دولت ویشی فرانسه
État français

۱۹۴۰–۱۹۴۴
پرچم نشان نظامی
سرود
سرود ملی فرانسه
پایتخت ویشی
پاریس
پایتخت تغییر یافته زیگمارینگن
زبان‌(ها) زبان
دین کاتولیک رومی
دولت نامشخص
رئیس دولت فیلیپ پتن
رئیس جمهور فیلیپ پتن
پیر لاول
قانونگذار مجلس شورای ملی
دوره تاریخی جنگ جهانی دوم
 - تأسیس ژوئیه ۱۹۴۰
 - انقراض ۱۹۴۴
یکای پول فرانک فرانسه

دولت ویشی به حکومت فرانسه در زمان بین ۱۹۴۰ (شکست از آلمان نازی) و ۱۹۴۴ (آزادسازی فرانسه توسط متفقین و نیروهای مقاومت) گفته می‌شود. ریاست این دولت بر عهده مارشال پتن بود. پس از جنگ، مارشال پتن به جرم خیانت به کشور، به اعدام محکوم شد که این حکم توسط مارشال دوگل تبدیل به حبس ابد شد.