطریش، چک اسلواکی، استرالیا، روسیه، آمریکا و کانادا
رنگ زرد
رنگ خاکه زردروشن
سختی موس ۲
وزن مخصوص ۴-۴٫۵
رخ کامل
جلا الماسی - ابریشمی
شفافیت غیر شفاف
پاراژنز - مولیبدنیت
اطلاعات معدنی
منشأ تشکیل ثانوی
محل پیدایش آمریکا (کلرادو)

فرّی مولیبدیت (به انگلیسی: Ferrimolybdite) با فرمول شیمیایی Fe2 3+[MoO4]3.7H2O از مجموعه کانی هاست و ازترکیب شیمیایی اش مشتق شده‌است. محلول در اسیدها و آمونیاک به راحتی ذوب می‌شود. Fe2O۳:۲۲٫۲۵٪ MoO۳:۶۰٫۱۷٪ H2O:۱۷٫۵۸٪ برای اولین بار در آمریکا (کلرادو) کشف شد و از نظر شکل بلور: سوزنی - فلسی، رنگ: زرد، شفافیت: غیر شفاف، جلا: الماسی - ابریشمی، رخ: کامل، سیستم تبلور: ارترومبیک و در رده‌بندی مولیبدنیت است و منشأ تشکیل آن ثانوی است.

همایند کانی‌شناسی (پارانژ) آن - مولیبدنیت است ، از نظر ژیزمان بلوری - آگرگاتهای رشته‌ای، فلسی و خاکی فراوان است و بیشتر در آلمان شرقی، ایتالیا، اطریش، چک اسلواکی، استرالیا، روسیه، آمریکا و کانادا یافت می‌شود.

جستارهای وابسته

منبع