شورل
تصویری از شورل
اطلاعات کلی
دلیل‌نام‌گذاری از واژه شورل اخذ شده‌است.
نام دیگر Schorl
فرمول شیمیایی
ترکیب شیمیایی در اسیدها نامحلول است. ترکیب شیمیایی بسیار متغیر با انکلوزیون‌های مهمFe۳+, Mn , Ca و گاه حتی Cr , Ti , V , Li و غیره
رده بندی سیلیکات
اطلاعات کانی شناسی
شکل بلوری خورشید تورمالین - منشوری - آسیکولار
شکل ظاهری بلوری - آگرگات متراکم - شعاعی - رشته‌ای فراوان است و بیشتر در یافت شده در آلمان غربی، چک اسلواکی، نروژ، سوئد، اطریش، سوئیس، نامبیا، ماداگاسکار، استرالیا، برزیل، آمریکا و کانادا
رنگ سیاه - قهوه‌ای - آبی سیاه
رنگ خاکه سفید
سختی موس ۷-۷٫۵
رخ ناکامل - مطابق با سطح
جلا شیشه ای
شکستگی صدفی - نامنظم
شفافیت کدر(اپاک)
خاصیت مغناطیسی ندارد
پاراژنز مشابه تورمالینآمفیبول-آکتینوت-ریه بکیت-بریل -آندالوزیت- ارتوز- آپاتیت- کوارتز- بریل- توپاز
اطلاعات معدنی
منشأ تشکیل ماگمائی - پگماتیتی - دگرگونی - رگه‌های تیپ آلپی
محل پیدایش چک اسلواکی

شورل (به انگلیسی: Schorl) با فرمول شیمیایی از مجموعه کانی هاست و از واژه شورل اخذ شده‌است. در اسیدها نامحلول است. ترکیب شیمیایی بسیار متغیر با انکلوزیون‌های مهمFe۳+, Mn , Ca و گاه حتی Cr , Ti , V , Li و غیره برای اولین بار در چک اسلواکی کشف شد و از نظر شکل بلور: خورشید تورمالین - منشوری - آسیکولار، رنگ: سیاه - قهوه‌ای - آبی سیاه، شفافیت: کدر(اپاک)، شکستگی: صدفی - نامنظم، جلا: شیشه ای، رخ: ناکامل - مطابق با سطح، سیستم تبلور: رمبوئدریک و در رده‌بندی سیلیکات است همچنین خاصیت مغناطیسی ندارد و منشأ تشکیل آن ماگمائی - پگماتیتی - دگرگونی - رگه‌های تیپ آلپی است.

همایند کانی‌شناسی (پارانژ) آن مشابه تورمالینآمفیبول-آکتینوت-ریه بکیت-بریل -آندالوزیت- ارتوز- آپاتیت- کوارتز- بریل- توپاز است ، از نظر ژیزمان بلوری - آگرگات متراکم - شعاعی - رشته‌ای فراوان است و بیشتر در یافت شده در آلمان غربی، چک اسلواکی، نروژ، سوئد، اطریش، سوئیس، نامبیا، ماداگاسکار، استرالیا، برزیل، آمریکا و کانادا یافت می‌شود.