شورت‌ماهیان
سن: ائوسن - امروزه
Sunday fishing in Tokyo bay.jpg
صید شورت ژاپنی
طبقه‌بندی علمی
فرمانرو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرتوبالگان
راسته: سوف‌ماهی‌شکلان
زیرراسته: سوف‌ماهی‌شکلیان
بالاخانواده: سوف‌ماهی‌واران
تیره: شورت‌ماهیان
ریچاردسون، ۱۸۴۶
سرده شاخص
Sillago
کوویه (ابهام‌زدایی), 1817
سرده‌ها

Sillaginodes
Sillaginopsis
Sillago

زیستگاه شورت‌ماهیان

شُورت‌ماهیان (Sillaginidae) نام خانواده‌ای از ماهی‌ها است. ماهی‌های شورت بدنی کشیده و دهانی کوچک و انتهایی دارند.

گونه‌های این ماهیان در سراسر دریای عمان و بخش خاوری خلیج فارس تا بندر لنگه زیست می‌کنند.

اسدی، هدایت و دیگران، اطلس ماهیان خلیج فارس و دریای عمان، سازمان تحقیقات و آموزش شیلات ایران، تهران: ۱۳۷۵.