دوبنیمسیبورگیمبوریم
W

Sg

(Uph)
ظاهر
نامعلوم, probably silvery, white or metallic gray
ویژگی‌های کلی
نام، نماد، عدد سیبورگیم، Sg، 106
تلفظ به انگلیسی ‎/[invalid input: 'seaborgium.ogg']siːˈbɔːrɡiəm/‎
see-BOR-gee-əm
نام گروهی برای عناصر مشابه فلزات واسطه
گروه، دوره، بلوک ۶۷, d
جرم اتمی استاندارد [271] g·mol
آرایش الکترونی [Rn] 7s 5f 6d
(predicted)
الکترون به لایه 2, 8, 18, 32, 32, 12, 2
(predicted)
ویژگی‌های فیزیکی
حالت جامد (presumably)
ویژگی‌های اتمی
وضعیت اکسید شدن 6
متفرقه
عدد کاس 54038-81-2
پایدارترین ایزوتوپ‌ها
مقاله اصلی ایزوتوپ‌های سیبورگیم
ایزوتوپ NA نیم‌عمر DM DE (MeV) DP
Sg syn 1.9 min 67% α 8.54 Rf
33% SF
Sg syn 2.1 min α 8.56 Rf
Sg syn 1.4 min 17% α 8.20 Rf
83% SF
Sg syn 0.36 s SF
Sg syn 16.2 s α 8.70 Rf
Sg syn 8.9 s α 8.90,8.84,8.76 Rf
Sg syn 68 ms SF
Sg syn 0.9 s 87% α 9.25 Rf
13% SF
Sg syn 0.3 s α 9.06 Rf
Sg syn 15 ms SF
Sg syn 0.009 ms IC Sg
Sg syn 0.18 s 98.1% α 9.62,9.55,9.47,9.42,9.37 Rf
1.3% ε Db
0.6% SF
Sg syn 3.6 ms 26% α 9.81,9.77,9.72 Rf
74% SF
Sg syn 0.48 s α 9.62,9.36,9.03 Rf
Sg syn 2.9 ms SF

سیبورگیوم (به انگلیسی: Seaborgium) از عنصرهای شیمیایی جدول تناوبی است. نشانه کوتاه آن Sg و عدد اتمی آن ۱۰۶ است.