سپرپایان
Falcidens.png
یکی از نرم‌تنان سپرپا
طبقه‌بندی علمی
فرمانرو: جانوران
زیرفرمانرو: پریاختگان جانوری
شاخه: نرم‌تنان
رده: سپرپایان
خانواده‌ها

متن را ببینید.

سِپَرپایان (Caudofoveata) رده‌ای از جانوران شاخهٔ نرم‌تنان است.

نام دیگر علمی برای این رده Chaetodermomorpha است. ردهٔ سپرپایان را اغلب با شیارشکمان در یک گروه قرار می‌دهند و نرم‌تنان کرمی می‌نامند.

ردهٔ سپرپایان از شاخهٔ دوسوئیان، زیرفرمانرو پُریاختگان جانوری است.

سپرپایان نرم‌تنانی کوچک هستند (۱ تا ۳۰ میلی‌متر) که بیشتر در اعماق دریا زندگی می‌کنند. آن‌ها به کرم شباهت دارند و صدف و پای ماهیچه‌ای مشخص ندارند.

سپرپایان در حدود ۱۵ سرده و ۱۵۰ گونهٔ شناخته‌شده دارند.

خانواده‌ها

  • Chaetodermatidae
  • لیمیفوسوریدا Limifossoridae
  • Prochaetodermatidae
  • کاذب‌دندانان Falcidentidae
  • Metachaetodermatidae
  • Scutopidae

Klaus-Jürgen Götting: Caudofoveata, Schildfüßer In: Westheide, Rieger (Hrsg.): Spezielle Zoologie Teil 1: Einzeller und Wirbellose Tiere. Gustav Fischer Verlag, Stuttgart, Jena 1997; pp. 285–286.