طنابداران
سن: ادیاکاران واپسین - امروز
Pristella maxillaris.jpg
ماهی پرتو ایکس (Pristella maxillaris)
طبقه‌بندی علمی
دامنه: یوکاریوتها
فرمانرو: جانوران
زیرفرمانرو: هوپَس‌زیان
Superphylum: پسین‌دهانیان
(طبقه‌بندی‌نشده): دوسوئیان
شاخه: طنابداران
بـِیتسون، ۱۸۸۵
رده‌های معروف

متن را ببینید.

نیم‌طنابداران (Hemichordata) را پیش از این به عنوان زیرشاخهٔ چهارم طنابداران می‌دانستند ولی امروزه آن را شاخه‌ای جداگانه به‌شمار می‌آورند.

لاروهای دم‌طنابداران دارای یک طنابک و یک طناب عصبی هستند ولی در دوران بلوغ این طناب‌ها را از دست می‌دهند. سرطنابداران یک طنابک و یک طناب عصبی دارند ولی مغز یا اندام ویژهٔ حسی ندارند. جمجمه‌داران تنها زیرشاخه‌ای از طنابداران هستند که دارای جمجمه می‌باشند.

ویژگی طنابداران

جانوران دو گروه هستند: طنابداران و بی‌مهرگان. طنابداران را مازه‌داران هم نامیده‌اند.

ویژگی طنابداران داشتن یک طناب کوچک عصبی توخالی در پشت به نام پشت‌مازه در مرحله‌ای از زندگی آن‌ها است. این طنابک میله‌ای‌شکل عصبی به مغز ختم می‌شود.

شاخهٔ طنابداران

شاخهٔ طنابداران سه زیرشاخه دارد:

تبارزایی

طنابداران


کلادنمای شاخه طنابداران.
طنابداران
سرطنابداران

دوسرتیزانبویندگان
آب‌دزدک دریایی

کِرمینِگانسالپ‌سانانکوزه‌دارانجمجمه‌داران

مخاطی‌واران


مهره‌داران

دندانچه‌داران†سرسپران†کامل‌کامانبال‌وارسپرسانان†


آرواره‌دهانان

پلمه‌پوست‌ها†غضروف‌ماهیان


کامل‌دهانان

خارپایگان


ماهی‌های استخوان‌دار

پرتوبالگان


گوشتی‌بالگان
void
چهاراندامان

دوزیستان


درون‌شامه‌داران

پستانداران


سوسماریان
void

پولک‌سوسمارسانان (مارمولک، مار، سوسمار پل‌دماغی، و خویشاوندان منقرض آن‌ها)

شاه‌سوسمارسانان (چمباتمه‌ای‌ها، پرندگان و خویشاوندان منقرض آن‌ها)عطری، مرتضی، واژه‌نامه علوم زیستی، دوجلدی، همدان: اداره انتشارات دانشگاه بوعلی‌سینا، ۱۳۸۴.