عقیق
Turquoise pebble, one inch (2.5 cm) long. This pebble is greenish and therefore low grade.
کلیات
رده کانی
فرمول SiO2
ویژگی‌ها
رنگ سفید تا خاکستری، آبی روشن، نارنجی تا سرخ، سیاه
حالت بلوری سنگ چخماق نهان‌بلورین
ساختار ریزبلور لوزی‌پهلو
چگالی
۲٫۶۴-۲٫۵۸
دوشکستگی تا ۰٫۰۰۴+

عَقیق یا آگات گونه‌ای سنگ گران‌بها است.

کانی شناسی

سنگ عقیق شجر.

عقیق سنگی سیلیسی و نوعی از در کوهی است که بیشتر از سنگ یمانی تشکیل شده‌است. ترکیب شیمیایی آن ۱۰۰٪ SiO۲ یا سیلیس است که البته گاهی عناصری نظیر Al، Fe، Mg، Ca، Ni، Cr در کنار آن قرار می‌گیرد. ویژگی عقیق ریزدانه بودن آن و روشنی رنگش است. عقیق درخشنده و دارای چمک بلورین می‌باشد.، بهترین آن سرخ، زرد و سفید است. گونه‌ای از آن که ذرات فراوان میکا دارد و براق است دلربا نامیده می‌شود. شکل بلورهای عقیق، نازک و شش گوش است این کانی در هیدروکسید پتاسیم حل می‌شود. از این کانی به عنوان خواص درمانی در سنگ درمانی نیز استفاده می شود.

  • ۱^ Cryptocrystalline silica
  • ۲^ Rhombohedral Microcrystalline
  • ۳^ birefringence