فرحناز ترکستانی خواهرزن حمید بقایی معاون اجرایی رییس جمهور در دولت احمدی‌نژاد است. در سال ۱۳۹۰ و پس از برکناری مهرداد بذرپاش از سمت رئیس سازمان ملی جوانان، ترکستانی به سمت رئیس سازمان ملی جوانان منسوب شد ولی وی از پذیرش حکم ریاست جمهوری خودداری کرد.

ترکستانی پیشتر و در شهریور ۱۳۸۸، به معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت منصوب و جایگزین عصمت باروتی همسر حسین شریعتمداری در این سمت شده بود.

فرحناز ترکستانی متخصص بیماریهای زنان و زایمان است و در بیمارستان مصطفی خمینی وابسته به دانشگاه شاهد مشغول به کار است. او همچنین دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد می‌باشد.