سلنیم خالص
اطلاعات کلی
دلیل‌نام‌گذاری قابل انعطاف ازکلمه یونانی Selene به معنای الهه ماه گرفته شده‌است.
نام دیگر Selenium_natif
فرمول شیمیایی Se
ترکیب شیمیایی Se:۱۰۰٪
اطلاعات کانی شناسی
شکل بلوری منشوری
شکل ظاهری بلوری - دانه‌های ایزومتریک - تجمع‌های رشته‌ای - پوشش غبارمانند کمیاب است و بیشتر در آمریکا، روسیه و چک اسلواکی
رنگ خاکستری - خاکستری ارغوانی
رنگ خاکه قرمز
سختی موس ۲
وزن مخصوص ۴٫۸۱
رخ خوب - مطابق با سطح /۰۱۱۲/
جلا نیمه فلزی
شفافیت نیمه شفاف
پاراژنز - پیریت- کانیهای اورانیوم دار- سلنیورها
اطلاعات معدنی
منشأ تشکیل ثانوی
محل پیدایش چک اسلواکی

سلنیم خالص (به انگلیسی: Selenium_natif) با فرمول شیمیایی Se از مجموعه کانی هاست و قابل انعطاف ازکلمه یونانی Selene به معنای الهه ماه گرفته شده‌است. Se:۱۰۰٪ برای اولین بار در چک اسلواکی کشف شد و از نظر شکل بلور: منشوری، رنگ: خاکستری - خاکستری ارغوانی، شفافیت: نیمه شفاف، جلا: نیمه فلزی، رخ: خوب - مطابق با سطح /۰۱۱۲/، سیستم تبلور: تری کلینیک است و منشأ تشکیل آن ثانوی است.

همایند کانی‌شناسی (پارانژ) آن - پیریت- کانیهای اورانیوم دار- سلنیورها است ، از نظر ژیزمان بلوری - دانه‌های ایزومتریک - تجمع‌های رشته‌ای - پوشش غبارمانند کمیاب است و بیشتر در آمریکا، روسیه و چک اسلواکی یافت می‌شود.

جستارهای وابسته

منبع