شابازیت
تصویری از شابازیت
اطلاعات کلی
دلیل‌نام‌گذاری لومینسانس کامل به صورت بخشی نشان می‌دهد. از زبان یونانی مشتق شده‌است.
نام دیگر Chabazite
فرمول شیمیایی Ca[Al2Si4O12].6H2O
ترکیب شیمیایی میل ترکیبی آن چندان بالا نیست ولی در HCl حل می‌شود. CaO:۱۴٫۵۲٪ Al2O۳:۲۶٫۳۹٪ SiO۲:۳۱٫۱٪ H2O:۲۷٫۹۹٪
رده بندی سیلیکات
اطلاعات کانی شناسی
شکل بلوری رمبوئدر - ماکله
شکل ظاهری بلوری فراوان است و بیشتر در آلمان غربی، چک اسلواکی، ایسلند، استرالیا، زلاندنو، آمریکا
رنگ سفید - زرد - متمایل به قرمز
رنگ خاکه سفید
سختی موس ۴٫۵
رخ ناقص - مطابق با سطح /۱۱۰۱/
جلا شیشه ای
شکستگی نامنظم
شفافیت شفاف - نیمه کدر
خاصیت مغناطیسی ندارد
پاراژنز چگالی - سختی - واکنش هایشیمیایی و اشعه Xکلسیت - دولومیت- کلسیت- استیلبیت- هولاندیت- آنالسیم و غیره
اطلاعات معدنی
منشأ تشکیل هیدروترمال - بعد از آتشفشانی
محل پیدایش چک اسلواکی

شابازیت (به انگلیسی: Chabazite) با فرمول شیمیایی Ca[Al2Si4O12].6H2O از مجموعه کانی هاست و لومینسانس کامل به صورت بخشی نشان می‌دهد. از زبان یونانی مشتق شده‌است. میل ترکیبی آن چندان بالا نیست ولی در HCl حل می‌شود. CaO:۱۴٫۵۲٪ Al2O۳:۲۶٫۳۹٪ SiO۲:۳۱٫۱٪ H2O:۲۷٫۹۹٪ برای اولین بار در چک اسلواکی کشف شد و از نظر شکل بلور: رمبوئدر - ماکله، رنگ: سفید - زرد - متمایل به قرمز، شفافیت: شفاف - نیمه کدر، شکستگی: نامنظم، جلا: شیشه ای، رخ: ناقص - مطابق با سطح /۱۱۰۱/، سیستم تبلور: رمبوئدریک و در رده‌بندی سیلیکات است همچنین خاصیت مغناطیسی ندارد و منشأ تشکیل آن هیدروترمال - بعد از آتشفشانی است.

همایند کانی‌شناسی (پارانژ) آن چگالی - سختی - واکنش هایشیمیایی و اشعه Xکلسیت - دولومیت- کلسیت- استیلبیت- هولاندیت- آنالسیم و غیره است ، از نظر ژیزمان بلوری فراوان است و بیشتر در آلمان غربی، چک اسلواکی، ایسلند، استرالیا، زلاندنو، آمریکا یافت می‌شود.

جستارهای وابسته

منبع