سیستوسنتز (به انگلیسی: Cystocentesis)

اخذ نمونه ادرار از طریق دیواره شکم :

یک روش دامپزشکی است که در آن از طریق دیواره شکمی سوزنی به داخل مثانه یک حیوان زده می شود و نمونه ی ادراری گرفته میشود .

سیستوسنتزِ تشخیصی،(سیستوسنتزی که به منظور تشخیص بکار میرود)، برای جلوگیری از آلودگی نمونه ادراری با باکتری ها ،سلولها و باقی مانده آلودگی دستگاه ادراری تناسلی تحتانی بکار میرود.

سیستوسنتز درمانی ،برای کاهش فشار ایجاد شده توسط انسداد مجاری ادرار، ممکن است استفاده شود.

منابع

  • ترجمه شده توسط وبلاگ و کانال تلگرامی "فرهنگ اصطلاحات دامپزشکی"