سید خندان نام چهار راهی در تهران است.

پل سیدخندان مرز میان منطقه ۷ و منطقه ۳ شهرداری تهران بر روی این چهار راه واقع شده است.

نام

نام این چهار راه برگرفته از قهوه خانه دار معروف سید خندان قهوه چی است که از افراد بزرگ و معتبر آن منطقه بوده است.

به رسم آن روزگار که بزرگان محله های تهران، قهوه خانه و یا زورخانه داشتند، سید خندان نیز دارای قهوه خانه ای در چهارراه سید خندان کنونی بوده است.

مکان‌های مهم

»شهرداری منطقه هفت


نمای سراسرنما از پل سید خندان.

جستارهای وابسته

چهارراه سیدعلی

چهارراه گلوبندک

  • وب سایت رسمی هفته نامه تعطیلات نو