عبدالجلیل گل‌چشمه
شناسنامه
زادروز ۱۴ شهریور ۱۳۴۵
زادگاه قورچای، استان گلستان
پست مهاجم
باشگاه‌های جوانان
۱۳۶۲–۱۳۶۰ منتخب روستای قورچای
باشگاه‌های حرفه‌ای*
سال‌ها باشگاه‌ها بازی (گل)
۱۳۶۵–۱۳۶۲ گرگانی گنبد
۱۳۶۶–۱۳۶۵ ژاندارمری ساری
۱۳۶۷–۱۳۶۶ ژاندارمری تهران
۱۳۶۸–۱۳۶۷ گسترش تهران
۱۳۷۲–۱۳۶۸ شهرداری ساری
۱۳۷۴–۱۳۷۲ نفت قائمشهر
۱۳۷۸–۱۳۷۴ ابومسلم مشهد
۱۳۷۹–۱۳۷۸ تراکتورسازی تبریز
۱۳۸۰–۱۳۷۹ ابومسلم مشهد
 • تعداد بازی‌ها و گل‌ها فقط مربوط به بازی‌های لیگ داخلی است.

عبدالجلیل گل‌چشمه (۱۴ شهریور ۱۳۴۵ در قورچای، استان گلستان) بازیکن فوتبال بازنشسته و مربی فوتبال ایرانی است. گل‌چشمه در لیگ آزادگان ۷۸–۱۳۷۷ با به‌ثمر رساندن ۱۴ گل، به طور مشترک با کوروش برمک آقای‌گل لیگ فوتبال ایران شد.

دوران باشگاهی

 • منتخب روستای قورچای (۱۳۶۲–۱۳۶۰)
 • گرگانی گنبد (۱۳۶۵–۱۳۶۲)
 • ژاندارمری ساری (۱۳۶۶–۱۳۶۵)
 • ژاندارمری تهران (۱۳۶۷–۱۳۶۶)
 • گسترش تهران (۱۳۶۸–۱۳۶۷)
 • شهرداری ساری (۱۳۷۲–۱۳۶۸)
 • نفت قائمشهر (۱۳۷۴–۱۳۷۲)
 • ابومسلم مشهد (۱۳۷۸–۱۳۷۴)
 • تراکتورسازی تبریز (۱۳۷۹–۱۳۷۸)
 • ابومسلم مشهد (۱۳۸۰–۱۳۷۹)

دوران مربیگری

 • عقاب گنبد (۱۳۸۳–۱۳۸۱)
 • همت گنبد (۱۳۸۸–۱۳۸۶)
 • عقاب گنبد (۱۳۹۲–۱۳۹۱)