سکانینائیت
اطلاعات کلی
دلیل‌نام‌گذاری کانی مشابه آن کوردیئریت است. از نام کانی شناس چک J.Sekanina گرفته شده است
نام دیگر Sekaninaite
فرمول شیمیایی Fe2+ 2 Al3[AlSi5O18]
ترکیب شیمیایی نامحلول در اسیدها - ذوب نمی‌شود. FeO:۲۲٫۱۸٪ Al2O۳:۳۱٫۴۷٪ SiO۲:۴۶٫۳۵٪
رده بندی سیلیکات
اطلاعات کانی شناسی
شکل بلوری منشوری
شکل ظاهری بلوری کمیاب است و بیشتر در چک اسلواکی
رنگ آبی روشن متمایل به آبی بنفش
رنگ خاکه سفید
سختی موس ۷-۷٫۵
وزن مخصوص ۲٫۷
جلا شیشه ای
شکستگی صدفی - نامنظم
شفافیت شفاف - نیمه شفاف
پاراژنز کوردیئریت- ارتوز- کوارتز- تورمالین
اطلاعات معدنی
منشأ تشکیل پگماتیت
محل پیدایش چک اسلواکی

سکانینائیت (به انگلیسی: Sekaninaite) با فرمول شیمیایی Fe2+ 2 Al3[AlSi5O18] از مجموعه کانی هاست و کانی مشابه آن کوردیئریت است. از نام کانی شناس چک J.Sekanina گرفته شده است نامحلول در اسیدها - ذوب نمی‌شود. FeO:۲۲٫۱۸٪ Al2O۳:۳۱٫۴۷٪ SiO۲:۴۶٫۳۵٪ برای اولین بار در چک اسلواکی کشف شد و از نظر شکل بلور: منشوری، رنگ: آبی روشن متمایل به آبی بنفش، شفافیت: شفاف - نیمه شفاف، شکستگی: صدفی - نامنظم، جلا: شیشه ای، سیستم تبلور: ارترومبیک و در رده‌بندی سیلیکات است و منشأ تشکیل آن پگماتیت است.

همایند کانی‌شناسی (پارانژ) آن کوردیئریت- ارتوز- کوارتز- تورمالین است ، از نظر ژیزمان بلوری کمیاب است و بیشتر در چک اسلواکی یافت می‌شود.

جستارهای وابسته

منبع