اینشتینیمفرمیممندلیفیم
Er

Fm

(Upn)
ظاهر
نامعلوم, probably silvery, white or metallic gray
ویژگی‌های کلی
نام، نماد، عدد فرمیم، Fm، 100
تلفظ به انگلیسی ‎/[invalid input: 'icon']ˈfɜːrmiəm/‎
FER-mee-əm
نام گروهی برای عناصر مشابه آکتینیدها
گروه، دوره، بلوک n/a, ۷, f
جرم اتمی استاندارد (257) g·mol
آرایش الکترونی [Rn] 5f 7s
الکترون به لایه 2, 8, 18, 32, 30, 8, 2
ویژگی‌های فیزیکی
حالت جامد
نقطه ذوب 1800 K, 1527 °C, 2781 °F
ویژگی‌های اتمی
وضعیت اکسید شدن 2, 3
الکترونگاتیوی 1.3 (مقیاس پاولینگ)
انرژی‌های یونش نخستین: 627 kJ·mol
متفرقه
عدد کاس 7440-72-4
پایدارترین ایزوتوپ‌ها
مقاله اصلی ایزوتوپ‌های فرمیم
ایزوتوپ NA نیم‌عمر DM DE (MeV) DP
Fm syn 25.39 h SF - -
α 7.153 Cf
Fm syn 3 d ε 0.333 Es
α 7.197 Cf
Fm syn 20.07 h SF - -
α 7.241 Cf
Fm syn 100.5 d α 6.864 Cf
SF - -

فرمیوم (Fermium) از عنصرهای شیمیایی جدول تناوبی است. نشانه کوتاه آن Fm و عدد اتمی آن ۱۰۰ است.

نام این عنصر به افتخار دانشمند معروف انریکو فرمی ( Enrico Fermi ) روی آن نهاده شد .

خواص فیزیکی عنصر فرمیم :