شفاف‌بالان
سن: ۳۱۸ تا ۲۵۱ میلیون سال پیش
طبقه‌بندی علمی
فرمانرو: جانوران
شاخه: بندپایان
زیرشاخه: شش‌پایان
رده: حشره
راسته: †Diaphanopterodea

شفاف‌بالان (نام علمی: Diaphanopterodea) نام یک راسته از زیررده بال‌داران است.