سیژنیت
اطلاعات کلی
دلیل‌نام‌گذاری از نام محل معدنی Siegen در آلمان گرفته شده است
نام دیگر Siegenite
فرمول شیمیایی (CoNi)۳S4
ترکیب شیمیایی محلول در HNO3 Co: ۲۹٫۰۲٪ Ni: ۲۸٫۸۹٪ S: ۴۲٫۰۹٪ کبالت خالص - نیکل خالص و ادخال‌های Fe , Cu , Se
رده بندی سولفور
اطلاعات کانی شناسی
شکل بلوری اکتائدر
شکل ظاهری بلوری - آگرگات دانه‌ای کمیاب است و بیشتر در آلمان غربی، چک اسلواکی، سوئد، نامبیا، زئیر و آمریکا
رنگ خاکستری تیره - خاکستری فلزی - خاکستری بنفش
رنگ خاکه خاکستریروشن
سختی موس ۵-۵٫۵
وزن مخصوص ۴٫۸۳
رخ ناقص- مطابق با سطح
شکستگی نامنظم
شفافیت کدر (اپاک)
خاصیت مغناطیسی ندارد
پاراژنز اشعه X و و اکنشهای شیمیائیبراووئیت- لیدریت- پیریت- لینه ایت و غیره
اطلاعات معدنی
منشأ تشکیل هیدرو ترمال
محل پیدایش چک اسلواکی

سیژنیت (به انگلیسی: Siegenite) با فرمول شیمیایی (CoNi)3S4 از مجموعه کانی هاست و از نام محل معدنی Siegen در آلمان گرفته شده است محلول در HNO3 Co: ۲۹٫۰۲٪ Ni: ۲۸٫۸۹٪ S: ۴۲٫۰۹٪ کبالت خالص - نیکل خالص و ادخال‌های Fe , Cu , Se برای اولین بار در چک اسلواکی کشف شد و از نظر شکل بلور: اکتائدر، رنگ: خاکستری تیره - خاکستری فلزی - خاکستری بنفش، شفافیت: کدر (اپاک)، شکستگی: نامنظم، رخ: ناقص- مطابق با سطح، سیستم تبلور: مکعبی و در رده‌بندی سولفور است همچنین خاصیت مغناطیسی ندارد و منشأ تشکیل آن هیدرو ترمال است.

همایند کانی‌شناسی (پارانژ) آن اشعه X و و اکنشهای شیمیائیبراووئیت- لیدریت- پیریت- لینه ایت و غیره است ، از نظر ژیزمان بلوری - آگرگات دانه‌ای کمیاب است و بیشتر در آلمان غربی، چک اسلواکی، سوئد، نامبیا، زئیر و آمریکا یافت می‌شود.

جستارهای وابسته

منبع