صدف‌های پیرابند
Littorina littorina.jpg
صدف‌های پیرابند، Littorinidae
طبقه‌بندی علمی
فرمانرو: جانوران
شاخه: نرم‌تنان
رده: شکم‌پایان
تیره: Littorinidae

صدف‌های پیرابَند (نام علمی: Littorinidae) نام یک تیره از بلندشکم‌پایان است.